לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''36113621''' articles.
* At the moment the script identified '''19181917''' ideas for improvement in '''12911298''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-1012 1321:0412''' and end: '''2010-01-1013 1701:5902''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 295229 min. 754 sec.
 
== Project description in English ==
| 2 || Article with false <nowiki><br/></nowiki> || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 3 || Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki> || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 6 || DEFAULTSORT with special letters || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 7 || [[#Headlines start with three "="|Headlines start with three "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 8 || Headline should end with "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 36 || style="text-align:right;" | 65 || || style="text-align:right;" | 3-1
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 87 || style="text-align:right;" | 78 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 85 || style="text-align:right;" | 511 || || style="text-align:right;" | -36
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 19 || [[#Headlines start with one "="|Headlines start with one "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 20 || Symbol for dead || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 22 || [[#Category with space|Category with space]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -41
|-
| 23 || Nowiki not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 5143 || style="text-align:right;" | 4333 || ↘ || style="text-align:right;" | -810
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 28 || [[#Table not correct end|Table not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 317299 || style="text-align:right;" | 299 || || style="text-align:right;" | -18
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 108 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 32 || Double pipe in one link || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 810 || style="text-align:right;" | 107 || || style="text-align:right;" | 2-3
|-
| 34 || [[#Template programming element|Template programming element]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 12 || ↗ || style="text-align:right;" | 1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 36 || ↗ || style="text-align:right;" | 13
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 199 || style="text-align:right;" | 914 || || style="text-align:right;" | -105
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 8086 || style="text-align:right;" | 8668 || || style="text-align:right;" | 6-18
|-
| 43 || [[#Template not correct end|Template not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 31 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | -21
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 92 || style="text-align:right;" | 23 || || style="text-align:right;" | -71
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 46 || style="text-align:right;" | 62 || || style="text-align:right;" | 2-4
|-
| 47 || [[#Template not correct begin|Template not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 10082 || style="text-align:right;" | 8271 || ↘ || style="text-align:right;" | -1811
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4140 || style="text-align:right;" | 4064 || || style="text-align:right;" | -124
|-
| 51 || Interwiki before last headline || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 814 || style="text-align:right;" | 1415 || ↗ || style="text-align:right;" | 61
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 56 || style="text-align:right;" | 610 || ↗ || style="text-align:right;" | 14
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1710 || style="text-align:right;" | 1013 || || style="text-align:right;" | -73
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 83 || style="text-align:right;" | 32 || ↘ || style="text-align:right;" | -51
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2010 || style="text-align:right;" | 1017 || || style="text-align:right;" | -107
|-
| 58 || Headlines with capitalization || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2822 || style="text-align:right;" | 2233 || || style="text-align:right;" | -611
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 531472 || style="text-align:right;" | 472456 || ↘ || style="text-align:right;" | -5916
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 334295 || style="text-align:right;" | 295299 || || style="text-align:right;" | -394
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 6561 || style="text-align:right;" | 6172 || || style="text-align:right;" | -411
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 66 || Image description with full <nowiki><small></nowiki>. || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1822 || style="text-align:right;" | 2213 || || style="text-align:right;" | 4-9
|-
| 69 || [[#ISBN wrong syntax|ISBN wrong syntax]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 70 || [[#ISBN wrong length|ISBN wrong length]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | 2-1
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 72 || [[#ISBN wrong checksum in ISBN-10|ISBN wrong checksum in ISBN-10]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 73 || ISBN wrong checksum in ISBN-13 || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1820 || style="text-align:right;" | 2024 || ↗ || style="text-align:right;" | 24
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 78 || Reference double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 285261 || style="text-align:right;" | 261243 || ↘ || style="text-align:right;" | -2418
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 25 || style="text-align:right;" | 54 || || style="text-align:right;" | 3-1
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 3329 || style="text-align:right;" | 29 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 5034 || style="text-align:right;" | 3449 || || style="text-align:right;" | -1615
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 32 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2322 || style="text-align:right;" | 2223 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 24 || style="text-align:right;" | 41 || || style="text-align:right;" | 2-3
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''36113621''' articles:
*** '''622609''' new articles
*** '''27702737''' articles with changes
*** some of '''12911298''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 21301918
** errors in last scan: 19181917
** change: -2121
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
Article contains a gallery without image description.
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_035.html List of all articles with error 035]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=035 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אום א-רסאס]] || <nowiki>קובץ:Umm Rasas city mosaic.JPG </nowiki>
|-
| [[:מערות לוזית]] || <nowiki>קובץ:Luzit Columbarium.JPG </nowiki>
|}
=== Headlines start with one "=" ===
<!-- error number 19 -->
The first headline start with <nowiki>"= XY ="</nowiki>. It should only <nowiki>"== XY =="</nowiki>.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_019.html List of all articles with error 019]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=019 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:שיחת הגאולה]] || <nowiki>=הטכניקה בישראל=</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" ===
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. See also error 083!
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_007.html List of all articles with error 007]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=007 new interface].
|-
|-
| [[:וייסועד הישיבות]] || <nowiki>===אישים ששםועד משפחתםהישיבות וייסבפולין===</nowiki>
|-
| [[:רוני פורוקארה]] || <nowiki>===פרטים כלליים===</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''32''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
|-
|-
| [[:מחסנישדה השוקהמספרים הממשיים]] || <nowiki>===תתיתכונות השדה רשתהממשי===</nowiki>
|-
| [[:שליו]] || <nowiki>=== סוג Coturnix ===</nowiki>
| [[:סין במשחקים האולימפיים]] || <nowiki>===המשלחת של הונג קונג=== </nowiki>
|-
| [[:תוכאים]] || <nowiki>===המשפחות בסדרה===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong checksum in ISBN-10 ===
<!-- error number 72 -->
The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-10.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_072.html List of all articles with error 072]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=072 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:חימום תת-רצפתי]] || <nowiki>0-7645-4208-4</nowiki> || <nowiki>4 vs. 7 (183 mod 11) </nowiki>
|-
| [[:חימום תת-רצפתי]] || <nowiki>1903998946</nowiki> || <nowiki>6 vs. 8 (294 mod 11) </nowiki>
|}
=== ISBN wrong length ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_070.html List of all articles with error 070]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=070 new interface].
|-
|-
| [[:רכבתתותח ישראלרכבת]] || <nowiki>0- 9511108-1 84176 788</nowiki> || <nowiki>9 </nowiki>
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>0-905878-1</nowiki> || <nowiki>8 </nowiki>
|}
=== ISBN wrong syntax ===
<!-- error number 69 -->
The script check the ISBN and found a problem with the syntax. A normal ISBN look like ISBN 3-8001-6191-5 or ISBN 0-911266-16-X or ISBN 978-0911266160. Allowed are numbers, space, "-" and "X"/"x". Without space and "-" only 10 or 13 characters. Please don't write ISBN-10: or ISBN-13.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_069.html List of all articles with error 069]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=069 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>-10 </nowiki>
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>-13 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
|-
|-
| [[:GmailHitman (סדרת משחקים)]] || <nowiki>[[קובץ:Gmail-logoHitman_Logo.png|250px]]</nowiki>
|-
| [[:M2 בראונינגPicasa]] || <nowiki>[[קובץ:IDF-M2 pic001aPicasalogo.jpg|300pxמרכז|230px]]</nowiki>
|-
| [[:NCISVLC (סדרתmedia טלוויזיה)player]] || <nowiki>[[קובץ:NCIS_titleVLC icon.jpgpng|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:Whatאברהם a Girl Wantsפריד]] || <nowiki>[[קובץ:Christina Aguilera - What a Girl Wants CD coverFried22.jpg|מרכז|225px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אברהםאה&quot;מ שטרן (יאיר)ואנגארד]] || <nowiki>[[קובץ:AvrahamHMS SternVanguard (1946).jpg|150px300px|מרכז]]</nowiki>
|-
| [[:אוגופוגואולימפיאדת אתונה (1896)]] || <nowiki>[[קובץ:Plesiosaur8Athens 1896 report cover.jpg|שמאל|ממוזערמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אולימפיקאוניברסיטת מרסייקליפורניה בלוס אנג&#039;לס]] || <nowiki>[[קובץ:Om2Ucla logo.JPGgif|מרכז|120px180px]]</nowiki>
|-
| [[:אורקניאיאן ראש]] || <nowiki>[[קובץ:2007 Flag ofIan OrkneyRush.svgjpg|125px250px]]</nowiki>
|-
| [[:איסלהאיצ&#039;אן מוחרסקלה]] || <nowiki>[[קובץ:Isla-Mujeres-Playa-del-NorteKhiva.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אןאירוויזיון ארצ&#039;ר2010]] || <nowiki>[[קובץ:AnnESC Archer-22010 logo.jpgpng|200px300px]]</nowiki>
|-
| [[:אפיאלגרו איתם(עיר)]] || <nowiki>[[קובץ:EeHeadshotAlghero 021.JPGjpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אריהאלפבית פרוטו-כנעני]] || <nowiki>[[קובץ:Lion waiting in NambiaProto-semiticA-01.jpgpng|300px30px]]</nowiki>
|-
| [[:בוריסאסון השלישי, מלך בולגריההכבל]] || <nowiki>[[קובץ: Boris-bulgaria--secretsofbalkans00vopiuoftUnit669.png jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:בנדיקטוסאצטדיון החמישהלנקורן עשרסיטי]] || <nowiki>[[קובץ:XV. BenedekLankxazar.jpg|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורדי קרויףאריה]] || <nowiki>[[קובץ:Cruyff,Lion Jordiwaiting in Nambia.jpg|מרכז|200px300px]]</nowiki>
|-
| [[:גבעתבאס מאמייבטר]] || <nowiki>[[קובץ:Voldogradgrande City (Den)terre.jpg|שמאל|ממוזערמרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:דאוסבית&quot;ר (סדרת טלוויזיה)ירושלים]] || <nowiki>[[קובץ:DaosLogoFCBJ.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:דגל האיים הקנרייםברבנק]] || <nowiki>[[קובץ:Flag of the Canary IslandsBurbankeast.svgjpg|250px|גבול]]</nowiki>
|-
| [[:דוד פתלברנדנבורג]] || <nowiki>[[קובץ:PetelBrandenburg davidWappen.jpg|מרכזsvg|150px70px]]</nowiki>
|-
| [[:דןג&#039;יימס שומרוןהאטון]] || <nowiki>[[קובץ:DanHutton ShomronJames portrait Raeburn.pngjpg|מרכז|180px]]</nowiki>
|-
| [[:האישגדעון שירה בליברטי וואלנסהאוזנר]] || <nowiki>[[קובץ:200px-The_Man_Who_Shot_Liberty_ValanceHauzner gidon.jpg‏jpg|שמאל|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:הית&#039;דאוס לדג&#039;ר(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[קובץ:Heath LedgerDaosLogo.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:דודו אוואט]] || <nowiki>[[קובץ:Awat.png|מרכז|150px]]</nowiki>
| [[:הנרי הרביעי, מלך אנגליה]] || <nowiki>[[קובץ:Henry IV of England - Illustration from Cassell's History of England - Century Edition - published circa 1902.jpg|שמאל|ממוזער|200px|]]</nowiki>
|-
| [[:הצלפיםדמיטרי שוסטקוביץ&#039;]] || <nowiki>[[קובץ:For a Few Dollars More1Dmitri1.jpg|שמאל|ממוזער|500px250px|]]</nowiki>
|-
| [[:הרצליההארי קיואל]] || <nowiki>[[קובץ:Coat of arms of HerzliyaHarryKewell.pngjpg|מרכז|150px200px]]</nowiki>
|-
| [[:וילקובישקהולנד במשחקים האולימפיים]] || <nowiki>[[קובץ:Vilkaviškis1912 CoAOpening ceremony - Netherlands.svgJPG|מרכז|250px|100px]]</nowiki>
|-
| [[:זחל&quot;םהנריק M3לארסון]] || <nowiki>[[קובץ:M3_half_track_9-08-2008_14-47-56Henrik Larsson.JPGjpg|מרכז|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:טום ג&#039;ונסוורו]] || <nowiki>[[קובץ:Tom Jones Hampton CourtFlag Palaceof 2007et-Võru.jpgsvg|200px150px]]</nowiki>
|-
| [[:טקטוניקת הלוחותחאאן]] || <nowiki>[[קובץ:PlateEscudo tectonics mapJaén.gif|מרכזsvg|500px150px]]</nowiki>
|-
| [[:יקוטסקחלמיש]] || <nowiki>[[קובץ:Coat_of_Arms_of_Yakutsחלמיש06.pngJPG|100px250px]]</nowiki>
|-
| [[:כרמלוטוקיו אנתוניהוטל]] || <nowiki>[[קובץ:CarmeloTokio Hotel live.jpgjpg‏|מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:לופטהנזהטרה סיטי לייןסטרונג]] || <nowiki>[[קובץ:D-ACPFTara 2006-07-05strong 39272009.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:למרחביוגי-הו]] || <nowiki>[[קובץ:LamerhavYuGiOhlogo.gifPNG|שמאל|ממוזער|90px250px|מרכז]]</nowiki>
|-
| [[:מאיר אילןיצרים]] || <nowiki>[[קובץ:IlanBlowup meirposter.jpegjpg|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מגדלכל סירסמה שנוצץ]] || <nowiki>[[קובץ:Sears Tower ssGlittermovie.jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:מושיכתב מונגולי]] || <nowiki>[[קובץ:Moshimonggol view kilimanjarobicig.jpg|מרכזsvg|250px17px]]</nowiki>
|-
| [[:מטילדה (טנק)לוו-יאנג]] || <nowiki>[[קובץ:Matilda II-DragonGateCave.jpg|280px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמתליקוי אפגניסטןחמה (ארצות הברית)בקנדהאר]] || <nowiki>[[קובץ:ISAF-LogoSafar e Ghandehar.svgjpg|22px200px]]</nowiki>
|-
| [[:מציץמוזיקה סורי(מאטיס)]] || <nowiki>[[קובץ:Podonosma_orientalis_2Matisse music.JPGjpg|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מרסדסמטאל רוהלגיר (סדרת משחקים)]] || <nowiki>[[קובץ:Mercedes-Ruehl-ehMetal Gear Solid logo.jpgpng|250px]]</nowiki>
|-
| [[:נאפולימיסכה]] || <nowiki>[[קובץ:NaplesMISKA.jpgJPG|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:נחשיםמכבי פתח תקווה (כדורגל)]] || <nowiki>[[קובץ:EunectesMaccabi Petach murinusTikva.jpgpng|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:נס ציונהמנילה]] || <nowiki>[[קובץ:NessBig Ziona pic13Manila.jpg|300pxמרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:סווטיצחובלימקפליי]] || <nowiki>[[קובץ:Svetitskhoveli1McFly_group.jpg|מרכז|250px230px]]</nowiki>
|-
| [[:סוריהמתנד הרמוני]] || <nowiki>[[קובץ:SyrnumberedMass-Spring.png|250pxPNG|שמאל|ממוזער|300px]]</nowiki>
|-
| [[:סטיבןנפוליאון גייטליבונפרטה]] || <nowiki>[[קובץ: Stephen_GatelyJacques-Louis_David_017.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סמיוןסאטינדרה סקסקובורגוצקינאת בוז]] || <nowiki>[[קובץ: Simeon Vtori Popovo cropAatyenBose1925.jpg|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:סקייטריין (בנגקוק)סירושו]] || <nowiki>[[קובץ:BTS-LogoSirusho.svgjpg|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:ערבייסן ישראלדייגו]] || <nowiki>[[קובץ:FlagSD of IsraelMontage.svgjpg|מרכז|22px250px]]</nowiki>
|-
| [[:פדרו אלמודוברעזה]] || <nowiki>[[קובץ:Pedro-Almodovar-Madrid2008Gaza City.jpgJPG|200px250px]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
! info
|-
|-
| [[:אורי גלר]] || <nowiki><ref>http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2851936,00.html</ref> </nowiki>
|-
| [[:אירוויזיון 2010]] || <nowiki><ref>‏http://www.esctoday.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.</ref> </nowiki>
|-
| [[:בריג&#039;יטבית הצדק גבריאלהעולמי]] || <nowiki><ref>‏[http://multimediainfo.heritagebahai.org/content/wm/Lehrmanuniversal-house-092706aof-justice.wvx הרצאה שלhtml#6 בריג'יטThe גבריאלUniversal ב"קרןHouse המורשת"of (וידאו)Justice]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:גילברטבלאק וסאליבןמטאל]] || <nowiki><ref>[http://www.youtubeimdb.com/watch?v=qqG7iDCxgqctitle/tt0478209/ הקטעMetal: הנ"ל]A מתוךHeadbanger's הסרטJourney. "טופסיסרט טרווי"דוקומנטרי (2005). במאי: סאם דאן.]</ref> </nowiki>
|-
| [[:הטבח בתיכון קולומבייןדוברובניק]] || <nowiki><ref>[http://powerreportingwww.comun.org/filesicty/shoot.pdf Deadly Lessons: School Shooters Tell Why ], description of Secret Service study. (15pressreal/10/2000) ''Chicago Sunp625-Times''. Accessed 8/4/2006e.htm</ref> </nowiki>
|-
| [[:התקופההדוכסות הדו-גושיתהגדולה בפולטיקהשל הישראליתליטא]] || <nowiki><ref>‏‏ראו‏[http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2003/07/7mlk.html קנולר‏‏Mindaugas – Lietuvos karalius]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:חאלבהרבנות הראשית לישראל]] || <nowiki><ref>‏[http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=7501(ורהפטיג, Great Mosque of Aleppo]1990)‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:טאורגהווקר אוונס]] || <nowiki><ref>‏[http://books.google.com/books?id=yyugx2gz6HQC Irene Eber‏‏Trachtenberg, '''The Jewish Bishop and the Chinese Bible'''Ibid., BRILL, 1999], page 20‏238‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:טובהזאב אילןטננבוים]] || <nowiki><ref>[http://www.kdatiboutique.orgco.il/infoforum/archion/shanabeshana/f8display_topic_threads.htmasp?ForumID=15&TopicID=625&PagePosition=1 אתרראיון הקיבוץעם הדתיסיילם], מגזין בוטיק</ref> </nowiki>
|-
| [[:חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)]] || <nowiki><ref>פרוטוקול מליאת הכנסת, 24.7.1956</ref> </nowiki>
| [[:טירות של תקופת אזוצ&#039;י-מומויאמה]] || <nowiki><ref>‏K. Hirai, Feudal Architecture in Japan, translated by H. Sato and J. Ciliotta, (New York and Tokyo: Weatherhill and Heibonsha, 1973), p.9.‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:יאסנובאץטרגונה]] || <nowiki><ref>‏שם,[http://www.museutgn.com/ing/historia1.html שם‏MHDT Medieval Tarragona]</ref> </nowiki>
|-
| [[:יוליססיהדות בולגריה]] || <nowiki><ref>‏James Joyceרוזאניס, Selected Lettersשלמה, ed.'''קורות Richardהיהודים Ellmannבטורקיה (London:וארצות Faberקדם''', andכרך Faberא', 1975)סופיה, p1934. 271‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:ישראליתיוסי שפה יפההגלילי]] || <nowiki><ref>מבוססבבלי, עלחולין {{הארץ|גלעדקיג צוקרמן|ישראלי, דבר ישראלית!|1081451|28/04/09}}ע"א.</ref> </nowiki>
|-
| [[:יצרים]] || <nowiki><ref>‏[http://www.focusfeatures.com/flashback?article_url=antonioni___s__em_blowup__em__defines_cool Antonioni’s Blowup Defines Cool] אתר film in focus‏</ref> </nowiki>
| [[:מאיר אברהם הלוי]] || <nowiki><ref> - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008 עמוד 269</ref> </nowiki>
|-
| [[:מבצעמייקל עופרת יצוקהג&#039;קסון]] || <nowiki><ref>‏[http://www.makoynet.co.il/newsExt/politics-newsComp/militaryArticleLayout/ArticlesCdaArticlePrintPreview/itemId=1ec4d0ea599ee110VgnVCM100000290c10acRCRD1,2506,L-3174614,00.html הלחימההאנטישמיות בעזה:טבועה כלעמוק המספרים]בג'קסון, אתריצחק MAKO‏בן-חורין ynet]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki><ref>W.H Cromie, The Military forces of the Balkan Peninsula, Pallas Armata reprint </ref> </nowiki>
| [[:מבצע ערצב-19]] || <nowiki><ref>‏טל זגרבה, [http://www.gvura.org/common/attachment.php?d=gvura&a=343025 הפצצות לא השתחררו. החלטנו לעשות את האמא של העבירות], '''במחנה''', 25 ביולי 2008 ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מוותמלחמת בוונציהבולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki><ref>"זיכרונותW.H שלאCromie, נכתבו"The מאתMilitary [[קטיהforces מאן]]of the Balkan Peninsula, עמודPallas Armata reprint 56</ref> </nowiki>
|-
| [[:מרדכי גיחון]] || <nowiki><ref>"Intelligence as Decisive Factor during Napoleon's Campaign in Palestine 1799", L'Europa Scorpe Napoleone 1793-1804, Acta of the 1st Int. Congress at Alessandria, Italy, 1997, 1999, V. Scotti ed., pp. 626-644.</ref> </nowiki>
| [[:מייקל ג&#039;קסון]] || <nowiki><ref>‏[http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3174614,00.html האנטישמיות טבועה עמוק בג'קסון, יצחק בן-חורין ynet]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:משה גרשוניסוצ&#039;י]] || <nowiki><ref>ראו: אלי ערמון אזולאי, [http://wwwsochi.mouseorg.co.ilru/CM.articles_item,1023,209,38212,.aspxhistory/?domain=6 עלילותההיסטוריה משה],של [[עכבר העירסוצ'י]], 17.7.2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:סטיבסייד ברוסקשוע]] || <nowiki><ref>BBC{{הארץ|נרי Sport,ליבנה|הערבי [http:הנודד|380106|09/01/news.bbc.co.uk/sport1/football/eng_div_1/1359374.stm Steve Bruce in focus], 31.05.200104}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:פאולפגיעה צלאןבאוטונומיה]] || <nowiki><ref>פקודת הנזיקין [http://archives.readme.cc/he/authors/author/projekt/3/showauthor/3024/נוסח archives.readme.ccחדש], התשכ"ח-1968, סעיף 2.</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים, עמוד 88.</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננדפשיטות הראשון,המונגולים מלךלארץ בולגריהישראל]] || <nowiki><ref>קשלסTyerman, חיים,p. עמוד 88.818</ref> </nowiki>
|-
| [[:צנעא]] || <nowiki><ref>‏[http://www.citypopulation.de/Yemen.html‏ city population]</ref> </nowiki>
|-
| [[:קורבן אשם]] || <nowiki><ref>משנה מסכת כריתות פרק ו משנה ד</ref> </nowiki>
|-
| [[:קשקש]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=28089&pgnum=4 פרופ' ישראל רבינוביץ, חקירה במהות דג האשטוריאן, בתוך המאור, כסלו תשי"ד, עמודים 3-10]</ref> </nowiki>
| [[:קרול הראשון, מלך רומניה]] || <nowiki><ref>[http://www.cotidianul.ro/momentele_monarhiei_cea_mai_lunga_domnie_din_romania-40505.html Cotidianul ro. - Momentele monarhiei:cea mai lungă domnie din România]</ref> </nowiki>
|-
| [[:שדות]] || <nowiki><ref>Gershom Gorenberg, Occupied Territories: The Untold Story of Israel's Settlements, p. 235-236</ref> </nowiki>
|-
| [[:רשימת מאחזים]] || <nowiki><ref>[http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/0A0FBE3C-C741-46A6-8CB5-F6CDC042465D/0/sason2.pdf דו"ח המאחזים של טליה ששון], עמוד 101</ref> </nowiki>
| [[:שמואל מוהליבר]] || <nowiki><ref>‏שלמון שם‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:שמיטת כספיםשאול]] || <nowiki><ref>‏[[s:ערוךבבלי, השולחןמסכת חושןיומא משפטכב, סז#סימן סז סעיף ו|שם סעיף ו]]ב</ref> </nowiki>
|-
| [[:תפילהשטירל]] || <nowiki><ref>‏שופטים[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14510&pgnum=144 טהרב [[אליעזר וולדנברג]], '''ציץ אליעזר''', חלק י"זא, כסימן נ"ח‏ד]</ref> </nowiki>
|}
=== Section without content ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2223''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:1301976 לפנה&quot;סבקולנוע]] || <nowiki>==נולדואירועים==</nowiki>
|-
| [[:1402009 לפנה&quot;סבקולנוע]] || <nowiki>==נולדו= פרסי [[האוסקר]] ===</nowiki>
|-
| [[:180אגודת לפנה&quot;סביאליסטוק]] || <nowiki>==נולדוההתיישבות בכפר אוריה==</nowiki>
|-
| [[:190 לפנה&quot;סאקווריום]] || <nowiki>==נולדוהיסטוריה ופופולריות==</nowiki>
|-
| [[:1994 בישראל]] || <nowiki>===הסכם השלום בין ישראל לירדן===</nowiki>
|-
| [[:2009 בקולנוע]] || <nowiki>=== פרסי [[האוסקר]] ===</nowiki>
|-
| [[:בנישנגול-גומאזבאפי ציידת הערפדים]] || <nowiki>==עונות דמוגרפיה5,6,7 (חסר)==</nowiki>
|-
| [[:בשרבנק בקרישראל]] || <nowiki>====[[המבורגר]] הפיקוח על הבנקים ====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ון האוסמן]] || <nowiki>=== השנים הראשונות ===</nowiki>
| [[:גטו קרקוב]] || <nowiki>==מוסדות יהודיים בגטו קרקוב==</nowiki>
|-
| [[:המאה ה-26 לפנה&#039;תקצ&quot;סד]] || <nowiki>==ערים חדשותנפטרו==</nowiki>
|-
| [[:הסילמריליון - גזעיםה&#039;תש&quot;ע]] || <nowiki>====דרקונים ידועים:==נולדו==</nowiki>
|-
| [[:חוחיתה&#039;תשל&quot;ח]] || <nowiki>==ראופרסי גםישראל==</nowiki>
|-
| [[:חיל האיסוף הקרביה&#039;תשע&quot;ה]] || <nowiki>=== גדוד ניצן =אירועים==</nowiki>
|-
| [[:יהמאה ה-16 לפנה&quot;ט בתמוזס]] || <nowiki>==נולדוערים חדשות==</nowiki>
|-
| [[:יוליססהמאה ה-25 מבנה הספר והעלילהלפנה&quot;ס]] || <nowiki>====ערים פרק 18: [[פנלופי]] ==חדשות==</nowiki>
|-
| [[:כתובתחתירה תל דן(ספורט)]] || <nowiki>=== תוכןמכונות הכתובתחתירה ===</nowiki>
|-
| [[:מצעדי&quot;ב העשור הבינלאומי בישראלבכסלו]] || <nowiki>==שנותחגים ה-80ומועדים==</nowiki>
|-
| [[:ניקולסיוחנן נגרופונטההעשרים ושלושה]] || <nowiki>===קרירה=אגרות מאת האפיפיור של יוחנן העשרים ושלושה (אנגלית)==</nowiki>
|-
| [[:סיינטכדור אוגוסטיןהארץ]] || <nowiki>==גאוגרפיה=משאבי טבע===</nowiki>
|-
| [[:פלורידהמקפליי]] || <nowiki>===ראו אוכלוסייה לפי מגזר =גם==</nowiki>
|-
| [[:שינויסנט שםג&#039;ון (מסעדה)]] || <nowiki>==בעקבותספריו של נישואיםהנדרסון==</nowiki>
|-
| [[:ספר הבהיר]] || <nowiki>===תוכן הספר===</nowiki>
|-
| [[:עבידות]] || <nowiki>== לקריאה נוספת ==</nowiki>
|-
| [[:פומפיי]] || <nowiki>===מוזאיקה===</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''62''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
|-
| [[:דהנייה]] || <nowiki>בשפת מקור=الدهنية|תמונה|]]</nowiki>
|-
| [[:דני שובבני]] || <nowiki>([[אלן אזגי]]\אורית אמיר]]</nowiki>
|-
| [[:מבצע גי&quot;ס]] || <nowiki>המצרי (1948)|חיל המשלוח המצרי]]</nowiki>
|-
| [[:פלינדרום]] || <nowiki>כאן]]</nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki>כמו: ויקרס, בראונינג "0.303]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''65''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:אנטואןיוסף ברימלבכור שור]] || <nowiki>[[Gustave Reese, ''Music inהיא] theמצבת Renaissance''.קבורת רחל Newעד York,היום W.W. Nortonכך &אמר Co.,בעל 1954הספר</nowiki>
|-
| [[:מתיאשיוסף אייסלרבכור שור]] || <nowiki>[[AzS:דברים erdélyכח zsidókסג|דברים multjából''כ"ח, -סג; [[1901''(''עברםS:דברים שללא יהודי טרנסילבניה''יח|ל"א,</nowiki>
|-
| [[:מתיאשמיכאל אייסלרבן ארי]] || <nowiki>[[1901''(''עברם של יהודי טרנסילבניה''* ''הרמב"םhttp://www.mbenari.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=41584</ref>.==כתבים והאגדה'ומאמרים==</nowiki>
|-
| [[:מתנ&quot;ספריקלס]] || <nowiki>[[רעננה429 לפנה"ס]; היה ו[[גבעתייםמדינאי]], אשר מפעילות את[[רטוריקן]] המרכזיםומצביא הקהילתיי�בול�</nowiki>
|-
| [[:שנות ה-90 של המאה ה-20]] || <nowiki>[[קטגוריה:== אירועים משמעותיים בעולם ===== מלחמה</nowiki>
| [[:רעים]] || <nowiki>[[1949] על ידי יוצאי [[פלמ"ח]]. מקור השם הוא ב[[תל גמה]</nowiki>
|-
| [[:שחליים]] || <nowiki>[[ארץ ישראל|ישראל] ]. השם העברי הקודם הוא "שחלי</nowiki>
|}
=== Table not correct end ===
<!-- error number 28 -->
Found no end of the table.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_028.html List of all articles with error 028]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=028 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מצעד הפזמונים הבינלאומי השנתי (2000-2009)]] || <nowiki> {||valign="top"|*1. I Gotta Feeling - [[בלאק… </nowiki>
|}
=== Template not correct begin ===
<!-- error number 47 -->
Found a template with no <nowiki>"{{"</nowiki> but with <nowiki>"}}"</nowiki>.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_047.html List of all articles with error 047]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=047 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:צינוולדיט]] || <nowiki>לאורך מישור משותף {001}}</nowiki>
|}
=== Template not correct end ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_043.html List of all articles with error 043]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=043 new interface].
|-
|-
| [[:יהדות טג&#039;יקיסטן]] || <nowiki>{{מקור, רובם ב[[דושנבה]] ה[[עיר בירה|בירה]]{{מקור}}.{{יהדות</nowiki>
| [[:אירוויזיון 1980]] || <nowiki>{{דגל|איטליה} [[איטליה באירוויזיון|איטליה]] || [[איטלקית]]</nowiki>
|}
=== Template programming element ===
<!-- error number 34 -->
Article contains a <nowiki>"#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter)</nowiki>.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_034.html List of all articles with error 034]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=034 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:הטבלהיוסף המחזוריתבכור שור]] || <nowiki>{{{רוחבהדגשה|60%}}};">נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ|בראשית</nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''511''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
|-
|-
| [[:אתראגריי קדישא(פירושונים)]] || <nowiki>‎314‎]] מישיבת(רוזן ועדתגריי) הפנים ואיכותתואר הסביבה]}}אצולה בממלכה המאוחדת**[[תה</nowiki>
|-
| [[:טל (פירושונים)]] || <nowiki>‎]] - ח"כ מטעם מפלגת ש"ס ולאחר מכן מטעם עם אחד, ממנה</nowiki>
| [[:בשרי]] || <nowiki>‎|סמל=|דגל=|תמונה=[[תמונה:Img2004-07-11 0018.JPG|250px|מרכז]]|כתובית=העיר</nowiki>
|-
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki>‎1878)|המלחמה העות'מאנית-רוסית 1877-1878]]}}</nowiki>
| [[:ישנן בנות]] || <nowiki>‎|290px]]|כתובית = לוגו הסדרה|סוגה = [[סדרת דרמה המשכית|דרמה</nowiki>
|-
| [[:ישראליין (פירושונים)]] || <nowiki>‎il|‎]] קידומת טלפון[[משקה]] המכיל [[אתנול]] =(אלכוהול)'''סוגי 972}}משקאות</nowiki>
|-
| [[:תנינאיםלוטן (פירושונים)]] || <nowiki>‎<small>(שטנו]] בספינה וראינוסופרת, אבןעורכת טובהומתרגמת שהיהישראלית*[[ישראל שומר עליהלוטן]]</nowiki>
|-
| [[:מאיר סבן]] || <nowiki>‎]] , [[משה בן נחמן]], [[סעדיה גאון]]|תחומי עניין=[[תאולוגיה]],</nowiki>
|-
| [[:מזרח המידלנדס]] || <nowiki>‎ |סטטוס= [[אזורי אנגליה|אזור]] |שטח= 15,627 |שיעור</nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתא]] || <nowiki>‎]: אייתו לן נטורי קרתא [הביאו לנו את שומרי העיר],</nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתא]] || <nowiki>‎]: אייתו לן נטורי קרתא [הביאו לנו את שומרי העיר],</nowiki>
|-
| [[:קומברס]] || <nowiki>‎ |מרכז|200px|]]|סוג=[[חברה ציבורית]]|שנת ההקמה=[[1982]]|סיסמה=</nowiki>
|-
| [[:שימוש הוגן]] || <nowiki>‎}}</nowiki>
|}
== Middle priority ==
| [[:זלמן שניאור]] || <nowiki>משוררים עבריים</nowiki>
|-
| [[:זלמןתלמי שניאורהראשון]] || <nowiki>משורריםאנשי עברייםהמאה ה-3 לפנה"ס</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''54''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_080.html List of all articles with error 080]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=080 new interface].
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[http://www.deremilitari.org/RESOURCES/ARTICLES/watson1.htm דיווחי אבן אל-אתיר </nowiki>
|-
| [[:בית הכנסת רומבךוקאמה]] || <nowiki>[http://www.hungarianquarterlyissg.comorg/no176database/11species/search.html מאמר של האדריכלasp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN גיירגיGlobal </nowiki>
|-
| [[:גילברט וסאליבן]] || <nowiki>[http://diamond.boisestate.edu/gas/html/gilbert_l.html ''The Life of W. S. Gilbert''</ref> </nowiki>
|-
| [[:דרך העצמאותטאיקוונדו]] || <nowiki>[http://www.israelidesignjugend.co.il/magazine_item_2134gallery/showphoto.html חיפה חוזרתphp?photo=114185&cat=500&ppuser=6190 אלצילום </nowiki>
|-
| [[:חיפהמיכאל בן ארי]] || <nowiki>[http://www.cbsmbenari.govco.il/publicationsBRPortal/expenditure_survey05br/pdfP102.jsp?arc=41584</t07_1ref>.pdf]==כתבים ומאמרים==* </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''261243''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:H-39 הוצ&#039;קיסAnimals]] || <nowiki>[http://www.frontarogerwaters.cz/pics/clanky/tanky/francieorg/h-39_1fishpark1.jpghtml] </nowiki>
|-
| [[:ModelM1 View Controllerאברהמס]] || <nowiki>[http://st-www.cshoneywell.uiuc.educom/userssites/smarchaero/stTurboprops3_CDF1BA7AE-docs/mvc8A37-9A78-EC1A-E00A4B74F3E9_H52422376-8368-1EC3-AA6D-83165D399CBF.html]htm </nowiki>
|-
| [[:אגוןאביב קרנץגפן]] || <nowiki>[http://www.ddr-wissennfc.deco.il/wikiArchive/ddr001-D-137573-00.plhtml?Egon_Krenztag=13-07-26] </nowiki>
|-
| [[:אורנהאדם בנאידה לה האל]] || <nowiki>[http://www.haaretzgrovemusic.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=587889&contrassID=2&subContrassID=12&sbSubContrassID=0com] </nowiki>
|-
| [[:אלי יצפאןאומ&quot;ץ]] || <nowiki>[http://wwwbh.haaretzhevre.co.il/hasite/spages/1041544news_read.htmlasp?id=2694&cat_id=1] </nowiki>
|-
| [[:אפיאטקסיית איתםפרידרייך]] || <nowiki>[http://www.sos-israelcureFA.com/dispimage.asp?ID=96&dir=agudaorg] </nowiki>
|-
| [[:ארץאיתי ישראלפרל]] || <nowiki>[http://wwwmooma.mikragesherkeshet-tv.org.ilcom/titles/encyclopedia/20/canaanimArticle.htm]asp?GroupID=1912&ItemID=85071&ArtistID=25792 </nowiki>
|-
| [[:בועז עברוןאנגווילה]] || <nowiki>[http://www.beit-zvigov.com/about_beit_zviai/friendsnational_song.htm] </nowiki>
|-
| [[:בןאנרכיזם ערובהואמנות]] || <nowiki>[http://newswww.bbcisomedia.co.ukcom/1homes/hiharpo/worldgallery/europe9195/4207112gallery_1991-95_1of5.stmhtml] </nowiki>
|-
| [[:בקולאספרגוס]] || <nowiki>[http://www.bekolnrg.orgco.il/"בקול"online/43/ART1/629/844.html] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ובאניארץ דומניקוישראל קאסיניהשלמה]] || <nowiki>[http://www.britannicabetar.comorg.il/ebmusic/article-9020657songs/smolyarden.htm] </nowiki>
|-
| [[:גזביג טבעיפור]] || <nowiki>[http://wwwduns100.ynetdundb.co.il/articles/0,7340,L-3509488,00ts.html]cgi?tsscript=/2009h/Accountancy1&order=Accountants%20desc&page=1 </nowiki>
|-
| [[:גנרלבלם הצבאות(עיר)]] || <nowiki>[http://www.archivesibge.gov/publications/prologue/2004/winter/gw-birthday-1.htmlbr] </nowiki>
|-
| [[:דודיבריחת סלעה-20 מלטרון]] || <nowiki>[http://www.atpworldtourizkor.comgov.il/Tennis/Players/Top-Players/Dudi-Selaizkor86.aspxasp?t=505591] </nowiki>
|-
| [[:דלתגוסטב מסתובבתניהלום]] || <nowiki>[http://webxoomer.archivealice.orgit/webcserica/20080126101814scacchi/http:storiascacchi/tornei/www.mori.co.jppagine/apology/en_040328svezia.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:דניאלגלקסיית בארנבויםעדשה]] || <nowiki>[http://wwwcas.scenasdss.org/columnsdr6/lebrechten/031203-NL-Barenboimproj/advanced/galaxies/characteristics.htmlasp] </nowiki>
|-
| [[:הארמדהדגל הספרדיתהאיחוד האירופי]] || <nowiki>[http://wwweuropa.historybuff.comeu/abc/symbols/libraryemblem/refarmada2index_en.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:ההסתדרותדויד הרפואית בישראלברוזה]] || <nowiki>[http://www.imaynet.orgco.il/igudimarticles/0,7340,L-3195582,00.html#n] </nowiki>
|-
| [[:היידלברגדני אילון]] || <nowiki>[http://www.weatherjewishpost.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/GMXX0053shalom] </nowiki>
|-
| [[:הליגהדסטין הישראליתתרנגול בכדורגל חופיםההודו]] || <nowiki>[http://wwwblog.netanyaforeignpolicy.muni.ilcom/node/?CategoryID=17558523] </nowiki>
|-
| [[:היידלברג]] || <nowiki>[http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/GMXX0053 </nowiki>
| [[:הפיגוע בנהריה (1979)]] || <nowiki>[http://www.ips.gov.il/Shabas/KATAVOT_OLD/YEAR_2008/07-JULY/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+13.07.08.htm </nowiki>
|-
| [[:התחממותהמירוץ עולמיתלחלל]] || <nowiki>[http://www3history.opennasa.ac.ukgov/earthSP-sciences/downloads4219/Press%20ReleaseChapter7.pdfhtml] </nowiki>
|-
| [[:ויקיפדיההעדה החרדית]] || <nowiki>[http://linuxfrbh.hevre.co.orgil/commentsforum/477297topic.html#477297asp?topic_id=2331672] </nowiki>
|-
| [[:חגיהפיגוע אלעדבישיבת מרכז הרב]] || <nowiki>[http://www.nrginn.co.il/onlineNews/40/ART1News.aspx/467/745.html195542] </nowiki>
|-
| [[:חטיבתהשמדת כפירהשייטת הצרפתית במרס אל כביר]] || <nowiki>[http://www.ynetmilitaryhistoryonline.co.ilcom/wwii/articles/0,7340,L-3794186,00merselkebir.htmlaspx] </nowiki>
|-
| [[:חסידותזאב חב&quot;דרוזנשטיין]] || <nowiki>[http://hydeparkwww.hevreynet.co.il/hydeparkarticles/topic0,7340,L-3353054,00.asp?topic_id=1474085html] </nowiki>
|-
| [[:טליבאןטיטניק (סרט, 1997)]] || <nowiki>[http://www.haaretzsikurmemukad.co.ilcom/hasitespoiler/spages/898751.html?p=692] </nowiki>
|-
| [[:יאיר צבן]] || <nowiki>[http://www.idi.org.il/elections_and_parties/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D%206/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%206-%20%D7%9E%D7%A7%D7%99.pdf </nowiki>
| [[:יאסר ערפאת]] || <nowiki>[http://www.intelligence.org.il/sp/86_04/058.htm] </nowiki>
|-
| [[:יםיהדות המלחמשיחית]] || <nowiki>[http://newswww.nana10geocities.co.ilcom/Articlekmytel4/?ArticleID=660130tiza.htm] </nowiki>
|-
| [[:כלאיואב אבו גרייבברוק]] || <nowiki>[http://wwwen.ynetwikipedia.co.ilorg/articleswiki/0,7340,L-3225986,00.html]Swimming_at_the_1995_European_Aquatics_Championships_%E2%80%93_Men%27s_50_metre_freestyle </nowiki>
|-
| [[:לוחמייורם התמורותרונן]] || <nowiki>[http://www.aisharticles.co.il/printarticle/?contentID=48869987&section=/ci1110] </nowiki>
|-
| [[:מאטסואוישיבת באשובני עקיבא נתיב מאיר]] || <nowiki>[http://carlsenseiwww.com/classical/indexinn.phpco.il/textNews/viewNews.aspx/171156468] </nowiki>
|-
| [[:מבצרכיכר עתליתסטניסלה]] || <nowiki>[http://wwwagglo.antiquitiesgrand-nancy.org.il/article_Item_idodelib.aspnsf/758b76f19cfef8efc1256df90057ddee/2ae9507115bb346bc12571930024d578?sec_id=13&subj_id=120]OpenDocument </nowiki>
|-
| [[:מוחמדלוקמיה בכרילימפוציטית חריפה]] || <nowiki>[http://www.ynetcancer.coorg.il/articles/0,7340,L-2533295,00default.htmlasp] </nowiki>
|-
| [[:מיגלמאלט ניידורף(תספורת)]] || <nowiki>[http://www.chessgamestheage.com.au/perlnews/chessgame?gid=1100774]fashion/mohicans-and-mullets/2005/07/31/1122748513590.html </nowiki>
|-
| [[:מעברמיכאל אקולוגיבן ארי]] || <nowiki>[http://www.haaretzmbenari.co.il/hasiteBRPortal/spagesbr/857246P106.htmljsp?id=4997] </nowiki>
|-
| [[:מרג&#039;ייהממשלת בשארהבריטניה]] || <nowiki>[http://wwwscc.innlexum.coumontreal.ilca/Newsen/News.aspx1989/1158401989rcs2-796/1989rcs2-796.html] </nowiki>
|-
| [[:מרצ-הבחירה הדמוקרטית-שח&quot;רמקדוניה]] || <nowiki>[http://www.ynetunet.cocom.ilmk/articlesmian/1,7340,L-1925636,00slavsin.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:מתנדבימשפחת היישוב ברגימנט הארץ ישראליהרצל]] || <nowiki>[http://enwww.wikipediahaaretz.orgco.il/wikihasite/Regimentspages/763057.html] </nowiki>
|-
| [[:ניונושאי מקסיקוהמגבעת]] || <nowiki>[http://www.americanaramorion.netcom/jewelry_history_articleibio.html] </nowiki>
|-
| [[:נסיםנמרוד קריספיל(טיל)]] || <nowiki>[http://tamanar2039www.blogspotiai.comco.il/Default.aspx?docID=16160&FolderID=16147&lang=he] </nowiki>
|-
| [[:ספינותסטיבן שרבורגהוקינג]] || <nowiki>[http://www.photoshipaps.co.uk/JAlbum%20Shipsorg/Old%20Ships%20Lpraw/slideslilienfe/Lea-0199winner.htmlcfm] </nowiki>
|-
| [[:על המשמרתסקייפ]] || <nowiki>[http://www.haaretzswbusiness.co.ilfi/hasiteportal/spages31/842671.html?id=17290] </nowiki>
|-
| [[:פארקעידן קנדההקרח (סרט)]] || <nowiki>[http://wwwen.mevaseretwikipedia.netorg/Emeq%20Ayalon%20-%20%20Park%20Canada.htmwiki/Smilodon] </nowiki>
|-
| [[:פירסטפדאיון]] || <nowiki>[http://www.miscar1574ynet.comco.il/articles/0,7340,L-3265532,00.html] </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;ארלי צ&#039;פליןפייסבוק]] || <nowiki>[http://www.imdbfacebook.com/titlepress/tt0014624/triviainfo.php?statistics] </nowiki>
|-
| [[:קלאוספרויקט נומיהלביא]] || <nowiki>[http://www.psychoticanrg.netco.il/online/evbarchive/nomiART37/scene265.html] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלתפתח טורתקווה]] || <nowiki>[http://www.worldwideschoolbia.orgco.il/libraryheb/books/geo/travel/ALittleTourinFrance/chap2manajot.htmlphp?actions=show&instance_id=&id=419] </nowiki>
|-
| [[:רחבעםציר זאביפילדלפי]] || <nowiki>[http://www.snunitnrg.k12co.il/heb_journalsonline/aretz1/27103ART/978/152.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:רפאלקובי איתןאוז]] || <nowiki>[http://wwwcafe.ynetmouse.co.il/articles/0,7340,L-3008546,00view.htmlphp?t=870354] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''108''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
|-
|-
| [[:ביטיסאיי גבוניקיימן]] || <nowiki>&lt;trtable border=&gtquot;1&ltquot;td cellpadding=&gtquot;קבוצה:2&ltquot;/td cellspacing=&gtquot;0&ltquot;td align=&gtquot;[[נחשים]]left&ltquot;/td width=&gtquot;290px&ltquot;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:הטבלהאפעה המחזוריתקריני]] || <nowiki>&lt;table style=tr&quotgt;width&lt;td&gt;קבוצה: 80%&lt;/td&quotgt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:יונקיםביטיס גבוני]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[בעלי סנפירים בשרנייםנחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מדד מונסלג&#039;ינג&#039;י]] || <nowiki>מילה נוספת &lt;trבאנגלית style=&quot;font:10ptלג'ינג'י היא sans-serif;line-height:1;&quot;&gt;Auburn. זהו גוון </nowiki>
|-
| [[:נשיאמודל קפריסיןה-OSI]] || <nowiki>&lt;Tabletable border=1&gt; </nowiki>
|-
| [[:נשיא קפריסיןסלובקיה]] || <nowiki>&lt;Tabletr&gt;&lt;td width=&quot;0&quot; valign=&quot;top&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:פלורידהפיתוניים]] || <nowiki>&lt;tabletr&gt;&lt;td&gt;קבוצה&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:קליפורניהקובלאי חאן]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:רון בולוטין]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:שמואל חיימוביץ&#039; (ספורטאי)]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''295299''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:CH-53Back סיto סטאליוןBasics (כריסטינה אגילרה)]] || <nowiki>=== תאונות Hurt===</nowiki>
|-
| [[:אבודיםSAP]] || <nowiki>===ליהוקפעילות החברה בישראל===</nowiki>
|-
| [[:אדריכלותאברהם ישראליתפריד]] || <nowiki>=== סגנונות אדריכליים הקיימים בארץ ישראל לפי סדר כרונולוגי אלבומים=== </nowiki>
|-
| [[:אודיסיאה]] || <nowiki>=== [[מוטיב (ספרות ואמנות)|מוטיב]] [[שיבה מאוחרת|השיבה המאוחרת]] ===</nowiki>
| [[:אוניברסיטת סטנפורד]] || <nowiki>===ספריות===</nowiki>
|-
| [[:אירועיםאולן במלחמת העולם השנייהבטור]] || <nowiki>====היהודיםאתרי באירלנד=תיירות בעיר===</nowiki>
|-
| [[:אצטדיוןאושן ארנסט האפל12]] || <nowiki>====משחקים ידועים=כרזות הסרט ===</nowiki>
|-
| [[:ארצותאיי הבריתשטלנד]] || <nowiki>===הכנסהשם בארה"בהאיים===</nowiki>
|-
| [[:בודהיזםאירוויזיון טיבטי2009]] || <nowiki>===סמלים ועזריחלוקת המדינות לקביעת הרכב חצאי הגמר תרגול===</nowiki>
|-
| [[:בית ארבעת המרחביםאלון]] || <nowiki>=== ביקורתהאלון בישראל ===</nowiki>
|-
| [[:בנישנגול-גומאזאליפות העולם בכדורסל 2006]] || <nowiki>=== חלוקהחמישיית מנהליתהטורניר ===</nowiki>
|-
| [[:גאנה איבנוביץ&#039;ודו]] || <nowiki>====דרגותפיינאליסטית כבוד(1)====</nowiki>
|-
| [[:גומחה אקולוגיתאקיטן]] || <nowiki>====אנומליה שלשפה גומחות====</nowiki>
|-
| [[:גינוןארצות טיפוליהברית]] || <nowiki>===הכנסה הכרה מקצועית בגינון טיפולי בארה"ב===</nowiki>
|-
| [[:דה גייםביבליוגרפיה]] || <nowiki>====ביבליוגרפיות הפריצה הגדולהוביבליוגרפים מוקדמים====</nowiki>
|-
| [[:דילדובנימין זאב הרצל]] || <nowiki>===צורה הרצל ו"הבעיה היהודית" ===</nowiki>
|-
| [[:האחג&#039;ורדן הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית)רודס]] || <nowiki>===דיירישנותיו עם דרים הביתת'יאטר===</nowiki>
|-
| [[:הבחירות לנשיאות ארצות הברית 1789גאונים]] || <nowiki>===בחירת=גאוני האלקטוריםארץ לפי מדינותישראל====</nowiki>
|-
| [[:הולנדגטבורג]] || <nowiki>=== תדמיתדיאלקט הולנד כמדינה ליברליתגטבורג ===</nowiki>
|-
| [[:היידלברגד&#039;נאש]] || <nowiki>===אקליםחברים קודמים===</nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של לבנוןדלאוור]] || <nowiki>===הקרבות עם פתח אל-אסלאםדת===</nowiki>
|-
| [[:המאה ה-17&#039;תשל&quot;ח]] || <nowiki>====מלחיניםמאפייני מ[[תקופתלוח הבארוק]]=השנה===</nowiki>
|-
| [[:הפארקהאיחוד הלאומי יוסמיטיהאירופי]] || <nowiki>===הפניות שפות ===</nowiki>
|-
| [[:הרהגטו חברוןהיהודי בוונציה]] || <nowiki>===סוכות אקלים בגטו===</nowiki>
|-
| [[:הרובעהושע החמישיבן של פריזבארי]] || <nowiki>===היסטוריה של צפיפות אוכלוסיןשמו===</nowiki>
|-
| [[:הרובע השמיני של פריזהמי]] || <nowiki>===היסטוריה של צפיפותחברים אוכלוסיןנוספים===</nowiki>
|-
| [[:הרצליההעלייה החמישית]] || <nowiki>=== שכניה הערבים של הרצליה בין השניםהסבה 1924-1948מקצועית ===</nowiki>
|-
| [[:התקווההקיסרות הגרמנית]] || <nowiki>===האימפריה הקולוניאלית תחבירהגרמנית ===</nowiki>
|-
| [[:זהוהרבנות זה!הראשית לישראל]] || <nowiki>====זהו זה בתקופת מלחמתמועצת המפרץהרבנות (1991)הראשית הנוכחית====</nowiki>
|-
| [[:חברתוודי הצדק של אמריקהאלן]] || <nowiki>===אויבים גדולים של חברת הצדקנישואיו לאורךלסון-יי השניםפרווין===</nowiki>
|-
| [[:חטיבתוינסטון כפירצ&#039;רצ&#039;יל]] || <nowiki>===מפקדי=שנות החטיבההמדבר====</nowiki>
|-
| [[:טיטניקחבל הבלקן]] || <nowiki>===שקיעתהתפרקות הטיטניקיוגוסלביה===</nowiki>
|-
| [[:יהדותחידת אנקונההכובעים]] || <nowiki>===פארק ביתפתרון הקברות===</nowiki>
|-
| [[:ימיטבעת הבינייםמביוס]] || <nowiki>===מקור המונח[[החבורה היסודית]] ושימושיו===</nowiki>
|-
| [[:ישראלטרור]] || <nowiki>===דתות סייבר-טרור ===</nowiki>
|-
| [[:לייןיהדות סטאלימשיחית]] || <nowiki>===פרויקטיםאתרי צדדייםהיהדות המשיחית===</nowiki>
|-
| [[:מגדליונתן ג&#039;ון האנקוקהקטן]] || <nowiki>====נפילת החלונות=השפעות===</nowiki>
|-
| [[:מדרשתכימיה נשמתאורגנית]] || <nowiki>==="הקודוגמאות הפתוח"לסיווגים של תרכובות אורגניות חשובות=== </nowiki>
|-
| [[:מטדורלאה (סרט)גולדברג]] || <nowiki>===עלמפרי הגבריותעטה===</nowiki>
|-
| [[:מיקאל ז&#039;אןליתיום]] || <nowiki>===קריירה תקשורתיתאנומליות כימיות של ליתיום===</nowiki>
|-
| [[:ממשלתמדריך ישראלמישלן השלושיםהאדום]] || <nowiki>===החלטותהעלייה ממשלה עיקריותלרגל===</nowiki>
|-
| [[:מצעדמוסטפא הגאווהכמאל אטאטורק]] || <nowiki>===מצעד הגאווה בישראל=הרפורמות====</nowiki>
|-
| [[:מרסייממלכת גליסיה]] || <nowiki>====מלכים גסטרונומיהלאונזים וקסטיליאנים של גליסיה====</nowiki>
|-
| [[:נבדהמקפליי]] || <nowiki>===אתריםהקמת בעלי חשיבותהלהקה===</nowiki>
|-
| [[:ניונדב מקסיקוהולנדר]] || <nowiki>===סרטיו מכללות ואוניברסיטאות התיעודיים=== </nowiki>
|-
| [[:נסניצה ציונהבן-דב]] || <nowiki>===בתי הספרספריה בעיר===</nowiki>
|-
| [[:סטוקהולם]] || <nowiki>===אוכלוסייה במבט היסטורי===</nowiki>
|-
| [[:ספורסן (משחק)דייגו]] || <nowiki>=== עורךשדות היצוריםתעופה ===</nowiki>
|-
| [[:סקראבסספרייה]] || <nowiki>===דמויות=ספריות משנהניידות====</nowiki>
|-
| [[:ערביי ארץ ישראל במלחמת העצמאותפאי]] || <nowiki>===בריחה מולבמקורות גירושהיהדות ===</nowiki>
|-
| [[:פוקימון (אנימה)פילבוקס]] || <nowiki>====הפילבוקס פוקימון דברי הימים=הצה"לי===</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''41''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
|-
|-
| [[:M8רא&quot;ם הכהן]] || <nowiki>===T22E1=קישורים חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:אבורה]] || <nowiki>==לקריאה נוספת==</nowiki>
|-
| [[:מתמטיקה]] || <nowiki>== הערות שוליים ==</nowiki>
|-
| [[:קמוב Ka-50]] || <nowiki>==מאפיינים ייחודיים==</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''4333''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:אקסיניטGIMP]] || <nowiki>==קישורים חיצונייםפיתוח==</nowiki><br /><nowiki>====פרו-אקסיניט הפצה ====</nowiki>
|-
| [[:ארקדיאליפות דוכיןהעולם בשחייה 1978]] || <nowiki>==ביוגרפיה שחייה ==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת הדרךגברים ====</nowiki>
|-
| [[:ביתאליפות ספרהעולם חקלאיבשחייה מקיף ויצ&quot;ו קנדה נהלל1978]] || <nowiki>==היסטוריה כדורמים ==</nowiki><br /><nowiki>====מחוויות בית הספר בשנים<big>גברים</big> הראשונות====</nowiki>
|-
| [[:ביתאליפות שמשהעולם בשחייה 1986]] || <nowiki>==מיקום ואזוריםשחייה בעיר==</nowiki><br /><nowiki>====קיבוץ תמוזגברים ====</nowiki>
|-
| [[:דאגרוטיפאליפות העולם בשחייה 1991]] || <nowiki>==הדאגרוטיפ כמכשירשחייה מדעי==</nowiki><br /><nowiki>====יישומים באנתרופולוגיה, פיזיונומיהגברים ופרנולוגיה====</nowiki>
|-
| [[:דגל גרמניהביבליוגרפיה]] || <nowiki>==עיצובו של הדגלהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====זהבביבליוגרפיות לעומתוביבליוגרפים צהובמוקדמים====</nowiki>
|-
| [[:דומינו (תוכנית טלוויזיה)ביבליוגרפיה]] || <nowiki>===ביתכללי הספרהאזכור קינמון=הביבליוגרפי==</nowiki><br /><nowiki>=====ביבליוגרפיה רשימתבספרות הפרקים =המשפטית====</nowiki>
|-
| [[:האנטומיהבית&quot;ר של גריי (סדרה)ירושלים]] || <nowiki>==תקציר העלילהסטטיסטיקה==</nowiki><br /><nowiki>====עונהשיאני 1ההופעות====</nowiki>
|-
| [[:הבחירותבעז לכנסת השמונה עשרהנוימן]] || <nowiki>==רקעאודות ספריו==</nowiki><br /><nowiki>====השפעת מלחמת לבנוןתשוקת השנייההחלוצים====</nowiki>
|-
| [[:ההעפלהג&#039;ינינג]] || <nowiki>== ההעפלה בשנים 1934–1939 כלכלה==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת ההעפלהחקלאות====</nowiki>
|-
| [[:ההעפלהגאולוגיה]] || <nowiki>==לקריאה ההעפלה בזמן מלחמת העולם השנייה נוספת==</nowiki><br /><nowiki>====טביעת "פאטריה" ו"סטרומה"ספרים====</nowiki>
|-
| [[:ההעפלהגו-מיו]] || <nowiki>==ההעפלהציוני בשנים 1945–1948גו-מיו==</nowiki><br /><nowiki>====שפי הבריחה ממזרח אירופההמאה====</nowiki>
|-
| [[:היידלברגגו-מיו]] || <nowiki>==אתריביקורת העירעל הגו-מיו==</nowiki><br /><nowiki>====העירהתאבדותו העתיקהשל ברנאר לואזו====</nowiki>
|-
| [[:זכויות בעלי חייםדיסקו]] || <nowiki>==קישוריםאלבומים, חיצונייםשירים ואמנים==</nowiki><br /><nowiki>====נגדאלבומים שהשפיעו זכויותעל בעלימוזיקת חייםהדיסקו====</nowiki>
|-
| [[:חטיבתהגל הנגבהראשון]] || <nowiki>==לאחר [[מלחמת העצמאות]]הגווה==</nowiki><br /><nowiki>====1954-1949נקודות התורפה של הגווה====</nowiki>
|-
| [[:חיים טפרהיידלברג]] || <nowiki>==ביוגרפיהאתרי העיר ==</nowiki><br /><nowiki>====נעוריו ועלייתוהעיר ארצההעתיקה====</nowiki>
|-
| [[:חסיד אומות העולם]] || <nowiki>== הענקת אות חסיד אומות העולם ==</nowiki><br /><nowiki>==== קריטריונים להענקת האות ====</nowiki>
|-
| [[:יהדות פולין]] || <nowiki>== שואת יהדות פולין במלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====הרדיפות====</nowiki>
|-
| [[:יהדות פולין]] || <nowiki>==לאחר מלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====פולין הקומוניסטית====</nowiki>
|-
| [[:יוליסס - מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>== חלק ראשון - טלמאכיה ==</nowiki><br /><nowiki>====פרק 1: [[טלמאכוס]]====</nowiki>
|-
| [[:יוליסס - מבנה הספר והעלילההשמש]] || <nowiki>== חלק שני - אודיסיאהמבנה ==</nowiki><br /><nowiki>==== פרקליבת 4: [[קליפסו (דמות מיתולוגית)|קאליפסו]]השמש ====</nowiki>
|-
| [[:יוליססויטמין - מבנה הספר והעלילהB12]] || <nowiki>==ספיגה חלקב[[מערכת שלישי-העיכול]] השיבה הביתהוהובלה ל[[תא|תאים]]==</nowiki><br /><nowiki>==== פרק 16: [[אומאיוס|אמאוס]] בקיבה====</nowiki>
|-
| [[:לודאקריסויטמין B12]] || <nowiki>==חוסר פילמוגרפיה נבחרתויטמין B<sub>12</sub>==</nowiki><br /><nowiki>====סיבות סדרותלחוסר טלוויזיהשל בהן השתתף בתפקידי אורחויטמין B<sub>12</sub>====</nowiki>
|-
| [[:מגילותויטמין ים המלחB12]] || <nowiki>==קישוריםשימוש חיצוניים[[תרופה|תרופתי]] בוויטמין B<sub>12</sub>==</nowiki><br /><nowiki>====כתבותתופעות לואי וזהירות הנדרשת במקרים מיוחדים====</nowiki>
|-
| [[:מוזיאוןיהושע המטרופוליטן לאמנותאריאלי]] || <nowiki>===אמנות ימיאודות הביניים=ספריו==</nowiki><br /><nowiki>=====תצוגותאינדיבידואליזם במבנהולאומיות הראשי=באידאולוגיה האמריקנית====</nowiki>
|-
| [[:מוזיאוןמיקרוסקופ רוקפלראלקטרוני]] || <nowiki>==תיאור המוזיאוןסוגים==</nowiki><br /><nowiki>====הכניסהמיקרוסקופ אלקטרוני הראשיתחודר====</nowiki>
|-
| [[:מכתבימערת לכישנטיפים]] || <nowiki>==תוכןהיווצרות החרסיםהמערה==</nowiki><br /><nowiki>====חרסהתהוות 5הסלע====</nowiki>
|-
| [[:מקס גת מור]] || <nowiki>== דיסקוגרפיה ==</nowiki><br /><nowiki>====עם "שפיות זמנית"====</nowiki>
|-
| [[:מרכבהנדב (טנק)נאמן]] || <nowiki>==מרכבה סימן 3מחקר==</nowiki><br /><nowiki>====גרסאותתעודות אל-עמארנה ותולדות ארץ כנען====</nowiki>
|-
| [[:מרכבה (טנק)פומפיי]] || <nowiki>==מרכבה סימןתיאור 4האתרים הראשיים==</nowiki><br /><nowiki>==== שריוןרחוב טיפוסי ====</nowiki>
|-
| [[:משה שוקדפומפיי]] || <nowiki>==ספריוהבתים הפרטיים ==</nowiki><br /><nowiki>====The Dualוילת Heritage: Immigrants from the Atlas Mountains in an Israeli Villageהמסתורין==== </nowiki>
|-
| [[:מתילפנידאטפשיטות המונגולים לארץ ישראל]] || <nowiki>==תופעותגורל לוואיירושלים אפשריותב-1300==</nowiki><br /><nowiki>====בתקופתהשמועות באירופה לגבי ההסתגלותארץ הראשוניתישראל====</nowiki>
|-
| [[:עופותרבנו חננאל]] || <nowiki>== רבייהחיבוריו ==</nowiki><br /><nowiki>==== הזדווגותפירושו לתלמוד ====</nowiki>
|-
| [[:עיר דודשנג&#039;ן]] || <nowiki>==מיקומה של עיר דודכלכלה==</nowiki><br /><nowiki>====הגנההשקעות זרות====</nowiki>
|-
| [[:על טבעי (סדרת טלוויזיה)שנג&#039;ן]] || <nowiki>== צוות השחקנים והדמויות תחבורה==</nowiki><br /><nowiki>==== דמויות ראשיות הגעה====</nowiki>
|-
| [[:צשנג&#039;ארלי צ&#039;פליןן]] || <nowiki>==אתרים מסרטיובעיר שנג'ן==</nowiki><br /><nowiki>====גורדי [[הכתףשחקים שק]] ([[1918]])ובניינים חשובים====</nowiki>
|-
| [[:ציידתוכנית הצבאיםד&#039;]] || <nowiki>==קרדיטיםרקע==</nowiki><br /><nowiki>====מפיקיםהמצב לאחר החלטת האו"ם====</nowiki>
|-
| [[:קרל מרקס]] || <nowiki>==הגותו של מרקס==</nowiki><br /><nowiki>====מרקסיזם====</nowiki>
|-
| [[:שבירה]] || <nowiki>==חוקי השבירה==</nowiki><br /><nowiki>====חוק השבירה הראשון====</nowiki>
|-
| [[:שבירה]] || <nowiki>==תופעות קשורות==</nowiki><br /><nowiki>====אשליה של עצם שבור, השקוע בנוזל====</nowiki>
|-
| [[:שנות חיינו היפות ביותר]] || <nowiki>==פרסים==</nowiki><br /><nowiki>====[[פרס אוסקר]] לשנת 1947====</nowiki>
|-
| [[:תל גזר]] || <nowiki>== התקופה המאוחרת ==</nowiki><br /><nowiki>====התקופה הצלבנית====</nowiki>
|-
| [[:תפילה]] || <nowiki>== התפילה בדתות השונות ==</nowiki><br /><nowiki>==== בתנ"ך ====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6172''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
|-
|-
| [[:Miele15 בספטמבר]] || <nowiki>[[מוצריהמפרץ חשמל ביתייםהפרסי|מוצרי חשמלהמפרץ ביתייםהפרסי]] </nowiki>
|-
| [[:PLS2 (סיבוכיות)ביולי]] || <nowiki>[[בעייתארצות הסוכן הנוסעהברית|בעיית הסוכןארצות הנוסעהברית]] </nowiki>
|-
| [[:איירפורט24 סיטיביולי]] || <nowiki>[[מועצהאבן אזורית חבל מודיעיןהפינה|מועצהאבן אזורית חבל מודיעיןהפינה]] </nowiki>
|-
| [[:בלו אנג&#039;לPLS (אלבוםסיבוכיות)]] || <nowiki>[[גרסתבעיית כיסויהסוכן הנוסע|גרסתבעיית הסוכן כיסויהנוסע]] </nowiki>
|-
| [[:בקבוקאיגוד קלייןITS]] || <nowiki>[[טבעתקציני מביוסבטיחות בתעבורה|טבעתקציני מביוס]בטיחות בתעבורה] </nowiki>
|-
| [[:איירפורט סיטי]] || <nowiki>[[מועצה אזורית חבל מודיעין|מועצה אזורית חבל מודיעין] </nowiki>
| [[:ג&#039;ורג&#039; הראשון, מלך בריטניה]] || <nowiki>[[שבדי|שבדי]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;יבניסיו הנלידל טורו]] || <nowiki>[[אנגליהארצות הברית|אנגליהארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ימי קימל]] || <nowiki>[[תואר אקדמי|תואר אקדמי]] </nowiki>
|-
| [[:גארי לארסון]] || <nowiki>[[קריקטוריסט|קריקטוריסט]] </nowiki>
|-
| [[:גרגוריוסגדעון הראשוןהאוזנר]] || <nowiki>[[פלגיוסהכנסת השניהשמינית|פלגיוסהכנסת השניהשמינית]] </nowiki>
|-
| [[:גרדיאנטדייב מת&#039;יוס בנד]] || <nowiki>[[קואורדינטהארצות הברית|קואורדינטהארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:דאוסדייוויד קרוננברג]] || <nowiki>[[ישוטרילוגיה|ישוטרילוגיה]] </nowiki>
|-
| [[:דודהבונים אמסלםהחופשיים]] || <nowiki>[[מגןבנייה שמאליחופשית מעורבת|מגןבנייה חופשית שמאלימעורבת]] </nowiki>
|-
| [[:דורהביצה 3הירושלמית]] || <nowiki>[[קשרדתיים רדיולאומיים|קשרדתיים רדיולאומיים]] </nowiki>
|-
| [[:דמיאטהיסטוריה של פורטוגל]] || <nowiki>[[מלכיתיתממלכת קסטיליה|מלכיתיתממלכת קסטיליה]] </nowiki>
|-
| [[:הדנברגיטהרקולס (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[מגנטיטסגול|מגנטיטסגול]] </nowiki>
|-
| [[:ההעפלההתפלגות אחידה]] || <nowiki>[[ליברטאדפונקציית ההסתברות המצטברת|ליברטאד]]פונקציית ההסתברות </nowiki>
|-
| [[:החלטהויליאם 1559 של מועצת הביטחון של האו&quot;םשרמן]] || <nowiki>[[רוסיהמייג'ור גנרל|רוסיהמייג'ור גנרל]] </nowiki>
|-
| [[:היילהזאב גבריסלאסירוזנשטיין]] || <nowiki>[[ארצותשוד הבריתבנק|ארצותשוד הבריתבנק]] </nowiki>
|-
| [[:היםטנדי הבלטיניוטון]] || <nowiki>[[אסון הימיאנגליה|אסון הימיאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:הנס המלכותי של מאוריציוסטראוויס]] || <nowiki>[[אליזבתארצות השנייההברית|אליזבתארצות השנייההברית]] </nowiki>
|-
| [[:הצבאטריטון הסלאוקי(מוזיקה)]] || <nowiki>[[פרתיםמרווח דיסוננטי|פרתיםמרווח דיסוננטי]] </nowiki>
|-
| [[:הקרבטרייס במעבר גלורייטהסיירוס]] || <nowiki>[[27ארצות במרץהברית|27ארצות במרץהברית]] </nowiki>
|-
| [[:הקרמליןיגאל בקאזאןאלון]] || <nowiki>[[המאההקיבוץ ה-10המאוחד|המאההקיבוץ ה-10המאוחד]] </nowiki>
|-
| [[:הרובוטריקיםיוסף (סדרתיצחק טלוויזיה)וילשאנסקי]] || <nowiki>[[הטלוויזיהישיבת החינוכיתתומכי תמימים|הטלוויזיהישיבת תומכי החינוכיתתמימים]] </nowiki>
|-
| [[:הרקולסיחסי (סדרת טלוויזיה)ישראל-האו&quot;ם]] || <nowiki>[[סגולהמנדט הבריטי|סגולהמנדט הבריטי]] </nowiki>
|-
| [[:השערתיחסי רימןישראל-ירדן]] || <nowiki>[[פונקציהוועידת מרוכבתמדריד|פונקציהוועידת מרוכבתמדריד]] </nowiki>
|-
| [[:וירג&#039;יניהכדור הארץ]] || <nowiki>[[היסטוריהפחמן של ארצות הבריתדו-חמצני|היסטוריהפחמן של ארצות הבריתדו-חמצני]] </nowiki>
|-
| [[:חייבלוחמי לזוזהתמורות]] || <nowiki>[[סרט תיעודיעברית|סרט תיעודיעברית]] </nowiki>
|-
| [[:טימו טאיניולוציפר]] || <nowiki>[[גביעמשחק הצרפתימחשב|גביעמשחק הצרפתימחשב]] </nowiki>
|-
| [[:טנדי ניוטוןליתיום]] || <nowiki>[[אנגליהארצות הברית|אנגליהארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:טרינידדמגדלי וטובגוהתאומים (סרט)]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:יאסנובאץמד סיזן]] || <nowiki>[[מחנהארצות ריכוזהברית|מחנהארצות ריכוזהברית]] </nowiki>
|-
| [[:יהדותמובי הונגריהדיק]] || <nowiki>[[אמנציפציהארצות ליהודיםהברית|אמנציפציהארצות ליהודיםהברית]] </nowiki>
|-
| [[:כיסאמונרו ברצלונה(לואיזיאנה)]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמימחוזות התמורותבוליביה]] || <nowiki>[[עבריתסוקרה|עבריתסוקרה]] </nowiki>
|-
| [[:לטומלחמת החורף]] || <nowiki>[[טיטאניםבולשביקים|טיטאניםבולשביקים]] </nowiki>
|-
| [[:מגדהמנזר ואנדרה טרוקמהרילה]] || <nowiki>[[גרמניהפטרוס|גרמניהפטרוס]] </nowiki>
|-
| [[:מדינהמעוזיה אחת, שתי שיטותסגל]] || <nowiki>[[טאיוואןחווה הסינית|טאיוואןחווה הסינית]] </nowiki>
|-
| [[:מיםמשה מזוקקיםדואק]] || <nowiki>[[עיבויהבחירות לכנסת ה-12|עיבויהבחירות לכנסת ה-12]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתמשטרה ליבוניהחשאית]] || <nowiki>[[האיחוד הפולני ליטאיטוטליטריות|האיחוד הפולני ליטאיטוטליטריות]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתנעמי עשר השניםהאריס]] || <nowiki>[[חופש העיתונותאנגליה|חופש העיתונותאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתסגנון רוסיה-פוליןגותי (1605 - 1618)לוהב]] || <nowiki>[[האיחודצריח הפולני-ליטאימחודד|האיחודצריח הפולני-ליטאימחודד]] </nowiki>
|-
| [[:מלכי נורת&#039;מבריהסופוקלס]] || <nowiki>[[גתפריד מיורקאנטיגונה|גתפריד מיורקאנטיגונה]] </nowiki>
|-
| [[:מעבר אקולוגיסופוקלס]] || <nowiki>[[כלי רכבאנטיגונה|כלי רכבאנטיגונה]] </nowiki>
|-
| [[:מערתסוריה צדקיהוהגדולה]] || <nowiki>[[בבלטורקיה|בבלטורקיה]] </nowiki>
|-
| [[:מקור ראשוןסטוקהולם]] || <nowiki>[[ארצות הבריתריקסדג|ארצות הבריתריקסדג]] </nowiki>
|-
| [[:נעמיסיון האריסשביט]] || <nowiki>[[אנגליהישראלית|אנגליהישראלית]] </nowiki>
|-
| [[:סופוקלססן מרינו (עיר)]] || <nowiki>[[אנטיגונהכלי רכב|אנטיגונהכלי רכב]] </nowiki>
|-
| [[:סטוקהולםעדי פרג (כדורסלן)]] || <nowiki>[[ריקסדגקלע|ריקסדגקלע]] </nowiki>
|-
| [[:פבלו הרננדז]] || <nowiki>[[ולנסיה|ולנסיה]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2213''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:אנג&#039;לPanzerhaubitze (סדרה)2000]] || <nowiki>[[:en:Base List_of_Angel_%28series%29_episodesbleed|רשימתBase פרקי הסדרהbleed]] </nowiki>
|-
| [[:דוםאירוויזיון 2006]] || <nowiki>[[:en:VersionsHard andRock ports of DoomHallelujah|רשימת הגרסאותHard שלRock דוםHallelujah]] </nowiki>
|-
| [[:דיוניסיוסאירוויזיון 2007]] || <nowiki>[[:en:Pseudo-DionysiusHard theRock AreopagiteHallelujah|Pseudo-DionysiusHard theRock AreopagiteHallelujah]] </nowiki>
|-
| [[:החזרבועז עלמעודה הנכסים(אלבום)]] || <nowiki>[[:en:ROAJelena Tomašević|Return on assetsילנה]] </nowiki>
|-
| [[:הירשביקוע גליקגרעיני]] || <nowiki>[[:en:ŠnipiškėsUranium Information Centre|ŠnipiškėsUranium Information Centre]] </nowiki>
|-
| [[:הכרוניקהג&#039;ון הרוסית הראשונהקליז]] || <nowiki>[[:en:Aleksey ShakhmatovRevue|ШахматовRevue]] </nowiki>
|-
| [[:וודקהג&#039;ינג&#039;י]] || <nowiki>[[:en:ListAuburn of countries by life expectancy(color)|List of countries by life expectancyAuburn]] </nowiki>
|-
| [[:ויקיפדיהגאולוגיה]] || <nowiki>[[:en:Special:Statistics History of geology#Origins of geology |סטטיסטיקותמקורות הגאולוגיה]] </nowiki>
|-
| [[:ויקיפדיההכרוניקה הגרמניתהרוסית הראשונה]] || <nowiki>[[:deen:Wikipedia:KurierAleksey Shakhmatov|KurierШахматов]] </nowiki>
|-
| [[:חימום תת-רצפתי]] || <nowiki>[[:en:ondol|(ondol)]] </nowiki>
|-
| [[:יוליסס]] || <nowiki>[[:en:Modern Library 100 Best Novels]] </nowiki>
|-
| [[:כיסא ברצלונה]] || <nowiki>[[:en:Curule chair|Curule chair]] </nowiki>
|-
| [[:מרוץ החיים]] || <nowiki>[[:en:Christos Dantis|חריסטוס דנטיס]] </nowiki>
|-
| [[:מתילפנידאט]] || <nowiki>[[:en:Scientology_and_psychiatry|השומרת לפסיכיאטריה טינה מיוחדת]] </nowiki>
|-
| [[:נגמ&quot;ש לחימה]] || <nowiki>[[:en:Run-flat tire|Run-flat tire]] </nowiki>
|-
| [[:פאולו מנדס דה רושה]] || <nowiki>[[:pt:Estação da Luz]] </nowiki>
|-
| [[:פונקציית גמא]] || <nowiki>[[:en:Bohr–Mollerup theorem|Bohr–Mollerup theorem]] </nowiki>
|-
| [[:פיסול שבלוני]] || <nowiki>[[:en:CowParade|CowParade]] </nowiki>
|-
| [[:קליפורניהטביליסי]] || <nowiki>[[:enca:SameBogha al-sexKhabir|Bogha marriage in California|Sameal-sex marriage in CaliforniaKhabir]] </nowiki>
|-
| [[:קרלמטאל קראוסגיר (סדרת משחקים)]] || <nowiki>[[:deen:s:Die demolirte LiteraturMSX|Die demolirte LiteraturMSX2]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלתניקולאוס לינקולןקופרניקוס]] || <nowiki>[[:en:Lincoln ImpPrecession|Lincoln ImpPrecession]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלתתותח נאנטרכבת]] || <nowiki>[[:en:CenotaphList of railway artillery|Cenotaphרשימת תותחי רכבת מהויקיפדיה באנגלית]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3449''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
|-
|-
| [[:ביתAmazing עובדGrace]] || <nowiki>[[S:דבריםדברי הימים א יג ידיז|י"גז, ידטז-יז]] </nowiki>
|-
| [[:גיזוםאבר אלפא-ביתאמן החי]] || <nowiki>[[S:wביאור:en:Negamaxבראשית ט#ה|NegaMaxספר בראשית ט, ה]] </nowiki>
|-
| [[:גילוי עריותאונס]] || <nowiki>[[s:רמב"םקטגוריה:דברים הלכות איסורי ביאה ב זכא|רמב"ם הלכותדברים איסוריכ״א, ביאהי״א ב- זי״ד]] </nowiki>
|-
| [[:דרךאורי העצמאותשפר]] || <nowiki>[[commons:w:en:International Olympic Committee|תמונותInternational וקובציOlympic מדיהCommittee]] </nowiki>
|-
| [[:הפיכתאלעזר שולחןבן חרסום]] || <nowiki>[[sS:ויקראיומא כט יגא|ויקרא כט, יגא]] </nowiki>
|-
| [[:הראתחלתא הביתדגאולה]] || <nowiki>[[S:שמואלמגילה ביז כדב#רש"י|כד,דף יח-כדיז ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:התנגדות לחסידותבמדבר]] || <nowiki>[[wiktS:קונטרסביאור:במדבר א|קונטרסא']] </nowiki>
|-
| [[:ודייקבמות]] || <nowiki>[[wiktS:אפלותהלים עח נח|אפילוע"ח, נח]] </nowiki>
|-
| [[:ויקיטקסטג&#039;ורג&#039; סנטיאנה]] || <nowiki>[[Sw:מקראen:Wallace Stevens|מקראוואלאס סטיבנס]] </nowiki>
|-
| [[:ויקיפדיהג&#039;ינג&#039;י]] || <nowiki>[[mWiktionary:List of Wikipedias#Grand Totalrufous|סכום הערכים והדפים בוויקיפדיות בכל השפותrufous]] </nowiki>
|-
| [[:ויקיפדיהגיד האנגליתהנשה]] || <nowiki>[[mS:Listביאור:בראשית of Wikipediasלב#כה|רשימת הוויקיפדיותל"ב, במטאכה-ויקילג]] </nowiki>
|-
| [[:ויקיפדיהגלגל הגרמניתהמזלות]] || <nowiki>[[mw:Wikipedia Academyen:Jewish_views_of_astrology|אקדמייתהשקפות ביהדות על ויקיפדיההאסטרולוגיה]] </nowiki>
|-
| [[:הבחירות לכנסת]] || <nowiki>[[s:חוק הבחירות לכנסת|חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב)]] </nowiki>
|-
| [[:ויקרא]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקרא א|א]] </nowiki>
|-
| [[:ועד בכלל]] || <nowiki>[[S:נזיר ו ב|ו', ב]] </nowiki>
|-
| [[:ועידת קטוביץחינם]] || <nowiki>[[s:נאוםבבא הפתיחהקמא שלפה ועידת קטוביץא|הטעיםאסיא דמגן במגן - מגן פינסקרשוה]] </nowiki>
|-
| [[:חכירה]] || <nowiki>[[s:בבא מציעא ק"א א|בבא מציעא ק"א א]] </nowiki>
|-
| [[:חזירחכם הביתעדיף מנביא]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקראבבא יאבתרא יב א|ויקראבבא בתרא יאיב ז-חא]] </nowiki>
|-
| [[:יהודהיהוד אלקנהמדינתא]] || <nowiki>[[wiktS:מנטליותעזרא ה ח|מנטליותה, ח]] </nowiki>
|-
| [[:יחסי ציבוריהונתן]] || <nowiki>[[wiktS:יחצנותשמואל א יח א|יַחְצָנוּתפרק י"ח פסוק א']] </nowiki>
|-
| [[:יוסף בכור שור]] || <nowiki>[[S:שמות לב ב|ל"ב, ב):{{ציטוט|תוכן=פרקו נזמי הזהב – אהרון לשם שמים נתכוון. חשב: אם אומר להם, [[כלב בן יפונה]] או [[נחשון בן עמינדב]] או אחד מן הגדולים יהיה לראש וימליכו אותו עליהם, כשיבא משה לא ירצה לירד מגדולתו, וירבה קטטה ותגר ביניהם, וישפכו דמים ונפשות על זאת. ואם אומר אני אהיה לכם ראש, יקשה בעיני משה. אעסיקם בדברים עד שיבא משה, ואעשה להם דבר שאין בו ממשות וכשיבא משה יתבטל מאליו.}}פרשנות זו, מלבד המאפיין הפסיכולוגי שלה, יש בה גם ממד מובהק של לימוד זכות על האבות (במקרה זה, על אהרן, שעשה את העגל); וראו [[#לימוד זכות על האבות|להלן]].פירוש פסיכולוגי נוסף, המשתלב עם שאיפתו למתן [[טעמי המצוות|טעם]] הגיוני ל[[מצווה|מצוות]], הוא בהסבר למצוות ה[[קורבנות]] ([[ויקרא]] [[S:ויקרא ב יג|ב', יג]]):{{ציטוט|תוכן=מלח ברית אלהיך – מלח דבר המתקיים, לפיכך ציווה [[הקב"ה]] להקריבו במנחות ובקרבנות, להראות שהקרבנות ברית קיים לעולם לכפרה. וכבר פירשו כן, הכול יודעים כי הקב"ה אינו צריך לא לריח ולא לשום הקרבה, אלא לזכות בהם את ישראל. '''כשאדם חוטא ומקריב קרבן, מתכפר לו ויודע שהוא נקי ונזהר יותר מללכלך עצמו בחטא, כאדם שיש לו בגדים נקיים ונזהר מן הטיט, אבל כשהם מלוכלכים אינו חושש'''. וכן אמרו רבותינו, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, ונתלכלך, נעשית לו כהיתר, כיון שנתלכלך נתלכלך...}}===פרשנות על דרך הריאליה===מאפיין נוסף של פירושיו של בכור שור הוא הנטייה לפרש פירושים על דרך הריאליה. גם הסתכלות זו, כקודמתה, מראה על העמקה בכתובים כמציאות חיה, מעבר למילים הכתובות בטקסט. כך למשל פירש מדוע לא היה [[ראובן]] ליד הבור שבו היה יוסף כאשר [[מכירת יוסף|מכרו אותו האחים]], על אף שהיה עמם קודם לכן:{{ציטוט|תוכן=וישבו לאכול לחם – דרך ה[[רועה צאן|רועים]], שמקצתם אוכלים ומקצתן עומדים על הבהמות, ואחר שאכלו מקצתם, הולכים אותם שאכלו אל הבהמות, והאחרים אוכלים, ואין דרכם לאכול כולם ביחד. והיה אוכל יהודא ומקצת אחיו, וראובן ומקצת אחיו היו שומרים הצאן, ולפיכך לא ידע ראובן במכירתו...}}פירוש נוסף, המשלב פרשנות פסיכולוגית עם פרשנות על דרך המציאות, הוא ביאורו מדוע לא ביקש [[פרעה]] לבטל את [[עשר מכות מצרים#המכה השלישית: כינים|מכת הכינים]] ([[S:שמות ט טו|שמות ט', טו]]){{ציטוט|תוכן=ויחזק לב פרעה – וגם לא שאל רפואה על הכינים, לפי שלא היו אלא בעפר, והיכלין של רצפת שיש היו, ומכבדין אותן בכל יום, לא היה שם עפר וכינים, וכן כל השרים הגדולים; והעניים רגילים בכינים ואינם חוששים.}}פירושיו הסתמכו על המציאות שהכיר בזמנו, ומטבע הדברים פרשנות מעין זו אינה קולעת בהכרח לפשטם של הדברים, מחמת מרחק הזמן והמקום. דוגמה לפירוש מעין זה היא לפסוק {{הדגשה|שַׁל נְעָלֶיךָ מֵעַל רַגְלֶיךָ|שמות ג ה|שמות ג', ה}}, שבו מפרש בכור שור שיש נעל גם על היד ([[כפפה]]), והיא הנעל שנתן [[בעז]] לגואל ב[[מגילת רות]]:{{ציטוט|תוכן=מעל רגליך – שאף אותו שעל היד נקרא 'נעל' סתם, והוא שנתן בועז לגואל, והוא בלע"ז גונ"ט, '''ועדיין רגילין השרים להקנות בגונ"ט שלהם''', ולכך צריך לומר 'מעל רגלך', שלא יהא סבור שמאותו של היד הוא אומר לו.}}פירוש זה של מעשה קניין באמצעות הכפפה, שבו מפרש בכור שור את מעשה הקניין במגילת רות, מסתמך כמעט רק על המנהג בימיו של בכור שור, ללא כל ראיה שאכן היה זה המנהג בזמן שעליו מסופר במגילה.===צמצום בנסים===כחלק מדרכו הרציונליסטית, נוטה בכור שור לפרש כתובים שנראים כמתארים תופעות [[על-טבעי]]ות, בצורה טבעית. כך, למשל, הוא כותב על הפיכתה של [[אשת לוט]] לנציב מלח כאשר הסתכלה אחורה בעת [[מהפכת סדום ועמורה|הפיכת סדום ועמורה]]. ללוט נאמר בתחילה {{אַל תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ|בראשית יט יז|בראשית י"ט, יז}}, ולאחר מכן נאמר {{הדגשה|וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח|בראשית יט כו|שם, כו}}. רצף העניינים מטה את הדעת לכך שיש בעיה [[מאגיה|מאגית]]-[[מיסטיקה|מיסטית]] בהסתכלות בסדום ההפוכה, שעליה בא העונש בהיהפכות לנציב מלח. אולם לא כן פירש בכור שור:{{ציטוט|תוכן=המלט על נפשך, אל תבט אחריך – כלומר, רוץ מהרה ואל תביט אחריך, כאדם שאומר לחבירו 'נבו"ש אלי"ץ מיאה דגרדינט"א' (=אל תלכו בהביטכם בי), אלא מהרו ללכת, כי הענן עולה ובו גפרית ואש ומתפשט על הארץ כמו ענן הגשמים, ואם ידביק אתכם הרי אתם מתים... ותבט אשתו – הייתה מבטת, מתאחרת, שלא הייתה ממהרת לילך, מיש"א אלו"ט דגרדוט"א (=אלא הולכת ומבטת), עד שנשארה מאחריו והדביקתה הענן הנפשט ונפרש עליה מן הגפרית ומן המלח, כי במקום שנופלת גפרית נופל מלח עמו, שנאמר 'גפרית ומלח שרפה' וגו', ותהי נציב מלח – כלומר מצבה ותל, שכולה נפל עליה מלח, שלא היה נראה שמעולם הייתה שם אשה, שהייתה מכוסה כולה, ונראה שיש שם תל מלח - לפי פשוטו של הפסוק. אבל העולם אומרים כי גופה נהפך להיות מלח, ועדיין נראית בארץ ההיא.}}הצהרה עקרונית בדבר הצמצום בנסים עד למינימום ניתן למצוא בפירוש על [[עשר מכות מצרים#המכה השישית: שחין|מכת השחין]] ([[S:שמות ט ח|שמות ט', ח]]):{{ציטוט|תוכן=קחו לכם מלא חפניכם... פיח – כמו רמץ... וזרקו משה השמימה – שיפול על האדם ועל הבהמה, ויהיו נכוים בו ויעלו בהם אבעבועות, כי אדם הנכוה עולה אבעבוע במקום המכוה. ומכל מקום קורא אותו הפסוק 'שחין', ושחין משמע שלא על ידי האש... מפני שמלא חפנים אש לא היה יכול להספיק לכל מצרים, ומשום הכי (=ומשום כך) מעצמו בא השחין ולא מחמת האש, '''אלא שהקב"ה אינו רוצה לשנות מנהג העולם, ועשה מקצת לפי מנהג העולם''', ולכך צוה להשליך עליהם רמץ. '''וכך תמצא ברוב ניסים שהקב"ה אינו משנה על מנהג העולם'''...}}וכן מבאר בכור שור בפסוק המדבר על המתקת מי מרה, שבו ה' מורה למשה להשליך עץ אל המים כדי להמתיקם ([[S:שמות טו כה|שמות ט"ו, כה]]):{{ציטוט|תוכן=ויורהו ה' עץ – אם היה רצונו של הקב"ה, בלא עץ היה יכול להמתיק, '''אלא דרכו של הקב"ה לעשות ניסיו על דרך העולם, שמשימין המינין המתוקין בדבר מר להמתיקו.}}מדברים אלה ניכרת הגישה העומדת מאחורי צמצומו בנסים: הקב"ה '''אינו רוצה''' לשנות מ"מנהגו של עולם", ועל כן הוא עושה את רוב נסיו בדרך הנראית טבעית.נראה כי לדרכו זו חברו כמה גורמים, ובפרט השפעתה של פרשנות הפשט הרציונליסטית-ספרדית (שכאמור, הגיעה לצרפת גם לפני כן, אצל ר"י קרא), וכן הפולמוסים שבהם השתתף, נגד הנוצרים ונגד אחרים.===הרחקה מהגשמה===השפעה נוספת של הפרשנות הרציונליסטית הספרדית ושל הפולמוס היהודי-נוצרי, ניתן לראות בהרחקתו ביטויי הגשמה שונים בפסוקים, על דרך הכלל '[[דיברה תורה כלשון בני אדם]]'. כך כותב בכור שור על הפסוק {{הדגשה|נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ|בראשית א כו|בראשית א', כו]] </nowiki>
| [[:יציאת מצרים]] || <nowiki>[[s:ביאור:במדבר לג|פסוקי פרשת מסעי]] </nowiki>
|-
| [[:כתביחסי סת&quot;םישראל-ירדן]] || <nowiki>[[Swikt:תענית כ בהסלמה|דף כ ע"בהסלים]] </nowiki>
|-
| [[:כתב עברי עתיקכלכלה]] || <nowiki>[[s:תוספתאבבא סנהדריןמציעא פרקמב דא|מסכת הלכהבבא ה|סנהדריןמציעא, דף מב דעמוד הא]] </nowiki>
|-
| [[:כתובתלב יהואש(שם פרטי)]] || <nowiki>[[Swikt:מלכים ב יבלב|פרק י"ב, פסוקים ז'-י"זלב]] </nowiki>
|-
| [[:כתובתמאיר עקרוןפיינשטיין]] || <nowiki>[[Ss:מלכיםנאומו בשל יחמאיר פיינשטיין|פרק י"ח, פס' 7-8הצהרתו]] </nowiki>
|-
| [[:מבצר האלה]] || <nowiki>[[s:שמואל א יז נב|שמואל א, יז,נ"ב]] </nowiki>
|-
| [[:מדינה פלסטיניתמנגל]] || <nowiki>[[wikisourceS:en:Palestinianויקרא Declarationב of Independenceיד|תרגום לאנגלית שלפרשת הכרזתויקרא, העצמאותקורא הפלסטיניתראשון]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמת הצ&#039;אקומצדה]] || <nowiki>[[S:Commons:Category:Chacoבראשית Warמז|מלחמת הצ'אקומו]] </nowiki>
|-
| [[:מקדשנחמן יבמברסלב]] || <nowiki>[[Ss:ירמיהולקוטי מגמוהר"ן ד#א|מליקוטי מוהר"גן ד', ה-זא]] </nowiki>
|-
| [[:נ&quot;בנטורי קרתא]] || <nowiki>[[wiktS:en:N.B.#Latinיהושע א ח|NBא', ח]] </nowiki>
|-
| [[:עירנטורי דודקרתא]] || <nowiki>[[S:ביאור:נחמיהיהושע ב#יגא ח|נחמיה בא', יג-טוח]] </nowiki>
|-
| [[:עשתרתנידה]] || <nowiki>[[Ss:שמואלויקרא איח לאיט|פרקויקרא לי"אח, י"ט]] </nowiki>
|-
| [[:קבלהניל&quot;י]] || <nowiki>[[Ss:יחזקאלמכתב אמאבשלום פיינברג לרבקה אהרנסון, 17 ביוני 1911|פרקאחד א'לדוגמה]] </nowiki>
|-
| [[:קול המון כקול שדיסופגנייה]] || <nowiki>[[S:יחזקאלברטנורא לועל כז|יחזקאלחלה א#משנה ל"וד|מפרש]] </nowiki>
|-
| [[:רמת השרוןסטארגייט]] || <nowiki>[[commonsw:Categoryen:Strawberries at RamatStargate Hasharon(device)|צילומימכשיר התערוכההסטארגייט]] </nowiki>
|-
| [[:שלמהספר איוב]] || <nowiki>[[Ss:שמואלבבא יב|פרקבתרא יד י"ב|מסכת בבא בתרא]] </nowiki>
|-
| [[:שמיטתספר כספיםיהושע]] || <nowiki>[[sS:דבריםביאור:יהושע טוא|דברים ט"ו,פרק א- ב']] </nowiki>
|-
| [[:ספר יחזקאל]] || <nowiki>[[s:שבת יג ב|תלמוד בבלי, שבת יג ב]] </nowiki>
|-
| [[:ספר שמואל]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמואל א א|פרק א']] </nowiki>
|-
| [[:ספרייה]] || <nowiki>[[:wikt:ספריה|ספרייה]] </nowiki>
|-
| [[:עברית]] || <nowiki>[[S:מלכים ב יח כו|ב' י"ח,כו]] </nowiki>
|-
| [[:עירוב תחומין]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים תח#סימן תח סעיף ב|ערוך השולחן אורח חיים תח סעיף ב]] </nowiki>
|-
| [[:עכן בן כרמי]] || <nowiki>[[S:יהושע ז|פרק ז]] </nowiki>
|-
| [[:פיתיה]] || <nowiki>[[s:ויקרא יט לא|ויקרא יט לא]] </nowiki>
|-
| [[:פלינדרס פיטרי]] || <nowiki>[[S:יהושע טו כז|טו, כז]] </nowiki>
|-
| [[:רמב&quot;ם]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות שחיטה יא#הלכה י|הלכות שחיטה, יא י]] </nowiki>
|-
| [[:שדרות הציונות]] || <nowiki>[[commons:|תמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:שימוש הוגן]] || <nowiki>[[s:חוק זכות יוצרים#סעיף 19|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007]] </nowiki>
|-
| [[:שמיטה]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמות כג#י|שמות כ"ג י'-י"א]] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''32''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
|-
|-
| [[:C++בראשית]] || <nowiki>…ים…|חוה]] *->## ו[[קין]] <-.> הבדל[[חנוך נוסףבן הוא שניתן לשנות…קין|חנוך]]…</nowiki>
|-
| [[:PLSמיון (סיבוכיות)מהיר]] || <nowiki>…ינתן… if a[i] x<-L= ופיתרוןpivotValue ל f(x), g ממפה… swap(a[storeIndex],…</nowiki>
|-
| [[:לינדה לינגל]] || <nowiki>…הוואי->המושלת לומדת חסידות],…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1013''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:היסטוריהאלימות של העיתונאות בארץ ישראלמינית]] || <nowiki>*'''תקופה שנייה:'''טלי גור-בוסתנאיסגירת העיתון24 (1): 7-26, 2004 ‬.<br /></nowiki>
|-
| [[:היסטוריהאמזונאס של(מדינה לבנוןבברזיל)]] || <nowiki>*בראש[[רמה האוטונומיה(גאוגרפיה)|�מעצמותפעם אירופהאינו שוקע. <brBR></nowiki>
|-
| [[:השומרוןבאודינג]] || <nowiki>*פסטיבל [http://lib.cet.ac.il/Pages/"הלוטוס" �ומורפולוגיה�-23 ב[[ספטמבר]].<br /> </nowiki>
|-
| [[:זרמים בבודהיזםהרקולס]] || <nowiki>*הידע שנמסרגרסה בסיב�שנייה: בדר��הכיר�ים בטבעויצא זהלדרכו.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:חיפהויומינג]] || <nowiki>*{{כ}} מוצא [[קובץ:Nuvolaנורבגיה|נורבגי]] apps4.3% kaboo … �ריית חיפה<br /><br /></nowiki>
|-
| [[:חמשתטריטון היסודות(מוזיקה)]] || <nowiki>*'''מעגל היצירה[[קוורטה]] אומוגדל�ל, ונגרמתדו-פה [[דיאז]]) מחלה.<brBR></nowiki>
|-
| [[:כוונון מכוניותיוגי-הו]] || <nowiki>*[http: '''מאליק אישטאר //www.mot.gov.il/wps/po משרדהאדם לשירותו. התחבורה]<BR></nowiki>
|-
| [[:נגיףספר יחזקאל]] || <nowiki>*פרק [httpג', י"ב-ט"ז://learn.snunit.k12.il/ רו�ד באתרלחיזיון סנונית]הבא.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:פוגיספרי בפיתהאמ&quot;ת]] || <nowiki>*[[מאיר פניגשטיין]]{{מיזמים|ויקיטק� … -�ות תופים,ספרי שירהאמ"ת}}<br /></nowiki>
|-
| [[:רחלצבי המשוררתצמרת]] || <nowiki>* [http://benyehuda.org/rachel'''The Melting Pot in IsraelOF הַמְבַשֵּׂר]New Yorj Press, 2002.<br /></nowiki>
|-
| [[:קארמה קאג&#039;יו]] || <nowiki>*לאמה אולה נידהל, … �ום, 2003 (עברית)<br /></nowiki>
|-
| [[:שבץ מוחי]] || <nowiki>* '''התנהגות'''<BR></nowiki>
|-
| [[:שחמט]] || <nowiki>* '''תנועות שאר הכ� … �מקור השמטנו).<br /></nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1415''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:אליענהאימון שכטראישי]] || <nowiki>[[קטגוריה:שחקני תיאטרון ישראליםהדרכה]]</nowiki>
|-
| [[:אס&quot;אאירוויזיון בן-גוריון באר שבע (כדוריד)1973]] || <nowiki>[[קטגוריה:באר שבע: ספורט|כדוריד1973]]</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהאירוויזיון של חיפה1973]] || <nowiki>[[קטגוריה:חיפה1973]]</nowiki>
|-
| [[:המשמרותאליענה האדומיםשכטר]] || <nowiki>[[קטגוריה:שחקני סין:תיאטרון היסטוריהישראלים]]</nowiki>
|-
| [[:העשב של השכןגימנסיון]] || <nowiki>[[קטגוריה:סדרותמוסדות דרמהלימוד המשכיותומחקר]]</nowiki>
|-
| [[:הקארדודימיטר (ירושלים)פשב]] || <nowiki>[[קטגוריה:הרובע היהודיבולגריה: היסטוריה]]</nowiki>
|-
| [[:הקארדוירמי (ירושלים)עמיר]] || <nowiki>[[קטגוריה:הרובעסגל היהודיידיעות אחרונות]]</nowiki>
|-
| [[:וידיןכלי נשק]] || <nowiki>[[קטגוריה:בולגריה:אמצעי עריםלחימה|*]]</nowiki>
|-
| [[:כווייתמזרח קורירושלים]] || <nowiki>[[קטגוריה:כוויותנפת אל-קודס]]</nowiki>
|-
| [[:עאישה]] || <nowiki>[[קטגוריה:ערבים]]</nowiki>
|-
| [[:פסו ארגנטינאיקוויאר]] || <nowiki>[[קטגוריה:מטבעותמאכלי אמריקהדגים]]</nowiki>
|-
| [[:שנות ה-90 של המאה ה-20]] || <nowiki>[[קטגוריה:== אירועים משמעותיים בעולם ===== מלחמה, שלום ופוליטיקה ===[[File:USAF F-16A F-15C F-15E Desert Storm edit2.jpg|thumb|200px|left|[[מלחמת המפרץ]]</nowiki>
| [[:קולנוע גת]] || <nowiki>[[קטגוריה: תל אביב-יפו: בתי קולנוע]]</nowiki>
|-
| [[:ריצ&#039;רד השלישי, מלך אנגליה]] || <nowiki>[[קטגוריה:מסדר הבירית]]</nowiki>
|-
| [[:תל אבו הואם]] || <nowiki>[[קטגוריה:אתרים ארכאולוגיים בארץ ישראל]]</nowiki>
|-
| [[:תמיר גרינברג]] || <nowiki>[[קטגוריה:משוררים ישראלים]]</nowiki>
|-
| [[:תמיר גרינברג]] || <nowiki>[[קטגוריה:משוררים ישראלים]]</nowiki>
|}
=== Category with space ===
<!-- error number 22 -->
The article had a category a space in front (for example: <nowiki>[[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]]</nowiki> ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_022.html List of all articles with error 022]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=022 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מנזר רילה]] || <nowiki>[[ קטגוריה: אדריכלות]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''78''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:199413 בישראלביולי]] || <nowiki>&amp;quotaacute;נאום הלווייתניםlim&amp;quotaacute;t, *מילים) [[10- במאי]]היום -הראשון [[חייםשל חדשים]],החודש השביעי</nowiki>
|-
| [[:אונדו&quot;ף]] || <nowiki>&amp;quot;ף}}* [http://www.un.org/Depts/dpko/missions/undof/index.html האתר הרשמי]*</nowiki>
|-
| [[:2006 בישראלאל-קאעידה]] || <nowiki>&amp;quot;ב]]ל באצטדיוןבדרום לבנון).** [[האוניברסיטהאל העבריתקאעידה בפלסטין]] ב[[גבעת(נקרא</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;minus;0.15 ± 0.10 W/m&amp;sup2;. <ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:מינרלים סיליקטייםמים]] || <nowiki>&amp;middotrarr;(H OH<subsup>2</sub>O**[[גדוליניט]] - Ce,La,Nd,Y)<sub>2</sub>Fe<sup>2+</sup>Be H<sub>2</sub>Si<sub>23</sub>O<sub>10</sub>) ובעזרת יונים המומסים בהם,</nowiki>
|-
| [[:מספר טרנסצנדנטינברסקה]] || <nowiki>&amp;minusDagger;''' 2אנשים =ממוצא 0.היספני למונחיכולים הוצעלהיות גםבני השם העברי '''מספר נעלה'''.במבטכל</nowiki>
|-
| [[:סולפטסלבדור דאלי]] || <nowiki>&amp;minusntilde;</sup>uel''* [[גופרית|S1925]][[חמצן|O]]<sub>4</sub> ו[[משקל''Large מולקולרי]]Harlequin and Small Bottle of Rum'', וסדרה</nowiki>
|-
| [[:פונקציהרנטגן קבועה(יחידה)]] || <nowiki>&amp;rarrminus;4</sup> ''B''C/kg. היאכמות פונקציהשל קבועה,500 אזירנטגן לכלב-5 שתי[[שעה|שעות]] פונקציותהיא</nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''914''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
|-
|-
| [[:גמר ליגת האלופות 2007אינסוף]] || <nowiki><big>'''מחצית שנייהאינסוף'''<big/> הוא מושג שזוכה ב[[מתמטיקה]], ב[[פילוסופיה]],… </nowiki>
|-
| [[:אל-קאעידה]] || <nowiki>'''אל-קאעידה''' (<big>'''القاعدة'''</big>, בתעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:אלגרו (עיר)]] || <nowiki>ב"ריביירת האלמוגים" (Riviera del Corallo) הסמוכה לעיר ניתן… </nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1978]] || <nowiki><big>'''גברים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1986]] || <nowiki><big>'''גברים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1991]] || <nowiki><big>'''גברים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:הרקולס (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki><big>'''דמויות ראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:התיקון ה-26 לחוקת ארצות הבריתלגיטימציה]] || <nowiki><big>==מקורות '''סעיף 1''' </big>הלגיטימציה==… </nowiki>
|-
| [[:מייקללהקת ג&#039;קסוןהאחים העירומים]] || <nowiki><big><big>'''מחלתThe הלופוס'''Naked Brothers Band'''(זאבת)'''</big><big></big></big><big></big>… </nowiki>
|-
| [[:מהדי]] || <nowiki>באמונה ה[[אסלאם|מוסלמית]], ה'''מהדי''' (ב[[ערבית]]:… </nowiki>
| [[:ניר פרידמן]] || <nowiki>http://www.myspace.com/nirfriedmanmusic<big>Nir Fridman</big>… </nowiki>
|-
| [[:עולמאמהדי]] || <nowiki>באמונה ה[[אסלאם|מוסלמית]], ה'''עולמאמהדי''' (ב[[ערבית]]:<big> '''علماء''' </big>, בתעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:פנוםמייקל פןג&#039;קסון]] || <nowiki>האתר<big>'''מחלת המפורסםהלופוס''' ביותר הוא המתחם המפואר של ה[[ארמון]]'''(זאבת)'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:שרבלסורת הקדושא-נאס]] || <nowiki>'''שרבלסורת מכלוףא-נאס''' המוכר במסורת ה[[נצרות|נוצריתערבית]]: כ<big>'''שרבל…سورة الناس'''</big>,… </nowiki>
|-
| [[:תל אביב-יפו]] || <nowiki>'''<big>כרונולוגיה של תל אביב-יפו</big>'''… </nowiki>
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''36''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
|-
|-
| [[:הטבלהאיי המחזוריתטרקס וקייקוס]] || <nowiki>|align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid <td bgcolor=gray;"#a0ffa0">|<font colorsize="green-1">1</font><br />[[מימן|Hמוטו]]</td…:… </nowiki>
|-
| [[:טוטאלאיי אימרז&#039;ןקיימן]] || <nowiki><br /caption>1. <font colorsize=#7F003F"+1">'''איי שיווי משקל קיימן'''</font> - הגוף מאוזן…</caption>… </nowiki>
|-
| [[:סכיזופרניהאיי שטלנד]] || <nowiki>[[קובץ| align=center colspan=2 style=border-bottom:Schizophrenia3px PETsolid gray; scan.jpg|שמאל|ממוזער|250px|מחקר <font size=-1>[[PETמוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:אנגווילה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">'''… </nowiki>
|-
| [[:ברמודה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">''… </nowiki>
|-
| [[:מונטסראט]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''8668''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
|-
|-
| [[:(You11 Drive Me) Crazyהנקודות]] || <nowiki>|יצא לאור=[[20 בספטמבר]] [[1999]]תמונה:11 settlements.PNG|שמאל|ממוזער|420px|<small>([[בריטניה]])</small>div style="text-align:… </nowiki>
|-
| [[:...BabyA OneSaucerful Moreof TimeSecrets]] || <nowiki>|יצאחברת לאורתקליטים=[[12Columbia בינוארRecords]] /[[1999EMI]] <small>([[ארצות הבריתבריטניה]])</small><BR>[[קפיטול… </nowiki>
|-
| [[:Beggars BanquetAnimals]] || <nowiki>|חברתיצא תקליטיםלאור=[[אבקו23 בינואר]]/ [[דקה הקלטות|דקה1977]] <small>([[בריטניה]])</small><BR>[[2… </nowiki>
|-
| [[:IPhoneDemon Days]] || <nowiki>|אורך=3:45 (<small>Kids משמאלWith לימיןGuns</small>)<BR>3:50 המקורי, 3G(<small>El ו-3GSMañana</small>… </nowiki>
|-
| [[:If U Seek Amy]] || <nowiki>|יצא לאור=[[9 בדצמבר]] [[2008]] <small>(רדיו [[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:Just Dance]] || <nowiki>|יצא לאור=[[8 באפריל]] [[2008]] <small>(רדיו [[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:Like ThisKLF]] || <nowiki>שוחרר|חברת תקליטים= [[13KLF במרץCommunications]] <small>([[2007בריטניה]] <small>(ארצות הברית)</small> <br>…br… </nowiki>
|-
| [[:Oops!...Music Iof Didthe It Again (שיר)Sun]] || <nowiki>|יצא#"Pon לאור=[[15de במאי]] [[2000]]Replay" <small>(בעולם)</small>אלישה <BR>ברוקס, [[16קרל במאי]]סטרוקן, אוון רוג'רס,… </nowiki>
|-
| [[:Radar (שיר)STS-120]] || <nowiki>|הוקלט=2006;<small>המספר אולפןבסוגריים המפיקיםמסמן בלדשיאת &הטיסות אבנט<br><small>([[סטוקהולם,…בחלל של כל… </nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת לונדון (1908)]] || <nowiki>* [http://www.aplaton.co.il/story_132 צעדיו האחרונים של דורנדו… </nowiki>
| [[:אור ישראלי]] || <nowiki><small>(כל המילים והלחנים - שלום חנוך, אלא אם מצוין… </nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטת בולוניה]] || <nowiki>*[[קמילו גולג'י]] - זוכה [[פרס נובל לרפואה]] <small>(1906)</small… </nowiki>
| [[:איבריה הקווקזית]] || <nowiki>[[קובץ:Georgianiberia andersen565.JPG|שמאל|ממוזער|350px|איבריה… </nowiki>
|-
| [[:אילןאיי רמוןשטלנד]] || <nowiki>|עיטורים= [[אותקובץ:Christian הערכה1 מטעםof הרמטכ"ל]]<br />Denmark.jpg|ממוזער|שמאל|[[מדליית…כריסטיאן הראשון… </nowiki>
|-
| [[:איכות הסביבה]] || <nowiki>*[http://www.animalssavetheplanet.com/media/swf/design_video.swf?vidNumber=1 סרטונים… </nowiki>
| [[:אירוויזיון]] || <nowiki>הזמרת ה[[ישראל]]ית [[אסתר עופרים]] ייצגה את שווייץ… </nowiki>
|-
| [[:אלביסאירוויזיון פרסלי2009]] || <nowiki>|כיתובמספר השירים=<small> אלביס18 פרסליבחצי בשנתהגמר 1970הראשון{{ש}}19 <small/>…בחצי הגמר… </nowiki>
|-
| [[:אכסניה]] || <nowiki>*[http://www.youth-hostels.org.il/ רשת אנ"א] <small>(בעברית ובאנגלית)</small… </nowiki>
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
|-
| [[:אננסוןאל-ראזי]] || <nowiki>|תיאור=<small>אננסוןמקום חשוב מולבמרשמיו פלייהאלכימיים פוינטשל (Flyאל Point),ראזי [[ניו…תופסים… </nowiki>
|-
| [[:ארמון אלכסנדראליה]] || <nowiki>|שם=ארמון* אלכסנדר{{ש}}2005: ''[[Ultimate Aaliyah]]'' <small>(רק המרכז ההיסטורי של סנקט…בבריטניה)</small>… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
|-
| [[:ארמוןאמן יקטרינההאשליות]] || <nowiki>|שםתסריטאי=ארמון[[סטיבן יקטרינה {{ש}}מילהאוזר]] <small>(סיפור המרכזקצר) ההיסטורי של סנקט…</small>… </nowiki>
|-
| [[:אנטיגונה]] || <nowiki>[[תמונה:משפחתו_של_אדיפוס.jpg|מרכז|ממוזער|500px|<small></small>|הנפשות… </nowiki>
| [[:ארץ ישראל שלנו]] || <nowiki><small>מועמדים בולטים ברשימה שלא נכנסו לכנסת: [[שבתאי… </nowiki>
|-
| [[:באס טר]] || <nowiki>|מפה={{מפת מיקום|מדינה=גוואדלופ|שם=באס טר|אורך=-61.7292|רוחב=15.9958|מפורט=כן|כותרת=לא|סוג=בירה}}<small>מיקום… </nowiki>
| [[:באטלסטאר גלקטיקה]] || <nowiki>* [http://www.bdihot.co.il/galactica/ באטלסטאר גלקטיקה] - האתר… </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
|-
| [[:ברזל]] || <nowiki>* [http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7296&kwd=6143 ברזל ] בספריה… </nowiki>
| [[:בית בורבון]] || <nowiki><small>(*התארים המובאים לאחר השם, הם תארי כבוד, והם… </nowiki>
|-
| [[:בעליגבריאל חייםבך]] || <nowiki>|תמונה=*[[תמונה:Animal1969]] diversity- October 2007.jpg|250px|[[1982]]<br /<small>(פרקליט המדינה)</small>מינים… </nowiki>
|-
| [[:גחלתגלגל המזלות]] || <nowiki>בגחלת<small>התאריכים נשימתיתהמדויקים נכלאיםעשויים נבגיםלהשתנות בעומקבסדר אונות ה[[ריאה]]…גודל… </nowiki>
|-
| [[:דגל ארצות הבריתגרגרן]] || <nowiki>|הונף לראשונה1תפוצה= [[14 ביוני]] [[1777קובץ:Leefgebied_veelvraat.JPG|250px|]]<br /><small>(הגרסהתפוצת הראשונה…הגרגרן… </nowiki>
|-
| [[:דגלדפש ברזילמוד]] || <nowiki>|הונףחברת לראשונה1תקליטים=[[19Mute בנובמברRecords]] <small>([[1889בריטניה]] <small>(גרסת ה-21 כוכבים)</small><br… </nowiki>
|-
| [[:דגל גרמניהדרוזים]] || <nowiki>|סוגעל הדגל1={{סוגפי דגל|110110}}נתוני דגל[[הלשכה מדיניהמרכזית ואזרחילסטטיסטיקה]] <small>(יבשתי…לספטמבר… </nowiki>
|-
| [[:דגל טוגוהאדמירליות]] || <nowiki>|יחססמכויותיה אורך/גובה1=1:[[יחסותפקודה הזהב|1.618]]של {{ש}}האדמירליות <small>אוהועברו 500:809</small…למועצת… </nowiki>
|-
| [[:הגלילהאיחוד האירופי]] || <nowiki>תושבי| הגלילסימון מתחלקיםמטבע בין=€ 4<small> נפות- בחלק מהמדינות</small>(הנתונים נכונים… </nowiki>
|-
| [[:המוזיאון האתנוגרפי הפתוח של טביליסי]] || <nowiki>[[תמונה:Kutais, Country house.jpg|ימין|ממוזער|250px|בית מסורתי… </nowiki>
| [[:החלטה 1701 של מועצת הביטחון של האו&quot;ם]] || <nowiki>* [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/465/03/PDF/N0646503.pdf הנוסח… </nowiki>
|-
| [[:הליגההמחאה הישראליתנגד בכדורגלתוכנית חופיםההתנתקות]] || <nowiki>: (<small>'''נק'''מגזין - נקודות שנצברו; '''נ'''מעריב - ניצחונות; '''ה'''27.7.05</small>)… </nowiki>
|-
| [[:המאההשביעייה ה-17הסודית]] || <nowiki>* [[יוהאןhttp://www.aplaton.co.il/story_129 סבסטיאןשבעה באך]],בצריף מלחיןאחד גרמני(מלבד מן הידועים…הכלב)]… </nowiki>
|-
| [[:המונרכיה של יוליהשמש]] || <nowiki>|מפהרדיוס =ליבת [[תמונה:France1848.PNG|250px|מרכז]]<center><small>צרפתהשמש הינו 20% מרדיוס השמש בלבד, בשנת…אולם… </nowiki>
|-
| [[:המערךהתפסן בשדה השיפון]] || <nowiki>|כתובית=<small>{{שולייםלמטה|1}}עטיפת ב-[[23 בינואר]]הגרסה ה[[1968עברית]] התאחדו המפלגות…</small>… </nowiki>
|-
| [[:הסופרז&#039;אן-קלוד קלאסיקוואן הארגנטינאידאם]] || <nowiki>:<small>מקור:* [http://www.rsssfjeanclaudevandamme.comus/tablesb/bocariver.html סטטיסטיקותהאתר הרשמי] <small>(באנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:חוק וסדר: כוונה פלילית]] || <nowiki>|מספר פרקים = 171 <small>(נכון לאוגוסט 2009)</small>… </nowiki>
| [[:זלוטי]] || <nowiki>*[https://www.globalfinancialdata.com/index.php3?action=showghoc&country_name=Poland… </nowiki>
|-
| [[:טרגונה]] || <nowiki><small>נתונים: 1717-1981 לפי מפקד האוכלוסין ההיסטורי<ref>[http://www.ced.uab.es/… </nowiki>
| [[:חוק וסדר]] || <nowiki> |מספר פרקים = 444 <small>(נכון לדצמבר 2009)</small> {{ש}} סרט… </nowiki>
|-
| [[:חוק וסדרטרובדור]] || <nowiki>*Akehurst, |מספרF. פרקיםR. =P. 444and <small>(נכוןJudith לדצמברM. 2009)</small>Davis, eds. ''A Handbook of {{ש}}the סרט…Troubadours.''… </nowiki>
|-
| [[:יחידת החילוץ והפינוי בהיטס (669)]] || <nowiki>[[קובץ:Unit669logo.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סיכת לוחם חילוץ<br… </nowiki>
| [[:טינופת]] || <nowiki>* '''[[אנטון אוסטרובסקי]]''' (<small>עונה שנייה</small>)… </nowiki>
|-
| [[:ימאההיחסי ישראל-האו&quot;ם]] || <nowiki>|עובדיםב־[[8 =בינואר]] 23,500קיבלה <small>(2003)</small>…[[מועצת הביטחון של האו"ם]] את… </nowiki>
|-
| [[:כ&quot;ט בנובמבר]] || <nowiki>*[http://www.foia.cia.gov/browse_docs.asp?doc_no=0000256628&no_pages=0019&showPage=0001… </nowiki>
| [[:ישיבת אור ישראל]] || <nowiki>|תאריך יסוד=[[ה'תש"ד]] <small>(הישיבה הקטנה)</small><br />[[ה'תשמ"ב]]… </nowiki>
|-
| [[:כוחו של גורל]] || <nowiki>* [http://www.youtube.com/watch?v=9JQvyg3kJ54 וידאו היסטורי] משנת… </nowiki>
| [[:כוח קוריוליס]] || <nowiki><small> הערה: כיוון הסיבוב וכיוון הכוח תלויים בבחירת… </nowiki>
|-
| [[:כיסאלווייתן ברצלונהקשות ראש]] || <nowiki>|שםתמונה=כיסא ברצלונה[[תמונה:Bowheads42.jpg|270px]]{{ש}}<small>Barcelonaזוג chair</small>…לווייתנים… </nowiki>
|-
| [[:כרוםלוצאטו את לוצאטו]] || <nowiki>* [http://wwwduns100.tevalifedundb.comco.il/2008/533551131/articleindex.asp?id=2437 כרוםLuzzatto כתוסף& תזונהLuzzatto לחולי…Patent… </nowiki>
|-
| [[:כריש לווייתניליל]] || <nowiki>|תמונהראש העיר=[[תמונה:Whaleמרטין shark Georgia aquarium.jpg|280pxאוברי]] {{ש}}<small>(מאז [[2001]])</small>כריש… </nowiki>
|-
| [[:מהדי]] || <nowiki>* [http://al-islam.org/mahdi/nontl/ אייתוללה איברהים אמיני -… </nowiki>
| [[:כתר אראגון]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:Imperi de la Corona d'Aragó.png|280px|מרכז]]<center><small>מפת… </nowiki>
|-
| [[:לאו סילארדמהדי]] || <nowiki>* [http://wwwal-islam.atomicarchive.comorg/Biosmahdi/SzilardPhoto.shtmlnontl/ אייתוללה ליאואיברהים סילארדאמיני באתר…-… </nowiki>
|-
| [[:מחזור כישור הזמן]] || <nowiki>[[תמונה:weel-time14-BookCover.jpg|ממוזער|150px|שמאל|<small>"כתר… </nowiki>
| [[:לאנס ארמסטרונג]] || <nowiki><small>בפסקה זו נעשה שימוש במונחים השייכים למירוצי… </nowiki>
|-
| [[:מבצעמייסדי עופרתתל יצוקהאביב]] || <nowiki>אהרן שנולד ב-[[8 בינואר1935]], קיבלהבן [[מועצתבתם הביטחוןעדינה, שלהיה האו"ם]]הנכד את…הראשון… </nowiki>
|-
| [[:מדד הפיתוח האנושימימוזה]] || <nowiki>|בהירות=1.25 <small>המספרים בסוגרים מסמנים שינוי בדרוג המדינה…משתנה</small>… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''107''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
|-
|-
| [[:ברןאורי (נושא רב תכליתי)שפר]] || <nowiki><u>כמויות[http://sports.walla.co.il/?w=/325/1208821/ הייצור</u>:…ד"ר אורי שפר מונה לראש… </nowiki>
|-
| [[:דםמכינת טבוריערבה]] || <nowiki><u>חומרהפעילות לקריאהבמכינה בעברית</u>מתנהלת על פי לוח (לפיזמנים סדרהנקבע הא"ב)…על… </nowiki>
|-
| [[:המחרוזתנטורי קרתא]] || <nowiki>*'''<u>עלילתי:</u>'''מדגם האירוניהנפגעי בעלילת הסיפור באההקנאים'''</u> לביטוי… </nowiki>
|-
| [[:זחל&quot;םנטורי M3קרתא]] || <nowiki>'''<u>מלחמת'''מדגם העולםנפגעי השניההקנאים'''</u>''' … </nowiki>
|-
| [[:יוליססספיטפייר]] || <nowiki>| כותרת =<u>מספר מטוסים</u>הפרק נמצא בעריכה ממושכת <u>הדגם</u>… </nowiki>
|-
| [[:יוליסס - מבנה הספר והעלילהקולונוסקופיה]] || <nowiki>|בעת כותרתהאחרונה, =החל <u>הערךשימוש נמצאבשיטה בעריכהשל ממושכת</u>…קולונוסקופיה… </nowiki>
|-
| [[:שריוניתשמן האמבראתרי]] || <nowiki><u>תפיסת שללריח:</u> מרכיבי השמן האתרי נחשבים כ"מטבוליטים… </nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטון]] || <nowiki><u>כמויות ייצור</u>… </nowiki>
|-
| [[:תותח 25 ליטראות]] || <nowiki><u>מבנה הגדוד הצה"לי הסדיר</u>… </nowiki>
|-
| [[:תותח 2 ליטראות]] || <nowiki><u>'''תותחים ממונעים רכובים (Portee)'''</u>… </nowiki>
|}
=== Headlines end with colon ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1017''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:אוזבקיסטןאחרי במשחקים האולימפייםהגשם]] || <nowiki>===לפי אולימפיאדהרשימת שירים:= ==</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1978]] || <nowiki>== טבלת המדליות: ==</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1986]] || <nowiki>== טבלת המדליות: ==</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1991]] || <nowiki>== טבלת המדליות: ==</nowiki>
|-
| [[:דן וולמן]] || <nowiki>===כתב וביים סרטי עלילה אישיים:===</nowiki>
|-
| [[:דן וולמן]] || <nowiki>===דרמות לטלוויזיה שביים וכתב:===</nowiki>
|-
| [[:דן וולמן]] || <nowiki>===סרטים דוקומנטריים:=== </nowiki>
|-
| [[:דן וולמן]] || <nowiki>===כתב והעלה מחזות בתיאטרון:=== </nowiki>
|-
| [[:בזוקהיחיאל (כלי נשק)אליאש]] || <nowiki>===M1A1לקריאה נוספת:===</nowiki>
|-
| [[:בזוקהכ&quot;ט (כלי נשק)בנובמבר]] || <nowiki>===M9A1:===תוצאות ההצבעה על תוכנית החלוקה של א"י בעצרת</nowiki>
|-
| [[:בחזרהמושל לשבלול(ארצות הברית)]] || <nowiki>==רשימתמושלים בהווה (מאי 2009) שירים:==</nowiki>
|-
| [[:גמילותמנחם חסדיםחרובי]] || <nowiki>==מספרלקריאה אימרות על גמ"ח (מטעם ספר מעשה אבות)נוספת:==</nowiki>
|-
| [[:החותמיםמנחם עליהודה חוקתהלוי ארצות הבריתאושפיזאי]] || <nowiki>==רשימת החותמים על פי סדרלקריאה חתימתםנוספת:==</nowiki>
|-
| [[:הסילמריליוןמערכת - גזעיםהשרירים]] || <nowiki>====דרקוניםתפקידי ידועיםהשרירים:====</nowiki>
|-
| [[:צבימעשה יהודה קוקגנז&#039;י]] || <nowiki>=== ספרים שנדפסו מכתביוהדמויות: ===</nowiki>
|-
| [[:צביקריאה יהודהבכף קוקהיד]] || <nowiki>===כרוזיו הציבורייםהקווים פורסמוהחורצים בספריםאת כף היד: ===</nowiki>
|-
| [[:צבירנו יהודה קוקFT]] || <nowiki>===שיעורים ושיחותקישורים שסוכמוחיצוניים: על ידי תלמידיו:===</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''23''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:מציאותז&#039;אק לאקאן]] || <nowiki>==מה היא '''לאא''' מציאותחר===</nowiki>
|-
| [[:פינקמחזור הדם]] || <nowiki>=== מחזור הדם הקטן ('''2001–2002:לב ריאות M!ssundaztoodלב''')===</nowiki>
|-
| [[:מחזור הדם]] || <nowiki>=== מחזור הדם הגדול ('''מלב אל לב''')===</nowiki>
|}
=== Image description with partial <nowiki><small></nowiki> ===
|-
|-
| [[:איבריהאיי הקווקזיתשטלנד]] || <nowiki>[[קובץ:GeorgianiberiaChristian andersen5651 of Denmark.JPG|שמאלjpg|ממוזער|350pxשמאל|איבריה[[כריסטיאן הקווקזיתהראשון מלך דנמרק]] החכיר את האיים על מנת לשלם את הנדוניה. <br /><small>Copyright©2004איור Andrewמתוך Andersenהספר''Nordens Historie'' משנת 1887 מאת [[נילס בך]]</small>]] </nowiki>
|-
| [[:יחידת החילוץ והפינוי בהיטס (669)]] || <nowiki>[[קובץ:Unit669logo.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סיכת לוחם חילוץ<br /><br /> <small>מקור הסמל: יורם שחר ואבנר אילנאי שעמדו בראש צוות ההקמה של היחידה, נתקלו בתמונת החתול עם העיניים הירוקות והיא שבתה את לבם. הגרפיקאי אלי צרפתי עיצב את הסמל וכל שנותר היה למצוא הסבר מלומד לקשר שבין החתול ללוחם החילוץ. המספר שניתן ליחידה, 669, נבחר מתוך מאגר מספרים פנויים משום שדמה ל-269, שהיה מספרה של [[סיירת מטכ"ל]] באותה עת.</small>]] </nowiki>
| [[:דגל גרמניה]] || <nowiki>[[קובץ:Ferdinand Hodler 001.jpg|ימין|ממוזער|200px|הסטודנטים של [[יינה]] במדי ה[[ליצו פרייקורפס]]. <small>ציורו של [[פרדידנד הולדר]] [[1909]]</small>]] </nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2024''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אפיפיוראגט]] || <nowiki>:* '''"אַפִּיפְיָרוֹת"אגט תחרה כחול'''<ref>משנה (Blue Lace Agate)</nowiki>
|-
| [[:בודהיזםאגף טיבטיכוח האדם]] || <nowiki>:*# [[קארמהמנט"ם קאג'יו]](מנהל (אוטכנולוגי קַמצַאנגומחקר)</nowiki>
|-
| [[:ברוצלוזיסאנרגיה]] || <nowiki>:*הנהגת* '''[[חיסון]]חום חובה(פיזיקה)|אנרגיית של הבקרחום]]'''</nowiki>
|-
| [[:גביע האמירויותבליץ&#039;]] || <nowiki>:*2007# -לשלוח [[ארסנל]]נשמות אבודות ({{דגל|אנגליה||+}}לסול סוסייטי</nowiki>
|-
| [[:גביע הפוטבול ליגגאולוגיה]] || <nowiki>:*'''גביעעקרון החלב'''היחסים (1981/82ההופכיים עד 1985/86).עיקרון</nowiki>
|-
| [[:האדסדגימה מוטה]] || <nowiki>:*הרחבה עלמסקר שנערך מקורותיובאתר שלהמוקדש מיתוסלנינט</nowiki>
|-
| [[:הרובעדגל החמישי של פריזימי]] || <nowiki>:* אוניברסיטתעיטור פרייחידתי I:נשיאותי פנתאון-סורבו�(Presidential</nowiki>
|-
| [[:הרובעהוכחה החמישיבדרך של פריזהשלילה]] || <nowiki>:*#אני אוניברסיטתמכחיש פרידעתך I:וטוען שהיא פנתאון-סורבו�שגויה</nowiki>
|-
| [[:התנועההרבנות הלאומיתהראשית הפלסטיניתלישראל]] || <nowiki>:*הקמת# מדינה[[פסק פלסטיניתדין בשטחיהאח [[הגדהוהאחות|פסק הדין</nowiki>
|-
| [[:ועידה אקומניתויומינג]] || <nowiki>:* [[ועידת קוויניסקסט]] ([[692]]), שהייתהhttp://wyoming.gov/state/wyoming_news/general/general.asp</nowiki>
|-
| [[:חוקויטמין הזהותB12]] || <nowiki>:#[[יון]] מהןשל התכונות[[ציאניד]] הבסיסיות(CN) וההכרחיותעבור '''[[ציאנוקובלמין]]'''</nowiki>
|-
| [[:חרסי שומרוןחומר]] || <nowiki>:* אביעזר'''[[מתכת]]''' - מקוםיסוד משפחתוהנמצא של [[גדעון]],בטבע</nowiki>
|-
| [[:לשון סגי נהורחומר]] || <nowiki>:*'''[[מתכת]]''' השטן- אומריסוד לאלוהים:הנמצא {{ציטוטון|ואולםבטבע</nowiki>
|-
| [[:מדדיהדות הפיתוח האנושינורבגיה]] || <nowiki>:* אינדקסבשנת האורינות מבוגר =[[1892]] - 214 נפש.</nowiki>
|-
| [[:מדרשייהדות הלכהנורבגיה]] || <nowiki>:*[[מכילתא דרביבשנת ישמעאל[[1892]] (מכילתא- 214 נפש.</nowiki>
|-
| [[:מחציתישיבת חייםההסדר קריית שמונה]] || <nowiki>:* ילדי כל האזור (מהקיבוצים, הכמות ההתחלתית שלהמושבים</nowiki>
|-
| [[:משהכשל בן שלמה אבן חביבנטורליסטי]] || <nowiki>:* החכם"לפי רביתורת מכיר כוליהאבולוציה, אביו שלהיצורים</nowiki>
|-
| [[:עיקרוןלנון הרדי-ויינברגומקרטני]] || <nowiki>:* התכונהMiles, הנחקרתBarry מתבססת(1998). עלMany [[לוקוסYears From Now. Vintage-Random</nowiki>
|-
| [[:פונקצייתמערכת גמאהעיכול]] || <nowiki>:# *'''[[שן|השיניים]]''' - חותכות, מועכות</nowiki>
|-
| [[:שוק העיר העתיקה בירושליםמשפטים]] || <nowiki>:*מ[[שער שכם]] דרך- [[רחובחוק אליסוד|חוקי ואדהיסוד]]</nowiki>
|-
| [[:ספק כוח]] || <nowiki>:* מזווד במארז מתכת עם [[מאוורר]]</nowiki>
|-
| [[:פרס דקל הזהב]] || <nowiki>:* 1945: '''יוניון פסיפיק''' ([[ססיל</nowiki>
|-
| [[:קלוז&#039;-נאפוקה]] || <nowiki>:* {{דגל|דרום קרוליינה}} [[קולומביה</nowiki>
|-
| [[:שון קינגסטון]] || <nowiki>:* 2007: הופעת ה[[רגאיי]] הטובה ביותר</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''610''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
|-
|-
| [[:TheBlack Fame MonsterIce]] || <nowiki>[[en:TheBlack FameIce Monster(album)]]</nowiki>
|-
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[[en:Ali ibn al-Athir]]</nowiki>
|-
| [[:אלכסנדרחטיפת ירמילובהזוג היל]] || <nowiki>[[en:alexanderBetty and Barney Hill Yermilovabduction]]</nowiki>
|-
| [[:הוואה ברזילאית]] || <nowiki>[[en:Para rubber tree]]</nowiki>
|-
| [[:לארס אלפורס]] || <nowiki>[[en:Lars Ahlfors]]</nowiki>
|-
| [[:שריוניתלמה מרמוןשל הרינגטוןיאו]] || <nowiki>[[en:Marmon-HerringtonYao's Armoured Carprinciple]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian War]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian War]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמת פרגוואי]] || <nowiki>[[en:Paraguay War]]</nowiki>
|-
| [[:קנת בילבי]] || <nowiki>[[en: Kenneth W. Bilby]]</nowiki>
|-
| [[:רויאל ארסנל]] || <nowiki>[[en:Royal Arsenal]]</nowiki>
|}
=== Reference with punctuation ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''472456''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:OLEDאבדילקרים נאדיר פאשה]] || <nowiki></ref> . יחסלאחר ה[[ניגודיותמלחמת קרים]] במסכיםמונה</nowiki>
|-
| [[:אבנראדמירל רבןגרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki></ref>. מ-1991החימוש היההכבד ראשהביא החוגאת לציוויליזציותהצי</nowiki>
|-
| [[:אווטאראוניברסיטת (סרט)תל אביב]] || <nowiki></ref>.במשךעל פי מחקר ארבעהשנערך חודשיםעל קמרוןידי</nowiki>
|-
| [[:אורנהאידווין, בנאימלך סאסקס]] || <nowiki></ref>.שמו ==קישוריםשל חיצוניים=={{מיזמים|ויקיציטוט=אורנהאדווין (''Eaduuine dux'')</nowiki>
|-
| [[:אל-מומיהאיש קש]] || <nowiki></ref>.==עלילת הסרט==עלילתכאשר זוג נישא, והבעל אל-מומיהרוצה</nowiki>
|-
| [[:אמנותאליהו חזותיתבכור בישראלחזן]] || <nowiki></ref>.לצד ביתבן ספרלמשפחת לאמנות,רבנים עלמאצולת מסלוליויהדות</nowiki>
|-
| [[:אריהאניגמה]] || <nowiki></ref>.הפסיעה *הכפולה [[ביתמתרחשת דוד]] אימץ את האריהבאופן</nowiki>
|-
| [[:בבילוןאריק 5איינשטיין]] || <nowiki></ref>.‏‏==ביוגרפיה==נולד ייחודה של הסדרה הוא בקוכאריה</nowiki>
|-
| [[:ביתאתלסטאן, המשפטמלך האירופי לפיקוח כלכליסאסקס]] || <nowiki></ref>.האיחוד האירופיעל צו זה מכונה נאלץאתלסטאן להוציאבכינוי</nowiki>
|-
| [[:בית אנה פרנק]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה=====המבנה===[[תמונה:AnneFrankHuisAmsterdam.jpg|ממוזער|שמאל|200px|חזית</nowiki>
| [[:בסתר רעם]] || <nowiki></ref>.===שער רביעי: חיים בשני מעגלים===הפרק</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וליאן בינגבליז]] || <nowiki></ref>.ה[[אקלים]] הייתה זו הפעםהמקומי היחידההוא בהיסטוריה[[אקלים</nowiki>
|-
| [[:גואטמלהבריטניה במשחקים האולימפיים]] || <nowiki></ref>.==תיירות==בין מוקדיהענפים הבולטים התיירותבבייג'ינג</nowiki>
|-
| [[:גמרג&#039;יימס ליגת האלופות 2007בונד]] || <nowiki></ref>. כתוצאה אוהדיםבעקבות רביםהספרים אשרהופקה רצוסדרת</nowiki>
|-
| [[:דודגותים סתיו(זרם תרבותי)]] || <nowiki></ref>.==קישורים הערות שוליים חיצוניים==<references{{מיזמים|ויקישיתוף=Gothic_people|שם</nowiki>
|-
| [[:דמדומיםדייוויד (סרט)לויד ג&#039;ורג&#039;]] || <nowiki></ref>.עובדת הצלחת הסרט הביאה להפקתהיותו [[סרטנוצרי]] אדוק</nowiki>
|-
| [[:הבחינההאומיה הפסיכומטרית(כוכב לכת ננסי)]] || <nowiki></ref>.==הערות אחדים מהמוסדות להשכלהשוליים==<references/>{{מערכת</nowiki>
|-
| [[:הטבחהומו בתיכון קולומבייןארקטוס]] || <nowiki></ref>.[[קובץ:Hopelibrary.JPG|שמאל|250px|ממוזער|הספרייהלהומו ארקטוס הייתה יכולת</nowiki>
|-
| [[:הלוחהליגה המוסלמיהערבית]] || <nowiki></ref>. כאשרמטרתה ראייההראשית בפועלמוגדרת של מולדכך::לשמש</nowiki>
|-
| [[:המשברהממלכה הכלכלי באיסלנד (2008)המאוחדת]] || <nowiki></ref>.|יבשת==הרקע לפרוץ[[אירופה]]|שפה המשבררשמית==שגשוגה[[אנגלית]],</nowiki>
|-
| [[:הפארקהפיגוע הלאומיבישיבת יוסמיטימרכז הרב]] || <nowiki></ref>. עלהוא אףנכנס שיוסמיטי הואבשער לאישיבת הפארקמרכז</nowiki>
|-
| [[:הרויה הביתקונדוטי]] || <nowiki></ref>.ממצאברחוב ארכאולוגיהתגוררו בודדאישים נחשףרבים</nowiki>
|-
| [[:התנגדותחומת לחסידותברלין]] || <nowiki></ref>. מתוכןהגבול הפולמוסיםבין והוויכוחיםשתי מדינות גרמניה</nowiki>
|-
| [[:וירוסטבע אפשטייןתעשיות ברפרמצבטיות]] || <nowiki></ref>.אצל מיעוטבכך קטןשבה מןהחברה הנשאיםלמעמדה כיצרנית</nowiki>
|-
| [[:זרקורטרנד (כתב עת)מיקרו]] || <nowiki></ref>.לחברה עשרותמעל הספרים4000 הללו,עובדים עדייןהמועסקים</nowiki>
|-
| [[:חומצהיהדות ציטריתסוריה]] || <nowiki></ref>. כתוסףפעילת מזון[[זכויות מסומן החומרהאדם]] בקודהיהודית</nowiki>
|-
| [[:חיליורם היםשקולניק]] || <nowiki></ref>. חילבערב הים[[ראש עסקהשנה]] בעיקר1997, בפעילותנקצב</nowiki>
|-
| [[:טורבינתיניב רוחמורוזובסקי]] || <nowiki></ref>. ב-1992[[2006]] הוקמההחל חוותלעבוד רוח ובה עשרב[[שידורי</nowiki>
|-
| [[:יאסנובאץכוח דהיתרא עדיף]] || <nowiki></ref>. אתרבכל המחנההמקומות ציגלאנה,הללו נבחרפירושו</nowiki>
|-
| [[:יומנו של חנון - הקש האחרוןלוד]] || <nowiki></ref>.‏== עלילהאזכור זה מצביע =={{פרטיעל עלילה}}במהלךחשיבותה</nowiki>
|-
| [[:יציאתמגדל מצריםסירס]] || <nowiki></ref>. עםשמו שובושונה כעבוררשמית ארבעיםב-[[16 יוםביולי]]</nowiki>
|-
| [[:כללי טיסת ראייהמונותאיזם]] || <nowiki></ref>.==המונותאיזם גובה הטיסה בכל כיוון בנתיבביהדות==מקובל</nowiki>
|-
| [[:ל&#039;אקווילהמים]] || <nowiki></ref>.תחילית [[קובץ:20090406זו 013242משמשת umbria quake intensity.jpg|ימין|ממוזער|250px|מוקדבמילים</nowiki>
|-
| [[:לימודמלחמת בעלהעולם פההשנייה]] || <nowiki></ref>.==לימוד בעלההתגייסות פההגדולה בחינוך התורני==בחינוךביותר</nowiki>
|-
| [[:מבצעמפלגת ערצב-19הירוקים]] || <nowiki></ref>.לחיל האווירבהמשך, היוהודיעה תוכניותהמפלגה על</nowiki>
|-
| [[:מדינתמשימות לבנוןמאוישות החופשיתלמאדים]] || <nowiki></ref>. מדינתפרטי לבנוןההצעה החופשיתשלו מעולםלמשימה כזו</nowiki>
|-
| [[:מוריסטןנמל התעופה הבינלאומי רודוס דיאגורס]] || <nowiki></ref>. עקבשטח מיעוטשל התייריםהנמל ברובע31,000 מ"ר ובו 13</nowiki>
|-
| [[:מיסטרסייד טיקשוע]] || <nowiki></ref>.בשנת [[1995]],בגיל הוא15 אובחןהתקבל כחולהקשוע ל[[בית</nowiki>
|-
| [[:מנוע סיבוביספרייה]] || <nowiki></ref>.אחרים החל משנת 2005מייחסים משווקתאת חברההחידוש</nowiki>
|-
| [[:מצעדעינת הגאווהוילף]] || <nowiki></ref>.==פעילות מאזציבורית==וילף הפך מצעד הגאווה בתלהינה</nowiki>
|-
| [[:משהפאול יעלוןמרקר]] || <nowiki></ref>.עם בתוםפתיחת כהונתו[[משפטי השלים תוארפראג]] ראשוןבנובמבר</nowiki>
|-
| [[:נוקלאוזוםפיתגורס]] || <nowiki></ref>.הנוקלאוזום חוזרזוהי עלבשלות עצמו,של התאוריה הרואה</nowiki>
|-
| [[:נמלטיםפריז]] || <nowiki></ref>. סרט-הטלוויזיהכמו מורכבכן, בעצםמשמשת הבירה הצרפתית</nowiki>
|-
| [[:סירפתח הסיריםתקווה]] || <nowiki></ref>. מאחריואל שבאותומשה הזמןסלומון, פרצהשידע מגפתערבית,</nowiki>
|-
| [[:עירצפנים דודבתנ&quot;ך]] || <nowiki></ref>. מאז נרכשוה[[רמב"ן]] בתיםפעל נוספיםלצמצום ויושבוהשימוש</nowiki>
|-
| [[:פארק קנדהקווין]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה==הפארקהשיר של הלהקה ''Stone נמצאCold עלCrazy'',</nowiki>
|-
| [[:פריזקרב אמאוס]] || <nowiki></ref>.ואילו כמוצבאו כן,של משמשתיהודה הבירה הצרפתיתהמכבי,</nowiki>
|-
| [[:קורבןרודוס אשם(עיר)]] || <nowiki></ref>. האשםבמשך באכשלוש רקמאות בתורשנים [[קורבן (יהדות)#סוגישנים</nowiki>
|-
| [[:קפיטליזםשבועת הרופאים]] || <nowiki></ref>. השוואההיא נוסחה שלעל נתוניםידי אלולואיס בקבוצתלזניה</nowiki>
|-
| [[:רוחאללהשינה חבצה&#039quot;ומייניל]] || <nowiki></ref>.לאחר עימותבפועל, נוסףבמקרים שלרבים, אלפיםכולל</nowiki>
|-
| [[:תותח רכבת]] || <nowiki></ref>.===שיטות צידוד===[[קובץ:12inchRailwayHowitzersMkVCatterick12December1940.jpg|ימין|ממוזער|150px|הוביצרים</nowiki>
| [[:רפאל איתן]] || <nowiki></ref>. בבחירות עצמן הצליחה תנועת</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2233''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
! info
|-
|-
| [[:IMac]] || <nowiki>מעבד=…i7, 2.8 GHz <br /></nowiki>
|-
| [[:Sugababes]] || <nowiki>חברי ההרכב=…2005-הווה)<br/></nowiki>
|-
| [[:אודסה]] || <nowiki>ראש העיר=…Hurvits)<br/></nowiki>
|-
| [[:אוזבקית]] || <nowiki>משפחה=…וזבקית'''<br></nowiki>
|-
| [[:איסלנדית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:באל-סאגות&#039;]] || <nowiki>סוגה=…<br /></nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:האנטומיה של גריי (סדרה)בנגלית]] || <nowiki>אורך פרקמשפחה=…43 דקות …�יראנית]]<br></nowiki>
|-
| [[:וייטנאמיתדנית]] || <nowiki>משפחה=…/'''דנית'''<br></nowiki>
|-
| [[:ויקרס סימן 6דרוזים]] || <nowiki>חימוש עיקרישפות=…בלבד)<br /></nowiki>
|-
| [[:חברתהלוחשת הצדק של אמריקהלרוחות]] || <nowiki>יוצריםשחקנים=…מייר…טיילר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:חזירהקרב הביתהראשון על המארן]] || <nowiki>מיןצד ראשון=…בר]]<br…/></nowiki>
|-
| [[:חרסי שומרוןוורו]] || <nowiki>תוכןראש העיר=…[1] …Viitkin)<br /></nowiki>
|-
| [[:מטילדה (טנק)ולונית]] || <nowiki>חימוש עיקרימשפחה=…ולונית'''<br /></nowiki>
|-
| [[:מכתביחטיבת לכישבני המושבים]] || <nowiki>תוכןאישים=…נריהו …שמחון]] <br /></nowiki>
|-
| [[:מלחמת אפגניסטן (ארצות הברית)יוגי-הו]] || <nowiki>כוחרשת ראשוןשידור=…מ-ISAF…(יפן)<br /></nowiki>
|-
| [[:מלחמת הודו-סין הראשונהיפנית]] || <nowiki>שם המלחמהמשפחה=…הודו-סין…'יפנית'''<br/></nowiki>
|-
| [[:נאיאריטמאיר פיינשטיין]] || <nowiki>תמונהתוכן=…CO…השניים.jpg|250px]]<br/></nowiki>
|-
| [[:סונטה ארקטיקהמיוז]] || <nowiki>תקצירחברי ההרכב=…0px|מרכז]]…האוורד<br /></nowiki>
|-
| [[:סמיוןמלחמת סקסקובורגוצקיבולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>תאריםצד ראשון=…<br /></nowiki>
|-
| [[:פאנטמלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>אנשיצד מפתחראשון=…ראשי)<br/></nowiki>
|-
| [[:פלורידהמלחמת סיני]] || <nowiki>אזור זמןהמקום=…[[UTC…סיני]]-5/-4 <br /></nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריהמקדונית]] || <nowiki>תאריםשם=…מקדונית<br /></nowiki>
|-
| [[:נורבגית]] || <nowiki>משפחה=…חדשה'''<br></nowiki>
|-
| [[:ספרדית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:פורטוגזית]] || <nowiki>משפחה=…טוגזית'''<br></nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:קליפורניהפרעה]] || <nowiki>אזור זמן0=…[[UTC]]-8/-7 …פרעה<br /></nowiki>
|-
| [[:צרפתית]] || <nowiki>משפחה=…צרפתית'''<br></nowiki>
|-
| [[:קטלאנית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:קשת (זכיינית שידור)]] || <nowiki>אנשי מפתח=…(מנכ"ל) <br></nowiki>
|-
| [[:רחל המשוררתשבדית]] || <nowiki>תוכןמשפחה=…דָּם?<br /></nowiki>
|-
| [[:שריונית מרמון הרינגטוןתאו]] || <nowiki>חימוש עיקרימינים=…quarlesi) <br /></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''8271''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
! info
|-
|-
| [[:NPC]] || <nowiki>[[NPC]] - ב[[ז'רגון]] משחק, קיצור ל-Non</nowiki>
|-
| [[:PAL]] || <nowiki>[[PAL]] ,[[NTSC]] ו-[[SECAM]] ופריסתם על</nowiki>
|-
| [[:RS-68]] || <nowiki>[[RS-68]] המשמש את [[מעבורת חלל|מעבורות</nowiki>
|-
| [[:אבנרStrange רבןDays]] || <nowiki>[[אבנרStrange רבןDays]]|תאריך "ארכיאולוגיה ימית",אלבום=1967|אלבום</nowiki>
|-
| [[:אורגוןThe Doors (אלבום)]] || <nowiki>[[אורגון]]The לאDoors ברור,(אלבום)|The וישנהDoors]]|תאריך השערהאלבום=1967|אלבום</nowiki>
|-
| [[:אלוןאגוז שסועאדמה]] || <nowiki>[[אלוןאגוז שסועאדמה]]|שם מדעיתמונה=Quercus cerris}}'''אלון[[תמונה:Peanuts.jpg|200px|אגוז</nowiki>
|-
| [[:אמוץאוולין זהביקפלון]] || <nowiki>[[אמוץאוולין זהביקפלון]] ו("[[עזריההחברים אלוןשל יאנה]] ‏‏<ref>‏[http://www.teva.org.il/?CategoryID=301&ArticleID=2660")|</nowiki>
|-
| [[:אפיאייל איתםקורא]] || <nowiki>[[אפיאייל איתםקורא]]|שם בתוםמדעי=Alces [[ביצוע תוכניתalces|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:אקי אבניאכד]] || <nowiki>[[אקי אבניאכד]] (וכלנה בארץ שנער"[[ההסדר]]השם "אגאדה")| הבא =2001</nowiki>
|-
| [[:אריהאלון]] || <nowiki>[[אריהאלון]]|שם בספארי ברמת-גן]]אריותמדעי=Quercus}}ה'''אלון'''</nowiki>
|-
| [[:אשדודאלון אבוטבול]] || <nowiki>[[אשדודאלון אבוטבול]], במהלכו מערכים("[[האסונות מופעיםשל</nowiki>
|-
| [[:ביתאלון הספר לאמנויות תל אביבשסוע]] || <nowiki>[[ביתאלון הספרשסוע]]|שם לאמנויותמדעי=Quercus תל אביב]]cerris}}'''אלון</nowiki>
|-
| [[:בן-חילףאליעזר טףשפירא]] || <nowiki>[[בן-חילףאליעזר טףשפירא]]|שם, מדעי=Eragrostis[[יעל tef}}'''טֵף'''רובינשטיין]],</nowiki>
|-
| [[:בןאליפות לוזהעולם בכדורסל 2006]] || <nowiki>[[בןאליפות לוז]]העולם (נולדבכדורסל ב-[[18 בפברואר2006]]; מסומנות</nowiki>
|-
| [[:בן ערובהאנטיגונה]] || <nowiki>[[בן ערובה|כבני ערובהאנטיגונה]], בביתבתרגום ספר[[שלמה דיקמן]],</nowiki>
|-
| [[:בעלי שש רגלייםאנקונה]] || <nowiki>[[בעליאנקונה]] ששיהודים רגלייםמ[[ספרד]]|מחלקות= ומה[[חרקיםלבנט]]</nowiki>
|-
| [[:ברוקוליאריה]] || <nowiki>[[ברוקוליאריה]]|תמונה=[[תמונה:Broccoli בספארי ברמת-גן]]אריות</nowiki>
|-
| [[:בריתאריה הציונים הרוויזיוניסטיםאליאס]] || <nowiki>[[בריתאריה הציונים הרוויזיוניסטיםאליאס]] ("[[מסעות ג'יימס</nowiki>
|-
| [[:דודבועז אנטולמעודה ברוצקוס(אלבום)]] || <nowiki>[[דודבועז אנטולמעודה ברוצקוס(אלבום)|בועז מעודה]] - ארכיטקטורה,|תמונה=|מאת=[[בועז</nowiki>
|-
| [[:דוכיפתאיםבטון]] || <nowiki>[[דוכיפתאיםבטון|בבטון]]|משפחות=ראו הגוףבארץ ישראל.]]בתולדות</nowiki>
|-
| [[:דולב מזרחיבמדבר]] || <nowiki>[[דולב מזרחיבמדבר]]|שם מדעי=Platanusעם orientalis[[תרגום אונקלוס]]]]פרקים</nowiki>
|-
| [[:דוקטור פאוסטוסגאולוגיה]] || <nowiki>[[דוקטור פאוסטוסגאולוגיה]]" היהול[[כימיה]] לרומןהעוסק</nowiki>
|-
| [[:דליהגד פרידלנדהשדה]] || <nowiki>[[דליהגד פרידלנדהשדה]]|שם ("מדעי=Coriandrum sativum}}[[החברים של יאנה]]")|תמונה:Coriandrum</nowiki>
|-
| [[:דני נוימןגוואדלופ]] || <nowiki>[[דני נוימןגוואדלופ]] עובדמחולקת ל-2 מאזנפות פרישתו(Arrondissement)</nowiki>
|-
| [[:דרומאגושן]] || <nowiki>[[דרומאגושן|ארץ גושן]] מורים כי, בתקופה מ[[המאה‏‏<ref>‏‏‏‏אם</nowiki>
|-
| [[:דרורהומו נובלמןהיידלברגנסיס]] || <nowiki>[[דרורהומו נובלמןהיידלברגנסיס]],|שם [[איתי רייכר]],מדעי=Homo</nowiki>
|-
| [[:האסופיתהכרוניקה הרוסית הראשונה]] || <nowiki>[[האסופית]]הכרוניקה (אןהרוסית מהחוההראשונה]], הירוקה)*כולל</nowiki>
|-
| [[:הודוהמי]] || <nowiki>[[הודוהמי]] היאסיפקה "רפובליקההשראה ריבוניתלרוב, אם לא</nowiki>
|-
| [[:הודעתהמשולש ארסיבו(ירושלים)]] || <nowiki>[[הודעתהמשולש ארסיבו(ירושלים)|המשולש]] - הניסיון הראשון".הרחוב</nowiki>
|-
| [[:היפופוטמייםזרעית השדה]] || <nowiki>[[היפופוטמייםזרעית השדה]]|סוגיםשימור=ראושימור בגוףLC|טקסונום=[[ליניאוס]],</nowiki>
|-
| [[:היפופיאהחלזונות]] || <nowiki>[[היפופיאהחלזונות]]|שם ב[[הולנד]]|ממלכהמדעי=Gastropoda}}[[צומח]]תמונה:MK-snail006d.jpg|מערכה=[[בעליממוזער|250px|שמאל|חלזון</nowiki>
|-
| [[:היציאה מן החומותחרקים]] || <nowiki>[[היציאה מן החומותחרקים]]" הוא|סדרות=[[#המיון כינויהטקסונומי</nowiki>
|-
| [[:הכחדת קרטיקון-שלישוןטאוריס]] || <nowiki>[[הכחדתטאוריס]] קרטיקון-שלישון|קרטיקון-שלישוןמ[[אאוליס]] על ידי האלה</nowiki>
|-
| [[:הכנעניםיובל שטייניץ]] || <nowiki>[[הכנעניםיובל שטייניץ]]". בעקבות התצוגה,ל"[[מערכות סיפר(כתב</nowiki>
|-
| [[:הכרוניקה הרוסית הראשונהיריחו]] || <nowiki>[[הכרוניקה הרוסית הראשונהיריחו]], כוללסמוך לפתחו של [[נחל פרת]]</nowiki>
|-
| [[:הלכותכדור צבאהארץ]] || <nowiki>[[הלכותכדור צבאהארץ]], מאת2900 [[רביק"מ ישראלמתחת מאירלפני</nowiki>
|-
| [[:המהפכהלי התעשייתיתקואן יו]] || <nowiki>[[המהפכהלי התעשייתיתקואן יו]], '''מן היההעולם התפתחותהשלישי</nowiki>
|-
| [[:המזרחמוסקו התיכוןאלקלעי]] || <nowiki>[[המזרחמוסקו התיכוןאלקלעי]] מגוללים רצף ("[[היסטוריה|היסטוריהחברים של יאנה]]")|</nowiki>
|-
| [[:הרמוסר הביתהלכה למעשה]] || <nowiki>[[הרמוסר הביתהלכה למעשה]], לצורך הרחבת ביתמאנגלית המקדש.דבי</nowiki>
|-
| [[:הרפובליקה הדומיניקניתמקרקעין]] || <nowiki>[[הרפובליקה הדומיניקניתמקרקעין]] עלאו בעל הזכות במקרקעין,</nowiki>
|-
| [[:וודקהמשרד הביטחון]] || <nowiki>[[וודקהמשרד הביטחון]], הראשונהבאספקת שבתהליך ה[[זיקוק]]שירותים</nowiki>
|-
| [[:חוחיתנבחרת אוסטרליה בכדורגל]] || <nowiki>[[חוחית]]|שםנבחרת מדעי=Carduelisאוסטרליה Carduelisבכדורגל|שימור=שימוראוסטרליה]]</nowiki>
|-
| [[:חומות ירושליםנורבגיה]] || <nowiki>[[חומות ירושליםנורבגיה]], היורדותועד שנת מ[[שער1814]] חל איסור</nowiki>
|-
| [[:חזירנחום ברשריג]] || <nowiki>[[חזירנחום ברשריג]]|שם מדעי=Susמפקד scrofa|שימור=שימור[[חטיבת הנגב]].</nowiki>
|-
| [[:חטיבתנטורי כפירקרתא]] || <nowiki>[[חטיבתנטורי כפירקרתא]],. מדוגמיםאנשים ומצוידיםאלו נוהגים</nowiki>
|-
| [[:חמורנטורי הביתקרתא]] || <nowiki>[[חמורנטורי הביתקרתא]]|שם. מדעי=Equusאנשים caballus|שימור=שימוראלו נוהגים</nowiki>
|-
| [[:חרדון צבנידה]] || <nowiki>[[חרדוןנידה|הדינ צבימי 7]]|מינים=[[חרדון" צבat:11 מצוי]]text:"הבז</nowiki>
|-
| [[:טבלנייםניסן]] || <nowiki>[[טבלנייםניסן]]. (podicipedidae),בחודש היאניסן משפחתיש 30 ימים.כמו</nowiki>
|-
| [[:טייסתניצן-חן 160רזאל]] || <nowiki>[[טייסתניצן-חן 160רזאל]] בטיסה מעל ו[[מצדה]]האשכנזים]]באפריל.==הרכבים</nowiki>
|-
| [[:יונקיםניר ברגמן]] || <nowiki>[[יונקיםניר ברגמן]] (Theria) ** קבוצת "[[יונקיםכנפיים שבורות]]")|</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
<!-- error number 27 -->
Find <tt>&#<code></code>0000;</tt> (decimal) or <tt>&#x<code></code>0000;</tt> (hexadecimal). Please use the [[Unicode]] characters.
 
<span style="color:#e80000;">The script was change for this error. Please fix the translation. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_027.html List of all articles with error 027]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=027 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:יוקה]] || <nowiki>[[יוקה]]|שם מדעי=Yucca }}'''יוּ‏קָ‏ה'''</nowiki>
|-
| [[:יציאת מצריםדלאוור]] || <nowiki>&#8211; 79%**[[יציאת מצריםפרוטסטנט]], ולכן&#8211; היה לו68%***[[מתודיסטים]] עניין&#8211;</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4064''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:Spiceworld (You Drive Meאלבום) Crazy]] || <nowiki>…&amp;mdash; (Youשירה*[[אמה Drive Me) Crazy (UK)בנטון]]. Retrieved on&mdash; שירה*[[May…מלאני…</nowiki>
|-
| [[:...BabySpiceworld One More Time(אלבום)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 3:30#"שירה*[[(You Drive Me)אמה Crazyבנטון]]" <small>(ג'ורגן…&mdash; שירה*[[מלאני…</nowiki>
|-
| [[:30 Seconds to MarsSugababes]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהחברת תקליטים=London, [[ אימו]]<br />[[ אימוקור]]Island|חברי…אתר…</nowiki>
|-
| [[:MGMTThree Days Grace]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום, בתור '''טרי דייס גרייס'''||סוגה=[[סינת'פופ]]<br />[[אינדי…הארד…</nowiki>
|-
| [[:Oops!... I Did It Again (שיר)Ummagumma]] || <nowiki>…&amp;mdash;Entrance" Oops!...(מייסון) I- Did It Again (UK)].1:00#"The RetrievedGrand on…Vizier's…</nowiki>
|-
| [[:Theאביב Dead Weatherגפן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברת| תקליטים=Thirdמספר Manאלבומים Records=12||חברי…חברת…</nowiki>
|-
| [[:אויאביתר ואבוי (להקה)בנאי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוק (מוזיקה חסידית]]<br…)|רוק…</nowiki>
|-
| [[:אנדרייאבריל טיכונוףלאבין]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; היום|כלים=[[8 בנובמברגיטרה]], [[1993]]) היה [[מתמטיקאיפסנתר]],…</nowiki>
|-
| [[:אואזיס]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2009]]|סוגה=[[בריטפופ]] <br />[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת אוסלו (1952)]] || <nowiki>…&amp;ndash; הדו"ח הרשמי{{מיזמים|ויקישיתוף=Category:1952_Winter_Olympics|שם…</nowiki>
|-
| [[:אופיקלאידה]] || <nowiki>…&amp;mdash; contains photos and a fingering guide* [http://www.wcwband.co.uk/ophicleide.htm…</nowiki>
|-
| [[:אופיקלאידה]] || <nowiki>…&amp;mdash; contains photos and a fingering guide* [http://www.wcwband.co.uk/ophicleide.htm…</nowiki>
|-
| [[:אירוסמית&#039;]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[הארד רוק]] <br />…</nowiki>
|-
| [[:אלפאסוד]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1989]] |מודל קודם = אין |מודל…</nowiki>
|-
| [[:אניגמה]] || <nowiki>…&amp;ndash;50, [http://www.eclipse.net/~dhamer/downloads/rotorpdf.zip…</nowiki>
|-
| [[:אנסטסיה (זמרת)]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[מוזיקת פופ|פופ]],…</nowiki>
|-
| [[:אנספיריום]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[פולק מטאל|פולק]],…</nowiki>
|-
| [[:אסף אמדורסקי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =11|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:ארקדיארקטיק דוכיןמאנקיז]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[רוקאינדי (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:בון גבאל-סאגות&#039;ובי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוקמטאל (מוזיקה)סימפוני|רוק]]<br…בלאק…</nowiki>
|-
| [[:בון ג&#039;ובי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:בחזרה לשבלולבייברס]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1 שירה,ביולי]] גיטרה.*ברוך[[1277]]) בןידוע יצחק…בפשטות…</nowiki>
|-
| [[:בילי רייג&#039;ורג&#039; סיירוססנטיאנה]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;1906. היום|''[[w:en:The Life of Reason|אתרThe אינטרנטLife =[http://www.billyraycyrus.com…of…</nowiki>
|-
| [[:גמרגבריאל ליגת האלופות 2007בלחסן]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;1|תאריך=23 במאיהיום|שנה=2007|אצטדיון מספר אלבומים =[[האצטדיון…3||חברת…</nowiki>
|-
| [[:דאלאסגלי מאבריקסעטרי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;92* 22: היום|סוגה=[[רולנדומוזיקת באלקמןפופ|פופ]], גארד,…<br…</nowiki>
|-
| [[:דה גיים]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[היפ הופ]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דוכסידויד ונציהפרץ]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[717]])== המאההיום|| השמיניתמספר אלבומים ==* [[מרצ'לו…4||חברת…</nowiki>
|-
| [[:דיטריך בוקסטהודה]] || <nowiki>…&amp;ndash;160) ופסאקאליה ברה מינור,BuxWV…</nowiki>
|-
| [[:דורדייב דניאלמת&#039;יוס בנד]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום || מספרסוגה=[[ אלבומיםרוק =1(מוזיקה)||חברת…רוק]]…</nowiki>
|-
| [[:דנידנה סנדרסוןברגר]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[רוק| (מוזיקה)מספר אלבומים =5|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דרווין (הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash; 32°C.*טמפרטורה מינימלית ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:הבחירותהגל לכנסתהחדש החמשבקולנוע עשרה ולראשות הממשלההצרפתי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; "[[ישראל אחת]]"הבמאי (העבודהכמרכז +העשייה גשר…בסרט…</nowiki>
|-
| [[:הייפא והביהמי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום| מספר{{ש}}אולפן: אלבומים =2| להיטים…[[1964]]&mdash;[[1982]];…</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>…&amp;ndash;160, 2004 [http://www3.open.ac.uk/earth-sciences/downloads/Press%20Release.pdf])מצביע…</nowiki>
|-
| [[:ונסה אן הדג&#039;נסוסטלייף]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רית'םמוזיקת אנד בלוזפופ|R&Bפופ]],…/[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:חוהזהבה אלברשטייןבן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[זמר עברי]]<br, />[[יידיש|זמר…מוזיקה…</nowiki>
|-
| [[:יוליוס קיסרטראוויס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק virgil.orgאלטרנטיבי] מדריך מוער למקורות…],…</nowiki>
|-
| [[:לודאקריסטרבלינג וילבוריס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ1990]], |סוגה=[[היפפולק הופרוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:ליידייהודית בוירביץ]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;IV 1997&ndash;2001,היום|| editedמספר byאלבומים Robert=17|| T. Francoeur‏‏</ref>ליידי…להיטים…</nowiki>
|-
| [[:מאוריונדאי כהןאקסנט]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום |סוגהמודל קודם =[[זמר עברי]]<br />[[רוק…יונדאי…</nowiki>
|-
| [[:מאיריוסי אריאלאלפנט]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[19991991]]|סוגה=[[זמררוק עברי(מוזיקה)|רוק]]<br />[[פולק…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:מיכהיחסי שטריתישראל-ירדן]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[רוק138, (מוזיקה)|רוק]]|חברת…2003.</ref> ותמיכה מהתושבים…</nowiki>
|-
| [[:מיקהיס קרני(להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1983]]<br />[[1981]]&mdash;היום|| מספר אלבומים סוגה=7||חברת…[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:ניוירדנה מקסיקוארזי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 80%היום|| **[[נצרותמספר קתוליתאלבומים =15|קתולים]]…| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:נסיםכריסטינה בריטייםשטירמר]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;13:8. East Molesey: Thomas Reed Publications.היום|סוגה==קישורים…[[מוזיקת פופ|פופ]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:סובארולי ג&#039;אסטיבירן]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1995]] היום||מודל קודםמספר אלבומים = 2|מודל אחריו…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:סונטהלימפ ארקטיקהביזקיט]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה= [[פאוור נו-מטאל]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:פינקמד סיזן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום[[1999]] |סוגה=[[מוזיקתרוק פופ|פופאלטרנטיבי]],…</nowiki>
|-
| [[:רון שובלמיוז]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום || מספר אלבומים סוגה=[[רוק 10|| חברת…אלטרנטיבי]]<br…</nowiki>
|-
| [[:רונימסמרים דואניונוצות]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היום||מילים, מספרלחן*[[ברי אלבומיםסחרוף]] =2||חברת…&ndash;…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות