לדלג לתוכן

תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
bot
מ (bot)
מ (bot)
<noinclude>
==נתוני נדבקים יומיים עבור {{תב|גרף קורונה ישראל}} נכון ל-1112 בינואר 2022, 1708:1143==
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4305|תאריך=2020-09-17|ערך0=4131}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4499|תאריך=2020-09-18|ערך0=4305}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46564655|תאריך=2020-09-19|ערך0=4499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4570|תאריך=2020-09-20|ערך0=4570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4437|תאריך=2020-09-21|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5879|תאריך=2020-09-30|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5802|תאריך=2020-10-01|ערך0=5802}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56115612|תאריך=2020-10-02|ערך0=56115612}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5142|תאריך=2020-10-03|ערך0=5142}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5071|תאריך=2020-10-04|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3683|תאריך=2021-03-05|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3745|תאריך=2021-03-06|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36443645|תאריך=2021-03-07|ערך0=36443645}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3492|תאריך=2021-03-08|ערך0=3492}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33123313|תאריך=2021-03-09|ערך0=33123313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3051|תאריך=2021-03-10|ערך0=3051}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28932894|תאריך=2021-03-11|ערך0=28932894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2708|תאריך=2021-03-12|ערך0=2708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2553|תאריך=2021-03-13|ערך0=2553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=730|תאריך=2021-03-25|ערך0=730}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=650|תאריך=2021-03-26|ערך0=650}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=632633|תאריך=2021-03-27|ערך0=632633}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=554|תאריך=2021-03-28|ערך0=554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466|תאריך=2021-03-29|ערך0=466}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=149|תאריך=2021-04-17|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150|תאריך=2021-04-18|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=137138|תאריך=2021-04-19|ערך0=137138}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=132133|תאריך=2021-04-20|ערך0=132133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=121|תאריך=2021-04-21|ערך0=121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=126|תאריך=2021-04-22|ערך0=121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62|תאריך=2021-05-05|ערך0=62}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56|תאריך=2021-05-06|ערך0=56}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4950|תאריך=2021-05-07|ערך0=4950}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=50|תאריך=2021-05-08|ערך0=4950}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=47|תאריך=2021-05-09|ערך0=47}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45|תאריך=2021-05-10|ערך0=45}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=134|תאריך=2021-06-25|ערך0=106}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=144|תאריך=2021-06-26|ערך0=134}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=157158|תאריך=2021-06-27|ערך0=144}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=181|תאריך=2021-06-28|ערך0=157158}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=208|תאריך=2021-06-29|ערך0=181}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=232|תאריך=2021-06-30|ערך0=208}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=737|תאריך=2021-07-17|ערך0=712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=793|תאריך=2021-07-18|ערך0=737}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=882883|תאריך=2021-07-19|ערך0=793}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=978|תאריך=2021-07-20|ערך0=882883}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1060|תאריך=2021-07-21|ערך0=978}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1121|תאריך=2021-07-22|ערך0=1060}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1947|תאריך=2021-07-30|ערך0=1804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2108|תאריך=2021-07-31|ערך0=1947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22092210|תאריך=2021-08-01|ערך0=2108}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2456|תאריך=2021-08-02|ערך0=22092210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2602|תאריך=2021-08-03|ערך0=2456}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27902791|תאריך=2021-08-04|ערך0=2602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3034|תאריך=2021-08-05|ערך0=27902791}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3241|תאריך=2021-08-06|ערך0=3034}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3360|תאריך=2021-08-07|ערך0=3241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8354|תאריך=2021-08-26|ערך0=8171}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8467|תאריך=2021-08-27|ערך0=8354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87348733|תאריך=2021-08-28|ערך0=8467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8762|תאריך=2021-08-29|ערך0=87348733}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8911|תאריך=2021-08-30|ערך0=8762}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8963|תאריך=2021-08-31|ערך0=8911}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2825|תאריך=2021-12-30|ערך0=2316}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3354|תאריך=2021-12-31|ערך0=2825}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38433844|תאריך=2022-01-01|ערך0=3354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4531|תאריך=2022-01-02|ערך0=38433844}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5671|תאריך=2022-01-03|ערך0=4531}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7014|תאריך=2022-01-04|ערך0=5671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=90579060|תאריך=2022-01-05|ערך0=7014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1102611034|תאריך=2022-01-06|ערך0=90579060}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1336713379|תאריך=2022-01-07|ערך0=1102611034}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1601716031|תאריך=2022-01-08|ערך0=1336713379}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1952919545|תאריך=2022-01-09|ערך0=1601716031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2384323872|תאריך=2022-01-10|ערך0=19529|צבע=red19545}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28325|תאריך=2022-01-11|ערך0=23872|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==