לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''36213914''' articles.
* At the moment the script identified '''19172008''' ideas for improvement in '''12981376''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-1214 2119:1205''' and end: '''2010-01-1314 0123:0224''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 229258 min. 5443 sec.
 
== Project description in English ==
| 6 || DEFAULTSORT with special letters || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 7 || [[#Headlines start with three "="|Headlines start with three "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 8 || Headline should end with "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 65 || style="text-align:right;" | 51 || ↘ || style="text-align:right;" | -14
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 78 || style="text-align:right;" | 87 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 511 || style="text-align:right;" | 11 || || style="text-align:right;" | 6
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 27 || || style="text-align:right;" | 5
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 19 || Headlines start with one "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 20 || Symbol for dead || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 22 || [[#Category with space|Category with space]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 23 || Nowiki not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 4333 || style="text-align:right;" | 3339 || || style="text-align:right;" | -106
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 14 || ↗ || style="text-align:right;" | 13
|-
| 28 || Table not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 299 || style="text-align:right;" | 299295 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 108 || style="text-align:right;" | 84 || ↘ || style="text-align:right;" | -24
|-
| 32 || Double pipe in one link || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 107 || style="text-align:right;" | 75 || ↘ || style="text-align:right;" | -32
|-
| 34 || Template programming element || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 23 || ↗ || style="text-align:right;" | 1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 36 || style="text-align:right;" | 63 || || style="text-align:right;" | -3
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 914 || style="text-align:right;" | 14 || || style="text-align:right;" | 5
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 8668 || style="text-align:right;" | 6872 || || style="text-align:right;" | -184
|-
| 43 || [[#Template not correct end|Template not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 319 || ↗ || style="text-align:right;" | 116
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 62 || style="text-align:right;" | 26 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 47 || [[#Template not correct begin|Template not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 8271 || style="text-align:right;" | 7179 || || style="text-align:right;" | -118
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 4064 || style="text-align:right;" | 6442 || || style="text-align:right;" | 24-22
|-
| 51 || [[#Interwiki before last headline|Interwiki before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1415 || style="text-align:right;" | 1513 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 610 || style="text-align:right;" | 105 || || style="text-align:right;" | 4-5
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1013 || style="text-align:right;" | 1311 || || style="text-align:right;" | 3-2
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 32 || style="text-align:right;" | 24 || || style="text-align:right;" | -12
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1017 || style="text-align:right;" | 1715 || || style="text-align:right;" | 7-2
|-
| 58 || Headlines with capitalization || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2233 || style="text-align:right;" | 3323 || || style="text-align:right;" | 11-10
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 472456 || style="text-align:right;" | 456528 || || style="text-align:right;" | -1672
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 295299 || style="text-align:right;" | 299291 || || style="text-align:right;" | 4-8
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 6172 || style="text-align:right;" | 7268 || || style="text-align:right;" | 11-4
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2213 || style="text-align:right;" | 1324 || || style="text-align:right;" | -911
|-
| 69 || [[#ISBN wrong syntax|ISBN wrong syntax]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 70 || [[#ISBN wrong length|ISBN wrong length]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 13 || || style="text-align:right;" | -12
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 72 || ISBN wrong checksum in ISBN-10 || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 73 || ISBN wrong checksum in ISBN-13 || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2024 || style="text-align:right;" | 2415 || || style="text-align:right;" | 4-9
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 78 || [[#Reference double|Reference double]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 261243 || style="text-align:right;" | 243273 || || style="text-align:right;" | -1830
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 54 || style="text-align:right;" | 46 || || style="text-align:right;" | -12
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 29 || style="text-align:right;" | 2935 || || style="text-align:right;" | 6
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 3449 || style="text-align:right;" | 4945 || || style="text-align:right;" | 15-4
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 32 || style="text-align:right;" | 21 || ↘ || style="text-align:right;" | -1
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2223 || style="text-align:right;" | 2327 || ↗ || style="text-align:right;" | 14
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 41 || style="text-align:right;" | 13 || || style="text-align:right;" | -32
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''36213914''' articles:
*** '''609587''' new articles
*** '''27373042''' articles with changes
*** some of '''12981376''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 19181917
** errors in last scan: 19172008
** change: -191
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
Article contains a gallery without image description.
 
This error was found '''23''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_035.html List of all articles with error 035]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=035 new interface].
|-
|-
| [[:אוםכנסיית א-רסאסיוחנן בהרים]] || <nowiki>קובץ:UmmBenedictus in St. John the Baptist in the RasasMountains cityIMG mosaic0816.JPG </nowiki>
|-
| [[:מערות לוזית]] || <nowiki>קובץ:Luzit Columbarium.JPG </nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" ===
<!-- error number 7 -->
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. See also error 083!
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_007.html List of all articles with error 007]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=007 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:ועד הישיבות]] || <nowiki>===ועד הישיבות בפולין===</nowiki>
|-
| [[:רוניקתדרלת פורוקארההלמידה]] || <nowiki>===פרטיםקובץ:CathoLearn.jpg כלליים===</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
|-
|-
| [[:שדהשכבת המספריםהיישום הממשייםשל מודל TCP/IP]] || <nowiki>===תכונות השדהתפקידי הממשיהשכבה===</nowiki>
|-
| [[:שליו]] || <nowiki>=== סוג Coturnix ===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong length ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''13''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_070.html List of all articles with error 070]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=070 new interface].
! info
|-
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>0- 9511108-1</nowiki> || <nowiki>9 </nowiki>
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>0-905878-1</nowiki> || <nowiki>8 </nowiki>
|-
| [[:תותח רכבת]] || <nowiki>1 84176 788</nowiki> || <nowiki>9 </nowiki>
|}
=== ISBN wrong syntax ===
<!-- error number 69 -->
The script check the ISBN and found a problem with the syntax. A normal ISBN look like ISBN 3-8001-6191-5 or ISBN 0-911266-16-X or ISBN 978-0911266160. Allowed are numbers, space, "-" and "X"/"x". Without space and "-" only 10 or 13 characters. Please don't write ISBN-10: or ISBN-13.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_069.html List of all articles with error 069]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=069 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>-10 </nowiki>
|-
| [[:רכבת ישראל]] || <nowiki>-13 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''299295''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:HitmanFullmetal (סדרת משחקים)Alchemist]] || <nowiki>[[קובץ:Hitman_LogoFullmetal_Alchemist_DVD_cover.pngjpg|מרכז|250px270px]]</nowiki>
|-
| [[:PicasaXfce]] || <nowiki>[[קובץ:PicasalogoXfce_Logo.jpg|מרכז|230px250px]]</nowiki>
|-
| [[:VLCאדין media playerדז&#039;קו]] || <nowiki>[[קובץ:VLCEdin iconDžeko.pngjpg|מרכז|100px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אברהם פרידאולם]] || <nowiki>[[קובץ:Fried22Ulm2-midsize.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אה&quot;מאיבן ואנגארדזמורנו]] || <nowiki>[[קובץ:HMSIván Vanguard (1946)Zamorano.jpg|300pxמרכז|מרכז200px]]</nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת אתונהאייקון (1896זמר)]] || <nowiki>[[קובץ:Athens 1896 report coverAkon.jpg|מרכז|250px230px]]</nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג&#039;לסאל-מומיה]] || <nowiki>[[קובץ:UclaThe logoNight of Counting the Years.gif|מרכזjpg|180px250px]]</nowiki>
|-
| [[:איאןאלכסנדר ראשבטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>[[קובץ:Ian RushAlexander-von-Battemberg.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:איצ&#039;אןאמיר קלהקמינר]] || <nowiki>[[קובץ:KhivaAmir Kaminar.jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאנטואן 2010ווקר]] || <nowiki>[[קובץ:ESCAntoine 2010walker logoz.pngjpg|300px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אלגרואצטדיון (עיר)אנפילד]] || <nowiki>[[קובץ:Alghero76693565 021b44605f726 2.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אלפביתאריקסון פרוטו-כנעני(חברה)]] || <nowiki>[[קובץ:Proto-semiticA-01Cotxe d'Ericsson.pngJPG|ממוזער|שמאל|30px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אסון הכבלארקטורוס]] || <nowiki>[[קובץ:Unit669Pos Alpha Bot.jpg|250px300px]]</nowiki>
|-
| [[:אצטדיוןבית לנקורן(סרט, סיטי1980)]] || <nowiki>[[קובץ:LankxazarGitai Bayit.jpg|250px|200px]]</nowiki>
|-
| [[:אריהברודי]] || <nowiki>[[קובץ:LionБроди waiting in Nambiaгерб.jpggif|מרכז|300px100px]]</nowiki>
|-
| [[:באסג&#039;ו טרשו]] || <nowiki>[[קובץ:grandeג'וזף terreאבנעזר שו.jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:ביתג&quot#039;ריימס ירושליםביטי]] || <nowiki>[[קובץ:FCBJJames Beattie.jpg|מרכז|150px]]</nowiki>
|-
| [[:ברבנקג&#039;ף הרסט]] || <nowiki>[[קובץ:BurbankeastGeoff Hurst.jpg|250pxמרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:ברנדנבורגגונג לי]] || <nowiki>[[קובץ:BrandenburgGong li moscow Wappenedited.svgjpg|70px180px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסדאון האטוןביט]] || <nowiki>[[קובץ:HuttonDown James portrait RaeburnBeat.jpgpng|שמאל|ממוזער|מרכז250px|180px]]</nowiki>
|-
| [[:גדעוןדגל האוזנרבורקינה פאסו]] || <nowiki>[[קובץ:Hauzner gidonFlag_of_Burkina_Faso.jpg|שמאלsvg|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:דאוסדינמו (סדרת טלוויזיה)מוסקבה]] || <nowiki>[[קובץ:DaosLogoDinamo moscow logo.jpgpng|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:דודודרק אוואטבואטנג]] || <nowiki>[[קובץ:AwatDerekBoateng.pngjpg|מרכז|150px200px]]</nowiki>
|-
| [[:דמיטריהיירם שוסטקוביץ&#039;מקסים]] || <nowiki>[[קובץ:Dmitri1Maxim Hiram.jpg|שמאל|ממוזער|250pxמרכז|180px]]</nowiki>
|-
| [[:האריהממלכה קיואלהמאוחדת באירוויזיון]] || <nowiki>[[קובץ:HarryKewellFlag of United Kingdom.jpg|מרכזsvg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:הולנדהמפלגה במשחקיםהקומוניסטית האולימפייםהישראלית]] || <nowiki>[[קובץ:1912Semel Opening ceremony - NetherlandsMaki1.JPG|מרכזjpg|250px200px|]]</nowiki>
|-
| [[:הנריקהר לארסוןקאסיון]] || <nowiki>[[קובץ:HenrikQasiyon LarssonDamascus.jpgJPG|מרכז|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:וורוואדאן]] || <nowiki>[[קובץ:FlagOudane ofold et-Võrutower.svgjpg|150pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:חאאןזוראב מנטשאשווילי]] || <nowiki>[[קובץ:EscudoZurabs JaénMentesasvilli.svgjpg|מרכז|200px|150px]]</nowiki>
|-
| [[:חלמישחיפה]] || <nowiki>[[קובץ:חלמיש06Haifa flag.JPGsvg|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:טוקיוטים הוטלהווארד]] || <nowiki>[[קובץ:TokioTimHoward HotelUSMNT live20060511.jpg‏|מרכזjpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:טרה סטרונגירושלים]] || <nowiki>[[קובץ:Tara strong 2009Jerusalem-coat-of-arms.jpgsvg|250px180px]]</nowiki>
|-
| [[:יוגי-הוכרמיאל]] || <nowiki>[[קובץ:YuGiOhlogoKarmiel flag.PNG|250pxgif|מרכז217px]]</nowiki>
|-
| [[:יצריםלידס יונייטד]] || <nowiki>[[קובץ:Blowup posterLeedsunited.jpg|250px120px]]</nowiki>
|-
| [[:כלמחוז מה שנוצץ9]] || <nowiki>[[קובץ:GlittermovieDistrict-9 poster.jpg|200pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:כתב מונגולימירפק]] || <nowiki>[[קובץ:monggolPosition Alpha bicigPer.svgpng|17px300px]]</nowiki>
|-
| [[:לוו-יאנגמלחמת וייטנאם]] || <nowiki>[[קובץ:DragonGateCaveUH-1D_helicopters_in_Vietnam_1966.jpg|250pxמרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:ליקוי חמה בקנדהארמקדוניה]] || <nowiki>[[קובץ:Safar e GhandeharMIHPM(MG).jpgpng|200pxtop]]</nowiki>
|-
| [[:מוזיקה (מאטיס)מרקש]] || <nowiki>[[קובץ:Matisse musicMarokko_150.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מטאלנונו גיר (סדרת משחקים)גומש]] || <nowiki>[[קובץ:MetalNuno GearGomes Solid logo(1388215345).pngjpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מיסכהסבסטיאן הקדוש]] || <nowiki>[[קובץ:MISKASan Sebastian El Greco.JPGjpg|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:מכביסיודאד פתח תקווה (כדורגל)ריאל]] || <nowiki>[[קובץ:MaccabiCiudad PetachReal, TikvaSpain location.png|150pxשמאל|ממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מנילהסן ברנרדינו]] || <nowiki>[[קובץ:BigUS ManilaLarge City of San Bernardo MontagePIC.jpgJPG|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:מקפלייעין ורד]] || <nowiki>[[קובץ:McFly_groupIMG עיןורד.jpgJPG|250px|230px]]</nowiki>
|-
| [[:מתנדפאבליק הרמוניאנמי]] || <nowiki>[[קובץ:Mass-SpringBilbao BUM night of the living Public Enemy.PNG|שמאל|ממוזערjpg|300px230px]]</nowiki>
|-
| [[:נפוליאון בונפרטהפורטסמות&#039;]] || <nowiki>[[קובץ:JacquesArms-Louis_David_017portsmouth.jpg|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:סאטינדרה נאת בוזפלובדיב]] || <nowiki>[[קובץ:AatyenBose1925 Plovdiv Hills.jpg|200pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סירושופנלופה קרוז]] || <nowiki>[[קובץ:SirushoPenelope Cruz.jpg|ממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סןפרנסואה דייגוטומבלבי]] || <nowiki>[[קובץ:SDFrançois MontageTombalbaye.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:עזהקדיס (עיר)]] || <nowiki>[[קובץ:Gaza CityCadiz-logo.JPGjpg|250px110px]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2935''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_081.html List of all articles with error 081]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=081 new interface].
|-
|-
| [[:אוריאדמירל גלרגרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki><ref>http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2851936,00שם.html</ref> </nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאוניברסיטת 2010קליפורניה בברקלי]] || <nowiki><ref>‏httphttp://wwwsunsite.esctodayberkeley.comedu/newsCalHistory/read/12899‏brief-history.2.html</ref> </nowiki>
|-
| [[:אימה סומאק]] || <nowiki><ref>[http://www.sunvirgin.com/php/mainpages.php?ID=4 "Four Octave Inca"]</ref> </nowiki>
|-
| [[:אירועי מלחמת לבנון השנייה]] || <nowiki><ref>[http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3277979,00.html הותקפו רקטות מצבא סוריה בדרך לחזבאללה], ynet, ה-18 ביולי 2006</ref> </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.</ref> </nowiki>
|-
| [[:ברוך שלום הלוי אשלג]] || <nowiki><ref> ראו: אשלג ברוך, שלבי הסולם, כרך ד', מאמר י"ד (תשמ"ז), "הקשר בין פסח, למצה, מרור". עמ 125-114. </ref> </nowiki>
| [[:בית הצדק העולמי]] || <nowiki><ref>‏[http://info.bahai.org/universal-house-of-justice.html#6 The Universal House of Justice]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בלאקבשר מטאלחזיר]] || <nowiki><ref>[http://imdb.com/title/tt0478209/ Metal:ישראל Aפינקלשטיין Headbanger'sוניל Journey.אשר סרטסילברמן, דוקומנטריראשית (2005).ישראל במאי:עמ' סאם דאן.]128‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:דוברובניקג&#039;יגורו קאנו]] || <nowiki><ref>http://www.un.org/icty/pressreal/p625-e''Japan Times'', [[March 30]], [[1913]]; see also [[Kodokan]].htm</ref> </nowiki>
|-
| [[:הדוכסותגדר הגדולה של ליטאההפרדה]] || <nowiki><ref>[http‏http://ausiselyon1.gfcourt.vugov.ltil/mgFiles/nr04/2003570/07079/7mlka14/04079570.htmla14.pdf‏ בג"ץ 7957/04 '''מראעבה ואח' נ' Mindaugasראש ממשלת Lietuvosישראל karaliusואח'''']</ref> </nowiki>
|-
| [[:הרבנות הראשית לישראלגומי]] || <nowiki><ref>Polhamus L.G. (ורהפטיג1962), 1990)"Rubber - Botany,Production and Utilization", Leonard Hill books Ltd.‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:ווקרדילוגי אוונסאותיות בתורה]] || <nowiki><ref>‏‏Trachtenbergירעם נתניהו, Ibid[http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/644/075.html שליפות עם פרופסור ישראל אומן], 238‏nrg,{{כ}} 9.10.2007</ref> </nowiki>
|-
| [[:זאב טננבויםהאיטי]] || <nowiki><ref>[http://wwwbooks.boutiquegoogle.co.ilcom/forum/display_topic_threads.aspbooks?ForumIDid=15FUSD2v4EQE8C&TopicIDpg=625&PagePosition=1PA40 ראיוןRoseline עםNgcheong-Lum, סיילם]Leslie Jermyn, מגזין'''Haiti''', בוטיקMarshall Cavendish, 2005, page 40]</ref> </nowiki>
|-
| [[:חוקהונוריוס הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת)השלישי]] || <nowiki><ref>פרוטוקול מליאת הכנסת, 24‏http://www.fordham.7edu/halsall/source/inn3-cdesummons.1956html‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:טרגונההמיתוס של אנשי פאנפילוב]] || <nowiki><ref>[http://www.museutgn.com/ing/historia1.html‏הארכיון MHDTהממשלתי, Medieval Tarragona]שם‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:יהדותהסכם בולגריהיפו (1229)]] || <nowiki><ref>רוזאניס, שלמה, '''קורות היהודים בטורקיה וארצות קדם''', כרך א', סופיה‏שם, 1934.שם‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:התנחלות]] || <nowiki><ref>‏[http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israeli+Settlements+and+International+Law.htm Israeli Settlements and International Law], Israel Ministry of Foreign Affairs, May 20, 2001</ref> </nowiki>
| [[:יוסי הגלילי]] || <nowiki><ref>בבלי, חולין קיג ע"א.</ref> </nowiki>
|-
| [[:יצריםועד ההצלה]] || <nowiki><ref>[http://www.focusfeaturesjewishagency.comorg/flashback?article_url=antonioni___s__em_blowup__em__defines_coolJewishAgency/Hebrew/Education/Compelling+Content/Jewish+Agency+History/Subjects/the+Committee+to+save+europe+jews.htm Antonioni’sהסוכנות Blowup Defines Coolהיהודית] אתר film in focus‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מייקלזאב ג&#039;קסוןטנא]] || <nowiki><ref>‏[http‏http://www.ynetnotimportant.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3174614,00.html האנטישמיות טבועה עמוק בג'קסון, יצחק בן-חורין ynet]‏?p=448‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)חאלב]] || <nowiki><ref>W‏[http://archnet.Horg/library/sites/one-site.jsp?site_id=7501 Cromie,Great The Military forcesMosque of the Balkan Peninsula, Pallas Armata reprint Aleppo]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:טומאה וטהרה]] || <nowiki><ref>במדבר יט,יט</ref> </nowiki>
|-
| [[:מורה נבוכים]] || <nowiki><ref>‏הראי"ה קוק, '''לאחדותו של הרמב"ם''' - מאמרי הראי"ה א' עמ' 105</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki><ref>W.H Cromie, The Military forces of the Balkan Peninsula, Pallas Armata reprint </ref> </nowiki>
|-
| [[:משה גרשוני]] || <nowiki><ref>ראו: אלי ערמון אזולאי, [http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1023,209,38212,.aspx עלילות משה], [[עכבר העיר]], 17.7.2009</ref> </nowiki>
| [[:מרדכי גיחון]] || <nowiki><ref>"Intelligence as Decisive Factor during Napoleon's Campaign in Palestine 1799", L'Europa Scorpe Napoleone 1793-1804, Acta of the 1st Int. Congress at Alessandria, Italy, 1997, 1999, V. Scotti ed., pp. 626-644.</ref> </nowiki>
|-
| [[:סוצ&#039;ימשרד ההסברה]] || <nowiki><ref>[http://sochiשם.org.ru/history/?domain=6 ההיסטוריה של סוצ'י]</ref> </nowiki>
|-
| [[:סייד קשועסיגד]] || <nowiki><ref>{{הארץ|נרי‏הקלידו ליבנה|הערביהערת הנודד|380106|09/01/04}}שוליים כאן‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:עליית השפה הצרפתית בבריסל]] || <nowiki><ref> ‏[http://www.brusselsstudies.be/PDF/NL_51_BruS13NL.pdf Taalgebruik in Brussel en de plaats van het Nederlands], מחקר מאת רודי יאנסנס, ינואר 2008 {{PDF}}</ref> </nowiki>
| [[:פגיעה באוטונומיה]] || <nowiki><ref>פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח-1968, סעיף 2.</ref> </nowiki>
|-
| [[:עמוס קינן]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrew-writers.org/lacs-in.asp?catalogid=341 עמוס קינן] לכסיקון הסופרים העברים בהווה</ref> </nowiki>
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים, עמוד 88.</ref> </nowiki>
|-
| [[:עמוס קינן]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrew-writers.org/lacs-in.asp?catalogid=341 עמוס קינן] לכסיקון הסופרים העברים בהווה</ref> </nowiki>
| [[:פשיטות המונגולים לארץ ישראל]] || <nowiki><ref>Tyerman, p. 818</ref> </nowiki>
|-
| [[:קורבןפאול אשםצלאן]] || <nowiki><ref>משנה[http://archives.readme.cc/he/authors/author/projekt/3/showauthor/3024/ מסכת כריתות פרק ו משנה דarchives.readme.cc]</ref> </nowiki>
|-
| [[:קידוש השם]] || <nowiki><ref>‏רמב"ם משנה תורה, הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה א'‏</ref> </nowiki>
| [[:קשקש]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=28089&pgnum=4 פרופ' ישראל רבינוביץ, חקירה במהות דג האשטוריאן, בתוך המאור, כסלו תשי"ד, עמודים 3-10]</ref> </nowiki>
|-
| [[:רשימת מאחזיםרנו]] || <nowiki><ref>[http://www.pmorenault.gov.ilcom/en/NRLists/rdonlyresArchivesDocuments/0A0FBE3CRenault%20-C741-46A6-8CB5-F6CDC042465D/0/sason2%202008%20Annual%20Report.pdf דו"חAnnual המאחזיםReport של טליה ששון2008], עמוד 101{{PDF}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:שאולרצועת עזה]] || <nowiki><ref>בבלי,[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/gz.html] מסכתאתר יומא כב, ב[[CIA]]</ref> </nowiki>
|-
| [[:שטירל]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14510&pgnum=144 הרב [[אליעזר וולדנברג]], '''ציץ אליעזר''', חלק י"א, סימן נ"ד]</ref> </nowiki>
|-
| [[:תולדות ביתא ישראל: 1270 - 1529]] || <nowiki><ref>‏‏מיכאל אשכנזי, אלכס וינוגרד, [http://books.google.com/books?id=9UWUG1KIgt4C&pg=PA13&dq=Qozmos&sig=ACfU3U0l6V9Njl6ItIXXrNGF6YZhJvubig#PPA12,M1 יהודי אתיופיה וישראל, עמוד 12.]</ref> </nowiki>
|-
| [[:תורת הצמצום]] || <nowiki><ref>ראו: אשלג, פתיחה לחכמת הקבלה, אות ה. בתוך: ספר ההקדמות עמ' קיד.</ref> </nowiki>
|}
=== Section without content ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2327''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:1976אריה בקולנועאלואיל]] || <nowiki>==אירועים= שנות החמישים והלאה ===</nowiki>
|-
| [[:2009אריקסון בקולנוע(חברה)]] || <nowiki>====אינטגרציית פרסי [[האוסקר]] מערכות====</nowiki>
|-
| [[:אגודתבוב ביאליסטוקפטיט]] || <nowiki>==ההתיישבות בכפר אוריה=פלייאוף===</nowiki>
|-
| [[:אקווריוםג&#039;ון האוסמן]] || <nowiki>==היסטוריה= ופופולריותהשנים הראשונות ===</nowiki>
|-
| [[:באפיג&#039;יגורו ציידת הערפדיםקאנו]] || <nowiki>==עונות 5,6,7קישורים (חסר)חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:בנקגטו ישראלקרקוב]] || <nowiki>====[[יהדות הפיקוחקרקוב]] עללפני הבנקים[[מלחמת =העולם השנייה]]===</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןדמוקרטיה האוסמןהסדרית]] || <nowiki>===דוגמאות השניםליישום הראשונותהדמוקרטיה =ההסדרית בסוגיות שונות במדינת ישראל==</nowiki>
|-
| [[:גטוהיסטוריה קרקובשל בולגריה]] || <nowiki>==מוסדות יהודייםהתקופה בגטוהקומוניסטית קרקוב==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תקצ&quot;דהיסטוריה של האיטי]] || <nowiki>==נפטרוהאיטי כרפובליקה עצמאית==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תש&quot;עהרפובליקה הספרדית השנייה]] || <nowiki>==נולדותקופת 1934-35 ומרד הכורים==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תשל&quot;חהרפובליקה הספרדית השנייה]] || <nowiki>==פרסיתקופת 1934-35 ומרד ישראלהכורים==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תשע&quot;החוקי פרנל]] || <nowiki>==אירועים=מתכות===</nowiki>
|-
| [[:המאהיוחנן ה-16העשרים לפנה&quot;סושלושה]] || <nowiki>==עריםאגרות חדשותמאת האפיפיור של יוחנן העשרים ושלושה (אנגלית)==</nowiki>
|-
| [[:המאהיוליסס ה-25 לפנה&quot;סמבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>==ערים== חדשותפרק 18: [[פנלופי]] ====</nowiki>
|-
| [[:חתירה (ספורט)מזרן]] || <nowiki>===תקני מכונות חתירה =מזרנים==</nowiki>
|-
| [[:י&quot;בממלכת בכסלובולגריה]] || <nowiki>==חגים ומועדיםהממלכה ופירוקה ==</nowiki>
|-
| [[:יוחנןמרד העשרים ושלושההחשמונאים]] || <nowiki>==אגרות מאת האפיפיור של יוחנן העשרים ושלושהתוצאות (אנגלית)המרד==</nowiki>
|-
| [[:כדורסוניק הארץהקיפוד]] || <nowiki>===משאבי טבעמיומנויות ===</nowiki>
|-
| [[:מקפלייסמבה]] || <nowiki>==ראו= גםפרטידו אלטו ===</nowiki>
|-
| [[:סנט ג&#039;ון (מסעדה)עבידות]] || <nowiki>==ספריו שללקריאה נוספת הנדרסון==</nowiki>
|-
| [[:ספרעולי הבהירהגרדום]] || <nowiki>===תוכןהערות הספר=שוליים==</nowiki>
|-
| [[:עבידותפיגועי 11 בספטמבר]] || <nowiki>====הוועדה לקריאהלחקר נוספתאירועי 11 בספטמבר====</nowiki>
|-
| [[:פיט טאונסנד]] || <nowiki>===דת===</nowiki>
|-
| [[:צבאות העמים בסהר הפורה]] || <nowiki>===מדי=== </nowiki>
|-
| [[:תסמונת טרנר]] || <nowiki>===כליות===</nowiki>
|-
| [[:תסמונת טרנר]] || <nowiki>===כליות===</nowiki>
|-
| [[:פומפייתקן הזהב]] || <nowiki>===מוזאיקה=השפעות על שער הריבית====</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''26''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
! info
|-
|-
| [[:Something New]] || <nowiki>מוזיקלי|להקת]] [הביטלס]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ון האוסמן]] || <nowiki>טלוויזיה]]|בעלת אותו השם]]</nowiki>
|-
| [[:דהנייה]] || <nowiki>בשפת מקור=الدهنية|תמונה|]]</nowiki>
|-
| [[:יובל אברמוביץ&#039;]] || <nowiki>[[שדרן רדיו]], [עיתונאי]]</nowiki>
|-
| [[:מבצע ברברוסה]] || <nowiki>הצבא האדום|הצבא הסובייטי]]</nowiki>
|-
| [[:ספר התניא]] || <nowiki>הדפוסים השונים. עד לשנת [2006]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''51''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:יוסףאוגוסט בכורוילהלם שורפון שלגל]] || <nowiki>[[היא]Bhagavad מצבתGita קבורת'' רחל(1823, עד היוםתרגום ללטינית כך* אמרכתבי בעלבקורת הספר(1828)*''Sämtlich</nowiki>
|-}
=== Template not correct begin ===
| [[:יוסף בכור שור]] || <nowiki>[[S:דברים כח סג|דברים כ"ח, סג; [[S:דברים לא יח|ל"א,</nowiki>
<!-- error number 47 -->
|-
Found a template with no <nowiki>"{{"</nowiki> but with <nowiki>"}}"</nowiki>.
| [[:מיכאל בן ארי]] || <nowiki>[[http://www.mbenari.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=41584</ref>.==כתבים ומאמרים==</nowiki>
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_047.html List of all articles with error 047]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=047 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:פריקלס]] || <nowiki>[[429 לפנה"ס]; היה [[מדינאי]], [[רטוריקן]] ומצביא בול�</nowiki>
|-
| [[:שנות ה-90 של המאה ה-20צינוולדיט]] || <nowiki>[[קטגוריה:== אירועים משמעותייםלאורך בעולםמישור =====משותף מלחמה{001}}</nowiki>
|}
=== Template not correct end ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_043.html List of all articles with error 043]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=043 new interface].
|-
|-
| [[:ויכוח טורטוסה]] || <nowiki>{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=התשובות שנתנו חכמי היהודים</nowiki>
| [[:יהדות טג&#039;יקיסטן]] || <nowiki>{{מקור, רובם ב[[דושנבה]] ה[[עיר בירה|בירה]]{{מקור}}.{{יהדות</nowiki>
|-
| [[:יוסף בכור שור]] || <nowiki>{{הדגשה|נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ|בראשית</nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
|-
|-
| [[:גרייNever (פירושונים)Let Me Down]] || <nowiki>‎ |מאת=[[דייוויד בואי]]|יצא (רוזןלאור=[[27 גריי) –באפריל]] תואר אצולה בממלכה המאוחדת**[[תה1987]]</nowiki>
|-
| [[:אל-ג&#039;וף]] || <nowiki>‎|סמל=|דגל=|תמונה=|כתובית=|מדינה=[[תימן]]|חבל ארץ=|מחוז=|נפה=|ראש</nowiki>
| [[:טל (פירושונים)]] || <nowiki>‎]] - ח"כ מטעם מפלגת ש"ס ולאחר מכן מטעם עם אחד, ממנה</nowiki>
|-
| [[:בוזוני W ו-Z]] || <nowiki>‎−| ספין =1| מטען צבע =0| אינטראקציות= [[הכוח הגרעיני</nowiki>
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki>‎1878)|המלחמה העות'מאנית-רוסית 1877-1878]]}}</nowiki>
|-
| [[:המנון מאוריטניה]] || <nowiki>‎|תמונה=|כתובית=|מדינה={{דגל|מאוריטניה||+}}|שפה=[[ערבית]]|מילים=[[באבא</nowiki>
| [[:יין (פירושונים)]] || <nowiki>‎]] – [[משקה]] המכיל [[אתנול]] (אלכוהול)'''סוגי משקאות</nowiki>
|-
| [[:ולנסיה]] || <nowiki>‎|100px]]<br/>סמל העיר|תמונה=[[קובץ:Ciudad de las ciencias noche.JPG|250px]]|כתובית=מבנה</nowiki>
| [[:לוטן (פירושונים)]] || <nowiki>‎]] – סופרת, עורכת ומתרגמת ישראלית*[[ישראל לוטן]]</nowiki>
|-
| [[:מאיר סבןישראל]] || <nowiki>‎]]‎il| ,קידומת [[משהטלפון בן= נחמן]], [[סעדיה גאון]]|תחומי עניין=[[תאולוגיה]],972}}</nowiki>
|-
| [[:מזרחמאיר המידלנדססבן]] || <nowiki>‎]] |סטטוס=, [[אזורימשה אנגליה|אזורבן נחמן]], [[סעדיה גאון]]|שטח=תחומי 15עניין=[[תאולוגיה]],627 |שיעור</nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתאמסמיה]] || <nowiki>‎]: אייתו לן נטורי קרתא |תמונה=|כתובית=|טריטוריה=[הביאו[פלשתינה לנו את שומרי העירארץ-ישראל],]|מחוז=[[מחוז</nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתאעבודה]] || <nowiki>‎]]'''בפוליטיקה:'''* אייתו[[מפלגת לן נטורי קרתאהעבודה]]* [הביאו לנו[תנועת את שומרי העירהעבודה]],*</nowiki>
|-
| [[:קומברסקלר]] || <nowiki>‎ |מרכז|200px|]]|סוג=[[חברה ציבוריתסופר]]|שנת ההקמה=ו[[1982משורר]] [[שווייץ|סיסמה=שווייצרי]]*[[דיאנה</nowiki>
|-
| [[:שימוש הוגןרוזנבאום]] || <nowiki>‎}}]] – איש עסקים יהודי ועסקן ציוני, ששמו נקשר בשנות</nowiki>
|}
== Middle priority ==
In this article is a category double.
 
This error was found '''27''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=017 new interface].
|-
|-
| [[:זלמןארכיון שניאורצה&quot;ל ומערכת הביטחון]] || <nowiki>משוררים עברייםצה"ל</nowiki>
|-
| [[:תלמיארכיון הראשוןצה&quot;ל ומערכת הביטחון]] || <nowiki>אנשי המאה ה-3 לפנה"סארכיונים</nowiki>
|-
| [[:ארכיון צה&quot;ל ומערכת הביטחון]] || <nowiki>משרד הביטחון</nowiki>
|-
| [[:ארכיון צה&quot;ל ומערכת הביטחון]] || <nowiki>מערכת הביטחון הישראלית</nowiki>
|-
| [[:ארכיון צה&quot;ל ומערכת הביטחון]] || <nowiki>ישראל: היסטוריה צבאית</nowiki>
|-
| [[:דומיניק האוורד]] || <nowiki>מתופפים בריטים</nowiki>
|-
| [[:ישראל ברייט]] || <nowiki>זוכי פרס אופיר: מלחינים</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''46''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_080.html List of all articles with error 080]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=080 new interface].
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[http://www.deremilitari.org/RESOURCES/ARTICLES/watson1.htm דיווחי אבן אל-אתיר </nowiki>
|-
| [[:וקאמהדרך העצמאות]] || <nowiki>[http://www.issgisraelidesign.org/databaseco.il/species/searchmagazine_item_2134.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=ENhtml חיפה חוזרת Globalאל </nowiki>
|-
| [[:הנרי פרידלנדר]] || <nowiki>[http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?view=entry;subview=detail;c=ubinvimg;cc=ubinvimg;entryid=x-UBATETTERODE005;lang=nl;sid=71933595aa96af38536b5c063b08b0b6 </nowiki>
|-
| [[:חיפה]] || <nowiki>[http://www.cbs.gov.il/publications/expenditure_survey05/pdf/t07_1.pdf] </nowiki>
|-
| [[:טאיקוונדויטבתה]] || <nowiki>[http://www.jugenducl.coac.iluk/galleryiams/showphotojour_24/journal.php?photo=114185&cat=500&ppuser=6190htm Late Neolithic and Chalcolithic צילוםcopper </nowiki>
|-
| [[:מיכאלשרה בןוציף ארימגלות]] || <nowiki>[http://www.mbenariflix.co.il/BRPortaltapuz/br/P102myPage.jspasp?arcid=41584</ref>.==כתבים2803213 ומאמרים=='*[http://www.babytv.com/lily-pepper.aspx </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''243273''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:Animals7 בנובמבר]] || <nowiki>[http://www.rogerwatersynet.orgco.il/articles/fishpark10,7340,L-3469031,00.html] </nowiki>
|-
| [[:M1United אברהמסParcel Service]] || <nowiki>[http://www.honeywellpressroom.ups.com/sitesmediakits/aerofactsheet/Turboprops3_CDF1BA7AE-8A37-9A78-EC1A-E00A4B74F3E9_H52422376-8368-1EC3-AA6D-83165D399CBF0,2305,866,00.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:אביבאגאתה גפןכריסטי]] || <nowiki>[http://wwwuk.nfcagathachristie.co.ilcom/site/Archiveabout_christie/001-D-137573-00queen_of_crime.html?tag=13-07-26php] </nowiki>
|-
| [[:אדםאהרן דה לה האלאפלפלד]] || <nowiki>[http://www.grovemusicnfc.co.il/Archive/001-D-128747-00.comhtml?tag=21-42-12] </nowiki>
|-
| [[:אומ&quot;ץאורי אבנרי]] || <nowiki>[http://bhwww.hevrekibush.co.il/news_readshow_file.asp?id=2694&cat_idnum=114208] </nowiki>
|-
| [[:אטקסייתאיי פרידרייךגלאפגוס]] || <nowiki>[http://www.cureFAgeo.orgcornell.edu/geology/GalapagosWWW/GalapagosGeology.html] </nowiki>
|-
| [[:איתיאיסמעיליה פרל(עיר)]] || <nowiki>[http://mooma.keshetworld-tvgazetteer.com/Articlewg.aspphp?GroupIDx=1912&ItemIDmen=85071gcis&ArtistIDlng=25792en&dat=32&geo=-69&srt=npan&col=aohdq&pt=c&va=&geo=-1261 </nowiki>
|-
| [[:אנגווילהאלכסנדר וינוקורוב]] || <nowiki>[http://www212.gov58.ai226.17:8080/sport1/hi/olympics2000/cycling/national_song944324.htmstm] </nowiki>
|-
| [[:אנרכיזםאנטוניו ואמנותגראמשי]] || <nowiki>[http://www.isomediamarxists.comorg/homesarchive/harpogramsci/galleryworks/91951917/gallery_1991-95_1of512/rev_against_capital.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:אספרגוסאסתר שטרייט-וורצל]] || <nowiki>[http://www.nrg.co.il/online/435/ART1/629828/844111.html?hp=0&loc=6&tmp=936] </nowiki>
|-
| [[:ארץאריקו ישראל השלמהמלטסטה]] || <nowiki>[http://wwwflag.betarblackened.org.ilnet/revolt/musicanarchists/songsmalatesta/smolyardenrev_haste.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:ביגאשרף פורמרואן]] || <nowiki>[http://duns100www.dundbcbsnews.co.ilcom/ts.cgi?tsscript=stories/2009h2009/Accountancy1&order=Accountants%20desc&page=105/07/60minutes/main4999386.shtml] </nowiki>
|-
| [[:בלם (עיר)בילעין]] || <nowiki>[http://www.ibgepeace-security.govorg.il/articles.brasp?id=1401] </nowiki>
|-
| [[:בריחתברוך ה-20 מלטרוןקטינקא]] || <nowiki>[http://www.izkoredu-negev.gov.il/izkor86bsheva/migdal_m.asp?t=505591HTM] </nowiki>
|-
| [[:גוסטבג&#039;ון ניהלוםויליאם שולטן]] || <nowiki>[http://xoomerwww.alicechessworld.it/cserica/scacchi/storiascacchi/tornei/pagineorg/sveziaC.htm] </nowiki>
|-
| [[:גלקסייתג&#039;רי עדשהסיינפלד]] || <nowiki>[http://casweb.sdssarchive.org/dr6web/en20070402221803/projhttp:/advanced/galaxieswww.sonypictures.com/characteristicstv/shows/seinfeld/seinfeld.asp]html </nowiki>
|-
| [[:דגלגומא האיחוד האירופיאגייאר]] || <nowiki>[http://europablogs.euoilandgasinvestor.com/abcnissa/symbols2008/emblem01/22/executive-of-the-year-leor-energy%E2%80%99s-guma-aguiar/index_en.htm] </nowiki>
|-
| [[:דוידדייוויד ברוזהגריי]] || <nowiki>[http://www.ynetnotes.co.il/articlesboaz/0,7340,L-3195582,0016545.html#nasp] </nowiki>
|-
| [[:דרום מזרח אנגליה]] || <nowiki>[http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=3&b=276854&c=Brighton&d=13&e=13&g=410702&i=1001x1003x1004&m=0&r=1&s=1197725414109&enc=1&dsFamilyId=1812 </nowiki>
| [[:דני אילון]] || <nowiki>[http://www.jewishpost.com/shalom] </nowiki>
|-
| [[:דסטיןהיסטוריה תרנגולשל ההודוהאיטי]] || <nowiki>[http://blogwww.foreignpolicyafricanaonline.com/node/8523slavery_colonial_era.htm] </nowiki>
|-
| [[:היידלברגהמנון רפובליקה סרפסקה]] || <nowiki>[http://www.weathersemberija.com/outlook/travel/businesstraveler/wxclimatology/monthly/GMXX0053himna] </nowiki>
|-
| [[:המירוץהפארק לחללהלאומי ילוסטון]] || <nowiki>[http://historywww.nasaeeri.govorg/SP-4219site/content/view/498/35/Chapter7.html] </nowiki>
|-
| [[:העדההרמן החרדיתפון גוטשאל]] || <nowiki>[http://bhberlinerschachverband.hevre.co.ilde/archiv/chronik/1890/forummeister/topicindex.asp?topic_id=2331672html] </nowiki>
|-
| [[:הפיגוע בישיבת מרכז הרבואלה]] || <nowiki>[http://www.innhotel-kurhaus.coarolla.ilcom/Newsimages-kurhaus/Newstour-herens.aspx/195542jpg] </nowiki>
|-
| [[:השמדתוס השייטת הצרפתית במרס אל כביראנדרסון]] || <nowiki>[http://www.militaryhistoryonlineesquire.com/wwiifeatures/articles/merselkebir2000/scorsese/index.aspxhtml] </nowiki>
|-
| [[:זאבחוויית רוזנשטייןסף מוות]] || <nowiki>[http://www.ynetsusanblackmore.co.iluk/articlesChapters/0,7340,L-3353054,00ShermerNDE.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:טיטניק (סרט, 1997)חתול]] || <nowiki>[http://www.sikurmemukadpeteducation.com/spoiler/article.cfm?pcls=1&cat=1388&articleid=692845] </nowiki>
|-
| [[:טורקמניסטן]] || <nowiki>[http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/890/105.html] </nowiki>
| [[:יאיר צבן]] || <nowiki>[http://www.idi.org.il/elections_and_parties/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D%206/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%206-%20%D7%9E%D7%A7%D7%99.pdf </nowiki>
|-
| [[:יהדות משיחית]] || <nowiki>[http://www.geocities.com/kmytel4/tiza.htm] </nowiki>
|-
| [[:יואב ברוק]] || <nowiki>[http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_at_the_1995_European_Aquatics_Championships_%E2%80%93_Men%27s_50_metre_freestyle </nowiki>
|-
| [[:יורםיחסי רונןהחוץ של ישראל]] || <nowiki>[http://www.articlesmfa.cogov.il/articlemfa/1110]about%20the%20ministry/diplomatic%20missions/Israel-s%20Diplomatic%20Missions%20Abroad </nowiki>
|-
| [[:ישיבת בני עקיבא נתיב מאירכ&quot;ך]] || <nowiki>[http://www.innknesset.cogov.il/NewsMMM/News.aspxdata/156468docs/m01268.doc] </nowiki>
|-
| [[:כיכרלארי סטניסלהבירד]] || <nowiki>[http://agglodvd.grand-nancysearch.org/delibebay.nsfcom/758b76f19cfef8efc1256df90057ddee/2ae9507115bb346bc12571930024d578?OpenDocumentlarry-bird_DVDs-Movies_W0QQ_npmvZ3QQ_trksidZm37QQfromZR40QQsacatZ11232 </nowiki>
|-
| [[:לוקמיהמבצר לימפוציטית חריפהעתלית]] || <nowiki>[http://www.cancerantiquities.org.il/defaultarticle_Item_ido.asp?sec_id=13&subj_id=120] </nowiki>
|-
| [[:מאלטמלאך (תספורת)שביל]] || <nowiki>[http://www.theagejeepolog.com.au/newsforums/fashion/mohicans-and-mullets/2005/07/31/1122748513590showthread.htmlphp?t=20244] </nowiki>
|-
| [[:מיכאלמסילת בן ארירכבת]] || <nowiki>[http://wwwirfca.mbenari.co.il/BRPortalorg/brfaq/P106faq-gauge.jsp?id=4997html] </nowiki>
|-
| [[:ממשלתמרד בריטניההחשמונאים]] || <nowiki>[http://sccen.lexumwikipedia.umontreal.caorg/enwiki/1989/1989rcs2-796/1989rcs2-796.htmlPolemarch] </nowiki>
|-
| [[:מקדוניהמתנדבי היישוב לצי המלכותי הבריטי]] || <nowiki>[http://wwwen.unetwikipedia.com.mkorg/mianwiki/slavsin.htmEast_African_Campaign_%28World_War_II%29#Massawa] </nowiki>
|-
| [[:משפחתסטפן הרצלארנולד]] || <nowiki>[http://wwwen.haaretzwikipedia.co.ilorg/hasitewiki/spages/763057.htmlPolish_Telegraphic_Agency] </nowiki>
|-
| [[:נושאי המגבעתסרק]] || <nowiki>[http://www.ramorionsark.com/ibiogov.htmlgg/] </nowiki>
|-
| [[:נמרודעיסאם (טיל)מח&#039;ול]] || <nowiki>[http://www.iaihaaretz.co.il/Defaulthasite/pages/ShArtPE.aspxjhtml?docIDitemNo=16160672362&FolderIDcontrassID=161472&langsubContrassID=he]2&sbSubContrassID=0 </nowiki>
|-
| [[:סטיבן הוקינגפולוניום]] || <nowiki>[http://www.apstau.org/prawac.il/lilienfejcss/99winnernrg170206.cfmhtml] </nowiki>
|-
| [[:סקייפפופקורן]] || <nowiki>[http://wwwdictionary.swbusinessreference.ficom/portal/31browse/popcorn?idr=75&src=ref&ch=17290dic] </nowiki>
|-
| [[:עידןפיליפו הקרח (סרט)יוברה]] || <nowiki>[http://enwww.wikipediacisapalladio.org/wikiannali/Smilodonpdf/a15_12_lenzo.pdf] </nowiki>
|-
| [[:פדאיוןפרספונה]] || <nowiki>[http://www.ynetpantheon.co.ilorg/articles/0,7340,L-3265532,00e/eleusinian_mysteries.html] </nowiki>
|-
| [[:פייסבוקצבריים]] || <nowiki>[http://wwwen.facebookwikipedia.comorg/presswiki/info.php?statisticsAreole] </nowiki>
|-
| [[:פרויקטקול הלביאהרע&quot;ם מקהיר]] || <nowiki>[http://wwwen.nrgwikipedia.co.ilorg/onlinewiki/archive/ART37/265.htmlNile_TV] </nowiki>
|-
| [[:פתח תקווהקטכיזם]] || <nowiki>[http://wwwbookofconcord.bia.co.il/heborg/manajotsmallcatechism.php?actions=show&instance_id=&id=419html] </nowiki>
|-
| [[:ציר פילדלפיקרמבו]] || <nowiki>[http://www.nrg.co.il/online/111/ARTART1/978584/152882.html] </nowiki>
|-
| [[:קובי אוזרויטלינגן]] || <nowiki>[http://cafewww.mousestatistik.co.il/viewbaden-wuerttemberg.php?t=870354de] </nowiki>
|-
| [[:רעידת האדמה בשאאנשי (1556)]] || <nowiki>[http://www.kepu.ac.cn/english/quake/ruins/rns03.html] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''84''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
|-
|-
| [[:אייאפעה קיימןמגוון]] || <nowiki>&lt;table border=tr&quotgt;1&quotlt; cellpadding=td&quotgt;2קבוצה:&quotlt; cellspacing=/td&quotgt;0&quotlt; align=td&quotgt;left[[נחשים]]&quotlt; width=/td&quotgt;290px&quotlt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:אפעה קריני]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
| [[:ביטיס גבוני]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ינג&#039;יהתמרת לפלס]] || <nowiki>מילה&lt;tr נוספתstyle=&quot;background-color: באנגלית לג'ינג'י היא#AAEECC; Auburn. זהו גוון&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:מודל ה-OSI]] || <nowiki>&lt;table border=1&gt; </nowiki>
|-
| [[:סלובקיה]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;0&quot; valign=&quot;top&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:פיתוניים]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:קובלאי חאן]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot;&gt; </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''299291''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:Back to Basics (כריסטינה אגילרה)Headstrong]] || <nowiki>===Hurtעריכה מחודשת===</nowiki>
|-
| [[:SAP]] || <nowiki>===פעילות החברה בישראל===</nowiki>
|-
| [[:אברהם פריד]] || <nowiki>===אלבומים===</nowiki>
|-
| [[:אודיסיאהאוסטרליה]] || <nowiki>===החי [[מוטיב (ספרות ואמנות)|מוטיב]] [[שיבה מאוחרת|השיבה המאוחרת]] והצומח===</nowiki>
|-
| [[:אולןאטיין בטורמאול]] || <nowiki>===אתרי תיירות בעיראופרות===</nowiki>
|-
| [[:אושן 12אינטגרל]] || <nowiki>==== כרזות הסרטהערות ====</nowiki>
|-
| [[:אייאליעזר שטלנדבן-רפאל]] || <nowiki>===שםתפקידים האייםמקצועיים וציבוריים===</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאפולוגיה 2009(דיאלוג אפלטוני)]] || <nowiki>===תגובתו חלוקת המדינות לקביעת הרכבשל חצאיסוקרטס הגמרלהאשמה הפורמאלית===</nowiki>
|-
| [[:אלוןאריקסון (חברה)]] || <nowiki>=====טלפונים האלון בישראל ניידים=====</nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בכדורסל 2006אתניX]] || <nowiki>===אלבומים חמישיית הטורנירשיצרו לאחרים===</nowiki>
|-
| [[:אנהבית איבנוביץ&#039;ספר]] || <nowiki>====פיינאליסטית (1)=היסטורית בתי ספר בישראל ===</nowiki>
|-
| [[:אקיטןברית הנוער הקומוניסטי הישראלי]] || <nowiki>===פעולות מרכזיות אשר בנק"י יזמה שפהבשנים האחורנות===</nowiki>
|-
| [[:ארצותגלאזגו הבריתריינג&#039;רס]] || <nowiki>===הכנסהמפגשים בארה"ברשמיים עם קבוצות ישראליות===</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיהדוד מרכוס]] || <nowiki>====ביבליוגרפיות וביבליוגרפים מוקדמיםמותו====</nowiki>
|-
| [[:בנימין זאב הרצלדלת]] || <nowiki>=== הרצלסוגי ו"הבעיהדלתות היהודית"לבית ===</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורדןדת רודסבישראל]] || <nowiki>===שנותיו=אתגרים עםמהשמאל דרים ת'יאטרומהימין====</nowiki>
|-
| [[:גאוניםהאיטי]] || <nowiki>====גאוניהיסטוריה ארץ ישראל=כלכלית===</nowiki>
|-
| [[:גטבורגהוגוורטס]] || <nowiki>===התגוננות דיאלקטמפני גטבורגכוחות האופל===</nowiki>
|-
| [[:ד&#039;נאשהיסטוריה של אוסטרליה]] || <nowiki>===חבריםקשרים עם קודמיםאסיה===</nowiki>
|-
| [[:דלאוורהיצע וביקוש]] || <nowiki>===דת=שוק הכסף====</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תשל&quot;חהמכביה]] || <nowiki>===מאפייני=ענפי לוחהספורט השנהבמכביה ה-17====</nowiki>
|-
| [[:האיחודהסכם האירופייפו (1229)]] || <nowiki>====פרידריך שפותהשני, מלך ירושלים====</nowiki>
|-
| [[:הגטוהפרעת היהודי בוונציהדה-פרסונליזציה]] || <nowiki>===סוכותרשימת בגטוהתסמינים===</nowiki>
|-
| [[:הושע בן באריהרצליה]] || <nowiki>===שמו שכניה הערבים של הרצליה בין השנים 1924-1948 ===</nowiki>
|-
| [[:המיהתפתחות גוף האדם]] || <nowiki>===חברים נוספים==תפיסות=====</nowiki>
|-
| [[:העלייהוילהלם החמישיתהשני, קיסר גרמניה]] || <nowiki>===ילדיו הסבה מקצועיתשל וילהלם===</nowiki>
|-
| [[:הקיסרותזהו הגרמניתזה!]] || <nowiki>===האימפריה=זהו הקולוניאליתזה הגרמניתבתקופת מלחמת המפרץ (1991) ====</nowiki>
|-
| [[:הרבנות הראשית לישראלחומצה]] || <nowiki>====מועצתמאפיינים הרבנותשל הראשית הנוכחית=חומצות===</nowiki>
|-
| [[:וודי אלןחנון]] || <nowiki>===נישואיוחנונים לסון-ייבספרות פרוויןובאמנות===</nowiki>
|-
| [[:וינסטון צ&#039;רצ&#039;ילחשמונאים]] || <nowiki>====שנותהחברה ביהודה המדבר=בימי הורקנוס===</nowiki>
|-
| [[:חבלטרי הבלקןפויזן]] || <nowiki>===התפרקותרשימת יוגוסלביהרצועות===</nowiki>
|-
| [[:חידתיוליוס הכובעיםולהאוזן]] || <nowiki>=== פתרון ביקורת===</nowiki>
|-
| [[:טבעת מביוסישראל]] || <nowiki>=== [[החבורה היסודית]] דתות===</nowiki>
|-
| [[:טרורכנפון]] || <nowiki>===כנפונים סייבר-טרורמשוכים לאחור===</nowiki>
|-
| [[:יהדותלארי משיחיתבירד]] || <nowiki>===אתרי=פרק היהדותהמכללות המשיחית(1974-1979)====</nowiki>
|-
| [[:יונתןמארק הקטןצוקרברג]] || <nowiki>===השפעותלימודיו באוניברסיטה===</nowiki>
|-
| [[:כימיהמיקאל אורגניתז&#039;אן]] || <nowiki>===דוגמאותקריירה לסיווגים של תרכובות אורגניות חשובותתקשורתית===</nowiki>
|-
| [[:לאהמלחמת גולדברגהעצמאות]] || <nowiki>===מפריחיילי עטההגח"ל והמח"ל===</nowiki>
|-
| [[:ליתיוםמצפן]] || <nowiki>===ימי אנומליותהביניים כימיות של ליתיוםבאירופה===</nowiki>
|-
| [[:מדריךנדב מישלן האדוםלויתן]] || <nowiki>===העלייהסרטיו לרגלהתיעודיים===</nowiki>
|-
| [[:מוסטפא כמאל אטאטורקסארס]] || <nowiki>====הרפורמות=תסמינים===</nowiki>
|-
| [[:ממלכתסמיואל גליסיהפיפס]] || <nowiki>====מלכים לאונזים וקסטיליאניםמחלתו של גליסיהפיפס====</nowiki>
|-
| [[:מקפלייספינת משוטים]] || <nowiki>===הקמתקווינקורמות הלהקהופולירמות===</nowiki>
|-
| [[:נדב הולנדרסקראבס]] || <nowiki>===סרטיודמויות התיעודייםמשנה===</nowiki>
|-
| [[:ניצה בן-דבעוד]] || <nowiki>===מאפיינים ספריה בולטים===</nowiki>
|-
| [[:סטוקהולםערן רולניק]] || <nowiki>===אוכלוסייההספר "עושי הנפשות: עם פרויד לארץ במבטישראל היסטורי1948-1918"===</nowiki>
|-
| [[:סןפוליטיקה דייגושל איראן]] || <nowiki>===מועצת שדות תעופה המומחים===</nowiki>
|-
| [[:ספרייהפיטר ברויגל האב]] || <nowiki>====ספריותרשימת ניידות=יצירות===</nowiki>
|-
| [[:פאיפס]] || <nowiki>===העת במקורות היהדותהחדשה ===</nowiki>
|-
| [[:פילבוקספרספונה]] || <nowiki>===הפילבוקס=מקורותיו הצה"לישל המיתוס====</nowiki>
|-
| [[:קבר יחזקאל הנביא]] || <nowiki>===אריחי החרס===</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''13''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
|-
|-
| [[:רא&quot;ם הכהןEarthling]] || <nowiki>==קישוריםשירי חיצונייםהאלבום==</nowiki>
|-
| [[:ארכיון צה&quot;ל ומערכת הביטחון]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki>
|-
| [[:עולי הגרדום]] || <nowiki>==הערות שוליים==</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''3339''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:GIMPארכאולוגיה מקראית]] || <nowiki>==פיתוחלקריאה נוספת==</nowiki><br /><nowiki>====תאוריות הפצהלא מדעיות====</nowiki>
|-
| [[:אליפותברוך העולםשלום בשחייההלוי 1978אשלג]] || <nowiki>==המשמעות שחייההרוחנית של החגים==</nowiki><br /><nowiki>====[[חג גברים הסוכות]]====</nowiki>
|-
| [[:אליפותגאוגרפיה העולםשל בשחייה 1978שווייץ]] || <nowiki>== כדורמיםצמחייה ==</nowiki><br /><nowiki>====יערות <big>גברים</big>אלונים מעורבים====</nowiki>
|-
| [[:אליפותדרגות העולם בשחייה 1986צה&quot;ל]] || <nowiki>==מעמדות שחייה אחרים==</nowiki><br /><nowiki>====אע"צ (אזרח גבריםעובד צה"ל)====</nowiki>
|-
| [[:אליפותהמודל העולםשל בשחייה 1991קאס]] || <nowiki>== שחייהשלב א': בלבול זהות ==</nowiki><br /><nowiki>==== גבריםאסטרטגיית האינהיביציה (עכבה) ====</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיההמודל של קאס]] || <nowiki>==היסטוריה שלב ב': השוואת זהויות ==</nowiki><br /><nowiki>====ביבליוגרפיותקבלת הנטייה והפחתת החשיבות של וביבליוגרפיםהנושא מוקדמים====</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיההרובוטריקים - דמויות]] || <nowiki>==כללי האזכור הביבליוגרפיהחרקניקים (Insecticons) ==</nowiki><br /><nowiki>====ביבליוגרפיה בספרותהטרקטוריקים (Constructicons) המשפטית====</nowiki>
|-
| [[:בית&quot;רהרובע ירושליםהמוסלמי]] || <nowiki>==סטטיסטיקהיהודים ברובע המוסלמי==</nowiki><br /><nowiki>====שיאנימבנים בבעלות יהודים ההופעות====</nowiki>
|-
| [[:בעז נוימןהרלדיקה]] || <nowiki>==אודות ספריוקישורים חיצוניים ==</nowiki><br /><nowiki>====תשוקת החלוציםסמכויות ====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ינינגהרפובליקה הרומית]] || <nowiki>==כלכלהמוסדות שלטונים בתקופת הרפובליקה==</nowiki><br /><nowiki>====חקלאות[[קונסול (רומא העתיקה)|קונסולים]]====</nowiki>
|-
| [[:גאולוגיההשמש]] || <nowiki>==לקריאה נוספתמבנה ==</nowiki><br /><nowiki>====ספרים ליבת השמש ====</nowiki>
|-
| [[:גוז&#039;אן-מיופול סארטר]] || <nowiki>==ציוני גו-מיוהגותו==</nowiki><br /><nowiki>====שפימזכירו בני לוי (פייר המאהויקטור)====</nowiki>
|-
| [[:גו-מיוזהב הריין]] || <nowiki>==ביקורת עלהעלילה הגו-מיו==</nowiki><br /><nowiki>====התאבדותו שלמערכה ברנארI לואזו====</nowiki>
|-
| [[:דיסקוחיים ולירו]] || <nowiki>==אלבומים,בנק שיריםחיים ואמניםולירו ושות'==</nowiki><br /><nowiki>====אלבומים שהשפיעו עלמימון מוזיקתהבניה הדיסקוהרוסית====</nowiki>
|-
| [[:הגלחיל הראשוןהרפואה]] || <nowiki>==הגווהכוח אדם בחיל הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====נקודות התורפה שלהמסלול הגווההעורפי====</nowiki>
|-
| [[:היידלברגטוואי המשי]] || <nowiki>==אתרימחזור העירהחיים של טוואי המשי==</nowiki><br /><nowiki>====העיר העתיקההתפתחות====</nowiki>
|-
| [[:השמשיהדות פולין]] || <nowiki>== מבנהשואת יהדות פולין במלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>==== ליבת השמש הרדיפות====</nowiki>
|-
| [[:יהדות פולין]] || <nowiki>==לאחר מלחמת העולם השנייה==</nowiki><br /><nowiki>====פולין הקומוניסטית====</nowiki>
|-
| [[:יוליסס - מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>== חלק ראשון - טלמאכיה ==</nowiki><br /><nowiki>====פרק 1: [[טלמאכוס]]====</nowiki>
|-
| [[:יוליסס - מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>== חלק שני - אודיסיאה ==</nowiki><br /><nowiki>==== פרק 4: [[קליפסו (דמות מיתולוגית)|קאליפסו]] ====</nowiki>
|-
| [[:יוליסס - מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>== חלק שלישי- השיבה הביתה ==</nowiki><br /><nowiki>==== פרק 16: [[אומאיוס|אמאוס]] ====</nowiki>
|-
| [[:לארי בירד]] || <nowiki>==נעוריו==</nowiki><br /><nowiki>====פרק המכללות (1974-1979)====</nowiki>
|-
| [[:לארי בירד]] || <nowiki>==קריירה ככדורסלן מקצועי==</nowiki><br /><nowiki>====מהלך קריירת המשחק (1979-1992)====</nowiki>
|-
| [[:ויטמיןלארי B12בירד]] || <nowiki>==ספיגההסטטיסטיקה ב[[מערכתושיאי העיכול]]קריירת והובלההמשחק ל[[תא|תאים]]של בירד בליגת ה-NBA==</nowiki><br /><nowiki>====בקיבההסטטיסטיקה הכוללת בעונה הסדירה והפלייאוף====</nowiki>
|-
| [[:ויטמין B12לודאקריס]] || <nowiki>==חוסר ויטמיןפילמוגרפיה נבחרת B<sub>12</sub>==</nowiki><br /><nowiki>====סיבות לחוסרסדרות שלטלוויזיה ויטמיןבהן השתתף בתפקידי אורח B<sub>12</sub>====</nowiki>
|-
| [[:ויטמין B12מטאליקה]] || <nowiki>==שימוששנות [[תרופה|תרופתי]] בוויטמין B<sub>12</sub>התשעים==</nowiki><br /><nowiki>====תופעות לואי וזהירות הנדרשת במקריםהאלבום מיוחדיםהשחור====</nowiki>
|-
| [[:יהושעמסע אריאליהצלב השביעי]] || <nowiki>==אודותהכנות ספריולמסע==</nowiki><br /><nowiki>====אינדיבידואליזם ולאומיות באידאולוגיההתכנסות האמריקניתבקפריסין====</nowiki>
|-
| [[:מיקרוסקופמסע אלקטרוניהצלב השביעי]] || <nowiki>==סוגיםקרבות במצרים==</nowiki><br /><nowiki>====מיקרוסקופ אלקטרוניהכוחות חודרהלוחמים====</nowiki>
|-
| [[:מערתמסע נטיפיםהצלב השביעי]] || <nowiki>==היווצרותביצור המערהממלכת ירושלים==</nowiki><br /><nowiki>====התהוותמשא ומתן עם הסלעהמוסלמים====</nowiki>
|-
| [[:מקס גת מור]] || <nowiki>== דיסקוגרפיה ==</nowiki><br /><nowiki>====עם "שפיות זמנית"====</nowiki>
|-
| [[:נדבמשה נאמןגרשוני]] || <nowiki>==מחקר=מאמנות 'קדם מושגית' לאמנות 'פוסט-מנימליסטית', 1969-1979===</nowiki><br /><nowiki>====תעודות="הבעיה אל-עמארנהשל ותולדותהציור ארץהיא כנעןהבעיה הפלשתינאית"=====</nowiki>
|-
| [[:פומפיימתילפנידאט]] || <nowiki>==תופעות תיאורלוואי האתרים הראשייםאפשריות==</nowiki><br /><nowiki>====בתקופת רחוב טיפוסיההסתגלות הראשונית====</nowiki>
|-
| [[:פומפיימתנדבי היישוב לצי המלכותי הבריטי]] || <nowiki>==הבתים הפרטיים יחידות==</nowiki><br /><nowiki>====יחידת וילתהגנת המסתוריןהנמל - Boom Defence==== </nowiki>
|-
| [[:פשיטותמתנדבי המונגוליםהיישוב לארץלצי ישראלהמלכותי הבריטי]] || <nowiki>==גורלבאוניות ירושלים ב-1300ובצוללות==</nowiki><br /><nowiki>====השמועות באירופה לגבי ארץ ישראלצוללות====</nowiki>
|-
| [[:רבנוסמיואל חננאלפיפס]] || <nowiki>== חיבוריוקורות חיים==</nowiki><br /><nowiki>==== פירושומחלתו לתלמודשל פיפס====</nowiki>
|-
| [[:שנג&#039;ןסמיואל פיפס]] || <nowiki>==כלכלה קורות חיים==</nowiki><br /><nowiki>====השקעות זרותמחלתו של פיפס====</nowiki>
|-
| [[:שנג&#039;ןשחקן ציר]] || <nowiki>==תחבורהסנטרים ידועים==</nowiki><br /><nowiki>====הגעהפעילים====</nowiki>
|-
| [[:שנג&#039;ןתאוריית הצרכים]] || <nowiki>==אתריםמבנה בעירהפירמידה שנג'ןשל מאסלו==</nowiki><br /><nowiki>====גורדירמה שחקיםראשונה ובניינים- חשוביםצרכים [[פיזיולוגיה|פיזיולוגיים]]====</nowiki>
|-
| [[:תוכניתתורת ד&#039;הצמצום]] || <nowiki>==רקעהצמצום האשלגיאני==</nowiki><br /><nowiki>====המצבארבע שלבי היווצרות לאחרהנברא החלטת(הרצון האו"םלקבל)====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''7268''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
| [[:15 בספטמבר]] || <nowiki>[[המפרץ הפרסי|המפרץ הפרסי]] </nowiki>
|-
| [[:26 ביוליבספטמבר]] || <nowiki>[[ארצות הבריתמוזיקאי|ארצות הבריתמוזיקאי]] </nowiki>
|-
| [[:24The ביוליResistance]] || <nowiki>[[אבן הפינהרוק|אבן הפינהרוק]] </nowiki>
|-
| [[:PLS (סיבוכיות)]] || <nowiki>[[בעיית הסוכן הנוסע|בעיית הסוכן הנוסע]] </nowiki>
|-
| [[:איגוד ITS]] || <nowiki>[[קציני בטיחות בתעבורה|קציני בטיחות בתעבורה] </nowiki>
|-
| [[:איירפורט סיטי]] || <nowiki>[[מועצה אזורית חבל מודיעין|מועצה אזורית חבל מודיעין] </nowiki>
|-
| [[:בניסיואלישה דל טורוסילברסטון]] || <nowiki>[[ארצות הבריתסקובי-דו|ארצות הבריתסקובי-דו]] </nowiki>
|-
| [[:גאריאלפרד לארסוןג&#039;ולס אייר]] || <nowiki>[[קריקטוריסטעקרון האימות|קריקטוריסטעקרון האימות]] </nowiki>
|-
| [[:גדעון האוזנרארקיע]] || <nowiki>[[הכנסתדאש השמינית7|הכנסתדאש השמינית7]] </nowiki>
|-
| [[:דייב מת&#039;יוס בנדבוכניה]] || <nowiki>[[ארצות הבריתפלאשוב|ארצות הבריתפלאשוב]] </nowiki>
|-
| [[:דייוויד קרוננברגביתר]] || <nowiki>[[טרילוגיהיוסף טרומפלדור|טרילוגיהיוסף טרומפלדור]] </nowiki>
|-
| [[:הבוניםברייקינג החופשייםבנג&#039;מין]] || <nowiki>[[בנייהארצות חופשית מעורבתהברית|בנייה חופשיתארצות מעורבתהברית]] </nowiki>
|-
| [[:הביצהג&#039;אנפרנקו הירושלמיתזולה]] || <nowiki>[[דתייםנבחרת לאומייםבלגיה הצעירה|דתייםנבחרת בלגיה לאומייםהצעירה]] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריהג&#039;ורג&#039;י של פורטוגלהנלי]] || <nowiki>[[ממלכת קסטיליהאנגליה|ממלכת קסטיליהאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:הרקולסדת (סדרת טלוויזיה)בישראל]] || <nowiki>[[סגולהעשור הראשון של המאה ה-21|סגול]]העשור הראשון של המאה </nowiki>
|-
| [[:התפלגותהחשוד אחידההמיידי]] || <nowiki>[[פונקצייתארצות ההסתברות המצטברתהברית|פונקצייתארצות ההסתברותהברית]] </nowiki>
|-
| [[:ויליאםהצי שרמןהמלכותי הבריטי]] || <nowiki>[[מייג'ורארצות גנרלהברית|מייג'ורארצות גנרלהברית]] </nowiki>
|-
| [[:זאבהרקולס רוזנשטיין(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[שוד בנקסגול|שוד בנקסגול]] </nowiki>
|-
| [[:טנדיויכוח ניוטוןטורטוסה]] || <nowiki>[[אנגליהויכוח ברצלונה|אנגליהויכוח ברצלונה]] </nowiki>
|-
| [[:טראוויסויליאם פיט הבן]] || <nowiki>[[ארצות הבריתמכס|ארצות הבריתמכס]] </nowiki>
|-
| [[:טריטוןויקטור (מוזיקה)חרה]] || <nowiki>[[מרווחזכויות דיסוננטיהאדם|מרווחזכויות דיסוננטיהאדם]] </nowiki>
|-
| [[:טרייס סיירוסחוף]] || <nowiki>[[ארצותמשחקי הבריתספורט|ארצותמשחקי הבריתספורט]] </nowiki>
|-
| [[:יגאלחוק אלוןבייס]] || <nowiki>[[הקיבוץמרחב המאוחדהמדגם|הקיבוץמרחב המאוחדהמדגם]] </nowiki>
|-
| [[:יוסףחוק יצחק וילשאנסקיבייס]] || <nowiki>[[ישיבתמרחב תומכי תמימיםהמדגם|ישיבת תומכימרחב תמימיםהמדגם]] </nowiki>
|-
| [[:יחסיחני ישראל-האו&quot;םנחמיאס]] || <nowiki>[[המנדטגברת הבריטיפלפלת|המנדטגברת הבריטיפלפלת]] </nowiki>
|-
| [[:יחסיטבעת ישראל-ירדןמצב רוח]] || <nowiki>[[וועידתשנות מדרידה-70|וועידתשנות מדרידה-70]] </nowiki>
|-
| [[:כדור הארץטוקבק]] || <nowiki>[[פחמן דו-חמצניnrg|פחמן דו-חמצניnrg]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמיטנדי התמורותניוטון]] || <nowiki>[[עבריתאנגליה|עבריתאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:לוציפרילוקארד]] || <nowiki>[[משחקארצות מחשבהברית|משחקארצות מחשבהברית]] </nowiki>
|-
| [[:ליתיוםישיבת הר עציון]] || <nowiki>[[ארצותראש הבריתישיבה|ארצותראש הבריתישיבה]] </nowiki>
|-
| [[:מגדלי התאומיםישראל (סרטתקליטון)]] || <nowiki>[[ארצות הבריתDefinition|ארצות הבריתDefinition]] </nowiki>
|-
| [[:מדלוחמי סיזןהתמורות]] || <nowiki>[[ארצות הבריתעברית|ארצות הבריתעברית]] </nowiki>
|-
| [[:מובילימפומת דיקהודג&#039;קין]] || <nowiki>[[ארצות הבריתתסמין|ארצות הבריתתסמין]] </nowiki>
|-
| [[:מונרומיכאל (לואיזיאנה)זנדברג]] || <nowiki>[[ארצות הבריתרכז|ארצות הבריתרכז]] </nowiki>
|-
| [[:מחוזותמכרות בוליביההצור הניאוליתיים בספיין]] || <nowiki>[[סוקרההמאה ה-7 לפנה"ס|סוקרההמאה ה-7 לפנה"ס]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמת החורף]] || <nowiki>[[בולשביקים|בולשביקים]] </nowiki>
|-
| [[:מנזרמשולם רילהזושא מאניפולי]] || <nowiki>[[פטרוסדב בער ממעזריטש|פטרוסדב בער ממעזריטש]] </nowiki>
|-
| [[:מעוזיהמשרד סגלההסברה]] || <nowiki>[[חווהמשא הסיניתומתן|חווהמשא הסיניתומתן]] </nowiki>
|-
| [[:משה דואקנאו-קלאסיציזם]] || <nowiki>[[הבחירותהתקופה לכנסתהקלאסית ה-12במוזיקה|הבחירותהתקופה לכנסתהקלאסית ה-12]במוזיקה] </nowiki>
|-
| [[:משטרה חשאיתנאון]] || <nowiki>[[טוטליטריותפרסומת|טוטליטריותפרסומת]] </nowiki>
|-
| [[:נעמי האריס]] || <nowiki>[[אנגליה|אנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:סגנוןסדאם גותי לוהבחוסיין]] || <nowiki>[[צריח מחודדנשיא|צריח מחודדנשיא]] </nowiki>
|-
| [[:סופוקלססטרול]] || <nowiki>[[אנטיגונהקרום התא|אנטיגונהקרום התא]] </nowiki>
|-
| [[:סופוקלססיטונאות]] || <nowiki>[[אנטיגונהסיטונאי שירות מלא|אנטיגונהסיטונאי שירות מלא]] </nowiki>
|-
| [[:סוריהסשה הגדולהברון כהן]] || <nowiki>[[טורקיהאוסטרי|טורקיהאוסטרי]] </nowiki>
|-
| [[:סטוקהולםעיצורים חכיים]] || <nowiki>[[ריקסדגשפות רומאניות|ריקסדגשפות רומאניות]] </nowiki>
|-
| [[:סיוןעיצורים שביטמכתשיים]] || <nowiki>[[ישראליתעיצורים מכתשיים|ישראליתעיצורים מכתשיים]] </nowiki>
|-
| [[:סןעמנואל מרינו (עיר)לסקר]] || <nowiki>[[כליחוג רכבקומוטטיבי|כליחוג רכבקומוטטיבי]] </nowiki>
|-
| [[:עדי פרגפאנק (כדורסלןFunk)]] || <nowiki>[[קלעארצות הברית|קלעארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פבלופול הרננדזשולמן]] || <nowiki>[[ולנסיהצבא ארצות הברית|ולנסיהצבא ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פורט נוקס]] || <nowiki>[[כספת|כספת]] </nowiki>
|-
| [[:צבא אשור]] || <nowiki>[[חי"ר קל|חי"ר קל]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1324''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:Panzerhaubitze 2000ß]] || <nowiki>[[:ende:Base bleed|Base bleedVersal-Eszett]] </nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאובונטו 2006לינוקס]] || <nowiki>[[:en:HardJaunty Rock HallelujahJackalope|Hard RockJaunty HallelujahJackalope]] </nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאסתר 2007עופרים]] || <nowiki>[[:ende:HardEberhard Rock HallelujahSchoener|Hard Rockאברהרד Hallelujahשוינר]] </nowiki>
|-
| [[:בועזארץ מעודה (אלבום)הבסקים]] || <nowiki>[[:eneu:JelenaEuskal Tomašević|ילנהHerria]] </nowiki>
|-
| [[:ביקוע גרעיני]] || <nowiki>[[:en:Uranium Information Centre|Uranium Information Centre]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןבית קליזהמשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>[[:en:RevueSupreme_Court|Revueבית משפט עליון]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ינג&#039;ידיבור זול]] || <nowiki>[[:en:AuburnSignaling (color)|Auburngames]] </nowiki>
|-
| [[:גאולוגיההמערכת הלימבית]] || <nowiki>[[:en:Talk:Limbic History of geologysystem#OriginsThis ofarticle geologyis |מקורותseverely הגאולוגיהoutdated]] </nowiki>
|-
| [[:הכרוניקהילד הרוסית הראשונהפלא]] || <nowiki>[[:en:AlekseyList Shakhmatovof child prodigies|Шахматовרשימה של ילדי פלא]] </nowiki>
|-
| [[:טביליסיכדורגל נשים]] || <nowiki>[[:caen:BoghaWomen's al-Khabir|BoghaUnited al-KhabirSoccer Association|WUSA]] </nowiki>
|-
| [[:מטאל גיר (סדרת משחקים)לווייתנאים]] || <nowiki>[[:en:MSX Polygynandry|MSX2כאן]] </nowiki>
|-
| [[:ניקולאוסלוחמה קופרניקוסבשטח בנוי]] || <nowiki>[[:en:Precession|PrecessionUrban warfare]] </nowiki>
|-
| [[:מערכות בניין]] || <nowiki>[[:en:Pneumatic tube|Pneumatic tubes]] </nowiki>
|-
| [[:מתילפנידאט]] || <nowiki>[[:en:Scientology_and_psychiatry|השומרת לפסיכיאטריה טינה מיוחדת]] </nowiki>
|-
| [[:סנטה מריה דל פיורה]] || <nowiki>[[:en:Santa Reparata (Florence)|Santa Reparata]] </nowiki>
|-
| [[:פוטוניקה]] || <nowiki>[[:en:Surface plasmon|Surface plasmon]] </nowiki>
|-
| [[:פורמוסוס]] || <nowiki>[[:en:Cadaver Synod|Cadaver Synod]] </nowiki>
|-
| [[:קורה (מבנה)]] || <nowiki>[[:en:I-beam|I-beam]] </nowiki>
|-
| [[:קורט טוכולסקי]] || <nowiki>[[:de:Couplet|קופלט]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת הלמידה]] || <nowiki>[[:en:University of Pittsburgh Honors College|University Honors College]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת סטפנוס הקדוש]] || <nowiki>[[:en:Ell|ell]] </nowiki>
|-
| [[:תותח רכבת]] || <nowiki>[[:en:List of railway artillery|רשימת תותחי רכבת מהויקיפדיה באנגלית]] </nowiki>
|-
| [[:תסמונת]] || <nowiki>[[:en:Horner's syndrome|תסמונת הורנר]] </nowiki>
|-
| [[:תסמונת]] || <nowiki>[[:en:Horner's syndrome|תסמונת הורנר]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4945''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
|-
|-
| [[:Amazing Graceאהבה]] || <nowiki>[[S:דבריויקרא הימיםיט יזיח|ויקרא י"ז,ט טז-יז18]] </nowiki>
|-
| [[:אבראורי מן החישפר]] || <nowiki>[[S:ביאורw:בראשיתen:JCC Maccabi Youth ט#הGames|ספרJCC בראשיתMaccabi ט,Youth הGames]] </nowiki>
|-
| [[:אונסאס אה]] || <nowiki>[[swikt:קטגוריה:דברים כאטר"ש|דברים כ״א, י״א - י״דטר"ש]] </nowiki>
|-
| [[:אוריארץ שפרהבסקים]] || <nowiki>[[:w:en:InternationalBasque OlympicNationalist CommitteeParty|Internationalהמפלגה Olympicהלאומית Committeeהבסקית]] </nowiki>
|-
| [[:אלעזרביקורת בן חרסוםהמקרא]] || <nowiki>[[S:יומאיהושע ט אג|ט, אג']] </nowiki>
|-
| [[:בית המשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>[[s:תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק|תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק]] </nowiki>
| [[:אתחלתא דגאולה]] || <nowiki>[[S:מגילה יז ב#רש"י|דף יז ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:במדברבתיה בת פרעה]] || <nowiki>[[Ss:ביאור:במדברשמות אב|אשמות ב']] </nowiki>
|-
| [[:במותגמל]] || <nowiki>[[S:תהליםביאור:ויקרא עח נחיא#ד|עויקרא י"חא, נחד']] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;דוד סנטיאנהוגלית]] || <nowiki>[[wS:en:Wallaceשמואל א Stevensיז|וואלאספרק סטיבנסי"ז]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ינג&#039;ידרך העצמאות]] || <nowiki>[[Wiktionarycommons:rufous|rufousתמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:גידהברית הנשההחדשה]] || <nowiki>[[S:ביאור:בראשיתירמיהו לב#כהלא|ל"בא, כהל'-לגל"ב]] </nowiki>
|-
| [[:גלגלהמרד המזלותהגדול]] || <nowiki>[[wS:en:Jewish_views_of_astrology|השקפותפסחים ביהדותנז על האסטרולוגיהא|נז,א]] </nowiki>
|-
| [[:הבחירותהספרים לכנסתהחיצוניים]] || <nowiki>[[s:חוקS: הבחירותספר לכנסתצוואות השבטים|חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב)לטקסט]] </nowiki>
|-
| [[:ויקראהתנגדות לחסידות]] || <nowiki>[[Swikt:ביאור:ויקרא אקונטרס|אקונטרס]] </nowiki>
|-
| [[:ועד בכללהתנחלות]] || <nowiki>[[Swikt:נזיר ו בגושפנקה|ו', בגושפנקה]] </nowiki>
|-
| [[:ועדת בקרה ואיכות]] || <nowiki>[[s:חוק זכויות החולה#פרק ו': ועדות#סימן ב': ועדת בקרה ואיכות|פרק ו': ועדות, ‏סימן ב': ועדת בקרה ואיכות, סעיף 22: ועדת בקרה ואיכות‏]] </nowiki>
| [[:חינם]] || <nowiki>[[s:בבא קמא פה א|אסיא דמגן במגן - מגן שוה]] </nowiki>
|-
| [[:חכירהחלום]] || <nowiki>[[sS:בבאברכות מציעאנז ק"א אב|בבאדף מציעאנז, קע"א אב]] </nowiki>
|-
| [[:חכםחנניה עדיףבן מנביאחזקיה]] || <nowiki>[[S:בבאמנחות בתרא יבמה א|בבא בתראדף יבמה ע"א]] </nowiki>
|-
| [[:יהודטומאה מדינתאוטהרה]] || <nowiki>[[S:עזראבמדבר ה חיג|במדבר ה, חיג]] </nowiki>
|-
| [[:יהונתןטוקבק]] || <nowiki>[[Sw:en:שמואל אTalkback יח א(recording)|פרק י"ח פסוק א'Talkback]] </nowiki>
|-
| [[:יהודים]] || <nowiki>[[S:מלכים ב יח|מלכים ב', י"ח]] </nowiki>
| [[:יוסף בכור שור]] || <nowiki>[[S:שמות לב ב|ל"ב, ב):{{ציטוט|תוכן=פרקו נזמי הזהב – אהרון לשם שמים נתכוון. חשב: אם אומר להם, [[כלב בן יפונה]] או [[נחשון בן עמינדב]] או אחד מן הגדולים יהיה לראש וימליכו אותו עליהם, כשיבא משה לא ירצה לירד מגדולתו, וירבה קטטה ותגר ביניהם, וישפכו דמים ונפשות על זאת. ואם אומר אני אהיה לכם ראש, יקשה בעיני משה. אעסיקם בדברים עד שיבא משה, ואעשה להם דבר שאין בו ממשות וכשיבא משה יתבטל מאליו.}}פרשנות זו, מלבד המאפיין הפסיכולוגי שלה, יש בה גם ממד מובהק של לימוד זכות על האבות (במקרה זה, על אהרן, שעשה את העגל); וראו [[#לימוד זכות על האבות|להלן]].פירוש פסיכולוגי נוסף, המשתלב עם שאיפתו למתן [[טעמי המצוות|טעם]] הגיוני ל[[מצווה|מצוות]], הוא בהסבר למצוות ה[[קורבנות]] ([[ויקרא]] [[S:ויקרא ב יג|ב', יג]]):{{ציטוט|תוכן=מלח ברית אלהיך – מלח דבר המתקיים, לפיכך ציווה [[הקב"ה]] להקריבו במנחות ובקרבנות, להראות שהקרבנות ברית קיים לעולם לכפרה. וכבר פירשו כן, הכול יודעים כי הקב"ה אינו צריך לא לריח ולא לשום הקרבה, אלא לזכות בהם את ישראל. '''כשאדם חוטא ומקריב קרבן, מתכפר לו ויודע שהוא נקי ונזהר יותר מללכלך עצמו בחטא, כאדם שיש לו בגדים נקיים ונזהר מן הטיט, אבל כשהם מלוכלכים אינו חושש'''. וכן אמרו רבותינו, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, ונתלכלך, נעשית לו כהיתר, כיון שנתלכלך נתלכלך...}}===פרשנות על דרך הריאליה===מאפיין נוסף של פירושיו של בכור שור הוא הנטייה לפרש פירושים על דרך הריאליה. גם הסתכלות זו, כקודמתה, מראה על העמקה בכתובים כמציאות חיה, מעבר למילים הכתובות בטקסט. כך למשל פירש מדוע לא היה [[ראובן]] ליד הבור שבו היה יוסף כאשר [[מכירת יוסף|מכרו אותו האחים]], על אף שהיה עמם קודם לכן:{{ציטוט|תוכן=וישבו לאכול לחם – דרך ה[[רועה צאן|רועים]], שמקצתם אוכלים ומקצתן עומדים על הבהמות, ואחר שאכלו מקצתם, הולכים אותם שאכלו אל הבהמות, והאחרים אוכלים, ואין דרכם לאכול כולם ביחד. והיה אוכל יהודא ומקצת אחיו, וראובן ומקצת אחיו היו שומרים הצאן, ולפיכך לא ידע ראובן במכירתו...}}פירוש נוסף, המשלב פרשנות פסיכולוגית עם פרשנות על דרך המציאות, הוא ביאורו מדוע לא ביקש [[פרעה]] לבטל את [[עשר מכות מצרים#המכה השלישית: כינים|מכת הכינים]] ([[S:שמות ט טו|שמות ט', טו]]){{ציטוט|תוכן=ויחזק לב פרעה – וגם לא שאל רפואה על הכינים, לפי שלא היו אלא בעפר, והיכלין של רצפת שיש היו, ומכבדין אותן בכל יום, לא היה שם עפר וכינים, וכן כל השרים הגדולים; והעניים רגילים בכינים ואינם חוששים.}}פירושיו הסתמכו על המציאות שהכיר בזמנו, ומטבע הדברים פרשנות מעין זו אינה קולעת בהכרח לפשטם של הדברים, מחמת מרחק הזמן והמקום. דוגמה לפירוש מעין זה היא לפסוק {{הדגשה|שַׁל נְעָלֶיךָ מֵעַל רַגְלֶיךָ|שמות ג ה|שמות ג', ה}}, שבו מפרש בכור שור שיש נעל גם על היד ([[כפפה]]), והיא הנעל שנתן [[בעז]] לגואל ב[[מגילת רות]]:{{ציטוט|תוכן=מעל רגליך – שאף אותו שעל היד נקרא 'נעל' סתם, והוא שנתן בועז לגואל, והוא בלע"ז גונ"ט, '''ועדיין רגילין השרים להקנות בגונ"ט שלהם''', ולכך צריך לומר 'מעל רגלך', שלא יהא סבור שמאותו של היד הוא אומר לו.}}פירוש זה של מעשה קניין באמצעות הכפפה, שבו מפרש בכור שור את מעשה הקניין במגילת רות, מסתמך כמעט רק על המנהג בימיו של בכור שור, ללא כל ראיה שאכן היה זה המנהג בזמן שעליו מסופר במגילה.===צמצום בנסים===כחלק מדרכו הרציונליסטית, נוטה בכור שור לפרש כתובים שנראים כמתארים תופעות [[על-טבעי]]ות, בצורה טבעית. כך, למשל, הוא כותב על הפיכתה של [[אשת לוט]] לנציב מלח כאשר הסתכלה אחורה בעת [[מהפכת סדום ועמורה|הפיכת סדום ועמורה]]. ללוט נאמר בתחילה {{אַל תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ|בראשית יט יז|בראשית י"ט, יז}}, ולאחר מכן נאמר {{הדגשה|וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח|בראשית יט כו|שם, כו}}. רצף העניינים מטה את הדעת לכך שיש בעיה [[מאגיה|מאגית]]-[[מיסטיקה|מיסטית]] בהסתכלות בסדום ההפוכה, שעליה בא העונש בהיהפכות לנציב מלח. אולם לא כן פירש בכור שור:{{ציטוט|תוכן=המלט על נפשך, אל תבט אחריך – כלומר, רוץ מהרה ואל תביט אחריך, כאדם שאומר לחבירו 'נבו"ש אלי"ץ מיאה דגרדינט"א' (=אל תלכו בהביטכם בי), אלא מהרו ללכת, כי הענן עולה ובו גפרית ואש ומתפשט על הארץ כמו ענן הגשמים, ואם ידביק אתכם הרי אתם מתים... ותבט אשתו – הייתה מבטת, מתאחרת, שלא הייתה ממהרת לילך, מיש"א אלו"ט דגרדוט"א (=אלא הולכת ומבטת), עד שנשארה מאחריו והדביקתה הענן הנפשט ונפרש עליה מן הגפרית ומן המלח, כי במקום שנופלת גפרית נופל מלח עמו, שנאמר 'גפרית ומלח שרפה' וגו', ותהי נציב מלח – כלומר מצבה ותל, שכולה נפל עליה מלח, שלא היה נראה שמעולם הייתה שם אשה, שהייתה מכוסה כולה, ונראה שיש שם תל מלח - לפי פשוטו של הפסוק. אבל העולם אומרים כי גופה נהפך להיות מלח, ועדיין נראית בארץ ההיא.}}הצהרה עקרונית בדבר הצמצום בנסים עד למינימום ניתן למצוא בפירוש על [[עשר מכות מצרים#המכה השישית: שחין|מכת השחין]] ([[S:שמות ט ח|שמות ט', ח]]):{{ציטוט|תוכן=קחו לכם מלא חפניכם... פיח – כמו רמץ... וזרקו משה השמימה – שיפול על האדם ועל הבהמה, ויהיו נכוים בו ויעלו בהם אבעבועות, כי אדם הנכוה עולה אבעבוע במקום המכוה. ומכל מקום קורא אותו הפסוק 'שחין', ושחין משמע שלא על ידי האש... מפני שמלא חפנים אש לא היה יכול להספיק לכל מצרים, ומשום הכי (=ומשום כך) מעצמו בא השחין ולא מחמת האש, '''אלא שהקב"ה אינו רוצה לשנות מנהג העולם, ועשה מקצת לפי מנהג העולם''', ולכך צוה להשליך עליהם רמץ. '''וכך תמצא ברוב ניסים שהקב"ה אינו משנה על מנהג העולם'''...}}וכן מבאר בכור שור בפסוק המדבר על המתקת מי מרה, שבו ה' מורה למשה להשליך עץ אל המים כדי להמתיקם ([[S:שמות טו כה|שמות ט"ו, כה]]):{{ציטוט|תוכן=ויורהו ה' עץ – אם היה רצונו של הקב"ה, בלא עץ היה יכול להמתיק, '''אלא דרכו של הקב"ה לעשות ניסיו על דרך העולם, שמשימין המינין המתוקין בדבר מר להמתיקו.}}מדברים אלה ניכרת הגישה העומדת מאחורי צמצומו בנסים: הקב"ה '''אינו רוצה''' לשנות מ"מנהגו של עולם", ועל כן הוא עושה את רוב נסיו בדרך הנראית טבעית.נראה כי לדרכו זו חברו כמה גורמים, ובפרט השפעתה של פרשנות הפשט הרציונליסטית-ספרדית (שכאמור, הגיעה לצרפת גם לפני כן, אצל ר"י קרא), וכן הפולמוסים שבהם השתתף, נגד הנוצרים ונגד אחרים.===הרחקה מהגשמה===השפעה נוספת של הפרשנות הרציונליסטית הספרדית ושל הפולמוס היהודי-נוצרי, ניתן לראות בהרחקתו ביטויי הגשמה שונים בפסוקים, על דרך הכלל '[[דיברה תורה כלשון בני אדם]]'. כך כותב בכור שור על הפסוק {{הדגשה|נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ|בראשית א כו|בראשית א', כו]] </nowiki>
|-
| [[:להט&quot;ב יהודים דתיים]] || <nowiki>[[S:רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא|הלכות איסורי ביאה, פרק כ"א, הל' ח-ט]] </nowiki>
| [[:יחסי ישראל-ירדן]] || <nowiki>[[wikt:הסלמה|הסלים]] </nowiki>
|-
| [[:כלכלהמגילת תענית]] || <nowiki>[[sS:בבאראש מציעאהשנה מביט א|מסכת בבא מציעא, דף מב עמודי"ט ע"א]] </nowiki>
|-
| [[:לבמצב (שםחירום פרטי(ישראל)]] || <nowiki>[[wiktS:לבחוק יסוד: הממשלה|לבחוק יסוד: הממשלה]] </nowiki>
|-
| [[:מאיר פיינשטייןנח]] || <nowiki>[[s:נאומובראשית שלא מאיר פיינשטייןכט|הצהרתובראשית ה' כ"ט]] </nowiki>
|-
| [[:מבצר האלהסרוגים]] || <nowiki>[[sS:שמואלמנוחה א יז נבושמחה|שמואל א,מנוחה יז,נ"בושמחה]] </nowiki>
|-
| [[:מנגלעופרת]] || <nowiki>[[S:ויקרא ב ידwikt:פלומבה|פרשת ויקרא, קורא ראשוןפלומבות]] </nowiki>
|-
| [[:מצדהפארסקייפ]] || <nowiki>[[Sw:בראשיתen:List מזof Farscape characters|מורשימת דמויות הסדרה]] </nowiki>
|-
| [[:נחמן מברסלבפוליגמיה]] || <nowiki>[[s:לקוטי מוהרקטע:רש"ן ד#אי_על_בראשית_ד_יט|ליקוטי מוהררש"ןי ד',בביאורו אלמקרא]] </nowiki>
|-
| [[:נטוריפטיש קרתאקיטור]] || <nowiki>[[S:יהושע א חwikt:סדן|א', חסדן]] </nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתאפסח]] || <nowiki>[[Ss:יהושע אביאור:דברים טז#ח|א'דברים ט"ז, ח]] </nowiki>
|-
| [[:נידהפרס (עוף)]] || <nowiki>[[sS:ויקרא יחיא יטיג|ויקרא י"ח,פרק יא פסוק י"טיג]] </nowiki>
|-
| [[:ניל&quot;יצונמי]] || <nowiki>[[s:מכתבבבא מאבשלוםבתרא פיינברגעג לרבקה אהרנסון, 17 ביוני 1911א|אחדפרק לדוגמההחמישי]] </nowiki>
|-
| [[:סופגנייהצפון תל אביב]] || <nowiki>[[Swikt:ברטנורא על חלה א#משנה דצפוני|מפרשצפוני]] </nowiki>
|-
| [[:סטארגייטקרון רכבת]] || <nowiki>[[w:en:Stargate (device)Bombardier|מכשיר הסטארגייטBombardier]] </nowiki>
|-
| [[:ספרראשי איובתיבות]] || <nowiki>[[swikt:בבא בתרא יד בר"ת|מסכת בבא בתראר"ת]] </nowiki>
|-
| [[:ספר יהושעשטן]] || <nowiki>[[S:ביאור:יהושעזכריה אג|פרקזכריה ג', א']] </nowiki>
|-
| [[:ספרשלם יחזקאל(אל)]] || <nowiki>[[sS:שבתבראשית יגיד ביח|תלמוד בבליי"ד, שבת יג ביח]] </nowiki>
|-
| [[:ספר שמואלשלמה]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמואל א איב|פרק א'י"ב]] </nowiki>
|-
| [[:ספרייהשמיים (עמים)]] || <nowiki>[[S:wikt:ספריהבראשית י|ספרייהי', טו–כ]] </nowiki>
|-
| [[:עבריתשמעון בן אלעזר]] || <nowiki>[[Ss:מלכיםתענית בכ יח כו|ב'|מאמר בתלמוד י"ח,כובבלי]] </nowiki>
|-
| [[:תולדות ביתא ישראל: 1270 - 1529]] || <nowiki>[[S:ביאור:במדבר יב|ספר במדבר, פרק י"ב, פסוק א']] </nowiki>
| [[:עירוב תחומין]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים תח#סימן תח סעיף ב|ערוך השולחן אורח חיים תח סעיף ב]] </nowiki>
|-
| [[:עכןתחום בן כרמישבת]] || <nowiki>[[Ss:יהושערמב"ם זהלכות שבת יב|פרקרמב"ם הלכות שבת זיב]] </nowiki>
|-
| [[:פיתיהתנ&quot;ך]] || <nowiki>[[sS:ויקראביאור:בראשית יט לאא|ויקראהתנ"ך עם פירוש יטלמילים לאהקשות]] </nowiki>
|-
| [[:פלינדרסתקופת פיטרימייג&#039;י]] || <nowiki>[[Swiktionary:יהושע טו כז|טו, כז]] </nowiki>
|-
| [[:רמב&quot;ם]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות שחיטה יא#הלכה י|הלכות שחיטה, יא י]] </nowiki>
|-
| [[:שדרות הציונות]] || <nowiki>[[commons:|תמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:שימוש הוגן]] || <nowiki>[[s:חוק זכות יוצרים#סעיף 19|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007]] </nowiki>
|-
| [[:שמיטה]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמות כג#י|שמות כ"ג י'-י"א]] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''24''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
|-
|-
| [[:בראשיתבועת סבון]] || <nowiki>…|חוה]]…�קים א->## [[קין]]ג, ג->ב. [[חנוךאם בןהקטע קין|חנוך]]…א-ג-ב שווה…</nowiki>
|-
| [[:וילהלם השני, קיסר גרמניה]] || <nowiki>…הערה|1=>פינסון, עמ' 314‏.}}====קיסר…</nowiki>
| [[:מיון מהיר]] || <nowiki>… if a[i] <= pivotValue swap(a[storeIndex],…</nowiki>
|-
| [[:מתכת אלקלית]] || <nowiki>…b>s</sub>-->X<sub>2</sub>Oבשל התרכבות עם…</nowiki>
|-
| [[:נחום]] || <nowiki>…ִּים --> וְכֵן נָגוֹזּוּ וְעָבָר"…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1311''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:אלימותTeam מיניתFortress 2]] || <nowiki>* טלי גור-בוסתנאי[http://www.teamfortress.com/�בית 24של (1): 7-26, 2004 ‬.המשחק]<br /></nowiki>
|-
| [[:אמזונאסאובונטו (מדינה בברזיל)לינוקס]] || <nowiki>*[[רמה (גאוגרפיה)|�גרסה המשתמשת פעםבש אינו שוקע.ntu|Xubuntu]] - [[Xfce]]<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:באודינגאי צ&#039;ינג]] || <nowiki>*פסטיבל "הלוטוס"לדוגמה: בשישיה "�-23�ונה ב[[ספטמבר]]גם "כנוע".<br /></nowiki>
|-
| [[:הרקולסאלימלך מליז&#039;נסק]] || <nowiki>*ל[[אברהם גרסהיהושע שנייה: בדר�ה��ים�ת ויצאכחו לדרכושבפיו. <BRbr /></nowiki>
|-
| [[:ויומינגהרי טאיחאנג שאן]] || <nowiki>*{{כ}}"תעלת מוצאהדגל [[נורבגיה|נורבגי]]האדום 4.3% �ן לתצפת עליה.<br /></nowiki>
|-
| [[:טריטון (מוזיקה)חיפה]] || <nowiki>* [[קוורטה]]קובץ:Nuvola מוגדל�apps kaboo,ר דו-פהעיריית [[דיאז]])חיפה<br <BR/></nowiki>
|-
| [[:יוגי-הומירל&#039;ה שרון]] || <nowiki>*רות אשל, "מירל'''מאליקה אישטאר / האדם[[2005]], לשירותו.עמ' 20-26.<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:ספרעלות יחזקאלאלטרנטיבית]] || <nowiki>*פרקהעלות ג', י"ב-ט"ז: רוהאלטרנטיב�ד לחיזיוןייצור הבאשל 1/2Y).<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:ספרי אמקאג&quot#039;תיו]] || <nowiki>* שוּגְסֶבּ {{מיזמים|ויקיטק� … �ות ספרי אמ"ת}}קאג'יו.<br /> </nowiki>
|-
| [[:צביקרב צמרתצליחת מעברות הירקון]] || <nowiki>* '''Theב-[[24 Meltingבנובמבר]] Pot in Israel[[1OF New Yorj Press,מצפון 2002לירקון.<br /></nowiki>
|-
| [[:קארמהשיטות קאג&#039;יולמציאת אינטגרלים לא מסוימים]] || <nowiki>*לאמה אולה נידהל, �ום, 2003 (עברית) <br /></nowiki>
|-
| [[:שבץ מוחי]] || <nowiki>* '''התנהגות'''<BR></nowiki>
|-
| [[:שחמט]] || <nowiki>* '''תנועות שאר הכ� … �מקור השמטנו).<br /></nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1513''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:אימוןאליענה אישישכטר]] || <nowiki>[[קטגוריה:הדרכהשחקני תיאטרון ישראלים]]</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיון 1973חידה]] || <nowiki>[[קטגוריה:1973חידות|*]]</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיון 1973טמיאס]] || <nowiki>[[קטגוריה:1973סנאיים|ט]]</nowiki>
|-
| [[:אליענהכתב שכטרעת]] || <nowiki>[[קטגוריה:שחקניכתבי תיאטרון ישראליםעת|*]]</nowiki>
|-
| [[:גימנסיוןמזרח ירושלים]] || <nowiki>[[קטגוריה:מוסדות לימודנפת ומחקראל-קודס]]</nowiki>
|-
| [[:דימיטרנבי פשבסאלח]] || <nowiki>[[קטגוריה:יישובים בולגריה:ברשות היסטוריההפלסטינית]]</nowiki>
|-
| [[:ירמי עמירנביאים]] || <nowiki>[[קטגוריה:סגלספרי ידיעות אחרונותנביאים|*]]</nowiki>
|-
| [[:כליספירת נשקהנוצרים]] || <nowiki>[[קטגוריה:אמצעילוחות לחימה|*שנה]]</nowiki>
|-
| [[:מזרח ירושלים]] || <nowiki>[[קטגוריה:נפת אל-קודס]]</nowiki>
|-
| [[:עאישהפדקס]] || <nowiki>[[קטגוריה:ערביםחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק]]</nowiki>
|-
| [[:קוויארפוסה]] || <nowiki>[[קטגוריה:מאכלימינים דגיםבסכנת הכחדה]]</nowiki>
|-
| [[:שומרי משפט]] || <nowiki>[[קטגוריה:ארגונים דתיים בישראל]]</nowiki>
| [[:שנות ה-90 של המאה ה-20]] || <nowiki>[[קטגוריה:== אירועים משמעותיים בעולם ===== מלחמה, שלום ופוליטיקה ===[[File:USAF F-16A F-15C F-15E Desert Storm edit2.jpg|thumb|200px|left|[[מלחמת המפרץ]]</nowiki>
|-
| [[:תל אבו הואם]] || <nowiki>[[קטגוריה:אתרים ארכאולוגיים בארץ ישראל]]</nowiki>
|-
| [[:תמיר גרינברג]] || <nowiki>[[קטגוריה:משוררים ישראלים]]</nowiki>
|-
| [[:תמיר גרינברג]] || <nowiki>[[קטגוריה:משוררים ישראלים]]</nowiki>
|}
=== Category with space ===
<!-- error number 22 -->
The article had a category a space in front (for example: <nowiki>[[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]]</nowiki> ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_022.html List of all articles with error 022]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=022 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מנזר רילה]] || <nowiki>[[ קטגוריה: אדריכלות]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''87''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:13ארמון ביוליורסאי]] || <nowiki>&amp;aacuteouml;lim&amp;aacute;t, מיליםnbrunn) -ב[[וינה|ווינה]], היום[[אוסטריה]] הראשוןוכן שלגני החודש השביעי[[דרוטנינגהולם]]</nowiki>
|-
| [[:בוזוני W ו-Z]] || <nowiki>&amp;minus;</sup> עצמו:: בכך</nowiki>
| [[:אונדו&quot;ף]] || <nowiki>&amp;quot;ף}}* [http://www.un.org/Depts/dpko/missions/undof/index.html האתר הרשמי]*</nowiki>
|-
| [[:אל-קאעידההאנס ליאו האסלר]] || <nowiki>&amp;quotuuml;לder'' בדרום(Leipzig, לבנון1905).**</div>==קישורים [[אלחיצוניים==<div קאעידה בפלסטין]] (נקראstyle="direction:</nowiki>
|-
| [[:המימורפיט]] || <nowiki>&amp;middot;'''H<sub>2</sub>O|מערך קריסטלוגרפי=[[אורתורומבי]]|צורת</nowiki>
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;minus;0.15 ± 0.10 W/m&amp;sup2;. <ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:מיםסרק]] || <nowiki>&amp;rarrAgrave; OH<sup>-</sup>+mon H<sub>3</sub>O)aide ובעזרתmon יוניםPrince, המומסיםon בהם,me fait tort!"'' (לעזרתי נסיך שלי!</nowiki>
|-
| [[:נברסקהפוטוסינתזה]] || <nowiki>&amp;Daggerrarr;''' אנשיםאור ממוצא+ היספני12H<sub>2</sub>O יכולים+ להיות6CO<sub>2</sub> '''כפי בנישניתן כללראות,</nowiki>
|-
| [[:סלבדור דאלירקוויאם]] || <nowiki>&amp;ntildeaelig;uel''*ternam [[1925]]dona ''Largeeis, HarlequinDomine, andet Smalllux Bottleperpetua ofluceat Rumeis'', וסדרהומשמעותו בלטינית:</nowiki>
|-
| [[:רנטגן (יחידה)]] || <nowiki>&amp;minus;4</sup> C/kg. כמות של 500 רנטגן ב-5 [[שעה|שעות]] היא</nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
|-
|-
| [[:אינסוףUPS (חברה)]] || <nowiki><big>'''אינסוףUPS בישראל''' הוא מושג שזוכה ב[[מתמטיקה]], ב[[פילוסופיה]],</big>… </nowiki>
|-
| [[:אל-קאעידהאסטריקס]] || <nowiki>'''אל-קאעידה'''<big>סיומות (השמות</big>'''القاعدة'''</big>, בתעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:גמר ליגת האלופות 2007]] || <nowiki><big>'''מחצית שנייה'''<big/>… </nowiki>
| [[:אלגרו (עיר)]] || <nowiki>ב"ריביירת האלמוגים" (Riviera del Corallo) הסמוכה לעיר ניתן… </nowiki>
|-
| [[:אליפות העולם בשחייה 1978המובילים]] || <nowiki><big>'''גבריםדמויות ראשיות:'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפותהרקולס העולם(סדרת בשחייה 1986טלוויזיה)]] || <nowiki><big>'''גבריםדמויות ראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:אליפותמעבר העולם בשחייה 1991לקו]] || <nowiki><big>'''גבריםהדמויות הראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:משפט הקופים]] || <nowiki>המחזה "לרשת רוח" (1955) שנכתב על ידי ג'רום לאורנס… </nowiki>
| [[:הרקולס (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki><big>'''דמויות ראשיות'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:לגיטימציהנעמי שמר]] || <nowiki><big>==מקורות'''זמרים / זמרות / להקות שהוציאו אלבום שלם הלגיטימציה==…משירי… </nowiki>
|-
| [[:להקתעבדאללה האחים העירומיםעזאם]] || <nowiki><big><big>'''Theעבדאללה Nakedיוסף Brothers Bandעזאם''' (ב[[ערבית]]: </big><big></big></big><big></big>…عبدالله يوسف… </nowiki>
|-
| [[:ערי הלויים]] || <nowiki>בנוסף, בפסוק החמישי של מקור הציווי על ערי הלויים… </nowiki>
| [[:מהדי]] || <nowiki>באמונה ה[[אסלאם|מוסלמית]], ה'''מהדי''' (ב[[ערבית]]:… </nowiki>
|-
| [[:מהדיפרסי ג&#039;קסון והאולימפיים]] || <nowiki>באמונה ה[[אסלאם|מוסלמית]], ה<big>'''מהדיחצויים''' (ב[[ערבית]]:</big>… </nowiki>
|-
| [[:מייקל גפת&#039quot;קסוןח]] || <nowiki><big>ארגון '''מחלת הלופוספַתְ"ח''' (ב[[ערבית]]:<big> '''(זאבת)فتح'''</big>, היפוך… </nowiki>
|-
| [[:סורת א-נאספתנה]] || <nowiki>'''סורת א-נאספִתְנה''' (ב[[ערבית]]: <big> '''سورة الناسفتنة''' </big>,) הוא מונח ב[[ערבית]]… </nowiki>
|-
| [[:תל אביב-יפוو]] || <nowiki>'''<big>כרונולוגיהלוואו שלשני תלשימושים: אביב-יפו</big>'''…כ[[אם קריאה]] בופעתה אחרי עיצור… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><font></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''63''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
|-
|-
| [[:אייהתמרת טרקס וקייקוסלפלס]] || <nowiki>|align="center"כאן colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"| הוא סימון מקוצר ל- <font sizestyle="vertical-1align:-20%;">[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:אייקתדרלת קיימןסטפנוס הקדוש]] || <nowiki><caption><font size="+1">[[קובץ:StephansdomBauHistorie.png|ממוזער|250px|'''אייצמיחת קיימן'''</font></caption>…קתדרלת… </nowiki>
|-
| [[:רובע]] || <nowiki>[[תמונה:5 Boroughs Labels New York City Map Julius Schorzman.png|250px|ממוזער|שמאל|… </nowiki>
| [[:איי שטלנד]] || <nowiki>| align=center colspan=2 style=border-bottom:3px solid gray; | <font size=-1>[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:אנגווילה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">'''… </nowiki>
|-
| [[:ברמודה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">''… </nowiki>
|-
| [[:מונטסראט]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''6872''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
|-
|-
| [[:11From הנקודותthe Bottom of My Broken Heart]] || <nowiki>|יצא לאור=[[תמונה:111 בפברואר]] [[2000]] settlements.PNG|שמאל|ממוזער|420px|<small><div([[ארצות style="text-align:הברית]])</small>… </nowiki>
|-
| [[:A Saucerful of SecretsHeadstrong]] || <nowiki>|חברתיצא תקליטיםלאור=[[Columbia6 Recordsבפברואר]]/ [[EMI2007]] <small>([[בריטניהארצות הברית]])<small/small><BR>[[קפיטול… </nowiki>
|-
| [[:JavaScript]] || <nowiki>* [http://www.internet-israel.com/internet/נגישות/javascript-לא-פולשני-unobtrusive-javascript/… </nowiki>
| [[:Animals]] || <nowiki>|יצא לאור=[[23 בינואר]] [[1977]] <small>([[בריטניה]])</small><BR>[[2… </nowiki>
|-
| [[:Demon DaysLucky]] || <nowiki>|אורךיצא לאור=3:45[[4 (<small>Kidsבאוגוסט]] With[[2000]] Guns</small>([[בריטניה]])<BR>3:50 (<small>El Mañana</small>… </nowiki>
|-
| [[:JustMs. DanceKelly]] || <nowiki>|יצא לאור=[[83 באפרילביולי]] [[20082007]] <small>(רדיו [[ארצות הברית]])</small…small>… </nowiki>
|-
| [[:KLFThe Beatles 1967-1970]] || <nowiki>|חברת תקליטיםמפיק=[[KLFג'ורג' Communicationsמרטין (מפיק)|ג'ורג' מרטין]] <smallBR>([[בריטניהפיל ספקטר]])</small><br… </nowiki>
|-
| [[:MusicUniversal ofSerial the SunBus]] || <nowiki>#"Pon| deמהירות Replay"אפיק = עד 480[[Mbps]]<br/><small>(אלישהבממשק ברוקס,USB קרל סטרוקן, אוון רוג'רס,2.0)<small/… </nowiki>
|-
| [[:אגרטל פורטלנד]] || <nowiki>*[http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/gr/t/the_portland_vase.aspx… </nowiki>
| [[:STS-120]] || <nowiki><small>המספר בסוגריים מסמן את הטיסות בחלל של כל… </nowiki>
|-
| [[:אוסקר ויילד]] || <nowiki>|כיתוב=<small>תמונה שצילם [[נפוליאון סרוני]] ב- 1882</small… </nowiki>
| [[:אולימפיאדת לונדון (1908)]] || <nowiki>* [http://www.aplaton.co.il/story_132 צעדיו האחרונים של דורנדו… </nowiki>
|-
| [[:אייבי נתן]] || <nowiki>* [http://www.offshore-radio.de/VOP.htm אתר על "קול השלום" ועל אייבי… </nowiki>
| [[:אוניברסיטת בולוניה]] || <nowiki>*[[קמילו גולג'י]] - זוכה [[פרס נובל לרפואה]] <small>(1906)</small… </nowiki>
|-
| [[:אייאייקון שטלנד(זמר)]] || <nowiki>'''אֵייקון''' (ב[[קובץאנגלית]]:Christian 1'''Akon'''; ofנולד Denmark.jpg|ממוזער|שמאל|ב-[[כריסטיאן16 הראשון…באפריל]]… </nowiki>
|-
| [[:איכותאיסאק הסביבהפלץ]] || <nowiki>* [http://www.animalssavetheplanetformula-as.comro/media1999/swf353/design_video.swf?vidNumber=1spectator-38/spectator-440 ריאיון סרטונים…שנערך… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
| [[:אירוויזיון 2009]] || <nowiki>|מספר השירים= 18 בחצי הגמר הראשון{{ש}}19 בחצי הגמר… </nowiki>
|-
| [[:אכסניהאמיר קמינר]] || <nowiki>*[http://www.youth-hostels.org.il/ רשת אנ"א] |כיתוב=<small>(בעבריתאמיר ובאנגלית)קמינר ב[[פסטיבל קאן]]</small…small>… </nowiki>
|-
| [[:אל-ראזיאנדראה בוצ&#039;לי]] || <nowiki>מקום* חשוב[http://www.andreabocelli.com/ במרשמיוהאתר האלכימייםהרשמי] של אל ראזיאנדראה תופסים…בוצ'לי… </nowiki>
|-
| [[:אנטילופת סוס שחורה]] || <nowiki>|תיאור תמונה=<small>אנטילופת סוס שחורה ב[[קפואה (זמביה)|קפואה]],… </nowiki>
| [[:אליה]] || <nowiki>* 2005: ''[[Ultimate Aaliyah]]'' <small>(רק בבריטניה)</small>… </nowiki>
|-
| [[:אסון ביילמר]] || <nowiki><small>'''הערה :תמליל שיחה זה הינו מטיסת אל על 1862 אשר… </nowiki>
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
|-
| [[:אמןאריקסון האשליות(חברה)]] || <nowiki>|תסריטאיעובדים=[[סטיבן מילהאוזר]]78,750 <small>(סיפור קצר2008) </small><ref name="AR2008" />… </nowiki>
|-
| [[:ארמניה הזקארידית]] || <nowiki>* מק צ'אהין (2001), '''[http://books.google.com/books?id=OR_PHoKZ6ycC&pg=PA235&dq=Zakarid+Armenia&sig=VlXDAh89LsntkR4894EQKTp1cnA… </nowiki>
| [[:אנטיגונה]] || <nowiki>[[תמונה:משפחתו_של_אדיפוס.jpg|מרכז|ממוזער|500px|<small></small>|הנפשות… </nowiki>
|-
| [[:ארץ הבסקים]] || <nowiki>|ערים במחוז= [[בילבאו]] <small>(העיר הגדולה ביותר)</small>,… </nowiki>
| [[:באס טר]] || <nowiki>|מפה={{מפת מיקום|מדינה=גוואדלופ|שם=באס טר|אורך=-61.7292|רוחב=15.9958|מפורט=כן|כותרת=לא|סוג=בירה}}<small>מיקום… </nowiki>
|-
| [[:ארץ ישראל שלנו]] || <nowiki><small>מועמדים בולטים ברשימה שלא נכנסו לכנסת: [[שבתאי… </nowiki>
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
|-
| [[:ברזלבגרט הרביעי, מלך גאורגיה]] || <nowiki>* נינו ביגוואווה, [http://libwww.cetbigvava.ac.ilge/Pages/itemunificationoffeudalgeorgia.asp?item=7296&kwd=6143 ברזל ] בספריה…html… </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
| [[:גבריאל בך]] || <nowiki>*[[1969]] - [[1982]] <small>(פרקליט המדינה)</small>… </nowiki>
|-
| [[:גלגלבוריס המזלותילצין]] || <nowiki><small>התאריכים|מנהיג המדויקיםקודם=[[מיכאיל עשוייםגורבצ'וב]] להשתנות בסדר<small>(כנשיא גודל…[[ברית… </nowiki>
|-
| [[:בית המשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>*אתחול העתירה – קרי הגשת '''בקשה למתן צו על תנאי'''… </nowiki>
| [[:גרגרן]] || <nowiki>|תפוצה=[[קובץ:Leefgebied_veelvraat.JPG|250px|]]<br /><small>תפוצת הגרגרן… </nowiki>
|-
| [[:בלוג השירה בציבור של ד&quot;ר הוריבל]] || <nowiki>* [http://www.tapuz.co.il/blog/viewentry.asp?entryid=1295901 ניתוח של משמעויות… </nowiki>
| [[:דפש מוד]] || <nowiki>|חברת תקליטים=[[Mute Records]] <small>([[בריטניה]])</small><br… </nowiki>
|-
| [[:דרוזיםבעלי חיים]] || <nowiki>על פי נתוני |תמונה=[[הלשכהתמונה:Animal המרכזיתdiversity לסטטיסטיקהOctober 2007.jpg|250px|]]<br לספטמבר…/><small>מינים… </nowiki>
|-
| [[:האדמירליותגוגל (חברה)]] || <nowiki>סמכויותיה<small>ובתרגום ותפקודהחופשי: המשימה של האדמירליותגוגל היא הועברולארגן למועצת…את… </nowiki>
|-
| [[:האיחודגוגל האירופי(חברה)]] || <nowiki>|<small>ובתרגום סימוןחופשי: מטבעהמשימה =€של <small>גוגל -היא בחלקלארגן מהמדינות</small>…את… </nowiki>
|-
| [[:המוזיאון האתנוגרפי הפתוח של טביליסיגמל]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Kutais, Country houseDromedary.02.jpg|ימין200px|ממוזער|250px|ביתגמל מסורתי…חד-דבשתי]]<br><small>[[גמל… </nowiki>
|-
| [[:המחאהגראנה נגד תוכנית ההתנתקות(תוניסיה)]] || <nowiki>*[http://www.ddev.it/public/md1_dir/r155.pdf (<small>מגזיןFederico מעריבCreste -Sulla 27.7.05</small>)Sponda del Magreb:… </nowiki>
|-
| [[:גרגרן]] || <nowiki>|תפוצה=[[קובץ:Leefgebied_veelvraat.JPG|250px|]]<br /><small>תפוצת הגרגרן… </nowiki>
| [[:השביעייה הסודית]] || <nowiki>* [http://www.aplaton.co.il/story_129 שבעה בצריף אחד (מלבד הכלב)]… </nowiki>
|-
| [[:השמשדוד מרכוס]] || <nowiki>רדיוס|תקופת ליבתשירות=[[1922]] השמש- הינו[[1926]], 20%[[1940]] מרדיוס- השמש[[1946]] בלבד,<small>(צבא אולם…ארצות… </nowiki>
|-
| [[:התפסןדנאית בשדה השיפוןמלכותית]] || <nowiki>|כתוביתתמונה=<small>עטיפת הגרסה ה[[עבריתתמונה:Monarchbutterfly05.jpg|250px]]<br /><small>פרט בוגר… </nowiki>
|-
| [[:החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון]] || <nowiki>|שיא כוחה=5 מנדטים (כנסות 9, 11*) <BR><small>*נוסף מנדט… </nowiki>
| [[:ז&#039;אן-קלוד ואן דאם]] || <nowiki>* [http://www.jeanclaudevandamme.us/ האתר הרשמי] <small>(באנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:חוקהטריטוריה וסדר:הבריטית כוונהבאוקיינוס פליליתההודי]] || <nowiki>|מספר פרקיםהנציב =קולין 171רוברטס <small>(נכוןמתגורר לאוגוסט 2009בבריטניה)</small>…small… </nowiki>
|-
| [[:טרגונההמפלגה הקומוניסטית הישראלית]] || <nowiki><small>נתונים:{{שולייםלמטה|1}} 1717-1981פרש לפימהסיעה מפקדב-[[8 האוכלוסיןביולי]] ההיסטורי<ref>[http://www.ced.uab.es/[1949]]… </nowiki>
|-
| [[:הרובע המוסלמי]] || <nowiki>* [http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2210&ed=144&edid=144 מאמר… </nowiki>
| [[:טרובדור]] || <nowiki>*Akehurst, F. R. P. and Judith M. Davis, eds. ''A Handbook of the Troubadours.''… </nowiki>
|-
| [[:הרלדיקה]] || <nowiki>'''ימין ושמאל בהרלדיקה''' הם כיוונים הפוכים לכיוונים… </nowiki>
| [[:יחידת החילוץ והפינוי בהיטס (669)]] || <nowiki>[[קובץ:Unit669logo.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סיכת לוחם חילוץ<br… </nowiki>
|-
| [[:יחסי ישראל-האו&quot;םהשמש]] || <nowiki>ב־[[8רדיוס בינואר]]ליבת קיבלההשמש [[מועצתהינו הביטחון20% שלמרדיוס האו"ם]]השמש בלבד, את…אולם… </nowiki>
|-
| [[:זעזוע מוח (תוכנית טלוויזיה)]] || <nowiki> |שחקנים = [[ריצ'רד האמונד]] <small>(עונות 1-4)</small><br… </nowiki>
| [[:כ&quot;ט בנובמבר]] || <nowiki>*[http://www.foia.cia.gov/browse_docs.asp?doc_no=0000256628&no_pages=0019&showPage=0001… </nowiki>
|-
| [[:לווייתן גדול סנפיר]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Humpback Whale underwater shot.jpg|260px]]<small>{{ש}}לוייתן… </nowiki>
| [[:כוחו של גורל]] || <nowiki>* [http://www.youtube.com/watch?v=9JQvyg3kJ54 וידאו היסטורי] משנת… </nowiki>
|-
| [[:לווייתן קשות ראשכחול]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Bowheads42Blue whale.jpg|270px]]{{ש}}[[תמונה:Bluewhale877.jpg|270px]]<small>זוג לווייתנים…br… </nowiki>
|-
| [[:לווייתנאים]] || <nowiki>|תיאור תמונה=<small>[[לווייתן גדול סנפיר]] מזנק מהמים</small… </nowiki>
| [[:לוצאטו את לוצאטו]] || <nowiki>* [http://duns100.dundb.co.il/2008/533551131/index.asp Luzzatto & Luzzatto Patent… </nowiki>
|-
| [[:לילמוחמד]] || <nowiki>|ראשהמסורת העיר=[[מרטיןהמוסלמית אוברי]]מספרת, <small>(מאזכי [[2001]])</small>…כאשר מוחמד היה בן 40… </nowiki>
|-
| [[:מהדימונטי גרין]] || <nowiki>* |דרגה=[http://al-islam.org/mahdi/nontl/[לויטננט אייתוללהקולונל]] איברהים<small>(הצבא אמיני -הבריטי)</small><br>… </nowiki>
|-
| [[:מלחמת פרס-יוון]] || <nowiki>[[תמונה:Map Greco-Persian Wars-en.svg|שמאל|ממוזער|250px|מפת מלחמות… </nowiki>
| [[:מהדי]] || <nowiki>* [http://al-islam.org/mahdi/nontl/ אייתוללה איברהים אמיני -… </nowiki>
|-
| [[:ממלכת סקוטלנד]] || <nowiki>| align=center colspan=2 | <small>המוטו המלכותי: Nemo me impune lacessit<br>([[לטינית]]:… </nowiki>
| [[:מחזור כישור הזמן]] || <nowiki>[[תמונה:weel-time14-BookCover.jpg|ממוזער|150px|שמאל|<small>"כתר… </nowiki>
|-
| [[:נהרתניים]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Schnabeldelphin-drawing.jpg|250px]]<BR> נהרן האינדוס</small><br… </nowiki>
| [[:מייסדי תל אביב]] || <nowiki>אהרן שנולד ב-[[1935]], בן בתם עדינה, היה "הנכד הראשון… </nowiki>
|-
| [[:מימוזהנחשים]] || <nowiki>|בהירותתפוצה=[[קובץ:World.distribution.serpentes.1.25 png|250px|]]<smallbr />משתנה</small>תפוצת… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''75''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
|-
|-
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[http://sportswww.wallaicce.co.il/?w=/325/1208821ws/ <u>ד"רThe אוריInternational שפרCouncil מונהfor לראש…Coach Education - I.C.C.E</u>… </nowiki>
|-
| [[:מכינתביקורת ערבההמקרא]] || <nowiki>הפעילות<u>'''ספר במכינהבראשית מתנהלתפרק עלא''' פי לוח- זמניםP הנקבעהמקור על…הכהני <br></u>… </nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתאהיפוקסיה]] || <nowiki><u>'''מדגםמנגנונים נפגעיהגורמים הקנאים'''להיפוקסיה:</u> <Br/>… </nowiki>
|-
| [[:נטורייוליסס קרתא- מבנה הספר והעלילה]] || <nowiki>| כותרת = <u>'''מדגםהערך נפגעינמצא הקנאים'''בעריכה ממושכת</u> … </nowiki>
|-
| [[:ספיטפיירשמואל יוסף עגנון]] || <nowiki><u>מספרעגנון מטוסים</u>זכה להוקרה רבה, שהתבטאה בפרסים <u>הדגם</u>…רבים שהוענקו… </nowiki>
|-
| [[:קולונוסקופיה]] || <nowiki>בעת האחרונה, החל שימוש בשיטה של קולונוסקופיה… </nowiki>
|-
| [[:שמן אתרי]] || <nowiki><u>ריח:</u> מרכיבי השמן האתרי נחשבים כ"מטבוליטים… </nowiki>
|}
=== Headlines end with colon ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1715''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אוסקר שטראוס]] || <nowiki>===בני משפחה מוכרים:===</nowiki>
|-
| [[:אחרי הגשם]] || <nowiki>== רשימת שירים: ==</nowiki>
|-
| [[:אליפותאינטגרציה העולםבאמצעות בשחייההחלפת 1978משתנים]] || <nowiki>== טבלת המדליותהנוסחא: ==</nowiki>
|-
| [[:אליפותבסיס העולם בשחייה 1986נתונים]] || <nowiki>== טבלתבסיסי המדליותנתונים נפוצים: ==</nowiki>
|-
| [[:אליפותבסיס העולם בשחייה 1991נתונים]] || <nowiki>===מודל טבלת המדליותהטבלאי: === </nowiki>
|-
| [[:דןג&#039;ון וולמןספנסר]] || <nowiki>===כתבבין ובייםהיתר סרטיהשתתף עלילהבהפקות אישייםהבאות:===</nowiki>
|-
| [[:דן וולמןג&#039;ונסון]] || <nowiki>===דרמותאישים לטלוויזיהששם שבייםמשפחתם וכתבג'ונסון:===</nowiki>
|-
| [[:דן וולמןג&#039;ונסון]] || <nowiki>===סרטים דוקומנטרייםשונות:=== </nowiki>
|-
| [[:דןדינה וולמןדז&#039;טלובסקי]] || <nowiki>===כתב והעלה מחזות בתיאטרוןמספריה:=== </nowiki>
|-
| [[:יחיאלהולכת אליאשקולות]] || <nowiki>==לקריאה=המלצות נוספתכלליות:===</nowiki>
|-
| [[:כ&quot;טהרמן בנובמברהסה]] || <nowiki>==תוצאות= ההצבעהכתבים עלשראו תוכניתאור החלוקהלאחר שלמותו: א"י בעצרת===</nowiki>
|-
| [[:מושל (ארצות הברית)]] || <nowiki>==מושלים בהווה (מאי 2009) :==</nowiki>
|-
| [[:מנחם חרובי]] || <nowiki>==לקריאה נוספת:==</nowiki>
| [[:מנחם יהודה הלוי אושפיזאי]] || <nowiki>==לקריאה נוספת:==</nowiki>
|-
| [[:מערכתמשחקי השריריםחבר העמים]] || <nowiki>==תפקידי השריריםעשר המדינות אשר זכו במירב המדליות: ==</nowiki>
|-
| [[:מעשה גנז&#039;י]] || <nowiki>==הדמויות:==</nowiki>
|-
| [[:קריאה בכף היד]] || <nowiki>=== הקווים החורצים את כף היד: ===</nowiki>
|-
| [[:רנו FTסרוגים]] || <nowiki>===העונה קישורים חיצונייםהראשונה: ===</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''319''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:ז&#039;אקסופרים לאקאןושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''א[[אוסטרליה]]'''חר===</nowiki>
|-
| [[:מחזורסופרים הדםושמות עט שלהם]] || <nowiki>=== מחזור הדם הקטן ('''לב ריאות לב[[אוקראינה]]''')===</nowiki>
|-
| [[:מחזורסופרים הדםושמות עט שלהם]] || <nowiki>=== מחזור הדם הגדול ('''מלב אל לב[[איטליה]]''')===</nowiki>
|}-
===| Image[[:סופרים descriptionושמות withעט partialשלהם]] || <nowiki><small>=='''[[ארצות הברית]]'''==</nowiki> ===
|-
<!-- error number 77 -->
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[בריטניה]]'''==</nowiki>
The script found in the description of an image the <nowiki><small></nowiki>. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.
|-
 
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[גרמניה]]'''== </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
|-
 
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[דנמרק]]'''== </nowiki>
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_077.html List of all articles with error 077]
|-
 
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[ארץ ישראל]]'''== </nowiki>
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=077 new interface].
|-
 
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[מזרח אירופה]]''' '''(סופרי יידיש ועברית)'''==</nowiki>
{| class="wikitable sortable"
|-
! article
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[ספרד]]'''== </nowiki>
! info
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[סוריה]]'''== </nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[פולין]]'''==</nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[פורטוגל]]'''==</nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[פינלנד]]'''==</nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[צ'ילה]]'''==</nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[צרפת]]'''== </nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[רומניה]]''' == </nowiki>
|-
| [[:סופרים ושמות עט שלהם]] || <nowiki>=='''[[רוסיה]]'''== </nowiki>
| [[:איי שטלנד]] || <nowiki>[[קובץ:Christian 1 of Denmark.jpg|ממוזער|שמאל|[[כריסטיאן הראשון מלך דנמרק]] החכיר את האיים על מנת לשלם את הנדוניה. <br /><small>איור מתוך הספר''Nordens Historie'' משנת 1887 מאת [[נילס בך]]</small>]] </nowiki>
|-
| [[:תעסוקה גמישה]] || <nowiki>== '''ראו גם''' == </nowiki>
| [[:יחידת החילוץ והפינוי בהיטס (669)]] || <nowiki>[[קובץ:Unit669logo.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סיכת לוחם חילוץ<br /><br /> <small>מקור הסמל: יורם שחר ואבנר אילנאי שעמדו בראש צוות ההקמה של היחידה, נתקלו בתמונת החתול עם העיניים הירוקות והיא שבתה את לבם. הגרפיקאי אלי צרפתי עיצב את הסמל וכל שנותר היה למצוא הסבר מלומד לקשר שבין החתול ללוחם החילוץ. המספר שניתן ליחידה, 669, נבחר מתוך מאגר מספרים פנויים משום שדמה ל-269, שהיה מספרה של [[סיירת מטכ"ל]] באותה עת.</small>]] </nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2415''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אגטאמצעי לחימה במלחמת העצמאות]] || <nowiki>:*'''אגט[[סירת תחרה כחול'''גומי|סירות (Blue Laceגומי]], Agate)תוצרת</nowiki>
|-
| [[:אגףאצטדיון כוח האדםאנפילד]] || <nowiki>:#* '''היציע מנט"םהמרכזי''' (מנהל- טכנולוגישופץ ומחקר)ב-1973</nowiki>
|-
| [[:אנרגיהארצ&#039;יבלד לייטץ&#039;]] || <nowiki>:** '''[[חוםאולד (פיזיקה)|אנרגייתטראפורד]], חום[[מנצ'סטר]]'''</nowiki>
|-
| [[:בליץ&#039;האדס]] || <nowiki>:#*הרחבה לשלוחעל נשמותמקורותיו אבודותשל לסול סוסייטימיתוס</nowiki>
|-
| [[:גאולוגיההוגוורטס]] || <nowiki>:*עקרון היחסים ההופכיים – עיקרוןשיקויים</nowiki>
|-
| [[:דגימה מוטההנחת-קדם]] || <nowiki>:* מסקרהנחת-קדם: שנערךעשית באתר"זאת" המוקדשבעבר, לנינטפעם</nowiki>
|-
| [[:דגל ימיהפרטה]] || <nowiki>:* עיטור יחידתי נשיאותי'''[[בנה-הפעל-העבר]]''' (PresidentialBOT): המגזר</nowiki>
|-
| [[:הוכחהסוגה בדרך השלילהקולנועית]] || <nowiki>:#אני מכחיש דעתך* וטועןסרטי שהיאאנימצייה שגויהמסורתית</nowiki>
|-
| [[:הרבנות הראשית לישראלסמגמה]] || <nowiki>:#* [[פסקסיכוך]] דין האח[[איברי והאחות|פסק הדיןהמין]].</nowiki>
|-
| [[:ויומינגספלריט]] || <nowiki>:*[http://wyoming.gov/state/wyoming_news/general/general.asp'''בּלֶנְדֶה''' – כינוי זה שנועד</nowiki>
|-
| [[:ויטמיןפונקציית B12גיבוב]] || <nowiki>:#[[יון]]*מודל שלMatyas-Meyer-Oseas [[ציאניד]]בו (CN) עבור '''[[ציאנוקובלמין]]'''פונקציית</nowiki>
|-
| [[:חומרפוסט הוק ארגו פרופטר הוק]] || <nowiki>:*'''[[מתכת]]''#אם א', -אז יסוד הנמצא בטבעב'.</nowiki>
|-
| [[:חומרקמדן]] || <nowiki>:*''' [[מתכתקמדן (רובע)|רובע קמדן]]''' - יסוד הנמצא בטבעאחד</nowiki>
|-
| [[:יהדות נורבגיהתוקף]] || <nowiki>:* בשנת [[1892]] - 214# פיתוח קפדני נפש.</nowiki>
|-
| [[:יהדות נורבגיהתרכובת]] || <nowiki>:* בשנת'''תרכובת [[1892]]קוולנטית''' - 214 נפש.תרכובת</nowiki>
|-
| [[:ישיבת ההסדר קריית שמונה]] || <nowiki>:* ילדי כל האזור (מהקיבוצים, המושבים</nowiki>
|-
| [[:כשל נטורליסטי]] || <nowiki>:* "לפי תורת האבולוציה, היצורים</nowiki>
|-
| [[:לנון ומקרטני]] || <nowiki>:* Miles, Barry (1998). Many Years From Now. Vintage-Random</nowiki>
|-
| [[:מערכת העיכול]] || <nowiki>:*'''[[שן|השיניים]]''' - חותכות, מועכות</nowiki>
|-
| [[:משפטים]] || <nowiki>:*- [[חוק יסוד|חוקי היסוד]]</nowiki>
|-
| [[:ספק כוח]] || <nowiki>:* מזווד במארז מתכת עם [[מאוורר]]</nowiki>
|-
| [[:פרס דקל הזהב]] || <nowiki>:* 1945: '''יוניון פסיפיק''' ([[ססיל</nowiki>
|-
| [[:קלוז&#039;-נאפוקה]] || <nowiki>:* {{דגל|דרום קרוליינה}} [[קולומביה</nowiki>
|-
| [[:שון קינגסטון]] || <nowiki>:* 2007: הופעת ה[[רגאיי]] הטובה ביותר</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''105''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
! info
|-
|-
| [[:Black Ice]] || <nowiki>[[en:Black Ice (album)]]</nowiki>
|-
| [[:אבן אל-אתיר]] || <nowiki>[[en:Ali ibn al-Athir]]</nowiki>
| [[:חטיפת הזוג היל]] || <nowiki>[[en:Betty and Barney Hill abduction]]</nowiki>
|-
| [[:לארסמלחמת אלפורסבולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>[[en:LarsSerbo-Bulgarian AhlforsWar]]</nowiki>
|-
| [[:למהנורית של יאואסיה]] || <nowiki>[[en:Yao'sPersian principleButtercup]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמתקנת בולגריה סרביה (1885)בילבי]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian WarKenneth W. Bilby]]</nowiki>
|}
=== Interwiki before last headline ===
<!-- error number 51 -->
The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_051.html List of all articles with error 051]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=051 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>[[en:Serbo-Bulgarian War]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמתנבי פרגוואיסאלח]] || <nowiki>[[en:ParaguayNabi WarSalih]]</nowiki>
|-
| [[:נביאים]] || <nowiki>[[zh:先知书]]</nowiki>
|}
=== Reference double ===
<!-- error number 78 -->
The script found in the article two <nowiki><references ...></nowiki>. One can be deleted.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_078.html List of all articles with error 078]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=078 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:קנת בילבי]] || <nowiki>[[en: Kenneth W. Bilby]]</nowiki>
|-
| [[:עולי הגרדום]] || <nowiki> ==הערות שוליים== <references /></nowiki><br /><nowiki>==הערות שוליים== <references /> </nowiki>
| [[:רויאל ארסנל]] || <nowiki>[[en:Royal Arsenal]]</nowiki>
|}
=== Reference with punctuation ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''456528''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:אבדילקריםThe נאדירBeatles&#039; פאשהSecond Album]] || <nowiki></ref> . לאחרבשנת [[מלחמת קרים2004]] מונהיצא האלבום בתור</nowiki>
|-
| [[:אדמירל גרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki></ref>. החימוש הכבד הביא את הצי</nowiki>
|-
| [[:אוניברסיטת תל אביבאורבוטק]] || <nowiki></ref>.עלבשנת פי מחקר שנערך[[1996]] עלהקימה ידיאורבוטק</nowiki>
|-
| [[:אידווין,אייבי מלך סאסקסנתן]] || <nowiki></ref>.שמובחודש שלמרץ אדווין[[2005]] (''Eaduuineקיבל dux'')נתן</nowiki>
|-
| [[:אישאלכסנדר קשוינוקורוב]] || <nowiki></ref>.ב-2001 כאשרניצח זוגב[[הטור נישא,של והבעל רוצהגרמניה|טור</nowiki>
|-
| [[:אליהואנטילופת בכורסוס חזןשחורה]] || <nowiki></ref>. בן*''Hippotragus למשפחתniger רבניםkirkii'' מאצולת- יהדות([[אנטילופת</nowiki>
|-
| [[:אניגמהארמון בלנהיים]] || <nowiki></ref>.הפסיעה הכפולההארמון ייחודי בכך מתרחשתשהוא באופןשילוב</nowiki>
|-
| [[:אריקבוריס איינשטייןהשלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki></ref>.‏‏==ביוגרפיה==נולד'''אחראי''' לגירוש 11,343 כאריהיהודי</nowiki>
|-
| [[:אתלסטאן,בית מלךהקברות סאסקסהצבאי הבריטי ברמלה]] || <nowiki></ref>.* על צו זה מכונה[[חללי אתלסטאןהאימפריה בכינויהבריטית</nowiki>
|-
| [[:ביתברוך אנהשלום פרנקהלוי אשלג]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה=====המבנה===מסוף [[תמונה:AnneFrankHuisAmsterdam.jpg|ממוזער|שמאל|200pxשנות ה-60 של המאה ה-20|חזיתשנות</nowiki>
|-
| [[:בליזג&#039;ודי ויליאמס]] || <nowiki></ref>.ה[[אקלים]]==הערות המקומישוליים==<references הוא [[אקלים/>==קישורים</nowiki>
|-
| [[:בריטניהגואל במשחקים האולימפייםרצון]] || <nowiki></ref>.==קישורים הענפיםחיצוניים==* הבולטים בבייג'ינג[http://docu.nana10.co.il/Article/?ArticleID=615400&sid=186</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסגשר בונדהמיתרים]] || <nowiki></ref>.ההחלטה בעקבותעל הספריםבניית הופקהגשר סדרתהמיתרים</nowiki>
|-
| [[:גותיםדייוויד (זרם תרבותי)ביטי]] || <nowiki></ref>.==קישורים חיצוניים=={{מיזמים|ויקישיתוף=Gothic_people|שםהיפר משך את ביטי למלכודת,</nowiki>
|-
| [[:דייווידדרגות לויד ג&#039;ורגצה&#039quot;ל]] || <nowiki></ref>.עובדת היותואחד [[נוצרי]]השיקולים בחידוש אדוקדרגות</nowiki>
|-
| [[:האומיההונוריוס (כוכב לכת ננסי)השלישי]] || <nowiki></ref>.==הערותעד שוליים==<references/>{{מערכתלהיבחרו של הונוריוס</nowiki>
|-
| [[:הומוהלוח ארקטוסהעברי]] || <nowiki></ref>.להומו ארקטוסישנן הייתהדעות יכולתשבית הדין לא</nowiki>
|-
| [[:הליגההמרכז הערביתלסרטן ע&quot;ש מ&#039; ד&#039; אנדרסון באוניברסיטת טקסס]] || <nowiki></ref>. מטרתה== הראשיתהערות מוגדרתשוליים כך::לשמש==<references</nowiki>
|-
| [[:הממלכההפארק המאוחדתהלאומי ילוסטון]] || <nowiki></ref>.|יבשת=ה[[אירופהאינדיאנים]]|שפה רשמית=[[אנגלית]],עברו להתגורר</nowiki>
|-
| [[:הפיגועהרופא בישיבת מרכז הרבוגרושתו]] || <nowiki></ref>. הואכעבור נכנסזמן בשערמה ישיבתהופיע מרכזהלבלר</nowiki>
|-
| [[:ויהואט, קונדוטימלך סאסקס]] || <nowiki></ref>.ברחוב התגוררובצו זה נושא ואט אישיםאת רביםהתואר</nowiki>
|-
| [[:חומת ברליןזאוליט]] || <nowiki></ref>. הגבול ביןרק שתילאחרונה מדינותהבינו גרמניהבאמריקה</nowiki>
|-
| [[:טבעחוק תעשיותההסדר פרמצבטיות1701]] || <nowiki></ref>.* בכךבמקרה שבהשאדם החברהשלא למעמדהנולד כיצרניתבאנגליה</nowiki>
|-
| [[:טרנד מיקרוטוקבק]] || <nowiki></ref>.לחברה מעל 4000 עובדים==היבטים המועסקיםחוקיים==כתיבת</nowiki>
|-
| [[:יהדותיואל סוריהבן פורת]] || <nowiki></ref>. פעילתלדברי [[זכויותבן האדם]]פורת, ארבעה היהודיתימים</nowiki>
|-
| [[:יורםיוסי שקולניקהיימן]] || <nowiki></ref>.היימן בערבנשוי [[ראשואב השנה]] 1997לשלושה, נקצבבעל</nowiki>
|-
| [[:יניבישיבת מורוזובסקיהר עציון]] || <nowiki></ref>.ב-[[2006]] החלבשונה מהנהוג לעבודברוב ב[[שידוריהישיבות,</nowiki>
|-
| [[:כוחכתריאל דהיתראפישל עדיףטכורש]] || <nowiki></ref>. בכלהיה המקומותבין הללומייסדי פירושוצעירי המזרחי</nowiki>
|-
| [[:לודליכטנבורג]] || <nowiki></ref>. אזכורכאמור, זהבתחילה מצביעהיו על חשיבותהבמחנה</nowiki>
|-
| [[:מגדל סירסמזרן]] || <nowiki></ref>. שמולעתים שונהיהיו רשמיתלמזרן ב-[[16שתי ביולי]]שכבות</nowiki>
|-
| [[:מונותאיזםמכרות המלח בווייליצ&#039;קה]] || <nowiki></ref>.==המונותאיזם}}בשנות הארבעים ביהדות==מקובלוהחמישים</nowiki>
|-
| [[:מיםמלחמת פולין-אוקראינה]] || <nowiki></ref>.תחילית זוב-9 בנובמבר 1918 משמשתהסכימו במיליםהמפלגות</nowiki>
|-
| [[:מלחמתמקסיקו העולם השנייהסיטי]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה=====התקופה ההתגייסות הגדולה ביותרהאצטקית===על</nowiki>
|-
| [[:מפלגתמתחם הירוקיםאוגוסטה ויקטוריה]] || <nowiki></ref>. בהמשך,בפגישה זו הודיעההוצע המפלגהלאמיר עלעבדאללה</nowiki>
|-
| [[:משימות מאוישות למאדיםנח]] || <nowiki></ref>. פרטי ההצעה שלו למשימה כזו </nowiki>
|-
| [[:נמלסופרמן התעופה2: הבינלאומיהגרסה רודוסשל ריצ&#039;רד דיאגורסדונר]] || <nowiki></ref>. שטח של הנמל 31,000 מ"ר ובו 13==ביקורת=={{ציטוט|מרכאות=כן||מקור=ג'יימס</nowiki>
|-
| [[:סיידססיל קשוערודז]] || <nowiki></ref>. בגילהשפעתו 15המשמעותית התקבל קשוע ל[[ביתהיחידה</nowiki>
|-
| [[:ספרייהסרוגים]] || <nowiki></ref>.אחרים מייחסיםבנוסף אתנטען החידושגם כי הכותבים</nowiki>
|-
| [[:עינתעמוס וילףקינן]] || <nowiki></ref>.==פעילות ציבורית==וילףלאחר הינהמותו של קינן סיפר [[יעקב</nowiki>
|-
| [[:פאול מרקרפוליגמיה]] || <nowiki></ref>.עם פתיחתפוליגמיה נאסרה בקרב [[משפטי פראג]] בנובמבריהדות</nowiki>
|-
| [[:פיתגורספלובדיב]] || <nowiki></ref>. זוהיהחלק בשלותהתיירותי שלהמעניין התאוריה הרואהבעיר</nowiki>
|-
| [[:פריז]] || <nowiki></ref>. כמו כן, משמשת הבירה הצרפתית</nowiki>
|-
| [[:פתח תקווהצילום]] || <nowiki></ref>. יואלהתשוקה משה סלומוןלצלם, שידעאו ערבית,הרצון לתפוס</nowiki>
|-
| [[:צפניםקידום בתנ&quot;ךאתרים במנועי חיפוש]] || <nowiki></ref>. ה[[רמב"ן]]השלב פעלהאחרון, לצמצוםואולי השימושהחשוב</nowiki>
|-
| [[:קוויןקרב עיון קרא]] || <nowiki></ref>.השירבהמשך, שלהושלם הלהקהכיבוש ''Stoneכל Cold Crazy'',האזור</nowiki>
|-
| [[:קרבקתדרלת אמאוספאולוס הקדוש (מדינה)]] || <nowiki></ref>.ואילו צבאוהמבנה שלהוקם יהודהבין המכבי,השנים [[1697]]-[[1702]]</nowiki>
|-
| [[:רודוסרכבת (עיר)ישראל]] || <nowiki></ref>. במשךהתוואי כשלושהחדש, מאותמדרום שנים שניםלחדרה,</nowiki>
|-
| [[:שבועתשביל הרופאיםישו]] || <nowiki></ref>. היאעם נוסחהזאת, עלהשם ידי"שביל לואיס לזניההבשורה"</nowiki>
|-
| [[:שינה בצה&quot;לשיבוט]] || <nowiki></ref>.* בפועל,דת במקריםה[[ראלים]] רבים,טענה כוללבשנת [[2003]]</nowiki>
|-
| [[:שמעון פרס]] || <nowiki></ref>. הסב חשף את פרס ל[[גמרא]], אך</nowiki>
| [[:תותח רכבת]] || <nowiki></ref>.===שיטות צידוד===[[קובץ:12inchRailwayHowitzersMkVCatterick12December1940.jpg|ימין|ממוזער|150px|הוביצרים</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3323''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
|-
|-
| [[:IMacFullmetal Alchemist]] || <nowiki>מעבד=…i7,רשת 2.8 GHzשידור=…(יפן) <br /></nowiki>
|-
| [[:Sugababesאה&quot;מ ויקטורי]] || <nowiki>חברי ההרכבחימוש=…2005-הווה)…בינוני<br /></nowiki>
|-
| [[:אודסהאופנישדות]] || <nowiki>ראש העירתוכן=…Hurvits)…הנצח.<br /></nowiki>
|-
| [[:אוזבקיתאיבזיטו אוגבונה]] || <nowiki>משפחהמועדונים=…וזבקית''…צ'יפס]]<br></nowiki>
|-
| [[:איסלנדיתאל-ערב]] || <nowiki>משפחהאנשי מפתח=…ראשי)<br/></nowiki>
|-
| [[:באלאל-סאגות&#039;ערב]] || <nowiki>סוגהאנשי מפתח=…ראשי)<br /></nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:בנגליתברונו (סרט)]] || <nowiki>משפחהתסריטאי=…�יראנית]]…שכטר<br /></nowiki>
|-
| [[:דנית]] || <nowiki>משפחה=…'''דנית'''<br></nowiki>
|-
| [[:דרוזים]] || <nowiki>שפות=…בלבד)<br></nowiki>
|-
| [[:הלוחשת לרוחות]] || <nowiki>שחקנים=…טיילר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:הקרב הראשון על המארן]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:וורוהגרינץ&#039;]] || <nowiki>ראששחקנים העירראשיים=…Viitkin)<br/></nowiki>
|-
| [[:ולוניתונטית (שפה איטלית)]] || <nowiki>משפחה=…ולונית'''…nbsp;ונטית<br></nowiki>
|-
| [[:חטיבתזאב בני המושביםמעופף]] || <nowiki>אישיםשחקנים=…שמחון…סקוט]] <br /></nowiki>
|-
| [[:יוגי-הוחנה סנש]] || <nowiki>רשת שידורתוכן=…(יפן)<br/></nowiki>
|-
| [[:יפניתטופ גיר]] || <nowiki>משפחהמספר עונות=…'יפנית'''…הרשמי]<br/></nowiki>
|-
| [[:מאירטרי פיינשטייןפויזן]] || <nowiki>תוכןחברת תקליטים=…השניים.<br…/></nowiki>
|-
| [[:מיוזמונטי גרין]] || <nowiki>חברי ההרכבדרגה=…האוורד…�ה"ל)<br /small><br></nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:מלחמתממלכת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>צדישות ראשוןקודמת=…/></nowiki>
|-
| [[:מלחמת סיני]] || <nowiki>המקום=…סיני]]<br /></nowiki>
|-
| [[:מקדונית]] || <nowiki>שם=…מקדונית<br></nowiki>
|-
| [[:נורבגית]] || <nowiki>משפחה=…חדשה'''<br></nowiki>
|-
| [[:ספרדית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:פורטוגזית]] || <nowiki>משפחה=…טוגזית'''<br></nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:פרעהסרבו-קרואטית]] || <nowiki>0שם=…פרעה<br /></nowiki>
|-
| [[:צרפתיתעופר ניסים]] || <nowiki>משפחהחברת תקליטים=…צרפתית'''…69 Records<br /></nowiki>
|-
| [[:קטלאניתעפרה חזה]] || <nowiki>משפחהסוגה=…/<br></nowiki>
|-
| [[:קשת (זכיינית שידור)פארסקייפ]] || <nowiki>אנשי מפתחשחקנים=…(מנכ"ל) …פייגרם<br /></nowiki>
|-
| [[:שבדיתקרב מילוז]] || <nowiki>משפחהצד ראשון=…הגיס ה-7<br /></nowiki>
|-
| [[:תאוקרב שכם (2002)]] || <nowiki>מינים=…quarlesi) <brצד ראשון=…/></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''7179''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
|-
|-
| [[:NPCReality]] || <nowiki>[[NPCReality]]] - ב[[ז'רגון]] משחק, קיצורקטגוריה:אלבומי ל-Nonדייוויד</nowiki>
|-
| [[:PALRickettsia]] || <nowiki>[[PAL]] ,[[NTSC]] ו-[[SECAMRickettsia]]'''''|שם ופריסתםמדעי= עלRickettsia}}'''''Rickettsia'''''</nowiki>
|-
| [[:RS-68אבנר רבן]] || <nowiki>[[RS-68אבנר רבן]] המשמש"ארכיאולוגיה את [[מעבורת חלל|מעבורותימית",</nowiki>
|-
| [[:Strangeאדולף Daysאנדרסן]] || <nowiki>[[Strangeאדולף Daysאנדרסן]]|תאריך אלבום=1967|אלבוםעל תואר אלוף</nowiki>
|-
| [[:The Doors (אלבום)אוהיו]] || <nowiki>[[Theאוהיו]], Doors[[אילינוי]], (אלבום)|Theחלק Doorsמ[[מישיגן]]|תאריך אלבום=1967|אלבום</nowiki>
|-
| [[:אגוז אדמהאורגון]] || <nowiki>[[אגוז אדמהאורגון]]|תמונה=[[תמונה:Peanuts.jpg|200px|אגוז לא ברור, וישנה השערה</nowiki>
|-
| [[:אווליןאות קפלוןקריאה]] || <nowiki>[[אווליןאות קפלוןקריאה]] ("[[החבריםייחודי שללכל יאנה]]")|מטוס.</nowiki>
|-
| [[:איילאיירבוס קוראA350]] || <nowiki>[[איילאיירבוס קוראA350]]|שם''' מדעי=Alcesהוא alces|שימור=שימורמטוס נוסעים</nowiki>
|-
| [[:אכדאילנתה בלוטית]] || <nowiki>[[אכדאילנתה בלוטית]]|שם וכלנה בארץ שנער"השם "אגאדה"מדעי=Ailanthus</nowiki>
|-
| [[:אלון שסוע]] || <nowiki>[[אלון שסוע]]|שם מדעי=Quercus cerris}}ה'''אלון'''</nowiki>
|-
| [[:אלוןאנדריי אבוטבולוורונין]] || <nowiki>[[אלוןאנדריי אבוטבולוורונין]] ("ל [[האסונותדינמו שלמוסקבה]]</nowiki>
|-
| [[:אלוןאנציקלופדיה שסועאמריקנה]] || <nowiki>[[אלוןאנציקלופדיה שסועאמריקנה]]|שם מדעי=Quercusהוא cerris}}'''אלון[[תלמיד]]י</nowiki>
|-
| [[:אליעזר שפיראאריה]] || <nowiki>[[אליעזר שפיראאריה]], [[יעלבספארי רובינשטייןברמת-גן]],אריות</nowiki>
|-
| [[:אליפותבן העולם בכדורסל 2006דונקלמן]] || <nowiki>[[אליפותבן העולםדונקלמן]] בכדורסל 2006([[1913]]; מסומנות- [[11 ביוני]]</nowiki>
|-
| [[:אנטיגונהבעלי כליצרות]] || <nowiki>[[אנטיגונהבעלי כליצרות]],|שם בתרגום [[שלמה דיקמן]],מדעי=Chelicerata}}'''בעלי</nowiki>
|-
| [[:אנקונהברקודה]] || <nowiki>[[אנקונהברקודה]]|שם יהודיםמדעי=Sphyraenus מ[[ספרד]] ומה[[לבנט]]}}'''ברקודה'''</nowiki>
|-
| [[:אריהגאומטריה פרויקטיבית]] || <nowiki>[[אריה]]גאומטריה בספארי ברמת-גן]]אריותפרויקטיבית|הגאומטריה</nowiki>
|-
| [[:אריהגומא אליאספפירוס]] || <nowiki>[[אריהגומא אליאספפירוס]]|שם ("[[מסעותמדעי=Cyperus גpapyrus}}'''יימסגומא</nowiki>
|-
| [[:בועזגרגוריוס מעודה (אלבום)התשיעי]] || <nowiki>[[בועזגרגוריוס מעודההתשיעי]], (אלבום)|בועזבה מעודה]]|תמונה=|מאת=[[בועזהאשמות</nowiki>
|-
| [[:בטוןדבורים]] || <nowiki>[[בטון|בבטוןדבורים]]|שם_מדעי=Apoidea בארץ ישראל.]]בתולדות}}ה'''דבורים'''</nowiki>
|-
| [[:במדברדג זהב]] || <nowiki>[[במדברדג זהב]]|שם עםמדעי=Carassius [[תרגום אונקלוס]]]]פרקיםauratus}}'''דג</nowiki>
|-
| [[:גאולוגיהדנאית מלכותית]] || <nowiki>[[גאולוגיהדנאית מלכותית]] ול|תמונה=[[כימיהתמונה:Monarchbutterfly05.jpg|250px]] העוסק<br</nowiki>
|-
| [[:גד השדהדקראים]] || <nowiki>[[גד השדהדקראים]]|שם מדעי=Coriandrum sativumPerciformes}}[[תמונה:Coriandrum'''דקראים'''</nowiki>
|-
| [[:גוואדלופהאסונות של נינה]] || <nowiki>[[גוואדלופהאסונות של נינה]] מחולקת ל-2 נפות (Arrondissement[[2003]])| הבא</nowiki>
|-
| [[:גושןהוגוורטס]] || <nowiki>[[גושן|ארץ גושןהוגוורטס]], סלית'רין ‏‏<ref>‏‏‏‏אםנצחה במשך</nowiki>
|-
| [[:הומו היידלברגנסיסהומינינים]] || <nowiki>[[הומו היידלברגנסיסהומינינים]]|שם מדעיסוגים=Homo[[אוסטרלופיתקוס]]<br</nowiki>
|-
| [[:הכרוניקההמינסטר הרוסיתשל הראשונהאולם]] || <nowiki>[[הכרוניקההמינסטר הרוסיתשל הראשונהאולם]], כוללובראשו צריח</nowiki>
|-
| [[:המיהמכביה]] || <nowiki>[[המיהמכביה]] סיפקההשמונה-עשרה''' השראה לרוב, אם לאנערכו</nowiki>
|-
| [[:המשולשהתייחסות (ירושלים)עצמית]] || <nowiki>[[המשולשהתייחסות (ירושלים)|המשולשעצמית]]".הרחוב על מנת להראות</nowiki>
|-
| [[:וורקא]] || <nowiki>[[וורקא]] <ref>[http://www.hebrewbooks.org/root/data/pdfs/SHUT/yeshuotmalko.pdf</nowiki>
| [[:זרעית השדה]] || <nowiki>[[זרעית השדה]]|שימור=שימור LC|טקסונום=[[ליניאוס]],</nowiki>
|-
| [[:חוויית סף מוות]] || <nowiki>[[חוויית סף מוות|סף מוות]] היא</nowiki>
| [[:חלזונות]] || <nowiki>[[חלזונות]]|שם מדעי=Gastropoda}}[[תמונה:MK-snail006d.jpg|ממוזער|250px|שמאל|חלזון</nowiki>
|-
| [[:חרקיםחיל הרפואה]] || <nowiki>[[חרקיםחיל הרפואה]]|סדרות= ב[[#המיוןצה"ל]]. הטקסונומיהקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:טאוריסחנה סנש]] || <nowiki>[[טאוריסחנה סנש]] מ[[אאוליס]] על ידי האלה{{ציטוט|תוכן=אַשְׁרֵי</nowiki>
|-
| [[:יובלחסידות שטייניץתולדות אהרן]] || <nowiki>[[יובלחסידות שטייניץתולדות אהרן]], ל"ב[[מערכות (כתבעגה]]</nowiki>
|-
| [[:יריחויעל פוליאקוב]] || <nowiki>[[יריחויעל פוליאקוב]], סמוך לפתחו של ו[[נחלעומר פרתתדמור]]</nowiki>
|-
| [[:כדור הארץכרומטוגרפיה]] || <nowiki>[[כדור הארץ]], 2900 ק"מ מתחתכרומטוגרפיה|שיטות לפניהכרומטוגרפיה</nowiki>
|-
| [[:לילידס קואן יויונייטד]] || <nowiki>[[לילידס קואן יויונייטד]], {{!}} [[צ'''מןרלטון העולם השלישיאת'לטיק]]</nowiki>
|-
| [[:מוסקו אלקלעילמינג]] || <nowiki>[[מוסקו אלקלעילמינג]]|שם ("[[החברים של יאנה]]")|מדעי=Lemmus}}'''למינג'''</nowiki>
|-
| [[:מוסר הלכה למעשהמוד]] || <nowiki>[[מוסר הלכה למעשהמוד]],]]תרבות המוד מאנגליתהתחילה דביבשנת</nowiki>
|-
| [[:מקרקעיןמוני מושונוב]] || <nowiki>[[מקרקעיןמוני מושונוב]] או("[[חתונה בעל הזכות במקרקעין,מאוחרת]]")|</nowiki>
|-
| [[:משרד הביטחוןמעברה]] || <nowiki>[[משרד הביטחוןמעברה]],.<br />הרעיון באספקתשעמד שירותיםבבסיס</nowiki>
|-
| [[:מצליבים]] || <nowiki>[[מצליבים]]|שם מדעי=Brassicaceae}}'''מצליבים'''</nowiki>
| [[:נבחרת אוסטרליה בכדורגל]] || <nowiki>[[נבחרת אוסטרליה בכדורגל|אוסטרליה]]</nowiki>
|-
| [[:נורבגיהמצפן]] || <nowiki>[[נורבגיהמצפן]], ועדמצביעה שנתלכיוון הרכיב ה[[1814אופקיות|אופקי]] חל איסור</nowiki>
|-
| [[:נחוםמרווה שריגדגולה]] || <nowiki>[[נחוםמרווה שריגדגולה]]|שם מפקדמדעי=Salvia [[חטיבת הנגב]].viridis}}'''מרווה</nowiki>
|-
| [[:נטורי קרתאנחשים]] || <nowiki>[[נטורי קרתאנחשים]].|תמונה=[[קובץ:Eunectes אנשים אלו נוהגיםmurinus.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:נטוריניצן-חן קרתארזאל]] || <nowiki>[[נטוריניצן-חן קרתארזאל]]. אנשים אלו נוהגיםו[[האשכנזים]].==הרכבים</nowiki>
|-
| [[:נידהנצרת]] || <nowiki>[[נידה|הדיננצרת]] ימיבמיוחד 7]]"עקב at:11חשד text:"הבזשמדובר</nowiki>
|-
| [[:ניסןסטגודון]] || <nowiki>[[ניסןסטגודון]].|שם בחודש ניסן יש 30 ימים.כמומדעי=Stegodon|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:ניצן-חן רזאלסימביוזה]] || <nowiki>[[ניצן-חן רזאלסימביוזה]] והדדית בין ה[[האשכנזיםשושנון]].==הרכבים</nowiki>
|-
| [[:נירססיל ברגמןרודז]] || <nowiki>[[נירססיל ברגמןרודז]] ("וחזונו לגבי [[כנפיים שבורותאפריקה]]")|]]תוך</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''14''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_027.html List of all articles with error 027]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=027 new interface].
|-
|-
| [[:דלאוורארקנסו]] || <nowiki>&#8211; 7986%** [[פרוטסטנטפרוטסטנטים]] &#8211; 6878%*** [[מתודיסטיםבפטיסטים]] &#8211;</nowiki>
|-
| [[:מיזורי]] || <nowiki>&#8211; 23%***[[מתודיסטים]] &#8211; 8%***[[לותרניזם|לותרנים]]</nowiki>
|-
| [[:פנסילבניה]] || <nowiki>&#8211; 83%**[[פרוטסטנטים]] &#8211; 55%***[[מתודיסטים]] &#8211;</nowiki>
|-
| [[:קנטקי]] || <nowiki>&#8211; 86%**[[פרוטסטנטים]] &#8211; 70%***[[בפטיסטים]] &#8211;</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6442''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:SpiceworldA (אלבום)Day to Remember]] || <nowiki>…&amp;mdash; שירה*היום|סוגה=[[אמהפוסט בנטוןהארדקור]] &mdash; שירה*[[מלאני…,…</nowiki>
|-
| [[:Spiceworld (אלבום)AC/DC]] || <nowiki>…&amp;mdash; שירה*[[אמה בנטון1976]];<br />[[1980]]&mdash; שירה*היום|סוגה=[[מלאני…הארד…</nowiki>
|-
| [[:Sugababesאיימי לי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברתמספר תקליטיםאלבומים=London, Island2|אתר…חברת…</nowiki>
|-
| [[:Threeאנג&#039;ליקה Daysואן Graceביורן]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום, בתור[[29 '''טריבדצמבר]] דייס גרייס'''||סוגה=[[הארד…1877]]) הייתה אשת…</nowiki>
|-
| [[:Ummagummaאסתר עופרים]] || <nowiki>…&amp;mdash;Entrance"היום|סוגה=[[זמר (מייסון) -עברי]]<br 1:00#"The Grand Vizier's…/>[[מוזיקת…</nowiki>
|-
| [[:אביבאריקסון גפן(חברה)]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||creating מספרa אלבומיםfoundation =12||חברת…for the information age''.…</nowiki>
|-
| [[:אביתרארתור בנאיקומפטון]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[רוק 502. * Compton, Arthur (מוזיקה1940)|רוק…. ''The Human…</nowiki>
|-
| [[:אברילבועת לאביןסבון]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|כלים=[[גיטרה]], [[פסנתר]],…Explorations with Maple''. American Mathematical…</nowiki>
|-
| [[:אואזיסגוסיפ]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2009]]היום |סוגהחברי ההרכב=[[בריטפופבת' דיטו]] <br />[[רוק…,…</nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדתגמר אוסלוליגת (1952)האלופות 2007]] || <nowiki>…&amp;ndash;1|תאריך=23 הדו"ח הרשמי{{מיזמיםבמאי|ויקישיתוףשנה=Category:1952_Winter_Olympics2007|שם…אצטדיון=[[האצטדיון…</nowiki>
|-
| [[:אופיקלאידהגרהם גרין]] || <nowiki>…&amp;mdash; contains photos and a fingering guide*גרין, [http://www.wcwband.co.uk/ophicleide.htm…[ולדימיר נבוקוב]],…</nowiki>
|-
| [[:אופיקלאידהגרהם גרין]] || <nowiki>…&amp;mdash; contains photos and a fingering guide*גרין, [http://www.wcwband.co.uk/ophicleide.htm…[ולדימיר נבוקוב]],…</nowiki>
|-
| [[:אירוסמית&#039;דיימון אלברן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[הארד רוקבריטפופ]], <br />…[[היפ…</nowiki>
|-
| [[:אלפאסודדרווין (הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1989]] 32°C.*טמפרטורה |מודלמינימלית קודם = אין |מודל…ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:אניגמהונסה אן הדג&#039;נס]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;50, היום|סוגה=[http://www.eclipse.net/~dhamer/downloads/rotorpdf.zip…[רית'ם אנד בלוז|R&B]],…</nowiki>
|-
| [[:אנסטסיהזאב (זמרת)טנא]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהמספר אלבומים=[[מוזיקת פופ8|פופ]],…להיטים…</nowiki>
|-
| [[:אנספיריוםזהבה בן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[פולקזמר מטאל|פולקעברי]], [[מוזיקה…</nowiki>
|-
| [[:אסףטרי אמדורסקיפויזן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||סוגה=[[אלקטרו]], מספר אלבומים =11[[פופ]]|| להיטים…חברת…</nowiki>
|-
| [[:ארקטיקיזהר מאנקיזאשדות]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[אינדירוק (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:באל-סאגות&#039;ילוקארד]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום[[2008]] |סוגה=[[מטאלרוק סימפוני|בלאק…אלטרנטיבי]]…</nowiki>
|-
| [[:בון ג&#039;ובילודאקריס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוקראפ]], (מוזיקה)|רוק[[היפ הופ]]<br…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:בייברסלווייתן גדול סנפיר]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1592 ביולי]]in [[1277]])the Encyclopedia of Marine ידועMammals. בפשטות…ISBN…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039; סנטיאנהלוסטפרופטס]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;1906.היום ''|סוגה=[[w:en:Theרוק Life of Reason|The Life of…אלטרנטיבי]],…</nowiki>
|-
| [[:גבריאל בלחסןמטאליקה]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||סוגה= מספר[[ת'ראש אלבומיםמטאל]], =3||חברת…[[הבי…</nowiki>
|-
| [[:גלי עטרימיזורי]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה= 83%**[[מוזיקתנצרות פופפרוטסטנטית|פופפרוטסטנטים]]<br…</nowiki>
|-
| [[:דהמסמרים גייםונוצות]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה= מילים, לחן*[[היפברי הופסחרוף]]|חברת… &ndash;…</nowiki>
|-
| [[:דוידסיסטם פרץאוף א דאון]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2006]] היום|| מספר אלבומים סוגה=4||חברת…[[מטאל אלטרנטיבי]]…</nowiki>
|-
| [[:דיטריךסנופ בוקסטהודהדוג]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;160)היום|סוגה=[[היפ ופסאקאליה ברה מינור,BuxWV…הופ]]|עיסוק=|כלי…</nowiki>
|-
| [[:דייבסרטן מת&#039;יוס בנדהערמונית]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום52 |סוגהyear=[[1995 רוק|pmid=7530782 (מוזיקה)|רוק]]doi=10.1001/jama.273.7.548}}</ref>…</nowiki>
|-
| [[:דנהעופר ברגרניסים]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||חברת מספרתקליטים אלבומים=Star =5||חברת…69…</nowiki>
|-
| [[:דרוויןעשייתו (הטריטוריהשל הצפונית)גדול]] || <nowiki>…&amp;mdash;Improved 32°C.*טמפרטורהEdition''', מינימלית2 ממוצעת…Volume set, by Noson…</nowiki>
|-
| [[:הגלפאבליק החדש בקולנוע הצרפתיאנמי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[היפ הבמאי כמרכז העשייה בסרט…הופ]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:המיפיט טאונסנד]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום{{ש}}אולפן:|אתר אינטרנט=[[1964]]&mdash;[[1982]];http://www.petetownshend.co.uk/…</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמיתפנסילבניה]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;160, 2004בה הותר חופש פולחן ו[http://www3.open.ac.uk/earth-sciences/downloads/Press%20Release.pdf[דת])מצביע…].שטחה…</nowiki>
|-
| [[:וסטלייףקונטיקט]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום |סוגה=83%**[[מוזיקת פופ|פופפרוטסטנטים]]/ &ndash; 48%***[[רוק…בפטיסטים]]…</nowiki>
|-
| [[:זהבה בןקלינטון]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[זמרידי עברי]],ביל קלינטון* [[מוזיקה…המרכז הנשיאותי…</nowiki>
|-
| [[:טראוויסרייזורלייט]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוקאינדי אלטרנטיבירוק]],… <br…</nowiki>
|-
| [[:טרבלינגשייגעצ וילבוריס(להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1990]]היום|סוגה=[[פולקפאנק רוק]]|חברת…<br />[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:יהודיתשלמה רביץארצי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =1729|| להיטים…חברת…</nowiki>
|-
| [[:יונדאיתומאס אקסנטג&#039;ונתן ג&#039;קסון]] || <nowiki>…&amp;ndash;היום[[10 |מודל קודם =במאי]] [[יונדאי…1863]]), מורה וחייל.…</nowiki>
|-
| [[:יוסיתל אלפנטאבו חוריירה]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;[[19911973]]|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…בניסיון להציל את ממצאיו…</nowiki>
|-
| [[:יחסיתקן ישראל-ירדןהזהב]] || <nowiki>…&amp;ndash;138,1931 2003.</ref>(National Bureau of Economic ותמיכהResearch מהתושבים…Conference…</nowiki>
|-
| [[:יס (להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1983]]<br />[[1981]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:ירדנה ארזי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =15|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:כריסטינה שטירמר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[מוזיקת פופ|פופ]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:לי בירן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =2||חברת…</nowiki>
|-
| [[:לימפ ביזקיט]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[נו-מטאל]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:מד סיזן]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1999]] |סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]…</nowiki>
|-
| [[:מיוז]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]<br…</nowiki>
|-
| [[:מסמרים ונוצות]] || <nowiki>…&amp;ndash; מילים, לחן*[[ברי סחרוף]] &ndash;…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות