לדלג לתוכן

גיליון הרשעות קודמות – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
:(2) כשהדיון מתנהל שלא בפני הנאשם - אם נתקיימו שני אלה:
::(א) לנאשם או לסניגורו ניתנה הזדמנות סבירה לפני מועד הדיון לעיין במרשם הפלילי ולהעתיקו;
::(ב) בהזמנה למשפט צוין כי אם לא יתייצב הנאשם למשפט, ניתן יהיה לנהוג כאמור בסעיף זה, וכן צוין בהזמנה כי הנאשם וסניגורו זכאים לעיין במרשם הפלילי ולהעתיקו וצוינו המקום והמועדים לעיון;..."}}
על פי מספר הלכות משפטיות ובהתקיים תנאים מסויימים, עשוי להיחשף גיליון ההרשעות הקודמות גם של עדים במשפט פלילי ולא רק של נאשמים.