לדלג לתוכן

הממלכה החתית הקדומה – הבדלי גרסאות

נכד [[חתושיליש הראשון]], הוא [[מורשיליש הראשון]], ירש את סבו, כנראה משום שמזימת חצר בה היה מעורב בנו של [[חתושיליש הראשון]] נחשפה על ידי המלך והירושה עברה הלאה כעונש. מעט ידוע על שלטונו, אולם נהוג לזקוף לזכותו את כיבוש [[חאלב]], ופשיטה על [[בבל]] אשר שמה קץ לשושלת [[חמורבי]]. צפון סוריה הוכנעה ברובה ו[[מס|מסיה]] זרמו לקופה החתית. [[מורשיליש הראשון]] נפל קורבן לרצח ביד גיסו חַנְתִילִיש שעלה לכס, אך החל תקופה בת כ־100 שנות [[אנרכיה]] ואי־יציבות שלטונית.
 
אחר חנתיליש שלט זִידַנְתַש, אחריו אַמוּנש ואחריו חוֹזִיאַש. בימי המלכים הללו אבדה הממלכה החתית שטחים וכוח. כיבוש [[קיליקיה]] בידי החורים היה הרסני במיוחד הואיל והוא הגביל את גישת החתים לסוריה. את חוזיאש ירש תֵלִיפִּינוּש[[תלפינש]], איש חצרו, אשר חתם על הסכם עם החורים כדי לדאוג לשלום הפרובינציות הסוריות. ברואו את ההרס ששרעו מלחמות הכתר, קבע המלך החדש חוקי ירושה ברורים, קבע הגבלות על נסיונות לקיחת החוק לידיים בידי האצולה, טיפח את כוח ה[[פנקוס]] וטיפל בנדון עונשי מוות.
 
בהקשר לטווח הקרוב, ניתן לאמר כי הרפורמות אותן הנהיג תליפינוש[[תלפינוש]] נכשלו. יורשיו של תליפינוש[[תלפינוש]] היו סדרת מלכים חלשים שמעט מאוד ידוע לגביהם ובימיהם הממלכה החתית הצטמצמה במידה משמעותית. אף על פי כן, שושלת חדשה קמה בתום שלטונם ההרסני והביאה ליסוד [[האימפריה החתית]]. שמות מלכי הממלכה החתית התיכונה, הם יורשי תליפינוש, הם כדלהלן:
:אֹלוּוַמַש; תַחוּרוַיִלִיש; חנתיליש השני; זידנתש השני; חוזיאש השני; [[מוותליש הראשון]].