הבדלים בין גרסאות בדף "מלכודת הנזילות"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עוד תיקון
(תחילת תיקון)
(עוד תיקון)
{{לשכתב|עריכה לשונית, כתוב בצורה מסובכת, דרושה ויקיזציה, לא אנציקלופדי}}
'''מלכודת הנזילות''' הינו מושג מאקרו כלכלי המתייחס למצב בשוק הכסף שבמשק ולאותו חלק בעקומת הביקוש לכסף, אשר בו הביקוש לכסף הינו גמיש לחלוטין כלפי שער הריבית. כדי להבין מושג זה, יש לדעת מהו שוק הכסף. שוק הכסף מתאר כיצד נקבע שער הריבית במשק (מניחים, לצורך הפשטות, ריבית אחידה המגולמת דרך שערי אגרות החוב), כשמצד אחד ישנו את היצע הכסף, המהווה את כמות הכסף במשק (מזומנים ופקדונות עו"ש בידי הציבור)וזהו גודל קשיח לחלוטין (אנכי לחלוטין)אשר אינו תלוי בשער הריבית ואילו מצד שני, ישנה עקומת הביקוש לכסף. עקומה זו מתארת מהי סך כמות הכסף אשר הציבור יהיה מוכן להחזיק בידיו עבור כל מצב של שער ריבית. עקומה זו יורדת משמאל לימין והיא בעלת אופי של חצי קער. ככל ששער הריבית יורד כן גדלה כמות הכסף המבוקשת בידי הציבור, וכן גדלה אופקיות (או גמישות)העקומה - כלומר, השינוי בכמות הכסף המבוקשת יחסית לשינוי בשער הריבית הולך וגדל בערכים מוחלטים.
 
הנחה נוספת בניתוח שוק הכסף היא , כי הנכס הפיננסי החלופי היחיד לכסף הוא אגרת חוב, המהווה את צורת מתן ההלוואות במשק ושיעור התשואה שניתן לקבל עליה לפי השער שלה בשוק הוא שער הריבית במשק.לפיכך, ככל ששער הריבית קטן, הציבור יהיה מעוניין להחזיק חלק גדול יותר מנכסיו הפיננסיים ככסף ולא כאגרת חוב. נקודת שיווי המשקל בשוק הכסף היא שער הריבית בו כמות הכסף המבוקשת משתווה להיצע הכסף (כמות הכסף המצויה).
 
כאשר משק מצוי במצב של מלכודת הנזילות, נקודת שיווי המשקל בשוק הכסף נמצאת על אותו חלק גמיש לחלוטין של עקומת הביקוש לכסף: בשער הריבית של שיווי המשקל כמות הכסף אשר הציבור מעוניין להחזיק היא אינסופית ואין בציבור עניין בהחזקת חלק מהנכסים הפיננסיים כאגרות חוב ובהתעסקות עימם וכל כמות כסף שתתווסף לידי הציבור, הציבור יהיה מעוניין לשמור במצב נזיל.במצב זה אין אפשרות לשנות את הריבית במשק ע"י שינוי בכמות הכסף (אלא אם כן כמות הכסף מצטמצמת לכמות בה שיווי המשקל בשוק הכסף יהיה גבוה יותר מזו של מלכודת הנזילות, הריבית במשק היא הנמוכה ביותר היכולה להיות ואין אפשרות (וממילא גם אין טעם) להורידה עוד יותר.
 
משמעות המילה "מלכודת" היא, כי היעדר עניין בהתעסקות עם אגרות חוב גורר מצב של שוק אגרות חוב (המהווה, כאמור, את הדרך למתן הלוואות לגורמים הזקוקים לכך)בלתי פעיל או בעל פעילות דלילה מאד - מה שעלול לפגוע בפעילות המשקית הריאלית (קרי: בתוצר הלאומי) וברמת התעסוקה במשק. כן, היעדר אפשרות או טעם להוריד את שער הריבית במשק מונעים אפשרות של הגדלת ההשקעות הריאליות במשק (ציוד, מכונות, מבנים וכו')אשר הייתה מגדילה את התוצר והתעסוקה במשק.
 
במצב זה , למעשה, שבו הציבור מעדיף להחזיק בידיו מזומנים או שווה מזומנים, מצב אשר אינו מוסיף בצורה אפקטיבית ל[[ביקוש מצרפי|ביקוש המצרפי]] במשק- אינו מניע את המשק ל[[צמיחה]] או ליציאה מ[[מיתון]].
משתמש אלמוני

תפריט ניווט