לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''41003725''' articles.
* At the moment the script identified '''21901974''' ideas for improvement in '''14691343''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-2122 0014:5432''' and end: '''2010-01-2122 0115:4422''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 5049 min. 045 sec.
 
== Project description in English ==
| 1 || No bold title || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 2 || [[#Article with false .3Cbr.2F>|Article with false <nowiki><br/></nowiki>]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 3 || [[#Article with .3Cref> and no .3Creferences .2F>|Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki>]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 6 || DEFAULTSORT with special letters || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 7 || [[#Headlines start with three "="|Headlines start with three "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 8 || Headline should end with "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 56 || style="text-align:right;" | 65 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 134 || style="text-align:right;" | 413 || || style="text-align:right;" | -9
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 109 || style="text-align:right;" | 912 || || style="text-align:right;" | -13
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 14 || style="text-align:right;" | 42 || || style="text-align:right;" | 3-2
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 19 || Headlines start with one "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 20 || [[#Symbol for dead|Symbol for dead]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 3743 || style="text-align:right;" | 4338 || || style="text-align:right;" | 6-5
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 32 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 28 || Table not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 286316 || style="text-align:right;" | 316331 || ↗ || style="text-align:right;" | 3015
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 67 || style="text-align:right;" | 75 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 32 || Double pipe in one link || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 94 || style="text-align:right;" | 4 || || style="text-align:right;" | -5
|-
| 34 || [[#Template programming element|Template programming element]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 32 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1018 || style="text-align:right;" | 1817 || || style="text-align:right;" | 8-1
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 7278 || style="text-align:right;" | 7872 || || style="text-align:right;" | -6
|-
| 43 || [[#Template not correct end|Template not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 92 || style="text-align:right;" | 210 || || style="text-align:right;" | -78
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 34 || style="text-align:right;" | 42 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 47 || Template not correct begin || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 9897 || style="text-align:right;" | 9790 || ↘ || style="text-align:right;" | -17
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 6858 || style="text-align:right;" | 5852 || ↘ || style="text-align:right;" | -106
|-
| 51 || [[#Interwiki before last headline|Interwiki before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 128 || style="text-align:right;" | 817 || || style="text-align:right;" | -49
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 712 || style="text-align:right;" | 129 || || style="text-align:right;" | 5-3
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2015 || style="text-align:right;" | 1514 || ↘ || style="text-align:right;" | -51
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 36 || style="text-align:right;" | 64 || || style="text-align:right;" | 3-2
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2114 || style="text-align:right;" | 1413 || ↘ || style="text-align:right;" | -71
|-
| 58 || [[#Headlines with capitalization|Headlines with capitalization]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2126 || style="text-align:right;" | 2622 || || style="text-align:right;" | 5-4
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 496584 || style="text-align:right;" | 584496 || || style="text-align:right;" | -88
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 300328 || style="text-align:right;" | 328286 || || style="text-align:right;" | 28-42
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 66 || style="text-align:right;" | 6653 || || style="text-align:right;" | -13
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2627 || style="text-align:right;" | 2725 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 69 || ISBN wrong syntax || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 70 || [[#ISBN wrong length|ISBN wrong length]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 72 || [[#ISBN wrong checksum in ISBN-10|ISBN wrong checksum in ISBN-10]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 73 || ISBN wrong checksum in ISBN-13 || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2216 || style="text-align:right;" | 1615 || ↘ || style="text-align:right;" | -61
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 78 || Reference double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 241293 || style="text-align:right;" | 293260 || || style="text-align:right;" | 52-33
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 34 || style="text-align:right;" | 4 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 36 || style="text-align:right;" | 3625 || || style="text-align:right;" | -11
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 4562 || style="text-align:right;" | 6245 || || style="text-align:right;" | -17
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 4 || style="text-align:right;" | 41 || || style="text-align:right;" | 4-3
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2322 || style="text-align:right;" | 2217 || ↘ || style="text-align:right;" | -15
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 86 || Link with two brackets to external source || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 87 || HTML named entities without semicolon || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | -1
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''41003725''' articles:
*** '''706580''' new articles
*** '''31402865''' articles with changes
*** some of '''14691343''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 19842190
** errors in last scan: 21901974
** change: 206-216
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
 
 
=== Gallery without description ===
=== Article with false <nowiki><br/></nowiki> ===
<!-- error number 235 -->
Article contains a gallery without image description.
This article contains a <nowiki><br\></nowiki> or <nowiki><\br></nowiki> or <nowiki><br.></nowiki> but a <nowiki><br></br> or <br/></nowiki> tag is necessary in order to be correct XHTML-syntax (see [http://www.w3.org/TR/xhtml1/#h-4.6 1], [http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#sec-starttags 2]).
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_002hewiki_error_list_error_035.html List of all articles with error 002035]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=002035 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:פאץ&#039;כנסיית אדאמסהאגיוס (סרט)דמטריוס]] || <nowiki>קובץ:Hagios <BR)Demetrios, />Thessaloniki מוניקה פוטר <BR)/>02.jpg </nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" ===
<!-- error number 7 -->
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. See also error 083!
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_007.html List of all articles with error 007]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=007 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:אילורין]] || <nowiki>===היסטוריה===</nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''41''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
|-
| [[:UPS (חברה)]] || <nowiki>===שרשרת אספקה ומטענים===</nowiki>
|-
| [[:מלרוז פלייס]] || <nowiki>===מלרוז פלייס 2009===</nowiki>
|-
| [[:רונלד דבורקין]] || <nowiki>=== נקודות המוצא של התאוריה ===</nowiki>
|-
| [[:תזרים תהליך]] || <nowiki>=== תזרימי תהליך כוללים בדרך כלל ===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong checksum in ISBN-10 ===
<!-- error number 72 -->
The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-10.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_072.html List of all articles with error 072]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=072 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:רשימות (חב&quot;ד)]] || <nowiki>0-8266-5171-6</nowiki> || <nowiki>6 vs. 2 (178 mod 11) </nowiki>
|}
=== ISBN wrong length ===
<!-- error number 70 -->
The script check the ISBN and found with not 10 or 13 characters. ISBN should have 10 or 13 characters.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_070.html List of all articles with error 070]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=070 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:טרנסניסטריה]] || <nowiki>162459221</nowiki> || <nowiki>9 </nowiki>
|-
| [[:טרנסניסטריה]] || <nowiki>64400669</nowiki> || <nowiki>8 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''316331''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:GNOMEGrand Theft Auto IV]] || <nowiki>[[קובץ:GnomelogoGTAIV Logo.svg|מרכזjpg|100px250px]]</nowiki>
|-
| [[:Typeאברהם 99גרנט]] || <nowiki>[[קובץ:TypeAvram 99Grant MBT front left(2008).jpg|300px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אביתר נבו]] || <nowiki>[[קובץ:Professor Evyatar Nevo.jpg|שמאל|ממוזער|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אדם סמית]] || <nowiki>[[קובץ:AdamSmith.jpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:אוםאורובו כולתוםשחור]] || <nowiki>[[קובץ:UmmCoragyps Kulthum4atratus.jpg|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:איגודאינתיפאדת הדואר העולמיאל-אקצה]] || <nowiki>[[קובץ:Universal Postal Union LogoFateh-logo.jpg|שמאל20px]]</nowiki>
|-
| [[:אירוויזיוןאלפרד 2010נובל]] || <nowiki>[[קובץ:ESCAlfred 2010 logoNobel.pngjpeg|מרכז|300px180px]]</nowiki>
|-
| [[:אלמוגיםאנטוניס פוטסיס]] || <nowiki>[[קובץ:PillarCoralPA020112Fotsis.jpg|מרכזJPG|220px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אנחלארנסט די מאריהכאהן]] || <nowiki>[[קובץ:ÁngelErnst Di MaríaCahn.jpg|מרכזשמאל|ממוזער|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אצטדיוןבבילון האורווה5]] || <nowiki>[[קובץ:Petah Tikva Municipal Stadium04Babylon5poster.jpg|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:אשרבנואה (זמר)מנדלברוט]] || <nowiki>[[קובץ:UsherBenoit RingMandelbrot mg 1804.jpg|מרכז|180px]]</nowiki>
|-
| [[:בית קרנובסקיג&#039;אקמל]] || <nowiki>[[קובץ:ביתJacmel קרנובסקיview.jpg|מרכז|190px250px]]</nowiki>
|-
| [[:בצרהג&#039;יימס פוזי]] || <nowiki>[[קובץ:Basra-Shatt-Al-ArabJames Posey Hornets.jpg|מרכז|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ואנהגבעת למליישמואל]] || <nowiki>[[קובץ:JoannaGivat LumleyShmuel clippedCOA.jpgpng|מרכז150px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ייקובגני זומהתקווה]] || <nowiki>[[קובץ:JacobZumaGaney Tikva - Welcome.jpg|מרכזJPG|250px]]</nowiki>
|-
| [[:גלברטדגל כהנאמאלי]] || <nowiki>[[קובץ:Logo-gel-kahFlag of Mali.JPGsvg|250px|240pxborder]]</nowiki>
|-
| [[:דגלדייוויד סנגלרובינסון]] || <nowiki>[[קובץ:FlagDavid ofRobinson Senegal(Team USA).svg|250pxjpg|border200px]]</nowiki>
|-
| [[:דניאל הרשקוביץ]] || <nowiki>[[קובץ:Marriage Idan Sarit.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:האריהישרדות פוטר(תוכנית ואבןטלוויזיה החכמים (סרטאמריקאית)]] || <nowiki>[[קובץ:HpDVD1Survivor.jpgpng|250px]]</nowiki>
|-
| [[:הטלהמערכה צלעל ענקסיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>[[קובץ:Cast_originalCamel Corps at Beersheba 1915.jpg‏jpg|מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:המנדטהפארק הבריטיהלאומי קומודו]] || <nowiki>[[קובץ:PalestineKomodo-Mandatedragon-Ensign-1927-19481.svgjpg|מרכז|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:הסיפורהרחק המופלאמן שלההמון בנג&#039;מין באטןהסוער]] || <nowiki>[[קובץ:BenjaminFAr Button Poster Israelmovieposter.jpg|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:הקפיטניהוולטר חנרל של צ&#039;ילההרמן]] || <nowiki>[[קובץ:US flagWalter 48herrmann starsshooting.svgjpg|25px200px]]</nowiki>
|-
| [[:ויזרויקטוריה (קולומביה הבריטית)]] || <nowiki>[[קובץ:Weezer2009-0605-Victoria-Harbor-PAN.jpgJPG|250px]]</nowiki>
|-
| [[:זלאטןזוראן איברהימוביץפלאניניץ&#039;]] || <nowiki>[[קובץ:IbrahimovićZoranPlaninic01.jpg|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:טה ואהיפוונמוטייבה]] || <nowiki>[[קובץ:NZ Te Wahipounamu NTNL parksטייבה20.svgJPG|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:יהודה ברנדסיהוד-מונוסון]] || <nowiki>[[קובץ:ברנדסYehud Monoson COA.jpg‎|מרכזpng|190px150px]]</nowiki>
|-
| [[:יעלים נוביואדן]] || <nowiki>[[קובץ:NubianPhoca Ibexvitulina in NegevTerschelling.JPGjpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:כבישכוכב 471יאיר צור יגאל]] || <nowiki>[[קובץ:Nahshonim sketchKokhavYair.svgJPG|מרכז|250px|25px]]</nowiki>
|-
| [[:לאונרד בלווטניקלוד]] || <nowiki>[[קובץ:BlavatnikLod COA.jpg|שמאל|ממוזערpng|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:לזארוס פאפאדופולוסמגאדת&#039;]] || <nowiki>[[קובץ:LPapadopoulosMegadeth Live at Brixton Academy.JPG|200px240px]]</nowiki>
|-
| [[:ללכתמזח שבי אחריוקרומפורד]] || <nowiki>[[קובץ:DeadCromford poetsWharf society2008.jpg|200pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מולד הירחמיתר (רומןיישוב)]] || <nowiki>[[קובץ:NewmooncoverMeitar.jpggif|200px150px]]</nowiki>
|-
| [[:מייפלמנדלבאום סטוריבלש פרטי]] || <nowiki>[[קובץ:290px-MapleStory.SVGMendelbaum.pngjpg]]</nowiki>
|-
| [[:מכבימקס תל אביב (כדורגל)ליליינטל]] || <nowiki>[[קובץ:Maccabi TelLilienthal AvivMax.png|100pxשמאל]]</nowiki>
|-
| [[:ממלכתמשחק בולגריהבצורה גרפית]] || <nowiki>[[קובץ: Flag of BulgariaGraphicalGameExample.svgpng|שמאל|ממוזער|110px150px|גבול]]</nowiki>
|-
| [[:מעגלניו מכושףג&#039;רזי נטס]] || <nowiki>[[קובץ:BackspinFlag of the United States.jpgsvg|200px20px]]</nowiki>
|-
| [[:מרד בר כוכבאנתיבות]] || <nowiki>[[קובץ:SpqrstoneNetivot COA.jpgpng|25px150px]]</nowiki>
|-
| [[:מתיסמיון כספיסקסקובורגוצקי]] || <nowiki>[[קובץ:PikiWiki IsraelSimeon 6067Vtori MattiPopovo Caspicrop.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:נירוונהסנטוס (להקהכדורגל)]] || <nowiki>[[קובץ:NirvanaLogoSantos_Futebol_Clube_Brazil.svgjpg|190px100px]]</nowiki>
|-
| [[:נרבהעובד (דמות תנ&quot;כית)]] || <nowiki>[[קובץ:NarvaOvadya coatofarmsYosef.pngjpg|100px250px]]</nowiki>
|-
| [[:סטיבן גייטליפאוליניה]] || <nowiki>[[קובץ:Infra José Stephen_GatelyPaulino.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:עספיאפורמוסה (פרובינציה)]] || <nowiki>[[קובץ:Isfije_076COA of Formosa.jpgsvg|מרכז|250px100px|]]</nowiki>
|-
| [[:פיוצ&#039;רמהפקטוליט]] || <nowiki>[[קובץ:futuramalogoMuseum für Naturkunde Berlin February 2008 0083.jpgJPG|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:פרדי אדופרנקפורט]] || <nowiki>[[קובץ:FreddyAdu 20060614Wappen-frankfurt.jpg|מרכזpng|200px100px]]</nowiki>
|-
| [[:קהירק.ד. אוויה]] || <nowiki>[[קובץ:ViewKD fromAvia CairoBoeing Tower737-300 31march2007EI-DJK DUS.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:קרבקנדה אל-עלמייןבמשחקים השניהאולימפיים]] || <nowiki>[[קובץ:Flag1912 ofOpening Italyceremony (1861-1946) Canada.svgJPG|מרכז|23px250px|border]]</nowiki>
|-
| [[:קרייתקרב מוצקיןקמברה (1917)]] || <nowiki>[[קובץ:KiryatBundesarchiv MotzkinBild COA183-S12137, Westfront, bei Cambrai erbeuteter Panzer.pngjpg|מרכז|100px300px]]</nowiki>
|-
| [[:רוג&#039;ר העליזקתרסיס]] || <nowiki>[[קובץ:Flag ofKatharsis EdwardNovember England2008.svgJPG|שמאל|250pxממוזער|200px]]</nowiki>
|-
| [[:רקבןרודולף הבוץפירכו]] || <nowiki>[[קובץ:Eristalis_tenaxRudolf Virchow.jpg|220pxמרכז|180px]]</nowiki>
|-
| [[:רכבת החיים]] || <nowiki>[[קובץ:רכבת החיים.jpg|מרכז]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''3625''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_081.html List of all articles with error 081]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=081 new interface].
! info
|-
|-
| [[:GIMP]] || <nowiki><ref>{{cite web|url=http://www.gimp.org/about/prehistory.html |title=הפרהיסטוריה של GIMP}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:How To Be Shy]] || <nowiki><ref>‏דנה קסלר, מתנה לחג, עיתון מעריב, 13.7.2001 ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אבחוןאופרה ציורי ילדיםסריה]] || <nowiki><ref>‏סוליGrove, 1805‏section 1: "Dramaturgy"</ref> </nowiki>
|-
| [[:אביתר נבו]] || <nowiki><ref>Nevo, E. 1968. Pipid frogs from the early Cretaceous of Israel and pipid evolution. Bull. Museum Comp. Zool. Harvard University 136:255-318.‏‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אדמירל גרף שפיי (אונייה)]] || <nowiki><ref>שם.</ref> </nowiki>
|-
| [[:אירוויזיון 2010]] || <nowiki><ref>‏http://www.esctoday.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אירוויזיון 2010]] || <nowiki><ref>‏http://www.esctoday.com/news/read/12899‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אנגקור]] || <nowiki><ref>‏שם, שם.‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בג&quot;ץ חטיבת זכויות האדם]] || <nowiki><ref>[http://portal.knesset.gov.il/com5pnim/he-IL/Messages/26112009.htm סיכום ביקור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בבית הסוהר בניהול פרטי], 26.11.2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:בולגריה במלחמת העולם השנייה]] || <nowiki><ref>רומנו, אלברט.א, '''יהדות בולגריה''', עמוד 567.</ref> </nowiki>
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.</ref> </nowiki>
|-
| [[:בצלםבית אל]] || <nowiki><ref>‏שרית מיכאלי, [http://www.nrgdaat.coac.il/onlineencyclopedia/1/ART1/944/566value.html עופרת יצוקה: הקרב על התחקירasp?id1=3636], [[nrg]], {{כ}} 21.9.2009‏‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בשר חזיר]] || <nowiki><ref>‏ ישראל פינקלשטיין וניל אשר סילברמן, ראשית ישראל עמ' 128‏</ref> </nowiki>
| [[:בקליאן]] || <nowiki><ref>[http://209.85.229.132/search?q=cache:rKwOJy00Y9EJ:www.iajgs.org/cemetery/romania/beclean-bistrita-county.html הפרויקט הבינלאומי לבתי העלמין יהודים ]</ref> </nowiki>
|-
| [[:גוג&#039;ראנוואלה]] || <nowiki><ref>‏שם [http://pportal.punjab.gov.pk/portal/portal/media-type/html/group/309?page_name=Gujaranwala$d_home&group_type=dist&group_id=309&group_name=Gujaranwala&js_pane=P-1004ba76975-10000&pview=true]‏</ref> </nowiki>
| [[:דורי גולד]] || <nowiki><ref>‏[http://www.absoluteastronomy.com/topics/Dore_Gold Dore Gold: Facts, Discussion Forum and Encyclopedia Article]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:דג&#039;ימה]] || <nowiki><ref>Edo-Tokyo Museum exhibition catalog, p. 207.</ref> </nowiki>
|-
| [[:דילוגי אותיות בתורה]] || <nowiki><ref>ירעם נתניהו, [http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/644/075.html שליפות עם פרופסור ישראל אומן], nrg,{{כ}} 9.10.2007</ref> </nowiki>
| [[:האיטי]] || <nowiki><ref>[http://books.google.com/books?id=FUSD2v4EQE8C&pg=PA40 Roseline Ngcheong-Lum, Leslie Jermyn, '''Haiti''', Marshall Cavendish, 2005, page 40]</ref> </nowiki>
|-
| [[:האמן ומרגריטה]] || <nowiki><ref>‏{{דבר||לעולם אל תשוחח עם אלמוני פלמוני|1967/05/12|00702}}‏</ref> </nowiki>
| [[:המאוזוליאום של גאלא פלקידיה]] || <nowiki><ref>Rodley, Lyn, '''Byzantine Art and Architecture, An Intreduction''', Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 40.</ref> </nowiki>
|-
| [[:הכשרה מגויסת]] || <nowiki><ref>‏אלון קדיש, '''למשק ולנשק: ההכשרות המגויסות בפלמ"ח''', המרכז לתולדות כוח המגן ה"הגנה" ע"ש ישראל גלילי , 1995‏ ע' 238 </ref> </nowiki>
| [[:המכון הישראלי לדמוקרטיה]] || <nowiki><ref>איילת פישביין, [http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=18970&subjectID=2 הון, שלטון וקשרי המכון], חדשות מחלקה ראשונה</ref> </nowiki>
|-
| [[:הר אתוס]] || <nowiki><ref>מתוך אתר http://www.diatheke.org/Athos/index.php של Dieter Mitternacht</ref> </nowiki>
|-
| [[:הרבנות הראשית לישראל]] || <nowiki><ref>‏(ורהפטיג, 1990)‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:יוליסס]] || <nowiki><ref>‏James Joyce, Selected Letters, ed. Richard Ellmann (London: Faber and Faber, 1975), p. 271‏</ref> </nowiki>
| [[:חופש המידע]] || <nowiki><ref>{{cite web |url=http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/nov/17/censorship-internet |title=The big business of net censorship |last=Glanville |first=Jo |date=17 November 2008 |publisher= The Guardian}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:יוסוף אל-קרדאווי]] || <nowiki><ref>[http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=161087&version=1&template_id=36&parent_id=16 גאלף טיימס], 15-07-2007</ref> </nowiki>
| [[:יו לויד-ג&#039;ונס]] || <nowiki><ref>[http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-obituaries/6263156/Professor-Sir-Hugh-Lloyd-Jones.html Professor Sir Hugh Lloyd-Jones], Telegraph.co.uk, 05 Oct 2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:יצרים]] || <nowiki><ref>‏[http://www.focusfeatures.com/flashback?article_url=antonioni___s__em_blowup__em__defines_cool Antonioni’s Blowup Defines Cool] אתר film in focus‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:כד פרנסואה]] || <nowiki><ref>ראו: אבי-יונה, מיכאל, תולדות האמנות הקלאסית, מוסד ביאליק, ירושלים, 2004, עמ' 60.</ref> </nowiki>
|-
| [[:כרמלית (שבת)]] || <nowiki><ref>‏[[s:ערוך השולחן אורח חיים שמה#סימן שמה סעיף לז|ערוך השולחן אורח חיים שמה סעיף לז]]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki><ref>W.H Cromie, The Military forces of the Balkan Peninsula, Pallas Armata reprint </ref> </nowiki>
|-
| [[:מפה]] || <nowiki><ref>‏פרסום מידע תעופתי פנים ארצי (פמ"ת) המפורסם על ידי מנהל התעופה האזרחית מכח הוראות תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981. מפות נתיבי טיסה (נתיבי התובלה הנמוכים ו- ATS) מהוות חלק בלתי נפרד מהפמ"ת‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:סטטוס קוו (ישראל)]] || <nowiki><ref>‏כהן, א. וזיסר, ב. (2003). '''מהשלמה להסלמה : השסע הדתי-החילוני בפתח המאה העשרים ואחת'''. ירושלים ותל אביב : שוקן‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:סיגד]] || <nowiki><ref>‏הקלידו הערת שוליים כאן‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרשת דיר יאסין]] || <nowiki><ref>‏ מאיר אביזוהר, גדוד מוריה בירושלים בתש"ח [http://gdudmoria.blogli.co.il/סיפורו-של-הגדוד/שער-שני-קרבות-מכריעים/ו-כיבוש-דיר-יאסין-וטבח-שיירת-הדסה/ כאן] ‏</ref> </nowiki>
| [[:פמיניזם]] || <nowiki><ref>LeGates: 2001; קמיר: 2002</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננדקירה הראשון, מלך בולגריהקירלינה]] || <nowiki><ref>קשלס, חיים,Pintea עמוד1975: 88.28</ref> </nowiki>
|-
| [[:קרולרשימת הראשון, מלך רומניהמאחזים]] || <nowiki><ref>[http://www.cotidianulpmo.rogov.il/NR/rdonlyres/momentele_monarhiei_cea_mai_lunga_domnie_din_romania0A0FBE3C-40505C741-46A6-8CB5-F6CDC042465D/0/sason2.htmlpdf Cotidianulדו"ח ro.המאחזים -של Momenteleטליה monarhiei:ceaששון], maiעמוד lungă domnie din România]101</ref> </nowiki>
|-
| [[:רפרטואר לחליל]] || <nowiki><ref>מן המקורות לא היה ניתן לקבוע את המספר המדויק‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:שאול]] || <nowiki><ref>בבלי, מסכת יומא כב, ב</ref> </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2217''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:20041994 במדעבישראל]] || <nowiki>==נולדו=הסכם השלום בין ישראל לירדן===</nowiki>
|-
| [[:ארכיטקטורת2009 מחשבבקולנוע]] || <nowiki>=== היסטוריהפרסי [[אוסקר]] ===</nowiki>
|-
| [[:בנקCambridge ישראלUniversity Press]] || <nowiki>==== הפיקוח על הבנקים ==היסטוריה==</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהאן של האיטיקולטר]] || <nowiki>==האיטי כרפובליקה עצמאית=פובליציסטיקה===</nowiki>
|-
| [[:היסטוריהבאפי שלציידת יווןהערפדים]] || <nowiki>===יווןעונות תחת6,7 שלטון רומא=(חסר)==</nowiki>
|-
| [[:המאהבנק ה-13ישראל]] || <nowiki>==תגליות== והמצאותהפיקוח על הבנקים ====</nowiki>
|-
| [[:הנדסתדין מחשביםקיימן]] || <nowiki>=== תוכניות לימוד נבחרות בעולם פירסט===</nowiki>
|-
| [[:הרפובליקההיסטוריה הספרדיתשל השנייההאיטי]] || <nowiki>==תקופתהאיטי 1934-35כרפובליקה ומרד הכוריםעצמאית==</nowiki>
|-
| [[:זאבהיסטוריה רוביןשל יוון]] || <nowiki>==ספריו=יוון תחת שלטון רומא===</nowiki>
|-
| [[:חלוםהכנסייה החדרהאתיופית האדוםהאורתודוקסית]] || <nowiki>====בדיה מולימי הביניים מציאות====</nowiki>
|-
| [[:חשודיםהמערב כג&#039;קהישן המרטששל אמריקה]] || <nowiki>===וולטר==ביל סיקרטהפראי וקלמיטי ג'יין=====</nowiki>
|-
| [[:מבחניהמערכה התכנסותעל לטוריםסיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>===דוגמאותהרכבת הבריטית ודרך החבלים===</nowiki>
|-
| [[:מיקרופלואידיקהואסיליס ספאנוליס]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==יוסטון רוקטס====</nowiki>
|-
| [[:מרתה נוסבאום]] || <nowiki>===The Fragility of Goodness===</nowiki>
|-
| [[:משרד האוצר]] || <nowiki>===היועץ הכלכלי ===</nowiki>
|-
| [[:נוויס]] || <nowiki>===שחרור העבדים===</nowiki>
|-
| [[:נצרותסרט אורתודוקסיתפיראטי]] || <nowiki>===תפילה=צעדים נגד הפצה פיראטית==</nowiki>
|-
| [[:עבידות]] || <nowiki>== לקריאה נוספת ==</nowiki>
|-
| [[:פורום נהלל]] || <nowiki>=== כנס כנרת ===</nowiki>
|-
| [[:פינגווין צהוב עין]] || <nowiki>===ריבוי===</nowiki>
|-
| [[:קונפדרצייתפליקס עמי ההר של הקווקזיעקובי]] || <nowiki>==== טבח סוחומי ==ספריו==</nowiki>
|-
| [[:תוכניתקרב המצפיםהחווה בגלילהסינית]] || <nowiki>===מאפיינים מסמך קניג טקטיים===</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''42''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
|-
|-
| [[:אורהאןמילווקי פאמוקבאקס]] || <nowiki>לאמנויותלאחרונה ולמדעים]]בתאריך- [22 בינואר]]</nowiki>
|-
| [[:אלפרדעמנואל נובלשברייה]] || <nowiki>סוף([[1882]]) חייו עבר לגור בול[‏סן[בריסל]] רמו(1883]]</nowiki>
|-
| [[:סוזאן בויל]] || <nowiki>בויל (נובמבר 2009)]]</nowiki>
|-
| [[:פינחס מנחם אלתר]] || <nowiki>כהונה=י"ג תמוז ה'תשנ"ב]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''65''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:אידי סדג&#039;וויק]] || <nowiki>[[קליפורניה] זמן ממושך. משפחת סדג'וויק הייתה ידוע�</nowiki>
| [[:אוגוסט וילהלם פון שלגל]] || <nowiki>[[Bhagavad Gita '' (1823, תרגום ללטינית * כתבי בקורת (1828)*''Sämtlich</nowiki>
|-
| [[:הבורסה לניירות ערך בתל אביב]] || <nowiki>[[תעודת סל|תעודות סל] אשר מחושבות כנוסחה הקשור�</nowiki>
| [[:אוגוסט וילהלם פון שלגל]] || <nowiki>[[Bhagavad Gita '' (1823, תרגום ללטינית * כתבי בקורת (1828)*''Sämtlich</nowiki>
|-
| [[:מעיין הגבורה]] || <nowiki>[[http://www.lcl.org.il/viewwellsprings.php?wsid=2 מעיין הגבורה - היסטורי�</nowiki>
| [[:נקודת פריצה]] || <nowiki>[[נשיא ארצות הברית|נשיאים אמריקאים] לשעבר, הם</nowiki>
|-
| [[:קדם אירוויזיון]] || <nowiki>[[טיפקס (להקה)|להקת טיפקס]| Push The Button| נבחר במהל�</nowiki>
| [[:סוויטה תזמורתית בסי מינור של באך]] || <nowiki>[[סוויטה]נכתבה כנראה בין השנים 1737-1739<ref>סטפן דאו</nowiki>
|-
| [[:ספר יצירה]] || <nowiki>[[http://www.notes.co.il/eshed/64317.asp האותיות שעימן נברא היקום]</nowiki>
|}
=== Template notprogramming correct endelement ===
<!-- error number 4334 -->
Article contains a <nowiki>"#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter)</nowiki>.
Found a template with <nowiki>"{{"</nowiki> and with no <nowiki>"}}"</nowiki>.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_034.html List of all articles with error 034]
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
ThisSee this error waswith found '''1''' times. -the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_043checkwiki.htmlcgi?project=hewiki&view=only&id=034 Listnew of all articles with error 043interface].
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=043 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:מצוותליקוי עונהחמה]] || <nowiki>{{הערות שוליים]{!}[[קטגוריה:תרי} border="1"ג מצוות|עונה]][[קטגוריהclass="wikitable" style="border-collapse:הלכותcollapse" </nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''912''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
|-
|-
| [[:יהודהבוזוני ברנדסW ו-Z]] || <nowiki>‎−|מרכז ספין =1|190px]]|כיתוב מטען צבע = 0|תאריך לידהאינטראקציות= [[ה'תשי"ט]],הכוח [[1959]]|תאריךהגרעיני</nowiki>
|-
| [[:ישראלבוזוני W ו-Z]] || <nowiki>‎il‎−| קידומתספין טלפון=1| מטען צבע =0| אינטראקציות= [[הכוח 972}}הגרעיני</nowiki>
|-
| [[:החיים היפים על הסיפון]] || <nowiki>‎‎"Livin' the Suite Life"‎‏‎‎|שחקנים=[[קול ספראוס]]<br</nowiki>
| [[:לה-מאן סארת]] || <nowiki>‎}}</nowiki>
|-
| [[:התקוה (ספינת מעפילים)]] || <nowiki>‎|הוזמנה=|הושקה=[[1897]]|הוכנסה לשירות= |מצבה כיום=|גורלה=הוצאה</nowiki>
| [[:לשם ייחוד]] || <nowiki>‎], לייחד שם י"ה בו"ה בייחודא שלים בשם כל ישראל.}</nowiki>
|-
| [[:ויניפג]] || <nowiki>‎|150px|גבול]]{{ש}}[[דגל ויניפג]]|סמל=[[קובץ:Winnipeg Coat</nowiki>
|-
| [[:יהודה ברנדס]] || <nowiki>‎|מרכז|190px]]|כיתוב= |תאריך לידה= [[ה'תשי"ט]], [[1959]]|תאריך</nowiki>
|-
| [[:ישראל]] || <nowiki>‎il| קידומת טלפון = 972}}</nowiki>
|-
| [[:מוחמד עלי (מתאגרף)]] || <nowiki>‎]]</div>|הישג=<div style="text-align: center;">בין השנים: [[1964]]-[[1967]]</div>|מדליה=<div</nowiki>
| [[:מחוז אל-גיזה]] || <nowiki>‎|סמל=|דגל=[[תמונה:Governadorat de Gizeh.png|100px]]|תמונה=|כתובית=|מדינה=[[מצרים]]|סוג</nowiki>
|-
| [[:מנאוסמוחמד עלי (מתאגרף)]] || <nowiki>‎|100px]]<br /div>סמל העיר|דגלהישג=[[קובץ<div style="text-align:Bandeira Manauscenter;">בין Amazonasהשנים: Brasil.svg|150px[[1964]]-[[1967]]</div>|מדליה=<brdiv</nowiki>
|-
| [[:ניקולאס טינברגן]] || <nowiki>‎|מרכז|200px]]|כיתוב=משמאל ניקולאס טינברגן ומימין</nowiki>
| [[:פרננדו יורנטה]] || <nowiki>‎|210px]]|כיתוב=|שם מלא=פרננדו יורנטה טורס|תאריך</nowiki>
|-
| [[:תנינאיםצפת]] || <nowiki>‎<small>(שטנו|סמל=[[קובץ:Safed בספינה וראינו אבן טובה שהיה שומר עליהCOA.png|120px]]|דגל=|תמונה=[[קובץ:ZPAT.JPG|250px]]|כתובית=מבט</nowiki>
|}
== Middle priority ==
This article has a <nowiki><ref></nowiki> and not a <nowiki><references /></nowiki>. This is not correct syntax.
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_003.html List of all articles with error 003]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=003 new interface].
 
[[:משחק מחשב]], [[:רודוס]]
[[:בילי ג&#039;ו ארמסטרונג]]
 
=== Category double ===
In this article is a category double.
 
This error was found '''42''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=017 new interface].
|-
| [[:יהודי ההרים]] || <nowiki>יהדות התפוצות</nowiki>
|-
| [[:מפה]] || <nowiki>אינפוגרפיקה</nowiki>
|-
| [[:משה סאבא]] || <nowiki>יהודים מקסיקנים</nowiki>
|-
| [[:סוף לא טוב]] || <nowiki>אלבומי 2009</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
|-
|-
| [[:אבןאדובי אל-אתירפלקס]] || <nowiki>[http://wwwopensource.deremilitariadobe.orgcom/RESOURCESwiki/ARTICLESdisplay/watson1.htmflexsdk/Download+Flex+3* דיווחיFlex אבן4 אל-אתיר 2010==הממשק </nowiki>
|-
| [[:בראגהאדובי פלקס]] || <nowiki>[http://wwwopensource.tradisomadobe.com/portugueswiki/catalogodisplay/st02flexsdk/rusgas12.ריקודDownload+Flex+3* Flex 4 - מאלייאו2010==הממשק </nowiki>
|-
| [[:דרךאן העצמאותקולטר]] || <nowiki>[http://www.israelidesignthesmokinggun.co.ilcom/magazine_item_2134archive/1022042coulter1.html Targets Ann חיפה חוזרת אלCoulter] </nowiki>
|-
| [[:שבתאי ג&#039;אין]] || <nowiki>[http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2008/38044/original/Stimme_025.pdf כתבה </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''293260''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:Creativeאבראהים Commonsצרצור]] || <nowiki>[http://creativecommonswww.orgynet.co.il/press-releases/archive/2002/12articles/0,7340,L-3377822,00.html] </nowiki>
|-
| [[:Pidginאולדריך דוראס]] || <nowiki>[http://openqdb.sourceforgechessmetrics.netcom/]CM2/PlayerProfile.asp?Params=190510SSSSS3S032797190805111000000000000010100 </nowiki>
|-
| [[:אברהםאורי מרדכי אלתרשרקי]] || <nowiki>[http://wwwravsharki.tsofar.comorg/content/view/16/166/printVersion.asp?article_id=958] </nowiki>
|-
| [[:אדראינגריד (אנטומיה)בטנקור]] || <nowiki>[http://www.atsdrhaaretz.cdcco.govil/asbestoshasite/asbestospages/health_effects/]ShArtPE.jhtml?itemNo=959480&contrassID=2&subContrassID=16&sbSubContrassID=0 </nowiki>
|-
| [[:אוטיזםאמנון לוי]] || <nowiki>[http://www.behavenetnrg.comco.il/online/4/capsulesART1/disorders623/autistic184.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:אוריאסתר שרקיעופרים]] || <nowiki>[http://ravsharkiesther-ofarim.org/content/view/16/166de/child.htm] </nowiki>
|-
| [[:אט&quot;אארנה יאקובסן]] || <nowiki>[http://www.nfcdanish-furniture.co.ilcom/archivedesigners/001arne-D-96962-00.html?tag=17-20-51jacobsen/] </nowiki>
|-
| [[:אלברט פיניבודרום]] || <nowiki>[http://www.bbclivius.co.uk/nottingham/featuresorg/2002di-dn/11diaspora/saturday_nightdiaspora.shtmlhtm#decree] </nowiki>
|-
| [[:אלןבית ברוקהכנסת העתיק בפקיעין]] || <nowiki>[http://www.london-gazetteisraeliguide.cocom/index.uk/issues/27528/pages/1216aspx?id=2782] </nowiki>
|-
| [[:אננסוןבנימין נתניהו]] || <nowiki>[http://213news.8msn.106co.62il/divingnews/Forum_Marine_Guide_106StatePoliticalMilitary/Political/200410/20041026185300.xls]html </nowiki>
|-
| [[:אפקטבת קומפטוןגלים]] || <nowiki>[http://nobelprizewww.orgmoital.gov.il/nobel_prizes/physics/articles/ekspongCmsTamat/youth_college.aspx?collegeId=341] </nowiki>
|-
| [[:אריתריאהג&#039;ימי קרטר]] || <nowiki>[http://www.haaretzwashingtonpost.co.ilcom/hasitewp-dyn/spagescontent/987911article/2006/12/07/AR2006120701835.html] </nowiki>
|-
| [[:באבא סאליגבעתיים]] || <nowiki>[http://astrologywww.wallagivatayim.conet/NewsView.il/asp?wnum=/3331/10457301543] </nowiki>
|-
| [[:ביתגינס קברות צבאי(בירה)]] || <nowiki>[http://www.cwgcchem.orged.ac.uk/searchguinness/cemetery_details.aspx?cemetery=4007559&mode=1מקור] </nowiki>
|-
| [[:בראדגרעין ווקרתורני]] || <nowiki>[http://wwwwww1.iaafmaariv.orgco.il/online/GP081/newsART1/kind=100491/newsid=45261196.html] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וליסדונש בן לברט]] || <nowiki>[http://www.iuladaat.orgac.il/daat/vl/tohen.asp?id=66] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ימיהאינתיפאדה קרטרהראשונה]] || <nowiki>[http://www.washingtonpostdanielpipes.comorg/wp3676/what-dyn/content/article/2006/12/07/AR2006120701835.htmljewish-ties-to-jerusalem] </nowiki>
|-
| [[:גוגלהידלדלות (חברה)אוכלוסיית הדו-חיים]] || <nowiki>[http://www.ynetphysci.coucla.iledu/articlesFaculty/0,7340,L-3313013,00Narins/publications/pdfs/Sun%20and%20Narins%20BC.html]pdf </nowiki>
|-
| [[:גרעיןהלוח תורניהגרגוריאני]] || <nowiki>[http://www1www.maarivuic.co.iledu/onlinedepts/1accc/ART1software/491isodates/196leapyear.html] </nowiki>
|-
| [[:דיאגרמתהמפלגה ראמהצ&#039;אנדרןהרפובליקנית]] || <nowiki>[http://www.crystharpweek.bbk.ac.uk/PPS95/coursecom/3_geometry09Cartoon/ramaBrowseByDateCartoon.html]asp?Year=2003&Month=November&Date=7 </nowiki>
|-
| [[:דניאלהפועל אורןתל אביב (כדורגל)]] || <nowiki>[http://libwww.cetnrg.acco.il/pagesonline/3/ART/858/item005.asp?item=2368html] </nowiki>
|-
| [[:ההשתוללותהר במונטה קסינואתוס]] || <nowiki>[http://iltempowww.ilsole24orertitlebaum.com/frosinoneFantasy%20Art%20Pages/2009/09/30/1075495-patto_azione_latinaMountAthosPage.shtmlhtml] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריההרצל של לוקסמבורגבודינגר]] || <nowiki>[http://www.newadventiaf.org.il/cathenTemplates/09465aJournal/Journal.htm]IN.aspx?lang=HE&lobbyID=50&folderID=1090&subfolderID=1098&docfolderID=1204&docID=21247 </nowiki>
|-
| [[:המנדטויליאם הבריטידאווננט]] || <nowiki>[httpshttp://www.sync2itgutenberg.comorg/mobiledirs/m_details4/1/2/4126/4126.php?b=15181a1e1a1a1f20txt] </nowiki>
|-
| [[:הנריחואן וינקלרמנואל ורגאס]] || <nowiki>[http://www.greatschoolshaaretz.netco.il/cgi-binhasite/showarticlepages/3103]ShArtPE.jhtml?itemNo=834405&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=0 </nowiki>
|-
| [[:הפלישה לנורמנדיטחינה]] || <nowiki>[http://www.darklyricsnotes.com/lyricsco.il/sabatonshooky/primovictoria16412.html#1asp] </nowiki>
|-
| [[:הרכבתיהדות הקלה בירושליםמשיחית]] || <nowiki>[http://www.mevakergeocities.gov.ilcom/servekmytel4/contentTreetiza.asp?bookid=404&id=57&contentid=&parentcid=undefined&sw=1280&hw=954htm] </nowiki>
|-
| [[:התחממותיעקב עולמיתשאול אלישר]] || <nowiki>[http://hurricanewww.atmosisraelphilately.colostateorg.eduil/forecastsstamps/2005/dec2005stamp.asp?id=2187] </nowiki>
|-
| [[:ויןישי דיזללוי]] || <nowiki>[http://wwwnews.comingsoonwalla.net/news/movienewsco.phpil/?idw=13540//722633] </nowiki>
|-
| [[:חורוסטקובלארס יאנסן]] || <nowiki>[http://www.jewishgenlambiek.orgnet/yizkorartists/khorostkovj/kho005jansson_lars.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:טלפוןלקות שבורלמידה]] || <nowiki>[http://tgipaulcollege.blogspotsapir.comac.il/2006sapir/10dean/were-going-to-dancetip_likuiei2008.htmlpdf] </nowiki>
|-
| [[:יהדותמוזילה תימןפיירפוקס]] || <nowiki>[http://wwwmozilla.daat.acorg.il/daatnews/kitveyet2008/mahanaim06/maamad.htm18/firefox3-1-day-8-million] </nowiki>
|-
| [[:יובלמפרץ אלבשןהא לונג]] || <nowiki>[http://www.nrghalong.coorg.il/online/1/ART1/556vn/209details.htmlasp?lan=en&id=567] </nowiki>
|-
| [[:יחמור פרסימרקש]] || <nowiki>[http://libwhc.cetunesco.ac.ilorg/Pagesen/item.asp?item=701&kwd=339list/331] </nowiki>
|-
| [[:יעקבניהול זיואיכות (מדען)כוללני]] || <nowiki>[http://www1www.taujuse.acor.iljp/pressofficee/index.php/pressdeming/1600-12050903.html] </nowiki>
|-
| [[:ישראלסטניסלב היוםקון]] || <nowiki>[http://62www.128olimpbase.57.2org/Olive1924x/AM3/Israel/Default1924fb.htm?href=ITD%2F2008%2F05%2F09&pageno=1html] </nowiki>
|-
| [[:כתובת קעקעסלרי]] || <nowiki>[http://radicaltattoowww.nrg.co.il/linksonline/43/ART1/699/429.asphtml#4866479] </nowiki>
|-
| [[:לוצ&#039;אנועיר פבארוטידוד]] || <nowiki>[http://newswww.bbcort.coorg.ukil/2articles/hi/entertainment/5212832.stm?item=300189191] </nowiki>
|-
| [[:לשקאר-א-טייבהעמנואל וליקובסקי]] || <nowiki>[http://inwww.rediffstephenjaygould.com/news/2005org/octctrl/30delhi4gould_velikovsky.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:מוזיאון הסובלנותפיוצ&#039;רמה]] || <nowiki>[http://jtawww.orginquisitr.com/news18383/article/2010/01/18/1010213/gehryfuturama-pullsmight-outreturn-ofto-jerusalem-museum-projectfox/] </nowiki>
|-
| [[:מילה (ניתוח)פנסילבניה]] || <nowiki>[http://www.cdccourts.gov/nchs/datastate.pa.us/seriesIndex/sr_13CommonPleas/sr13_160Judicialdistricts.pdfasp] </nowiki>
|-
| [[:פרס גתה]] || <nowiki>[http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KWG/projects_e.htm] </nowiki>
| [[:ממלכת לאון]] || <nowiki>[http://groups.msn.com/_Secure/0VwDcAngZclFOVuW0uQ2C!1yxXrgth5zHDrYnPERamkjSl3mJJ2DWh3cxYeZSix*9FiC8KZegWXnlPPCsX9S3WwQj4prjXXDWmOUAe7fKfE0myzsoz7sLAn7GQ9fFDbMT/Reino-de-Le%C3%B3n-en-1230.jpg </nowiki>
|-
| [[:מקדחהצבי מזא&quot;ה]] || <nowiki>[http://enwww.wikipediameimad.org.il/wiki/Bow_drillArticlePage.asp?ArticleId=86] </nowiki>
|-
| [[:משפחת מולרקוסובו]] || <nowiki>[http://hazofenews.bbc.co.iluk/2/hi/webeurope/katava61530781.asp?Modul=24&id=28226&Word=&gilayon=2191&madorstm] </nowiki>
|-
| [[:ניסויקרול קוונדישפילץ]] || <nowiki>[http://www.publicolimpbase.iastate.eduorg/~lhodges1924x/Michell1924fb.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:ראנצ&#039;י]] || <nowiki>[http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&geo=-104&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&geo=408122533 </nowiki>
| [[:סיכול ממוקד]] || <nowiki>[http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Casualties.asp] </nowiki>
|-
| [[:רחובות]] || <nowiki>[http://crehovot.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=2ea0196a-6971-455a-a219-99017f084e81&page=9f2a6529-8557-4b7b-a916-eea7c298a5c4&fol=06517a79-ddf5-4c6e-b075-9a26dacee559&code=06517a79-ddf5-4c6e-b075-9a26dacee559 </nowiki>
| [[:עולי הגרדום]] || <nowiki>[http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30B12FC3D591B7B93C6AB1789D95F428485F9&scp=13&sq=Irgun+terrorist+president&st=p </nowiki>
|-
| [[:ערביירשימת ישראלמאחזים]] || <nowiki>[http://www.cbshaaretz.govco.il/statisticalhasite/arab_pop03epages/ShArtSR.pdf]jhtml?itemNo=722985&objNo=59679&returnParam=Y </nowiki>
|-
| [[:פיוצ&#039;רמהשוהם (יישוב)]] || <nowiki>[http://wwwshoham.inquisitrmuni.com/18383/futurama-might-return-to-foxil/Index.asp?ArticleID=4951&CategoryID=133] </nowiki>
|-
| [[:פרויקט הלביאשלהבית]] || <nowiki>[http://wwwwww1.nrgsnunit.cok12.il/online/archiveheb_journals/ART37aretz/265318045.html] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''75''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
|-
|-
| [[:אפעההמועצה קריניהנורדית]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[נחשים]]&lt;/td&gt;&lt;/trtable border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 align=left width=280px&gt; </nowiki>
|-
| [[:לוגריתםחגי זמיר]] || <nowiki>&lt;table border=1 width=95% align=&quot;right&quot; cellpadding=8 cellspacing=1tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1974]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מיוט]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;285px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:ממשק משתמש]] || <nowiki>&lt;TABLE&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt; </nowiki>
|-
| [[:פוארטו ריקו]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;285px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;כיה]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;75%&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:קופים צרי אף]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;קבוצה:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;[[אנתרופואידים]]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''328286''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:GishGrand Theft Auto: San Andreas]] || <nowiki>===כותרת תכונות חדשות במשחק ===</nowiki>
|-
| [[:אוטיזםאהרן מגד]] || <nowiki>===דיעות קדומות וסיבתן ההיסטוריתמספריו===</nowiki>
|-
| [[:אוריאור מילשטייןיהודה]] || <nowiki>===עלילת דם בדיר-יאסין - הספר השחור==כדורגל=====</nowiki>
|-
| [[:אייאזיד גלאפגוסהנתרן]] || <nowiki>=== דמוגרפיה טיפול===</nowiki>
|-
| [[:אלבטרוסייםאיניגו ג&#039;ונס]] || <nowiki>===עבודותיו מיון הבולטות===</nowiki>
|-
| [[:אמנותאליזה יוון העתיקהקורנה]] || <nowiki>===הפיסול=זכיות היווני בתקופה ההלניסטית(1)====</nowiki>
|-
| [[:ארומתרפיהאנימורפס]] || <nowiki>===דמויות דרכי שימוש מקובלות משנה/אורח===</nowiki>
|-
| [[:ארץ המחרארכאולוגיה]] || <nowiki>===מתקניםתתי-תחומים בארכאולוגיה===</nowiki>
|-
| [[:בולגריהאשדוד]] || <nowiki>===היבטי=במלחמת מיסויהעצמאות==== </nowiki>
|-
| [[:בני עקיבאבורגראנץ&#039;]] || <nowiki>=== מזכמנכ"לי התנועהלים === </nowiki>
|-
| [[:בריאןבית אפשטייןהספר הדמוקרטי בחדרה]] || <nowiki>===השימוש בסמיםחופש למידה ===</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וניברית ווקרהנוער הקומוניסטי הישראלי]] || <nowiki>===תחילתפעולות מרכזיות אשר בנק"י יזמה בשנים הדרךהאחורנות===</nowiki>
|-
| [[:גלריית דגלי גרמניהגדרה]] || <nowiki>====דגלימוסדות משפחת המלוכה=רפואיים===</nowiki>
|-
| [[:דילוגי אותיות בתורהגלוסקמא]] || <nowiki>===הפולמוס סביב ספרו של דרוזניןמקורות===</nowiki>
|-
| [[:דרגון בולדילדו]] || <nowiki>====סרטי דרגון בול Z=צורה===</nowiki>
|-
| [[:הארידרישה פוטר והאסיר מאזקבאן (סרט)וחקירה]] || <nowiki>===שינויים= ותוספותגישת רבי זרחיה הלוי ====</nowiki>
|-
| [[:הולנדהאי (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>===רשימת תדמית הולנד כמדינה ליברלית הספרים=== </nowiki>
|-
| [[:הייאוהגאון מיאזאקימווילנה]] || <nowiki>===יחסו נעוריו ותחילת דרכוללימודי חול===</nowiki>
|-
| [[:הכנסתהומוסקסואליות]] || <nowiki>===רשימת=הומוסקסואלים הכנסותבצבא בריטניה ובצבא ארצות הברית====</nowiki>
|-
| [[:המנדטהיסטוריה הבריטישל האיטי]] || <nowiki>====המרדמהפכת הערבי=2004 והדחת אריסטיד===</nowiki>
|-
| [[:הכשרה מגויסת]] || <nowiki>=== ספרי ואלבומי הכשרות‏‏<ref>‏לרוב ספרי ואלבומי ההכשרות הודפסו במספר מצומצם של עותקים. בדרך כלל עותק אחד, לכל הפחות, נמצא בספריית [[מוזיאון הפלמ"ח]] וכן ניתן למצוא אלבומי תמונות באוצר התמונות שבמוזיאון‏.</ref> ===</nowiki>
| [[:הפועל ירושלים (כדורסל)]] || <nowiki>===בניית הארנה===</nowiki>
|-
| [[:ואהבת לרעך כמוךהמי]] || <nowiki>===סובלנותחברים דתיתנוספים===</nowiki>
|-
| [[:זלמןהנדסה שזרגרעינית]] || <nowiki>===[[ספר יובל]]תוכניות לימוד בישראל לכבודו===</nowiki>
|-
| [[:חוףהפועל השנהבתל אביב (כדורגל)]] || <nowiki>===סמלי הקבוצה אקליםלאורך השנים===</nowiki>
|-
| [[:חלוםהרכבת החדרהקלה האדוםבירושלים]] || <nowiki>====בדיהגשר מולהמיתרים מציאות=- גשר קלטרווה===</nowiki>
|-
| [[:טרורהתנגדות גרמנית לנאציזם]] || <nowiki>===המשמעות של הצלחת הכנסייה בעצירתה של סייבר-טרורתוכנית T4===</nowiki>
|-
| [[:יהדותזלמן סיציליהשזר]] || <nowiki>===הגרוש[[ספר יובל]] לכבודו===</nowiki>
|-
| [[:יהודהחורב עמיחי(רשת חינוך)]] || <nowiki>===שיריומפעלים נוספים שזכושל ללחןהישיבה===</nowiki>
|-
| [[:יופ וסטרוילטורקיה]] || <nowiki>===מתוך=תיאורו דבריםשל שנשאאבן בפני הקבוצה הראשונה שהוברחה לספרדבטוטה====</nowiki>
|-
| [[:ישועיםיהדות חרדית]] || <nowiki>===חלקם=התמודדות באינקוויזיציהעם האתיופיתמגמות אנטי-חרדיות בציבור החילוני====</nowiki>
|-
| [[:לארייוחנן ניבןפאולוס השני]] || <nowiki>====נסיעות רעיונות עתידניים בעולם====</nowiki>
|-
| [[:ליגותיוסיף כדורגל מוספותסטלין]] || <nowiki>====האלופות=סטלין והיהודים===</nowiki>
|-
| [[:מהר&quot;ליצחק מפראגלופבן]] || <nowiki>===מוכיח בשערבעריכתו===</nowiki>
|-
| [[:מישל פוקוכרומטוגרפיה]] || <nowiki>====תוניס דוגמה ====</nowiki>
|-
| [[:מלךלי האריותהארווי אוסוואלד]] || <nowiki>====המחזמר בישראלההמלטות ורצח השוטר ג'פרסון דייויס טיפיט ====</nowiki>
|-
| [[:מפעלי ים המלחמודיעין-מכבים-רעות]] || <nowiki>===מוסדות הקמת המפעל לאחר הקמת מדינת ישראלחינוך===</nowiki>
|-
| [[:מקסמידה נורדאוסיגמא-סופית]] || <nowiki>===מפרישקילות עטולמידת הסתברות===</nowiki>
|-
| [[:משרד התיירותמנתור]] || <nowiki>===תיאור שרי התיירות לדורותיהם מורפולוגי===</nowiki>
|-
| [[:נורמנדימשפט החתונה]] || <nowiki>===ניסוח איי התעלהעבור גרפים===</nowiki>
|-
| [[:סודוקוניתוח תדירויות (קריפטוגרפיה)]] || <nowiki>=== איך מכינים עגולוקו?דוגמה ===</nowiki>
|-
| [[:סיעת יחידסופר-סימטריה]] || <nowiki>====אישור ההתפלגות בוועדת הכנסת=נומנקלטורה===</nowiki>
|-
| [[:סעדיה גאוןסלובניה]] || <nowiki>====מחלוקת רס"גיהדות ובןסלובניה מאיר====</nowiki>
|-
| [[:ערבייעין ישראלקובי]] || <nowiki>==== הבדואיםהכפר אל-קבו ====</nowiki>
|-
| [[:פורנוגרפיהפוליגמיה]] || <nowiki>===סיווג==בכנסייה מידת הפורנוגרפיההמורמונית=====</nowiki>
|-
| [[:פיתון (טיל)פרבולה]] || <nowiki>====SPYDER= בנייה על ידי קיפולי נייר ===</nowiki>
|-
| [[:פרשתפתח רמדיהתקווה]] || <nowiki>===תביעות=רבני נגד חברת רמדיה ומשרד הבריאותהעיר====</nowiki>
|-
| [[:צורצוללת]] || <nowiki>=== אתרים בעיר ובסביבתה נאוטילוס===</nowiki>
|-
| [[:קונצ&#039;רטיקוסטה לחליל של מוצרטריקה]] || <nowiki>===פרקי הקונצ'רטויחסי קוסטה ריקה עם ישראל ===</nowiki>
|-
| [[:קרב קורסקקנזס]] || <nowiki>=====קרב"עזיבת פרוחורובקה==הספר"===</nowiki>
|-
| [[:קתריןקרב מקינוןהחווה הסינית]] || <nowiki>===תיקיםהאם הושגו מטרות הקרב של גדוד קשורים890?===</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
|-
| [[:חיל האוויר הישראלי]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki>
|-
| [[:משפט רייס]] || <nowiki>===לדוגמא===</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''4338''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:Ethernetארכאולוגיה מקראית]] || <nowiki>==השכבהלקריאה הפיזיתנוספת==</nowiki><br /><nowiki>====Autonegotiationתאוריות לא מדעיות====</nowiki>
|-
| [[:GIMP]] || <nowiki>==פיתוח==</nowiki><br /><nowiki>====פגישות LGM====</nowiki>
|-
| [[:אונס (הלכה)]] || <nowiki>==דוגמאות היסטוריות==</nowiki><br /><nowiki>====גזירות אנטיוכוס====</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>===מיינסטרים אמריקאי===</nowiki><br /><nowiki>=====Watchmen=====</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>=== כתיבתו בשנים האחרונות ===</nowiki><br /><nowiki>=====Lost Girls=====</nowiki>
|-
| [[:ארקדי דוכין]] || <nowiki>==ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת הדרך====</nowiki>
|-
| [[:בלאק סבאתבה&#039quot;ד 10]] || <nowiki>== הלהקה בשיאה מגמות==</nowiki><br /><nowiki>====מגמת Paranoidהכשרות יסוד====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןבית פרדריק צ&#039;ארלס פולרשמש]] || <nowiki>==מיקום כתביוואזורים בעיר==</nowiki><br /><nowiki>====קיבוץ נושאי צבא והיסטוריה צבאית תמוז====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסגבעת ג&#039;ויסהתחמושת]] || <nowiki>==יצירתוביקורת ומחלוקת==</nowiki><br /><nowiki>==== דבלינאים מודיעין====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסדרישה ג&#039;ויסוחקירה]] || <nowiki>== מורשתו והנצחתוהשאלות ==</nowiki><br /><nowiki>==== בלומסדייגישת תנא קמא ====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ניסדרישה ג&#039;ופליןוחקירה]] || <nowiki>==ביוגרפיה מעמדן של השאלות בגישות הראשונים השונות ==</nowiki><br /><nowiki>====ההתחלה גישת הרמב"ם ====</nowiki>
|-
| [[:דןדרישה אלמגורוחקירה]] || <nowiki>==פזמונאות ביצוע דרישה וחקירה בסיטואציה בה התשובות ידועות ==</nowiki><br /><nowiki>====פרשת השירגישת "כשאתרבי אומרתזרחיה לא"הלוי ====</nowiki>
|-
| [[:דרימוורקסהאנטומיה של גריי (סדרה)]] || <nowiki>==תקציר הפקות בולטות לאורך השנים העלילה==</nowiki><br /><nowiki>====עונה שנות ה-90 של המאה ה-20 1====</nowiki>
|-
| [[:הגימנסיההמערב העבריתהישן &quot;הרצליה&quot;של אמריקה]] || <nowiki>==היסטוריה=חקר המערב===</nowiki><br /><nowiki>====ייסוד=ראשית ביתהמאה הספרה-19=====</nowiki>
|-
| [[:הגימנסיההמערכה העבריתעל &quot;הרצליה&quot;סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>==הגימנסיההמערכה כיוםבארץ ישראל==</nowiki><br /><nowiki>====מבנהקרב עזה ארגוניהראשון====</nowiki>
|-
| [[:הומוגרףהר הרצל]] || <nowiki>==דוגמאותאתר קברו של הרצל==</nowiki><br /><nowiki>====דוגמאות להומוגרפיםהרקע בעבריתלהקמתו====</nowiki>
|-
| [[:הציוניםהר הכללייםהרצל]] || <nowiki>==היסטוריהבית ואידאולוגיההקברות הצבאי==</nowiki><br /><nowiki>====בתפוצותרקע להקמתו====</nowiki>
|-
| [[:הרפובליקההרפורמות הרומיתהבורבוניות]] || <nowiki>==מוסדותקישורים שלטונים בתקופת הרפובליקהחיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====[[קונסול (רומא העתיקה)|קונסולים]]באנגלית====</nowiki>
|-
| [[:ויטמין B12התאם]] || <nowiki>==ספיגהטעויות ב[[מערכת העיכול]] והובלה ל[[תא|תאים]]בהתאם==</nowiki><br /><nowiki>====בקיבהמוספיות ריבוי בעברית====</nowiki>
|-
| [[:ויטמיןויליאם B12גיבסון]] || <nowiki>==חוסרשחר ויטמין B<sub>12</sub>ימיו==</nowiki><br /><nowiki>====סיבותילדות, לחוסרנוודות של ויטמין B<sub>12</sub>ובגרות====</nowiki>
|-
| [[:ויטמיןויליאם B12גיבסון]] || <nowiki>==שימושקריירה [[תרופה|תרופתי]] בוויטמין B<sub>12</sub>ספרותית==</nowiki><br /><nowiki>====תופעות לואי וזהירות הנדרשתספרות במקריםבדויה מיוחדיםמוקדמת====</nowiki>
|-
| [[:חטיבתויליאם גבעתי (תש&quot;ח)גיבסון]] || <nowiki>==פעילותשיתופי החטיבהפעולה, במלחמתעיבודים העצמאותושונות==</nowiki><br /><nowiki>====גדודישיתופי פעולה גבעתיספרותיים====</nowiki>
|-
| [[:חטיבתויליאם הנגבגיבסון]] || <nowiki>==לאחרהשפעה [[מלחמת העצמאות]]והכרה==</nowiki><br /><nowiki>====1954-1949בולטות תרבותית====</nowiki>
|-
| [[:חיים נחמן ביאליק]] || <nowiki>==ביוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====בישיבת וולוז'ין====</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>==כוח אדם בחיל הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====המסלול העורפי====</nowiki>
|-
| [[:חלום החדר האדוםטבריה]] || <nowiki>==נושאיםהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====בדיהחידוש מולהיישוב מציאותהיהודי====</nowiki>
|-
| [[:טהרת המשפחה]] || <nowiki>==דינים הנהוגים בזמן ההרחקה==</nowiki><br /><nowiki>====מדין הגמרא====</nowiki>
|-
| [[:ישראל יובלטורנדו]] || <nowiki>==מחקריו סוגים ==</nowiki><br /><nowiki>====תקנות נגד ריבוי גירושין בגרמניהטורנדו במאהרב ה-ט"ומערבולות====</nowiki>
|-
| [[:יום הזיכרון הבינלאומי לשואה]] || <nowiki>== ציון היום על ידי מדינת ישראל==</nowiki><br /><nowiki>====מטס מעל אושוויץ====</nowiki>
|-
| [[:כנסיית הקבר הקדוש]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>==== האזור לפני בניית הכנסייה ====</nowiki>
|-
| [[:ניקולומגילות מקיאווליים המלח]] || <nowiki>==קישורים יצירתו חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>==== ספרים עיוניים כתבות====</nowiki>
|-
| [[:עופותמטאליקה]] || <nowiki>==שנות רבייה התשעים==</nowiki><br /><nowiki>====האלבום הזדווגות השחור====</nowiki>
|-
| [[:עירמסכת דודקינים]] || <nowiki>==מיקומהמפרשי של עיר דודהמסכת==</nowiki><br /><nowiki>====הגנההמפרשים על הדף (בדפוס וילנה)====</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייהנתניה]] || <nowiki>== בין יצירותיו היסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:הקמה ושנים ראשונות==== </nowiki>
|-
| [[:קרלוספרי גינצבורגהרבי מליובאוויטש]] || <nowiki>==הגותוכמנהל ועורך בהוצאת קה"ת==</nowiki><br /><nowiki>====הגבינהספר התולדות - אדמו"ר והתולעיםמהר"ש====</nowiki>
|-
| [[:קרלועיר גינצבורגדוד]] || <nowiki>==הגותומיקומה של עיר דוד==</nowiki><br /><nowiki>====הגבינה והתולעיםהגנה====</nowiki>
|-
| [[:קתריןעמנואל מקינוןשברייה]] || <nowiki>==רעיונותיה בין יצירותיו ==</nowiki><br /><nowiki>====הטרדה מינית[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:קתריןקרל מקינוןמרקס]] || <nowiki>==רעיונותיההגותו של מרקס==</nowiki><br /><nowiki>====הטרדה מיניתמרקסיזם====</nowiki>
|-
| [[:רוסית]] || <nowiki>===התנועות===</nowiki><br /><nowiki>=====תנועות רגילות=====</nowiki>
| [[:רוסית]] || <nowiki>===העיצורים===</nowiki><br /><nowiki>=====עיצורים רגילים=====</nowiki>
|-
| [[:שוק (כלכלה)שנג&#039;ן]] || <nowiki>== הגדרת שוק כלכלה==</nowiki><br /><nowiki>====השקעות המוצר הנסחר בשוק זרות====</nowiki>
|-
| [[:שוק (כלכלה)]] || <nowiki>== מאפייני שוק ==</nowiki><br /><nowiki>==== התערבות ממשלתית ====</nowiki>
|-
| [[:שלמה אבינרשנג&#039;ן]] || <nowiki>==מספריותחבורה==</nowiki><br /><nowiki>==== ספרי הרב אבינר הגעה====</nowiki>
|-
| [[:שמואל צשנג&#039;יזיקן]] || <nowiki>==ביוגרפיהאתרים בעיר שנג'ן==</nowiki><br /><nowiki>====שנותגורדי שחקים ובניינים השישיםחשובים====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6653''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
|-
|-
| [[:GIMPאיוואן השני, נסיך מוסקבה]] || <nowiki>[[קובץדמיטרי הרצהדונסקוי|קובץדמיטרי הרצהדונסקוי]] </nowiki>
|-
| [[:אלישיארס כדירמוריינדי]] || <nowiki>[[תיכון בליךגיהנום|תיכון בליךגיהנום]] </nowiki>
|-
| [[:אתיקהבובי רפואיתמקפרין]] || <nowiki>[[היפוקרטסארצות הברית|היפוקרטסארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:בונה (בעל חיים)]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:בלינקבית 182א. סקורה]] || <nowiki>[[ארצותהאנדרטה הבריתלמייסדי העיר תל אביב|ארצותהאנדרטה הברית]]למייסדי </nowiki>
|-
| [[:בלשנותגדעון חישוביתגכטמן]] || <nowiki>[[יכולתמודעת לשוניתאבל|יכולתמודעת לשוניתאבל]] </nowiki>
|-
| [[:ברייקינגגרגוריוס בנג&#039;מיןהראשון]] || <nowiki>[[ארצותפלגיוס הבריתהשני|ארצותפלגיוס הבריתהשני]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;נטדה מק&#039;תיראקדמי איז...]] || <nowiki>[[אנגליהארצות הברית|אנגליהארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:גרגוריוסהגאון הראשוןמווילנה]] || <nowiki>[[פלגיוסחיים השנימוולוז'ין|פלגיוסחיים השנימוולוז'ין]] </nowiki>
|-
| [[:דורהיסטוריה 3של פורטוגל]] || <nowiki>[[קשרממלכת רדיוקסטיליה|קשרממלכת רדיוקסטיליה]] </nowiki>
|-
| [[:דטרויטהירושה הגדולה]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:דיגהפיגוע במגדלי התאומים (1993)]] || <nowiki>[[מזגפיגועי אוויר11 בספטמבר|מזגפיגועי 11 אווירבספטמבר]] </nowiki>
|-
| [[:דלונטההרקולס וסט(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[קלעסגול|קלעסגול]] </nowiki>
|-
| [[:האניאגרםהשוק שלהסיטונאי האישיותבתל אביב]] || <nowiki>[[גלגליעקב המזלותיער|גלגליעקב המזלותיער]] </nowiki>
|-
| [[:הגאוןזוראן מווילנהפלאניניץ&#039;]] || <nowiki>[[חיים מוולוז'יןקלע|חיים מוולוז'יןקלע]] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריהחוג של(מבנה הטנקיםאלגברי)]] || <nowiki>[[נשקחוג קלהמספרים השלמים|נשקחוג המספרים קלהשלמים]] </nowiki>
|-
| [[:טיר]] || <nowiki>[[זאב|זאב]] </nowiki>
| [[:המלחמות הבין-קולוניאליות בין בריטניה לצרפת]] || <nowiki>[[מלחמת הירושה האוסטרית|מלחמת הירושה האוסטרית] </nowiki>
|-
| [[:הפארקיהודה הלאומי פטריפייד פורסטקיסר]] || <nowiki>[[כבישמכוניות הבין-מדינתימתנגשות|כבישמכוניות הבין-מדינתימתנגשות]] </nowiki>
|-
| [[:הרקולסיוסוף (סדרת טלוויזיה)אל-קרדאווי]] || <nowiki>[[סגולפיגועי 11 בספטמבר|סגולפיגועי 11 בספטמבר]] </nowiki>
|-
| [[:השםיחסי המפורשישראל-ארצות הברית]] || <nowiki>[[תפיליןסחר חוץ|תפיליןסחר חוץ]] </nowiki>
|-
| [[:השתלתישראל איבריםיעקבסון]] || <nowiki>[[כרטיסאמנציפציה אדיליהודים|כרטיסאמנציפציה אדיליהודים]] </nowiki>
|-
| [[:זאבנייםכרומטוגרפיה]] || <nowiki>[[ארסכרומטוגרפיית זיקה|ארסכרומטוגרפיית זיקה]] </nowiki>
|-
| [[:זטאלוחמי התמורות]] || <nowiki>[[פונקציית זטא של רימןעברית|פונקציית זטא של רימןעברית]] </nowiki>
|-
| [[:חוהמוחמד לצרוס-יפהעלי (מתאגרף)]] || <nowiki>[[מוסלמיםאולימפיאדת רומא (1960)|מוסלמיםאולימפיאדת רומא (1960)]] </nowiki>
|-
| [[:חוהמונרו לצרוס-יפה(לואיזיאנה)]] || <nowiki>[[מוסלמיםארצות הברית|מוסלמיםארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:חילמועצה האוויראזורית המלכותי הנורבגיגזר]] || <nowiki>[[ארצות הבריתבקוע|ארצות הבריתבקוע]] </nowiki>
|-
| [[:יוםמלחמת המרמיטההחורף]] || <nowiki>[[צלבולשביקים|צלבולשביקים]] </nowiki>
|-
| [[:יוסף טוביניבתן]] || <nowiki>[[אוניברסיטת בן-גוריוןקילוגרם|אוניברסיטת בן-גוריוןקילוגרם]] </nowiki>
|-
| [[:יחסיניו ישראל-ארצות הבריתאיבריה]] || <nowiki>[[סחרארצות חוץהברית|סחרארצות חוץהברית]] </nowiki>
|-
| [[:ייבוםנתן וחליצהבירנבוים]] || <nowiki>[[מצוותאגודת לא תעשהקדימה|מצוות לאאגודת תעשהקדימה]] </nowiki>
|-
| [[:ישיבתסיון הר עציוןשביט]] || <nowiki>[[ראש ישיבהישראלית|ראש ישיבהישראלית]] </nowiki>
|-
| [[:ישראלעסקים יעקבסוןקטנים ובינוניים]] || <nowiki>[[אמנציפציה ליהודיםגיבוי|אמנציפציה ליהודיםגיבוי]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמיפול התמורותשולמן]] || <nowiki>[[עבריתצבא ארצות הברית|עבריתצבא ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:לולפיוטר (תוכנית טלוויזיה)הגדול]] || <nowiki>[[תוכניות טלוויזיהרובל|תוכניות טלוויזיהרובל]] </nowiki>
|-
| [[:ליאונהפליין לואיסוייט טיז]] || <nowiki>[[אנגליהארצות הברית|אנגליהארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מג&#039;יקפרויקט גסט&#039quot;ונסוןי]] || <nowiki>[[1995נאס"א|1995נאס"א]] </nowiki>
|-
| [[:מוזיאוןפרנסואה פרגמוןדה נוויל, דוכס וילרואה]] || <nowiki>[[פסלאדריכלות|פסלאדריכלות]] </nowiki>
|-
| [[:מוזיאוןפרשת תל אביב לאמנותרמדיה]] || <nowiki>[[אמנותוויטמין עכשוויתB1|אמנותוויטמין עכשוויתB1]] </nowiki>
|-
| [[:מונרו (לואיזיאנה)צוללת]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מחשוב ער לסביבהצרפתית]] || <nowiki>[[מערכתבלגיה|מערכתבלגיה]] </nowiki>
|-
| [[:מידה כנגד מידהקו-אבולוציה]] || <nowiki>[[נוצותקונפליקט ההורים-צאצאים|נוצות]קונפליקט ההורים-צאצאים] </nowiki>
|-
| [[:מעלה מכמשקוניוגציה]] || <nowiki>[[בניEscherichia עקיבאcoli|בניEscherichia עקיבאcoli]] </nowiki>
|-
| [[:משפטקיי.טי. רולטאנסטול]] || <nowiki>[[רציפותטלוויזיה|רציפותטלוויזיה]] </nowiki>
|-
| [[:ניוקנאביס איבריהסאטיבה]] || <nowiki>[[ארצות הבריתחשיש|ארצות הבריתחשיש]] </nowiki>
|-
| [[:ניקולאיקרב רוריךהחווה הסינית]] || <nowiki>[[ארצותקו הבריתהתעוזים|ארצותקו הבריתהתעוזים]] </nowiki>
|-
| [[:נמל התעופה הבינלאומי עמאן-המלכה עאליהקרק]] || <nowiki>[[נמלהמאה תעופהה-4|נמלהמאה תעופהה-4]] </nowiki>
|-
| [[:סאונדגארדןרוברט באראני]] || <nowiki>[[ארצות הבריתאוסטרי|ארצות הבריתאוסטרי]] </nowiki>
|-
| [[:סטטוסרפאל קוו- (ישראל)מערכות לחימה מתקדמות]] || <nowiki>[[ריבונותדוד בן-גוריון|ריבונותדוד בן-גוריון]] </nowiki>
|-
| [[:ערוךרצען השולחןמנומר]] || <nowiki>[[אורח חייםארס|אורח חייםארס]] </nowiki>
|-
| [[:פאוןשביל משוכללירושלים]] || <nowiki>[[חבורתגשר התמורות הזוגיותהמיתרים|חבורתגשר התמורות הזוגיותהמיתרים]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2725''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:אופסיןאומגה 3]] || <nowiki>[[:en:Photosensitivegamma-Linolenic ganglion cellacid|Photosensitive gangliongamma-Linolenic cellacid]] </nowiki>
|-
| [[:אפנוןאמב]] || <nowiki>[[:en:Amplitude-shiftAmba keyingAlagi|ASKאמב אלאגי]] </nowiki>
|-
| [[:אסתר עופרים]] || <nowiki>[[:de:Eberhard Schoener|אברהרד שוינר]] </nowiki>
|-
| [[:ארנסט כאהן]] || <nowiki>[[:nl:Oranjehotel|Oranjehotel]] </nowiki>
| [[:באזיל לידל הארט]] || <nowiki>[[:en:Truism|Truism]] </nowiki>
|-
| [[:ביקועבית גרעיניהמשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>[[:en:Uranium Information CentreSupreme_Court|Uraniumבית Informationמשפט Centreעליון]] </nowiki>
|-
| [[:ברייטס]] || <nowiki>[[:en:Steven Pinker|Steven Pinker]] </nowiki>
|-
| [[:גנאלוגיהגורדי שחקים בישראל]] || <nowiki>[[:en:Comparison_of_genealogy_softwareList of tallest buildings in the world|השוואהרשימה של 200 גורדי ביןהשחקים תוכנותהגבוהים גנאלוגיהבעולם]] </nowiki>
|-
| [[:דיבור זול]] || <nowiki>[[:en:Signaling games]] </nowiki>
|-
| [[:דיגלוסיה]] || <nowiki>[[:lb:Haaptsäit|ויקיפדיה]] </nowiki>
| [[:ההשתוללות במונטה קסינו]] || <nowiki>[[:en:Marocchinate|Marocchinate]] </nowiki>
|-
| [[:וודקההלינץ&#039; בתומאס שיפ ואברהם סמית&#039;]] || <nowiki>[[:en:ListStrange of countries by life expectancyFruit|List of countries by lifeStrange expectancyFruit]] </nowiki>
|-
| [[:וחטנג השישיוודקה]] || <nowiki>[[:kaen:დასტურლამალიList of countries by life expectancy|דסטורלמליList of countries by life (დასტურლამალი)expectancy]] </nowiki>
|-
| [[:טקילה]] || <nowiki>[[:en:Tequila agave|Tequila agave]] </nowiki>
|-
| [[:יוליסס]] || <nowiki>[[:en:Modern Library 100 Best Novels]] </nowiki>
|-
| [[:יוסף שכטר]] || <nowiki>[[:uk:Кудринці (Борщівський район)|קודרינצי (Кудринці)]] </nowiki>
|-
| [[:ישעיה שטיינר]] || <nowiki>[[:en:Bodrogkeresztúr|Bodrogkeresztúr]] </nowiki>
|-
| [[:לווייתנאים]] || <nowiki>[[:en: Polygynandry|כאן]] </nowiki>
|-
| [[:מחסום חווארה]] || <nowiki>[[:en:Child_suicide_bombers_in_the_Israeli-Palestinian_conflict|ילדים מחבלים מתאבדים בסכסוך הישראלי-פלסטיני]] </nowiki>
|-
| [[:מיקרופלואידיקה]] || <nowiki>[[:en:Fluid|Fluid]] </nowiki>
|-
| [[:ממלכת לאון]] || <nowiki>[[:en:Adelantado|''האדלאנטמיינטו'']] </nowiki>
|-
| [[:מניהוט מצוי]] || <nowiki>[[:en:List of cassava diseases|A List of Cassava Diseases]] </nowiki>
|-
| [[:מערכת ניווט אינרציאלית]] || <nowiki>[[:en:Gimbal lock|Gimbal lock]] </nowiki>
|-
| [[:פרומון]] || <nowiki>[[:en:Bombykol|Bombykol]] </nowiki>
| [[:פרומנטיוס]] || <nowiki>[[:en:Tyrannius Rufinus|מהדורה האנגלית של ויקיפדיה]] </nowiki>
|-
| [[:פרימוסצריח (תוארמבנה)]] || <nowiki>[[:en:Primus of the Scottish Episcopal ChurchCrenellation|Primus of the Scottish Episcopal ChurchCrenellation]] </nowiki>
|-
| [[:קז&#039;ישטוף פנדרצקי]] || <nowiki>[[:en:Sound mass|Sound mass]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת נוטרדאם (פריז)]] || <nowiki>[[:en:Flèche|flèche]] </nowiki>
|-
| [[:שלמה אלישיברשתית]] || <nowiki>[[:en:ŽagarėMacula|Żagorymacula]] </nowiki>
|-
| [[:תוכנית Hello world]] || <nowiki>[[:en:b:List_of_hello_world_programs|אוסף של תוכניות Hello World]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6245''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
|-
|-
| [[:אבשלוםאלעזר חסמא]] || <nowiki>[[S:ביאור:שמואלמשנה בתרומות יגג ה|שמואלפרק בג', פרקמשנה יגה]] </nowiki>
|-
| [[:אהבהביזה]] || <nowiki>[[S:ויקראשמואל יטא יחל|ויקראל', י"ט 18כג-כה]] </nowiki>
|-
| [[:בית המשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>[[s:תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק|תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק]] </nowiki>
| [[:אורי שפר]] || <nowiki>[[:w:en:Special Olympics|Special Olympics]] </nowiki>
|-
| [[:איסורברכת עריותברוך ה&#039; לעולם]] || <nowiki>[[Ss:ויקראמסכת יחברכות ופרק א משנה א|י"ח,מסכת ברכות פרק א' משנה וד']] </nowiki>
|-
| [[:אפקעינהוברכת רבנן לקידושין מיניההלבנה]] || <nowiki>[[S:גיטיןרמב"ם לגהלכות אברכות י יט|מסכתהלכות גיטין,ברכות פרק די, הלכה יט]] </nowiki>
|-
| [[:אשר (דמות מקראית)]] || <nowiki>[[S:בראשית ל יג|ל', י"ג]] </nowiki>
|-
| [[:ברוך שפינוזה]] || <nowiki>[[S:דברים א ה|א,ה]] </nowiki>
|-
| [[:גרעין תורני]] || <nowiki>[[wikinews:he:גם השנה - סכסוך בעכו בנוגע להשמעת קול המואזין ברמדאן|דרישתם למנוע את קריאות המואזין]] </nowiki>
|-
| [[:דבר שאינו מתכוון]] || <nowiki>[[S:משנה ביצה ב י|ביצה, פרק ב', י']] </nowiki>
|-
| [[:דרך העצמאות]] || <nowiki>[[commons:|תמונות וקובצי מדיה]] </nowiki>
|-
| [[:הבא להורגך השכם להורגו]] || <nowiki>[[S:במדבר רבה כא|פרשה כא]] </nowiki>
|-
| [[:הלכות עירובין]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים שמו#סימן שמו סעיף ז|ערוך השולחן אורח חיים שמו סעיף ז]] </nowiki>
|-
| [[:הצל (דמות בדיונית)]] || <nowiki>[[w:en:The Avenger|הנוקם]] </nowiki>
|-
| [[:השםהקולבר המפורשריפור]] || <nowiki>[[Sw:בראשית בTruthiness|פרק ב'Truthiness]] </nowiki>
|-
| [[:ועדהר בכללהבית]] || <nowiki>[[S:נזירשמואל וב בכד|ו'כד, ביח-כד]] </nowiki>
|-
| [[:חומרא דרבי זירא]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות איסורי ביאה יא|רמב"ם, הלכות איסורי ביאה פרק י"א ד']] </nowiki>
|-
| [[:חזיר הבית]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקרא יא|ויקרא יא ז-ח]] </nowiki>
| [[:חצר (הלכה)]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים שסג#סימן שסג סעיף לו|ערוך השולחן אורח חיים שסג סעיף לו]] </nowiki>
|-
| [[:יהושעיד בן קרחהושם]] || <nowiki>[[wikts:חמץישעיהו בןנו ייןה|חומץישעיהו, בןנ"ו, ייןה]] </nowiki>
|-
| [[:יוחנןיחסי בן נוריציבור]] || <nowiki>[[wikt:בר פלוגתאיחצנות|בר פלוגתאיַחְצָנוּת]] </nowiki>
|-
| [[:יוסףישו]] || <nowiki>[[Sw:ביאור:חלום יוסף הוגשם על ידיCrucifixion יהושעeclipse|מאמרCrucifixion בויקיטקסטeclipse]] </nowiki>
|-
| [[:ישמעאל בן אלישע כהן גדולישראל]] || <nowiki>[[S:אבותבראשית דרבילב נתן לח#גכט|פרק ל"חב, משנה ג'כט]] </nowiki>
|-
| [[:כוי]] || <nowiki>[[S:חולין פ א|פ, א]] </nowiki>
|-
| [[:כרמליתלא (שבת)ילבש]] || <nowiki>[[s:ערוךרמב"ם השולחןהלכות אורחעבודה חייםזרה שמה#סימןוחוקות שמההגויים סעיףיב לזי|ערוךמשנה השולחןתורה אורחלרמב"ם חייםהלכות שמהעבודת סעיףכוכבים, לזפרק י"ב, י']] </nowiki>
|-
| [[:כתב סת&quot;םמוצא]] || <nowiki>[[S:תעניתיהושע כ ביח|דףי"ח, כ ע"בכא-כח]] </nowiki>
|-
| [[:כתףמיניות הינוםביהדות]] || <nowiki>[[Ss:ביאור:יהושעשמואל טו#חא יג|יהושע טו,פרק חי"ג]] </nowiki>
|-
| [[:מגילתמצוות קהלתשמירת המקדש]] || <nowiki>[[S:שירמשנה השיריםמדות רבה#פרשהא א|משנה מידות א', א.]] </nowiki>
|-
| [[:מטא-ויקינחמן מברסלב]] || <nowiki>[[ms:לקוטי מוהר"ן ד#א|העמודליקוטי מוהר"ן הראשיד', באנגליתא]] </nowiki>
|-
| [[:מילון עברינפיחה]] || <nowiki>[[wiktS:רמב"ם הלכות קריאת שמע ג#הלכה יב|ויקימילוןהלכות קריית שמע ג, יב-יד]] </nowiki>
|-
| [[:מצווהעבירה הבאה בעבירהלשמה]] || <nowiki>[[sS:ברכותנזיר מזכג ב|מזמסכת נזיר כ"ג ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:מצוותעיר עשה שהזמן גרמןדוד]] || <nowiki>[[sS:משנהביאור:נחמיה קידושין א זב#יג|משנה קידושיןנחמיה אב, זיג-טו]] </nowiki>
|-
| [[:מצוות שמירת המקדשענווה]] || <nowiki>[[Ss:משנהאגרת מדות א אהרמב"ן|משנה מידות א,א.באגרתו]] </nowiki>
|-
| [[:נהריהעקדת יצחק]] || <nowiki>[[S:דברים לגבראשית כדכבר|לגכ"ב, כדא-יט]] </nowiki>
|-
| [[:נהריהפול רסינייה]] || <nowiki>[[Sw:דבריםFrench לגCommunist כדParty|לג, כדPCF]] </nowiki>
|-
| [[:סוטה (הלכה)פוליגמיה]] || <nowiki>[[s:קטע:רש"י_על_בראשית_ד_יט|רש"י במדברבביאורו ה|פס' י"א-ל"אלמקרא]] </nowiki>
|-
| [[:ספרפטיש שמואלקיטור]] || <nowiki>[[S:ביאורwikt:שמואל א אסדן|פרק א'סדן]] </nowiki>
|-
| [[:סרוגיםפיתוי (הלכה)]] || <nowiki>[[Ss:מנוחהשמות ושמחהכב טו|מנוחהשמות כב ושמחהטו]] </nowiki>
|-
| [[:עביד איניש דינא לנפשיהפלוני]] || <nowiki>[[S:בבאשמואל קמהא כזכא בג|דף כ"זא, ע"בג]] </nowiki>
|-
| [[:עבירהפרס לשמה(עוף)]] || <nowiki>[[S:נזירויקרא כגיא ביג|מסכתויקרא נזירפרק כ"גיא ע"בפסוק יג]] </nowiki>
|-
| [[:עופרתפרס נובל לספרות]] || <nowiki>[[s:wikthe:פלומבהנאומו_של_ש"י_עגנון_על_קבלת פרס_נובל_לספרות_לשנת_1966|פלומבותלנאום]] </nowiki>
|-
| [[:עיר דודצונמי]] || <nowiki>[[Ss:ביאור:נחמיהבבא בתרא ב#יג|נחמיהעג ב,א|פרק יג-טוהחמישי]] </nowiki>
|-
| [[:עירובצניעות תחומין(יהדות)]] || <nowiki>[[s:ערוךבן השולחןאיש אורחחי חייםשנה תחא בא#סימן תח סעיף ביב|ערוךבן השולחןאיש אורחחי חייםשנה תחא סעיףבא ביב]] </nowiki>
|-
| [[:ערוך השולחןקופטית]] || <nowiki>[[S:commons:Category:Yechielשבת Michelקטו Epsteinא|פרטי כל קובצי הצילומים הקיימים ברשת רשומיםקטו כאןא]] </nowiki>
|-
| [[:פדיון הבןקינה]] || <nowiki>[[Ss:ביאור:שמותשמואל ב יג#יגא|בספר שמות יגא', יגיט-כז]] </nowiki>
|-
| [[:פדיוןקרן שבוייםויקימדיה]] || <nowiki>[[s:גיטין נח בwikt:|גיטין נ"ח ע"בבעברית]] </nowiki>
|-
| [[:פוליגמיהרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה]] || <nowiki>[[s:קטע:רש"י_על_בראשית_ד_יט|רש"ימשנה בביאורוערובין למקראו י|י]] </nowiki>
|-
| [[:פטיש קיטוררחל]] || <nowiki>[[S:wikt:סדןבראשית כט|סדןכ"ט]] </nowiki>
|-
| [[:פיתוירמת (הלכה)השרון]] || <nowiki>[[scommons:שמותCategory:Strawberries כבat טו|שמותRamat כבHasharon|צילומי טוהתערוכה]] </nowiki>
|-
| [[:פלינדרסשכיב פיטרימרע]] || <nowiki>[[S:יהושעגיטין טו כזא|טודף ט"ו, כזע"א]] </nowiki>
|-
| [[:צניעות (יהדות)שנאה]] || <nowiki>[[sS:בןדברים אישיב חי שנה א בא#יבלא|בןי"ב, איש חי שנה א בא יבלא]] </nowiki>
|-
| [[:תפילה לשלום המלכות]] || <nowiki>[[s:משנה אבות ג ב|ג', ב']] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''64''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
! info
|-
|-
| [[:בנאי (מדעי המחשב)]] || <nowiki>… this->data = data; } private: int data;…</nowiki>
|-
| [[:בראשית]] || <nowiki>…|חוה]] ->## [[קין]] -> [[חנוך בן קין|חנוך]]…</nowiki>
|-
| [[:וולפרםמרחב אלפאנורמי]] || <nowiki>…ה…] "(lim(x ||.||:X->0)R המשיק לכל x/sin(x" נותנתהשייך אתל התוצאה…X.מספר…</nowiki>
|-
| [[:נחום]] || <nowiki>…ִּים --> וְכֵן נָגוֹזּוּ וְעָבָר"…</nowiki>
|-
| [[:רשימה מקושרת]] || <nowiki>…Node.next <- node.next node.next <- newNode…</nowiki>
|-
| [[:שמגר בן ענתתרמיט]] || <nowiki>…�…ub> + (חטא2Al -> עונש2Fe ->זעקה+ לה'-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + ישועה…Heat[[קטגוריה:כימיה…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1514''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:Teamאלבום Fortress 2סולו]] || <nowiki>*[http://www.teamfortress.com/ הלהקה הגיעה לסו�בית שלבקריירת המשחק]<brסולו. /<BR></nowiki>
|-
| [[:אי צ&#039;ינגבאודינג]] || <nowiki>* לדוגמה:אגם בשישיה "בָּאייָאנְ��ונה גםשדות "כנוע"המוצפים.<br /></nowiki>
|-
| [[:אמזונאסבנימין (מדינה בברזיל)ד&#039;יזראלי]] || <nowiki>*[[רמה (גאוגרפיה){{הארץ|שפרה הורןפעם אינו שוקעלי|1014028|22. 8.2008}}<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:גביע העולם בכדורגל]] || <nowiki>*1970 - [[תמונה:Flag of E … �כדורגל|מרוקו]]<br></nowiki>
|-
| [[:הברההכשרה מגויסת]] || <nowiki>* הברהזיוה המורכבתארבל- מ''קצינ�' בנוסףחולתה לגרעין:(מס' 39)..<br /></nowiki>
|-
| [[:הפרעותהעלייה הולכה והפרעות קצבהשנייה]] || <nowiki>*סיבייש פורקנייה-צורך יבהתחברו�לי לחדריםידי מתן עבודה.<br /><br /BR></nowiki>
|-
| [[:חדרה]] || <nowiki>* [[אברהם יערי]], [[� … רשימת מאמרים:<br /></nowiki>
|-
| [[:מיראלם פיאניץ&#039;יוגי-הו]] || <nowiki>* נחום'''מאליק אריה,אישטאר "יסוד/צאת ses,האדם שנתלשירותו. 1987.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:מנועמיקרו-בקר חום8051]] || <nowiki>* שורפיםנחום אתאריה, הדלק �"יסוד�לצאת ses, מנועשנת קיטור1987.<br /></nowiki>
|-
| [[:משרדסטיבן פרסוםקינג]] || <nowiki>* התחלת2007 העבודה: עלהערפל … �ותן הוא מבקש.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:צביעבר רובינשטיין(דמות מקראית)]] || <nowiki>* השגתמדרש נשקיםאחר ואשר(דרוש מינתשפה "האלטלנה"ה[[עברית]].<br /></nowiki>
|-
| [[:קודורי (עמק)פחת]] || <nowiki>* להשגיח'''אחוז עלקבוע הכוחומהי�תוככי גאורגיה.<BR> </nowiki>
|-
| [[:קנזס (להקה)]] || <nowiki>* Kansas Enhanced Live - 2002 <BR></nowiki>
|-
| [[:קרב נבי סמואל]] || <nowiki>* הפזמונאי [[חיים … '''שירת הראל''':<br /></nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''817''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:Beautifulאקרופוליס Lifeהחדשה]] || <nowiki>[[קטגוריה:אלבומי 2005חינוך]]</nowiki>
|-
| [[:ארבעתיוסי הגיסיםקוצ&#039;יק]] || <nowiki>[[קטגוריה:פעילימנכ"לי ההסתדרותהמשרד הכלליתלקליטת עלייה]]</nowiki>
|-
| [[:יורם בר]] || <nowiki>[[קטגוריה:מבקרי מוזיקה]]</nowiki>
|-
| [[:ישיבת נתיבותהר יוסףברכה]] || <nowiki>[[קטגוריה:ישיבות תיכוניותהסדר|נתיבותהר יוסףברכה]]</nowiki>
|-
| [[:כלי נשק]] || <nowiki>[[קטגוריה:אמצעי לחימה|*]]</nowiki>
|-
| [[:לא יפריד דבר]] || <nowiki>[[קטגוריה:אלבומי 2009]]</nowiki>
|-
| [[:לווייןמזרח תקשורתירושלים]] || <nowiki>[[קטגוריה:שיטותנפת תקשורתאל-קודס]]</nowiki>
|-
| [[:מחוז יהודה ושומרון]] || <nowiki>[[קטגוריה:מחוז יהודה ושומרון|*]]</nowiki>
|-
| [[:מנחם נחום פרידמן (השני)]] || <nowiki>[[קטגוריה:רבנים רומנים]]</nowiki>
|-
| [[:נבחרת איי פארו בכדורגל]] || <nowiki>[[קטגוריה:נבחרות כדורגל אירופיות|איי פארו]]</nowiki>
|-
| [[:ספרות כלבים]] || <nowiki>[[קטגוריה:תספורות ותסרוקות]]</nowiki>
|-
| [[:פיזיקה אטומית]] || <nowiki>[[קטגוריה:פיזיקה אטומית]]</nowiki>
|-
| [[:צבע (חומר)]] || <nowiki>[[קטגוריה:צבעים]]</nowiki>
|-
| [[:קרן החירום הבינלאומית של האומות המאוחדות לילדים]] || <nowiki>[[קטגוריה:ארגונים המסונפים לאו"ם]]</nowiki>
|-
| [[:רנדי קוטור]] || <nowiki>[[קטגוריה:ספורטאים אמריקאים]]</nowiki>
|-
| [[:סוף לא טוברתך]] || <nowiki>[[קטגוריה:אלבומי 2009מקצועות]]</nowiki>
|-
| [[:פוסהתאחיזה לא שוויונית]] || <nowiki>[[קטגוריה:מינים בסכנת הכחדהגנטיקה]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''413''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:אורנוס1994 בישראל]] || <nowiki>&amp;minusquot;17hנאום 14m|הלווייתנים&amp;quot; מהירות* הסתובבות[[10 =במאי]] 2.59|- נטיית[[חיים ציר הסיבוב=חדשים]],</nowiki>
|-
| [[:S]] || <nowiki>&amp;szlig; &amp;mdash; סימן [[אסצט]] ב[[גרמנית]].* &amp;#x405;, &amp;#x455; &amp;mdash;</nowiki>
|-
| [[:אנטונין דבוז&#039;אק]] || <nowiki>&amp;aacute;k''', {{אודיו|קובץ=Cs-Antonin_Dvorak.ogg}}, [[8 בספטמבר]]</nowiki>
|-
| [[:בוזוני W ו-Z]] || <nowiki>&amp;minus;</sup> עצמו:: בכך</nowiki>
|-
| [[:בוזוני W ו-Z]] || <nowiki>&amp;minus;</sup> עצמו:: בכך</nowiki>
|-
| [[:גביע ה-MLS]] || <nowiki>&amp;dagger; הארכה<br/>&amp;#135; שתי הארכות<br/>==ה-MVP של הגמר==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תרצ&quot;ג]] || <nowiki>&amp;quot;[[The Jerusalem Post|הפלסטיין פוסט]]&amp;quot;* [[ג' בטבת]] -</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;minus;0.15 ± 0.10 W/m&amp;sup2;. <ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:מספרויקטוריה גל(קולומביה הבריטית)]] || <nowiki>&amp;minus;1</sup>)15.6°C.החורפים מספרבויקטוריה גלהינם הואגשומים, האנאלוג המרחבי של [[תדירות]];והקייצים</nowiki>
|-
| [[:לחץ אוסמוטי]] || <nowiki>&amp;middot; atm &amp;middot; mol<sup>-1</sup> &amp;middot; K<sup>-1</sup>* ''T'' הוא ה[[טמפרטורה#טמפרטורה</nowiki>
|-
| [[:מו]] || <nowiki>&amp;minus;6</sup>. לדוגמה, μg מציין "מיקרוגרם". **כמו כן האות</nowiki>
|-
| [[:מים]] || <nowiki>&amp;rarr; OH<sup>-</sup>+ H<sub>3</sub>O) ובעזרת יונים המומסים בהם,</nowiki>
|-
| [[:נברסקה]] || <nowiki>&amp;Dagger;''' אנשים ממוצא היספני יכולים להיות בני כל</nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''1817''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
! info
|-
|-
| [[:B]] || <nowiki>:<big><big><tt>-···</tt></big></big>… </nowiki>
|-
| [[:E]] || <nowiki>:<big><big><tt>·</tt></big></big>… </nowiki>
|-
| [[:בשארהאבו אל-ח&#039;וריבכר]] || <nowiki>עבדאללה אבן עת'מאן ''בשארה'אבו אל-ח'וריבכר''' (ב[[ערבית]]: <big>'''بشارة الخوري'''</big…ابو… </nowiki>
|-
| [[:אבו תמים מעד אל-מועיז]] || <nowiki>'''אבו תמים מאועד אל-מועיז לדינאללה''' (ב[[ערבית]]:… </nowiki>
| [[:גט]] || <nowiki><big>בשני בשבת, בשני ימים לירח סיוון שנת חמשת אלפים… </nowiki>
|-
| [[:המוביליםאסלאם]] || <nowiki>ה'''אסלאם''' ([[ערבית]]: <big>'''דמויות ראשיות:إسلام'''</big>, {{אודיו|קובץ=Ar-islam.ogg}},… </nowiki>
|-
| [[:גרף שלם]] || <nowiki>[[תמונה:the graph K5.jpeg|שמאל|ממוזער|250px|הגרף השלם <big>… </nowiki>
| [[:טיסה 19]] || <nowiki><big>'''- - -'''</big> (הקו הכחול כהה המקוקו). אחת מגבולותיו… </nowiki>
|-
| [[:חציל]] || <nowiki>המילה העברית "חציל" היא חידוש של [[אברהם לונץ]]… </nowiki>
| [[:טיסה 571 של חיל האוויר האורוגוואי]] || <nowiki><big>'''ספרים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:לשקאר-א-טייבהחציל]] || <nowiki>'''לשקאר-א-טייבה'''המילה אוהעברית '''לשקאר-א-טויבה'''"חציל" היא חידוש של [[אורדואברהם לונץ]]:… </nowiki>
|-
| [[:מועדוןטיסה הכדורגל571 נסיונלשל חיל האוויר האורוגוואי]] || <nowiki><big>'''השחקן עםספרים'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:לגיטימציה]] || <nowiki><big>==מקורות הלגיטימציה==… </nowiki>
| [[:מלחמת מאה השנים]] || <nowiki>|צד ראשון=[[תמונה:Blason France moderne.svg|15px]] [[בית ולואה|<big>'''בית… </nowiki>
|-
| [[:מוחמד פאריס]] || <nowiki>'''מוחמד אחמד פאריס''' (ערבית: <big>محمد أحمد فارس</big>,… </nowiki>
| [[:ממשלת ישראל השלושים ואחת]] || <nowiki><big>'''עיקרי פעילות הממשלה:'''</big> [http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/9EBBA758-053B-4C22-A920-AF2302F7C1B4/0/2007.doc… </nowiki>
|-
| [[:מעבר לקומטאטא]] || <nowiki><big>'''הדמויותהמילה הראשיות'''</big>…"מַטְאֲטֵא" הינה [[מילים יחידאיות בתנ"ך|מילה… </nowiki>
|-
| [[:מתומן]] || <nowiki>:<big> </big>… </nowiki>
| [[:נעמי שמר]] || <nowiki><big>'''זמרים / זמרות / להקות שהוציאו אלבום שלם משירי… </nowiki>
|-
| [[:סורתעלי אחסן אל-נצרמג&#039;יד]] || <nowiki>'''סורתעלי אחסן אל-נַצְרמג'יד''' (ב[[ערבית]]: <big>'''سورةعلي النصر'''حسن المجيد</big>),… </nowiki>
|-
| [[:פתווהפרש בלי סוס]] || <nowiki>'''פתווהפרש ללא סוס''' ([[ערבית]]: <big>'''فتوى'''فارس بلا جواد</big>, תעתיק מדויק:…פַארִס… </nowiki>
|-
| [[:שרבל הקדושפתווה]] || <nowiki>'''שרבל מכלוףפתווה''' המוכר במסורת ה([[נצרות|נוצריתערבית]]: כ<big>'''שרבל…فتوى'''</big>, תעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:תל אביב-יפו]] || <nowiki>'''<big>כרונולוגיה של תל אביב-יפו</big>'''… </nowiki>
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''32''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
|-
|-
| [[:The CWמיוט]] || <nowiki>*<caption><font size="+1">'''מקרא:''' תוכניות דרמה ממשיכות Mayotte'''</font color="a4f49e">בירוק</fontcaption>''';… </nowiki>
|-
| [[:סם פסיכואקטיבי]] || <nowiki>* <font color="#0000FF">כחול</font>: ממריצים, בכלליות הפונטציה… </nowiki>
| [[:איי טרקס וקייקוס]] || <nowiki>|align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"|<font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:מיוט]] || <nowiki><caption><font size="+1">'''Mayotte'''</font></caption>… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''7872''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
| [[:15 הדקות של אסף אמדורסקי]] || <nowiki># "החדר האינטימי שלי" <small>(מתוך [[תערובת אסקוט (אלבום)|תערובת… </nowiki>
|-
| [[:GIMPBeggars Banquet]] || <nowiki><small>(לפני|חברת {{הפרשתקליטים=[[אבקו]]/[[דקה בימיםהקלטות|10|12|2009}}דקה]] ימים)</small>|מערכת…([[בריטניה]])… </nowiki>
|-
| [[:GNOMEIPhone]] || <nowiki>|תאריך<small> שחרורמשמאל גרסהלימין: אחרונההמקורי, = [[21 בדצמבר]] [[2009]]3G ו-3GS</small>(לפני… </nowiki>
|-
| [[:Gishאדוורד גריג]] || <nowiki>#|כיתוב=<small>(שירהמלחין חבוי)אדוורד גריג</small> "Daydream" / "I'm Going Crazy" - &rlm;3.08… </nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת הנכים תל אביב (1968)]] || <nowiki>*[http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Paralympic_Games/Past_Games/Tel_Aviv_1968/index.html… </nowiki>
| [[:IPhone]] || <nowiki><small> משמאל לימין: המקורי, 3G ו-3GS</small>… </nowiki>
|-
| [[:אגודתאור ישראליהודה]] || <nowiki>|ממשלותתמונה=[[הממשלהתמונה:אור הזמניתיהודה01.JPG|250px]], [[ממשלת<br><small>שכונת ישראל הראשונה|1]],…נוה… </nowiki>
|-
| [[:אהרןאילה ברקפרוקצ&#039;יה]] || <nowiki>*[[1975]]האוניברסיטה - [[1978העברית]] <small>(יועמ"שתואר ראשון)</small>… </nowiki>
|-
| [[:אינטגרלאינתיפאדת קוויאל-אקצה]] || <nowiki>*|צד [http://everything2.com/e2node/Line%2520integralשני={{דגל|הרשות מבואהפלסטינית}} מפושט[[הרשות לנושאהפלסטינית]]… </nowiki>
|-
| [[:איראןאירוויזיון]] || <nowiki>*הזמרת ה[[דוד מנשריישראל]]ית -[[אסתר '''איראן:עופרים]] ביןייצגה אסלאםאת ומערב'''. <small>הוצאת…שווייץ… </nowiki>
|-
| [[:אלבטרוסייםאכסניה]] || <nowiki>|תיאור*[http://www.youth-hostels.org.il/ רשת אנ"א] תמונה=<small>[[אלבטרוס(בעברית שטלר]]ובאנגלית)</small>…small… </nowiki>
|-
| [[:אליעזר ריבלין]] || <nowiki>*[[האוניברסיטה העברית]] <small>(תואר ראשון)</small>… </nowiki>
|-
| [[:אלכימיה]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=ככל שמחממים יותר את תרופת הזהב, היא… </nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>|כיתוב=<small>דיוקן מ-[[1723]]</small>… </nowiki>
|-
| [[:אננסון]] || <nowiki>|תיאור=<small>אננסון מול פליי פוינט (Fly Point), [[ניו… </nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
|-
| [[:בעליבית חייםבורבון]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Animal<small>(*התארים diversityהמובאים Octoberלאחר 2007.jpg|250px|]]<brהשם, /><small>מינים…הם תארי כבוד, והם… </nowiki>
|-
| [[:בית המשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>*אתחול העתירה – קרי הגשת '''בקשה למתן צו על תנאי'''… </nowiki>
| [[:ברכת גבורות]] || <nowiki><small>(בקיץ, יש אומרים:)</small> מוֹרִיד הַטָּל; | <small>(בחורף:)</small>… </nowiki>
|-
| [[:גברכת ברוך ה&#039;יימס ג&#039;ויסלעולם]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן="העניינים שבהם לאיִרְאוּ ויתרתיעֵינֵינוּ הםוְיִשְׂמַח המגבשים…לִבֵּנוּ… </nowiki>
|-
| [[:גאורגיםגרגרן]] || <nowiki>ריכוזי אוכלוסייה |תפוצה= [[גאורגיהקובץ:Leefgebied_veelvraat.JPG|250px|]]<br 3,906,314 /><small>([[2006]])…תפוצת הגרגרן… </nowiki>
|-
| [[:גוגלדגל (חברה)טורקיה]] || <nowiki>|כינוי1=Ay Y&#305;ld&#305;z (<small>ובתרגום חופשי[[טורקית]]:</small> המשימה של גוגל היא לארגן'''כוכב את…ירח'''… </nowiki>
|-
| [[:דגל התורה]] || <nowiki>|ממשלות=[[ממשלת ישראל העשרים ושלוש|23]]*, [[ממשלת… </nowiki>
|-
| [[:דגל נוויס]] || <nowiki>|מוטיבים עיצוביים1=ב[[קנטון (הרלדיקה)|קנטון]] -… </nowiki>
|-
| [[:דוד צבי הופמן]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=למכירים אותו מחיים, כתורתו כן אישיותו… </nowiki>
| [[:דונלד דאק]] || <nowiki>* [http://www.drawingnow.com/how-to-draw-donald-duck.html ללמוד איך לצייר… </nowiki>
|-
| [[:דלגןדונש בן לברט]] || <nowiki>|תיאורלמשל תמונה=<small>דלגן(שימו בוגרלב בל[[נמיביהאקרוסטיכון]])</small>:… </nowiki>
|-
| [[:דפשדרישה מודוחקירה]] || <nowiki>|חברת'''תנא תקליטים=[[Muteקמא''' Records]]לומד <small>([[בריטניה]])</small><br…את מספר החקירות מהפסוק "ודרשת… </nowiki>
|-
| [[:האימפריה הברזילאית]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:First Brazilian Empire (orthographic projection).svg|250px|מרכז]]<center><small>מפת… </nowiki>
| [[:דרימוורקס]] || <nowiki>* [http://www.dreamworks.com/ דרימוורקס], האתר הרישמי <small>(אנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:הבנד]] || <nowiki> כיתוב=<small>הבנד, משמאל לימין: ריצ'רד מנואל, גארת'… </nowiki>
| [[:האומות המאוחדות]] || <nowiki>* [http://eyeontheun.org Eye on the UN] <small>(באנגלית)</small> - ניתוח… </nowiki>
|-
| [[:הטרובדורהמועצה הנורדית]] || <nowiki>*<tr><td [http:/colspan=2><small>2</www.operacast.com/trovatore.htmsmall> סקירה- ודירוגמועצת שלהשרים הקלטות…הנורדית… </nowiki>
|-
| [[:המפלגה הקומוניסטית הישראלית]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} פרש מהסיעה ב-[[8 ביולי]] [[1949]]… </nowiki>
|-
| [[:המרכז הרפואי ע&quot;ש חיים שיבא - תל השומר]] || <nowiki>[[תמונה:Sheba with eleanor roosevelt.jpg|שמאל|ממוזער|250px|[[אלינור… </nowiki>
| [[:המצור על בלגרד]] || <nowiki>:<small>ערך זה עוסק במצור על מבצר [[בלגרד]] ב-[[1456]],… </nowiki>
|-
| [[:המשחקים האולימפיים]] || <nowiki><small>(*) ענפי הבייסבול והסופטבול לא יהיו בתוכנית… </nowiki>
|-
| [[:הפלישות הטימוריות לגאורגיה]] || <nowiki>[[תמונה:Timur Exhumed.gif|שמאל|ממוזער|250px|[[טימור לנג]],<BR><small>פורטרט… </nowiki>
| [[:הנוער הלאומי]] || <nowiki>התנועה שמה לעצמה כחזון את הגשמת משנתו של [[זאב… </nowiki>
|-
| [[:הפרלמנט האירופיהצלליות]] || <nowiki><small>1.בסוגריים כולל- [[גיברלטר]]<המיקום אליו הגיע האלבום/small>…סינגל… </nowiki>
|-
| [[:הציונים הכלליים]] || <nowiki>|שיא כוחה=23 מנדטים* (הכנסת ה-2) <BR><small>*נוספו שלושה… </nowiki>
|-
| [[:הרסטורציה]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:France 1815.jpg|250px|מרכז]]<center><small>צרפת בשנת… </nowiki>
|-
| [[:השיר שלנו]] || <nowiki><small> 118 פרקים</small>… </nowiki>
|-
| [[:והדרת פני זקן]] || <nowiki>*ולדברי [[רבי יוסי הגלילי]], באה הדרשה והוציאה… </nowiki>
|-
| [[:ויליאם גיבסון]] || <nowiki><small>לפי סדר כרונולוגי</small>… </nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-קלוד ואן דאם]] || <nowiki>* [http://www.jeanclaudevandamme.us/ האתר הרשמי] <small>(באנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:חדשן חדקרן]] || <nowiki>[[תמונה:Narwhal size.svg|מרכז|200px]]{{ש}}<small>השוואה בין חדשן… </nowiki>
|-
| [[:חוסר היתכנותו הגשמית של המוות במוחו של אדם חי]] || <nowiki>|כותרת=חוסר היתכנותו הגשמית של המוות במוחו של… </nowiki>
| [[:חוקי המשחק (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>העונה הראשונה של הסדרה שודרה בשנת [[2007]], ובעקבות… </nowiki>
|-
| [[:חטיבה 8חלמיתיים]] || <nowiki><small>טקסטמובאים מוקטןעל פי סדר סיסטמטי</small>[[תמונה: Hativa8.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סמל… </nowiki>
|-
| [[:חמצן]] || <nowiki>|צפיפות= 1.429 <small>(-0.15 °C)</small>… </nowiki>
|-
| [[:יהדות אוסטריה]] || <nowiki>בתחילת [[המאה ה-13]] פרחה הקהילה היהודית. אחת הסיבות… </nowiki>
|-
| [[:יהדות אזרבייג&#039;ן]] || <nowiki>* [http://www.kavkaz.org.il יהודי ההרים באזרבייג'ן באתר יהודי… </nowiki>
|-
| [[:יהודה הרצל הנקין]] || <nowiki>הרב הנקין מרבה להביא בספריו פסקים שקיבל מסבו… </nowiki>
|-
| [[:יהודי ההרים]] || <nowiki>* [http://www.kavkaz.org.il/ אתר יהודי ההרים - חדשות הקהילה],… </nowiki>
|-
| [[:כברהכנסיית נגסתהקבר הקדוש]] || <nowiki>* ב-[[ארנסט15 וואליסבמאי]] באדג'[[2009]], תרגוםהתארח אנגלי שלה[[אפיפיור]] [http://www.sacred[בנדיקטוס ה-texts.com/chr/kn/16]]… </nowiki>
|-
| [[:כוכבלואי לכתהשישה ארציעשר, מלך צרפת]] || <nowiki><small>*|סיום ביחסכהונה=[[21 לכדורבאוקטובר]] הארץ.[[1792]]<br></small>(הודח מהכס… </nowiki>
|-
| [[:למהלך האידיאות בישראל]] || <nowiki>[[תמונה:Idiot ad.jpg|שמאל|ממוזער|250px|<small>עטיפת הספר</small>… </nowiki>
| [[:כח לגמלאים]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} ראו רשימת מועמדים מלאה [http://www.knesset.gov.il/elections/asp/party.asp?id=11… </nowiki>
|-
| [[:כיסאמאמר נמלההדור]] || <nowiki>|שם=כיסא[[תמונה:Dor נמלה{{ש}}ad.jpg|שמאל|ממוזער|250px|<small>Theעטיפת Antהספר</small> … </nowiki>
|-
| [[:כנסייתמחוז הקבר הקדושקלינינגרד]] || <nowiki>ב-[[15קובץ:EU במאי]]location, [[2009]]Kaliningrad התארח ה[[אפיפיור]] [[בנדיקטוס ה-16]]…Oblast.png|ימין|ממוזער|180px|מחוז… </nowiki>
|-
| [[:נברסקה]] || <nowiki>|אזור זמן=שעון מרכז: [[UTC]]-6/-5<BR>שעון הרים: [[UTC]]-7/-6<BR><small>מזרח… </nowiki>
|-
| [[:לאונרדוניקולה דה וינצ&#039;יטסלה]] || <nowiki>|כיתוב=<small>כנראהתמונה דיוקןשצילם עצמי[[נפוליאון של לאונרדו דהסרוני]] וינצ'י.…בסביבות… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
|-
|-
| [[:אורי שפר33]] || <nowiki>[http://www.icce.ws/ <u>The'''קישורים International Council for Coach Education - I.C.C.Eנוספים'''</u><br />… </nowiki>
|-
| [[:יוליסס]] || <nowiki>| כותרת = <u>הפרק נמצא בעריכה ממושכת</u>… </nowiki>
|-
| [[:ספר ההלכות]] || <nowiki>לספר כמה שמות מסיבות שונות אחד מהם '''הלכות רב… </nowiki>
|-
| [[:פוטנציאל זטה]] || <nowiki>'''פוטנציאל זטה''' הוא ה[[פוטנציאל כימי|פוטנציאל… </nowiki>
|-
| [[:קורבן מנחה]] || <nowiki><u>'''חובה'''</u>… </nowiki>
|}
=== Headlines end with colon ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1413''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:אופרטוראורות סיבוב(ספר)]] || <nowiki>==דוגמאות=רעיונות שלהמצויים סיבוביםבספר:===</nowiki>
|-
| [[:ארתור רובינשטיין]] || <nowiki>===פרס [[גראמי]] על הביצוע הטוב ביותר של מוזיקה</nowiki>
|-
| [[:ברייטס]] || <nowiki>===אתרים לאומיים:===</nowiki>
|-
| [[:גמילותהארולד חסדיםאוסבורן]] || <nowiki>==מספר= אימרותהתוצאות עלשקבע גמ"חבקרב (מטעםעשר ספר מעשה אבות)היו: ===</nowiki>
|-
| [[:ליאור בירקאן]] || <nowiki>===בירקאן החזיקה בשיאי ישראל במשחים הבאים:=== </nowiki>
|-
| [[:מוסררהמולה בן-חיים]] || <nowiki>==לקריאה נוספת[[מרסל ינקו]] על מולה בן- חיים: == </nowiki>
|-
| [[:מנחםמולה חרוביבן-חיים]] || <nowiki>==לקריאה נוספת[[מרסל ינקו]] על מולה בן- חיים: == </nowiki>
|-
| [[:מעשהסעדיה גנז&#039;יעדני]] || <nowiki>==הדמויותחיבוריו הידועים לנו:==</nowiki>
|-
| [[:ספריית חב&quot;ד]] || <nowiki>==ספרנים:==</nowiki>
|-
| [[:סרוגים]] || <nowiki>===העונה הראשונה:===</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====יצירות לפסנתר:====</nowiki>
|-
| [[:רדוקציהפקח חישוביתבן רמליהו]] || <nowiki>== הוכחתפרטים נוספים מספר המשפטישעיהו בנבואותיו: ==</nowiki>
|-
| [[:רשימת סדרי הקדימה הממלכתיים]] || <nowiki>== דוגמה לאירועים, אליהם מוזמנים חברי סגל א': =</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''210''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:חקרמשה תאונות דרכיםאיכילוב]] || <nowiki>== '''מסלולמשה ההכשרה של בוחני התנועהאיכילוב''' == </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;ין שה-חואנג]] || <nowiki>==='''פעולותיו כקיסר'''===</nowiki>
|-
| [[:צבא השחרור העממי]] || <nowiki>=== '''אירועים מרכזיים בתולדות הצבא הסיני:''' ===</nowiki>
|-
| [[:צהבת]] || <nowiki>=== '''עודף ביצור בילירובין'''===</nowiki>
|-
| [[:צהבת]] || <nowiki>=== '''חסר בפינוי בילירובין'''===</nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב בסיסי''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב מתקדם''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב אקדמיה''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב ייעודי בה"ד''' === </nowiki>
|-
| [[:קורס חובלים]] || <nowiki>=== '''שלב ייעודי שהיה''' === </nowiki>
|}
=== Headlines with capitalization ===
<!-- error number 58 -->
One headline in this article has only capitalization <nowiki>"== HEADLINE IS BIG =="</nowiki>. Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like <nowiki>"== UNO =="</nowiki> is not a problem.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_058.html List of all articles with error 058]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=058 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:שינוי ארגוני]] || <nowiki>===ACTION RESEARCH===</nowiki>
|-
| [[:מציאותתקליטור]] || <nowiki>==מה=DVD-RW היא/ '''לא''' מציאותDVD+RW===</nowiki>
|}
=== Image description with partial <nowiki><small></nowiki> ===
| [[:!avast]] || <nowiki>[[קובץ:Avast! provider.png|שמאל|ממוזער|250px|avast! provider - תפריט המודולים (shields) <small>(לחץ להגדלה)</small>]] </nowiki>
|-
| [[:מחוז קלינינגרד]] || <nowiki>[[קובץ:EU location, Kaliningrad Oblast.png|ימין|ממוזער|180px|מחוז קלינינגרד (באדום)- אין לו קישור יבשתי לשאר שטחה של רוסיה <small>(לחץ להגדלה)</small>]] </nowiki>
| [[:נשיא ארצות הברית]] || <nowiki>[[קובץ:George W. Bush departs US Capitol 1-20-09 hires 090120-N-0696M-103a.jpg|שמאל|ממוזער|250px|המסוק הנשיאותי מטיס בפעם האחרונה את [[ג'ורג' ווקר בוש]] ורעייתו בעוזבם את וושינגטון, לאחר השבעתו של [[ברק אובאמה]] לנשיאות. במרכז מדרגות [[הקפיטול]], מנופפים לשלום הנשיא הנכנס אובאמה, סגנו ביידן ונשותיהם. 20.1.2009 <small>(להגדלה, יש להקיש על התמונה ובמסך הבא, להקיש שוב)</small>]] </nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1615''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אינטגרלאגף קוויכוח האדם]] || <nowiki>:#ערכו של אינטגרלמנט"ם קווי(מנהל מסוגטכנולוגי שניומחקר)</nowiki>
|-
| [[:איסור והיתר]] || <nowiki>:* בתערובת [[בשר בחלב]] (שמות, כג,</nowiki>
|-
| [[:גאולוגיההאמן של ישראלומרגריטה]] || <nowiki>:*- [[טרהאני רוסה]]הוא חלק קרקעמאותה אדומה ו[[חרסית|חרסיתית]]עצמה,</nowiki>
|-
| [[:גיוסהרבנות לצה&quot;להראשית לישראל]] || <nowiki>:*# 42-41[[פסק -דין מתחתהאח לסףוהאחות|פסק הגיוס.הדין</nowiki>
|-
| [[:הברהחסידות תולדות אברהם יצחק]] || <nowiki>:* '''הברהחברי כבדה:'''הקהילה הברה עםחסידי "זנב"תולדות</nowiki>
|-
| [[:העתקהמפיק לינארית(לשון)]] || <nowiki>:*ג ב משמרת חיבור (אדיטיביות):ה</nowiki>
|-
| [[:הרבנותסמואל הראשית לישראלשיידט]] || <nowiki>:#* [[פסק"אוצר דיןהזהב האחשל והאחות|פסקנגן העוגב הדיןהכנסייתי"</nowiki>
|-
| [[:עליית אף על פי]] || <nowiki>:*[http://www.etzel.org.il/afalpi.htm פירוט האניות,</nowiki>
| [[:ויטמין B12]] || <nowiki>:#[[יון]] של [[ציאניד]] (CN) עבור '''[[ציאנוקובלמין]]'''</nowiki>
|-
| [[:חסידות תולדות אברהם יצחק]] || <nowiki>:* חברי הקהילה – חסידי תולדות</nowiki>
|-
| [[:יהדותפולמוסים נורבגיהבין היהדות הרבנית ליהדות הקראית]] || <nowiki>:* בשנת [[1892]] - 214'''תשובת הרבנים:''' התורה נפש.מצווה</nowiki>
|-
| [[:לשון נקייהרובוט]] || <nowiki>:*# ה[[שטן]]לא אומריפגע לאלוהים:רובוט {{ציטוטון|ואולםלרעה בבן אדם,</nowiki>
|-
| [[:מצווהשאלת זהותו של מחבר מחזות שייקספיר]] || <nowiki>:* [[כיבודתיאורו אב ואם|כבדכנכה את(דה-ויר אביךנפצע ואתבדו-קרב</nowiki>
|-
| [[:משפטשישיות רייסטננט]] || <nowiki>:#הפעל*מגרש אתבגודל של כ-65 * 28 מטרים על הקלט הורכב</nowiki>
|-
| [[:רובוטריקיםשלשה 2: הנקמהפיתגורית]] || <nowiki>:*מכפלת '''דימולישר''' (Demolishor,האיבר מדובבהראשון עלברביעי</nowiki>
|-
| [[:תנועות נוער וארגוני נוער בישראלתופסת]] || <nowiki>:#תנועת* [[הצופים'''הבנים העבריים]]על הבנות''': כמו ובתוכה"הבנות</nowiki>
|-
| [[:תרכובתתסמונת קורנליה דה לאנגה]] || <nowiki>:*[[גבות|גבינים]] '''תרכובת קוולנטית''' -עבים תרכובתומאוחדים</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''129''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
| [[:א-דוארה]] || <nowiki>[[en:Al-Dawwara]]</nowiki>
|-
| [[:אבןאליאס אל-אתירכץ]] || <nowiki>[[en:AliElias ibn al-AthirKatz]]</nowiki>
|-
| [[:אברהאארנסט קרמר]] || <nowiki>[[ende:AbrahaErnst_Cramer]]</nowiki>
|-
| [[:דון הרן]] || <nowiki>[[en:Don Harrán]]</nowiki>
|-
| [[:ולטר ונק]] || <nowiki>[[en:Walther Wenck]]</nowiki>
|-
| [[:טבלת טנזורי התמדטאבלה]] || <nowiki>[[en:List of moment of inertia tensorsTabla]]</nowiki>
|-
| [[:יעקבמכשור כ&quot;ץ (היסטוריון)רפואי]] || <nowiki>[[en:JacobMedical Katzdevice]]</nowiki>
|-
| [[:מיכאלפירוט ברונואקדמי]] || <nowiki>[[en:MichaelAcademic Brunodetailing]]</nowiki>
|-
| [[:מכשוררשימת רפואיסדרי הקדימה הממלכתיים]] || <nowiki>[[en:MedicalIsraeli order of deviceprecedence]]</nowiki>
|-
| [[:מלחמתשייע בולגריה סרביה (1885)כהן]] || <nowiki>[[en:Serbo-BulgarianShaye J. D. WarCohen]]</nowiki>
|}
=== Interwiki before last headline ===
<!-- error number 51 -->
The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_051.html List of all articles with error 051]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=051 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:נרסיס לוון]] || <nowiki>[[en:Narcisse Leven]]</nowiki>
|-
| [[:פירוטאקרופוליס אקדמיהחדשה]] || <nowiki>[[enru:AcademicНовый detailingАкрополь]]</nowiki>
|}
=== Reference with punctuation ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''584496''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:אבו סנאןאבילה]] || <nowiki></ref>. עם זאת, ב-17 בפברוארהארכאולוג 2009,[[ויליאם ביטלפוקסוול</nowiki>
|-
| [[:אהרן שבתאיאוחריד]] || <nowiki></ref>.==פלישות השירהה[[אווארים של(עם שבתאי ==עיקרקדום)|אווארים]]</nowiki>
|-
| [[:אופיראחוות טושה גפלהישו]] || <nowiki></ref>.גם==הערות ספרושוליים==<references השני (/>{{קצרמר|נצרות}}[[הקטרקט בעיניקטגוריה:נצרות:</nowiki>
|-
| [[:אינטרנטאישיות אקספלוררבלתי רצויה]] || <nowiki></ref>.IE משולבבדרך כלל באופןהסיבה קבועהיא במערכתעימות</nowiki>
|-
| [[:אלכימיהאמירטס]] || <nowiki></ref>.==תולדות האלכימאיםהחברה==חברת ההלניסטים ניסואמירטס</nowiki>
|-
| [[:אנרכיזםארבעת הגיסים]] || <nowiki></ref>.===המהפכהמשה שרת, דב הוז ואליהו הרוסית===אנרכיסטיםגולומב</nowiki>
|-
| [[:אריהאשקלון]] || <nowiki></ref>. *העיר [[ביתנודעה דוד]] אימץ אתבזכות האריהתעשיית</nowiki>
|-
| [[:באבהבוריס יאגההשלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki></ref>.'''אחראי''' היא מתגוררתלגירוש בבקתה11,343 עשויהיהודי</nowiki>
|-
| [[:בזיליקתבית פאולוס הקדוש מחוץ לחומותהמקדש]] || <nowiki></ref>. הקלויסטרלצד נבנההקרבת עלהקרבנות, ידיפעל ואסאלטובמקדש</nowiki>
|-
| [[:ביתברוך הספרשמואל החקלאי כדורידויטש]] || <nowiki></ref>. "כדורי"בעקבות הינומוצאו אחדה[[יהדות משני בתיהונגריה|הונגרי]]</nowiki>
|-
| [[:בצלםג&#039;ו ליברמן]] || <nowiki></ref>.==פעילות הארגוןדת=="בצלם"ליברמן שייך פרסם[[יהדות</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וליאןגבעת בינגהתחמושת]] || <nowiki></ref>. הייתהשתי זומחלקות הפעםהיו היחידהבגבעת בהיסטוריההתחמושת,</nowiki>
|-
| [[:גבע בנימיןגימטריה]] || <nowiki></ref>.==שער בנימין==בצפוןה[[רמב"ן]] פעל לצמצום גבעהשימוש</nowiki>
|-
| [[:דוקטורדו-מימן סוסחד-חמצני]] || <nowiki></ref>. גםהשלושה סרטיםניסו לא-צבאייםלמצוא שלומונח מאותהשנשמע</nowiki>
|-
| [[:דן אלמגורדלפי]] || <nowiki></ref>.באותה תקופה כתב==מיקום==דלפי אתנמצאת שירובמרכז</nowiki>
|-
| [[:האוניברסיטה העברית בירושלים]] || <nowiki></ref>. כשבע שנים לאחר מכן, ב-[[1 באפריל]]</nowiki>
| [[:האימפריה הביזנטית]] || <nowiki></ref>.[[קובץ:1025AD.PNG|ימין|ממוזער|250px|האימפריה</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליותההשראות לסדרת בבילון 5]] || <nowiki></ref>.המילה==השפעה "'''גאה'''" על הטיותיהתרבותית=====[[בבל]]===ההשפעה</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההידלדלות שלאוכלוסיית לוקסמבורגהדו-חיים]] || <nowiki></ref>. למרותהתגלה זאת,כי לוקסמבורגהאטרזין עדייןגורם ל[[צפרדע</nowiki>
|-
| [[:המטרופוליטהלוח סטפןהגרגוריאני]] || <nowiki></ref>.== בעירחודשי סופיה,השנה ב-9בלוח במארס 1943,הגרגוריאני</nowiki>
|-
| [[:הסכםהמשחקים לונדון (פרס-חוסיין)האולימפיים]] || <nowiki></ref>.רק בעוד פרסשש קידםמדינות אתזכו ההסכםלארח ופנהשתי</nowiki>
|-
| [[:השתלתהפיגוע כליהבמגדלי התאומים (1993)]] || <nowiki></ref>. אדםיוסוף מצא שנתרמהאחר ממנוכך כליהמחסה להשתלהאצל</nowiki>
|-
| [[:וליקוהרי טרנובוסאמיאן]] || <nowiki></ref>.ב-[[1445]], כשהקיסר עוד[[זרע נמצאו במקום שרידי מצבותיעקב]]</nowiki>
|-
| [[:חומראהתחממות דרבי זיראעולמית]] || <nowiki></ref>. כל דםמגמת שהיההתחממות מופרשזו במהלךנצפתה שבעגם</nowiki>
|-
| [[:חסידותועדת אלכסנדרפיל]] || <nowiki></ref>.===שירותיםדעתה טלפוניים===*'''שידוריםשל הנהגת היישוב גברה,</nowiki>
|-
| [[:טענתחיים קים ליאמסלם]] || <nowiki></ref>. בעתהרב הדיוןאמסלם, הציגובניגוד הילדים [[צוואה]]לחלקו</nowiki>
|-
| [[:יהדות ספרדטרור]] || <nowiki></ref>. הידיעההחוקרים נחלקים ההיסטוריתביניהם הברורהבנוגע</nowiki>
|-
| [[:יום-טוביהדות ליפמן הלריאשי]] || <nowiki></ref>.==חיבוריו==*'''תוספותבשנת [[1657]] הקים הרב נתן יוםנטע</nowiki>
|-
| [[:ים כנרתיוליסס]] || <nowiki></ref>. מצב תאריך זה השתנהלא רקנבחר בעקבות כיבושבמקרה.</nowiki>
|-
| [[:ישראלישיבת הר ברכה]] || <nowiki></ref>. שמותהרב שנדחואליעזר היומלמד "ציון",כתב "[[ארץבעניין</nowiki>
|-
| [[:כיכר ציוןכספומט]] || <nowiki></ref>. בהתייחסוכעבור שנים לאירועאחדות, מאוחרהוקמה</nowiki>
|-
| [[:לאונרדוליקוי דה וינצ&#039;יירח]] || <nowiki></ref>.התקרית השנייה התרחשה בעת[[תמונה:LnrEclpse3307.jpg|400px|שמאל|ממוזער|ליקוי</nowiki>
|-
| [[:לשוןמדינת נקייההיהודים]] || <nowiki></ref>. הביטויהוא מוזכרפרסם אףבשנת בספרים1896, בניב[[עברית]],</nowiki>
|-
| [[:מהומותמחוז הרתל הבית (1990)אביב]] || <nowiki></ref>. המשטרה==ראו גם==* הודיעה[[גוש דן]]* לוואקף[[ערים</nowiki>
|-
| [[:מחוזמין פאזארדז&#039;יקואופי]] || <nowiki></ref>. מכאןלטענת נולדוויינינגר, שם העיר ושם המחוז.ל[[אישה]]</nowiki>
|-
| [[:מילוןמנהרות עבריההברחה של רצועת עזה]] || <nowiki></ref>. כןחלק מתפתחמהמנהרות באינטרנטמכילות המילון[[מסוע|מסועים</nowiki>
|-
| [[:ממגורותמרוץ דגוןסמכויות]] || <nowiki></ref>.עללמרות פישההכרעה [[תוכניתב"מרוץ מתאר ארצית]]הסמכויות"</nowiki>
|-
| [[:מעצרמשקה מנהליחריף]] || <nowiki></ref>.עוד יחדתועלת עםבריאותית זאת, עמדתם של אותםבשתיית</nowiki>
|-
| [[:מרדנשים הטבק באיראןבצה&quot;ל]] || <nowiki></ref>. כאמור,כמו כן נשים מילאו לבריטיםאו ולרוסיםממלאות</nowiki>
|-
| [[:נאורוסלרי]] || <nowiki></ref>.== היסטוריהמאידך, ==[[קובץ:Nauruערכים Annexationאלה זניחים</nowiki>
|-
| [[:נירעבירה ברקתלשמה]] || <nowiki></ref>.===קריירה עסקית===ב-בהמשך לקו זה, ה[[1988מלבי"ם]]</nowiki>
|-
| [[:סטיבןעין הוקינגכרם]] || <nowiki></ref>. ביקורועל בהודופי גררהאמונה הפגנותנלקחו מהמקום</nowiki>
|-
| [[:סרבנות גטערבים]] || <nowiki></ref>. מופיעות הסיבות העיקריות לאיהמילים סיום"ערביון"</nowiki>
|-
| [[:עירפיזיקה דודאטומית]] || <nowiki></ref>. מאזלגילויים נרכשוהאחרונים בתים נוספים ויושבובפיזיקה</nowiki>
|-
| [[:פורנוגרפיהפרידריך ניטשה]] || <nowiki></ref>.הסברלטענת אחר נובע מעולם ה[[סלנגתרגום|מתרגם]] כתביו</nowiki>
|-
| [[:פנחס ולרשטייןצ&#039;רניהיב]] || <nowiki></ref>.בינוארלעיר [[2010]]יש חשיבות פרשרבה מתפקידובהיסטוריה</nowiki>
|-
| [[:פרימוסקבר (תואר)רות וישי]] || <nowiki></ref>. בפראג נקרא ראשמסורות הקהליהודיות בתוארקדומות</nowiki>
|-
| [[:צערקרב בעליצליחת חייםמעברות (יהדות)הירקון]] || <nowiki></ref>.בעקבות ה[[תלמוד]] פרשניםשלוש חטיבות הרגלים של הדיוויזיה</nowiki>
|-
| [[:קטלןראש ממשלת ספרד]] || <nowiki></ref>.== מאפייניםאך עדיין נושא פיזייםהתפקיד ==[[קובץ:Orcaנקרא</nowiki>
|-
| [[:קתדרלתרודי נוטרדאם (פריז)דוצ&#039;קה]] || <nowiki></ref>.== המבנההוא =====החזית===[[תמונה:NotreDameDeParis.jpg|ממוזער|שמאל|250px|פרטיסירב להתגייס לצבא ומאוחר</nowiki>
|-
| [[:רמאללהרמות פולין]] || <nowiki></ref>.== האוכלוסייההערות ברמאללהשוליים הייתה==<references</nowiki>
|}
=== Symbol for dead ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2622''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
| [[:!avast]] || <nowiki>מערכת הפעלה=…]]<br>[[Linux]]<br></nowiki>
|-
| [[:NintendoRemixes DS81-04]] || <nowiki>יצא לראשונהמפיק=…דפש מוד<br /></nowiki>
|-
| [[:אורפנד לנד]] || <nowiki>חברי ההרכב=…זלכה<br /></nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:הלוחשתדראז&#039;ן לרוחותפטרוביץ&#039;]] || <nowiki>שחקניםקבוצות קודמות=…טיילר]]…(1993-1991)<br /></nowiki>
|-
| [[:הליכההאנטומיה לקיסריהשל גריי (סדרה)]] || <nowiki>תוכןאורך פרק=…האדם.…43 דקות <br /></nowiki>
|-
| [[:המלחמה הפולנית-סובייטיתהלבלייזר]] || <nowiki>שם המלחמהקרובים=…�בייטית]]…(בן)<br /></nowiki>
|-
| [[:חזירהלוחשת הביתלרוחות]] || <nowiki>מיןשחקנים=…בר…טיילר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:חנההתפלגות סנשגמא]] || <nowiki>תוכןאנטרופיה=…<br /></nowiki>
|-
| [[:טטרית של קריםוורו]] || <nowiki>משפחהראש העיר=…קרים'''…Viitkin)<br /></nowiki>
|-
| [[:כתובתחזיר אדומית מחרבת עוזההבית]] || <nowiki>תוכןמין=…בר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:מלחמת בולגריה סרביה (1885)]] || <nowiki>צד ראשון=…/></nowiki>
|-
| [[:ממלכת בולגריה]] || <nowiki>ישות קודמת=…/></nowiki>
|-
| [[:מרד בר כוכבא]] || <nowiki>מפקד ראשון=…מתניה]]<br /></nowiki>
|-
| [[:מרדכי הגר]] || <nowiki>הבא=…הגר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:מריה לשצ&#039;ינסקה, נסיכת פוליןיוגי-הו]] || <nowiki>צאצאיםרשת שידור=…מארי]]…(יפן)<br></nowiki>
|-
| [[:נרבהנבחרת איי פארו בכדורגל]] || <nowiki>מחוזההפסד הכי גדול=…maakond…[[1993]])<br /></nowiki>
|-
| [[:סיציליאנית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
| [[:ספריית חב&quot;ד]] || <nowiki>תמונה=…/></nowiki>
|-
| [[:סרדועזר ויצמן]] || <nowiki>משפחההשתייכות=…;'''סרדו'''<br/></nowiki>
|-
| [[:פונץ&#039; (להקה)צרפתית]] || <nowiki>חברי ההרכבמשפחה=…בן-לולו…צרפתית'''<br /></nowiki>
|-
| [[:פרדיננדקמניץ הראשון, מלך בולגריהפודולסק]] || <nowiki>תאריםראש העיר=…Mazurchak)<br /></nowiki>
|-
| [[:צרפתית]] || <nowiki>משפחה=…צרפתית'''<br></nowiki>
|-
| [[:קרבקפטן האלןאמריקה]] || <nowiki>צד ראשוןקרובים=…/,מתים) <br></nowiki>
|-
| [[:קרבריינהרד מילוזשר]] || <nowiki>מפקדתפקידים ראשוןצבאיים=…בונו]]<br /></nowiki>
|-
| [[:רובוטריקיםשירות 2:חדרים הנקמה(סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>תסריטאיכותבים=…קורצמן<br /></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''9790''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
|-
|-
| [[:אברוןאבנר רבן]] || <nowiki>[[אברון|אברוניםאבנר רבן]] והמבנים"ארכיאולוגיה השונים:<brימית",</nowiki>
|-
| [[:אורגוןאהרון שולוב]] || <nowiki>[[אורגוןאהרון שולוב|שולוב]] לא ברור, וישנה השערהורעייתו</nowiki>
|-
| [[:אורןאוניית ירושליםבית-חולים]] || <nowiki>[[אורןאוניית ירושליםבית-חולים]]|שם''' מדעי=Pinus(hospital halepensis|שימור=שימורship)</nowiki>
|-
| [[:איבן קרילובאיטליה]] || <nowiki>[[איבן קרילובאיטליה]], מן ה[[1839מפה]]]][[תמונה:Krylov היא נראית</nowiki>
|-
| [[:איסדוד]] || <nowiki>[[איסדוד]]''' (ב[[ערבית]]: '''إسدود''')</nowiki>
|-
| [[:אריה]] || <nowiki>[[אריה]] בספארי ברמת-גן]]אריות</nowiki>
|-
| [[:אשדוד]] || <nowiki>[[אשדוד]], במהלכו מערכים מופעים</nowiki>
|-
| [[:ב]] || <nowiki>[[ב]][[ג]]"[[ד]] [[כ]][[פ]]"[[ת]], המקבלות</nowiki>
|-
| [[:באבה יאגה]] || <nowiki>[[באבה יאגה]], [[1917]]]]'''בַּאבָּה</nowiki>
|-
| [[:ביגפוט]] || <nowiki>[[ביגפוט]] - רגל גדולה.בשנת [[1967]]</nowiki>
|-
| [[:ביותבני ברק]] || <nowiki>[[ביות|בויתובני ברק]], ללאשבו שינויגר בהתנהגותןהתנא [[רבי עקיבא]].</nowiki>
|-
| [[:בית אומיהבצורת]] || <nowiki>[[בית אומיהבצורת]]|תמונה=|כתובית=|דגל=[[תמונה: כאל תופעה שלילית, בשל</nowiki>
|-
| [[:בן דונקלמןגלגל]] || <nowiki>[[בן דונקלמןגלגל]] ([[1913]]הייתה -משמעותית [[11 ביוני]]ביותר</nowiki>
|-
| [[:בעלי גולגולת]] || <nowiki>[[בעלי גולגולת]]|שם מדעי=Craniata}}'''בעלי</nowiki>
|-
| [[:גיד]] || <nowiki>[[גיד]] ב[[גוף האדם]]: [[גיד אכילס]],</nowiki>
|-
| [[:גנאלוגיה]] || <nowiki>[[גנאלוגיה|גנאלוגי]] המהווה גם</nowiki>
|-
| [[:גרעין תורני]] || <nowiki>[[גרעין תורני|גרעין התורני]] ב[[בית</nowiki>
|-
| [[:דגלדין התורהקיימן]] || <nowiki>[[דגלדין התורהקיימן]] שהרכיבומדגים את [[יהדותהרכינוע]]'''דין</nowiki>
|-
| [[:דודרומזאורוס]] || <nowiki>[[דודרומזאורוס]]|שם שכותבים עם קו עזר אחד, עלמדעי=Dromaeosaurus|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:דיגדרוריים]] || <nowiki>[[דיגדרוריים]]|שם משמעות גדולה יותר מכפימדעי=Passeridae}}ה"דרורים</nowiki>
|-
| [[:דימטרודוןהבונים]] || <nowiki>[[דימטרודוןהבונים]]|שם]]{{מועצה מדעי=Dimetrodon|שימור=שימוראזורית חוף</nowiki>
|-
| [[:דפוסהוד שקעהשרון]] || <nowiki>[[דפוסהוד שקע|דפוסהשרון]], השקעהפועל מ-[[1994]].בשיטה זו*'''הספורטק</nowiki>
|-
| [[:הארי פוטר ומסדר עוף החול (סרט)הודו]] || <nowiki>[[האריהודו]] פוטרהיא ומסדר"רפובליקה עוף החול (סרט)|האריריבונית,</nowiki>
|-
| [[:הוד השרון]] || <nowiki>[[הוד השרון]], הפועל מ-[[1994]].*'''הספורטק</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליות]] || <nowiki>[[הומוסקסואליות]] מוחלטת לבין</nowiki>
| [[:הירולה]] || <nowiki>[[הירולה]]|מין=[[הירולה]]|שם מדעי=Beatragus</nowiki>
|-
| [[:הכנעניםהמהפכה התעשייתית]] || <nowiki>[[הכנעניםהמהפכה התעשייתית]]". בעקבות התצוגה,היה סיפרהתפתחות</nowiki>
|-
| [[:המלחמה הפולנית-סובייטיתהמי]] || <nowiki>[[המלחמה הפולנית-סובייטיתהמי]]. לידסיפקה השראה לרוב, אם לא</nowiki>
|-
| [[:הפנתרהעולם הוורודהבא]] || <nowiki>[[הפנתרהעולם הוורודהבא]]" ([[1963]])הרמב"ם *שולל [[הפנתראת עולם</nowiki>
|-
| [[:הפנתרהר הוורודהבית]] || <nowiki>[[הפנתרהר הוורודהבית]] ([[1963]])לצורך *הרחבת [[הפנתרבית המקדש.</nowiki>
|-
| [[:הרובע הנוצרי]] || <nowiki>[[הרובע הנוצרי]], בסמוך ל[[מוריסטן]].</nowiki>
|-
| [[:הרסטורציה]] || <nowiki>[[הרסטורציה]].|תאריך הקמה= [[1814]]|אירועי</nowiki>
|-
| [[:הרפובליקה הדומיניקנית]] || <nowiki>[[הרפובליקה הדומיניקנית]] על</nowiki>
|-
| [[:הרפורמות הבורבוניות]] || <nowiki>[[הרפורמות הבורבוניות]]rect 173</nowiki>
|-
| [[:וודקה]] || <nowiki>[[וודקה]] הראשונה שבתהליך ה[[זיקוק]]</nowiki>
|-
| [[:זיקוק]] || <nowiki>[[זיקוק]] הבררני של ה[[נפט]] על</nowiki>
|-
| [[:זקן]] || <nowiki>[[זקן]] בתער או להתגלח בצורה הדומה</nowiki>
|-
| [[:חדרה]] || <nowiki>[[חדרה]] בשנת [[1890]], מה[[אפנדי]]</nowiki>
|-
| [[:חוויית סף מוותחולון]] || <nowiki>[[חווייתחולון]] סףעד מוות|סףשנת מוות[[1995]] היאלערך, והופעלה</nowiki>
|-
| [[:חייםחומות נחמן ביאליקירושלים]] || <nowiki>[[חייםחומות נחמן ביאליקירושלים]], היורדות מ[[מנדלי מוכרשער</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>[[חיל הרפואה]] ב[[צה"ל]]. הקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:חנה סנש]] || <nowiki>[[חנה סנש]]]]{{ציטוט|תוכן=אַשְׁרֵי</nowiki>
|-
| [[:חסידות תולדות אהרן]] || <nowiki>[[חסידות תולדות אהרן]], ב[[עגה]]</nowiki>
|-
| [[:חרובטורקיה]] || <nowiki>[[חרובטורקיה]]|מין='''חרוב מצוי'''|שםמהווה חלק מהן. כבר בימי</nowiki>
|-
| [[:חרוביוון העתיקה]] || <nowiki>[[חרוביוון העתיקה]]|מין='''חרוב מצוי'''|שםהיא הסגנון האמנותי</nowiki>
|-
| [[:טורקיהיוניים]] || <nowiki>[[טורקיהיוניים]]|שם מהווה חלק מהן. כבר בימימדעי=Columbidae}}'''יוניים'''</nowiki>
|-
| [[:טפיריעל]] || <nowiki>[[טפיריעל]]|מינים=ראוראה בגוףפירוט הערך.בערך|שם</nowiki>
|-
| [[:יאןלבנתן טירסןלבן]] || <nowiki>[[יאןלבנתן טירסןלבן]]|תמונהשם מדעי=[[תמונה:YannDelphinapterus</nowiki>
|-
| [[:ידעליגת העל האנדורית]] || <nowiki>[[ידעליגת העל האנדורית]]|כינוי= הוא -|תחום=[[מידעכדורגל]] המצוי ברשותה|ארגון=[[פדרציית</nowiki>
|-
| [[:יהדותמאיר סרדיניהאגסי]] || <nowiki>[[יהדותמאיר סרדיניה|יהודי סרדיניהאגסי]]., א"ר הסדנה לספרים,</nowiki>
|-
| [[:יובלמבצע שטייניץחורף חם]] || <nowiki>[[יובלמבצע שטייניץחורף חם]]''', ליד ל"[[מערכות (כתבסג'עיה]]</nowiki>
|-
| [[:יונייםמוזילה פיירפוקס]] || <nowiki>[[יונייםמוזילה פיירפוקס]]|שם מדעי=Columbidae}}'''יוניים'''הוא מפותח</nowiki>
|-
| [[:מומבאי]] || <nowiki>[[מומבאי]] כחלק מהשאיפה להתנתק</nowiki>
|-
| [[:מטאדור (רקטה)]] || <nowiki>[[מטאדור (רקטה)|מטאדור]].]][[תמונה:Simon-Grenade.jpg|ממוזער|250px|למעלה:</nowiki>
|-
| [[:יעקב השליחמנדרינה]] || <nowiki>[[יעקב השליחמנדרינה]]|שם היהמדעי=Citrus [[יהודי]] מ[[ארץreticulata}}'''מנדרינה'''</nowiki>
|-
| [[:יפןמרטן גר]] || <nowiki>[[יפןמרטן גר]] שנכתב על ידי [[קיסר יפן|הקיסר]]קלוד-מישל</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
|-
|-
| [[:וושינגטון (מדינה)פנסילבניה]] || <nowiki>&#8211; 783%***[[לותרניםפרוטסטנטים]] &#8211; 755%***[[מתודיסטים]] &#8211; 4%***[[פרסבטריאנים]]</nowiki>
|-
| [[:יוטהקנטקי]] || <nowiki>&#8211; 386%***[[לותרניםפרוטסטנטים]] &#8211; 270%***[[בפטיסטים]] כתות פרוטסטנטיות אחרות&#8211;</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''5852''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:Backstreet BoysEDSAC]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|חברת תקליטים=SonyDeveloped BMGby Martin Campbell-Kelly, Jive|אתר…Department…</nowiki>
|-
| [[:L7S]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה= [[גראנג'אס סירקומפלקס]]|חברת* תקליטים=[[אפיטף…&#350;, &#351;…</nowiki>
|-
| [[:אושיקTears לויfor Fears]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[זמרמוזיקת עבריפופ|פופ]]<br />[[רוק…br…</nowiki>
|-
| [[:אטליזאבריל (להקה)לאבין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהכלים=[[רוקגיטרה]], אלטרנטיבי[[פסנתר]],…</nowiki>
|-
| [[:איפהאדית הילד?רוזוולט]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; [[199630 בספטמבר]]|סוגה= [[רוק (מוזיקה)|רוק1948]]|חברת…) הייתה…</nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת קורטינה ד&#039;אמפצו (1956)]] || <nowiki>…&amp;ndash; הדו"ח הרשמי{{מיזמים|ויקישיתוף=Category:1956_Winter_Olympics|שם…</nowiki>
| [[:אלן מור]] || <nowiki>…&amp;ndash;''[http://web.archive.org/web/20070305213808/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html…</nowiki>
|-
| [[:אורפנד לנד]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[אוריינטל מטאל]]<br…</nowiki>
|-
| [[:אטליז (להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]…</nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>…&amp;ndash; "[[ארבע העונות]]" (איטלקית:…</nowiki>
|-
| [[:אסףאסתר אמדורסקיעופרים]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום||סוגה=[[זמר מספרעברי]]<br אלבומים =11|| להיטים…/>[[מוזיקת…</nowiki>
|-
| [[:ארכיטקטורת מחשב]] || <nowiki>…&amp;ndash;95}}</ref> . גודל [[זיכרון מטמון]]…</nowiki>
|-
| [[:ארקדי דוכין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:ארקטיקבס מאנקיזטרומן]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היום|סוגה= [[אינדי18 רוקבאוקטובר]]<br… [[1982]]), המכונה…</nowiki>
|-
| [[:בלאק סבאת&#039;]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |תמונה=[[תמונה:Black Sabbath…</nowiki>
|-
| [[:בלינק 182]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2005]]|סוגה=[[פאנק רוק]] <br />…</nowiki>
|-
| [[:ברייטס]] || <nowiki>…&amp;ndash; אתר ברייטס אקטיביסטי* [http://www.civilbrights.net/…</nowiki>
| [[:ג&#039;וני שועלי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:דניג&#039;ין סנדרסוןסיברג]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום Breathless |סוגה publisher=[[רוקBearManor Media (מוזיקה)|רוק]]|חברת… location=Albany,…</nowiki>
|-
| [[:דניגרין רובסדיי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|מספר אלבומים ז'אנר=7[[פאנק פופ]]| חברת…</nowiki>
|-
| [[:דפנהדה ארמוניאקדמי איז...]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|חברת תקליטים|סוגה=NMC}}'''דפנה…[[פופ פאנק]] <br />…</nowiki>
|-
| [[:דרוויןדיוק (הטריטוריה הצפונית)אלינגטון]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;1988] 32°C.*טמפרטורה&mdash; מינימליתבמוזיאון ממוצעת…האמריקאי…</nowiki>
|-
| [[:דרייקדיימון בלאלברן]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| אתר אינטרנט סוגה=[http://www.drakebell.com/…[בריטפופ]], [[היפ…</nowiki>
|-
| [[:האימפריהדרווין החתית(הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[בבל]] עורערו32°C.*טמפרטורה בימיו,מינימלית כנראה…ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:האנטומיההאימפריה של גריי (ספר)המוגולית]] || <nowiki>…&amp;mdash; הגרסה הבריטית.*נגד Grayהפת'sאנים Anatomy:באפגניסטן,…</nowiki>
|-
| [[:הילה של חומר אפלהבנד]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1976]] 391.|מקור==קישורים חיצוניים==*[[טורונטו]], [http://www.sciencedaily.com/releases/2006/07/060703163148.htm…[אונטריו]]…</nowiki>
|-
| [[:הפארקהכרזת הלאומיהעצמאות אוורגליידסשל ארצות הברית]] || <nowiki>…&amp;ndash;65</ref>.ידי לאחר[[הקונגרס שהפארק הוקם תושבי…הקונטיננטלי]]…</nowiki>
|-
| [[:התקווה 6המי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום| מספר{{ש}}אולפן: אלבומים =2| חברת…[[1964]]&mdash;[[1982]];…</nowiki>
|-
| [[:התרבותהנרייטה הנאטופיתסולד]] || <nowiki>…&amp;ndash;10,200 לפניתאריך זמננו.הולדתה אתשל הכרונולוגיה…הנרייטה…</nowiki>
|-
| [[:וושינגטון (מדינה)הצלליות]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 66%**[[נצרות1999]] פרוטסטנטית|פרוטסטנטים<BR> [[2004]]&mdash;[[2005]]|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:ויזריהודה פוליקר]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק אלטרנטיבי(מוזיקה)|רוק]]<br…,…</nowiki>
|-
| [[:טרייסייוסי צ&#039;פמןאלפנט]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|[[1991]]|סוגה=[[רוק מספר אלבומים =9(מוזיקה)|רוק]]| תעסוקה…חברת…</nowiki>
|-
| [[:יוטהיזהר אשדות]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 81%**היום|סוגה=[[מורמוניםרוק (מוזיקה)|רוק]] &ndash; 60%**[[נצרות…<br…</nowiki>
|-
| [[:ישראליס בר-און(להקה)]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1983]]<br />[[1981]]&mdash;היום|אלבומים סוגה= 1 שם האלבומים…[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:לואיס קומפורט טיפאני]] || <nowiki>…&amp;ndash; חזונו של [[ג'ון הקדוש]]. כיום…</nowiki>
|-
| [[:מאקליל 10ויין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ]], [[היפ הופ]]|עיסוק=|כלי…}}'''ליל…</nowiki>
|-
| [[:מאק 10מאוטהאוזן]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=1945: un modelo europeo", [[היפ הופ]]|עיסוק=|כלי…http://www.memoriales.net/…</nowiki>
|-
| [[:מדדמאיר המחירים לצרכןאריאל]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1999]]|סוגה=[[זמר המצרכיםעברי]]<br העיקריים שמחיריהם…/>[[פולק…</nowiki>
|-
| [[:מורמונים]] || <nowiki>…&amp;mdash; היסטוריה של ההתגלויות האלוהיות…</nowiki>
|-
| [[:מיוזמטאליקה]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה= [[רוקת'ראש אלטרנטיבימטאל]]<br>, [[רוק…הבי…</nowiki>
|-
| [[:מסמריםמיכאיל ונוצותלריאונוב]] || <nowiki>…&amp;ndash; מילים,[[10 במאי]] לחן*[[ברי1964]]) סחרוף[[צייר]] &ndash;…[[רוסי]].==ביוגרפיה==נולד…</nowiki>
|-
| [[:משה פרץנברסקה]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היום||90%**[[פרוטסטנטים]] מספר&ndash; אלבומים = 3|| חברת…61%***[[לותרנים]]…</nowiki>
|-
| [[:משהנורית פרץגלרון]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים סוגה=[[רוק 3(מוזיקה)|| חברת…רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:משינהנייקד סיטי]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[19951993]]<br />[[2003]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק…ג'אז]],…</nowiki>
|-
| [[:מתיניתוח כספיתדירויות (קריפטוגרפיה)]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=126.* [[רוקAbraham (מוזיקה)|רוקSinkov]]<br…, "Elementary Cryptanalysis…</nowiki>
|-
| [[:נטליעוסמאן קולדאבו]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;1985<br היום||חברת/>1985&ndash;1990<br תקליטים = [[Vevre]]/>1990&ndash;1995|}}'''סטפני…מועדוני…</nowiki>
|-
| [[:נירוונהעלמה (להקה)זהר]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1994]] היום|סוגה| מספר אלבומים =[[גראנג']]<br1|| />[[רוק…להיטים…</nowiki>
|-
| [[:ניתוח תדירויותפיג&#039;ו (קריפטוגרפיה)402]] || <nowiki>…&amp;ndash;126.* [[Abraham Sinkov1944]], "Elementary Cryptanalysis…|מודל קודם = [[פיג'ו 401]]…</nowiki>
|-
| [[:פינק פלויד]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1994]]|סוגה=[[רוק פסיכדלי]]<br…</nowiki>
|-
| [[:סאונדגארדןפליטווד מק]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1997]]היום|סוגה=[[גראנג'בלוז]]|חברת-[[רוק תקליטים=A&M(מוזיקה)|רוק]]<br…BR>[[מוזיקת…</nowiki>
|-
| [[:סוויידפליין וייט טיז]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[2003]]היום|סוגה=[[רוקפופ אלטרנטיבירוק]] <br /> [[פופ…</nowiki>
|-
| [[:סיארה (זמרת)פנסילבניה]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה= בה הותר חופש פולחן ו[[רית'ם אנד בלוז|R&Bדת]],….שטחה…</nowiki>
|-
| [[:עידןקווינטוס יניבפאביוס פיקטור]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;?) היום||מראשוני מספרההיסטוריונים אלבומים =3||חברת…ה[[הרפובליקה…</nowiki>
|-
| [[:עידןרגב רייכלהוד]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|מספר אלבומיםסוגה=3[[מוזיקה מזרחית]]|חברת…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות