לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''37253906''' articles.
* At the moment the script identified '''19742129''' ideas for improvement in '''13431445''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-2224 1413:3218''' and end: '''2010-01-2224 1514:2240''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 4982 min. 454 sec.
 
== Project description in English ==
| 1 || No bold title || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 2 || Article with false <nowiki><br/></nowiki> || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 3 || [[#Article with .3Cref> and no .3Creferences .2F>|Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki>]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 6 || DEFAULTSORT with special letters || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 7 || Headlines start with three "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 8 || [[#Headline should end with "="|Headline should end with "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 62 || style="text-align:right;" | 54 || || style="text-align:right;" | -12
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 410 || style="text-align:right;" | 134 || || style="text-align:right;" | 9-6
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 911 || style="text-align:right;" | 129 || || style="text-align:right;" | 3-2
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 41 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 19 || Headlines start with one "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 20 || [[#Symbol for dead|Symbol for dead]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" |
|-
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 22 || [[#Category with space|Category with space]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" |
|-
| 23 || Nowiki not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 4347 || style="text-align:right;" | 3846 || ↘ || style="text-align:right;" | -51
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 28 || [[#Table not correct end|Table not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 316359 || style="text-align:right;" | 331358 || || style="text-align:right;" | 15-1
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 79 || style="text-align:right;" | 59 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 32 || Double pipe in one link || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 411 || style="text-align:right;" | 49 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 34 || [[#Template programming element|Template programming element]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 31 || style="text-align:right;" | 24 || || style="text-align:right;" | -13
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1812 || style="text-align:right;" | 1713 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 7890 || style="text-align:right;" | 7293 || || style="text-align:right;" | -63
|-
| 43 || Template not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 29 || style="text-align:right;" | 1021 || ↗ || style="text-align:right;" | 812
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 42 || style="text-align:right;" | 21 || ↘ || style="text-align:right;" | -21
|-
| 47 || Template not correct begin || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 9790 || style="text-align:right;" | 9085 || ↘ || style="text-align:right;" | -75
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 5854 || style="text-align:right;" | 5258 || || style="text-align:right;" | -64
|-
| 51 || [[#Interwiki before last headline|Interwiki before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 815 || style="text-align:right;" | 1712 || || style="text-align:right;" | 9-3
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1210 || style="text-align:right;" | 910 || || style="text-align:right;" | -3
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1519 || style="text-align:right;" | 1415 || ↘ || style="text-align:right;" | -14
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 61 || style="text-align:right;" | 41 || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 14 || style="text-align:right;" | 1314 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 58 || [[#Headlines with capitalization|Headlines with capitalization]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2-1
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2617 || style="text-align:right;" | 2229 || || style="text-align:right;" | -412
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 584535 || style="text-align:right;" | 496524 || ↘ || style="text-align:right;" | -8811
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 328315 || style="text-align:right;" | 286351 || || style="text-align:right;" | -4236
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 6660 || style="text-align:right;" | 5360 || || style="text-align:right;" | -13
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2720 || style="text-align:right;" | 2518 || ↘ || style="text-align:right;" | -2
|-
| 69 || ISBN wrong syntax || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 70 || ISBN wrong length || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -2
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 72 || ISBN wrong checksum in ISBN-10 || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 73 || [[#ISBN wrong checksum in ISBN-13|ISBN wrong checksum in ISBN-13]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" |
|-
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1613 || style="text-align:right;" | 1523 || || style="text-align:right;" | -110
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 21 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 78 || [[#Reference double|Reference double]] || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 293259 || style="text-align:right;" | 260251 || ↘ || style="text-align:right;" | -338
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 4 || style="text-align:right;" | 43 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 3623 || style="text-align:right;" | 2523 || || style="text-align:right;" | -11
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 6236 || style="text-align:right;" | 4546 || || style="text-align:right;" | -1710
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 4 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | -32
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2221 || style="text-align:right;" | 1722 || || style="text-align:right;" | -51
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 86 || [[#Link with two brackets to external source|Link with two brackets to external source]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" |
|-
| 87 || HTML named entities without semicolon || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 1 || ↘ || style="text-align:right;" | -1
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''37253906''' articles:
*** '''580603''' new articles
*** '''28653040''' articles with changes
*** some of '''13431445''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 21902081
** errors in last scan: 19742129
** change: -21648
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
 
 
=== GalleryHeadline withoutshould descriptionend with "=" ===
<!-- error number 358 -->
A headline should end with an "=".
Article contains a gallery without image description.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_035hewiki_error_list_error_008.html List of all articles with error 035008]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=035008 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:דובאי]] || <nowiki>== גאוגרפיה = דובאי שוכנת בחצי האי ערב לחופי המפרץ</nowiki>
| [[:כנסיית האגיוס דמטריוס]] || <nowiki>קובץ:Hagios Demetrios, Thessaloniki 02.jpg </nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
|-
|-
| [[:UPS (חברה)אוק&quot;י]] || <nowiki>===שרשרת אספקהכנסי ומטעניםקא-בום!===</nowiki>
|-
| [[:שמורות טבע בישראל]] || <nowiki>===רקע שמירת הטבע===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong checksum in ISBN-13 ===
<!-- error number 73 -->
The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-13.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_073.html List of all articles with error 073]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=073 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:הפלימפססט של ארכימדס]] || <nowiki>9789654824434</nowiki> || <nowiki>4 vs. 9 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''331358''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:Grand Theft Auto IVINXS]] || <nowiki>[[קובץ:GTAIV LogoINXS.jpg|250px280px]]</nowiki>
|-
| [[:אברהם גרנטXxxHOLIC]] || <nowiki>[[קובץ:Avram Grant (2008)xxxholic_vol_1.jpg|200px340px|מרכז]]</nowiki>
|-
| [[:אדםאדין סמיתדז&#039;קו]] || <nowiki>[[קובץ:AdamSmithEdin Džeko.jpg|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:אורובו שחוראואסקה]] || <nowiki>[[קובץ:CoragypsBlasón de atratusUesca.jpgsvg|200px140px]]</nowiki>
|-
| [[:אינתיפאדתאונג אל-אקצהסן סו קי]] || <nowiki>[[קובץ:Fateh-logoAungSanSuuKyi1.jpg|20pxpng]]</nowiki>
|-
| [[:אלפרד נובלאינויאשה]] || <nowiki>[[קובץ:Alfred NobelInuYashaVolume1.jpegjpg|מרכז250px|180pxמרכז]]</nowiki>
|-
| [[:אנטוניסאליפות פוטסיסהפוטבול ליג]] || <nowiki>[[קובץ:PA020112FotsisFootball League Championship.JPGpng|200px220px]]</nowiki>
|-
| [[:ארנסטאנדריי כאהןשבצ&#039;נקו]] || <nowiki>[[קובץ:Ernst CahnAndrij_Szewczenko.jpg|שמאל|ממוזערמרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:בבילון 5אקוויליה]] || <nowiki>[[קובץ:Babylon5posterUdine aquileia2.jpg|200pxממוזער|230px]]</nowiki>
|-
| [[:בנואה מנדלברוטבאקו]] || <nowiki>[[קובץ:Benoit Mandelbrot mgBaku 1804seal.jpgPNG|מרכז|180px141px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;אקמלבנגלור]] || <nowiki>[[קובץ:Jacmel viewSoudha.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסברנשים פוזיוחתיכות]] || <nowiki>[[קובץ:James Posey HornetsGuys_and_dolls_movieposter.jpgjpg‏|מרכז|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:גבעתג&#039;ון שמואלדיואי]] || <nowiki>[[קובץ:GivatJohn ShmuelDewey COAlib.png|150pxjpg]]</nowiki>
|-
| [[:גניג&#039;ייסון תקווהפריסטלי]] || <nowiki>[[קובץ:GaneyJason TikvaPriestley -at Welcomethe 44th Emmy Awards.JPGjpg|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:דגלגיא מאליחבר]] || <nowiki>[[קובץ:FlagGuy of MaliHever.svgjpg|מרכז|250px|border]]</nowiki>
|-
| [[:דייווידדארקנס רובינסון(קומיקס)]] || <nowiki>[[קובץ:David Robinson (Team USA)Darkness.jpg|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:דניאלדוי הרשקוביץאינתנון]] || <nowiki>[[קובץ:Marriage Idan SaritInthanonChedi1.jpg|250px|מרכז]]</nowiki>
|-
| [[:הישרדותדינמו (תוכנית טלוויזיה אמריקאית)טביליסי]] || <nowiki>[[קובץ:SurvivorFootball Club Dinamo Tbilisi.png|250pxgif]]</nowiki>
|-
| [[:המערכההאוס על(סדרת סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהטלוויזיה)]] || <nowiki>[[קובץ:CamelHouse Corps at Beersheba 1915logo.jpg|מרכזsvg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:הפארק הלאומי קומודוהובוקן]] || <nowiki>[[קובץ:Komodo-dragon-1Frank Sinatra Park. Hoboken, NJ.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:הרחקהמכללה מןלמדינאות ההמוןיהודית הסוערוחשיבה אסטרטגית]] || <nowiki>[[קובץ:FAr2008 movieposterSouth Ossetia war en.jpgsvg|מרכז|200px300px]]</nowiki>
|-
| [[:וולטרהפארק הרמןהלאומי פהונג נהא-קה באנג]] || <nowiki>[[קובץ:Walter herrmann shootingPhongnhacave.jpg|200pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ויקטוריה (קולומביה הבריטית)הרטפורד]] || <nowiki>[[קובץ:2009-0605-Victoria-Harbor-PANHartford Connecticut Skyline.JPG|250px]]</nowiki>
|-
| [[:זוראןויקטור פלאניניץ&#039;ואלדס]] || <nowiki>[[קובץ:ZoranPlaninic01Victor_Valdes_15abr2007.jpg|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:טייבהזהות כפולה (סרט)]] || <nowiki>[[קובץ:טייבה20BourneIdentityfilm^*^.JPGjpg|מרכז|250px210px|]]</nowiki>
|-
| [[:יהוד-מונוסוןחרצית עטורה]] || <nowiki>[[קובץ:Yehud Monoson COAChartzit24-1-09.pngjpg|150px251px]]</nowiki>
|-
| [[:ים ואדןטסמניה]] || <nowiki>[[קובץ:PhocaCoat vitulinaof Terschellingarms of Tasmania.jpg|מרכזpng|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:כוכביורי יאיר צור יגאלז&#039;ירקוב]] || <nowiki>[[קובץ:KokhavYairY-Zhirkov.JPG|מרכז|250pxjpg|150px]]</nowiki>
|-
| [[:לודישיבת קול יעקב]] || <nowiki>[[קובץ:Lodקול COAיעקב 2.pngjpg|מרכז|150px250px]]</nowiki>
|-
| [[:מגאדת&#039;לאונה בטיסטה אלברטי]] || <nowiki>[[קובץ:Megadeth Live atLeon BrixtonBattista AcademyAlberti.JPGjpg|240px200px]]</nowiki>
|-
| [[:מזח קרומפורדלופטהנזה]] || <nowiki>[[קובץ:Cromford Wharf 2008Lufthansa_logo.jpgpng|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מיתר (יישוב)לינוקס]] || <nowiki>[[קובץ:MeitarTux.gifsvg|150px]]</nowiki>
|-
| [[:מנדלבאוםמונדיאל בלש פרטי1934]] || <nowiki>[[קובץ:MendelbaumItaly 1934 World Cup.jpg|מרכז|150px]]</nowiki>
|-
| [[:מקסמחוז ליליינטלוידין]] || <nowiki>[[ קובץ:Lilienthal MaxCenter of Chuprene.pngjpg|מרכז|שמאל250px]]</nowiki>
|-
| [[:משחקמייקל בצורה גרפיתג&#039;ורדן]] || <nowiki>[[קובץ:GraphicalGameExampleJordan by Lipofsky 16577.png|שמאל|ממוזער|150pxjpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ניוממזרים ג&#039;רזיחסרי נטסכבוד]] || <nowiki>[[קובץ:FlagInglourious ofBasterds thePoster United StatesIsrael.svgjpg|20px220px]]</nowiki>
|-
| [[:נתיבותמקור מתח]] || <nowiki>[[קובץ:NetivotThevenin COAto Norton.png|150pxשמאל|ממוזער|293px|]]</nowiki>
|-
| [[:סמיוןמשפחת סקסקובורגוצקיסימפסון]] || <nowiki>[[קובץ:Dan SimeonCastellaneta Vtori Popovo cropcropped.jpg|250px150x150px]]</nowiki>
|-
| [[:סנטוסניקולא (כדורגל)אנלקה]] || <nowiki>[[קובץ:Santos_Futebol_Clube_BrazilAnelka Chelsea 2.jpg|100px150px]]</nowiki>
|-
| [[:עובדסטארה (דמות תנ&quot;כית)זאגורה]] || <nowiki>[[קובץ:Ovadya YosefStara-zagora-streets-ngruev.jpg |מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:פאוליניהסמיון סקסקובורגוצקי]] || <nowiki>[[קובץ:Infra JoséSimeon PaulinoVtori Popovo crop.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:פורמוסהסמל (פרובינציה)קמרון]] || <nowiki>[[קובץ:COA of FormosaCoat_of_arms_of_Cameroon.svg|מרכזpng|100pxשמאל|200px]]</nowiki>
|-
| [[:פקטוליטעזה]] || <nowiki>[[קובץ:MuseumGaza für Naturkunde Berlin February 2008 0083City.JPG|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:פרנקפורטפורטוגל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>[[קובץ:Wappen-frankfurtFlag of Portugal.pngsvg|100px|גבול]]</nowiki>
|-
| [[:ק.ד.פרדינן דה אוויהסוסיר]] || <nowiki>[[קובץ:KD Avia Boeing 737-300Ferdinand EI-DJKde DUSSaussure.jpg|מרכז|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:קנדהקארים במשחקים האולימפייםבנזמה]] || <nowiki>[[קובץ:1912 Opening ceremony - CanadaKBenzema.JPGjpg|מרכז|250px|200px]]</nowiki>
|-
| [[:קרבקלרנס קמברה (1917)סידורף]] || <nowiki>[[קובץ:Bundesarchiv Bild 183C-S12137, Westfront, bei Cambrai erbeuteter PanzerSeedorf.jpg|מרכז|300px150px]]</nowiki>
|-
| [[:קתרסיסראול גונזלס]] || <nowiki>[[קובץ:KatharsisRaul NovemberGonzalez 200810mar2007.JPG|שמאלjpg|ממוזערמרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:רודולף פירכורונאלדיניו]] || <nowiki>[[קובץ:Rudolf VirchowRonaldinho061115.jpg|מרכז|180px200px]]</nowiki>
|-
| [[:רכבתשילינג החייםקנייתי]] || <nowiki>[[קובץ:רכבתKenyan החיים20 Shilling Note.jpg|מרכז|250px]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2523''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_081.html List of all articles with error 081]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=081 new interface].
| [[:How To Be Shy]] || <nowiki><ref>‏דנה קסלר, מתנה לחג, עיתון מעריב, 13.7.2001 ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אופרהאוניית סריהמערכה]] || <nowiki><ref>GroveSondhaus, section 1L.: "Dramaturgy"Naval Warfare 1815–1914.</ref> </nowiki>
|-
| [[:בולגריהאיסור במלחמת העולם השנייהקטניות]] || <nowiki><ref>רומנו, אלברט.א, '''יהדות בולגריה''', עמוד 567.‏שם‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:אל-הרג]] || <nowiki><ref>"Nonkilling Global Society", in Peace Building, edited by Ada Aharoni, in ''Encylopedia of Life Support Systems (EOLSS)'', Developed under the auspices of the UNESCO, 2005, Eolss Publishers, Oxford [http://www.eolss.net].</ref> </nowiki>
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>קשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.</ref> </nowiki>
|-
| [[:ביתאתרוג אל(אתר אינטרנט)]] || <nowiki><ref> [http://www.daattog.acco.il/encyclopediahe/valueNew.aspaspx?id1id=36363010 אתר אתרוג מודיע על סגירתו], 16.12.2009‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:בשרג&#039;ון חזירדה מול]] || <nowiki><ref>‏[http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=548338 ישראלמלכת פינקלשטייןהרייטינג ונילההולנדית-ספרדית] אשר סילברמן[[גלובס]], ראשית ישראל עמ' 128‏26.12.2001‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:גוג&#039;ראנוואלה]] || <nowiki><ref>‏שם [http://pportal.punjab.gov.pk/portal/portal/media-type/html/group/309?page_name=Gujaranwala$d_home&group_type=dist&group_id=309&group_name=Gujaranwala&js_pane=P-1004ba76975-10000&pview=true]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:דג&#039;ימה]] || <nowiki><ref>Edo-Tokyo Museum exhibition catalog, p. 207.</ref> </nowiki>
|-
| [[:דילוגי אותיות בתורה]] || <nowiki><ref>ירעם נתניהו, [http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/644/075.html שליפות עם פרופסור ישראל אומן], nrg,{{כ}} 9.10.2007</ref> </nowiki>
| [[:האיטי]] || <nowiki><ref>[http://books.google.com/books?id=FUSD2v4EQE8C&pg=PA40 Roseline Ngcheong-Lum, Leslie Jermyn, '''Haiti''', Marshall Cavendish, 2005, page 40]</ref> </nowiki>
|-
| [[:הגיס הקנדי]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4 תיאור הקרב באתר הווטרנים]</ref> </nowiki>
| [[:האמן ומרגריטה]] || <nowiki><ref>‏{{דבר||לעולם אל תשוחח עם אלמוני פלמוני|1967/05/12|00702}}‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:היידן ומוזיקת עם]] || <nowiki><ref>‏Webster 2001, section 1‏</ref> </nowiki>
| [[:הכשרה מגויסת]] || <nowiki><ref>‏אלון קדיש, '''למשק ולנשק: ההכשרות המגויסות בפלמ"ח''', המרכז לתולדות כוח המגן ה"הגנה" ע"ש ישראל גלילי , 1995‏ ע' 238 </ref> </nowiki>
|-
| [[:הרהיסטוריה אתוסשל בולגריה]] || <nowiki><ref>מתוך‏בר-זוהר אתרמיכאל, http://www.diatheke.org/Athos/index.phpהרכבות שליצאו Dieterריקות, Mitternachtהוצאת הד ארצי, ירושלים, 1999.‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:הרבנותיהדות הראשית לישראלבולגריה]] || <nowiki><ref>‏(ורהפטיגרוזאניס, שלמה, '''קורות היהודים בטורקיה וארצות קדם''', כרך א', סופיה, 1990)‏1934.</ref> </nowiki>
|-
| [[:יו לויד-ג&#039;ונס]] || <nowiki><ref>[http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-obituaries/6263156/Professor-Sir-Hugh-Lloyd-Jones.html Professor Sir Hugh Lloyd-Jones], Telegraph.co.uk, 05 Oct 2009</ref> </nowiki>
| [[:יוליסס]] || <nowiki><ref>‏James Joyce, Selected Letters, ed. Richard Ellmann (London: Faber and Faber, 1975), p. 271‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:יוסוףכדורגל אל-קרדאוויבאיטליה]] || <nowiki><ref>''RSSSF.com'', [http://www.gulf-timesrsssf.com/sitetablesi/topics/articleital-fngichamp.asp?cu_no=2&item_no=161087&version=1&template_id=36&parent_id=16html גאלף"Italy טיימס], 15-07-2007 List of FNGI Champions"]</ref> </nowiki>
|-
| [[:כדכלנית פרנסואהמצויה]] || <nowiki><ref>ראו: אביArabic-יונהEnglish lexicon, מיכאלVolume 1, תולדותPart האמנות4 הקלאסית,By מוסדEdward ביאליק,William ירושליםLane, 2004p. 1578, עמ' 60http://books.google.com/books?id=3p4OAAAAYAAJ&pg=PA1578</ref> </nowiki>
|-
| [[:סיגדלומביני]] || <nowiki><ref>‏הקלידו[http://www.nrn.org.np/speeches/rmshakya.html הערתLUMBINI שוליים- כאן‏The birthplace of Lord Buddha]</ref> </nowiki>
|-
| [[:מערכת זיהוי תווי פנים]] || <nowiki><ref>[http://www.technologyreview.com/Infotech/18796/?a=f]</ref> </nowiki>
| [[:פרשת דיר יאסין]] || <nowiki><ref>‏ מאיר אביזוהר, גדוד מוריה בירושלים בתש"ח [http://gdudmoria.blogli.co.il/סיפורו-של-הגדוד/שער-שני-קרבות-מכריעים/ו-כיבוש-דיר-יאסין-וטבח-שיירת-הדסה/ כאן] ‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:קירהעמוס קירלינהקינן]] || <nowiki><ref>Pintea 1975[http://www.hebrew-writers.org/lacs-in.asp?catalogid=341 עמוס קינן] לכסיקון הסופרים העברים 28בהווה</ref> </nowiki>
|-
| [[:רשימת מאחזיםפמיניזם]] || <nowiki><ref>[httpLeGates://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/0A0FBE3C-C741-46A6-8CB5-F6CDC042465D/0/sason2.pdf דו"ח2001; המאחזים של טליה ששון], עמודקמיר: 1012002</ref> </nowiki>
|-
| [[:שאולפרדיננד הראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>בבליקשלס, מסכת יומא כבחיים, בעמוד 88.</ref> </nowiki>
|-
| [[:קנדה במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4 תיאור הקרב באתר הווטרנים]</ref> </nowiki>
| [[:שבתאי ג&#039;אין]] || <nowiki><ref>פרדרג פאלאבסטרה -ibidem</ref> </nowiki>
|-
| [[:שטירלשבר הליכה]] || <nowiki><ref>[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14510&pgnum=144‏Hamilton הרבBailey's [[אליעזרDemonstrations וולדנברג]],of '''ציץPhysical אליעזר''',Signs חלקin י"א,Clinical סימןSurgery נ"ד]ISBN 0 7506 0625 8‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:שמואלתאודור מוהליבררוזוולט, הבן]] || <nowiki><ref>‏שלמוןאתר Theodore Roosevelt שם‏Association.</ref> </nowiki>
|}
=== Section without content ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1722''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:19941976 בישראל]] || <nowiki>===הסכם השלוםכלכלה ביןותשתיות ישראל לירדן===</nowiki>
|-
| [[:20091994 בקולנוע]] || <nowiki>=== פרסי [[אוסקר]] =אירועים==</nowiki>
|-
| [[:CambridgeCyclamens Universityand PressSwords]] || <nowiki>==היסטוריהמקורות==</nowiki>
|-
| [[:אבנר גלעדי]] || <nowiki>===ספרים===</nowiki>
|-
| [[:אן קולטר]] || <nowiki>===פובליציסטיקה===</nowiki>
|-
| [[:באפיארנסט ציידת הערפדיםקרנק]] || <nowiki>==עונות=מוזיקה 6,7 (חסר)ווקאלית===</nowiki>
|-
| [[:דובאי]] || <nowiki>== גאוגרפיה = דובאי שוכנת בחצי האי ערב לחופי המפרץ הפרסי היא אחת משבע המדינות שמרכיבות את ה"אמירויות הערביות" דובאי גובלת באבי דבי ובשארג'ה דובאי מהווה קו אווירי בינלאומי בשל קירבתה למערב ולמזרח הרחוק ובשל הדומיננטיות שלה </nowiki>
| [[:בנק ישראל]] || <nowiki>==== הפיקוח על הבנקים ====</nowiki>
|-
| [[:דין קיימןה&#039;תשנ&quot;ז]] || <nowiki>===פירסט=נולדו==</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההזרמים שלביהדות האיטירומניה]] || <nowiki>==האיטי כרפובליקהזרמים רוחניים וזרמים פוליטיים עצמאית==</nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של יווןבולגריה]] || <nowiki>===יוון תחתהתקופה שלטוןהקומוניסטית רומא===</nowiki>
|-
| [[:הכנסייההמאה האתיופיתה-23 האורתודוקסיתלפנה&quot;ס]] || <nowiki>===ערים ימי הביניים =חדשות==</nowiki>
|-
| [[:המערבואן הישןדר שלגראף אמריקהג&#039;נרייטור (להקה)]] || <nowiki>=====ביל הפראי וקלמיטי ג'יין==התחלה===</nowiki>
|-
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהבן-שלום]] || <nowiki>===הרכבת הבריטית ודרך החבלים=ספרו==</nowiki>
|-
| [[:ואסיליסישראל ספאנוליסגרשוני]] || <nowiki>====יוסטון רוקטס==מחקריו==</nowiki>
|-
| [[:נוויסכ&quot;ב בכסלו]] || <nowiki>===שחרורחגים העבדים=ומועדים==</nowiki>
|-
| [[:סרטכ&#039; פיראטיבכסלו]] || <nowiki>==צעדיםחגים נגד הפצה פיראטיתומועדים==</nowiki>
|-
| [[:ספרטקוס (סרט)]] || <nowiki>===פרסי האוסקר===</nowiki>
|-
| [[:עמוס קינן]] || <nowiki>===אמנות פלסטית===</nowiki>
|-
| [[:פיט טאונסנד]] || <nowiki>===דת===</nowiki>
|-
| [[:פליקס יעקובי]] || <nowiki>==ספריו==</nowiki>
|-
| [[:קרבפלפלת החווה הסיניתצ&#039;ילי]] || <nowiki>===מאפיינים טקטיים=היסטוריה==</nowiki>
|-
| [[:ראש העין]] || <nowiki>===תזמורת כלי הפריטה===</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_046.html List of all articles with error 046]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=046 new interface].
|-
|-
| [[:מילווקיחיל באקסההנדסה הקרבית]] || <nowiki>לאחרונההחיל בתאריך-האחראי [22להנדסה בינוארהצבאית]]</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>([[1882]]) ול[[בריסל]] (1883]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''54''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:אידיאדוארד סדג&#039;וויקשילס]] || <nowiki>[[קליפורניה]אוניברסיטת זמןקיימברידג' ממושך.בשנים משפחת סדג'וויק1970-1961; הייתהעמית ידוע�בפיטרהאו�</nowiki>
|-
| [[:הבורסהאליעזר לניירות ערך בתל אביבבן-יהודה]] || <nowiki>[[תעודתחנקן], סל|תעודות"אבמים" סל– [[מימן], אשר"מדלק" מחושבות– [[גפרור]], כנוסחה"שח הקשור�רחוק</nowiki>
|-
| [[:אליעזר בן-יהודה]] || <nowiki>[[מימן], "מדלק" – [[גפרור]], "שח רחוק" – [[טלפון]].כמ�</nowiki>
| [[:מעיין הגבורה]] || <nowiki>[[http://www.lcl.org.il/viewwellsprings.php?wsid=2 מעיין הגבורה - היסטורי�</nowiki>
|-
| [[:נקודתישיבת פריצהאור אלחנן]] || <nowiki>[[נשיאעטרת ארצותישראל], הברית|נשיאיםשנטל אמריקאים]על לשעבר,עצמו את תפקיד מנהלה הםהרוחנ�</nowiki>
|-
| [[:קדם אירוויזיון]] || <nowiki>[[טיפקס (להקה)|להקת טיפקס]| Push The Button| נבחר במהל�</nowiki>
|}
=== TemplateTable programmingnot elementcorrect end ===
<!-- error number 3428 -->
Found no end of the table.
Article contains a <nowiki>"#if:" or "#ifeq:" or "#ifexist:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter)</nowiki>.
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_034hewiki_error_list_error_028.html List of all articles with error 034028]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=034028 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:ליקוי חמהבאתרו]] || <nowiki> {{{!}}| borderalign="1"center|<gallery classwidths="wikitable150px" styleheights="border-collapse:collapse" </nowiki>
|-
| [[:בון (קומיקס)]] || <nowiki> {| class="wikitable"! # !! שם הספר !! תא�… </nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''129''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
|-
|-
| [[:בוזוניLove Wof ו-ZMy Life]] || <nowiki>‎−| ספין =1מרכז| מטען צבע 225px]]|מאת=0[[קווין]]| אינטראקציותאלבום= '''[[הכוחLive הגרעיניKillers]]'''<BR></nowiki>
|-
| [[:בוזוניNever WLet ו-ZMe Down]] || <nowiki>‎−| ספין =1| מטען צבע מאת=0[[דייוויד בואי]]|יצא אינטראקציותלאור= [[הכוח27 הגרעיניבאפריל]] [[1987]]</nowiki>
|-
| [[:זאורופוסידון]] || <nowiki>‎|שמאל|ממוזער|250px|זאורופוסידון]] |ממלכה=[[בעלי</nowiki>
| [[:החיים היפים על הסיפון]] || <nowiki>‎‎"Livin' the Suite Life"‎‏‎‎|שחקנים=[[קול ספראוס]]<br</nowiki>
|-
| [[:טירנה]] || <nowiki>‎|150px]]<br/>דגל העיר|תמונה= [[קובץ:07Tirana Sheshi Skenderbej04.jpg|250px|מרכז]]|כתובית=כיכר</nowiki>
| [[:התקוה (ספינת מעפילים)]] || <nowiki>‎|הוזמנה=|הושקה=[[1897]]|הוכנסה לשירות= |מצבה כיום=|גורלה=הוצאה</nowiki>
|-
| [[:ויניפגטרנספר]] || <nowiki>‎|150px|גבול]]{{ש, מתוך ספרו '''לשכים בעיניכם'''}}}}[[דגל ויניפג]]|סמל=[[קובץ:Winnipeg Coat</nowiki>
|-
| [[:יהודה ברנדסטרנספר]] || <nowiki>‎|מרכז|190px]]|כיתוב=, |תאריךמתוך לידה=ספרו [[ה'תשי"ט]],''לשכים [[1959]]|תאריךבעיניכם'''}}</nowiki>
|-
| [[:ישראליהדות בולגריה]] || <nowiki>‎il‎1878)|המלחמה קידומתהעות'מאנית-רוסית טלפון1877-1878]], =[[מלחמת 972}}בולגריה</nowiki>
|-
| [[:מוחמד עלי (מתאגרף)]] || <nowiki>‎]]</div>|הישג=<div style="text-align: center;">בין השנים: [[1964]]-[[1967]]</div>|מדליה=<div</nowiki>
|-
| [[:מוחמד עלי (מתאגרף)]] || <nowiki>‎]]</div>|הישג=<div style="text-align: center;">בין השנים: [[1964]]-[[1967]]</div>|מדליה=<div</nowiki>
|-
| [[:ניקולאס טינברגן]] || <nowiki>‎|מרכז|200px]]|כיתוב=משמאל ניקולאס טינברגן ומימין</nowiki>
|-
| [[:פרננדו יורנטה]] || <nowiki>‎|210px]]|כיתוב=|שם מלא=פרננדו יורנטה טורס|תאריך</nowiki>
|-
| [[:רבינוביץ]] || <nowiki>‎]] – נערה שהתמודדותה עם [[סרטן (מחלה)|מחלת הסרטן]]</nowiki>
| [[:צפת]] || <nowiki>‎|סמל=[[קובץ:Safed COA.png|120px]]|דגל=|תמונה=[[קובץ:ZPAT.JPG|250px]]|כתובית=מבט</nowiki>
|}
== Middle priority ==
This article has a <nowiki><ref></nowiki> and not a <nowiki><references /></nowiki>. This is not correct syntax.
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_003.html List of all articles with error 003]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=003 new interface].
 
[[:ספיטפייר]]
[[:משחק מחשב]], [[:רודוס]]
 
=== Category double ===
In this article is a category double.
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=017 new interface].
|-
|-
| [[:יהודיזלמן ההריםשניאור]] || <nowiki>יהדותמשוררים התפוצותעבריים</nowiki>
|-
| [[:משה סאבא]] || <nowiki>יהודים מקסיקנים</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''43''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_080.html List of all articles with error 080]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=080 new interface].
|-
|-
| [[:אדוביאן פלקסקולטר]] || <nowiki>[http://opensourcewww.adobethesmokinggun.com/wikiarchive/display/flexsdk/Download+Flex+3*1022042coulter1.html FlexTargets 4Ann - 2010==הממשקCoulter] </nowiki>
|-
| [[:אדובי פלקסחיפה]] || <nowiki>[http://opensourcewww.adobecbs.comgov.il/wikipublications/displayexpenditure_survey05/flexsdkpdf/Download+Flex+3* Flex 4 - 2010==הממשקt07_1.pdf] </nowiki>
|-
| [[:אן קולטר]] || <nowiki>[http://www.thesmokinggun.com/archive/1022042coulter1.html Targets Ann Coulter] </nowiki>
|-
| [[:שבתאימועצת ג&#039;איןתנועות הנוער בישראל]] || <nowiki>[http://edocswww.ubknesset.uni-frankfurtgov.deil/volltexteprotocols/2008data/38044rtf/originalchinuch/Stimme_0252005-06-14-01.pdf rtf כתבהפרוטוקול </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''260251''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:אבראהיםJust צרצורDance]] || <nowiki>[http://www.ynetyoutube.co.ilcom/articles/0,7340,Lwatch?v=M65zI9LH-3377822,00.htmlas&feature=fvst] </nowiki>
|-
| [[:אולדריך דוראסאבודים]] || <nowiki>[http://dbcommunity.chessmetricstvguide.com/CM2blog-entry/PlayerProfile.asp?Params=190510SSSSS3S032797190805111000000000000010100TV-Show-Blog/Tv-Previews/Lost-Scads-Scoopy/800037760 </nowiki>
|-
| [[:אוריאביהו שרקיבן-נון]] || <nowiki>[http://ravsharkiwww.orgnews1.co.il/content/view/16/166Archive/001-D-148208-00.html?tag=20-11-38] </nowiki>
|-
| [[:אינגרידאדמונד בטנקורוילהלם ברילנט]] || <nowiki>[http://www.haaretzpoia.co.ilpl/hasitehistoria/pagespdf/ShArtPEapteki.jhtml?itemNo=959480&contrassID=2&subContrassID=16&sbSubContrassID=0jaroslawskie.pdf] </nowiki>
|-
| [[:אמנוןאוריינט לויהאוס]] || <nowiki>[http://www.nrgorienthouse.co.il/online/4/ART1org/623about/184index.html] </nowiki>
|-
| [[:אסתראיסור עופריםקטניות]] || <nowiki>[http://esther-ofarimmachonshilo.deorg/childPDF/Machon_Shilo_Pesaq_Qitniyoth_2.htmpdf] </nowiki>
|-
| [[:ארנהאנטוניו יאקובסןגראמשי]] || <nowiki>[http://www.danish-furnituremarxists.comorg/designersarchive/arne-jacobsengramsci/works/1917/12/rev_against_capital.htm] </nowiki>
|-
| [[:בודרוםאפקט פלצבו]] || <nowiki>[http://www.liviusncbi.org/di-dnnlm.nih.gov/diasporaentrez/diasporaquery.htm#decree]fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15820838&query_hl=26&itool=pubmed_docsum </nowiki>
|-
| [[:ביתארצ&#039;יבלד הכנסת העתיק בפקיעיןמאריי]] || <nowiki>[http://www.israeliguidefirstworldwar.combham.ac.uk/nicknames/indexmurray.aspx?id=2782htm] </nowiki>
|-
| [[:בנימיןבאר נתניהושבע]] || <nowiki>[http://newswww.msn1911encyclopedia.co.ilorg/news/StatePoliticalMilitary/Political/200410/20041026185300.htmlBeersheba] </nowiki>
|-
| [[:בתבלוק גלים24]] || <nowiki>[http://www.moitalmagen.govorg.il/CmsTamateduiot/youth_college1501_2000.aspx?collegeId=341doc] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ימיברייטקופף קרטרוהרטל]] || <nowiki>[http://www.washingtonpostbreitkopf.com/wp-dyn/content/article/2006/12/07/AR2006120701835.html] </nowiki>
|-
| [[:גבעתייםג&#039;יימס ארל ג&#039;ונס]] || <nowiki>[http://www.givatayimimdb.netcom/NewsView.asp?num=1543name/nm0000469/awards] </nowiki>
|-
| [[:גינס (בירה)גבינה]] || <nowiki>[http://www.chem.edbiu.ac.ukil/guinnessJH/Responsa/COTAR/srch/ktv_srch623_frm_1.htm] </nowiki>
|-
| [[:גרעיןגירוש תורניפעילי החמאס ללבנון]] || <nowiki>[http://www1www.maarivbtselem.co.il/online/1org/ART1hebrew/491deportation/1961992_mass_deportation.htmlasp] </nowiki>
|-
| [[:דונשדוד בןאנטול לברטברוצקוס]] || <nowiki>[http://www.daatlabiennale-israeli-pavilion.ac.il/daatorg/vlhtml/tohenD_Site.asp?id=66html*] </nowiki>
|-
| [[:האינתיפאדההגריזם: היווצרות העולם הראשונההאסלאמי]] || <nowiki>[http://wwwhumanities.danielpipesuchicago.orgedu/3676depts/what-jewish-ties-to-jerusalemnelc/programs/civreadinglist.htm] </nowiki>
|-
| [[:הידלדלותהחזית אוכלוסייתלשחרור הדו-חייםכדור הארץ]] || <nowiki>[http://www.physcitimesonline.uclaco.eduuk/Facultytol/Narinsnews/publicationsworld/pdfsus_and_americas/Sun%20and%20Narins%20BCarticle3525141.pdfece] </nowiki>
|-
| [[:הלוחהיער הגרגוריאניהלאומי סקוויה]] || <nowiki>[http://www.uictarol.edu/depts/accc/software/isodatescom/leapyeargroves.html] </nowiki>
|-
| [[:המפלגההפועל הרפובליקניתבאר שבע]] || <nowiki>[http://www.harpweekmogiel.comnet/09CartoonEC/BrowseByDateCartoonintertoto-history/1976.asp?Year=2003&Month=November&Date=7php] </nowiki>
|-
| [[:הפועלהתנגשות תלהלוויינים אביבאירידיום (כדורגל)33 וקוסמוס 2251]] || <nowiki>[http://wwwen.nrgrian.co.il/online/3ru/ARTrussia/85820090303/005120392490-print.html] </nowiki>
|-
| [[:הרונדי אתוסויינברג]] || <nowiki>[http://www.rtitlebaumgbrathletics.com/Fantasy%20Art%20Pagessport/MountAthosPageswimpag.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:הרצלזכויות בודינגרבעלי חיים]] || <nowiki>[http://www.iafanonymous.org.il/Templates/Journal/Journalv-dissection1.IN.aspx?lang=HE&lobbyID=50&folderID=1090&subfolderID=1098&docfolderID=1204&docID=21247htm] </nowiki>
|-
| [[:ויליאם דאווננטחיפה]] || <nowiki>[http://www.gutenbergcbs.org/dirs/4/1gov.il/2population/4126new_2003/4126tab_3.txtpdf] </nowiki>
|-
| [[:חואןיאנוש מנואל ורגאסקורצ&#039;אק]] || <nowiki>[http://wwwmovies.haaretznytimes.co.ilcom/hasitemovie/pages/ShArtPE.jhtmlreview?itemNores=834405&contrassID=2&subContrassID=13&sbSubContrassID=09D0CE6DD163EF931A25757C0A967958260] </nowiki>
|-
| [[:טחינהיואב גלנט]] || <nowiki>[http://www.notes.cozionism-israel.ilcom/shookydic/16412Shayetet_13.asphtm] </nowiki>
|-
| [[:יהדותים משיחיתהמלח]] || <nowiki>[http://wwwnews.geocitiesnana10.comco.il/kmytel4Article/tiza.htm?ArticleID=660130] </nowiki>
|-
| [[:יעקבישראל שאול אלישרהיום]] || <nowiki>[http://www62.israelphilately128.org57.il2/stampsOlive/stampAM3/Israel/Default.asphtm?idhref=2187]ITD%2F2008%2F05%2F09&pageno=1 </nowiki>
|-
| [[:ישילאופרד לוי1]] || <nowiki>[http://newswww.wallaarmyvehicles.co.ildk/?w=images//722633leopard1a3trainer.jpg] </nowiki>
|-
| [[:לארס יאנסןלינוקס]] || <nowiki>[http://lambiekwww.groklaw.net/artists/j/jansson_lars.htmGroklaw] </nowiki>
|-
| [[:לקותמגלים למידהעם דורה]] || <nowiki>[http://collegewww.sapirusatoday.ac.ilcom/life/sapirbooks/deannews/tip_likuiei20082004-02-18-dora_x.pdfhtm] </nowiki>
|-
| [[:מוזילה פיירפוקסמונאקו]] || <nowiki>[http://mozillawww.orgassemblee-nationale.ilfr/news11/2008rap-info/06/18/firefox3i2311-1-day-8-million2.asp] </nowiki>
|-
| [[:מפרץמייריד הא לונגקוריגן]] || <nowiki>[http://www.halongantiimperialista.org.vn/details.asp?lan=en&id=567content/view/6060/229/] </nowiki>
|-
| [[:מרקשממשלת בריטניה]] || <nowiki>[http://whcscc.unescolexum.orgumontreal.ca/en/list1989/3311989rcs2-796/1989rcs2-796.html] </nowiki>
|-
| [[:ניהולמעלות איכות כוללנידפנה]] || <nowiki>[http://www.jusejerusalem.ormuni.jpil/ejer_sys/demingpicture/03atarim/site_form_atar.html]asp?site_id=7254&pic_cat=1&icon_cat=5&york_cat=8&type_id=203 </nowiki>
|-
| [[:סטניסלבמרקו קוןפנטאני]] || <nowiki>[http://www.olimpbasecyclingnews.orgcom/1924xresults/1924fb2000/jul00/tdfrance00/stages/tdfrance00st16r.html]shtml </nowiki>
|-
| [[:סלרינ נח נחמ נחמן מאומן]] || <nowiki>[http://www.nrgmoharan.co.il/online/43/ART1com/699album_music/429audio01.html#4866479mp3] </nowiki>
|-
| [[:עירנעם דודמילס]] || <nowiki>[http://www.ortnrg.orgco.il/articlesonline/?item=3001891913/ART1/756/386.html] </nowiki>
|-
| [[:עמנואל וליקובסקיסיגר]] || <nowiki>[http://www.stephenjaygouldaltadisusa.orgcom/ctrlconnoisseur/gould_velikovskyhistory.htmlasp] </nowiki>
|-
| [[:פיוצ&#039;רמהסמל הפיליפינים]] || <nowiki>[http://www.inquisitrgov.comph/18383/futurama-might-return-to-foxaboutphil/RA8491.asp] </nowiki>
|-
| [[:פנסילבניהענת בילצקי]] || <nowiki>[http://www.courtsnews1.stateco.pa.us/Indexil/CommonPleasArchive/Judicialdistricts003-D-34234-00.asphtml?tag=13-39-57] </nowiki>
|-
| [[:פרסערוץ גתההמזרח התיכון]] || <nowiki>[http://www.mpiwg-berlinmetv.mpg.de/KWGorg/projects_eprogramming.htm] </nowiki>
|-
| [[:צבי מזא&quot;הפליקיר]] || <nowiki>[http://wwwwww3.meimadnationalgeographic.org.ilcom/places/maps/ArticlePagemap_country_micronesia.asp?ArticleId=86html] </nowiki>
|-
| [[:קוסובוצהלון]] || <nowiki>[http://newswww.bbcread4free.co.ukil/2/hi/europe/1530781alon-hilu.stmasp] </nowiki>
|-
| [[:קרול פילץקיבוץ]] || <nowiki>[http://www.olimpbaseynet.co.orgil/1924xarticles/1924fb1,7340,L-3554374,00.html] </nowiki>
|-
| [[:קנאביס]] || <nowiki>[http://www.maariv.co.il/online/15/ART1/466/697.html] </nowiki>
| [[:ראנצ&#039;י]] || <nowiki>[http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&geo=-104&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&geo=408122533 </nowiki>
|-
| [[:רוחאללה ח&#039;ומייני]] || <nowiki>[http://www.iran-bulletin.org/economics/HOUSING.html] </nowiki>
| [[:רחובות]] || <nowiki>[http://crehovot.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=2ea0196a-6971-455a-a219-99017f084e81&page=9f2a6529-8557-4b7b-a916-eea7c298a5c4&fol=06517a79-ddf5-4c6e-b075-9a26dacee559&code=06517a79-ddf5-4c6e-b075-9a26dacee559 </nowiki>
|-
| [[:רשימתרצח מאחזיםנוסעי האירוואן]] || <nowiki>[http://www.haaretzpalmach.coorg.il/hasite/pages/ShArtSRshow_item.jhtmlasp?itemNoitemId=6304&levelId=72298538796&objNoitemType=596790&returnParambook=Y150178 </nowiki>
|-
| [[:שוהםשלהי (יישוב)העת העתיקה]] || <nowiki>[http://shohamwww.munifordham.iledu/halsall/basis/Indexvita-antony.asp?ArticleID=4951&CategoryID=133html] </nowiki>
|-
| [[:שלהביתתל אביב-יפו]] || <nowiki>[http://www1www.snunittel-aviv.k12gov.il/heb_journalsHebrew/_MultimediaServer/aretzDocuments/31804512516957.htmlpdf] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''59''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
|-
|-
| [[:המועצה הנורדיתTCP/IP]] || <nowiki>&lt;table borderstyle=1&quot;border:1px SOLID black;&quot; cellpadding=2&quot;5&quot; cellspacing=0 align=left width=280px&quot;1&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:חגיאיי זמירקיימן]] || <nowiki>&lt;trtable border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;290px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאליחס 1974הכסף]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;3&quot; align=&quot;center&quot;&gt;'''קבועי הכסף'''&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מיוטמודל ה-OSI]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;285px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1934]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1938]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1954]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1974]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:צ&#039;כיהניסוי הייפלי-קיטינג]] || <nowiki>&lt;table border=tr&quotgt;0&quotlt;td cellpaddingrowspan=3&quotgt;2&quotlt; cellspacing=/td&quotgt;0&quotlt;th aligncolspan=4&quot;center&quotgt;הפרשי width=&quot;75%&quot;&gt;זמנים ([[התארכות זמן]]) </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''286351''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:Grand24 Theft(סדרת Auto: San Andreasטלוויזיה)]] || <nowiki>====השפעה תכונות חדשות במשחקמסדרות אחרות====</nowiki>
|-
| [[:אהרןThe מגדSims (סדרת משחקים)]] || <nowiki>====The מספריוSims 3 World Adventures====</nowiki>
|-
| [[:אור יהודהאבולוציה]] || <nowiki>=====כדורגל= סחף גנטי ====</nowiki>
|-
| [[:אזידאופני הנתרןתהודה של גלריית לחישות]] || <nowiki>===טיפולשימושים===</nowiki>
|-
| [[:איניגואיי ג&#039;ונספארו]] || <nowiki>===עבודותיו הבולטותאקלים ===</nowiki>
|-
| [[:אליזהאליפות קורנהאירופה בכדורסל 1935]] || <nowiki>====זכיותהמשחק (1)הנוסף====</nowiki>
|-
| [[:אליפות אירופה בכדורסל 2007]] || <nowiki>===חמישיית הטורניר <ref> [http://www.interbasket.net/news/107/2007/09/17/eurobasket-2007-all-tournament-team/ Eurobasket 2007 All-Tournament Team]</ref>===</nowiki>
| [[:אנימורפס]] || <nowiki>===דמויות משנה/אורח===</nowiki>
|-
| [[:ארכאולוגיהאנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>===תתי-תחומים בארכאולוגיהנעורים===</nowiki>
|-
| [[:אשדודארכאולוגיה]] || <nowiki>====במלחמתתתי-תחומים העצמאות=בארכאולוגיה===</nowiki>
|-
| [[:בורגראנץ&#039;]] || <nowiki>=== מנכ"לים === </nowiki>
|-
| [[:בית הספר הדמוקרטי בחדרההתפוצות]] || <nowiki>=== חופשבית הספר הבינלאומי ללימודי העם למידההיהודי ===</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;אר ג&#039;אר בינקס]] || <nowiki>==== [[מקומות בסרטי מלחמת הכוכבים#נאבו|נאבו]] ====</nowiki>
| [[:ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי]] || <nowiki>===פעולות מרכזיות אשר בנק"י יזמה בשנים האחורנות===</nowiki>
|-
| [[:גדרהג&#039;ייניזם]] || <nowiki>===מוסדותנדרי רפואייםהנזירים===</nowiki>
|-
| [[:גלוסקמאגיבורים - דמויות]] || <nowiki>===מקורות=דמויות עם כוחות על====</nowiki>
|-
| [[:דילדודבורת הדבש]] || <nowiki>===צורהעוקץ הדבורה===</nowiki>
|-
| [[:דרישהדייל וחקירהקרנגי]] || <nowiki>====מספרי גישת רבי זרחיה הלוי הביקורת====</nowiki>
|-
| [[:האיהאדונית (סדרת טלוויזיה)והרוכל]] || <nowiki>===רשימתמשמעויות הספריםהשמות=== </nowiki>
|-
| [[:הגאון מווילנההבדלה]] || <nowiki>===יחסונוסח ללימודיההבדלה חולבתפילה===</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליותהחזרת אור]] || <nowiki>====הומוסקסואלים בצבאמשטח בריטניהדק ובצבאבתוך ארצותתווך הבריתאחיד====</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההיפופוטם של האיטיגמדי]] || <nowiki>===מהפכת 2004 והדחתרבייה אריסטיד===</nowiki>
|-
| [[:המשפט הרומי]] || <nowiki>===החוק הרומי באימפריה הביזנטית===</nowiki>
| [[:הכשרה מגויסת]] || <nowiki>=== ספרי ואלבומי הכשרות‏‏<ref>‏לרוב ספרי ואלבומי ההכשרות הודפסו במספר מצומצם של עותקים. בדרך כלל עותק אחד, לכל הפחות, נמצא בספריית [[מוזיאון הפלמ"ח]] וכן ניתן למצוא אלבומי תמונות באוצר התמונות שבמוזיאון‏.</ref> ===</nowiki>
|-
| [[:המיהצבא האדום]] || <nowiki>===חבריםארגון הצבא נוספיםהאדום===</nowiki>
|-
| [[:הנדסה גרעיניתהרצליה]] || <nowiki>=== תוכניותשכניה הערבים של הרצליה בין לימודהשנים בישראל1924-1948 ===</nowiki>
|-
| [[:הפועלזהו תל אביב (כדורגל)זה!]] || <nowiki>===סמלי=זהו הקבוצהזה לאורךבתקופת השניםמלחמת המפרץ (1991) ====</nowiki>
|-
| [[:הרכבתחומר הקלה בירושליםתורשתי]] || <nowiki>===גשר= המיתריםהסבר -אבולוציוני גשרלחומר קלטרווההתורשה הנגיפי ====</nowiki>
|-
| [[:התנגדות גרמנית לנאציזםטירנה]] || <nowiki>===המשמעות של הצלחת הכנסייה בעצירתהמיקומה של תוכניתהעיר T4===</nowiki>
|-
| [[:זלמןיהדות שזראנקונה]] || <nowiki>===[[ספרפארק יובל]]בית לכבודוהקברות===</nowiki>
|-
| [[:חורב (רשת חינוך)יוון]] || <nowiki>===מפעלים נוספים שלצומח הישיבה===</nowiki>
|-
| [[:טורקיהיעקב אילון]] || <nowiki>====תיאורו שלכלי תקשורת שבהם כתב או אבןשידר בטוטה====</nowiki>
|-
| [[:יהדותכיפה חרדית(מבנה)]] || <nowiki>====התמודדות עםגלריית מגמותקופולות אנטי-חרדיותמפורסמות בציבור החילוני====</nowiki>
|-
| [[:יוחנןלהט&quot;ב פאולוסיהודים השנידתיים]] || <nowiki>====נסיעות בעולם=מהעיתונות===</nowiki>
|-
| [[:יוסיףלרכב סטליןעל הלווייתן]] || <nowiki>===סטלין והיהודיםהסיום===</nowiki>
|-
| [[:יצחק לופבןמוחמד]] || <nowiki>===בעריכתו= כיבוש מכה ====</nowiki>
|-
| [[:כרומטוגרפיהמטאליקה]] || <nowiki>====האלבום דוגמה השחור====</nowiki>
|-
| [[:לימלחמת הארווי אוסוואלדהדפדפנים]] || <nowiki>==== ההמלטותהשליטה ורצחשל השוטראינטרנט ג'פרסוןאקספלורר דייויס טיפיט ====</nowiki>
|-
| [[:מודיעין-מכבים-רעותמעמד הר סיני]] || <nowiki>===מוסדותמועד ההתרחשות חינוךומקומה===</nowiki>
|-
| [[:מידה סיגמא-סופיתמשקפיים]] || <nowiki>===שקילות למידתמספר המשקפיים הסתברות===</nowiki>
|-
| [[:מנתורנס]] || <nowiki>===תיאוראין מורפולוגיסומכין על הנס===</nowiki>
|-
| [[:משפטסיומת החתונהאינטרנט]] || <nowiki>===ניסוחטבלת עבורסיומות המדינות גרפים===</nowiki>
|-
| [[:ניתוח תדירויות (קריפטוגרפיה)ספירלה]] || <nowiki>===ספירלות דוגמה דו-ממדיות===</nowiki>
|-
| [[:סופר-סימטריהעיצוב אתר אינטרנט]] || <nowiki>===נומנקלטורה דרישות רב תחומיות === </nowiki>
|-
| [[:סלובניהפדרו דה ואלדיביה]] || <nowiki>===חורבן יהדות סלובניה סנטיאגו===</nowiki>
|-
| [[:עיןפיט קוביטאונסנד]] || <nowiki>=== הכפר אל-קבו דת===</nowiki>
|-
| [[:פוליגמיהפרנק רייקארד]] || <nowiki>=====בכנסייהקריירה המורמונית==בינלאומית (1981-1994)===</nowiki>
|-
| [[:פרבולהקארמה קאג&#039;יו]] || <nowiki>=== בנייה על ידיקארמה קיפוליקאג'יו ניירבישראל ===</nowiki>
|-
| [[:פתח תקווהקטניות]] || <nowiki>====רבניקטניות העיר=בצמחי הבר של ישראל===</nowiki>
|-
| [[:צוללתרחל המשוררת]] || <nowiki>===נאוטילוס=ביצועים====</nowiki>
|-
| [[:קוסטה ריקהשבדיה]] || <nowiki>=== יחסי קוסטה ריקה עםיהדות ישראלשבדיה ===</nowiki>
|-
| [[:קנזסשפות תכנות]] || <nowiki>==="עזיבתההיסטוריה של שפות התכנות וההקשרים הספר"ביניהן===</nowiki>
|-
| [[:קרבתקוות החווה הסיניתגדולות]] || <nowiki>===האם הושגו מטרות הקרב של גדודפרק 890?הסיום===</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<!-- error number 92 -->
There is a double headline (one behind the other) in this article.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:חיל האוויר הישראלי]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''3846''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:ארכאולוגיה1974 מקראיתבישראל]] || <nowiki>==לקריאה נוספתפוליטיקה==</nowiki><br /><nowiki>====תאוריות לאדו"ח [[ועדת אגרנט]] והשלכותיו מדעיות====</nowiki>
|-
| [[:ארקדיFIFA דוכין(סדרת משחקים)]] || <nowiki>==ביוגרפיה= FIFA 10 ===</nowiki><br /><nowiki>====תחילת הדרך=חידושים=====</nowiki>
|-
| [[:בה&quot;ד 10אגינה]] || <nowiki>==מגמות היסטוריה ==</nowiki><br /><nowiki>====מגמת הכשרותהתקופה הפרהיסטורית יסוד====</nowiki>
|-
| [[:ביתאלכסנדר שמשפוקס]] || <nowiki>==מיקום ואזורים בעירמחקריו==</nowiki><br /><nowiki>====קיבוץהתהוות המשטר והחוקה האתונאיים והאידאולוגיות הפוליטיות מהם הושפעו במאה החמישית לפני תמוזהספירה====</nowiki>
|-
| [[:גבעתאלן התחמושתאייברסון]] || <nowiki>==ביקורתממוצעי ומחלוקתקריירה ושיאים==</nowiki><br /><nowiki>====מודיעיןאוניברסיטת ג'ורג'טאון====</nowiki>
|-
| [[:דרישהאלן וחקירהאייברסון]] || <nowiki>==ממוצעי השאלותקריירה ושיאים==</nowiki><br /><nowiki>====אוניברסיטת גישת תנא קמא ג'ורג'טאון====</nowiki>
|-
| [[:דרישהאלן וחקירהמור]] || <nowiki>===מיינסטרים מעמדן של השאלות בגישות הראשונים השונות אמריקאי===</nowiki><br /><nowiki>==== גישת הרמב"ם =Watchmen=====</nowiki>
|-
| [[:דרישהאלן וחקירהמור]] || <nowiki>=== ביצועכתיבתו דרישהבשנים וחקירה בסיטואציה בה התשובות ידועותהאחרונות ===</nowiki><br /><nowiki>=====Lost גישת רבי זרחיה הלוי Girls=====</nowiki>
|-
| [[:האנטומיה של גריי (סדרה)אפרטהייד]] || <nowiki>==תקצירהאפרטהייד העלילהוהקהילה היהודית==</nowiki><br /><nowiki>====עונהאישים יהודים בולטים במאבק נגד 1האפרטהייד====</nowiki>
|-
| [[:המערבאריה הישן של אמריקהכשר]] || <nowiki>===חקרחייו המערב=ופועלו==</nowiki><br /><nowiki>=====ראשיתאדום, המאהערב ה-19=וישראל====</nowiki>
|-
| [[:המערכהאריה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונהכשר]] || <nowiki>==המערכה בארץחייו ישראלופועלו==</nowiki><br /><nowiki>====קרבאדום, עזהערב הראשוןוישראל====</nowiki>
|-
| [[:הר הרצלביבליוגרפיה]] || <nowiki>==אתר קברו של הרצלהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====הרקעביבליוגרפיות וביבליוגרפים להקמתומוקדמים====</nowiki>
|-
| [[:הר הרצלביבליוגרפיה]] || <nowiki>==ביתכללי הקברותהאזכור הצבאיהביבליוגרפי==</nowiki><br /><nowiki>====רקעביבליוגרפיה בספרות להקמתוהמשפטית====</nowiki>
|-
| [[:הרפורמותג&#039;ורג&#039; הבורבוניותמוסה]] || <nowiki>==קישוריםאודות חיצונייםספריו ומחקריו==</nowiki><br /><nowiki>====באנגליתלקראת הפתרון הסופי: היסטוריה של הגזענות האירופית====</nowiki>
|-
| [[:התאםג&#039;יימס ג&#039;ויס]] || <nowiki>==טעויות בהתאםיצירתו==</nowiki><br /><nowiki>====מוספיות ריבוידבלינאים בעברית====</nowiki>
|-
| [[:ויליאםג&#039;יימס גיבסוןג&#039;ויס]] || <nowiki>==שחר ימיומורשתו והנצחתו ==</nowiki><br /><nowiki>====ילדות, נוודותבלומסדיי ובגרות====</nowiki>
|-
| [[:ויליאםדייל גיבסוןקרנגי]] || <nowiki>==קריירהספרים ספרותיתשנכתבו בעקבות קרנגי==</nowiki><br /><nowiki>====ספרות בדויהמספרי מוקדמתהביקורת====</nowiki>
|-
| [[:ויליאםהאיים גיבסוןהמלדיביים]] || <nowiki>==שיתופי פעולה, עיבודים ושונותהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====שיתופיתיאורו של פעולהאבן ספרותייםבטוטה====</nowiki>
|-
| [[:ויליאם גיבסוןההגנה]] || <nowiki>==השפעה והכרהמפקדיה המרכזיים של "ההגנה" ==</nowiki><br /><nowiki>====בולטותמפקדים תרבותיתבכירים====</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואהההעפלה]] || <nowiki>==כוח אדםההעפלה בשנים בחיל1934–1939 הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====המסלולתחילת העורפיההעפלה====</nowiki>
|-
| [[:טבריהההעפלה]] || <nowiki>==היסטוריה ההעפלה בזמן מלחמת העולם השנייה ==</nowiki><br /><nowiki>====חידושהעפלה היישובביוזמה היהודיפרטית====</nowiki>
|-
| [[:טהרת המשפחהההעפלה]] || <nowiki>==דיניםההעפלה הנהוגיםבשנים בזמן ההרחקה1945–1948==</nowiki><br /><nowiki>====מדין הגמראהבריחה ממזרח אירופה====</nowiki>
|-
| [[:המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>==המערכה בארץ ישראל==</nowiki><br /><nowiki>====קרב עזה הראשון====</nowiki>
|-
| [[:הקנטוריות בקתדרלה של פירנצה]] || <nowiki>==הקנטוריה של לוקה דלה רוביה==</nowiki><br /><nowiki>====תבליטי הקנטוריה====</nowiki>
|-
| [[:הרובע המוסלמי]] || <nowiki>==יהודים ברובע המוסלמי==</nowiki><br /><nowiki>====מבנים בבעלות יהודים ====</nowiki>
|-
| [[:זכויות בעלי חיים]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====נגד זכויות בעלי חיים====</nowiki>
|-
| [[:זכויות בעלי חיים]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====נגד זכויות בעלי חיים====</nowiki>
|-
| [[:חטיבת הנגב]] || <nowiki>==לאחר [[מלחמת העצמאות]]==</nowiki><br /><nowiki>====1954-1949====</nowiki>
|-
| [[:חיים ולירו]] || <nowiki>==בנק חיים ולירו ושות'==</nowiki><br /><nowiki>====מימון הבניה הרוסית====</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>==כוח אדם בחיל הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====המסלול העורפי====</nowiki>
|-
| [[:טורנדויחסי ישראל-סוריה]] || <nowiki>==לפני סוגיםהקמת מדינת ישראל==</nowiki><br /><nowiki>====טורנדוהמאבק על רבאצבע מערבולותהגליל====</nowiki>
|-
| [[:יוםיעקב הזיכרון הבינלאומי לשואהאילון]] || <nowiki>==הקריירה ציון היום על ידי מדינת ישראלהעיתונאית==</nowiki><br /><nowiki>====מטס מעלכלי תקשורת שבהם כתב או שידר אושוויץ====</nowiki>
|-
| [[:כנסייתיצחק הקבר הקדושבער]] || <nowiki>==היסטוריהחייו==</nowiki><br /><nowiki>====שחר האזור לפני בניית הכנסייההחיים ועיצובם====</nowiki>
|-
| [[:מגילות ים המלחלודאקריס]] || <nowiki>==קישורים חיצונייםפילמוגרפיה נבחרת ==</nowiki><br /><nowiki>====כתבות סדרות טלוויזיה בהן השתתף בתפקידי אורח ====</nowiki>
|-
| [[:מטאליקה]] || <nowiki>==שנות התשעים==</nowiki><br /><nowiki>====האלבום השחור====</nowiki>
|-
| [[:מסכת קיניםמיזוראם]] || <nowiki>==מפרשי המסכתתרבות==</nowiki><br /><nowiki>====המפרשים על הדף (בדפוסבני וילנה)מנשה====</nowiki>
|-
| [[:נתניהמצעד הגאווה בירושלים]] || <nowiki>==היסטוריהקישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====הקמהטורי דיעות ושניםעל ראשונותהמצעד====</nowiki>
|-
| [[:ספריסאות&#039; הרביפארק מליובאוויטש- דמויות]] || <nowiki>==כמנהלתלמידים ועורךמכיתות בהוצאתאחרות קה"תבבית הספר==</nowiki><br /><nowiki>====ספר התולדות -תלמידים אדמו"רמכיתה מהר"שו'====</nowiki>
|-
| [[:עירספרטקוס דוד(סרט)]] || <nowiki>==מיקומה של עיר דודהליהוק==</nowiki><br /><nowiki>====הגנהתפקידים ראשיים====</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>== בין יצירותיו ==</nowiki><br /><nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:קרלענת מרקסמטר]] || <nowiki>==הגותו של מרקסמחקרה==</nowiki><br /><nowiki>====מרקסיזםספרה הראשון: מבעד לפרספקטיבה הפילוסופית של דמט====</nowiki>
|-
| [[:רוסיתקמרה אובסקורה]] || <nowiki>===התנועות=קמרה אובסקורה בהגות המערבית==</nowiki><br /><nowiki>=====תנועותקמרה רגילות=אובסקורה והעין האנושית====</nowiki>
|-
| [[:רוסיתקמרה אובסקורה]] || <nowiki>===העיצורים=לקריאה נוספת==</nowiki><br /><nowiki>=====עיצוריםההיסטוריה רגילים=של קמרה אובסקורה====</nowiki>
|-
| [[:שנג&#039;ןקרב ארטמיסיון]] || <nowiki>==כלכלההלחימה בים==</nowiki><br /><nowiki>====השקעותהיום זרותהראשון====</nowiki>
|-
| [[:שנג&#039;ןתאוות בצע (סרט)]] || <nowiki>==תחבורהצוות השחקנים==</nowiki><br /><nowiki>====הגעהלא ניתן קרדיט====</nowiki>
|-
| [[:שנג&#039;ןתרנגול כפרות (ספר)]] || <nowiki>==אתרים= בעירניתוח שנג'ןדמותם של נורי ונילי (הדמויות הראשיות)===</nowiki><br /><nowiki>====גורדי שחקים ובניינים חשובים=נורי=====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''5360''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
! info
|-
|-
| [[:6 בספטמבר]] || <nowiki>[[מוזיקאי|מוזיקאי]] </nowiki>
|-
| [[:איוואן השני, נסיך מוסקבה]] || <nowiki>[[דמיטרי דונסקוי|דמיטרי דונסקוי]] </nowiki>
|-
| [[:ארסבורג מוריינדיארכימדס]] || <nowiki>[[גיהנוםמישור משופע|גיהנוםמישור משופע]] </nowiki>
|-
| [[:בוביבי מקפריןבופ]] || <nowiki>[[ארצותכלי הבריתנשיפה|ארצותכלי הבריתנשיפה]] </nowiki>
|-
| [[:בונהבר (בעל חיים)כוכבא]] || <nowiki>[[ארצותכוהן הבריתגדול|ארצותכוהן הבריתגדול]] </nowiki>
|-
| [[:ביתג&#039;סי א. סקורהאייזנברג]] || <nowiki>[[האנדרטה למייסדי העיר תל אביביהודי|האנדרטה למייסדייהודי]] </nowiki>
|-
| [[:גדעון גכטמןגלאזגו]] || <nowiki>[[מודעת אבלכשרות|מודעת אבלכשרות]] </nowiki>
|-
| [[:גרגוריוסגראז&#039; הראשוןרוק]] || <nowiki>[[פלגיוסארצות השניהברית|פלגיוסארצות השניהברית]] </nowiki>
|-
| [[:דהדיג אקדמיבארץ איז...ישראל]] || <nowiki>[[ארצותצנינית הבריתאטלנטית|ארצותצנינית הבריתאטלנטית]] </nowiki>
|-
| [[:הגאון מווילנהההעפלה]] || <nowiki>[[חיים מוולוז'יןליברטאד|חיים מוולוז'יןליברטאד]] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריההיירון של פורטוגלהשני]] || <nowiki>[[ממלכת275 קסטיליהלפנה"ס|ממלכת275 קסטיליהלפנה"ס]] </nowiki>
|-
| [[:הירושההמשפט הגדולההרומי]] || <nowiki>[[ארצותרומא הבריתהעתיקה|ארצותרומא הבריתהעתיקה]] </nowiki>
|-
| [[:הפיגועהצבא במגדלי התאומים (1993)הסלאוקי]] || <nowiki>[[פיגועי 11 בספטמברפרתים|פיגועי 11 בספטמברפרתים]] </nowiki>
|-
| [[:הרקולסהצבא (סדרת טלוויזיה)הסלאוקי]] || <nowiki>[[סגולפרתים|סגולפרתים]] </nowiki>
|-
| [[:השוקהקנטוריות הסיטונאיבקתדרלה בתלשל אביבפירנצה]] || <nowiki>[[יעקבפיסול יעררומי|יעקבפיסול יעררומי]] </nowiki>
|-
| [[:זוראן פלאניניץ&#039;הרואין]] || <nowiki>[[קלעצמח|קלעצמח]] </nowiki>
|-
| [[:חוג (מבנה אלגברי)הרואין]] || <nowiki>[[חוג המספרים השלמיםצמח|חוג המספרים השלמיםצמח]] </nowiki>
|-
| [[:טירהרקולס (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>[[זאבסגול|זאבסגול]] </nowiki>
|-
| [[:יהודהטרומן קיסרקפוטה]] || <nowiki>[[מכוניותארצות מתנגשותהברית|מכוניותארצות מתנגשותהברית]] </nowiki>
|-
| [[:יוסוףטרנספורמציה אל-קרדאווינורמלית]] || <nowiki>[[פיגועיהטרנספורמציה 11 בספטמברהצמודה|פיגועי 11הטרנספורמציה בספטמברהצמודה]] </nowiki>
|-
| [[:יחסילוחמי ישראל-ארצות הבריתהתמורות]] || <nowiki>[[סחר חוץעברית|סחר חוץעברית]] </nowiki>
|-
| [[:ישראלליאונה יעקבסוןלואיס]] || <nowiki>[[אמנציפציה ליהודיםאנגליה|אמנציפציה ליהודיםאנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:כרומטוגרפיהלשון חז&quot;ל]] || <nowiki>[[כרומטוגרפיית זיקהשמחה|כרומטוגרפיית זיקהשמחה]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמימגדה התמורותואנדרה טרוקמה]] || <nowiki>[[עבריתגרמניה|עבריתגרמניה]] </nowiki>
|-
| [[:מוחמדמדיניות עליהגרעין (מתאגרף)של ישראל]] || <nowiki>[[אולימפיאדתארצות רומא (1960)הברית|אולימפיאדת רומאארצות (1960)הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מונרומדינת (לואיזיאנה)אי]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מועצהמוחמד אזורית גזרברכה]] || <nowiki>[[בקועהפגנה|בקועהפגנה]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמת החורףמחשבון]] || <nowiki>[[בולשביקיםשנות ה-80|בולשביקיםשנות ה-80]] </nowiki>
|-
| [[:ניבתןמילוש תאודסיץ&#039;]] || <nowiki>[[קילוגרםקלע|קילוגרםקלע]] </nowiki>
|-
| [[:ניומישאל איבריהחשין]] || <nowiki>[[ארצותהבחירות הבריתלכנסת השש עשרה|ארצותהבחירות הברית]לכנסת השש עשרה] </nowiki>
|-
| [[:נתןמנזר בירנבויםרילה]] || <nowiki>[[אגודת קדימהפטרוס|אגודת קדימהפטרוס]] </nowiki>
|-
| [[:סיוןמפלגת שביטהאיחוד הסוציאליסטי של גרמניה]] || <nowiki>[[ישראליתאריך הונקר|ישראליתאריך הונקר]] </nowiki>
|-
| [[:עסקיםמקור קטנים ובינונייםראשון]] || <nowiki>[[גיבויארצות הברית|גיבויארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פולמשפט שולמןהשאריות]] || <nowiki>[[צבאתחום ארצותפשוט הבריתקשר|צבאתחום ארצותפשוט הבריתקשר]] </nowiki>
|-
| [[:פיוטר הגדולניהול]] || <nowiki>[[רובלארגון|רובלארגון]] </nowiki>
|-
| [[:פלייןניקולאי וייט טיזרוריך]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פרויקטסאם סט&quot;י41]] || <nowiki>[[נאס"אארצות הברית|נאס"אארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פרנסואהסוגה דה נוויל, דוכס וילרואהספרותית]] || <nowiki>[[אדריכלותרומן היסטורי|אדריכלותרומן היסטורי]] </nowiki>
|-
| [[:פרשת רמדיהסוציומטריה]] || <nowiki>[[וויטמיןיחסים B1חברתיים|וויטמיןיחסים B1חברתיים]] </nowiki>
|-
| [[:צוללתסטיב נאש]] || <nowiki>[[ארצותקולומביה הבריתהבריטית|ארצותקולומביה הבריתהבריטית]] </nowiki>
|-
| [[:צרפתיתסיגמא]] || <nowiki>[[בלגיהC|בלגיהC]] </nowiki>
|-
| [[:קו-אבולוציהסמואל אטו]] || <nowiki>[[קונפליקט ההורים-צאצאיםאיטלקי|קונפליקט ההורים-צאצאיםאיטלקי]] </nowiki>
|-
| [[:קוניוגציהפילדלפיה]] || <nowiki>[[Escherichiaארצות coliהברית|Escherichiaארצות coliהברית]] </nowiki>
|-
| [[:קיי.טי.פנחס טאנסטולדשבסקי]] || <nowiki>[[טלוויזיהקייב|טלוויזיהקייב]] </nowiki>
|-
| [[:קנאביס סאטיבהפרופוליס]] || <nowiki>[[חשישארס|חשישארס]] </nowiki>
|-
| [[:קרבצבא החווה הסיניתהטרקוטה]] || <nowiki>[[קו התעוזיםארס|קו התעוזיםארס]] </nowiki>
|-
| [[:קרקצליפה]] || <nowiki>[[המאהארצות ה-4הברית|המאהארצות ה-4הברית]] </nowiki>
|-
| [[:רוברט באראניקוריאה]] || <nowiki>[[אוסטריברית המועצות|אוסטריברית המועצות]] </nowiki>
|-
| [[:רפאלקיי.טי. - מערכות לחימה מתקדמותטאנסטול]] || <nowiki>[[דוד בן-גוריוןטלוויזיה|דוד בן-גוריוןטלוויזיה]] </nowiki>
|-
| [[:רצען מנומר]] || <nowiki>[[ארס|ארס]] </nowiki>
|-
| [[:שבילקלטת ירושליםוידאו ביתית]] || <nowiki>[[גשרארצות המיתריםהברית|גשרארצות המיתריםהברית]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2518''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:אומגה 3ß]] || <nowiki>[[:ende:gammaVersal-Linolenic acid|gamma-Linolenic acidEszett]] </nowiki>
|-
| [[:אמבאבטה בריהון]] || <nowiki>[[:en:AmbaBati, AlagiEthiopia|אמב אלאגיBati]] </nowiki>
|-
| [[:אסתראדם עופריםשפלן]] || <nowiki>[[:deen:EberhardAllan SchoenerMoon|אברהרדאלן שוינרמון]] </nowiki>
|-
| [[:ארנסטאדמונד כאהןרוברה]] || <nowiki>[[:nlen:OranjehotelEdmund Rubbra#List of Selected Works|Oranjehotelרשימת יצירות נבחרות בוויקיפדיה האנגלית]] </nowiki>
|-
| [[:באדריכלות גותית - מונחים]] || <nowiki>[[:en:Beth numberAmbulatory|Beth numberAmbulatory]] </nowiki>
|-
| [[:באזילאלבום לידל הארטזהב]] || <nowiki>[[:en:TruismRCA|TruismRCA]] </nowiki>
|-
| [[:בית המשפט הגבוה לצדקאלופון]] || <nowiki>[[:en:Supreme_CourtAlveolar trill|בית משפט עליון{{IPA|[r]}}]] </nowiki>
|-
| [[:ברייטסאמא בארקר]] || <nowiki>[[:en:Steventhe Pinkeruntouchables|Stevenהבלתי Pinkerמשוחדים]] </nowiki>
|-
| [[:גורדיבן שחקיםאנד בישראלג&#039;ריז]] || <nowiki>[[:en:ListBen of& tallestJerry's buildingsflavors|רשימת inטעמי the world|רשימההגלידה של 200 גורדי השחקיםבן הגבוהיםאנד בעולםג'ריז]] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של צ&#039;ילה]] || <nowiki>[[:es:wikisource.org/wiki/Decreto Ley Nº 2191 de 1978, concede amnistía a las personas que indica por los delitos que señala|חוק מספר 2,191]] </nowiki>
| [[:דיגלוסיה]] || <nowiki>[[:lb:Haaptsäit|ויקיפדיה]] </nowiki>
|-
| [[:ההשתוללותהכרוניקה במונטההרוסית קסינוהראשונה]] || <nowiki>[[:en:MarocchinateAleksey Shakhmatov|MarocchinateШахматов]] </nowiki>
|-
| [[:הלינץ&#039;כלנית בתומאס שיפ ואברהם סמית&#039;מצויה]] || <nowiki>[[:enar:Strange Fruitشقائق_النعمان_(زهرة)|Strangeشقائق Fruitالنعمان]] </nowiki>
|-
| [[:וודקהמוריס רוזנפלד]] || <nowiki>[[:enyi:Lists:גלות of countries by life expectancyמאַרש|List of countries by lifeגלות expectancyמאַרש]] </nowiki>
|-
| [[:טקילהמנפרד אשנר]] || <nowiki>[[:en:TequilaPrymnesium agaveparvum|TequilaPrymnesium agaveparvum]] </nowiki>
|-
| [[:יוליססניסוי טריניטי]] || <nowiki>[[:en:ModernExplosive Library 100 Bestlens|Explosive Novelslens]] </nowiki>
|-
| [[:יוסףנסטור שכטרהכרוניקן]] || <nowiki>[[:uken:КудринціTheodosius (Борщівськийof район)Kiev|קודרינציФеодосий (Кудринці)Печерский]] </nowiki>
|-
| [[:ישעיהשם שטיינרתחום]] || <nowiki>[[:en:BodrogkeresztúrInternationalized domain name#DNS registries known to have adopted IDNA|Bodrogkeresztúrערך]] </nowiki>
|-
| [[:שפות תכנות]] || <nowiki>[[:en:Programming language#Languages|רשימת שפות התכנות הראשיות]] </nowiki>
| [[:מחסום חווארה]] || <nowiki>[[:en:Child_suicide_bombers_in_the_Israeli-Palestinian_conflict|ילדים מחבלים מתאבדים בסכסוך הישראלי-פלסטיני]] </nowiki>
|-
| [[:פרומון]] || <nowiki>[[:en:Bombykol|Bombykol]] </nowiki>
|-
| [[:פרומנטיוס]] || <nowiki>[[:en:Tyrannius Rufinus|מהדורה האנגלית של ויקיפדיה]] </nowiki>
|-
| [[:צריח (מבנה)]] || <nowiki>[[:en:Crenellation|Crenellation]] </nowiki>
|-
| [[:קז&#039;ישטוף פנדרצקי]] || <nowiki>[[:en:Sound mass|Sound mass]] </nowiki>
|-
| [[:קתדרלת נוטרדאם (פריז)]] || <nowiki>[[:en:Flèche|flèche]] </nowiki>
|-
| [[:רשתית]] || <nowiki>[[:en:Macula|macula]] </nowiki>
|-
| [[:תוכנית Hello world]] || <nowiki>[[:en:b:List_of_hello_world_programs|אוסף של תוכניות Hello World]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4546''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
|-
|-
| [[:אלעזראליעזר חסמאבן-יהודה]] || <nowiki>[[Swikt:משנה תרומות ג הבבה|פרק ג', משנה הבובה]] </nowiki>
|-
| [[:ביזהבגתן ותרש]] || <nowiki>[[Ss:שמואלמגילה איג לב|לדף יג עמ', כג-כהב]] </nowiki>
|-
| [[:ביקורת המקרא]] || <nowiki>[[S:יהושע ג|ג']] </nowiki>
| [[:בית המשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>[[s:תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק|תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק]] </nowiki>
|-
| [[:ברכתבית ברוךהכנסת ה&#039;הגדול לעולם(וינה)]] || <nowiki>[[sS:מסכתתהלים ברכות פרק א משנה אצב|מסכת ברכות פרק א' משנהתהילים ד'צ"ב]] </nowiki>
|-
| [[:ברכתבעיית הלבנההמדידה]] || <nowiki>[[Sb:רמב"םפיזיקה הלכות ברכות י יטקוונטית|הלכות ברכות פרק י, הלכהפיזיקה יטקוונטית]] </nowiki>
|-
| [[:ברוך שפינוזה]] || <nowiki>[[S:דברים א ה|א,ה]] </nowiki>
| [[:גרעין תורני]] || <nowiki>[[wikinews:he:גם השנה - סכסוך בעכו בנוגע להשמעת קול המואזין ברמדאן|דרישתם למנוע את קריאות המואזין]] </nowiki>
|-
| [[:דברגלגל שאינו מתכווןהמזלות]] || <nowiki>[[Sw:משנה ביצה ב יen:Jewish_views_of_astrology|ביצה,השקפות פרקביהדות ב',על י'האסטרולוגיה]] </nowiki>
|-
| [[:הצלגלות (דמות בדיוניתיהדות)]] || <nowiki>[[ws:enhe:Theקטגוריה:דברים Avengerד כ|הנוקםדברים ד כ]] </nowiki>
|-
| [[:הקולברהמודל ריפורהגאוצנטרי]] || <nowiki>[[ws:Truthinessבבא בתרא עד א|Truthinessדף ע"ד עמוד א]] </nowiki>
|-
| [[:הרהמרד הביתהגדול]] || <nowiki>[[S:שמואלפסחים בנז כדא|כדנז, יח-כדא]] </nowiki>
|-
| [[:חזיר הביתהקוראן]] || <nowiki>[[Ss:ביאור:ויקראהקוראן בתרגום יארעקנדורף|ויקרא יאהנוסח ז-חהמלא]] </nowiki>
|-
| [[:וילהלם גזניוס]] || <nowiki>[[:s:en:Gesenius' Hebrew Grammar|Gesenius' Hebrew Grammar]] </nowiki>
| [[:חצר (הלכה)]] || <nowiki>[[s:ערוך השולחן אורח חיים שסג#סימן שסג סעיף לו|ערוך השולחן אורח חיים שסג סעיף לו]] </nowiki>
|-
| [[:יאשיהו]] || <nowiki>[[S:ביאור:מלכים ב כב#ג|מל"ב כב, ג - כג, ב]] </nowiki>
|-
| [[:יד ושם]] || <nowiki>[[s:ישעיהו נו ה|ישעיהו, נ"ו, ה]] </nowiki>
|-
| [[:יחסייום ציבורהכיפורים]] || <nowiki>[[wiktS:יחצנותביאור:ויקרא טז#כט|יַחְצָנוּתטז כט-לד]] </nowiki>
|-
| [[:ישוכמוש]] || <nowiki>[[wS:Crucifixionמלכים eclipseב כג יג|Crucifixionמלכים ב, כ"ג eclipseי"ג]] </nowiki>
|-
| [[:ישראלכנסיית מריה הקדושה (ליבק)]] || <nowiki>[[Ss:בראשית לב כטde:Marienkirche|ל"בZietz, כטAnsichten der Stadt Lübeck]] </nowiki>
|-
| [[:כויכתב עברי עתיק]] || <nowiki>[[Ss:חוליןתוספתא פסנהדרין אפרק ד הלכה ה|פ,סנהדרין ד אה]] </nowiki>
|-
| [[:לא ילבש]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים יב י|משנה תורה לרמב"ם הלכות עבודת כוכבים, פרק י"ב, י']] </nowiki>
|-
| [[:מוצאלבן הארמי]] || <nowiki>[[S:יהושעבראשית יחכד|י"ח,פרק כא-כחכ"ד]] </nowiki>
|-
| [[:מיניותלהט&quot;ב ביהדותיהודים דתיים]] || <nowiki>[[sS:שמואלרמב"ם אהלכות יגאיסורי ביאה כא|הלכות איסורי ביאה, פרק יכ"גא, הל' ח-ט]] </nowiki>
|-
| [[:מצוותלוי שמירתבר המקדשסיסי]] || <nowiki>[[S:משנהירושלמי מדותתענית אדף טז א|משנהדף מידות אטז, עמוד א.']] </nowiki>
|-
| [[:נחמןלכה מברסלבדודי]] || <nowiki>[[s:לקוטישבת מוהר"ןקיט ד#א|ליקוטימסכת מוהר"ןשבת ד', קי"ט א']] </nowiki>
|-
| [[:נפיחהלמך בן מתושאל]] || <nowiki>[[S:רמב"םבראשית הלכות קריאת שמע ג#הלכה יבד|הלכות קריית שמע ג,פרק יב-ידד]] </nowiki>
|-
| [[:עבירהלשון לשמההרע על המת ולשון הרע על ציבור]] || <nowiki>[[Sw:נזירen:Restatement כגof ב|מסכתthe נזיר כ"ג ע"בlaw|Restatement]] </nowiki>
|-
| [[:עירלשון דודחז&quot;ל]] || <nowiki>[[Swikt:ביאור:נחמיה ב#יגתרומה|נחמיה ב, יג-טותרומה]] </nowiki>
|-
| [[:ענווהלשון נופל על לשון]] || <nowiki>[[sS:אגרתלשון הרמב"ןנופל על לשון|באגרתודוגמאות ל'''לשון נופל על לשון''' בתנ"ך]] </nowiki>
|-
| [[:עקדתמדינה יצחקפלסטינית]] || <nowiki>[[Swikisource:בראשיתen:Palestinian כברDeclaration of Independence|כ"ב,תרגום לאנגלית של הכרזת העצמאות א-יטהפלסטינית]] </nowiki>
|-
| [[:פולמלחמת רסינייהלבנון השנייה]] || <nowiki>[[w:Frenchcommons:File:Israeli Communistcivilians Partykilled.svg|PCF1]] </nowiki>
|-
| [[:פוליגמיהסאם 41]] || <nowiki>[[sw:קטעen:רש"י_על_בראשית_ד_יט|רש"יAquarius בביאורוRecords|Aquarius למקראRecords]] </nowiki>
|-
| [[:פטישסלט קיטורירקות ישראלי]] || <nowiki>[[b:wikt:סדןספר מתכונים/סלט ירקות|סדןמתכונים לסלטי ירקות]] </nowiki>
|-
| [[:פיתוי (הלכה)עברית]] || <nowiki>[[sS:שמותמלכים כבב טו|שמותיח כבכו|ב' טוי"ח,כו]] </nowiki>
|-
| [[:פלוניעדה (דמות מקראית)]] || <nowiki>[[S:שמואל א כאבראשית גד|כ"א,פרק גד']] </nowiki>
|-
| [[:פרסעין (עוף)רוגל]] || <nowiki>[[S:ויקראביאור:מלכים יאא יגא#ט|ויקרא פרקמלכים יאא פסוקא, יגט]] </nowiki>
|-
| [[:פרסעשרה נובל לספרותבטבת]] || <nowiki>[[sS:he:נאומו_של_ש"י_עגנון_על_קבלתמלכים פרס_נובל_לספרות_לשנת_1966ב כה א|לנאוםכה, א]] </nowiki>
|-
| [[:צונמיפטנט]] || <nowiki>[[s:בבאחוק בתראהפטנטים|חוק עג א|פרקהפטנטים, החמישיתשכ"ז-1967]] </nowiki>
|-
| [[:צניעות (יהדות)קבלה]] || <nowiki>[[sS:בן איש חי שנהיחזקאל א בא#יב|בן איש חי שנהפרק א בא יב']] </nowiki>
|-
| [[:קופטיתקדמוניות היהודים]] || <nowiki>[[Ss:שבתen:The Antiquities of קטוthe אJews|קטוויקיטקסט אהאנגלי]] </nowiki>
|-
| [[:קינהרבה]] || <nowiki>[[sS:שמואלמגילה בז אב|א',ז יט-כזע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:קרן ויקימדיהרמב&quot;ם]] || <nowiki>[[s:wikt:רמב"ם הלכות שחיטה יא#הלכה י|בעבריתהלכות שחיטה, יא י]] </nowiki>
|-
| [[:רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה]] || <nowiki>[[s:משנה ערובין ו י|י]] </nowiki>
|-
| [[:רחל]] || <nowiki>[[S:בראשית כט|כ"ט]] </nowiki>
|-
| [[:רמת השרון]] || <nowiki>[[commons:Category:Strawberries at Ramat Hasharon|צילומי התערוכה]] </nowiki>
|-
| [[:שום]] || <nowiki>[[S:משנה נדרים ג י|מסכת נדרים ג', י]] </nowiki>
|-
| [[:שכיב מרע]] || <nowiki>[[S:גיטין טו א|דף ט"ו, ע"א]] </nowiki>
|-
| [[:שנאהשמואל ליב ציטרון]] || <nowiki>[[Swikt:דבריםאם יבאין לאאני לי מי לי|י"ב,אם אין אני לי מי לאלי]] </nowiki>
|-
| [[:תפילת אבינו מלכנו]] || <nowiki>[[S:תענית כה ב|כ"ה, ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:תקשורת אופטית]] || <nowiki>[[s:ביאור:משנה ראש השנה פרק ב|מסכת ראש השנה, פרק ב' משנה ג]] </nowiki>
|}
=== Link with two brackets to external source ===
<!-- error number 86 -->
The script found a link with two brackets to external source like <nowiki>[[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]</nowiki>. External links only need one bracket like <nowiki>[http://www.wikipedia.org Wikipedia]</nowiki>.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_086.html List of all articles with error 086]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=086 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:תפילההנדסת לשלום המלכותמזון]] || <nowiki>[[shttp:משנה אבות ג ב|ג',//www.fao.org/ag/agn/agns//jecfa_index_en.asp ב'-JECFA]] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''41''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
|-
|-
| [[:בראשיתבלוז 12 תיבות]] || <nowiki>…|חוה]]…�לים (2->##5) [[קין]]משדרגת ->את [[חנוך בן קין|חנוך]]…ההרמונייה…</nowiki>
|-
| [[:מרחב נורמי]] || <nowiki>…] ||.||:X->R המשיק לכל x השייך ל X.מספר…</nowiki>
|-
| [[:רשימה מקושרת]] || <nowiki>…Node.next <- node.next node.next <- newNode…</nowiki>
|-
| [[:תרמיט]] || <nowiki>…ub> + 2Al -> 2Fe + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Heat[[קטגוריה:כימיה…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1415''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:אלבום סולוגרווימטריה]] || <nowiki>*כליאה הלהקהמכנית<br הגיעה לסו … בקריירת סולו. <BR/></nowiki>
|-
| [[:באודינגהברה]] || <nowiki>* אגםהברה בָּאייָאנְ�המורכבת מ''שדות' המוצפים.בנוסף לגרעין:<br /></nowiki>
|-
| [[:בנימין ד&#039;יזראליחיפה]] || <nowiki>* {{הארץ|שפרה[[קובץ:Nuvola הורןapps kabooלי|1014028|22.8.2008}}ר עיריית חיפה<br /></nowiki>
|-
| [[:גביע העולם בכדורגלטקס]] || <nowiki>*1970 -'''טקס''' [[תמונה:Flagהוא of Eפעול�כדורגל|מרוקו]]ל את ההווייה. <br /></nowiki>
|-
| [[:הכשרה מגויסתיוגי-הו]] || <nowiki>* זיוה'''מאליק ארבל-אישטאר קצינ�/חולתההאדם (מס'לשירותו. 39)..<br /BR></nowiki>
|-
| [[:העלייהיום השנייהראשון העקוב מדם]] || <nowiki>*יש צורך בהתחברו�[http://www.guardian.co.uk/blnday/ ידיGuardian מתן עבודה.Coverage]<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:חדרהמצלמה]] || <nowiki>* [[אברהם'''מכפיל''': יערי]],זהו [[�ה�רשימת�ם מאמרים:דרך ה[[עדשה]].<br /></nowiki>
|-
| [[:יוגי-הופחת]] || <nowiki>* '''מאליקאחוז אישטארקבוע /מהי�האדם לשירותו. <BR> </nowiki>
|-
| [[:מיקרו-בקר 8051קאג&#039;יו]] || <nowiki>* שוּגְסֶבּ נחום אריה, "יסוד … צאת ses, שנת 1987קאג'יו.<br /> </nowiki>
|-
| [[:סטיבןקארמה קינגקאג&#039;יו]] || <nowiki>*לאמה 2007אולה :נידהל, הערפל �ום, 2003 (עברית)<BRbr /></nowiki>
|-
| [[:עבררחל (דמות מקראית)המשוררת]] || <nowiki>* מדרש אחר (דרוש מ[http://benyehuda.org/rachelשפה ה[[עבריתהַמְבַשֵּׂר]].<br /></nowiki>
|-
| [[:פחתשבי&quot;ל]] || <nowiki>* '''אחוז קבוע מהי� … מרכז יזרעאלי'''<br /></nowiki>
|-
| [[:שחמט]] || <nowiki>* '''תנועות שאר הכ� … �מקור השמטנו).<br /></nowiki>
|-
| [[:קרב נבי סמואלשיטהד]] || <nowiki>* הפזמונאיכאשר [[חייםהונח על יד�'''שירת הראל''':של זה שהשלים.<br /></nowiki>
|-
| [[:קרבשלמה צליחת מעברות הירקוןזלינגר]] || <nowiki>* ב-[[24"בית בנובמבר]]ספר לבנאות [[1�ומית�ואנוס של הנהראיירס. <br /></nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1712''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:אקרופוליסברוכים החדשההבאים לזומבילנד]] || <nowiki>[[קטגוריה:חינוךסרטים אמריקאיים]]</nowiki>
|-
| [[:יוסיהעשב קוצ&#039;יקשל השכן]] || <nowiki>[[קטגוריה:מנכ"לי המשרדסדרות לקליטתדרמה עלייההמשכיות]]</nowiki>
|-
| [[:יורםחמור בר פרסי]] || <nowiki>[[קטגוריה:מבקרי מוזיקהסוסיים]]</nowiki>
|-
| [[:ישיבתחמור הרבר ברכהפרסי]] || <nowiki>[[קטגוריה:ישיבות הסדר|הר ברכהסוסיים]]</nowiki>
|-
| [[:כלי נשק]] || <nowiki>[[קטגוריה:אמצעי לחימה|*]]</nowiki>
|-
| [[:לא יפריד דבר]] || <nowiki>[[קטגוריה:אלבומי 2009]]</nowiki>
|-
| [[:מזרחמנזר ירושליםאיווירון]] || <nowiki>[[קטגוריה:נפתגאורגיה: אל-קודסהיסטוריה|איווירון]]</nowiki>
|-
| [[:מחוז יהודה ושומרון]] || <nowiki>[[קטגוריה:מחוז יהודה ושומרון|*]]</nowiki>
|-
| [[:מנחם נחום פרידמן (השני)]] || <nowiki>[[קטגוריה:רבנים רומנים]]</nowiki>
|-
| [[:נבחרת איי פארו בכדורגל]] || <nowiki>[[קטגוריה:נבחרות כדורגל אירופיות|איי פארו]]</nowiki>
|-
| [[:ספרות כלבים]] || <nowiki>[[קטגוריה:תספורות ותסרוקות]]</nowiki>
|-
| [[:פיזיקהקברנה אטומיתפראן]] || <nowiki>[[קטגוריה:פיזיקהזני אטומיתענבים]]</nowiki>
|-
| [[:צבע (חומר)קרימצ&#039;קים]] || <nowiki>[[קטגוריה:צבעיםקרים]]</nowiki>
|-
| [[:קרן החירום הבינלאומית של האומות המאוחדות לילדים]] || <nowiki>[[קטגוריה:ארגונים המסונפים לאו"ם]]</nowiki>
|-
| [[:רנדי קוטור]] || <nowiki>[[קטגוריה:ספורטאים אמריקאים]]</nowiki>
|-
| [[:רתךרקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>[[קטגוריה:מקצועותאמצעי לחימה ישראליים]]</nowiki>
|-
| [[:תאחיזהתל לאאבו שוויוניתהואם]] || <nowiki>[[קטגוריה:גנטיקהאתרים ארכאולוגיים בארץ ישראל]]</nowiki>
|}
=== Category with space ===
<!-- error number 22 -->
The article had a category a space in front (for example: <nowiki>[[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]]</nowiki> ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_022.html List of all articles with error 022]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=022 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מנזר רילה]] || <nowiki>[[ קטגוריה: אדריכלות]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''134''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:1994 בישראל1100]] || <nowiki>&amp;quot;נאוםר הלווייתנים&amp;quot; * [[10 במאימשולם]] -הלוי מ[[חיים חדשיםשפייר|שפירא]], מחכמי יהדות</nowiki>
|-
| [[:SC]] || <nowiki>&amp;szligcopy;)* &amp;mdash; סימןבמערכות [[אסצטמסרים מידיים]] כמו ב[[גרמניתאינטרנט]].* &amp;#x405;, &amp;#x455; &amp;mdash;</nowiki>
|-
| [[:אירו]] || <nowiki>&amp;euro;"). ביום זה החל תהליך הוצאת המטבעות והשטרות</nowiki>
| [[:אנטונין דבוז&#039;אק]] || <nowiki>&amp;aacute;k''', {{אודיו|קובץ=Cs-Antonin_Dvorak.ogg}}, [[8 בספטמבר]]</nowiki>
|-
| [[:בוזוניזהויות W ו-Zטריגונומטריות]] || <nowiki>&amp;minus;1</sup>(''x'')&amp;lrm;, עצמו:: הפונקציות ההפוכות בכךוההופכיות</nowiki>
|-
| [[:בוזוני W ו-Z]] || <nowiki>&amp;minus;</sup> עצמו:: בכך</nowiki>
|-
| [[:גביע ה-MLS]] || <nowiki>&amp;dagger; הארכה<br/>&amp;#135; שתי הארכות<br/>==ה-MVP של הגמר==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תרצ&quot;ג]] || <nowiki>&amp;quot;[[The Jerusalem Post|הפלסטיין פוסט]]&amp;quot;* [[ג' בטבת]] -</nowiki>
|-
| [[:התחממות עולמית]] || <nowiki>&amp;minus;0.15 ± 0.10 W/m&amp;sup2;. <ref>[http://www.ipcc.ch/press/SPM.pdf Intergovernmental</nowiki>
|-
| [[:ויקטוריה (קולומביה הבריטית)]] || <nowiki>&amp;minus;15.6°C.החורפים בויקטוריה הינם גשומים, והקייצים</nowiki>
|-
| [[:לחץ אוסמוטי]] || <nowiki>&amp;middot; atm &amp;middot; mol<sup>-1</sup> &amp;middot; K<sup>-1</sup>* ''T'' הוא ה[[טמפרטורה#טמפרטורה</nowiki>
|-
| [[:מו]] || <nowiki>&amp;minus;6</sup>. לדוגמה, μg מציין "מיקרוגרם". **כמו כן האות</nowiki>
|-
| [[:מים]] || <nowiki>&amp;rarr; OH<sup>-</sup>+ H<sub>3</sub>O) ובעזרת יונים המומסים בהם,</nowiki>
|-
| [[:נברסקה]] || <nowiki>&amp;Dagger;''' אנשים ממוצא היספני יכולים להיות בני כל</nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''1713''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
|-
|-
| [[:אלגוריתם Lemke-Howson]] || <nowiki>נגדיר משחק Bitmatrix בשני שחקנים ע"י מטריצות התועלות… </nowiki>
| [[:E]] || <nowiki>:<big><big><tt>·</tt></big></big>… </nowiki>
|-
| [[:אבואסלאם בכר- מונחים]] || <nowiki>עבדאללה* אבן עת'מאן ''[[אִג'אבו בכרתהאד]]''' (ב[[ערבית]]: <big> '''ابو…اجتهاد''' </big>… </nowiki>
|-
| [[:אבוג&#039;רארד תמים מעד אל-מועיזפיקה]] || <nowiki><big>'''אבו תמים מאועד אל-מועיז לדינאללהקבוצתיים''' (ב[[ערבית]]:</big>… </nowiki>
|-
| [[:הפלנגות הנוצריות]] || <nowiki>מפלגת ה'''כּתאיבּ''' ה[[סוציאל-דמוקרטיה|סוציאל-דמוקרטית]]… </nowiki>
| [[:אסלאם]] || <nowiki>ה'''אסלאם''' ([[ערבית]]: <big>'''إسلام'''</big>, {{אודיו|קובץ=Ar-islam.ogg}},… </nowiki>
|-
| [[:טיסה 19]] || <nowiki><big>'''- - -'''</big> (הקו הכחול כהה המקוקו). אחת מגבולותיו… </nowiki>
| [[:גרף שלם]] || <nowiki>[[תמונה:the graph K5.jpeg|שמאל|ממוזער|250px|הגרף השלם <big>… </nowiki>
|-
| [[:חציללהקת האחים העירומים]] || <nowiki>המילה<big><big>'''The העבריתNaked "חציל"Brothers היא חידוש של [[אברהם לונץ]]Band'''</big><big></big></big><big></big>… </nowiki>
|-
| [[:חצילמעלות דפנה]] || <nowiki>המילה<big>'''בתי העברית "חציל" היא חידוש של [[אברהם לונץ]]כנסת'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:טיסה 571 של חיל האוויר האורוגוואימקרר]] || <nowiki><big>'''ספריםההגייה הנכונה של שם המכשיר היא '''<big>מְקָרֵר</big>'''… </nowiki>
|-
| [[:לגיטימציהפתח אל-אסלאם]] || <nowiki>'''פתח אל-אסלאם''' (ב[[ערבית]]: <big>==מקורותفتح הלגיטימציה==الإسلام</big>,… </nowiki>
|-
| [[:מוחמד פאריסקומבינטוריקה]] || <nowiki>'''מוחמדחליפות אחמדעם פאריסחזרות''' (ערבית:- <big>محمدמספר أحمدהאפשרויות فارس</big>,…לבחור k עצמים… </nowiki>
|-
| [[:מטאטאקרלס פויול]] || <nowiki>המילה "מַטְאֲטֵא" הינה [[מילים יחידאיות בתנ"ך|מילה…'''<big>ברצלונה</big>'''… </nowiki>
|-
| [[:מתומןשהאדה]] || <nowiki>:<big>'''لا إله إلا الله ومحمد رسول الله'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:נעמי שמר]] || <nowiki><big>'''זמרים / זמרות / להקות שהוציאו אלבום שלם משירי… </nowiki>
|-
| [[:עלי חסן אל-מג&#039;יד]] || <nowiki>'''עלי חסן אל-מג'יד''' (ב[[ערבית]]: <big>علي حسن المجيد</big>,… </nowiki>
|-
| [[:פרש בלי סוס]] || <nowiki>'''פרש ללא סוס''' ([[ערבית]]: <big>فارس بلا جواد</big> פַארִס… </nowiki>
|-
| [[:פתווה]] || <nowiki>'''פתווה''' ([[ערבית]]: <big>'''فتوى'''</big>, תעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:תל אביב-יפו]] || <nowiki>'''<big>כרונולוגיה של תל אביב-יפו</big>'''… </nowiki>
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''24''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
|-
|-
| [[:מיוטאיי קיימן]] || <nowiki><caption><font size="+1">'''Mayotteאיי קיימן'''</font></caption>… </nowiki>
|-
| [[:ברמודה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">''… </nowiki>
|-
| [[:טוטאל אימרז&#039;ן]] || <nowiki><br />1. <font color=#7F003F> שיווי משקל </font> - הגוף מאוזן… </nowiki>
|-
| [[:סםעונש פסיכואקטיבימוות]] || <nowiki>* <font color="#0000FF3f9bbb">'''כחול'''</font>: ממריצים,מבוטל בכלליותלכל הפונטציה…העבירות… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''7293''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
! info
|-
|-
| [[:!avast]] || <nowiki>הגרסה האחרונה של התוכנה היא גרסה 5.0‏‏<ref>‏[http://net.nana10.co.il/article/?articleid=659293… </nowiki>
|-
| [[:15 הדקות של אסף אמדורסקי]] || <nowiki># "החדר האינטימי שלי" <small>(מתוך [[תערובת אסקוט (אלבום)|תערובת… </nowiki>
|-
| [[:BeggarsA BanquetNight At The Opera]] || <nowiki>|חברת תקליטים=[[אבקו]]/[[דקה הקלטות|דקהEMI]] <small>([[בריטניה]])</small><BR>[[Hollywood… </nowiki>
|-
| [[:B in the Mix: The Remixes]] || <nowiki>|יצא לאור=[[22 בנובמבר]] [[2005]] <small>([[ארצות הברית]])</small>… </nowiki>
|-
| [[:IPhone]] || <nowiki><small> משמאל לימין: המקורי, 3G ו-3GS</small>… </nowiki>
|-
| [[:אדוורדJust גריגDance]] || <nowiki>|כיתוביצא לאור=[[8 באפריל]] [[2008]] <small>המלחין(רדיו אדוורד[[ארצות גריגהברית]])</small>…small… </nowiki>
|-
| [[:Let It Bleed]] || <nowiki>|חברת תקליטים=[[אבקו]]/[[דקה הקלטות|דקה]] <small>([[בריטניה]])… </nowiki>
| [[:אולימפיאדת הנכים תל אביב (1968)]] || <nowiki>*[http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Paralympic_Games/Past_Games/Tel_Aviv_1968/index.html… </nowiki>
|-
| [[:אורPoker יהודהFace]] || <nowiki>|תמונהיצא לאור=[[תמונה:אור23 יהודה01.JPG|250pxבספטמבר]] [[2008]] <br><small>שכונת(רדיו נוה…[[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:אילהThe פרוקצ&#039;יהSims (סדרת משחקים)]] || <nowiki>*[[האוניברסיטה העברית]] תמונה:French_Stamp_Les_Sims.jpg|ממוזער|150px|<small>(תוארהסימס ראשון)</small>…כתופעה… </nowiki>
|-
| [[:The Sims (סדרת משחקים)]] || <nowiki>[[תמונה:French_Stamp_Les_Sims.jpg|ממוזער|150px|<small>הסימס כתופעה… </nowiki>
| [[:אינתיפאדת אל-אקצה]] || <nowiki>|צד שני={{דגל|הרשות הפלסטינית}} [[הרשות הפלסטינית]]… </nowiki>
|-
| [[:אברשאים]] || <nowiki><small>מקור: [http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x/full/… </nowiki>
| [[:אירוויזיון]] || <nowiki>הזמרת ה[[ישראל]]ית [[אסתר עופרים]] ייצגה את שווייץ… </nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת הנכים תל אביב (1968)]] || <nowiki>*[http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Paralympic_Games/Past_Games/Tel_Aviv_1968/index.html… </nowiki>
| [[:אכסניה]] || <nowiki>*[http://www.youth-hostels.org.il/ רשת אנ"א] <small>(בעברית ובאנגלית)</small… </nowiki>
|-
| [[:אליעזראוניברסיטת ריבליןאוטרכט]] || <nowiki>*<small>ב[[האוניברסיטה העבריתהולנדית]]: <small>(תוארUniversiteit ראשון)Utrecht</small> … </nowiki>
|-
| [[:אלכימיהאחמדים]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=ככל* שמחממים[http://www.alislam.org יותרהאתר אתהרשמי תרופתשל הזהב,העדה היא…האיסלאמית האחמדית]… </nowiki>
|-
| [[:אנטוניואילן ויוואלדירמון]] || <nowiki>|כיתובעיטורים=<small>דיוקן מ-[[1723אות הערכה מטעם הרמטכ"ל]]<br /small>[[מדליית… </nowiki>
|-
| [[:אילן רמון]] || <nowiki>|עיטורים= [[אות הערכה מטעם הרמטכ"ל]]<br />[[מדליית… </nowiki>
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט האחרון = [[סמיון סקסקובורגוצקי|סמיון השני]],… </nowiki>
|-
| [[:ביתאירוויזיון בורבון2009]] || <nowiki><small>(*התארים|מספר המובאיםהשירים= לאחר18 השם,בחצי הםהגמר תאריהראשון{{ש}}19 כבוד,בחצי והם…הגמר… </nowiki>
|-
| [[:אירופה]] || <nowiki><small><sup>1</sup> [[אזרבייג'ן]] ו[[גאורגיה]] נמצאות על… </nowiki>
| [[:בית המשפט הגבוה לצדק]] || <nowiki>*אתחול העתירה – קרי הגשת '''בקשה למתן צו על תנאי'''… </nowiki>
|-
| [[:אליפות אירופה בכדורסל 2009]] || <nowiki><small>* השעות הן על פי שעון פולין, לשעון ישראל יש… </nowiki>
| [[:ברכת ברוך ה&#039; לעולם]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן=יִרְאוּ עֵינֵינוּ וְיִשְׂמַח לִבֵּנוּ… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בוגדנוב]] || <nowiki>'''אלכסנדר אלכסנדרוביץ' בּוֹגְדַנוֹב''' (ב[[רוסית]]:… </nowiki>
| [[:גרגרן]] || <nowiki>|תפוצה=[[קובץ:Leefgebied_veelvraat.JPG|250px|]]<br /><small>תפוצת הגרגרן… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בטנברג, נסיך בולגריה]] || <nowiki>| הקודם = [[האימפריה העות'מאנית|האימפריה העות'מאנית… </nowiki>
| [[:דגל טורקיה]] || <nowiki>|כינוי1=Ay Y&#305;ld&#305;z (<small>[[טורקית]]:</small> '''כוכב ירח'''… </nowiki>
|-
| [[:דגלאמיל נוויסורהארן]] || <nowiki>|מוטיבים<small> עיצוביים1=ב[[קנטוןשיר (הרלדיקה)|קנטון]]אוטוגרפי "בשדה שעורה" Dans un champ -…d'orge… </nowiki>
|-
| [[:דודאנטוניו צבי הופמןויוואלדי]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכןכיתוב=למכירים<small>דיוקן אותו מחיים, כתורתו כן אישיותו…מ-[[1723]]</small>… </nowiki>
|-
| [[:דונשאסף בן לברטחמדני]] || <nowiki>למשל* [[אוניברסיטת הרווארד]] <small>(שימומשפטים לבתואר ל[[אקרוסטיכון]]שני ודוקטורט)</small>:…small… </nowiki>
|-
| [[:דרישהאסף וחקירהחמדני]] || <nowiki>'''תנא* קמא'''[[אוניברסיטת לומדהרווארד]] את<small>(משפטים מספרתואר החקירותשני מהפסוק "ודרשת…ודוקטורט)</small… </nowiki>
|-
| [[:אקורד]] || <nowiki>אקורדים משולשים במצבם היסודי (ידועים גם בסימונם… </nowiki>
| [[:האימפריה הברזילאית]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:First Brazilian Empire (orthographic projection).svg|250px|מרכז]]<center><small>מפת… </nowiki>
|-
| [[:הבנדארויה משיינית]] || <nowiki> כיתוב|תמונה=[[תמונה:Araujia-2.jpg|250px]]<br /><small>הבנד, משמאל לימין: ריצ'רד מנואל,ארויה גארת'…משיינית… </nowiki>
|-
| [[:המועצה הנורדיתבאקו]] || <nowiki><tr><td* colspan=2><small>2<[http://small> www.mountain-jews.co.il/History/History1.htm#5 מועצתבאקו השריםבאתר הנורדית…יהודי… </nowiki>
|-
| [[:המפלגה הקומוניסטית הישראליתביטלג&#039;וז]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}}בהירות פרש מהסיעה במוחלטת=5.10-[[8 ביולי]] [[1949]]<small>משתנה</small>… </nowiki>
|-
| [[:בן ציון רבינוביץ]] || <nowiki>לרב רבינוביץ עשרות ספרים המכונים בשם הכולל: '''מבשר… </nowiki>
| [[:המרכז הרפואי ע&quot;ש חיים שיבא - תל השומר]] || <nowiki>[[תמונה:Sheba with eleanor roosevelt.jpg|שמאל|ממוזער|250px|[[אלינור… </nowiki>
|-
| [[:בנות הפאוור פאף]] || <nowiki>* [http://powerpuff.wikia.com/wiki/Main_Page Powerpuff Girls Wiki] - אתר [[ויקי]]… </nowiki>
| [[:המשחקים האולימפיים]] || <nowiki><small>(*) ענפי הבייסבול והסופטבול לא יהיו בתוכנית… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימס ג&#039;ויס]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן="העניינים שבהם לא ויתרתי הם המגבשים… </nowiki>
| [[:הפלישות הטימוריות לגאורגיה]] || <nowiki>[[תמונה:Timur Exhumed.gif|שמאל|ממוזער|250px|[[טימור לנג]],<BR><small>פורטרט… </nowiki>
|-
| [[:הצלליותגלגל המזלות]] || <nowiki><small>בסוגרייםהתאריכים -המדויקים המיקוםעשויים אליולהשתנות הגיעבסדר האלבום/סינגל…גודל… </nowiki>
|-
| [[:הרסטורציהגמלי שלמה]] || <nowiki>|מפה תמונה= [[תמונה:France 1815Zorak-Mantis.jpg|250pxpng|מרכז200px]]<center>{{ש}} <small>צרפתגמל שלמה בשנת…בעל… </nowiki>
|-
| [[:השירגמלי שלנושלמה]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Zorak-Mantis.png|200px]]{{ש}} <small>גמל 118שלמה פרקים</small>…בעל… </nowiki>
|-
| [[:והדרתדאריו פני זקןסרנה]] || <nowiki>*ולדברי|גובה=1.82 <small>[[רבי יוסי הגלילימטר|מ']], באה הדרשה והוציאה…<small>… </nowiki>
|-
| [[:ויליאםדגל גיבסוןטוגו]] || <nowiki>|יחס אורך/גובה1=1:[[יחס הזהב|1.618]] {{ש}} <small>לפיאו סדר כרונולוגי500:809</small>…small… </nowiki>
|-
| [[:ז&#039;אן-קלודדגל ואן דאםטורקיה]] || <nowiki>*|כינוי1=Ay [http://www.jeanclaudevandamme.us/ האתר הרשמי]Y&#305;ld&#305;z (<small>(באנגלית)[[טורקית]]:</small…small> '''כוכב ירח'''… </nowiki>
|-
| [[:דניאל רדקליף]] || <nowiki>|כיתוב=<small> דניאל רדקליף בפרמיירה ה[[לונדון|לונדונית]]… </nowiki>
| [[:חדשן חדקרן]] || <nowiki>[[תמונה:Narwhal size.svg|מרכז|200px]]{{ש}}<small>השוואה בין חדשן… </nowiki>
|-
| [[:הטלאי הצהוב]] || <nowiki>בעיקר נודע הטלאי הצהוב מתקופת [[השואה]]. יהודים… </nowiki>
| [[:חוסר היתכנותו הגשמית של המוות במוחו של אדם חי]] || <nowiki>|כותרת=חוסר היתכנותו הגשמית של המוות במוחו של… </nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של גאורגיה]] || <nowiki>[[תמונה:Armeniamap1.jpg|שמאל|ממוזער|250px|[[קולכיס]] ו[[איבריה… </nowiki>
| [[:חוקי המשחק (סדרת טלוויזיה)]] || <nowiki>העונה הראשונה של הסדרה שודרה בשנת [[2007]], ובעקבות… </nowiki>
|-
| [[:המכללה למדינאות יהודית וחשיבה אסטרטגית]] || <nowiki>*[http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2008/08/20080813_GEORGIA_ACCORD.pdf… </nowiki>
| [[:חלמיתיים]] || <nowiki><small>מובאים על פי סדר סיסטמטי</small>… </nowiki>
|-
| [[:יהדותהמתרחצות אזרבייג&#039;ןהגדולות]] || <nowiki>* "[http://www.kavkazphilamuseum.org/collections/permanent/104464.il יהודי ההרים באזרבייג'ן באתרhtml?mulR=4988 יהודי…המתרחצות… </nowiki>
|-
| [[:הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט]] || <nowiki><small>'''אזהרה:''' השימוש בסמים בספורט אסור על ידי… </nowiki>
| [[:יהודי ההרים]] || <nowiki>* [http://www.kavkaz.org.il/ אתר יהודי ההרים - חדשות הקהילה],… </nowiki>
|-
| [[:כנסיית הקבר הקדושהקיור]] || <nowiki>ב-[[15|חברת במאי]]תקליטים=Fiction [[2009]]Records התארח ה<small>([[אפיפיורבריטניה]])</small><br />[[בנדיקטוס ה-16]]…Geffen… </nowiki>
|-
| [[:לואיהקיסרות השישה עשר, מלך צרפתהראשונה]] || <nowiki>|סיוםמפה כהונה= [[21תמונה:Europe באוקטובר]]map [[1792Napoleon 1811.svg|250px|מרכז]]<brcenter><small>(הודח מהכס…הקיסרות… </nowiki>
|-
| [[:הרובע המוסלמי]] || <nowiki>* [http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2210&ed=144&edid=144 מאמר… </nowiki>
| [[:למהלך האידיאות בישראל]] || <nowiki>[[תמונה:Idiot ad.jpg|שמאל|ממוזער|250px|<small>עטיפת הספר</small>… </nowiki>
|-
| [[:מאמרחיל הדורההנדסה הקרבית]] || <nowiki>[[תמונה:DorD9R adrpg-armor06a.jpg|שמאל|ממוזער|250px|<small>עטיפת[[דחפור]] הספר</small>…[[צבא]]י… </nowiki>
|-
| [[:טוסקה]] || <nowiki>* [http://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=404&ArticleID=1191 טוסקה - ממחזה… </nowiki>
| [[:מחוז קלינינגרד]] || <nowiki>[[קובץ:EU location, Kaliningrad Oblast.png|ימין|ממוזער|180px|מחוז… </nowiki>
|-
| [[:נברסקהיוהאן סבסטיאן באך]] || <nowiki>|אזור זמןכיתוב=שעון מרכז: [[UTC]]-6/-5<BRsmall>שעון הרים:דיוקן מ-[[UTC1748]]-7</-6<BR><small>מזרח… </nowiki>
|-
| [[:יוסף ברדנשווילי]] || <nowiki>*[http://www.mmv.ru/interview/01-02-1999_barand.htm ראיון עם המלחין… </nowiki>
| [[:ניקולה טסלה]] || <nowiki>|כיתוב=<small>תמונה שצילם [[נפוליאון סרוני]] בסביבות… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''49''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
|-
|-
| [[:33ביקורת המקרא]] || <nowiki><u>'''קישוריםספר נוספיםבראשית פרק א''' - P המקור הכהני </ubr><br /u>… </nowiki>
|-
| [[:יוליססגרווימטריה]] || <nowiki>|מטען כותרתהקולואיד =מורכב <u>הפרקמתרומות נמצאשני בעריכההמעטפות. ממושכת</u>…מטענו… </nowiki>
|-
| [[:ספר ההלכותההגנה]] || <nowiki>לספר<u>'''נוסח כמההשבועה שמותהכללית מסיבותמשנת שונות אחד מהם1943 '''הלכות</u> רב… </nowiki>
|-
| [[:חתול רחוב]] || <nowiki>המתת חתולי רחוב לצורכי "דילול" וויסות אוכלוסיית… </nowiki>
|-
| [[:מאן ריי]] || <nowiki>בנוסף לטכניקת הסולריזציה המציא מאן ריי טכניקה… </nowiki>
|-
| [[:מגדל עדר]] || <nowiki>מגדל עדר נוסד בחורף שנת תרפ"ז, [[1927]], כעשרים קילומטרים… </nowiki>
|-
| [[:ספיטפייר]] || <nowiki><u>מספר מטוסים</u> <u>הדגם</u>… </nowiki>
|-
| [[:פוטנציאל זטה]] || <nowiki>'''פוטנציאל זטה''' הוא ה[[פוטנציאל כימי|פוטנציאל… </nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>''' ===… </nowiki>
|}
=== Headlines end with colon ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1314''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:אורותבזוקה (ספרכלי נשק)]] || <nowiki>===רעיונות המצויים בספרM1A1:===</nowiki>
|-
| [[:ברייטסבזוקה (כלי נשק)]] || <nowiki>===אתרים לאומייםM9A1:===</nowiki>
|-
| [[:הארולד אוסבורןגוסלי]] || <nowiki>=== התוצאות שקבעשלמווידניה בקרבגוסלי עשר((Шлемовидные היוгусли)): ===</nowiki>
|-
| [[:ליאור בירקאןגוסלי]] || <nowiki>===בירקאן החזיקהקרילווידניה בשיאיגוסלי ישראל(Крыловидные במשחים הבאיםгусли): === </nowiki>
|-
| [[:מולהחואן בן-חייםקרלוס הראשון, מלך ספרד]] || <nowiki>===תוארו [[מרסל ינקו]] על מולה בן- חייםהמלא: == =</nowiki>
|-
| [[:מולהיחיעם בן-חייםפדן]] || <nowiki>=== [[מרסלספרי ינקו]]נוער על(רשימה מולה בן- חייםחלקית): == =</nowiki>
|-
| [[:סעדיהיחיעם עדניפדן]] || <nowiki>==חיבוריו= הידועיםתרגומים לנואחרים: ===</nowiki>
|-
| [[:ספרייתליאור חב&quot;דבירקאן]] || <nowiki>==ספרנים=בירקאן החזיקה בשיאי ישראל במשחים הבאים:=== </nowiki>
|-
| [[:ליגת העל הקפריסאית בכדורסל]] || <nowiki>== בעונת [[2009]]/10 משתתפות בליגה הקבוצות: ==</nowiki>
|-
| [[:משטר נשיאותי]] || <nowiki>==מאפייניו העיקריים של המשטר הנשיאותי:==</nowiki>
|-
| [[:משטר נשיאותי]] || <nowiki>==ביבליוגרפיה: ==</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====יצירות לפסנתר:====</nowiki>
|-
| [[:פקח בן רמליהו]] || <nowiki>== פרטים נוספים מספר ישעיהו בנבואותיו: ==</nowiki>
|-
| [[:רשימת סדרי הקדימה הממלכתיים]] || <nowiki>== דוגמה לאירועים, אליהם מוזמנים חברי סגל א': =</nowiki>
|}
=== Headlines with bold ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1021''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:משהMusic איכילובBank]] || <nowiki>== '''משהMusic איכילובBank - The Videos''' ==</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;יןהשושלות שה-חואנגהדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>==='''פעולותיושש-עשרה הממלכות וגיבושן לשושלות כקיסרהצפוניות'''===</nowiki>
|-
| [[:צבאהשושלות השחרורהדרומיות העממיוהצפוניות]] || <nowiki>=== '''אירועיםהשושלות מרכזיים בתולדות הצבא הסיני:הדרומיות''' ===</nowiki>
|-
| [[:צהבתהשושלות הדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===הקמת שושלת '''עודף ביצור בילירוביןסונג''' הדרומית הראשונה===</nowiki>
|-
| [[:צהבתהשושלות הדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===הפלת שושלת '''חסר בפינוי בילירוביןסונג'''=-הקמת שושלת צ'י הדרומית==</nowiki>
|-
| [[:קורסהשושלות חובליםהדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===וֵיי '''שלבהצפונית בסיסינחלקת''' === </nowiki>
|-
| [[:קורסרקטות חובליםוטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>=== ='''שלב[[רקטה מתקדםנגד טנקים|רקטות נגד טנקים]]''' === =</nowiki>
|-
| [[:קורסרקטות חובליםוטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>=== ='''שלב[[טיל אקדמיהנגד טנקים|טילים נגד טנקים]]''' === =</nowiki>
|-
| [[:קורסרקטות חובליםוטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>=== '''שלב[[טיל ייעודיאוויר-קרקע|טילי בה"דאוויר-קרקע]]''' === </nowiki>
|-
| [[:קורסרקטות חובליםוטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>==== '''שלב[[טיל ייעודישיוט|טילי שהיהשיוט]]''' === =</nowiki>
|}
=== Headlines with capitalization ===
<!-- error number 58 -->
One headline in this article has only capitalization <nowiki>"== HEADLINE IS BIG =="</nowiki>. Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like <nowiki>"== UNO =="</nowiki> is not a problem.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_058.html List of all articles with error 058]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=058 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:רקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>==='''[[טיל קרקע-אוויר|טילים נגד מטוסים]] (נ"מ)'''==</nowiki>
|-
| [[:שינוירקטות ארגוניוטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>===ACTION'''[[טיל RESEARCHקרקע-קרקע|טילי קרקע-קרקע]]'''===</nowiki>
|-
| [[:תקליטוררקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>===DVD-RW='''[[טיל /בליסטי|טילים DVD+RWבליסטיים]]'''====</nowiki>
|-
| [[:רקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>==='''[[טיל ים-אוויר|טילי ים-אוויר]]'''===</nowiki>
|-
| [[:רקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>==='''[[טיל ים-ים|טילי ים-ים]]'''===</nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>''' ===</nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פעילויות שוטפות</u>''' ===</nowiki>
|-
| [[:שושלת האן המערבית]] || <nowiki>==='''ליו באנג מייסד השושלת'''===</nowiki>
|-
| [[:שושלת האן המערבית]] || <nowiki>== '''קיסרי האן המערבית''' ==</nowiki>
|-
| [[:שושלת האן המערבית]] || <nowiki>=='''תרבות דת וכלכלה בזמן שושלת האן'''==</nowiki>
|-
| [[:שושלת סווי]] || <nowiki>=='''קיסרי השושלת'''==</nowiki>
|}
=== Image description with partial <nowiki><small></nowiki> ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_077.html List of all articles with error 077]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=077 new interface].
|-
|-
| [[:נשיא ארצות הברית]] || <nowiki>[[קובץ:George W. Bush departs US Capitol 1-20-09 hires 090120-N-0696M-103a.jpg|שמאל|ממוזער|250px|המסוק הנשיאותי מטיס בפעם האחרונה את [[ג'ורג' ווקר בוש]] ורעייתו בעוזבם את וושינגטון, לאחר השבעתו של [[ברק אובאמה]] לנשיאות. במרכז מדרגות [[הקפיטול]], מנופפים לשלום הנשיא הנכנס אובאמה, סגנו ביידן ונשותיהם. 20.1.2009 <small>(להגדלה, יש להקיש על התמונה ובמסך הבא, להקיש שוב)</small>]] </nowiki>
| [[:!avast]] || <nowiki>[[קובץ:Avast! provider.png|שמאל|ממוזער|250px|avast! provider - תפריט המודולים (shields) <small>(לחץ להגדלה)</small>]] </nowiki>
|-
| [[:מחוז קלינינגרד]] || <nowiki>[[קובץ:EU location, Kaliningrad Oblast.png|ימין|ממוזער|180px|מחוז קלינינגרד (באדום)- אין לו קישור יבשתי לשאר שטחה של רוסיה <small>(לחץ להגדלה)</small>]] </nowiki>
|}
=== Indented list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1523''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אגףאד כוח האדםורקונדיאם]] || <nowiki>:#* מנט"םאם (מנהלרבי טכנולוגיאמר, ומחקר)סימן שזה נכון".</nowiki>
|-
| [[:איסוראייזק והיתראסימוב]] || <nowiki>:*# בתערובתלא [[בשריפגע בחלב]]רובוט לרעה (שמות,בבן כגאדם,</nowiki>
|-
| [[:האמן ומרגריטהאנרגיה]] || <nowiki>:-** אני'''[[חום הוא(פיזיקה)|אנרגיית חלק מאותה עצמה,חום]]'''</nowiki>
|-
| [[:הרבנות הראשית לישראלאנרגיה]] || <nowiki>:#** '''[[פסקחום דין האח והאחות(פיזיקה)|פסקאנרגיית הדיןחום]]'''</nowiki>
|-
| [[:חסידות תולדות אברהם יצחקאפיפיור]] || <nowiki>:* חברי הקהילה – חסידי תולדות'''"אַפִּיפְיָרוֹת"'''<ref>משנה</nowiki>
|-
| [[:מפיקג&#039;ורג&#039; (לשון)קובאל]] || <nowiki>:*ג בWilliam הJ. Broad,[http://www.nytimes.com/2007/11/12/us/12koval.html?_</nowiki>
|-
| [[:סמואלדגל שיידטימי]] || <nowiki>:* "אוצרעיטור הזהביחידתי שלנשיאותי נגן העוגב הכנסייתי"(Presidential</nowiki>
|-
| [[:עלייתדרור אף על פיישראל]] || <nowiki>:*[http://www.etzel.org.il/afalpi.htm# פיתוח סביבות פירוטחינוכיות האניות,לימודיות</nowiki>
|-
| [[:פולמוסים בין היהדות הרבנית ליהדות הקראיתהברה]] || <nowiki>:* '''תשובתהברה הרבניםכבדה:''' התורההברה עם מצווה"זנב"</nowiki>
|-
| [[:רובוטויליאם לורנס בראג]] || <nowiki>:# לא*'''מדלית יפגעברנרד''' רובוט(Barnard לרעהMedal) בבן אדם,ניתנת</nowiki>
|-
| [[:שאלת זהותו של מחבר מחזות שייקספירחומר]] || <nowiki>:*'''[[מתכת]]''' תיאורו- כנכהיסוד (דה-וירהנמצא נפצע בדו-קרבבטבע</nowiki>
|-
| [[:שישיות טננטיהדות]] || <nowiki>:*מגרש# בגודל שלה[[תנ"ך]] כ-65 *קובץ 28הכולל מטרים24 הורכבספרים,</nowiki>
|-
| [[:שלשהישיבת פיתגוריתאור אלחנן]] || <nowiki>:*מכפלת האיברהישיבה הקטנה הראשוןבאחוזת ברביעיברכפלד</nowiki>
|-
| [[:תופסתמארי-פייר קניג]] || <nowiki>:* '''הבנים על הבנות''': כמו-זכיתי "הבנותלשמוע</nowiki>
|-
| [[:תסמונתמדד קורנליההפיתוח דה לאנגההאנושי]] || <nowiki>:*[[גבות|גבינים]] עביםאינדקס האורינות מבוגר = ומאוחדים</nowiki>
|-
| [[:מחלת אגן תורשתית]] || <nowiki>:*ניתוח שריר: ניתוחים שבהם חותכים</nowiki>
|-
| [[:מינהל מקרקעי ישראל]] || <nowiki>:#היישוב כקולקטיב.</nowiki>
|-
| [[:מכינת גליל עליון]] || <nowiki>:*[[יהדות]] וזהות יהודית</nowiki>
|-
| [[:סיגר]] || <nowiki>:*פואיד (Foid) - השליש הראשון של</nowiki>
|-
| [[:ספלריט]] || <nowiki>:*'''בּלֶנְדֶה''' – כינוי זה שנועד</nowiki>
|-
| [[:פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה]] || <nowiki>:* פרס לסרט עלילתי בסיוע [[קרן</nowiki>
|-
| [[:קריסת וול סטריט 1929]] || <nowiki>:* “Part 1: What Made the Roaring ’20s Roar”,</nowiki>
|-
| [[:רובוטריקים 2: הנקמה]] || <nowiki>:* '''דימולישר''' (Demolishor, מדובב על</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''910''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
! info
|-
|-
| [[:א-דוארה]] || <nowiki>[[en:Al-Dawwara]]</nowiki>
|-
| [[:אליאס כץ]] || <nowiki>[[en:Elias Katz]]</nowiki>
| [[:ארנסט קרמר]] || <nowiki>[[de:Ernst_Cramer]]</nowiki>
|-
| [[:ולטרגבריאל ונקונציאנו]] || <nowiki>[[en:WaltherGabriele WenckVeneziano]]</nowiki>
|-
| [[:טאבלההסכם שלום 1686]] || <nowiki>[[en:TablaEternal Peace Treaty of 1686]]</nowiki>
|-
| [[:ולטר ונק]] || <nowiki>[[en:Walther Wenck]]</nowiki>
|-
| [[:מכשור רפואי]] || <nowiki>[[en:Medical device]]</nowiki>
|-
| [[:פדרו דה ואלדיביה]] || <nowiki>[[en:Pedro de Valdivia]]</nowiki>
|-
| [[:פירוט אקדמי]] || <nowiki>[[en:Academic detailing]]</nowiki>
|-
| [[:רשימתפעימה סדרי הקדימה הממלכתיים(אקוסטיקה)]] || <nowiki>[[en:Israeli order ofBeat precedence(acoustics)]]</nowiki>
|-
| [[:שייע כהן]] || <nowiki>[[en:Shaye J. D. Cohen]]</nowiki>
|}
=== InterwikiReference before last headlinedouble ===
<!-- error number 5178 -->
The script found in the article two <nowiki><references ...></nowiki>. One can be deleted.
The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_051hewiki_error_list_error_078.html List of all articles with error 051078]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=051078 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:טבילה (יהדות)]] || <nowiki> ==הערות שוליים== <references /></nowiki><br /><nowiki>==הערות שוליים== <references /> </nowiki>
| [[:אקרופוליס החדשה]] || <nowiki>[[ru:Новый Акрополь]]</nowiki>
|}
=== Reference with punctuation ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''496524''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:אבילהThe Sims (סדרת משחקים)]] || <nowiki></ref>.== קישורים הארכאולוגחיצוניים ==*[[ויליאם פוקסוולhttp://thesims.ea.com</nowiki>
|-
| [[:אוחרידאוניית מערכה]] || <nowiki></ref>.פלישותהמונח ה[[אווארים'''אוניית (עםמערכה''' קדום)|אווארים]]באנגלית</nowiki>
|-
| [[:אחוות ישואילת]] || <nowiki></ref>.==הערות שוליים==<referencesבחדר בארמון />{{קצרמר|נצרות}}[[קטגוריה:נצרות:נמצא חותם עם</nowiki>
|-
| [[:אישיות בלתי רצויהאל-קבו]] || <nowiki></ref>. בדרךב[[מלחמת כלל הסיבה היאהעצמאות]] עימותבמהלך</nowiki>
|-
| [[:אמירטסאנדרסון קופר]] || <nowiki></ref>.==תולדות החברה==חברתלאחר אמירטסשעבד זמן מה כ[[עיתונאי]]</nowiki>
|-
| [[:ארבעת הגיסיםאריה]] || <nowiki></ref>.משה שרת,* דב[[בית דוד]] הוזאימץ ואליהואת גולומבהאריה</nowiki>
|-
| [[:אשקלוןבאשת]] || <nowiki></ref>.== העירכללי נודעה==במרבית בזכותהמקרים תעשיית(85-90%),</nowiki>
|-
| [[:בית הפקידות]] || <nowiki></ref>.==קישורים חיצוניים==* [http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4326&enZone=north_sites</nowiki>
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki></ref>.'''אחראי''' לגירוש 11,343 יהודי</nowiki>
|-
| [[:ביתבנימין המקדשנתניהו]] || <nowiki></ref>.נתניהו לצדספג הקרבתביקורת הקרבנות, פעל במקדשמהארגונים</nowiki>
|-
| [[:ברוךבתי שמואלקולנוע דויטשבירושלים]] || <nowiki></ref>.בשנת בעקבות מוצאו ה[[יהדות הונגריה|הונגרי1912]] נפתח הראינוע</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וסי ליברמןאוונס]] || <nowiki></ref>.==דת==ליברמןהוא שייךהחל [[יהדותלעבוד עם מאמנו,</nowiki>
|-
| [[:גבעתגיום התחמושתדופאי]] || <nowiki></ref>.חיבוריו שתיבמסגרת מחלקותהסוגות היו בגבעת התחמושתהגדולות,</nowiki>
|-
| [[:גימטריהדבש]] || <nowiki></ref>.במשך ה[[רמב"ן]] פעלהשנים לצמצוםנעשו השימושבישראל</nowiki>
|-
| [[:דו-מימןדילוגי חד-חמצניאותיות בתורה]] || <nowiki></ref>.[[פרסי השלושה ניסו למצואדיאקוניס]] מונחשהינו שנשמעספקן</nowiki>
|-
| [[:דלפיהאיים המלדיביים]] || <nowiki></ref>.==מיקום==דלפי נמצאתהוא הגיע ל[[מאלה]] (Malé), במרכזבירת</nowiki>
|-
| [[:האוניברסיטההומופוביה העברית בירושליםבישראל]] || <nowiki></ref>. כשבעהתקיפה שניםשביצע לאחרשליסל מכן, ב-[[1 באפריל]]הייתה</nowiki>
|-
| [[:ההשראותהיסטוריה לסדרתשל בבילון 5האריתמטיקה]] || <nowiki></ref>.==השפעהבמקביל תרבותית=====[[בבל]]===ההשפעהלשינויים בתחומים</nowiki>
|-
| [[:הידלדלותהלילה אוכלוסייתהשנים הדו-חייםעשר]] || <nowiki></ref>. התגלה== כיהעלילה האטרזין==במחזה גורם ל[[צפרדעמסופר</nowiki>
|-
| [[:הלוחהספרייה הגרגוריאניהלאומית]] || <nowiki></ref>.==בשנת חודשי השנה[[1920]] בלוחעברה הגרגוריאניהספרייה</nowiki>
|-
| [[:המשחקיםהפלימפססט האולימפייםשל ארכימדס]] || <nowiki></ref>.רק ששההשערה מדינותהיא זכוכי לארחהוא שתיהותקן</nowiki>
|-
| [[:הפיגועהשומרים במגדליהראשונים התאומיםשל (1993)פתח תקווה]] || <nowiki></ref>.הנשק יוסוף מצא אחרשל כךהשומר מחסההעברי אצלהיה</nowiki>
|-
| [[:הריויליאם סאמיאןפיט האב]] || <nowiki></ref>.ב-[[1445]], כשהקיסרהוא [[זרעהיה יעקב]]ידוע בהתנגדותו הנמרצת</nowiki>
|-
| [[:התחממותחדר עולמיתהסעודה האחרונה]] || <nowiki></ref>.ב[[לטינית]] מגמת התחממותהוא זומכונה נצפתה גם'''קנקולום'''</nowiki>
|-
| [[:ועדתחתול פילרחוב]] || <nowiki></ref>.דעתה* של'''עיקור הנהגתוסירוס היישובוהקמת גברה,נקודות</nowiki>
|-
| [[:חיים אמסלםיאלטה]] || <nowiki></ref>.בשנת הרב2004 אמסלם,תלמידי בניגודישיבה לחלקובמקום</nowiki>
|-
| [[:טרוריהודה מאיר אברמוביץ]] || <nowiki></ref>. החוקריםב-[[1948]] נחלקיםנבחר ביניהםכחבר בנוגע[[המועצה</nowiki>
|-
| [[:יהדותיורוקאפ יאשי(יול&quot;ב)]] || <nowiki></ref>.בשנת [[16572004]] הקיםזכתה הרבבגביע נתן נטעהקבוצה</nowiki>
|-
| [[:יוליססיער ראש העין]] || <nowiki></ref>. המשך תאריךטיפוחו זההמשיך לאבשנת נבחר במקרה.[[2006]]</nowiki>
|-
| [[:ישיבתכלי הרטיס ברכהבלתי מאויש]] || <nowiki></ref>.לאחר הרב[[מלחמת אליעזרלבנון מלמד כתב בענייןהשנייה]]</nowiki>
|-
| [[:כספומטלונדיניום]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה=====הקמת כעבור שנים אחדות, הוקמההעיר===העיר</nowiki>
|-
| [[:ליקוימארון ירחא-ראס]] || <nowiki></ref>.[[תמונה:LnrEclpse3307.jpg|400px|שמאל|ממוזער|ליקוי זיהוי זה התקבל על רבים מחוקרי</nowiki>
|-
| [[:מדינתמדיניות היהודיםהגרעין של ישראל]] || <nowiki></ref>.במהלך הוא"תקופת פרסםההמתנה" בשנת 1896, ב[[עברית]],צורפו</nowiki>
|-
| [[:מחוז תל אביבמונותאיזם]] || <nowiki></ref>.==ראוהמונותאיזם גםביהדות==* [[גוש דן]]* [[עריםמקובל</nowiki>
|-
| [[:מיןמחמוד ואופידרוויש]] || <nowiki></ref>. לטענתלאחר ויינינגר,שנעצר ל[[אישה]]מספר פעמים בשל</nowiki>
|-
| [[:מנהרותמינהל ההברחהמקרקעי של רצועת עזהישראל]] || <nowiki></ref>. חלק מהמנהרותאם מכילותקק"ל [[מסוע|מסועיםלא תסכים לשינויים</nowiki>
|-
| [[:מרוץממלכת סמכויותישראל]] || <nowiki></ref>.למרות שההכרעהממלכת ב"מרוץישראל הסמכויות"היתה גדולה ועשירה</nowiki>
|-
| [[:משקהמעמד חריףהר סיני]] || <nowiki></ref>.עוד תועלתתגובתם של ישראל בריאותיתלמעמד בשתייתולקול</nowiki>
|-
| [[:נשים בצהמרצ&quot#039;לנט ואייבורי הפקות]] || <nowiki></ref>.==מבחר כמו כן נשים מילאומסרטי אובית ממלאותההפקות==בית</nowiki>
|-
| [[:סלרימתיו מיצ&#039;ם]] || <nowiki></ref>. מאידך,הקפיצה ערכיםהאחרונה אלהשל זניחיםלושין</nowiki>
|-
| [[:עבירהסאלו לשמהפלור]] || <nowiki></ref>. בהמשךפלור לקונמנה זה,עם ה[[מלבי"ם]]20 השחקנים המובילים</nowiki>
|-
| [[:עין כרםסין]] || <nowiki></ref>. עלגולגולת פיזו האמונהבת נלקחוכ-67,000 מהמקוםשנה,</nowiki>
|-
| [[:ערביםספיטפייר]] || <nowiki></ref>.המטוס מופיעותנבנה המיליםבארץ "ערביון"מחלפים וחלקי</nowiki>
|-
| [[:פיזיקהעיר אטומיתלכולנו]] || <nowiki></ref>. לגילוייםב-11 האחרוניםבאוגוסט בפיזיקה2008 הודיע [[חבר</nowiki>
|-
| [[:פרידריךפופרד ניטשה(נהר)]] || <nowiki></ref>.לטענת על הפופרד תחנה [[תרגוםאנרגיה הידרואלקטרית|מתרגםהידרו-חשמלית]] כתביו</nowiki>
|-
| [[:צ&#039;רניהיבפמיניזם]] || <nowiki></ref>.לעיר יש==מעמד חשיבותהאישה רבהלפני בהיסטוריההעת החדשה==ה[[אדם]]</nowiki>
|-
| [[:קברצהר רות וישי(עמותה)]] || <nowiki></ref>. מסורות*[[כתב עת]] צֹהר - יהודיותאחת קדומותלשלושה</nowiki>
|-
| [[:קרבקורס צליחתקצינים מעברות הירקוןבצה&quot;ל]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה שלוש חטיבות הרגלים של הדיוויזיהומגדר==בתחילה</nowiki>
|-
| [[:ראש ממשלת ספרדקרימצ&#039;קים]] || <nowiki></ref>.==שפה==השפה אך עדיין נושא התפקידהקרימצ'קית נקראשייכת</nowiki>
|-
| [[:רודי דוצ&#039;קה]] || <nowiki></ref>. הוא סירב להתגייס לצבא ומאוחר</nowiki>
|-
| [[:רמות פולין]] || <nowiki></ref>.== הערות שוליים ==<references</nowiki>
|}
=== Symbol for dead ===
<!-- error number 20 -->
The article had a &dag<code></code>ger; and not †.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_020.html List of all articles with error 020]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=020 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:רוחאללה ח&#039;ומייני]] || <nowiki></ref>.לאחר עימות נוסף של אלפים</nowiki>
|-
| [[:גביערצח ה-MLSהעם הארמני]] || <nowiki>…&dagger; הארכה<br/ref>&#135;.התרחשות שתירצח הארכות<br/>==ה-MVP…העם הארמני</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2229''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
|-
|-
| [[:!avastThe Polyphonic Spree]] || <nowiki>מערכת הפעלהשם=…]]<br>[[Linux]]…Spree<br /></nowiki>
|-
| [[:Remixes 81-04אסמג&#039;ין]] || <nowiki>מפיקחברת תקליטים=…דפש מוד<br /></nowiki>
|-
| [[:אורפנד לנדבורושסקי]] || <nowiki>חברי ההרכבמשפחה=…זלכה…מבודדת<br /></nowiki>
|-
| [[:בוריס השלישי, מלך בולגריהבוריאטית]] || <nowiki>תאריםמשפחה=…|צפונית]]<br /></nowiki>
|-
| [[:דראז&#039;ן פטרוביץ&#039;גגאוזית]] || <nowiki>קבוצות קודמותמשפחה=…(1993-1991)…גאוזית'''<br></nowiki>
|-
| [[:האנטומיה של גריי (סדרה)גומא]] || <nowiki>אורך פרקמינים=…43 דקות…conglomeratus <br/></nowiki>
|-
| [[:הלבלייזרגרינלנדית]] || <nowiki>קרוביםמשפחה=…(בן)<br /></nowiki>
|-
| [[:הלוחשת לרוחותדיג&#039;ימון]] || <nowiki>שחקניםסטודיו=…טיילר…Animation]]<br /></nowiki>
|-
| [[:התפלגותהאימפריה גמאהבולגרית השנייה]] || <nowiki>אנטרופיהישות קודמת=…<br /></nowiki>
|-
| [[:וורוהקיור]] || <nowiki>ראשחברי העירההרכב=…Viitkin…1995-היום)<br/></nowiki>
|-
| [[:חזירונטית הבית(שפה רומאנית)]] || <nowiki>מיןמשפחה=…בר]]…''ונטית'''<br></nowiki>
|-
| [[:יוגי-הו]] || <nowiki>רשת שידור=…(יפן)<br></nowiki>
|-
| [[:נבחרתיום איי פארו בכדורגלהכיפורים]] || <nowiki>ההפסד הכי גדולסיבה=…[[1993-לד]])</ref></br /></nowiki>
|-
| [[:סיציליאניתכפן]] || <nowiki>משפחהמינים=…/…ajaja''<br></nowiki>
|-
| [[:לשון נופל על לשון]] || <nowiki>תוכן=…בולע.<br /></nowiki>
|-
| [[:מונטנגרית]] || <nowiki>שם=…/></nowiki>
|-
| [[:מלחמת אפגניסטן (ארצות הברית)]] || <nowiki>כוח ראשון=…מ-ISAF<br /></nowiki>
|-
| [[:מקס פרוץ]] || <nowiki>הבא=…נטה]] <br /></nowiki>
|-
| [[:מרדכי הגר]] || <nowiki>הבא=…הגר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:סאם 41]] || <nowiki>סוגה=…�רנטיבי]]<br></nowiki>
|-
| [[:סוס (סוג)]] || <nowiki>מינים=…hemionus'')</br></nowiki>
|-
| [[:סמיון סקסקובורגוצקי]] || <nowiki>תארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:ספריית חבפוג&quot#039;דיז]] || <nowiki>תמונהחברי ההרכב=…/></nowiki>
|-
| [[:עזרפרדיננד ויצמןהראשון, מלך בולגריה]] || <nowiki>השתייכותתארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:צרפתיתפריימוס]] || <nowiki>משפחהחברי ההרכב=…צרפתית'''<br…/></nowiki>
|-
| [[:קמניץקרב פודולסקמילוז]] || <nowiki>ראשמפקד העירראשון=…Mazurchak)…בונו]]<br /></nowiki>
|-
| [[:קפטן אמריקהקרואטים]] || <nowiki>קרוביםריכוזי אוכלוסייה=…50,מתים) 000-60,000<br /></nowiki>
|-
| [[:ריינהרדרובוטריקים שר2: הנקמה]] || <nowiki>תפקידים צבאייםתסריטאי=…קורצמן<br /></nowiki>
|-
| [[:שירותרחל חדרים (סדרת טלוויזיה)המשוררת]] || <nowiki>כותביםתוכן=…דָּם?<br /></nowiki>
|}
=== Title in text ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''9085''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
|-
|-
| [[:אבנרPhilodendron רבןmelanochrysum]] || <nowiki>[[אבנרPhilodendron רבןmelanochrysum]]|שם "ארכיאולוגיה ימית",מדעי=Philodendron}}'''Philodendron</nowiki>
|-
| [[:אהרוןאגוז שולובאדמה]] || <nowiki>[[אהרוןאגוז שולוב|שולובאדמה]] ורעייתו|תמונה=[[תמונה:Peanuts.jpg|200px|אגוז</nowiki>
|-
| [[:אונייתאורלי ביתזילברשץ-חוליםבנאי]] || <nowiki>[[אונייתאורלי ביתזילברשץ-חוליםבנאי]]''' (hospital ship)"[[שירת</nowiki>
|-
| [[:איטליהאותיות השימוש]] || <nowiki>[[איטליהאותיות השימוש]] מן ה[[מפה]]הן היאאחת נראיתעשרה</nowiki>
|-
| [[:איי פארו]] || <nowiki>[[איי פארו]] (48,378 תושבים נכון לשנת</nowiki>
|-
| [[:איסדוד]] || <nowiki>[[איסדוד]]''' (ב[[ערבית]]: '''إسدود''')</nowiki>
|-
| [[:אנזים]] || <nowiki>[[אנזים]] [[קטלאז]] מצוי כמעט בכל</nowiki>
|-
| [[:אריה]] || <nowiki>[[אריה]] בספארי ברמת-גן]]אריות</nowiki>
|-
| [[:ארמיה לודובה]] || <nowiki>[[ארמיה לודובה]] ("צבא העם") – ארגון</nowiki>
|-
| [[:אשדוד]] || <nowiki>[[אשדוד]], במהלכו מערכים מופעים</nowiki>
|-
| [[:בבור פוטנציאל]] || <nowiki>[[ב]][[ג]]"[[ד]]בור [[כפוטנציאל]][[פ.]]"ב[[תפיזיקה]], המקבלות</nowiki>
|-
| [[:ביגפוטגד השדה]] || <nowiki>[[ביגפוטגד השדה]]|שם - רגל גדולה.בשנתמדעי=Coriandrum sativum}}[[1967]]תמונה:Coriandrum</nowiki>
|-
| [[:בני ברקגומא]] || <nowiki>[[בני ברקגומא]]|מינים=כ-600 מינים, שבו גר התנא ביניהם:<br/>[[רבי עקיבא]].גומא</nowiki>
|-
| [[:בצורתגוף האדם]] || <nowiki>[[בצורתגוף האדם]] כאלבמשך תופעהכל שלילית,ימי בשלחייו,</nowiki>
|-
| [[:גלגלגטו]] || <nowiki>[[גלגלגטו|גטאות]] הייתהולרכז בהם משמעותיתאת ביותרהיהודים.</nowiki>
|-
| [[:גרעין תורניגרינלנדית]] || <nowiki>[[גרעין תורני|גרעין התורניגרינלנדית]]<br ב/>|לאום=[[ביתגרינלנד]]|ארגון=|מוסד=המועצה</nowiki>
|-
| [[:דיןדוד קיימןאנטול ברוצקוס]] || <nowiki>[[דיןדוד קיימןאנטול ברוצקוס]] מדגים- את הרכינוע]]'''דיןארכיטקטורה,</nowiki>
|-
| [[:דרומזאורוסדודא רפואי]] || <nowiki>[[דרומזאורוסדודא רפואי]]|שם מדעי=DromaeosaurusMandragora autumnalis}}[[קובץ:Halevanon22.jpg|שימור=שימורשמאל|ממוזער|250px|שרלטנות</nowiki>
|-
| [[:דרורייםהארי פוטר]] || <nowiki>[[דרורייםהארי פוטר]]|שם מדעי=Passeridae}}ה"דרוריםקיבל ביקורות חיוביות</nowiki>
|-
| [[:הבוניםההגנה]] || <nowiki>[[הבוניםההגנה]]]]{{מועצה אזוריתבני עפולה, חוףהמאורגנים</nowiki>
|-
| [[:הודהכרוניקה השרוןהרוסית הראשונה]] || <nowiki>[[הודהכרוניקה השרוןהרוסית הראשונה]], הפועל מ-[[1994]].*'''הספורטקכולל</nowiki>
|-
| [[:הודוהקיור]] || <nowiki>[[הודוהקיור]]''' היא "רפובליקהלהקת ריבונית,[[רוק (מוזיקה)|רוק]]</nowiki>
|-
| [[:הומוסקסואליותהר סיני]] || <nowiki>[[הומוסקסואליותהר סיני]], זיהוי שלא מוחלטתמקובל לביןעל</nowiki>
|-
| [[:הירולההרובע הנוצרי]] || <nowiki>[[הירולההרובע הנוצרי]]|מין=, בסמוך ל[[הירולהמוריסטן]]|שם מדעי=Beatragus.</nowiki>
|-
| [[:המהפכההרנסאנס התעשייתיתהפולני]] || <nowiki>[[המהפכההרנסאנס התעשייתיתהפולני]] היה התפתחות([[פולנית|בפולנית]]</nowiki>
|-
| [[:המיהשושלת האגעזית]] || <nowiki>[[המיהשושלת האגעזית]]|אחוזה סיפקה= השראה לרוב, אם לא|שלט</nowiki>
|-
| [[:העולםזאב הבארווח]] || <nowiki>[[העולםזאב הבארווח]]" הרמב("ם[[בית"ר שולל את עולםפרובנס]]")|</nowiki>
|-
| [[:הר הביתחולון]] || <nowiki>[[הר הביתחולון]] לצורךעד הרחבתשנת [[1995]] ביתלערך, המקדש.והופעלה</nowiki>
|-
| [[:הרובע הנוצריחושחש]] || <nowiki>[[הרובע הנוצריחושחש]],|שם בסמוךמדעי=Citrus ל[[מוריסטן]].aurantium}}'''חושחש'''</nowiki>
|-
| [[:הרסטורציהחיל הרפואה]] || <nowiki>[[הרסטורציהחיל הרפואה]].|תאריך הקמה= ב[[1814צה"ל]]|אירועי. הקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:הרפובליקה הדומיניקניתחילוניות]] || <nowiki>[[הרפובליקה הדומיניקניתחילוניות]]]]'''[[חילוניות]]''' עלהיא</nowiki>
|-
| [[:חמריה]] || <nowiki>[[חמריה]]|שם מדעי=Cercotrichas galactotes|שימור=שימור</nowiki>
| [[:הרפורמות הבורבוניות]] || <nowiki>[[הרפורמות הבורבוניות]]rect 173</nowiki>
|-
| [[:וודקהחמריה]] || <nowiki>[[וודקהחמריה]]|שם הראשונהמדעי=Cercotrichas שבתהליך ה[[זיקוק]]galactotes|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:זאב רכטרטברנון]] || <nowiki>[[זאב רכטר]]טברנון]]|מינים=[[תמונה:IMGטברנון 0092.JPG|שמאל|ממוזער|250px|ביתכנרתן]]</nowiki>
|-
| [[:זיקוקיהודי מנוחין]] || <nowiki>[[זיקוקיהודי מנוחין]] הבררנייחד שלעם ה[[נפט]] עלהצייר</nowiki>
|-
| [[:חדרהיוון]] || <nowiki>[[חדרהיוון]] בשנתהחל מאמצע [[1890]],האלף מה[[אפנדי]]השני</nowiki>
|-
| [[:חולוןכמהין (פטרייה)]] || <nowiki>[[חולון]]כמהין עד שנת [[1995(פטרייה)|כמהין]]|שם לערך, והופעלהמדעי=Tuber}}'''כמהין'''</nowiki>
|-
| [[:חומות ירושלים]] || <nowiki>[[חומות ירושלים]] היורדות מ[[שער</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>[[חיל הרפואה]] ב[[צה"ל]]. הקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:חסידות תולדות אהרן]] || <nowiki>[[חסידות תולדות אהרן]], ב[[עגה]]</nowiki>
|-
| [[:טורקיהלב]] || <nowiki>[[טורקיהלב]] מהווהמזרים חלקדם מהן.עני כברב[[חמצן]] בימילריאות</nowiki>
|-
| [[:יוון העתיקהלונדון]] || <nowiki>[[יוון העתיקהלונדון]] היאמדי הסגנוןיום האמנותיביומו. [[מסילת</nowiki>
|-
| [[:יונייםלוני טונס]] || <nowiki>[[יונייםלוני טונס]]|שם מדעי=Columbidae}}'''יוניים'''הנקראת "טייני טונס"</nowiki>
|-
| [[:יעללורן באקול]] || <nowiki>[[יעללורן באקול]]|מינים=ראה פירוטבסרט בערך|שם"איך להנשא</nowiki>
|-
| [[:לבנתןליאו לבןמוצקין]] || <nowiki>[[לבנתןליאו לבןמוצקין]]|שם מדעי=Delphinapterusבעבודתו (תמונה:</nowiki>
|-
| [[:ליגת העל האנדוריתליקופודים]] || <nowiki>[[ליגת העל האנדוריתליקופודים]]|כינוי=שם -|תחוםמדעי=[[כדורגל]]|ארגון=[[פדרצייתLycopsida}}'''ליקופודים'''</nowiki>
|-
| [[:מאיר אגסירובינשטיין]] || <nowiki>[[מאיר אגסירובינשטיין]], א"רהוא הסדנה לספרים,[[חסידות</nowiki>
|-
| [[:מבצע חורף חםמגלודון]] || <nowiki>[[מבצע חורף חםמגלודון]]''',|שימור=שימור ליד [[סג'עיה]]EX|שם</nowiki>
|-
| [[:מוזילהמטאל פיירפוקסגותי]] || <nowiki>[[מוזילהמטאל פיירפוקסגותי|גותי]]. הואהחלוצות מפותחשל</nowiki>
|-
| [[:מומבאימיתרני זנב]] || <nowiki>[[מומבאימיתרני זנב]]|מחלקות=ראו כחלק מהשאיפה להתנתקבגוף</nowiki>
|-
| [[:מטאדורמלחמה (רקטה)גרעינית]] || <nowiki>[[מטאדורמלחמה (רקטה)|מטאדורגרעינית]].]][[תמונה:Simon-Grenade.jpg|ממוזער|250px|למעלה:, לעומת אלה שהחזיקו</nowiki>
|-
| [[:מנדרינהממזר]] || <nowiki>[[מנדרינהממזר]]|שם מדעי=Citrusמ[[הפריה מלאכותית]] reticulata}}'''מנדרינה'''אינו</nowiki>
|-
| [[:מרטןמעמד גרהר סיני]] || <nowiki>[[מרטןמעמד גרהר סיני]] שנכתב על ידי ו[[קלוד-מישלהמשכן]]''', הוצאת</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''21''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_027.html List of all articles with error 027]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=027 new interface].
|-
|-
| [[:פנסילבניהיוטה]] || <nowiki>&#8211; 833%***[[פרוטסטנטיםלותרנים]] &#8211; 552%***[[מתודיסטים]] &#8211;כתות פרוטסטנטיות אחרות</nowiki>
|-
| [[:קנטקי]] || <nowiki>&#8211; 86%**[[פרוטסטנטים]] &#8211; 70%***[[בפטיסטים]] &#8211;</nowiki>
|}
=== en dash or em dash ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''5258''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:EDSACAC/DC]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1976]];<br Developed by Martin Campbell-Kelly, Department…/>[[1980]]&mdash;היום|סוגה=[[הארד…</nowiki>
|-
| [[:SArch Enemy]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[אסדת' סירקומפלקסמטאל מלודי]]* &#350;, &#351;…|חברת…</nowiki>
|-
| [[:TearsB forin Fearsthe Mix: The Remixes]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה= 6:45# "[[מוזיקתMe פופ|פופAgainst the Music]]" <br…small> [Justice…</nowiki>
|-
| [[:אבריל לאביןDraconian]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|כליםסוגה=[[גיטרהמטאל גותי|גותיק]], /[[פסנתר]],…דום…</nowiki>
|-
| [[:אדיתEscape רוזוולטthe Fate]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; היום|סוגה=[[30 בספטמברסקרימו]], [[1948]]) הייתה…פוסט…</nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת קורטינה ד&#039;אמפצו (1956)INXS]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;עד הדו"ח הרשמי{{מיזמיםהיום|ויקישיתוףסוגה=Category:1956_Winter_Olympics[[רוק (מוזיקה)|שם…רוק]],…</nowiki>
|-
| [[:אורפנדThe לנדPolyphonic Spree]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[אוריינטלרוק מטאלסימפוני]]<br…</nowiki>
|-
| [[:אטליזThree (להקה)Days Grace]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום, בתור '''טרי דייס גרייס'''||סוגה=[[רוק אלטרנטיבי]]…הארד…</nowiki>
|-
| [[:אנטוניואוליביה ויוואלדיניוטון-ג&#039;ון]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; "[[ארבעהיום|| העונות]]"מספר (איטלקית:…אלבומים =39|}}'''אוליביה…</nowiki>
|-
| [[:אסתראחינועם עופריםניני]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגה=[[זמר| עברי]]<brמספר />[[מוזיקת…אלבומים =13||חברת…</nowiki>
|-
| [[:ארקדי דוכיןאכבר]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק1605]]<br…) ידוע בכנוי '''אכבר הגדול'''…</nowiki>
|-
| [[:בסאל טרומןדימיולה]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; היום|סוגה=[[18 באוקטוברג'אז]], [[1982]]), המכונה…פיוז'ן…</nowiki>
|-
| [[:ברייטסאל דימיולה]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; אתר ברייטס אקטיביסטי*היום|סוגה=[[ג'אז]], [http://www.civilbrights.net/…[פיוז'ן…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וניאלביס שועליקוסטלו]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוקמוזיקת (מוזיקה)פופ|רוקפופ]]<br…</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>…&amp;ndash;''[http://web.archive.org/web/20070305213808/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html…</nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>…&amp;ndash; "[[ארבע העונות]]" (איטלקית:…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ין סיברגבומרנג]] || <nowiki>…&amp;mdash;מהירות, Breathlessדיוק |החזרה, publisher=BearManorזמן Media | location=Albany,…ממושך…</nowiki>
|-
| [[:גריןג&#039;וזף דיימרי ג&#039;אקארד]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום| ז'אנר=[[פאנק7 פופבאוגוסט]]| חברת…[[1834]]) היה יצרן…</nowiki>
|-
| [[:דהגיבורים אקדמי- איז...דמויות]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום |סוגה=[[פופCBR News &ndash; The Comic Reel פאנק]] <br />…</nowiki>
|-
| [[:דיוקדיוויד אלינגטוןגואטה]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;1988] &mdash;היום|חברת במוזיאוןתקליטים=Gum האמריקאי…Records…</nowiki>
|-
| [[:דיימוןדייוויד אלברןבואי]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סוגהאתר אינטרנט=[[בריטפופ]], [[היפ…http://www.davidbowie.com//…</nowiki>
|-
| [[:דרווין (הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash; 32°C.*טמפרטורה מינימלית ממוצעת…</nowiki>
|-
| [[:האימפריההגשש המוגוליתהחיוור]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1999]]|סוגה=[[הומור]]<br נגד הפת'אנים באפגניסטן,…/>[[זמר…</nowiki>
|-
| [[:הבנדהסמית&#039;ס]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[19761987]] |מקורסוגה=[[טורונטו]],רוק [[אונטריו(מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:הכרזתהפארק העצמאותהלאומי של ארצות הבריתאוורגליידס]] || <nowiki>…&amp;ndash;ידי65</ref>. [[הקונגרסלאחר הקונטיננטלי]]…שהפארק הוקם תושבי…</nowiki>
|-
| [[:המיהרולינג סטונז]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום{{ש}}אולפן: |סוגה=[[1964רוק (מוזיקה)|רוק]]&mdash;[[1982]];…<br…</nowiki>
|-
| [[:הנרייטהויטולד סולדפילצקי]] || <nowiki>…&amp;ndash; תאריךכולל הולדתהדיווחים שלמאושוויץ הנרייטה…ומידע…</nowiki>
|-
| [[:הצלליותויטני יוסטון]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1999]] <BR>היום|חברת תקליטים=[[2004ARISTA]]&mdash;[[2005]]|סוגה=[[רוק…,…</nowiki>
|-
| [[:יהודהונסה פוליקראן הדג&#039;נס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוקרית'ם (מוזיקה)אנד בלוז|רוקR&B]],…</nowiki>
|-
| [[:יוסיזיו אלפנטאיתן]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1991]]היום|סוגהסגנון מוזיקלי =[[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…קלאסי,…</nowiki>
|-
| [[:יזהריוהאן אשדותהלוורסן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]Beyond the Transitory]<br…/div>{{מיון רגיל:הלוורסון,…</nowiki>
|-
| [[:יסיוהאן (להקה)הלוורסן]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1983] Beyond the Transitory]<br /div>[[1981]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק…{{מיון רגיל:הלוורסון,…</nowiki>
|-
| [[:לואיס קומפורט טיפאנייוטה]] || <nowiki>…&amp;ndash; חזונו של 81%**[[ג'ון הקדושמורמונים]]. כיום…&ndash; 60%**[[נצרות…</nowiki>
|-
| [[:ליליצחק וייןשמי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ]], [[היפמראשוני הופ]]|}}'''ליל…הסופרים העבריים…</nowiki>
|-
| [[:מאוטהאוזןלאמארקיזם]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;1945: unלפי modeloדרווין europeo",לא [http://www.memoriales.net/…רלוונטית השאלה…</nowiki>
|-
| [[:מאיר אריאללודאקריס]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1999]]היום|סוגה=[[זמר עבריראפ]]<br, />[[פולק…היפ הופ]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:מורמוניםמוטיב BACH]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היסטוריהפה-מי שלבמול-דו-סי ההתגלויותעבור האלוהיות… '''F'''.…</nowiki>
|-
| [[:מטאליקה]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה= [[ת'ראש מטאל]], [[הבי…</nowiki>
|-
| [[:מיכאיל לריאונובמיוז]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום |סוגה=[[10רוק במאיאלטרנטיבי]] <br>[[1964]]) [[צייר]] [[רוסי]].==ביוגרפיה==נולד…רוק…</nowiki>
|-
| [[:נברסקהמלחמות האינדיאנים]] || <nowiki>…&amp;ndash; 90%**1890<br>1898|מקום=[[פרוטסטנטים]]ארצות &ndash; 61%***[[לותרניםהברית]]|תוצאה=|צד…</nowiki>
|-
| [[:נוריתמרווין גלרוןגיי]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום[[1984]]|סוגה=[[רוקמוזיקת (מוזיקה)נשמה|רוקנשמה]]<br…</nowiki>
|-
| [[:נייקדמתיחת סיטיהירח הגדולה]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;[[19931871]]<br); />[[2003]]&mdash;היום|סוגה=[[ג'אז]],…מגזין אדינבורו למדע…</nowiki>
|-
| [[:ניתוחנורית תדירויות (קריפטוגרפיה)גלרון]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;126.* היום|סוגה=[[Abrahamרוק Sinkov(מוזיקה)|רוק]], "Elementary Cryptanalysis…<br…</nowiki>
|-
| [[:עוסמאן דאבו]] || <nowiki>…&amp;ndash;1985<br />1985&ndash;1990<br />1990&ndash;1995|מועדוני…</nowiki>
|-
| [[:עלמה זהר]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =1|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:פיג&#039;וסטיב 402ואי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1944]] היום|מודל קודם סוגה= [[פיג'ורוק 401אינסטרומנטלי]],…</nowiki>
|-
| [[:פינקסנדרה פלוידקרטו]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1994]] היום|סוגה מספר אלבומים =[[רוק9| פסיכדלי]]<br…חברת…</nowiki>
|-
| [[:פליטוודסנצ&#039;ו הראשון, מקמלך אראגון]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום1063|סוגההבא=[[בלוז]]-[[רוקפדרו (מוזיקה)|רוק]]<BR>[[מוזיקת…הראשון, מלך…</nowiki>
|-
| [[:פלייןססק וייט טיזפברגאס]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[פופ רוק]] 2003{{כ}}<br /ref> [[פופ…http://www.elpais.com/articulo/deportes/todo/era/sueno/elppordep/20060516elpepidep_6/Tes…</nowiki>
|-
| [[:פנסילבניהסרטן הערמונית]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;52 בה|year=1995 הותר|pmid=7530782 חופש פולחן ו[[דת]]|doi=10.שטחה…1001/jama.273.7.548}}</ref>…</nowiki>
|-
| [[:קווינטוספאניק פאביוסאט פיקטורדה דיסקו]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;?)היום|סוגה=[[פופ מראשוני ההיסטוריוניםפאנק]], ה[[הרפובליקה…אימו]],<br…</nowiki>
|-
| [[:רגב הודפוג&#039;יז]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1997]]<br />[[2004]]&mdash;היום|סוגה=[[מוזיקה מזרחיתהיפ-הופ]]|חברת…,…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות