לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:Check Wikipedia"

עדכון
(עדכון)
(עדכון)
'''Betatest''' - At the moment the script has some bugs and not every error on this page is an actual error.
 
* With the last limited scan the script checked '''39063804''' articles.
* At the moment the script identified '''21292149''' ideas for improvement in '''14451444''' articles.
* Scan begin: '''2010-01-2425 1317:1804''' and end: '''2010-01-2425 1417:4057''' (GMT, Toolserver)
* Duration: 8252 min. 457 sec.
 
== Project description in English ==
| 2 || Article with false <nowiki><br/></nowiki> || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 3 || [[#Article with .3Cref> and no .3Creferences .2F>|Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki>]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 4 || Article with weblink || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 7 || Headlines start with three "=" || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 8 || [[#Headline should end with "="|Headline should end with "="]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 9 || Categories more at one line || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 10 || [[#Square brackets not correct end|Square brackets not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 24 || style="text-align:right;" | 46 || ↗ || style="text-align:right;" | 2
|-
| 11 || [[#HTML named entities|HTML named entities]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 104 || style="text-align:right;" | 46 || || style="text-align:right;" | -62
|-
| 12 || HTML List elements || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 15 || Code not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 16 || [[#Template with Unicode control characters|Template with Unicode control characters]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 119 || style="text-align:right;" | 912 || || style="text-align:right;" | -23
|-
| 17 || [[#Category double|Category double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 18 || Category first letter small || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 21 || Category is english || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 22 || [[#Category with space|Category with space]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 23 || Nowiki not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 24 || Pre not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 25 || [[#Headline hierarchy|Headline hierarchy]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 4746 || style="text-align:right;" | 4641 || ↘ || style="text-align:right;" | -15
|-
| 26 || HTML text style element <nowiki><b></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 27 || [[#Unicode syntax|Unicode syntax]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 28 || [[#Table not correct end|Table not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 1-2
|-
| 29 || Gallery not correct end || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 30 || [[#Image without description|Image without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 359358 || style="text-align:right;" | 358329 || ↘ || style="text-align:right;" | -129
|-
| 31 || [[#HTML table element|HTML table element]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 9 || style="text-align:right;" | 914 || || style="text-align:right;" | 5
|-
| 32 || [[#Double pipe in one link|Double pipe in one link]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 33 || [[#HTML text style element .3Cu>|HTML text style element <nowiki><u></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 119 || style="text-align:right;" | 94 || ↘ || style="text-align:right;" | -25
|-
| 34 || Template programming element || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 35 || [[#Gallery without description|Gallery without description]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 36 || Redirect not correct || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 39 || HTML text style element <nowiki><p></nowiki> || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 40 || [[#HTML text style element .3Cfont>|HTML text style element <nowiki><font></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 14 || style="text-align:right;" | 414 || ↗ || style="text-align:right;" | 310
|-
| 41 || [[#HTML text style element .3Cbig>|HTML text style element <nowiki><big></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1213 || style="text-align:right;" | 1318 || ↗ || style="text-align:right;" | 15
|-
| 42 || [[#HTML text style element .3Csmall>|HTML text style element <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 9093 || style="text-align:right;" | 9374 || || style="text-align:right;" | 3-19
|-
| 43 || [[#Template not correct end|Template not correct end]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 44 || [[#Headlines with bold|Headlines with bold]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 921 || style="text-align:right;" | 2115 || || style="text-align:right;" | 12-6
|-
| 45 || Interwiki double || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 46 || [[#Square brackets not correct begin|Square brackets not correct begin]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 47 || Template not correct begin || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 48 || [[#Title in text|Title in text]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 9085 || style="text-align:right;" | 8581 || ↘ || style="text-align:right;" | -54
|-
| 49 || Headline with HTML || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 50 || [[#en dash or em dash|en dash or em dash]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 5458 || style="text-align:right;" | 5851 || || style="text-align:right;" | 4-7
|-
| 51 || Interwiki before last headline || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 52 || [[#Category before last headline|Category before last headline]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1512 || style="text-align:right;" | 1210 || ↘ || style="text-align:right;" | -32
|-
| 53 || [[#Interwiki before last category|Interwiki before last category]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 1012 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 54 || [[#Break in list|Break in list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1915 || style="text-align:right;" | 1519 || || style="text-align:right;" | -4
|-
| 55 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> double || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 56 || [[#Arrow as ASCII art|Arrow as ASCII art]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 16 || || style="text-align:right;" | 5
|-
| 57 || [[#Headlines end with colon|Headlines end with colon]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 14 || style="text-align:right;" | 1423 || || style="text-align:right;" | 9
|-
| 58 || [[#Headlines with capitalization|Headlines with capitalization]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 59 || [[#Template value end with break|Template value end with break]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1729 || style="text-align:right;" | 2939 || ↗ || style="text-align:right;" | 1210
|-
| 60 || Template parameter with problem || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 61 || [[#Reference with punctuation|Reference with punctuation]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 535524 || style="text-align:right;" | 524525 || || style="text-align:right;" | -111
|-
| 62 || [[#Headline alone|Headline alone]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 315351 || style="text-align:right;" | 351332 || || style="text-align:right;" | 36-19
|-
| 63 || HTML text style element <nowiki><small></nowiki> in ref, sub or sup || middle || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 64 || [[#Link equal to linktext|Link equal to linktext]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 60 || style="text-align:right;" | 6064 || || style="text-align:right;" | 4
|-
| 65 || Image description with break || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 67 || Reference after punctuation || deactivated || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 68 || [[#Link to other language|Link to other language]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 2018 || style="text-align:right;" | 1822 || || style="text-align:right;" | -24
|-
| 69 || ISBN wrong syntax || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 70 || [[#ISBN wrong length|ISBN wrong length]] || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | 2 || || style="text-align:right;" | 2
|-
| 71 || ISBN wrong position of X || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 72 || ISBN wrong checksum in ISBN-10 || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 73 || [[#ISBN wrong checksum in ISBN-13|ISBN wrong checksum in ISBN-13]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 74 || Link with no target || high || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 75 || [[#Indented list|Indented list]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1323 || style="text-align:right;" | 2315 || || style="text-align:right;" | 10-8
|-
| 76 || Link with no space || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 77 || [[#Image description with partial .3Csmall>|Image description with partial <nowiki><small></nowiki>]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 21 || style="text-align:right;" | 12 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 78 || [[#Reference double|Reference double]] || low || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | 1
|-
| 79 || [[#External link without description|External link without description]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 259251 || style="text-align:right;" | 251291 || || style="text-align:right;" | -840
|-
| 80 || [[#External link with line break|External link with line break]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 43 || style="text-align:right;" | 36 || || style="text-align:right;" | -13
|-
| 81 || [[#Reference tag in article double|Reference tag in article double]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 23 || style="text-align:right;" | 2328 || || style="text-align:right;" | 5
|-
| 82 || [[#Link to other wikiproject|Link to other wikiproject]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 3646 || style="text-align:right;" | 4651 || ↗ || style="text-align:right;" | 105
|-
| 83 || [[#Headlines start with three "=" and later with level two|Headlines start with three "=" and later with level two]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 23 || ↗ || style="text-align:right;" | 21
|-
| 84 || [[#Section without content|Section without content]] || high || unknown || style="text-align:right;" | 2122 || style="text-align:right;" | 2225 || ↗ || style="text-align:right;" | 13
|-
| 85 || Tag without content || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 86 || [[#Link with two brackets to external source|Link with two brackets to external source]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
| 87 || HTML named entities without semicolon || out of service || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
| 91 || DEFAULTSORT is missing and title with lowercase_letters || low || unknown || style="text-align:right;" | || style="text-align:right;" | || || style="text-align:right;" |
|-
| 92 || [[#Headline double|Headline double]] || middle || unknown || style="text-align:right;" | 1 || style="text-align:right;" | 1 || || style="text-align:right;" | -1
|-
|}
 
* Last scan:
** the script scanned '''39063804''' articles:
*** '''603601''' new articles
*** '''30402926''' articles with changes
*** some of '''14451444''' articles with errors from last dump or scan
*** '''0''' other articles (for example articles with errors in geocoordinate).
** errors in previous scan: 20812129
** errors in last scan: 21292149
** change: 4820
 
* Downloads: (HTML or TXT in UTF-8)
 
 
=== HeadlineDouble shouldpipe endin withone "="link ===
<!-- error number 832 -->
Article contains a link like <nowiki>[[text|text2|text3]]</nowiki>
A headline should end with an "=".
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_008hewiki_error_list_error_032.html List of all articles with error 008032]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=008032 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:דובאיסרט אפל]] || <nowiki>==[[צדק גאוגרפיה = דובאי(מוסר)||אי-צדק]] שוכנתוגיבורים בחצישדינם האינחרץ, ערבומן לחופיה[[נאו-ריאליזם המפרץ</nowiki>
|}
=== Gallery without description ===
<!-- error number 35 -->
Article contains a gallery without image description.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_035.html List of all articles with error 035]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=035 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:אנפית בקר]] || <nowiki>קובץ:Cattle Egret I Picture 275.jpg </nowiki>
|}
=== Headlines start with three "=" and later with level two ===
The first headline start with <nowiki>"=== XY ==="</nowiki>. It should only be <nowiki>"== XY =="</nowiki>. Later in the text the script found a level 2 headline (<nowiki>"=="</nowiki>). See also error 007!
 
This error was found '''23''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_083.html List of all articles with error 083]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=083 new interface].
|-
| [[:אוק&quot;י]] || <nowiki>===כנסי קא-בום!===</nowiki>
|-
| [[:מתנות עניים]] || <nowiki>=== הפסוקים בתורה===</nowiki>
|-
| [[:שמורות טבע בישראל]] || <nowiki>===רקע שמירת הטבע===</nowiki>
|}
=== ISBN wrong checksum in ISBN-13length ===
<!-- error number 7370 -->
The script check the ISBN and found a problem with thenot checksum10 inor this13 characters. ISBN- should have 10 or 13 characters.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_073hewiki_error_list_error_070.html List of all articles with error 073070]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=073070 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:הפלימפססט של ארכימדסטרנסניסטריה]] || <nowiki>9789654824434162459221</nowiki> || <nowiki>4 vs. 9 </nowiki>
|-
| [[:טרנסניסטריה]] || <nowiki>64400669</nowiki> || <nowiki>8 </nowiki>
|}
=== Image without description ===
The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also [http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''358329''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_030.html List of all articles with error 030]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=030 new interface].
|-
|-
| [[:INXSIPhone]] || <nowiki>[[קובץ:INXSIphone2g3g3gson.jpg|280px250px]]</nowiki>
|-
| [[:XxxHOLIC]] || <nowiki>[[קובץ:xxxholic_vol_1.jpg|340px|מרכז]]</nowiki>
|-
| [[:אדיןאגמי דז&#039;קופליטביצה]] || <nowiki>[[קובץ:EdinNationalpark DžekoPlitvicer Seen Karte-he.jpgpng|מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:אואסקה]] || <nowiki>[[קובץ:Blasón de Uesca.svg|140px]]</nowiki>
|-
| [[:אונגאום סן סו קיאל-קיוין]] || <nowiki>[[קובץ:AungSanSuuKyi1UAE-he.png|מרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:אינויאשהאיידור גודיונסן]] || <nowiki>[[קובץ:InuYashaVolume1Eidur Gudjohnsen.jpg|250px|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:אליפות הפוטבול ליגאינדפנדיינטה]] || <nowiki>[[קובץ:Football League ChampionshipCAIndependienteLogo.png|220pxgif]]</nowiki>
|-
| [[:אנדרייאלישה שבצ&#039;נקוקיז]] || <nowiki>[[קובץ:Andrij_SzewczenkoAliciaKeys-SongsInAMinor-music-album.jpg|מרכז|200px140px]]</nowiki>
|-
| [[:אקוויליהאנדריי שבצ&#039;נקו]] || <nowiki>[[קובץ:Udine aquileia2Andrij_Szewczenko.jpg|ממוזערמרכז|230px200px]]</nowiki>
|-
| [[:באקואצ&#039;מיאדזין]] || <nowiki>[[קובץ:BakuMap sealof Zvartnots.PNGjpg|מרכז|141px250px]]</nowiki>
|-
| [[:בנגלורארסן ונגר]] || <nowiki>[[קובץ:SoudhaArsene Wenger.jpgJPG|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:ברנשים וחתיכותבזנ&quot;ט]] || <nowiki>[[קובץ:Guys_and_dolls_movieposterRozsochac.jpg‏JPG|מרכזשמאל|ממוזער|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וןבנימין דיואיתלם]] || <nowiki>[[קובץ:John Dewey libBinyamin_Telem.jpgjpg‏|מרכז|250px|]]</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ייסוןאנלוקה פריסטליזמברוטה]] || <nowiki>[[קובץ:JasonGianluca Priestley at the 44th Emmy AwardsZambrotta.jpg|מרכז|200px]]</nowiki>
|-
| [[:גיאג&#039;יימס חברפוזי]] || <nowiki>[[קובץ:GuyJames HeverPosey Hornets.jpg|מרכז|250px|150px]]</nowiki>
|-
| [[:דארקנסגיא (קומיקס)אסולין]] || <nowiki>[[קובץ:Darkness23.jpg|250pxמרכז|150px]]</nowiki>
|-
| [[:דוי אינתנוןגראפיטה]] || <nowiki>[[קובץ:InthanonChedi1Grafite_beim_Training.jpg|250px|מרכז|150px]]</nowiki>
|-
| [[:דינמודגל טביליסיגרמניה]] || <nowiki>[[קובץ:FootballFlag Clubof Dinamo TbilisiGermany.gifsvg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:האוסדוב (סדרת טלוויזיה)קוטב]] || <nowiki>[[קובץ:House logoPolar-bear.svgjpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:הובוקןדקסטר]] || <nowiki>[[קובץ:FrankDexter Sinatra Park. Hoboken, NJintro.jpgpng|250px]]</nowiki>
|-
| [[:המכללההאמת למדינאותהעירומה יהודית(סדרת וחשיבה אסטרטגיתטלוויזיה)]] || <nowiki>[[קובץ:2008 South Ossetia warהאמת enהעירומה.svgjpg|מרכז|300px250px]]</nowiki>
|-
| [[:הפארקהליגה הלאומי פהונג נהא-קה באנגהסוציאליסטית]] || <nowiki>[[קובץ:Phongnhacaveמפלגות הפועלים הציוניות ביישוב.jpg|מרכז|250pxממוזער|400px]]</nowiki>
|-
| [[:הרטפורד]] || <nowiki>[[קובץ:Hartford Connecticut Skyline.JPG|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ויקטורוייטנאם ואלדסאיירליינס]] || <nowiki>[[קובץ:Victor_Valdes_15abr2007Hanoi Noibai7.jpg|מרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:זהותוסבולוד כפולה (סרט)בוברוב]] || <nowiki>[[קובץ:BourneIdentityfilm^*^CDKA 1948.jpg|מרכז|210px|150px]]</nowiki>
|-
| [[:חרצית עטורהחיפה]] || <nowiki>[[קובץ:Chartzit24-1-09Haifa flag.jpgsvg|251px150px]]</nowiki>
|-
| [[:טסמניהטושק]] || <nowiki>[[קובץ:CoatPOL ofToszek arms of TasmaniaCOA.pngsvg|100px120px]]</nowiki>
|-
| [[:יורי ז&#039;ירקוביגור]] || <nowiki>[[קובץ:Y-ZhirkovJagur_080.jpg|150pxמרכז|250px]]</nowiki>
|-
| [[:ישיבתיחיאל קול יעקבלסרי]] || <nowiki>[[קובץ:קול יעקב 2Lasri.jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:לאונהישראל בטיסטה אלברטיגלפנד]] || <nowiki>[[קובץ:Leon BattistaIM AlbertiGelfand.jpg|200px]]</nowiki>
|-
| [[:לופטהנזהלודאקריס]] || <nowiki>[[קובץ:Lufthansa_logoLudacris 2008.png|מרכזjpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:לינוקסמגדל העמק]] || <nowiki>[[קובץ:TuxMigdal HaEmek COA.svgpng|150px100px]]</nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 19341938]] || <nowiki>[[קובץ:Italy1938 1934Football World Cup poster.jpg|מרכז|150px]]</nowiki>
|-
| [[:מחוז וידיןיארבה]] || <nowiki>[[ קובץ:Jarva Center of Chuprenemunicipalities.jpg|מרכזpng|250px]]</nowiki>
|-
| [[:מייקלמירקו גווצ&#039;יניץ&#039;ורדן]] || <nowiki>[[קובץ:Jordan by Lipofsky 16577MirkoVucinic.jpgJPG|מרכז|250px150px]]</nowiki>
|-
| [[:ממזרים חסרי כבוד]] || <nowiki>[[קובץ:Inglourious Basterds Poster Israel.jpg|220px]]</nowiki>
|-
| [[:מקורמסרשמיט מתחBf 110]] || <nowiki>[[קובץ:TheveninBundesarchiv toBild Norton101I-377-2801-013, Flugzeug Messerschmitt Me 110.pngjpg|שמאל|ממוזער|293px250px|]]</nowiki>
|-
| [[:משפחתמקס סימפסוןפון פטנקופר]] || <nowiki>[[קובץ:DanMax Castellanetavon croppedPettenkofer.jpg|150x150pxמרכז|150px]]</nowiki>
|-
| [[:ניקולאניפון אנלקהאולפני אנימציה]] || <nowiki>[[קובץ:Anelka Chelsea 2nipponanimation.jpgpng|שמאל|150pxממוזער]]</nowiki>
|-
| [[:סטארהסאו זאגורהפרנסיסקו (נהר)]] || <nowiki>[[קובץ:Rio Stara-zagora-streets-ngruevSão Francisco.jpg |מרכז|250px300px]]</nowiki>
|-
| [[:סמיוןסטנלי סקסקובורגוצקי(עיר)]] || <nowiki>[[קובץ:Aerial Simeonphoto VtoriPort Popovo cropStanley.jpg|250px]]</nowiki>
|-
| [[:סמלסלבדור קמרון(ברזיל)]] || <nowiki>[[קובץ:Coat_of_arms_of_CameroonSalvador e Baía de Todos os Santos.pngjpg|שמאלמרכז|200px250px]]</nowiki>
|-
| [[:עזהסניאטין]] || <nowiki>[[קובץ:GazaSniatyn Citycoa IIRP.JPGpng|250px100px]]</nowiki>
|-
| [[:פורטוגלעידן במלחמתהקרח העולם הראשונה(סרט)]] || <nowiki>[[קובץ:Flagעידן ofהקרח- Portugalכרזה.svg|100pxjpg|גבול250px]]</nowiki>
|-
| [[:פרדינןפאולוס דה סוסירהשישי]] || <nowiki>[[קובץ:FerdinandPope dePaul SaussureVI. 1967.jpg|מרכז|150px100px]]</nowiki>
|-
| [[:קארים בנזמהפטרוברז]] || <nowiki>[[קובץ:KBenzemaLog-pbr.jpggif|מרכז|200px100px]]</nowiki>
|-
| [[:קלרנספנדה סידורףענק]] || <nowiki>[[קובץ:C-SeedorfPanda ChiangMaiZoo humarkus.jpg|מרכזשמאל|200px|150px]]</nowiki>
|-
| [[:ראולפרנסואה גונזלספיון]] || <nowiki>[[קובץ:RaulFrancois GonzalezFillon 10mar2007(2).jpg|מרכז|250px200px]]</nowiki>
|-
| [[:רונאלדיניוצפת]] || <nowiki>[[קובץ:Ronaldinho061115Safed COA.jpg|מרכזpng|200px120px]]</nowiki>
|-
| [[:שילינג קנייתיקוקורוזי]] || <nowiki>[[קובץ:Kenyan 20 Shilling NoteCocorosie.jpg|מרכזשמאל|250px]]</nowiki>
|-
| [[:קנדה במשחקים האולימפיים]] || <nowiki>[[קובץ:1912 Opening ceremony - Canada.JPG|מרכז|250px|]]</nowiki>
|}
=== Reference tag in article double ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2328''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_081.html List of all articles with error 081]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=081 new interface].
| [[:אוניית מערכה]] || <nowiki><ref>Sondhaus, L.: Naval Warfare 1815–1914.</ref> </nowiki>
|-
| [[:איסורבוריס קטניותהשלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki><ref>‏שם‏קשלס , חיים, '''תקופת המשטר הפאשיסטי''', עמוד 805.</ref> </nowiki>
|-
| [[:גאיוס מריוס]] || <nowiki><ref> [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Marius*.html#3 פלוטארכוס, '''מריוס''', 3.]</ref> </nowiki>
| [[:אל-הרג]] || <nowiki><ref>"Nonkilling Global Society", in Peace Building, edited by Ada Aharoni, in ''Encylopedia of Life Support Systems (EOLSS)'', Developed under the auspices of the UNESCO, 2005, Eolss Publishers, Oxford [http://www.eolss.net].</ref> </nowiki>
|-
| [[:אתרוגדילוגי (אתראותיות אינטרנט)בתורה]] || <nowiki><ref>ירעם נתניהו, [http://www.tognrg.co.il/heonline/New11/ART1/644/075.aspx?id=3010html אתרשליפות אתרוגעם מודיעפרופסור עלישראל סגירתואומן], 16nrg,{{כ}} 9.1210.2009‏2007</ref> </nowiki>
|-
| [[:דרום אוסטיה]] || <nowiki><ref>‏{{ynet|סוכנויות הידיעות|צ'אבס ברוסיה: מכיר בעצמאות הבדלנים בגאורגיה|‏[[10 בספטמבר]] [[2009]]|3774937|}}</ref> </nowiki>
| [[:ג&#039;ון דה מול]] || <nowiki><ref>‏[http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=548338 מלכת הרייטינג ההולנדית-ספרדית] [[גלובס]], 26.12.2001‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:דילוגיהווארד אותיותפיליפס בתורהלאבקרפט]] || <nowiki><ref>ירעם‏E. F. נתניהוBlailer, [http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/644/075.html'''Science שליפותFiction עםWriters''', פרופסור2nd ישראלed., אומן]Richard Bleiler, nrgEditor,{{כ}} 9.10.2007Charles scribner's sons, 1999</ref> </nowiki>
|-
| [[:האיטיהיטל בצורת]] || <nowiki><ref>[http://books.google.com/books?id=FUSD2v4EQE8C&pg=PA40{{כ}}{{ynet|יעל Roselineדראל|מבול Ngcheong-Lum,של Leslieהתנגדות Jermyn,להיטל '''Haiti''',הבצורת Marshall Cavendish,|3774199|9 2005,בספטמבר page 40]2009}}</ref> </nowiki>
|-
| [[:הגיסהרבנות הקנדיהראשית לישראל]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4‏(ורהפטיג, תיאור הקרב באתר הווטרנים]1990)‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:התנחלות]] || <nowiki><ref>‏[http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Israeli+Settlements+and+International+Law.htm Israeli Settlements and International Law], Israel Ministry of Foreign Affairs, May 20, 2001</ref> </nowiki>
| [[:היידן ומוזיקת עם]] || <nowiki><ref>‏Webster 2001, section 1‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:היסטוריהחוק שלהרשויות בולגריההמקומיות (הסמכה מיוחדת)]] || <nowiki><ref>‏בר-זוהרפרוטוקול מיכאל, הרכבות יצאומליאת ריקותהכנסת, הוצאת הד ארצי, ירושלים, 199924.7.1956</ref> </nowiki>
|-
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki><ref>רוזאניס, שלמה, '''קורות היהודים בטורקיה וארצות קדם''', כרך א', סופיה, 1934.</ref> </nowiki>
| [[:יו לויד-ג&#039;ונס]] || <nowiki><ref>[http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-obituaries/6263156/Professor-Sir-Hugh-Lloyd-Jones.html Professor Sir Hugh Lloyd-Jones], Telegraph.co.uk, 05 Oct 2009</ref> </nowiki>
|-
| [[:יעקב יצחק נימירובר]] || <nowiki><ref>Baruch Tercatin şi Lucian-Zeev Herşcovici, „Prezenţe rabinice în perimetrul românesc”, Editura HASEFER, Bucureşti, 2008 - ברוך טרקטין וזאב-לוצ'יאן הרשקוביץ', "נוכחויות רבניות במרחב הרומני", הוצאת HASEFER, בוקרשט, 2008.</ref> </nowiki>
| [[:כדורגל באיטליה]] || <nowiki><ref>''RSSSF.com'', [http://www.rsssf.com/tablesi/ital-fngichamp.html "Italy - List of FNGI Champions"]</ref> </nowiki>
|-
| [[:כיור (כלי המקדש)]] || <nowiki><ref>תלמוד ירושלמי מסכת יומא פרק ג הלכה ח</ref> </nowiki>
|-
| [[:מייקל ג&#039;קסון]] || <nowiki><ref>‏[http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3174614,00.html האנטישמיות טבועה עמוק בג'קסון, יצחק בן-חורין ynet]‏</ref> </nowiki>
|-
| [[:מנורת הכנסת]] || <nowiki><ref>‏אלקן, עמ' 6</ref> </nowiki>
|-
| [[:מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב]] || <nowiki><ref>‏{{ynet|עידו אפרתי|הרכבת הקלה יוצאת לדרך: מכרז ה"קו האדום" ננעל|3221657|27 בפברואר 2006|}}‏</ref> </nowiki>
| [[:כלנית מצויה]] || <nowiki><ref>Arabic-English lexicon, Volume 1, Part 4 By Edward William Lane, p. 1578, http://books.google.com/books?id=3p4OAAAAYAAJ&pg=PA1578</ref> </nowiki>
|-
| [[:מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב]] || <nowiki><ref>‏{{ynet|עידו אפרתי|הרכבת הקלה יוצאת לדרך: מכרז ה"קו האדום" ננעל|3221657|27 בפברואר 2006|}}‏</ref> </nowiki>
| [[:לומביני]] || <nowiki><ref>[http://www.nrn.org.np/speeches/rmshakya.html LUMBINI - The birthplace of Lord Buddha]</ref> </nowiki>
|-
| [[:מערכתסביאטוסלב זיהוי תווי פניםריכטר]] || <nowiki><ref>[http://wwwMonsaingeon, p.technologyreview.com/Infotech/18796/?a=f] 20</ref> </nowiki>
|-
| [[:עמוססטיב קינןברוס]] || <nowiki><ref>BBC Sport, [http://wwwnews.hebrew-writersbbc.orgco.uk/lacs-insport1/football/eng_div_1/1359374.asp?catalogid=341stm עמוסSteve קינן]Bruce לכסיקוןin הסופריםfocus], העברים בהווה31.05.2001</ref> </nowiki>
|-
| [[:פמיניזם]] || <nowiki><ref>LeGates: 2001; קמיר: 2002</ref> </nowiki>
|-
| [[:פרדיננדפרשת הראשון,השמדת מלךמנות בולגריההדם של עולי אתיופיה]] || <nowiki><ref>קשלס,‏דו"ח חייםנבון, עמוד 8820.</ref> </nowiki>
|-
| [[:קנדהקורבן במלחמת העולם הראשונהפסח]] || <nowiki><ref>[http://www.vac-acc.gc.ca/remembers/sub.cfm?source=history/firstwar/canada/Canada4מסכת תיאורפסחים הקרבפרק באתרה', הווטרנים]משנה ז'.</ref> </nowiki>
|-
| [[:שבררשימת הליכהמאחזים]] || <nowiki><ref>‏Hamilton[http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/0A0FBE3C-C741-46A6-8CB5-F6CDC042465D/0/sason2.pdf Bailey'sדו"ח Demonstrationsהמאחזים ofשל Physicalטליה Signs in Clinical Surgery ISBN 0 7506ששון], 0625עמוד 8‏101</ref> </nowiki>
|-
| [[:שאול]] || <nowiki><ref>בבלי, מסכת יומא כב, ב</ref> </nowiki>
|-
| [[:שבתאי ג&#039;אין]] || <nowiki><ref>פרדרג פאלאבסטרה -ibidem</ref> </nowiki>
|-
| [[:תאודור רוזוולט, הבן]] || <nowiki><ref>אתר Theodore Roosevelt Association.</ref> </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2225''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_084.html List of all articles with error 084]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=084 new interface].
|-
|-
| [[:19761971 בישראלבקולנוע]] || <nowiki>=== כלכלה ותשתיות =אירועים==</nowiki>
|-
| [[:1994240 בקולנועלפנה&quot;ס]] || <nowiki>==אירועים==</nowiki>
|-
| [[:Cyclamens250 and Swordsלפנה&quot;ס]] || <nowiki>==מקורותנולדו==</nowiki>
|-
| [[:אבנר260 גלעדילפנה&quot;ס]] || <nowiki>===ספרים=נולדו==</nowiki>
|-
| [[:אן270 קולטרלפנה&quot;ס]] || <nowiki>===פובליציסטיקה=נולדו==</nowiki>
|-
| [[:ארנסט300 קרנקלפנה&quot;ס]] || <nowiki>===מוזיקה ווקאלית=אירועים==</nowiki>
|-
| [[:Cyclamens and Swords]] || <nowiki>==מקורות==</nowiki>
| [[:דובאי]] || <nowiki>== גאוגרפיה = דובאי שוכנת בחצי האי ערב לחופי המפרץ הפרסי היא אחת משבע המדינות שמרכיבות את ה"אמירויות הערביות" דובאי גובלת באבי דבי ובשארג'ה דובאי מהווה קו אווירי בינלאומי בשל קירבתה למערב ולמזרח הרחוק ובשל הדומיננטיות שלה </nowiki>
|-
| [[:אן קולטר]] || <nowiki>===פובליציסטיקה===</nowiki>
|-
| [[:בטיחות לייזר]] || <nowiki>== סיווג==</nowiki>
|-
| [[:ה&#039;תשנ&quot;זהאימפריה הבולגרית השנייה]] || <nowiki>==נולדו האימפריה בשיאה ==</nowiki>
|-
| [[:הזרמים ביהדות רומניה]] || <nowiki>== זרמים רוחניים וזרמים פוליטיים ==</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההמאה של בולגריהה-10]] || <nowiki>==תגליות התקופה הקומוניסטית והמצאות==</nowiki>
|-
| [[:המאה ה-23 לפנה&quot;ס11]] || <nowiki>==עריםתגליות חדשותוהמצאות==</nowiki>
|-
| [[:ואןהמאה דר גראף ג&#039;נרייטור (להקה)ה-12]] || <nowiki>===התחלה=תגליות והמצאות==</nowiki>
|-
| [[:ישראלהמאה בןה-שלום13]] || <nowiki>==ספרותגליות והמצאות==</nowiki>
|-
| [[:ישראלהמאה גרשוניה-14]] || <nowiki>==מחקריותגליות והמצאות==</nowiki>
|-
| [[:כ&quot;בישראל בכסלובן-שלום]] || <nowiki>==חגים ומועדיםספרו==</nowiki>
|-
| [[:כמהליה ג&#039; בכסלוקסון]] || <nowiki>==חגים ומועדיםקריירה==</nowiki>
|-
| [[:ספרטקוסמצעד (סרט)העשור הבינלאומי בישראל]] || <nowiki>===פרסישנות האוסקר=ה-80==</nowiki>
|-
| [[:עמוססימפוניית קינןמנפרד]] || <nowiki>===אמנותפרק פלסטיתרביעי===</nowiki>
|-
| [[:פיטפיגועי טאונסנד11 בספטמבר]] || <nowiki>===דת=הוועדה לחקר אירועי 11 בספטמבר====</nowiki>
|-
| [[:פליקס יעקובי]] || <nowiki>==ספריו==</nowiki>
|-
| [[:פלפלת צ&#039;ילי]] || <nowiki>==היסטוריה==</nowiki>
|-
| [[:ראש העין]] || <nowiki>===תזמורת כלי הפריטה===</nowiki>
|-
| [[:שיטת הפלפול]] || <nowiki>==סוגים שונים של פלפול==</nowiki>
|-
| [[:תאוריית קוף המים]] || <nowiki>===שומן===</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct begin ===
|-
|-
| [[:חיל ההנדסה הקרביתדבלינאים]] || <nowiki>החיל האחראידבלין להנדסהשל הצבאיתמטה]]</nowiki>
|}
=== Square brackets not correct end ===
Different number of <nowiki>[[</nowiki> and <nowiki>]]</nowiki> brackets. If it is sourcecode then use <nowiki><source> or <code></nowiki>.
 
This error was found '''46''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_010.html List of all articles with error 010]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=010 new interface].
|-
|-
| [[:אוגוסט וילהלם פון שלגל]] || <nowiki>[[Bhagavad Gita '' (1823, תרגום ללטינית * כתבי בקורת (1828)*''Sämtlich</nowiki>
| [[:אדוארד שילס]] || <nowiki>[[אוניברסיטת קיימברידג' בשנים 1970-1961; עמית בפיטרהאו�</nowiki>
|-
| [[:אליעזר בן-יהודה]] || <nowiki>[[חנקן], "אבמים" – [[מימן], "מדלק" – [[גפרור]], "שח רחוק</nowiki>
|-
| [[:אליעזר בן-יהודה]] || <nowiki>[[מימן], "מדלק" – [[גפרור]], "שח רחוק" – [[טלפון]].כמ�</nowiki>
|-
| [[:יעקב לוי מורנו]] || <nowiki>[[קושטא] ושהיגר, ככל הנראה אחרי המלחמה הרוסית-טורקי�</nowiki>
|-
| [[:ישיבת אור אלחנן]] || <nowiki>[[עטרת ישראל], שנטל על עצמו את תפקיד מנהלה הרוחנ�</nowiki>
|-
| [[:עגינות]] || <nowiki>[[ישראל לאו] כי "גבר הנשוי לסרבנית גט, לא יוכל לשא�</nowiki>
|}
=== TableTemplate not correct end ===
<!-- error number 2843 -->
Found a template with <nowiki>"{{"</nowiki> and with no <nowiki>"}}"</nowiki>.
Found no end of the table.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_028hewiki_error_list_error_043.html List of all articles with error 028043]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=028043 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[:באתרודינמו מינסק]] || <nowiki> {{בספורט| align=center1997|<gallery1998PP עברה widths="150px"הקבוצה heights="…בשלב המוקדמות הראשון</nowiki>
|-
| [[:עמי גדליה]] || <nowiki>{{כ]}, 11.11.09{{מיון רגיל:גדליה, עמי}}[[קטגוריה:סופרים</nowiki>
| [[:בון (קומיקס)]] || <nowiki> {| class="wikitable"! # !! שם הספר !! תא�… </nowiki>
|}
=== Template with Unicode control characters ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''912''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_016.html List of all articles with error 016]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=016 new interface].
! info
|-
|-
| [[:Love of My Life]] || <nowiki>‎|מרכז|225px]]|מאת=[[קווין]]|אלבום='''[[Live Killers]]'''<BR></nowiki>
|-
| [[:Never Let Me Down]] || <nowiki>‎ |מאת=[[דייוויד בואי]]|יצא לאור=[[27 באפריל]] [[1987]]</nowiki>
|-
| [[:זאורופוסידוןהמנון מאוריטניה]] || <nowiki>‎|שמאלתמונה=|ממוזערכתובית=|250pxמדינה={{דגל|זאורופוסידוןמאוריטניה||+}}|שפה=[[ערבית]] |ממלכהמילים=[[בעליבאבא</nowiki>
|-
| [[:ח&#039;אלד, מלך ערב הסעודית]] || <nowiki>‎ |מדינה=[[ערב הסעודית]]|שנת לידה=[[1912]]|שנת פטירה=[[1982]]|מקום</nowiki>
|-
| [[:טירנה]] || <nowiki>‎|150px]]<br/>דגל העיר|תמונה= [[קובץ:07Tirana Sheshi Skenderbej04.jpg|250px|מרכז]]|כתובית=כיכר</nowiki>
|-
| [[:יהדות בולגריה]] || <nowiki>‎1878)|המלחמה העות'מאנית-רוסית 1877-1878]], [[מלחמת בולגריה</nowiki>
| [[:טרנספר]] || <nowiki>‎]], מתוך ספרו '''לשכים בעיניכם'''}}}}</nowiki>
|-
| [[:טרנספריורקשייר והאמבר]] || <nowiki>‎ |סטטוס= [[אזורי אנגליה|אזור]], מתוך|שטח= ספרו15,420 '''לשכים בעיניכם'''}}|שיעור</nowiki>
|-
| [[:יהדותמשלי בולגריהשועלים]] || <nowiki>‎1878)|המלחמה העות'מאנית-רוסית 1877-1878]], [[מלחמת בולגריה}}</nowiki>
|-
| [[:נבל (פירושונים)]] || <nowiki>‎]] בשמי הצפון; מקבוצות הכוכבים המקוריות של תלמי,</nowiki>
|-
| [[:פרננדו יורנטה]] || <nowiki>‎|210px]]|כיתוב=|שם מלא=פרננדו יורנטה טורס|תאריך</nowiki>
|-
| [[:רבינוביץצבי טל]] || <nowiki>‎]] – נערה שהתמודדותה עם [[סרטן (מחלה)|מחלת הסרטן]]‎‎‎‎}}</nowiki>
|-
| [[:צפת]] || <nowiki>‎|סמל=[[קובץ:Safed COA.png|120px]]|דגל=|תמונה=[[קובץ:ZPAT.JPG|250px]]|כתובית=מבט</nowiki>
|-
| [[:שפרעם]] || <nowiki>‎|250px]]|רוחב=32.8051|אורך=35.1710|ראש העיר= נאהד ח'אזם|אתר</nowiki>
|}
== Middle priority ==
 
 
=== Article with <nowiki><ref></nowiki> and no <nowiki><references /></nowiki> ===
<!-- error number 3 -->
This article has a <nowiki><ref></nowiki> and not a <nowiki><references /></nowiki>. This is not correct syntax.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_003.html List of all articles with error 003]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=003 new interface].
 
[[:ספיטפייר]]
 
=== Category double ===
<!-- error number 17 -->
In this article is a category double.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=017 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:זלמן שניאור]] || <nowiki>משוררים עבריים</nowiki>
|}
=== External link with line break ===
<!-- error number 80 -->
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''36''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_080.html List of all articles with error 080]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=080 new interface].
|-
| [[:אן קולטר]] || <nowiki>[http://www.thesmokinggun.com/archive/1022042coulter1.html Targets Ann Coulter] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;בל מוכאבר]] || <nowiki>[http://www.bimkom.org/communityView.asp?projectId=34 ג'בל מוכברמתווה </nowiki>
|-
| [[:דרך העצמאות]] || <nowiki>[http://www.israelidesign.co.il/magazine_item_2134.html חיפה חוזרת אל </nowiki>
|-
| [[:חיפה]] || <nowiki>[http://www.cbs.gov.il/publications/expenditure_survey05/pdf/t07_1.pdf] </nowiki>
|-
| [[:מועצת תנועות הנוער בישראל]] || <nowiki>[http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2005-06-14-01.rtf פרוטוקול </nowiki>
|-
| [[:שבתאי ג&#039;אין]] || <nowiki>[http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2008/38044/original/Stimme_025.pdf כתבה </nowiki>
|}
=== External link without description ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''251291''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_079.html List of all articles with error 079]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=079 new interface].
|-
|-
| [[:JustMy DanceDecember]] || <nowiki>[http://www.youtubereuters.com/watch?v=M65zI9LH-as&feature=fvstarticle/musicNews/idUSN0429713720070705] </nowiki>
|-
| [[:אבודים]] || <nowiki>[http://community.tvguide.com/blog-entry/TV-Show-Blog/Tv-Previews/Lost-Scads-Scoopy/800037760 </nowiki>
|-
| [[:אביהו בן-נון]] || <nowiki>[http://www.news1.co.il/Archive/001-D-148208-00.html?tag=20-11-38] </nowiki>
|-
| [[:אדמונדאדיר וילהלם ברילנטזיק]] || <nowiki>[http://www.poianrg.plco.il/historiaonline/pdf11/apteki.jaroslawskieART/867/083.pdfhtml] </nowiki>
|-
| [[:אוריינטאוגוסטין האוסנוימן]] || <nowiki>[http://www.orienthouseberlinerschachverband.orgde/aboutarchiv/indexchronik/spieler/j/john_walter.html] </nowiki>
|-
| [[:אומדורמן]] || <nowiki>[http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=en&des=wg&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x&geo=380361248 </nowiki>
| [[:איסור קטניות]] || <nowiki>[http://machonshilo.org/PDF/Machon_Shilo_Pesaq_Qitniyoth_2.pdf] </nowiki>
|-
| [[:אנטוניואיום גראמשידמוגרפי]] || <nowiki>[http://www.marxistshaaretz.orgcom/archivehasen/gramscipages/works/1917/12/rev_against_capitalShArt.htmjhtml?itemNo=373225] </nowiki>
|-
| [[:אפקט פלצבואל-קאעידה]] || <nowiki>[http://www.ncbiynet.nlmco.nih.govil/entrezarticles/query0,7340,L-3610673,00.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15820838&query_hl=26&itool=pubmed_docsumhtml] </nowiki>
|-
| [[:ארצ&#039;יבלדאליהו מארייבן חור]] || <nowiki>[http://www.firstworldwar.bhamesfarim.acco.ukil/nicknameswebsite/murrayindex1.htmasp?id=4170] </nowiki>
|-
| [[:באראלפרד שבערניי]] || <nowiki>[http://www.1911encyclopediaoakland.orgedu/Beershebaenp/erdtrib.pdf] </nowiki>
|-
| [[:בלוק 24אנטישמיות]] || <nowiki>[http://www.magen7th-day.orgco.il/eduiotmehumot/1501_2000israelim.dochtm] </nowiki>
|-
| [[:ברייטקופףאנרכיזם והרטלוחברה]] || <nowiki>[http://wwwnews.breitkopfwalla.comco.il/?w=/101/664750] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסארגון ארלהשחרור ג&#039;ונסהפלסטיני]] || <nowiki>[http://wwwlib.imdbcet.comac.il/namepages/nm0000469/awardsitem.asp?item=1518] </nowiki>
|-
| [[:גבינהארמון בלנהיים]] || <nowiki>[http://www.biublenheimpalaceeducation.ac.il/JH/Responsa/COTARcom/srchhistory/ktv_srch623_frm_1duchess2.htm] </nowiki>
|-
| [[:גירושאתיופיאן פעילי החמאס ללבנוןאיירליינס]] || <nowiki>[http://www.btselemairdisaster.orgcom/hebrewcgi-bin/deportation/1992_mass_deportationview_details.asp]cgi?date=09151988&reg=ET-AJA&airline=Ethiopian+Airlines </nowiki>
|-
| [[:דודבית אנטולהחולים ברוצקוסהדסה (תל אביב)]] || <nowiki>[http://www.labiennale-israeli-pavilionncbi.orgnlm.nih.gov/htmlpubmed/D_Site.html*16220448?dopt=Abstract] </nowiki>
|-
| [[:הגריזם:בקצב היווצרותאחיד העולםבתנועות האסלאמישל הגוף]] || <nowiki>[http://humanitieswww.uchicagoivrilider.educom/deptssingle/nelc/programs/civreadinglist.htm] </nowiki>
|-
| [[:החזיתג&#039;ורג&#039; לשחרור כדור הארץברידג&#039;טוור]] || <nowiki>[http://www.timesonline.cobl.uk/tol/newsonlinegallery/worldfeatures/us_and_americasblackeuro/article3525141bridgetowerbackground.ecehtml] </nowiki>
|-
| [[:היער הלאומי סקוויהגבינה]] || <nowiki>[http://www.tarolbiu.comac.il/JH/Responsa/COTAR/srch/grovesktv_srch623_frm_1.htmlhtm] </nowiki>
|-
| [[:הפועלגלעד באר שבעצוקרמן]] || <nowiki>[http://www.mogielzuckermann.net/EC/intertoto-historyorg/1976logology.phphtml] </nowiki>
|-
| [[:התנגשותדובוני הלוויינים אירידיום 33 וקוסמוס 2251מים]] || <nowiki>[http://entardigradesinspace.rianblogspot.rucom/russia/20090303/120392490-print.html] </nowiki>
|-
| [[:ונדיהבחירות ויינברגלכנסת השמונה עשרה]] || <nowiki>[http://www.gbrathleticsinn.comco.il/sportNews/swimpagNews.htmaspx/158541] </nowiki>
|-
| [[:זכויותהכנסייה בעליהאפיסקופלית חייםשל מרטין הקדוש]] || <nowiki>[http://www.anonymousrci.orgrutgers.iledu/~lcrew/v-dissection1biggest.htmhtml] </nowiki>
|-
| [[:הפועל באר שבע]] || <nowiki>[http://www.mogiel.net/EC/intertoto-history/1976.php] </nowiki>
|-
| [[:חיפההשואה באמנות]] || <nowiki>[http://www.cbs.govlyricsfreak.ilcom/populations/new_2003slayer/tab_3angel+of+death_20126174.pdfhtml] </nowiki>
|-
| [[:יאנוש קורצ&#039;אקונצואלה]] || <nowiki>[http://movieswww.nytimesnrg.comco.il/movieonline/review1/ART1/450/189.html?respFile=9D0CE6DD163EF931A25757C0A9679582601] </nowiki>
|-
| [[:יואבחטיבת גלנטגבעתי]] || <nowiki>[http://www.zionism-israelhaaretz.comco.il/dichasite/Shayetet_13pages/ShArtPE.htm]jhtml?itemNo=960917&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0 </nowiki>
|-
| [[:ים המלחחרמש]] || <nowiki>[http://newswww.nana10simt.co.iluk/Articleabbeydale/?ArticleID=660130] </nowiki>
|-
| [[:ישראליאן היוםאסר]] || <nowiki>[http://62www.128fauchard.57.2org/Olivepublications/AM3history/Israel49_2_july01/Defaultstent49_2.htm?href=ITD%2F2008%2F05%2F09&pageno=1] </nowiki>
|-
| [[:לאופרד 1יהודים]] || <nowiki>[http://www.armyvehiclespnas.dkorg/imagescontent/leopard1a3trainer.jpg97/12/6769] </nowiki>
|-
| [[:לינוקסיובל אלבשן]] || <nowiki>[http://www.groklawnrg.netco.il/Groklawonline/1/ART1/556/209.html] </nowiki>
|-
| [[:מגליםים עם דורההמלח]] || <nowiki>[http://wwwlib.usatodaycet.com/life/booksac.il/newspages/2004-02-18-dora_xitem.htmasp?item=8151] </nowiki>
|-
| [[:מונאקוכלי טיס בלתי מאויש]] || <nowiki>[http://www.assembleeram-nationalehome.fr/11com/rapram-infoold/i2311tu-2143.asphtml] </nowiki>
|-
| [[:מייריד קוריגןלבנון]] || <nowiki>[http://www.antiimperialistaarabinsider.orgcom/content/view/6060/229313/2997.htm] </nowiki>
|-
| [[:ממשלתמבצע בריטניהגשמי קיץ]] || <nowiki>[http://sccwww.lexumynet.umontrealco.cail/en/1989/1989rcs2-796articles/1989rcs20,7340,L-7963266884,00.html] </nowiki>
|-
| [[:מעלותמדיניות דפנהלשונית בישראל]] || <nowiki>[http://www.jerusalemethnologue.muni.il/jer_sys/picture/atarimcom/site_form_atarshow_country.asp?site_idname=7254&pic_cat=1&icon_cat=5&york_cat=8&type_id=203IL] </nowiki>
|-
| [[:מרקומילה פנטאני(ניתוח)]] || <nowiki>[http://www.cyclingnewscdc.comgov/resultsnchs/2000data/jul00series/tdfrance00sr_13/stages/tdfrance00st16rsr13_160.shtmlpdf] </nowiki>
|-
| [[:נמלחמת נח נחמ נחמן מאומןעיראק]] || <nowiki>[http://www.moharannrg.comco.il/online/1/ART1/album_music051/audio01564.mp3html] </nowiki>
|-
| [[:מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב]] || <nowiki>[http://realestate.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=abe20070528_741223&layer=hp&layer2=&layer3=realEstate </nowiki>
| [[:נעם מילס]] || <nowiki>[http://www.nrg.co.il/online/3/ART1/756/386.html] </nowiki>
|-
| [[:סיגרמרכז רון ורדי לטיפוח ילדים מחוננים]] || <nowiki>[http://www.altadisusamada.comorg.il/exhibitions/connoisseurspinnings/historychairs.asphtml] </nowiki>
|-
| [[:סמלמשמר הפיליפיניםהגבול]] || <nowiki>[http://www.mevaker.gov.phil/aboutphilserve/RA8491showHtml.asp]?id=2&bookid=474&contentid=8588&direction=1&frompage=93 </nowiki>
|-
| [[:ענתנטייה בילצקימינית]] || <nowiki>[http://www.news1cdc.co.ilgov/Archivenchs/003products/pubs/pubd/ad/361-D-34234-00370/ad362.html?tag=13-39-57htm] </nowiki>
|-
| [[:ערוץ המזרח התיכוןנרינגנין]] || <nowiki>[http://www.metvncbi.orgnlm.nih.gov/programmingpubmed/19794524?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.htm]PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum </nowiki>
|-
| [[:פליקירסטימצקי]] || <nowiki>[http://www3www.nationalgeographiccalcalist.comco.il/placesmarketing/mapsarticles/map_country_micronesia0,7340,L-3061143,00.html] </nowiki>
|-
| [[:צהלוןסלון מזל]] || <nowiki>[http://www.read4freenotes.co.il/alon-hilumati/16700.asp] </nowiki>
|-
| [[:קיבוץעם אלנבי בכיבוש הארץ]] || <nowiki>[http://www.ynetnationallife.co.ilcom/public/articleshistarchive/1,7340,L-3554374,00military_collings.htmlasp] </nowiki>
|-
| [[:קנאביספאגו פאגו]] || <nowiki>[http://www.maarivinfoplease.co.il/online/15/ART1com/466ipa/697A0113952.html] </nowiki>
|-
| [[:רוחאללהפיגועי ח&#039;ומייני11 בספטמבר]] || <nowiki>[http://www.iran-bulletinworldnetdaily.orgcom/economicsnews/HOUSINGarticle.htmlasp?ARTICLE_ID=25995] </nowiki>
|-
| [[:רצח נוסעי האירוואןפפראצי]] || <nowiki>[http://wwwnews.palmachwalla.orgco.il/show_item.asp?itemIdw=6304&levelId=38796&itemType=0&book=150178//893063] </nowiki>
|-
| [[:שלהיפרשת העתהשוטרים העתיקההנוקמים]] || <nowiki>[http://wwwnews.fordhamnana10.educo.il/halsallArticle/basis/vita-antony.html?ArticleID=529433] </nowiki>
|-
| [[:תל אביב-יפוצליפה]] || <nowiki>[http://wwwdover.tel-aviv.govidf.il/HebrewIDF/News_Channels/bamahana/_MultimediaServer08/Documents16/125169571701.pdfhtm] </nowiki>
|}
=== HTML table element ===
Article contains a <nowiki>"<table>", "<td>", "<th>" or "<tr>"</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''914''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_031.html List of all articles with error 031]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=031 new interface].
|-
| [[:TCP/IP]] || <nowiki>&lt;table style=&quot;border:1px SOLID black;&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;1&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:איי מריאנה הצפוניים]] || <nowiki>&lt;table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 align=left width=285px&gt; </nowiki>
|-
| [[:איי קוקוס]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;285px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:איי קיימן]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;290px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ינג&#039;י]] || <nowiki>מילה נוספת באנגלית לג'ינג'י היא Auburn. זהו גוון </nowiki>
| [[:יחס הכסף]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;3&quot; align=&quot;center&quot;&gt;'''קבועי הכסף'''&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:מודל ה-OSIגואם]] || <nowiki>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;300px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:דיסגרפיה]] || <nowiki>&lt;div&gt;באה לידי ביטוי בטעויות בבחירת האותיות ובעיצובן </nowiki>
|-
| [[:הנגול]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td&gt; </nowiki>
|-
| [[:מונדיאל 1934]] || <nowiki>&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt; </nowiki>
| [[:מונדיאל 1974]] || <nowiki>&lt;tr&gt; </nowiki>
|-
| [[:ניסוי הייפלי-קיטינגמיוט]] || <nowiki>&lt;trtable border=&gtquot;1&ltquot;td rowspancellpadding=3&gtquot;2&ltquot;/td cellspacing=&gtquot;0&ltquot;th colspanalign=4&gtquot;left&quot;הפרשי זמנים ([[התארכות זמן]])width=&quot;285px&quot;&gt; </nowiki>
|-
| [[:סנט הלנה]] || <nowiki>&lt;table border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 align=left style=&quot;margin-left:0.5em;&quot; </nowiki>
|}
=== Headline alone ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''351332''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_062.html List of all articles with error 062]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=062 new interface].
|-
|-
| [[:24אבי (סדרת טלוויזיה)לניר]] || <nowiki>====השפעהאירועים מסדרותבמסגרת אחרות=שירותו כטייס===</nowiki>
|-
| [[:Theאוניית Sims (סדרת משחקים)מערכה]] || <nowiki>====Theסופר Sims 3 World Adventures=דרדנוט===</nowiki>
|-
| [[:אבולוציהאחריות מעסיק קבלן (בעל חוזה)]] || <nowiki>====חריגים סחףלחסינות גנטי =המעסיק===</nowiki>
|-
| [[:אופניאינטליגנציה תהודהבבעלי של גלריית לחישותחיים]] || <nowiki>===שימושיםקופים לומדים שפה===</nowiki>
|-
| [[:איי פארו]] || <nowiki>=== אקלים ===</nowiki>
|-
| [[:אליפות אירופה בכדורסל 1935]] || <nowiki>====המשחק הנוסף====</nowiki>
| [[:אליפות אירופה בכדורסל 2007]] || <nowiki>===חמישיית הטורניר <ref> [http://www.interbasket.net/news/107/2007/09/17/eurobasket-2007-all-tournament-team/ Eurobasket 2007 All-Tournament Team]</ref>===</nowiki>
|-
| [[:אנטוניו ויוואלדיאנזים]] || <nowiki>===נעוריםמעכבים===</nowiki>
|-
| [[:ארכאולוגיהארגון ירושלים]] || <nowiki>===תתי-תחומיםימים ראשונים בארכאולוגיהבמנחמיה===</nowiki>
|-
| [[:בורגראנץ&#039;אשדוד]] || <nowiki>====במלחמת מנכ"לים העצמאות==== </nowiki>
|-
| [[:ביתבורסה התפוצותלניירות ערך]] || <nowiki>===כשלי בית הספר הבינלאומי ללימודישוק העםבבורסות היהודיניירות ערך===</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ארבני ג&#039;אר בינקסעקיבא]] || <nowiki>==== [[מקומותמזכ"לי בסרטיהתנועה מלחמת הכוכבים#נאבו|נאבו]] ====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ייניזםברייטס]] || <nowiki>===נדריההבדל הנזיריםבין "ברייט" ל"אתאיסט"===</nowiki>
|-
| [[:גיבורים - דמויותגאונים]] || <nowiki>====דמויות עםגאוני כוחותארץ עלישראל====</nowiki>
|-
| [[:דבורתגלעד הדבשצוקרמן]] || <nowiki>===עוקץ הדבורה"תשמו"ץ"===</nowiki>
|-
| [[:דיילדויל קרנגיברונסון]] || <nowiki>====מספרי הביקורת=פירוט זכיות באליפות העולם בפוקר ===</nowiki>
|-
| [[:האדונית והרוכלדיפול]] || <nowiki>===משמעויותפיתוח השמותמולטיפולי===</nowiki>
|-
| [[:הבדלההאח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית)]] || <nowiki>===נוסח ההבדלהדיירי בתפילההבית===</nowiki>
|-
| [[:החזרתהארי אורפוטר וחדר הסודות (סרט)]] || <nowiki>====משטחשינויים דק בתוך תווך אחיד=ותוספות===</nowiki>
|-
| [[:היפופוטםהווארד גמדיפיליפס לאבקרפט]] || <nowiki>====ממשיכי רבייההמיתוס של לאבקרפט====</nowiki>
|-
| [[:המשפטהחברה הרומילמתנ&quot;סים]] || <nowiki>===החוק הרומי באימפריה הביזנטיתתת-גופי===</nowiki>
|-
| [[:הצבאהכותל האדוםהמערבי]] || <nowiki>===ארגוןמעמד הצבא האדוםמדיני===</nowiki>
|-
| [[:הרצליההפארק הלאומי קקדו]] || <nowiki>===מתקנים שכניה הערבים של הרצליה בין השנים 1924-1948 כלליים===</nowiki>
|-
| [[:זהוהר זה!גריזים]] || <nowiki>====זהותמונות זהמאתרי בתקופתהקודש מלחמתעל המפרץ (1991) =ההר===</nowiki>
|-
| [[:חומרהרכבת תורשתיהמנדטורית]] || <nowiki>==== הסבר אבולוציוני לחומר התורשה הנגיפי =פעילות===</nowiki>
|-
| [[:טירנההשפעות בריאותיות של קרינת טלפון סלולרי]] || <nowiki>=== מיקומה של העיר =בלוטות'====</nowiki>
|-
| [[:יהדות אנקונהונצואלה]] || <nowiki>===פארק בית הקברותאקלים===</nowiki>
|-
| [[:יווןחסידות חב&quot;ד]] || <nowiki>====תקופת צומחמחלתו ופטירתו====</nowiki>
|-
| [[:יעקב אילוןטרנסניסטריה]] || <nowiki>==== כלי תקשורת שבהם כתב או שידר =מפלגות===</nowiki>
|-
| [[:כיפה (מבנה)יובנטוס]] || <nowiki>====פרשת גלרייתהטיית קופולותהמשחקים מפורסמותבסרייה =א'===</nowiki>
|-
| [[:להט&quot;ב יהודים דתייםיורוליג]] || <nowiki>===מהעיתונותהחלוקה לבתים===</nowiki>
|-
| [[:לרכביצחק על הלווייתןלופבן]] || <nowiki>===הסיוםבעריכתו===</nowiki>
|-
| [[:מוחמדכנסיית אבינו שבשמים]] || <nowiki>====החפירות כיבושהארכאולוגיות מכהוהממצאים =במקום===</nowiki>
|-
| [[:מטאליקהמגלים עם דורה]] || <nowiki>====האלבום השחור=צוות המדבבים ===</nowiki>
|-
| [[:מלחמתמזל הדפדפניםסרטן]] || <nowiki>===תכונות השליטה של אינטרנט אקספלוררשנתקשרו במזל===</nowiki>
|-
| [[:מכבי חיפה (כדורגל)]] || <nowiki>===תארים בארץ===</nowiki>
|-
| [[:מלכי סקוטלנד]] || <nowiki>===טוענים נוספים לכתר===</nowiki>
|-
| [[:מעמד הר סיני]] || <nowiki>===מועד ההתרחשות ומקומה===</nowiki>
|-
| [[:משקפייםמשפחת ואן אריק]] || <nowiki>=== מספר המשקפיים פרופיל===</nowiki>
|-
| [[:נסנוויס]] || <nowiki>===אין=האי סומכיןכמרכז עלסחר הנסבעבדים====</nowiki>
|-
| [[:סיומתנישואים אינטרנטחד-מיניים בישראל]] || <nowiki>===טבלת סיומות המדינותדעת הקהל===</nowiki>
|-
| [[:ספירלהסיאול]] || <nowiki>===ספירלות דו-ממדיותשדות תעופה ===</nowiki>
|-
| [[:עיצובסנקט אתר אינטרנטפטרבורג]] || <nowiki>=== דרישות רב תחומיות יהודים=== </nowiki>
|-
| [[:פדרוספרות דהיוון ואלדיביההעתיקה]] || <nowiki>===חורבןשירה סנטיאגוהלניסטית===</nowiki>
|-
| [[:פיטעיקרי טאונסנדהאמונה היהודית]] || <nowiki>===דתאני מאמין===</nowiki>
|-
| [[:פרנקפדרו רייקארדדה ואלדיביה]] || <nowiki>===קריירה בינלאומיתחורבן (1981-1994)סנטיאגו===</nowiki>
|-
| [[:קארמה קאג&#039;יופינלנד]] || <nowiki>===עולם קארמה קאג'יו בישראלהחי והצומח===</nowiki>
|-
| [[:קטניותפרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה]] || <nowiki>===קטניות בצמחי הבר שלביקורו ישראלבירושלים===</nowiki>
|-
| [[:רחל המשוררתקאזאן]] || <nowiki>====ביצועים= חגיגות המילניום ===</nowiki>
|-
| [[:שבדיהקיפודן נמלים אוסטרלי]] || <nowiki>=== יהדות שבדיהרבייה ===</nowiki>
|-
| [[:קשיות רוקוול]] || <nowiki>==== הערות ====</nowiki>
|}
=== Headline double ===
<!-- error number 92 -->
There is a double headline (one behind the other) in this article.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_092.html List of all articles with error 092]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=092 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:שפות תכנות]] || <nowiki>===ההיסטוריה של שפות התכנות וההקשרים ביניהן===</nowiki>
|-
| [[:תקוותדגמי גדולותרכבות]] || <nowiki>===פרקO הסיוםscale===</nowiki>
|}
=== Headline hierarchy ===
After a headline of level 1 (==) should not be a headline of level 3 (====). (See also [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html W3C Techniques for WCAG 2.0])
 
This error was found '''4641''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_025.html List of all articles with error 025]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=025 new interface].
|-
|-
| [[:1974Glass בישראלSpider]] || <nowiki>==פוליטיקהרשימת השירים - הוצאה מיוחדת DVD & 2CD==</nowiki><br /><nowiki>====Disc דו"ח [[ועדת אגרנט]] והשלכותיו 1====</nowiki>
|-
| [[:FIFA (סדרת משחקים)]] || <nowiki>=== FIFA 10 ===</nowiki><br /><nowiki>=====חידושים=====</nowiki>
|-
| [[:אגינה]] || <nowiki>== היסטוריה ==</nowiki><br /><nowiki>==== התקופה הפרהיסטורית ====</nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר פוקס]] || <nowiki>==מחקריו==</nowiki><br /><nowiki>====התהוות המשטר והחוקה האתונאיים והאידאולוגיות הפוליטיות מהם הושפעו במאה החמישית לפני הספירה====</nowiki>
|-
| [[:אלן אייברסון]] || <nowiki>==ממוצעי קריירה ושיאים==</nowiki><br /><nowiki>====אוניברסיטת ג'ורג'טאון====</nowiki>
|-
| [[:אלן אייברסון]] || <nowiki>==ממוצעי קריירה ושיאים==</nowiki><br /><nowiki>====אוניברסיטת ג'ורג'טאון====</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>===מיינסטרים אמריקאי===</nowiki><br /><nowiki>=====Watchmen=====</nowiki>
| [[:אלן מור]] || <nowiki>=== כתיבתו בשנים האחרונות ===</nowiki><br /><nowiki>=====Lost Girls=====</nowiki>
|-
| [[:אפרטהיידבואה]] || <nowiki>==האפרטהיידדיסקוגרפיה והקהילה היהודיתיפנית==</nowiki><br /><nowiki>====אישים יהודים בולטים במאבק נגדאלבומי האפרטהיידסטודיו====</nowiki>
|-
| [[:אריהברט כשרפארב]] || <nowiki>==חייוסטיסטטיקה בולטת ופועלו==</nowiki><br /><nowiki>====אדום, ערבעונה סדירה וישראל====</nowiki>
|-
| [[:אריהדגל כשרגרמניה]] || <nowiki>==חייועיצובו ופועלושל הדגל==</nowiki><br /><nowiki>====אדום,זהב ערבלעומת וישראלצהוב====</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיהדילוגי אותיות בתורה]] || <nowiki>==היסטוריהלקריאה נוספת==</nowiki><br /><nowiki>====ביבליוגרפיות וביבליוגרפיםמאמרים מוקדמיםמדעיים====</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיהדילוגי אותיות בתורה]] || <nowiki>==כללי האזכורקישורים חיצוניים הביבליוגרפי==</nowiki><br /><nowiki>====ביבליוגרפיה בספרותהתומכים המשפטיתבתאוריה====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;דרור מוסהאלימלך]] || <nowiki>==אודות ספריויצירתו ומחקריו==</nowiki><br /><nowiki>====לקראת הפתרון הסופי: היסטוריה של הגזענותספריו האירופית====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסהארגון ג&#039;ויסהיהודי הלוחם]] || <nowiki>==יצירתוהאי"ל במקומות אחרים==</nowiki><br /><nowiki>==== דבלינאים קרקוב====</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימסהבחירות ג&#039;ויסלכנסת השמונה עשרה]] || <nowiki>== מורשתו והנצחתו רקע==</nowiki><br /><nowiki>====השפעת מלחמת בלומסדיילבנון השנייה====</nowiki>
|-
| [[:דיילהגימנסיה קרנגיהעברית &quot;הרצליה&quot;]] || <nowiki>==ספרים שנכתבו בעקבות קרנגיהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====מספריייסוד בית הביקורתהספר====</nowiki>
|-
| [[:האייםהגימנסיה המלדיבייםהעברית &quot;הרצליה&quot;]] || <nowiki>==היסטוריההגימנסיה כיום==</nowiki><br /><nowiki>====תיאורו של אבןמבנה בטוטהארגוני====</nowiki>
|-
| [[:ההגנההרובע המוסלמי]] || <nowiki>==יהודים מפקדיה המרכזיים של "ההגנה"ברובע המוסלמי==</nowiki><br /><nowiki>====מפקדיםמבנים בבעלות יהודים בכירים====</nowiki>
|-
| [[:ההעפלההשמש]] || <nowiki>== ההעפלה בשנים 1934–1939מבנה ==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת ההעפלהליבת השמש ====</nowiki>
|-
| [[:ההעפלהודות]] || <nowiki>==הריג ההעפלה בזמן מלחמת העולם השנייה ודה==</nowiki><br /><nowiki>====העפלההתרחבות ביוזמהוהתקבעות פרטיתהפולחן====</nowiki>
|-
| [[:ההעפלהחברת וולט דיסני]] || <nowiki>==ההעפלה בשניםסרטים שהופקו לאורך השנים 1945–1948==</nowiki><br /><nowiki>==== הבריחהשנות ה-30 של המאה ממזרחה-20 אירופה====</nowiki>
|-
| [[:המערכהחטיבת עלגבעתי סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה(תש&quot;ח)]] || <nowiki>==המערכהפעילות בארץהחטיבה ישראלבמלחמת העצמאות==</nowiki><br /><nowiki>====קרב עזהגדודי הראשוןגבעתי====</nowiki>
|-
| [[:הקנטוריות בקתדרלה של פירנצה]] || <nowiki>==הקנטוריה של לוקה דלה רוביה==</nowiki><br /><nowiki>====תבליטי הקנטוריה====</nowiki>
|-
| [[:הרובע המוסלמי]] || <nowiki>==יהודים ברובע המוסלמי==</nowiki><br /><nowiki>====מבנים בבעלות יהודים ====</nowiki>
|-
| [[:זכויות בעלי חיים]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====נגד זכויות בעלי חיים====</nowiki>
|-
| [[:זכויות בעלי חיים]] || <nowiki>==קישורים חיצוניים==</nowiki><br /><nowiki>====נגד זכויות בעלי חיים====</nowiki>
|-
| [[:חטיבת הנגב]] || <nowiki>==לאחר [[מלחמת העצמאות]]==</nowiki><br /><nowiki>====1954-1949====</nowiki>
|-
| [[:חיים ולירו]] || <nowiki>==בנק חיים ולירו ושות'==</nowiki><br /><nowiki>====מימון הבניה הרוסית====</nowiki>
|-
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>==כוח אדם בחיל הרפואה==</nowiki><br /><nowiki>====המסלול העורפי====</nowiki>
|-
| [[:יחסיחנה ישראל-סוריהגולדברג]] || <nowiki>==לפני הקמת מדינת ישראלספריה==</nowiki><br /><nowiki>====המאבק על אצבעספרי הגלילילדים====</nowiki>
|-
| [[:יעקב אילוןטבריה]] || <nowiki>==הקריירה העיתונאיתהיסטוריה==</nowiki><br /><nowiki>====חידוש כלי תקשורת שבהם כתב או שידרהיישוב היהודי====</nowiki>
|-
| [[:יצחק בער]] || <nowiki>==חייו==</nowiki><br /><nowiki>====שחר החיים ועיצובם====</nowiki>
| [[:לודאקריס]] || <nowiki>== פילמוגרפיה נבחרת ==</nowiki><br /><nowiki>==== סדרות טלוויזיה בהן השתתף בתפקידי אורח ====</nowiki>
|-
| [[:מטאליקהמועצה אזורית עמק המעיינות]] || <nowiki>==שנות התשעיםגאוגרפיה==</nowiki><br /><nowiki>====האלבום השחורגבולות====</nowiki>
|-
| [[:מיזוראם]] || <nowiki>==תרבות==</nowiki><br /><nowiki>====בני מנשה====</nowiki>
|-
| [[:מצעדמריו הגאווה בירושליםשונברג]] || <nowiki>==קישורים חיצונייםבאקדמיה==</nowiki><br /><nowiki>====טוריתהליך דיעותאורקה עלוגבול המצעדשונברג-צ'נדראסקאר====</nowiki>
|-
| [[:סאות&#039;מריו פארק - דמויותשונברג]] || <nowiki>==תלמידים מכיתות אחרות בבית הספרבאקדמיה==</nowiki><br /><nowiki>====תלמידיםתהליך מכיתהאורקה ווגבול שונברג-צ'נדראסקאר====</nowiki>
|-
| [[:ספרטקוסנטייה (סרט)מינית]] || <nowiki>==הליהוקהתגבשות הנטייה המינית==</nowiki><br /><nowiki>====תפקידיםגורמים גנטיים בהתגבשות הנטייה ראשייםהמינית====</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייהסיקיזם]] || <nowiki>==תקופת בין יצירותיו הקנוניזציה==</nowiki><br /><nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:נאנאק==== </nowiki>
|-
| [[:ענת מטרסיקיזם]] || <nowiki>==מחקרההאמונה הסיקית==</nowiki><br /><nowiki>====ספרה הראשון: מבעד לפרספקטיבה הפילוסופית שלכתבי דמטהקודש====</nowiki>
|-
| [[:קמרהספרי אובסקורההרבי מליובאוויטש]] || <nowiki>==קמרהכמנהל אובסקורהועורך בהגותבהוצאת המערביתקה"ת==</nowiki><br /><nowiki>====קמרהספר התולדות אובסקורה- והעיןאדמו"ר האנושיתמהר"ש====</nowiki>
|-
| [[:קמרהעמנואל אובסקורהשברייה]] || <nowiki>==לקריאה נוספתבין יצירותיו ==</nowiki><br /><nowiki>====ההיסטוריה של קמרה אובסקורה[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
|-
| [[:צבי אלימלך שפירא מדינוב]] || <nowiki>==צאצאיו==</nowiki><br /><nowiki>====רבנים מפורסמים מצאצאיו (עד נינים)====</nowiki>
|-
| [[:ציפי שביט]] || <nowiki>==אלבומים, תוכניות ומופעים==</nowiki><br /><nowiki>====תחילת הדרך ושנות השמונים====</nowiki>
|-
| [[:קרב ארטמיסיון]] || <nowiki>==הלחימה בים==</nowiki><br /><nowiki>====היום הראשון====</nowiki>
|-
| [[:תאוות בצע (סרט)רחובות]] || <nowiki>==צוות השחקניםשכונות ==</nowiki><br /><nowiki>====לא ניתןרובע 1 קרדיט====</nowiki>
|-
| [[:תרנגולרכבת כפרות (ספר)העמק]] || <nowiki>===עובדות ניתוח דמותם של נורי ונילי (הדמויות הראשיות)=ופולקלור==</nowiki><br /><nowiki>=====נורי=התחנה הנמוכה בעולם====</nowiki>
|-
| [[:שיטת הפלפול]] || <nowiki>==היסטוריה של הפלפול==</nowiki><br /><nowiki>====ימי הביניים - 'שיטת החילוקים'====</nowiki>
|}
=== Link equal to linktext ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''6064''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_064.html List of all articles with error 064]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=064 new interface].
|-
|-
| [[:615 בספטמבר]] || <nowiki>[[מוזיקאיהמפרץ הפרסי|מוזיקאיהמפרץ הפרסי]] </nowiki>
|-
| [[:איוואן השני, נסיך מוסקבה]] || <nowiki>[[דמיטרי דונסקוי|דמיטרי דונסקוי]] </nowiki>
|-
| [[:בורג2 ארכימדסביולי]] || <nowiki>[[מישורארצות משופעהברית|מישורארצות משופעהברית]] </nowiki>
|-
| [[:ביRubber בופSoul]] || <nowiki>[[כלימוזיקת נשיפהרוק|כלימוזיקת נשיפהרוק]] </nowiki>
|-
| [[:בראריה כוכבאחורשי]] || <nowiki>[[כוהןואדי גדולמוגבי|כוהןואדי גדולמוגבי]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;סיארמנדו אייזנברגדיאז]] || <nowiki>[[יהודיאוסטריה|יהודיאוסטריה]] </nowiki>
|-
| [[:גלאזגובית היתומים של יאנוש קורצ&#039;אק]] || <nowiki>[[כשרותורשה|כשרותורשה]] </nowiki>
|-
| [[:גראז&#039;בלינק רוק182]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:דיגגאיוס בארץ ישראלמריוס]] || <nowiki>[[צנינית אטלנטיתאפריקה|צנינית אטלנטיתאפריקה]] </nowiki>
|-
| [[:ההעפלהגארי לארסון]] || <nowiki>[[ליברטאדקריקטוריסט|ליברטאדקריקטוריסט]] </nowiki>
|-
| [[:היירון השני]] || <nowiki>[[275 לפנה"ס|275 לפנה"ס]] </nowiki>
|-
| [[:המשפטהירושה הרומיהגדולה]] || <nowiki>[[רומאארצות העתיקההברית|רומאארצות העתיקההברית]] </nowiki>
|-
| [[:הצבאהלוח הסלאוקיהערבי]] || <nowiki>[[פרתיםלוח האנטולי|פרתיםלוח האנטולי]] </nowiki>
|-
| [[:המצור על לנינגרד]] || <nowiki>[[גרמניה הנאצית|גרמניה הנאצית]] </nowiki>
|-
| [[:הסנאט הקנדי]] || <nowiki>[[קנדה הימית|קנדה הימית]] </nowiki>
|-
| [[:הצבא הסלאוקי]] || <nowiki>[[פרתים|פרתים]] </nowiki>
|-
| [[:הקנטוריותהרקולס בקתדרלה(סדרת של פירנצהטלוויזיה)]] || <nowiki>[[פיסול רומיסגול|פיסול רומיסגול]] </nowiki>
|-
| [[:הרואיןואל קמוניקה]] || <nowiki>[[צמחמוזיאון הארכאולוגי של מילאנו|צמח]]מוזיאון הארכאולוגי </nowiki>
|-
| [[:הרואיןויליאם שרמן]] || <nowiki>[[צמחמייג'ור גנרל|צמחמייג'ור גנרל]] </nowiki>
|-
| [[:הרקולס (סדרת טלוויזיה)זרתוסטרה]] || <nowiki>[[סגולהינדו|סגולהינדו]] </nowiki>
|-
| [[:חתים (עם)]] || <nowiki>[[המאה ה-20 לפנה"ס|המאה ה-20 לפנה"ס]] </nowiki>
|-
| [[:טוקבק]] || <nowiki>[[nrg|nrg]] </nowiki>
|-
| [[:טרומן קפוטה]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:טרנספורמציהטרינידד נורמליתוטובגו]] || <nowiki>[[הטרנספורמציהארצות הצמודההברית|הטרנספורמציהארצות הצמודההברית]] </nowiki>
|-
| [[:יחידות מובחרות בצה&quot;ל]] || <nowiki>[[לוחמה בטרור|לוחמה בטרור]] </nowiki>
|-
| [[:יעקב לוי מורנו]] || <nowiki>[[הונגריה|הונגריה]] </nowiki>
|-
| [[:ישיבת ברכת יוסף]] || <nowiki>[[ישיבת הסדר|ישיבת הסדר]] </nowiki>
|-
| [[:ישראל שצמן]] || <nowiki>[[ישראלי|ישראלי]] </nowiki>
|-
| [[:לוחמי התמורות]] || <nowiki>[[עברית|עברית]] </nowiki>
| [[:ליאונה לואיס]] || <nowiki>[[אנגליה|אנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:לשוןמבצעי חזצה&quot;ל במלחמת העצמאות]] || <nowiki>[[שמחהשריון|שמחהשריון]] </nowiki>
|-
| [[:מגדהמוחמד ואנדרה טרוקמהברכה]] || <nowiki>[[גרמניההפגנה|גרמניההפגנה]] </nowiki>
|-
| [[:מדיניות הגרעין של ישראלמורן]] || <nowiki>[[ארצותמורן הבריתהחורש|ארצותמורן הבריתהחורש]] </nowiki>
|-
| [[:מדינתמחוזות אימצרים]] || <nowiki>[[ארצות הבריתא-דקהליה|ארצות הבריתא-דקהליה]] </nowiki>
|-
| [[:מוחמד ברכה]] || <nowiki>[[הפגנה|הפגנה]] </nowiki>
|-
| [[:מחשבון]] || <nowiki>[[שנות ה-80|שנות ה-80]] </nowiki>
|-
| [[:מטוטלת פוקו]] || <nowiki>[[המהירות הזוויתית|המהירות הזוויתית]] </nowiki>
|-
| [[:מילוש תאודסיץ&#039;]] || <nowiki>[[קלע|קלע]] </nowiki>
|-
| [[:מישאלמלחמת חשיןעיראק]] || <nowiki>[[הבחירותפיגועי לכנסת11 השש עשרהבספטמבר|הבחירותפיגועי לכנסת11 השש עשרהבספטמבר]] </nowiki>
|-
| [[:מנזרמקור רילהראשון]] || <nowiki>[[פטרוסארצות הברית|פטרוסארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:מפלגתמריאן האיחוד הסוציאליסטי של גרמניהז&#039;אן-בפטיסט]] || <nowiki>[[אריך הונקראנגליה|אריך הונקראנגליה]] </nowiki>
|-
| [[:מקור ראשון]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:משפט השאריות]] || <nowiki>[[תחום פשוט קשר|תחום פשוט קשר]] </nowiki>
|-
| [[:ניהולניבתן]] || <nowiki>[[ארגוןקילוגרם|ארגוןקילוגרם]] </nowiki>
|-
| [[:ניקולאינמל רוריךהתעופה בן-גוריון]] || <nowiki>[[ארצותכלי הבריתטיס|ארצותכלי הבריתטיס]] </nowiki>
|-
| [[:סאם 41]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
| [[:סוגה ספרותית]] || <nowiki>[[רומן היסטורי|רומן היסטורי]] </nowiki>
|-
| [[:סוציומטריהסולו (מוזיקה)]] || <nowiki>[[יחסים חברתייםחצוצרה|יחסים חברתייםחצוצרה]] </nowiki>
|-
| [[:סטיב נאש]] || <nowiki>[[קולומביה הבריטית|קולומביה הבריטית]] </nowiki>
|-
| [[:סיגמא]] || <nowiki>[[C|C]] </nowiki>
|-
| [[:סמואל אטוסימבוליזם]] || <nowiki>[[איטלקיפרה-רפאליטים|איטלקיפרה-רפאליטים]] </nowiki>
|-
| [[:פילדלפיה]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:פנחס דשבסקי]] || <nowiki>[[קייב|קייב]] </nowiki>
|-
| [[:פרופוליס]] || <nowiki>[[ארס|ארס]] </nowiki>
|-
| [[:צבא הטרקוטה]] || <nowiki>[[ארס|ארס]] </nowiki>
|-
| [[:צליפה]] || <nowiki>[[ארצות הברית|ארצות הברית]] </nowiki>
|-
| [[:קוריאהסימן 1 (טנק)]] || <nowiki>[[בריתמלחמת המועצותהעולם הראשונה|בריתמלחמת העולם המועצותהראשונה]] </nowiki>
|-
| [[:קיי.טי.סימפוניית טאנסטולתהילים]] || <nowiki>[[טלוויזיהסופרן|טלוויזיהסופרן]] </nowiki>
|-
| [[:קלטתסנט וידאו ביתיתלואיס]] || <nowiki>[[ארצותהמערב הבריתהתיכון|ארצותהמערב הבריתהתיכון]] </nowiki>
|}
=== Link to other language ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1822''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_068.html List of all articles with error 068]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=068 new interface].
|-
|-
| [[:ßMEMS]] || <nowiki>[[:deen:Versal-EszettThere's Plenty of Room at the Bottom|There's Plenty of Room at the Bottom]] </nowiki>
|-
| [[:אבטה בריהוןSinc]] || <nowiki>[[:en:Bati, EthiopiaBandlimited|BatiBandlimited functions]] </nowiki>
|-
| [[:אדם שפלןß]] || <nowiki>[[:ende:Allan Moon|אלן מוןVersal-Eszett]] </nowiki>
|-
| [[:אדמונד רוברהאוסטרובסקי]] || <nowiki>[[:en:Edmund Rubbra#List of Selected WorksOstrów|רשימת יצירות נבחרות בוויקיפדיה האנגליתOstrów]] </nowiki>
|-
| [[:אדריכלות גותית - מונחים]] || <nowiki>[[:en:Ambulatory|Ambulatory]] </nowiki>
|-
| [[:אלבום זהב]] || <nowiki>[[:en:RCA|RCA]] </nowiki>
|-
| [[:אלופוןאפופיס (אסטרואיד)]] || <nowiki>[[:en:AlveolarAsteroid trill|{{IPAdeflection strategies|[r]}}Asteroid deflection strategies]] </nowiki>
|-
| [[:ברייטס]] || <nowiki>[[:en:Steven Pinker|Steven Pinker]] </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וינט (עישון)]] || <nowiki>[[:en:Opium den|Opium den]] </nowiki>
|-
| [[:אמא בארקרג&#039;ינג&#039;י]] || <nowiki>[[:en:theAuburn untouchables(color)|הבלתי משוחדיםAuburn]] </nowiki>
|-
| [[:בןדיונון אנד ג&#039;ריזענק]] || <nowiki>[[:en:BenColossal & Jerry's flavorsSquid|רשימת טעמי הגלידה של בן אנדMesonychoteuthis ג'ריזhamiltoni]] </nowiki>
|-
| [[:היסטוריה של צ&#039;ילה]] || <nowiki>[[:es:wikisource.org/wiki/Decreto Ley Nº 2191 de 1978, concede amnistía a las personas que indica por los delitos que señala|חוק מספר 2,191]] </nowiki>
|-
| [[:הכרוניקההרמוניות הרוסית הראשונהספריות]] || <nowiki>[[:en:AlekseyWigner ShakhmatovD-matrix#Relation with spherical harmonic functions|ШахматовWigner D-matrix#Relation with spherical harmonic functions]] </nowiki>
|-
| [[:כלניתהשערת מצויהארדש-שטראוס]] || <nowiki>[[:aren:شقائق_النعمان_(زهرة)Transactions of the American Mathematical Society|شقائقTransactions of the American Mathematical النعمانSociety]] </nowiki>
|-
| [[:מוריסואל רוזנפלדקמוניקה]] || <nowiki>[[:yien:s:גלות מאַרש|גלות מאַרשCamunni]] </nowiki>
|-
| [[:מנפרד אשנרחרמש]] || <nowiki>[[:en:Prymnesium parvumpeening|Prymnesium parvumpeening]] </nowiki>
|-
| [[:ניסוימאנוס טריניטיחג&#039;ידאקיס]] || <nowiki>[[:en:ExplosiveManos lensHadjidakis#Musical Scores (incomplete)|Explosiveרשימת יצירות בוויקיפדיה lensבאנגלית]] </nowiki>
|-
| [[:נסטור הכרוניקןנמליים]] || <nowiki>[[:en:Theodosius of KievStridulation|Феодосий Печерскийצרצור]] </nowiki>
|-
| [[:פורמוסוס]] || <nowiki>[[:en:Cadaver Synod|Cadaver Synod]] </nowiki>
|-
| [[:פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה]] || <nowiki>[[:en:Autoclave|Autoclave]] </nowiki>
|-
| [[:שם תחום]] || <nowiki>[[:en:Internationalized domain name#DNS registries known to have adopted IDNA|ערך]] </nowiki>
|-
| [[:שפותתרפיה תכנותרפראטיבית]] || <nowiki>[[:en:ProgrammingBiology language#Languages|רשימתand שפותsexual התכנות הראשיותorientation|כאן]] </nowiki>
|-
| [[:תרפיה רפראטיבית]] || <nowiki>[[:en:Biology and sexual orientation|כאן]] </nowiki>
|}
=== Link to other wikiproject ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''4651''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_082.html List of all articles with error 082]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=082 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אטד]] || <nowiki>[[S:שופטים ט|פרק ט']] </nowiki>
|-
| [[:איש בושת]] || <nowiki>[[s:שמואל ב ד יא|שמ"ב ד, יא]] </nowiki>
|-
| [[:אליעזר בן-יהודה]] || <nowiki>[[wikt:בבה|בובה]] </nowiki>
|-
| [[:בגתן ותרשאלישע]] || <nowiki>[[s:מגילהמלכים יגא ביט|דף יג עמ'פרק ביט]] </nowiki>
|-
| [[:ביקורת המקראג&#039;ינג&#039;י]] || <nowiki>[[SWiktionary:יהושע גrufous|ג'rufous]] </nowiki>
|-
| [[:בית הכנסת הגדול (וינה)גישור]] || <nowiki>[[Ss:תהליםחוק צבבתי המשפט|תהיליםחוק בתי המשפט [נוסח משולב], צהתשמ"בד-1984]] </nowiki>
|-
| [[:בעייתגלילו המדידהשל אוניל]] || <nowiki>[[bw:פיזיקה קוונטיתen:Globus_Cassus|פיזיקהGlobus קוונטיתCassus]] </nowiki>
|-
| [[:ברוךדרך שפינוזההעצמאות]] || <nowiki>[[Scommons:דברים|תמונות אוקובצי ה|א,המדיה]] </nowiki>
|-
| [[:גלגלהאוקאז המזלותשל ואלוייב]] || <nowiki>[[ws:enru:Jewish_views_of_astrologyВалуевский циркуляр|השקפותהטקסט ביהדותהמלא עלשל האסטרולוגיההאוקאז]] </nowiki>
|-
| [[:גלות (יהדות)הקוראן]] || <nowiki>[[s:he:קטגוריה:דבריםהקוראן דבתרגום כרעקנדורף|דברים דהנוסח כהמלא]] </nowiki>
|-
| [[:המודלהר הגאוצנטריכביר]] || <nowiki>[[sS:בבאשופטים בתרא עד אט|דף ע"ד עמוד אט']] </nowiki>
|-
| [[:המרד הגדולהתנחלות]] || <nowiki>[[Swikt:פסחים נז אגושפנקה|נז,אגושפנקה]] </nowiki>
|-
| [[:הקוראןואט ארון]] || <nowiki>[[swikt:הקוראן בתרגום רעקנדורףזבורית|הנוסח המלאזבורית]] </nowiki>
|-
| [[:וילהלם גזניוס]] || <nowiki>[[:s:en:Gesenius' Hebrew Grammar|Gesenius' Hebrew Grammar]] </nowiki>
|-
| [[:יאשיהוחושן]] || <nowiki>[[S:ביאור:מלכיםשמות ב כב#גלט|מלל"ב כבט, ג ח- כג, בכא]] </nowiki>
|-
| [[:טוקבק]] || <nowiki>[[w:en: Talkback (recording)|Talkback]] </nowiki>
|-
| [[:יד ושם]] || <nowiki>[[s:ישעיהו נו ה|ישעיהו, נ"ו, ה]] </nowiki>
|-
| [[:יהודים]] || <nowiki>[[S:מלכים ב יח|מלכים ב', י"ח]] </nowiki>
|-
| [[:יום הכיפורים]] || <nowiki>[[S:ביאור:ויקרא טז#כט|טז כט-לד]] </nowiki>
|-
| [[:כמושיעל אשת חבר הקיני]] || <nowiki>[[S:מלכיםשופטים בד כג יגיא|מלכים ב,שופטים כ"גד' י"גיא]] </nowiki>
|-
| [[:כנסיית מריה הקדושה (ליבק)ישו]] || <nowiki>[[sw:de:MarienkircheCrucifixion eclipse|Zietz, Ansichten der StadtCrucifixion Lübeckeclipse]] </nowiki>
|-
| [[:כתבכיפה עברי עתיק(יהדות)]] || <nowiki>[[s:תוספתאשבת סנהדריןקכ פרק ד הלכה הא|סנהדרין דמסכת השבת]] </nowiki>
|-
| [[:לא ילבש]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים יב י|משנה תורה לרמב"ם הלכות עבודת כוכבים, פרק י"ב, י']] </nowiki>
|-
| [[:לבןמאיר הארמיפיינשטיין]] || <nowiki>[[Ss:בראשיתנאומו כד|פרקשל כ"דמאיר פיינשטיין|הצהרתו]] </nowiki>
|-
| [[:להט&quot;ב יהודים דתייםמוצא]] || <nowiki>[[S:רמב"םיהושע הלכות איסורי ביאה כאיח|הלכות איסורי ביאה, פרק כי"אח, הל' חכא-טכח]] </nowiki>
|-
| [[:לוימלחמת ברלבנון סיסיהשנייה]] || <nowiki>[[S:ירושלמיcommons:File:Israeli תעניתcivilians דף טז אkilled.svg|דף טז, עמוד א'1]] </nowiki>
|-
| [[:לכהממלכת דודיאשור]] || <nowiki>[[s:שבתבראשית קיט אי|מסכת שבת קי"טי', אח'-יב']] </nowiki>
|-
| [[:למךמקדש בן מתושאליב]] || <nowiki>[[S:בראשיתירמיהו דמג|פרקמ"ג, דה-ז]] </nowiki>
|-
| [[:לשון הרע על המת ולשון הרע על ציבורמשה]] || <nowiki>[[ws:en:Restatementתיקוני ofזהר theפב lawב|Restatementתיקוני זהר פב ב]] </nowiki>
|-
| [[:לשון חז&quot;למשלי]] || <nowiki>[[wiktS:תרומהביאור:משלי א|תרומהא - ט]] </nowiki>
|-
| [[:לשוןמשלי נופל על לשוןשועלים]] || <nowiki>[[Ss:לשוןברכות נופלסא על לשוןב|דוגמאות ל'''לשון נופל עלדף לשון'''סא בתנע"ךב]] </nowiki>
|-
| [[:מדינהמשפט פלסטיניתשלמה]] || <nowiki>[[wikisourceS:en:Palestinianמלכים Declarationא ofה Independenceיא|תרגום לאנגלית שלמלכים הכרזתא' העצמאותה', הפלסטיניתיא]] </nowiki>
|-
| [[:מלחמתמתנות לבנון השנייהעניים]] || <nowiki>[[S:commons:File:Israeliויקרא civiliansיט|י"ט, killed.svg|1ט-י]] </nowiki>
|-
| [[:נהריה]] || <nowiki>[[S:דברים לג כד|לג, כד]] </nowiki>
|-
| [[:סאם 41]] || <nowiki>[[w:en:Aquarius Records|Aquarius Records]] </nowiki>
|-
| [[:סכר אסואן]] || <nowiki>[[s:en:Century Magazine/Volume 57/Issue 4/Harnessing the Nile|התכניות הראשונות לבניית הסכר]] </nowiki>
|-
| [[:סלט ירקות ישראלי]] || <nowiki>[[b:ספר מתכונים/סלט ירקות|מתכונים לסלטי ירקות]] </nowiki>
|-
| [[:עבריתספר יהושע]] || <nowiki>[[S:מלכים בביאור:יהושע יח כוא|ב'פרק י"ח,כוא']] </nowiki>
|-
| [[:עדה (דמות מקראית)סרוגים]] || <nowiki>[[S:בראשיתמנוחה דושמחה|פרקמנוחה ד'ושמחה]] </nowiki>
|-
| [[:עיןעקילס רוגלהגר]] || <nowiki>[[SW:ביאור:מלכיםAquila א א#ט(Roman)|מלכיםויקיפדיה אבאנגלית: א,הנשר טהרומי]] </nowiki>
|-
| [[:עשרה בטבת]] || <nowiki>[[S:מלכים ב כה א|כה, א]] </nowiki>
|-
| [[:פטנטפוליגמיה]] || <nowiki>[[s:חוק הפטנטיםקטע:רש"י_על_בראשית_ד_יט|חוקרש"י הפטנטים,בביאורו תשכ"ז-1967למקרא]] </nowiki>
|-
| [[:קבלהצונמי]] || <nowiki>[[Ss:יחזקאלבבא בתרא עג א|פרק א'החמישי]] </nowiki>
|-
| [[:צניעות (יהדות)]] || <nowiki>[[s:בן איש חי שנה א בא#יב|בן איש חי שנה א בא יב]] </nowiki>
|-
| [[:קדמוניות היהודים]] || <nowiki>[[s:en:The Antiquities of the Jews|ויקיטקסט האנגלי]] </nowiki>
|-
| [[:רבהרב-תרבותיות]] || <nowiki>[[Ss:מגילהפרשת זהידיים בהצבועות|זפרשת ע"בהידיים הצבועות בויקיטקסט]] </nowiki>
|-
| [[:רמב&quot;ם]] || <nowiki>[[s:רמב"ם הלכות שחיטה יא#הלכה י|הלכות שחיטה, יא י]] </nowiki>
| [[:רמת השרון]] || <nowiki>[[commons:Category:Strawberries at Ramat Hasharon|צילומי התערוכה]] </nowiki>
|-
| [[:שוםשמע ישראל]] || <nowiki>[[S:משנהפסחים נדריםנו ג יא|מסכת נדריםדף ג',נו יע"א]] </nowiki>
|-
| [[:שכיב מרע]] || <nowiki>[[S:גיטין טו א|דף ט"ו, ע"א]] </nowiki>
|-
| [[:שמואל ליב ציטרון]] || <nowiki>[[wikt:אם אין אני לי מי לי|אם אין אני לי מי לי]] </nowiki>
|-
| [[:תפילת אבינו מלכנו]] || <nowiki>[[S:תענית כה ב|כ"ה, ע"ב]] </nowiki>
|-
| [[:תקשורת אופטית]] || <nowiki>[[s:ביאור:משנה ראש השנה פרק ב|מסכת ראש השנה, פרק ב' משנה ג]] </nowiki>
|}
=== Link with two brackets to external source ===
<!-- error number 86 -->
The script found a link with two brackets to external source like <nowiki>[[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]</nowiki>. External links only need one bracket like <nowiki>[http://www.wikipedia.org Wikipedia]</nowiki>.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_086.html List of all articles with error 086]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=086 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:תחרות מדענים ומפתחים צעירים]] || <nowiki>[[w:en:Young Scientist and Technology Exhibition |תחרות מדענים צעירים באירלנד (בוויקיפדיה האנגלית)]] </nowiki>
| [[:הנדסת מזון]] || <nowiki>[[http://www.fao.org/ag/agn/agns//jecfa_index_en.asp -JECFA]] </nowiki>
|}
== Lowest priority ==
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''16''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_056.html List of all articles with error 056]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=056 new interface].
|-
| [[:בלוז 12 תיבות]] || <nowiki>…�לים (2->5) משדרגת את ההרמונייה…</nowiki>
|-
| [[:השפעות בריאותיות של קרינת טלפון סלולרי]] || <nowiki>…ומר SAR<=1.6. לעומת זאת, המלצות [[האגודה…</nowiki>
|-
| [[:לינדה לינגל]] || <nowiki>…הוואי->המושלת לומדת חסידות],…</nowiki>
|-
| [[:סמיכות]] || <nowiki>…�לדת --->יום '''ה'''הולדת*בית ספר…</nowiki>
|-
| [[:קדנצה]] || <nowiki>…�נטה]] -> [[טוניקה]]). קדנצה זו מתחלקת…</nowiki>
|-
| [[:רשימה מקושרת]] || <nowiki>…Node.next <- node.next node.next <- newNode…</nowiki>
|}
=== Break in list ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1519''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_054.html List of all articles with error 054]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=054 new interface].
|-
|-
| [[:גרווימטריהSinc]] || <nowiki>*כליאה מכנית<br /></nowiki>
|-
| [[:אי צ&#039;ינג]] || <nowiki>* לדוגמה: בשישיה " … �ונה גם "כנוע".<br /></nowiki>
|-
| [[:ארוחת בוקר בטיפני]] || <nowiki>* בסרט [[דרקון: סי� … �ל השכן היפני.<br /></nowiki>
|-
| [[:גדעון סטולברג]] || <nowiki>* בשנת 1964, באולימ� … e.org/1964/1964swe.html]<br /></nowiki>
|-
| [[:הברה]] || <nowiki>* הברה המורכבת מ'' … ' בנוסף לגרעין:<br></nowiki>
|-
| [[:הרכבת התחתית של שנג&#039;ן]] || <nowiki>*[http://www.szmc.net/index.js … רשמי (בסינית)]<br /></nowiki>
|-
| [[:חדרה]] || <nowiki>* [[אברהם יערי]], [[� … רשימת מאמרים:<br /></nowiki>
|-
| [[:חיפה]] || <nowiki>* [[קובץ:Nuvola apps kaboo … ר עיריית חיפה<br /></nowiki>
|-
| [[:חצויה]] || <nowiki>*'''לחשים''' - קיימי … מפני הערפדים.<br /></nowiki>
|-
| [[:חצויה]] || <nowiki>*'''לחשים''' - קיימי … מפני הערפדים.<br /></nowiki>
|-
| [[:טקס]] || <nowiki>* '''טקס''' הוא פעול … ל את ההווייה. <br /></nowiki>
| [[:יוגי-הו]] || <nowiki>* '''מאליק אישטאר / … האדם לשירותו. <BR></nowiki>
|-
| [[:יום ראשון העקוב מדםפחת]] || <nowiki>*[http://www.guardian.co.uk/bl '''אחוז קבוע מהי�nday/ Guardian Coverage]<br /> </nowiki>
|-
| [[:מצלמהצפת במאה ה-16]] || <nowiki>*[[נתן '''מכפיל''':שור|שור זהו ה�נתן�ם דרך ה[[עדשה]], עמודים 41-110.<br /></nowiki>
|-
| [[:פחת]] || <nowiki>* '''אחוז קבוע מהי� … </nowiki>
|-
| [[:קאג&#039;יו]] || <nowiki>* שוּגְסֶבּ קאג'יו.<br /> </nowiki>
|-
| [[:קארמהקרב קאג&#039;יוצליחת מעברות הירקון]] || <nowiki>*לאמה אולהב-[[24 בנובמבר]] נידהל,[[1�ום,�ומית 2003של (עברית)הנהר.<br /></nowiki>
|-
| [[:רחל המשוררת]] || <nowiki>* [http://benyehuda.org/rachel … הַמְבַשֵּׂר]<br /></nowiki>
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>* '''מרכז יזרעאלי'''<br /></nowiki>
|-
| [[:שחמטתסמונת אספרגר]] || <nowiki>* '''תנועותאנשי שארתסמונת הכ�אספ�מקור�שנות השמטנו)את הנושא.<br /BR></nowiki>
|-
| [[:שיטהד]] || <nowiki>* כאשר הונח על יד� … של זה שהשלים.<br /></nowiki>
|-
| [[:שלמה זלינגר]] || <nowiki>* "בית ספר לבנאות … �ואנוס איירס. <br /></nowiki>
|}
=== Category before last headline ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1210''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=052 new interface].
|-
|-
| [[:ברוכיםארץ הבאים לזומבילנדהסטו]] || <nowiki>[[קטגוריה:סרטים אמריקאייםאזורים]]</nowiki>
|-
| [[:העשבהיסטוריה של השכןהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו]] || <nowiki>[[קטגוריה:סדרותהיסטוריה דרמהשל המשכיותמדינות|קונגו]]</nowiki>
|-
| [[:חמורלא בריפריד פרסידבר]] || <nowiki>[[קטגוריה:סוסייםאלבומי 2009]]</nowiki>
|-
| [[:חמורמשפט ברארבעת פרסיהצבעים]] || <nowiki>[[קטגוריה:סוסייםתורת הגרפים]]</nowiki>
|-
| [[:לאס. יפריד דבריזהר]] || <nowiki>[[קטגוריה:אלבומירטוריקנים ונואמים 2009ישראלים]]</nowiki>
|-
| [[:מנזר איווירון]] || <nowiki>[[קטגוריה:גאורגיה: היסטוריה|איווירון]]</nowiki>
|-
| [[:ספרות כלבים]] || <nowiki>[[קטגוריה:תספורות ותסרוקות]]</nowiki>
|-
| [[:עוזי דן]] || <nowiki>[[קטגוריה:סגל הארץ]]</nowiki>
|-
| [[:קברנה פראן]] || <nowiki>[[קטגוריה:זני ענבים]]</nowiki>
|-
| [[:קרימצ&#039;קים]] || <nowiki>[[קטגוריה:קרים]]</nowiki>
|-
| [[:רנדי קוטור]] || <nowiki>[[קטגוריה:ספורטאים אמריקאים]]</nowiki>
|-
| [[:רקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>[[קטגוריה:אמצעי לחימה ישראליים]]</nowiki>
|-
| [[:תל אבו הואם]] || <nowiki>[[קטגוריה:אתרים ארכאולוגיים בארץ ישראל]]</nowiki>
|}
=== Category with space ===
<!-- error number 22 -->
The article had a category a space in front (for example: <nowiki>[[ Category:ABC]] or [[Category : ABC]]</nowiki> ). The mediawiki has no problem with this, but but if you write a external parser this it only one of your problem. Please fix it.
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_022.html List of all articles with error 022]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=022 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:מנזר רילה]] || <nowiki>[[ קטגוריה: אדריכלות]]</nowiki>
|}
=== HTML named entities ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''46''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_011.html List of all articles with error 011]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=011 new interface].
|-
|-
| [[:1100איי קוקוס]] || <nowiki>&amp;quot;רכ<br> משולם]]- הלוי% מ[[שפייר|שפיראמים]],</td><td><br> מחכמי14.2 יהדותקמ&amp;quot;ר<br>זניח</td></tr><tr><td>[[אוכלוסייה]]<br></nowiki>
|-
| [[:Cאל-קאעידה]] || <nowiki>&amp;copyquot;ל בדרום לבנון).** במערכות [[מסריםאל מידייםקאעידה בפלסטין]] כמו ב[[אינטרנט]](נקרא</nowiki>
|-
| [[:אירואל-קאעידה]] || <nowiki>&amp;euroquot;"ל בדרום לבנון).** ביום[[אל זהקאעידה החל תהליך הוצאת המטבעותבפלסטין]] והשטרות(נקרא</nowiki>
|-
| [[:זהויות טריגונומטריותארגנטומטריה]] || <nowiki>&amp;minus;110</sup>(''x'')&amp;lrm;,המשקע הפונקציותשנוצר ההפוכותהוא וההופכיות[[לבן (צבע)|לבן]].==שיטת</nowiki>
|-
| [[:סלניט]] || <nowiki>&amp;middot;'''2H<sub>2</sub>O|מערך קריסטלוגרפי=[[מונוקליני]],</nowiki>
|-
| [[:פינלנד]] || <nowiki>&amp;auml;ytt&amp;auml; hepreaa). זו המקבילה של הפינים ל"[[זה סינית</nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><big></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><big></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''1318''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_041.html List of all articles with error 041]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=041 new interface].
|-
|-
| [[:LyX]] || <nowiki>שם=L<sub><big>Y</big></sub>X|… </nowiki>
| [[:אלגוריתם Lemke-Howson]] || <nowiki>נגדיר משחק Bitmatrix בשני שחקנים ע"י מטריצות התועלות… </nowiki>
|-
| [[:אסלאםאבידב - מונחיםליפסקר]] || <nowiki>* '''[[אִג'תהאד]]''' <big> '''اجتهادתימטולוגיה של ספרות עם ישראל''' </big>… </nowiki>
|-
| [[:אל-ג&#039;רארדמאעה פיקהאל-אסלאמיה]] || <nowiki><big>'''קבוצתייםאל-ג'מאעה אל-אסלאמיה''' (<big>الجماعه الإسلاميه</big>,… </nowiki>
|-
| [[:אל-ע&#039;זאלי]] || <nowiki>'''אבו חמיד מוחמד אל-ע'זאלי''' (ב[[ערבית]]:<big>أبو حامد… </nowiki>
| [[:הפלנגות הנוצריות]] || <nowiki>מפלגת ה'''כּתאיבּ''' ה[[סוציאל-דמוקרטיה|סוציאל-דמוקרטית]]… </nowiki>
|-
| [[:טיסה 19אל-קאעידה]] || <nowiki>'''אל-קאעידה''' (<big>'''- - -القاعدة'''</big>, (הקו הכחול כהה המקוקו). אחתבתעתיק מגבולותיו…מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:להקת האחים העירומיםאל-ע&#039;זאלי]] || <nowiki><big><big>'''Theאבו Nakedחמיד Brothersמוחמד Bandאל-ע'זאלי''' (ב[[ערבית]]:</big><big></big></big><big></big>…أبو حامد… </nowiki>
|-
| [[:מעלות דפנהאל-קאעידה]] || <nowiki>'''אל-קאעידה''' (<big>'''בתי כנסתالقاعدة'''</big>, בתעתיק מדויק:… </nowiki>
|-
| [[:אסלאם]] || <nowiki>ה'''אסלאם''' ([[ערבית]]: <big>'''إسلام'''</big>, {{אודיו|קובץ=Ar-islam.ogg}},… </nowiki>
|-
| [[:דרום אוסטיה]] || <nowiki>| align="center" colspan="2"|<big>'''הממשלה האלטרנטיבית של<br… </nowiki>
|-
| [[:התיקון ה-20 לחוקת ארצות הברית]] || <nowiki><big> '''Section 1''' </big>… </nowiki>
|-
| [[:זכוכית]] || <nowiki>השם "זכוכית" מוזכר כבר במקרא: {{ציטוטון|לֹא-יַעַרְכֶנָּה… </nowiki>
|-
| [[:מייקל ג&#039;קסון]] || <nowiki><big>'''מחלת הלופוס''' '''(זאבת)'''</big>… </nowiki>
|-
| [[:מקרר]] || <nowiki>ההגייה הנכונה של שם המכשיר היא '''<big>מְקָרֵר</big>'''… </nowiki>
|-
| [[:פתחנפח אל-אסלאם(מקצוע)]] || <nowiki>'''פתח אל-אסלאם''' (ב[[ערבית]]: <bigBIG>فتح الإسلامحداد</bigBIG>, (חדד); ב[[לדינו]] [[פררה]];… </nowiki>
|-
| [[:קומבינטוריקהספקטרום השמש]] || <nowiki>'''חליפות<big>קרינה עםרציפה חזרותמהשמש</big>''' - מספר האפשרויות לבחור k עצמים… </nowiki>
|-
| [[:קרלסעז פויולא-דין אל-קסאם]] || <nowiki>[[שייח']] ''<big>ברצלונה</big>'עִז א-דין עבד אל-קאדר מוסטפא יוסף אל-קסאם'''… </nowiki>
|-
| [[:שהאדהעלי חסן אל-מג&#039;יד]] || <nowiki><big>'''لاעלי إلهחסן إلاאל-מג'יד''' الله(ב[[ערבית]]: ومحمد<big>علي رسولحسن الله'''المجيد</big>;… </nowiki>
|-
| [[:תלצור אביב-יפובאהר]] || <nowiki>'''צוּר באהִר''' (ב[[ערבית]]: '''<big>כרונולוגיהصور של תל אביב-יפוباهر</big>''' מבטאים:… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><font></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><font></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''414''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_040.html List of all articles with error 040]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=040 new interface].
! info
|-
|-
| [[:איי טרקס וקייקוס]] || <nowiki>|align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"|<font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:איי מריאנה הצפוניים]] || <nowiki><caption><font size=+1>'''Commonwealth of the Northern Mariana Islands'''</font></caption… </nowiki>
|-
| [[:איי קוקוס]] || <nowiki><caption><font size="+1">'''איי קוקוס (קילינג)'''<BR>'''The Territory… </nowiki>
|-
| [[:איי קיימן]] || <nowiki><caption><font size="+1">'''איי קיימן'''</font></caption>… </nowiki>
|-
| [[:אנגווילה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">'''… </nowiki>
|-
| [[:ברמודה]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">''… </nowiki>
|-
| [[:טוטאל אימרז&#039;ןגואם]] || <nowiki><br /caption>1. <font colorsize=#7F003F"+1">''' שיוויגואם משקל(ארצות הברית) - Guam'''</font> - הגוף מאוזן…</caption… </nowiki>
|-
| [[:דיסגרפיה]] || <nowiki><div>באה לידי ביטוי בטעויות בבחירת האותיות ובעיצובן… </nowiki>
|-
| [[:האנטילים ההולנדיים]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">''[[מוטו… </nowiki>
|-
| [[:מונטסראט]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">[[מוטו]]:… </nowiki>
|-
| [[:מיוט]] || <nowiki><caption><font size="+1">'''Mayotte'''</font></caption>… </nowiki>
|-
| [[:סנט הלנה]] || <nowiki><caption><font size="+1">'''סנט הלנה Saint Helena'''</font></caption>… </nowiki>
|-
| [[:עונש מוות]] || <nowiki><font color="#3f9bbb">'''כחול'''</font>: מבוטל לכל העבירות… </nowiki>
|-
| [[:פיטקרן]] || <nowiki>| align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;" | <font size="-1">[[מוטו]]… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><small></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><small</nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''9374''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_042.html List of all articles with error 042]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=042 new interface].
|-
|-
| [[:15Circus הדקות של אסף אמדורסקי(שיר)]] || <nowiki>#|יצא "החדרלאור=[[9 האינטימיבדצמבר]] שלי"[[2008]] <small>(מתוךרדיו [[תערובתארצות אסקוט (אלבוםהברית]])|תערובת…</small… </nowiki>
|-
| [[:A Night At The Opera]] || <nowiki>|חברת תקליטים=[[EMI]] <small>([[בריטניה]])</small><BR>[[Hollywood… </nowiki>
|-
| [[:B in the Mix: The Remixes]] || <nowiki>|יצא לאור=[[22 בנובמבר]] [[2005]] <small>([[ארצות הברית]])</small>… </nowiki>
|-
| [[:IPhone]] || <nowiki><small> משמאל לימין: המקורי, 3G ו-3GS</small>… </nowiki>
|-
| [[:Just DanceLucky]] || <nowiki>|יצא לאור=[[84 באפרילבאוגוסט]] [[20082000]] <small>(רדיו [[ארצות הבריתבריטניה]])</small…small>… </nowiki>
|-
| [[:LetOops!... I Did It BleedAgain (שיר)]] || <nowiki>|חברתיצא תקליטיםלאור=[[אבקו15 במאי]]/ [[דקה הקלטות|דקה2000]] <small>(בעולם)</small> <BR> [[בריטניה16 במאי]])… </nowiki>
|-
| [[:Poker FacePaparazzi]] || <nowiki>|יצא לאור=[[236 בספטמברביולי]] [[20082009]] <small>(רדיו [[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:The SimsGame (סדרת משחקיםאלבום)]] || <nowiki>|חברת תקליטים=[[תמונה:French_Stamp_Les_Sims.jpg|ממוזער|150px|EMI]] <small>הסימס כתופעה…([[בריטניה]])</small><BR>[[Hollywood… </nowiki>
|-
| [[:The Sims (סדרת משחקים)Womanizer]] || <nowiki>|יצא לאור=[[תמונה:French_Stamp_Les_Sims.jpg|ממוזער|150px|26 בספטמבר]] [[2008]] <small>הסימס(רדיו כתופעה…[[ארצות הברית]])</small… </nowiki>
|-
| [[:אברהם]] || <nowiki>ביסוד מלחמתו של אברהם בארבעת מלכי המזרח מסביר… </nowiki>
|-
| [[:אברשאים]] || <nowiki><small>מקור: [http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x/full/… </nowiki>
|-
| [[:אהרן ברק]] || <nowiki>*[[1975]] - [[1978]] <small>(יועמ"ש)</small>… </nowiki>
|-
| [[:אולימפיאדת הנכים תל אביב (1968)]] || <nowiki>*[http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Paralympic_Games/Past_Games/Tel_Aviv_1968/index.html… </nowiki>
|-
| [[:איכות הסביבה]] || <nowiki>*[http://www.animalssavetheplanet.com/media/swf/design_video.swf?vidNumber=1 סרטונים… </nowiki>
| [[:אוניברסיטת אוטרכט]] || <nowiki><small>ב[[הולנדית]]: Universiteit Utrecht</small> … </nowiki>
|-
| [[:אחמדיםאילה פרוקצ&#039;יה]] || <nowiki>* [http://www.alislam.org[האוניברסיטה האתרהעברית]] הרשמי של העדה<small>(תואר האיסלאמית האחמדית]ראשון)</small>… </nowiki>
|-
| [[:אילן רמון]] || <nowiki>|עיטורים= [[אות הערכה מטעם הרמטכ"ל]]<br />[[מדליית… </nowiki>
|-
| [[:אליפות אירופה בכדורסל 2009]] || <nowiki><small>* השעות הן על פי שעון פולין, לשעון ישראל יש… </nowiki>
| [[:אילן רמון]] || <nowiki>|עיטורים= [[אות הערכה מטעם הרמטכ"ל]]<br />[[מדליית… </nowiki>
|-
| [[:אמון אמארת&#039; (להקה)]] || <nowiki>|כיתוב=<small>אמון אמארת' בפסטיבל מטאלמניה, פולין,… </nowiki>
| [[:אירוויזיון 2009]] || <nowiki>|מספר השירים= 18 בחצי הגמר הראשון{{ש}}19 בחצי הגמר… </nowiki>
|-
| [[:אירופהאמיל ורהארן]] || <nowiki><small><sup>1</sup> [[אזרבייג'ן]]שיר ו[[גאורגיה]]אוטוגרפי נמצאות"בשדה על…שעורה" Dans un champ d'orge… </nowiki>
|-
| [[:אליפות אירופה בכדורסל 2009אננסון]] || <nowiki>|תיאור=<small>*אננסון השעותמול הןפליי עלפוינט פי(Fly שעון פוליןPoint), לשעון ישראל יש…[[ניו… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדר בוגדנובאקורד]] || <nowiki>'''אלכסנדראקורדים אלכסנדרוביץ'משולשים בּוֹגְדַנוֹב'''במצבם היסודי (ב[[רוסית]]:…ידועים גם בסימונם… </nowiki>
|-
| [[:אלכסנדרבוריס בטנברגהשלישי, נסיךמלך בולגריה]] || <nowiki>|השליט הקודםהאחרון = [[האימפריהסמיון העות'מאניתסקסקובורגוצקי|האימפריהסמיון העות'מאנית…השני]],… </nowiki>
|-
| [[:אמילבן ורהארןציון רבינוביץ]] || <nowiki><small>לרב שיררבינוביץ אוטוגרפיעשרות "בשדהספרים שעורה"המכונים Dansבשם unהכולל: champ d'orge…''מבשר… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;קומו ברוג&#039;י]] || <nowiki>[[תמונה:Brogi,_Carlo_(1850-1925)_-_n._8148_-_Torino_-_Piazza_San_Carlo.jpg|שמאל|ממוזער|200px|<small>כיכר… </nowiki>
| [[:אנטוניו ויוואלדי]] || <nowiki>|כיתוב=<small>דיוקן מ-[[1723]]</small>… </nowiki>
|-
| [[:דבלינאים]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכן="העניינים שבהם לא ויתרתי הם המגבשים… </nowiki>
| [[:אסף חמדני]] || <nowiki>* [[אוניברסיטת הרווארד]] <small>(משפטים תואר שני ודוקטורט)</small… </nowiki>
|-
| [[:אסףדגל חמדניגרמניה]] || <nowiki>*|סוג [[אוניברסיטתהדגל1={{סוג הרווארד]]דגל|110110}} דגל מדיני ואזרחי <small>(משפטים תואר שני ודוקטורט)</small…יבשתי… </nowiki>
|-
| [[:אקורדדגל טוגו]] || <nowiki>אקורדים|יחס משולשיםאורך/גובה1=1:[[יחס במצבםהזהב|1.618]] היסודי{{ש}} (ידועים<small>או גם בסימונם…500:809</small… </nowiki>
|-
| [[:ארויהדגל משייניתטורקיה]] || <nowiki>|תמונהכינוי1=Ay Y&#305;ld&#305;z (<small>[[תמונה:Araujia-2.jpg|250pxטורקית]]:<br /><small>ארויה משיינית…'''כוכב ירח'''… </nowiki>
|-
| [[:דגל סוריה]] || <nowiki>|מוטיבים עיצוביים1=[[טריקולור]] אופקי אדום-לבן-שחור,… </nowiki>
| [[:באקו]] || <nowiki>* [http://www.mountain-jews.co.il/History/History1.htm#5 באקו באתר יהודי… </nowiki>
|-
| [[:ביטלג&#039;וזדיפול]] || <nowiki>|בהירות מוחלטת=5.10- <small>משתנה</small> … </nowiki>
|-
| [[:בן ציון רבינוביץדקסטר]] || <nowiki>לרב|מספר רבינוביץפרקים=48 עשרות<small>(נכון ספריםלדצמבר המכונים בשם הכולל: '''מבשר…2009)</small>… </nowiki>
|-
| [[:דרוזים]] || <nowiki>על פי נתוני [[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]] לספטמבר… </nowiki>
| [[:בנות הפאוור פאף]] || <nowiki>* [http://powerpuff.wikia.com/wiki/Main_Page Powerpuff Girls Wiki] - אתר [[ויקי]]… </nowiki>
|-
| [[:ג&#039;יימס ג&#039;ויסהאלופה]] || <nowiki>{{ציטוט|תוכןיוצרים="העניינים[[סיגל שבהםאבין]], לא[[דרור ויתרתינובלמן]], הם[[לימור המגבשים…נחמיאס]]… </nowiki>
|-
| [[:גלגלהונג המזלותמן צ&#039;וי]] || <nowiki><small>התאריכים המדויקים עשויים להשתנות בסדר גודל…</small>[[תמונה:ChoiHongMan.JPG|שמאל|ממוזער|250px|הונג… </nowiki>
|-
| [[:גמליהחזית שלמההדתית המאוחדת]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|תמונה=1}} ב-[[תמונה:Zorak-Mantis.png|200px11 במרץ]]{{ש}} <small>גמל[[1949]] שלמהפרש בעל…מהכנסת… </nowiki>
|-
| [[:הטלאי הצהוב]] || <nowiki>בעיקר נודע הטלאי הצהוב מתקופת [[השואה]]. יהודים… </nowiki>
| [[:גמלי שלמה]] || <nowiki>|תמונה=[[תמונה:Zorak-Mantis.png|200px]]{{ש}} <small>גמל שלמה בעל… </nowiki>
|-
| [[:דאריוהיהודי סרנההנצחי]] || <nowiki>|גובהכתובית=1.82 <small>[[מטר|מ']]<small>…פריים הפתיחה של הסרט: במרכז מופיע… </nowiki>
|-
| [[:דגלהמנון טוגואוקראינה]] || <nowiki>|יחסשנת אורך/גובה1מעמד רשמי=1:[[יחס הזהב|1.6181992]] {{ש}} <small>או(לחן)</small>; 500:809[[2003]] <small>(מילים)</small… </nowiki>
|-
| [[:הסכם טאיף]] || <nowiki>* [http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/warn/new-order.html… </nowiki>
| [[:דגל טורקיה]] || <nowiki>|כינוי1=Ay Y&#305;ld&#305;z (<small>[[טורקית]]:</small> '''כוכב ירח'''… </nowiki>
|-
| [[:דניאלהפוניקולר רדקליףשל טביליסי]] || <nowiki>|כיתוב=<small>[[תמונה:Funicular דניאלof רדקליףTbilisi בפרמיירה ה(A).jpg|שמאל|ממוזער|250px|[[לונדון|לונדוניתפוניקולר]]… </nowiki>
|-
| [[:הטלאיהקיסרות הצהובהראשונה]] || <nowiki>בעיקר|מפה נודע= הטלאי[[תמונה:Europe הצהובmap מתקופתNapoleon [[השואה1811.svg|250px|מרכז]]. יהודים…<center><small>הקיסרות… </nowiki>
|-
| [[:הרובע המוסלמי]] || <nowiki>* [http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2210&ed=144&edid=144 מאמר… </nowiki>
| [[:היסטוריה של גאורגיה]] || <nowiki>[[תמונה:Armeniamap1.jpg|שמאל|ממוזער|250px|[[קולכיס]] ו[[איבריה… </nowiki>
|-
| [[:הרשימה הדמוקרטית של נצרת]] || <nowiki>|ממשלות=[[ממשלת ישראל הראשונה|1]], [[ממשלת ישראל… </nowiki>
| [[:המכללה למדינאות יהודית וחשיבה אסטרטגית]] || <nowiki>*[http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2008/08/20080813_GEORGIA_ACCORD.pdf… </nowiki>
|-
| [[:השמש]] || <nowiki>רדיוס ליבת השמש הינו 20% מרדיוס השמש בלבד, אולם… </nowiki>
| [[:המתרחצות הגדולות]] || <nowiki>*"[http://www.philamuseum.org/collections/permanent/104464.html?mulR=4988 המתרחצות… </nowiki>
|-
| [[:חי&quot;ש]] || <nowiki>בחי"ש הוקמה [[להקה צבאית]] במתכונת הדומה לזו שהייתה… </nowiki>
| [[:הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט]] || <nowiki><small>'''אזהרה:''' השימוש בסמים בספורט אסור על ידי… </nowiki>
|-
| [[:הקיוריונו (אסטרואיד)]] || <nowiki>|חברת תקליטים=Fictionמסה Records= &lrm;3×10<small>([[בריטניה]])<sup>19</smallsup><br /small>[[Geffen… </nowiki>
|-
| [[:מאמודזו]] || <nowiki>* [http://villedemamoudzou.fr/index.php האתר הרשמי] <small>(בצרפתית)</small… </nowiki>
| [[:הקיסרות הראשונה]] || <nowiki>|מפה = [[תמונה:Europe map Napoleon 1811.svg|250px|מרכז]]<center><small>הקיסרות… </nowiki>
|-
| [[:מוחמד]] || <nowiki>המסורת המוסלמית מספרת, כי כאשר מוחמד היה בן 40… </nowiki>
| [[:הרובע המוסלמי]] || <nowiki>* [http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2210&ed=144&edid=144 מאמר… </nowiki>
|-
| [[:חיל ההנדסה הקרביתמכבים-רעות]] || <nowiki>[[תמונה:D9R rpg|שם=מכבים-armor06a.jpg|ממוזער|250px|רעות{{ש}}<small>[[דחפור]]ועד רובע [[צבאעירוני]]י…</small>|… </nowiki>
|-
| [[:מפלגת ש&quot;ס]] || <nowiki><small>{{שולייםלמטה|1}} פרש מהסיעה ב-[[27 בספטמבר]] [[1988]]… </nowiki>
| [[:טוסקה]] || <nowiki>* [http://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=404&ArticleID=1191 טוסקה - ממחזה… </nowiki>
|-
| [[:מקינטוש]] || <nowiki>[[תמונה:Mac Design Team.jpg|שמאל|ממוזער|250px|חלק מצוות הפיתוח… </nowiki>
| [[:יוהאן סבסטיאן באך]] || <nowiki>|כיתוב=<small>דיוקן מ-[[1748]]</small>… </nowiki>
|-
| [[:נשיא ארצות הברית]] || <nowiki>[[קובץ:George W. Bush departs US Capitol 1-20-09 hires 090120-N-0696M-103a.jpg|שמאל|ממוזער|250px|המסוק… </nowiki>
| [[:יוסף ברדנשווילי]] || <nowiki>*[http://www.mmv.ru/interview/01-02-1999_barand.htm ראיון עם המלחין… </nowiki>
|}
=== HTML text style element <nowiki><u></nowiki> ===
Article contains a <nowiki><u></nowiki>. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags.
 
This error was found '''94''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=033 new interface].
|-
|-
| [[:ביקורתכלכלה המקראפוליטית]] || <nowiki><u>'''ספר בראשית פרק אקומודיפיקציה''' - P המקור הכהני <br/u><br /u>… </nowiki>
|-
| [[:גרווימטריהפוטנציאל זטה]] || <nowiki>מטען'''פוטנציאל הקולואידזטה''' מורכבהוא מתרומותה[[פוטנציאל שני המעטפות. מטענו…כימי|פוטנציאל… </nowiki>
|-
| [[:ההגנהפראק]] || <nowiki>:: <u>'''נוסח השבועה הכללית משנת 1943 תרגום''':</u> … </nowiki>
|-
| [[:חתול רחוב]] || <nowiki>המתת חתולי רחוב לצורכי "דילול" וויסות אוכלוסיית… </nowiki>
|-
| [[:מאן ריי]] || <nowiki>בנוסף לטכניקת הסולריזציה המציא מאן ריי טכניקה… </nowiki>
|-
| [[:מגדל עדר]] || <nowiki>מגדל עדר נוסד בחורף שנת תרפ"ז, [[1927]], כעשרים קילומטרים… </nowiki>
|-
| [[:ספיטפייר]] || <nowiki><u>מספר מטוסים</u> <u>הדגם</u>… </nowiki>
|-
| [[:פוטנציאל זטה]] || <nowiki>'''פוטנציאל זטה''' הוא ה[[פוטנציאל כימי|פוטנציאל… </nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פרויקטים</u>''' ===… </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1423''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_057.html List of all articles with error 057]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=057 new interface].
|-
|-
| [[:בזוקהאמיר (כלי נשק)גניאל]] || <nowiki>===M1A1גניאל מחזיק עדיין ב-11 שיאי גילאים, בסגנון חופשי:===</nowiki>
|-
| [[:בזוקהאסתר (כלי נשק)אטינגר]] || <nowiki>===M9A1ספרי שיריה:===</nowiki>
|-
| [[:גוסליביבליוגרפיה של יגאל מוסינזון]] || <nowiki>===סדרה שלמווידניהראשונה גוסלי ((Шлемовидныеבהוצאת гусли)):י. טברסקי :===</nowiki>
|-
| [[:ביבליוגרפיה של יגאל מוסינזון]] || <nowiki>===סדרת ספורי חסמבה לגיל הרך הוצאת שלגי :===</nowiki>
| [[:גוסלי]] || <nowiki>=== קרילווידניה גוסלי (Крыловидные гусли): === </nowiki>
|-
| [[:חואןביבליוגרפיה קרלוסשל הראשון,יגאל מלך ספרדמוסינזון]] || <nowiki>===תוארוציירי חסמבה היו המלא:===</nowiki>
|-
| [[:יחיעםביבליוגרפיה פדןשל יגאל מוסינזון]] || <nowiki>===מחזות ספריחסמבה נוער (רשימה חלקית): ===</nowiki>
|-
| [[:יחיעםביבליוגרפיה פדןשל יגאל מוסינזון]] || <nowiki>===ספרים תרגומים אחרים: ===</nowiki>
|-
| [[:ליאורביבליוגרפיה בירקאןשל יגאל מוסינזון]] || <nowiki>===בירקאןמחזות החזיקה בשיאי ישראל במשחים הבאים:=== </nowiki>
|-
| [[:ליגתביבליוגרפיה העלשל הקפריסאיתיגאל בכדורסלמוסינזון]] || <nowiki>===מחזות בעונתמהווי [[2009]]/10זמננו משתתפות בליגה הקבוצות: ===</nowiki>
|-
| [[:משטרביבליוגרפיה נשיאותישל יגאל מוסינזון]] || <nowiki>==מאפייניו=סיפורים העיקרייםקצרים שללילדים המשטר הנשיאותי:===</nowiki>
|-
| [[:משטרבסיס נשיאותינתונים]] || <nowiki>==ביבליוגרפיה: בסיסי נתונים נפוצים:==</nowiki>
|-
| [[:בסיס נתונים]] || <nowiki>===מודל הטבלאי:=== </nowiki>
|-
| [[:ברייטס]] || <nowiki>===אתרים לאומיים:===</nowiki>
|-
| [[:הדר רובינשטיין]] || <nowiki>===רובינשטיין החזיקה בשיאי ישראל במשחים הבאים:==</nowiki>
|-
| [[:העונות]] || <nowiki>== סדר הפרקים: ==</nowiki>
|-
| [[:הקרן למצוינות בתרבות]] || <nowiki>== נבחרי הקרן בשנים 2002 - 2008: ==</nowiki>
|-
| [[:חואן קרלוס הראשון, מלך ספרד]] || <nowiki>===תוארו המלא:===</nowiki>
|-
| [[:ליאור בירקאן]] || <nowiki>===בירקאן החזיקה בשיאי ישראל במשחים הבאים:=== </nowiki>
|-
| [[:משחקי חבר העמים]] || <nowiki>== עשר המדינות אשר זכו במירב המדליות: ==</nowiki>
|-
| [[:סרוגים]] || <nowiki>===העונה הראשונה:===</nowiki>
|-
| [[:עמנואל שברייה]] || <nowiki>====[[אופרה|אופרות]]:==== </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2115''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_044.html List of all articles with error 044]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=044 new interface].
|-
|-
| [[:Musicוייק Bank(אי)]] || <nowiki>=='''Music=עלייתה Bankאל -החוף Theשל Videosה'''לייבל'''===</nowiki>
|-
| [[:מערכת הצוללות במלחמת העולם הראשונה]] || <nowiki>===הטבעת ה'''לוזיטניה'''===</nowiki>
| [[:השושלות הדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===שש-עשרה הממלכות וגיבושן לשושלות הצפוניות'''==</nowiki>
|-
| [[:השושלותמקור הדרומיות והצפוניותהחסידה]] || <nowiki>==='''השושלותמקור חסידה תל הדרומיותאביבי'''===</nowiki>
|-
| [[:סובוד]] || <nowiki>= תרגילים רוחניים, חיפוש שלווה פנימית - לפי המסורת</nowiki>
| [[:השושלות הדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===הקמת שושלת '''סונג''' הדרומית הראשונה===</nowiki>
|-
| [[:השושלות הדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===הפלת שושלת '''סונג'''-הקמת שושלת צ'י הדרומית==</nowiki>
|-
| [[:השושלות הדרומיות והצפוניות]] || <nowiki>===וֵיי הצפונית נחלקת'''===</nowiki>
|-
| [[:רקטות וטילים של צה&quot;ל]] || <nowiki>===='''[[רקטה נגד טנקים|רקטות נגד טנקים]]'''====</nowiki>
|-
| [[:שבי&quot;ל]] || <nowiki>=== '''<u>פעילויות שוטפות</u>''' ===</nowiki>
|}
=== Headlines with capitalization ===
<!-- error number 58 -->
One headline in this article has only capitalization <nowiki>"== HEADLINE IS BIG =="</nowiki>. Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like <nowiki>"== UNO =="</nowiki> is not a problem.
 
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_058.html List of all articles with error 058]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=058 new interface].
 
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
| [[:שושלת האן המערבית]] || <nowiki>==='''ליו באנג מייסד השושלת'''===</nowiki>
|-
| [[:שושלת האן המערבית]] || <nowiki>== '''קיסרי האן המערבית''' ==</nowiki>
|-
| [[:שושלת האן המערבית]] || <nowiki>=='''תרבות דת וכלכלה בזמן שושלת האן'''==</nowiki>
|-
| [[:שושלתשינוי סוויארגוני]] || <nowiki>=='''קיסרי=ACTION השושלת'''RESEARCH===</nowiki>
|}
=== Image description with partial <nowiki><small></nowiki> ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''12''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_077.html List of all articles with error 077]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=077 new interface].
! info
|-
|-
| [[:דגל גרמניה]] || <nowiki>[[קובץ:Ferdinand Hodler 001.jpg|ימין|ממוזער|200px|הסטודנטים של [[יינה]] במדי ה[[ליצו פרייקורפס]]. <small>ציורו של [[פרדידנד הולדר]] [[1909]]</small>]] </nowiki>
|-
| [[:נשיא ארצות הברית]] || <nowiki>[[קובץ:George W. Bush departs US Capitol 1-20-09 hires 090120-N-0696M-103a.jpg|שמאל|ממוזער|250px|המסוק הנשיאותי מטיס בפעם האחרונה את [[ג'ורג' ווקר בוש]] ורעייתו בעוזבם את וושינגטון, לאחר השבעתו של [[ברק אובאמה]] לנשיאות. במרכז מדרגות [[הקפיטול]], מנופפים לשלום הנשיא הנכנס אובאמה, סגנו ביידן ונשותיהם. 20.1.2009 <small>(להגדלה, יש להקיש על התמונה ובמסך הבא, להקיש שוב)</small>]] </nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2315''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_075.html List of all articles with error 075]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=075 new interface].
|-
|-
| [[:אד ורקונדיאםאוקיינוגרפיה]] || <nowiki>:*אזור "אםהחוף רבי(littoral אמר,zone) סימן שזהנושק נכון".ליבשה</nowiki>
|-
| [[:אייזק אסימוב]] || <nowiki>:# לא יפגע רובוט לרעה בבן אדם,</nowiki>
|-
| [[:אנרגיה]] || <nowiki>:** '''[[חום (פיזיקה)|אנרגיית חום]]'''</nowiki>
|-
| [[:אנרגיה]] || <nowiki>:** '''[[חום (פיזיקה)|אנרגיית חום]]'''</nowiki>
|-
| [[:אפיפיור]] || <nowiki>:* '''"אַפִּיפְיָרוֹת"'''<ref>משנה</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;ורג&#039;דאון קובאל(גרמניה)]] || <nowiki>:*'''גמונדנר Williamמאר''' J.(Gemündener Broad,[http://www.nytimes.com/2007/11/12/us/12koval.html?_Maar –</nowiki>
|-
| [[:דגל ימיהברה]] || <nowiki>:* עיטור'''הברה כבדה:''' יחידתיהברה נשיאותיעם (Presidential"זנב"</nowiki>
|-
| [[:דרורהר ישראלגעש]] || <nowiki>:#* פיתוח[[טקטוניקת סביבותהלוחות#גבולות חינוכיות לימודיותפתיחה|גבול</nowiki>
|-
| [[:הברההרבנות הראשית לישראל]] || <nowiki>:*# '''הברה[[פסק כבדה:'''דין הברההאח עםוהאחות|פסק "זנב"הדין</nowiki>
|-
| [[:ויליאםואל לורנס בראגקמוניקה]] || <nowiki>:*'''מדלית ברנרד'''A1&rlm; (Barnard2400-2900 Medalלפנה"ס) - מצבות ניתנתאבן</nowiki>
|-
| [[:חומר]] || <nowiki>:*'''[[מתכת]]''' - יסוד הנמצא בטבע</nowiki>
|-
| [[:יהדות]] || <nowiki>:# ה[[תנ"ך]] - קובץ הכולל 24 ספרים,</nowiki>
|-
| [[:ישיבת אור אלחנן]] || <nowiki>:* הישיבה הקטנה באחוזת ברכפלד</nowiki>
|-
| [[:מארי-פייר קניג]] || <nowiki>:-זכיתי לשמוע</nowiki>
|-
| [[:מדד הפיתוח האנושי]] || <nowiki>:* אינדקס האורינות מבוגר = </nowiki>
|-
| [[:מחלת אגן תורשתית]] || <nowiki>:*ניתוח שריר: ניתוחים שבהם חותכים</nowiki>
|-
| [[:מינהלמחשב מקרקעי ישראלאישי]] || <nowiki>:#היישוב* כקולקטיב.'''[[תקליטון|כונן תקליטונים]]''':</nowiki>
|-
| [[:מכינתמשפחת גליל עליוןאברבנאל]] || <nowiki>:* [[יהדות]]יהודה וזהותאברבנאל|דון יהודיתיהודה אברבנאל]]</nowiki>
|-
| [[:סיגר]] || <nowiki>:*פואיד (Foid) - השליש הראשון של</nowiki>
|-
| [[:ספלריט]] || <nowiki>:*'''בּלֶנְדֶה''' – כינוי זה שנועד</nowiki>
|-
| [[:פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפהרובוט]] || <nowiki>:*# לא פרסיפגע לסרטרובוט עלילתילרעה בסיועבבן [[קרןאדם,</nowiki>
|-
| [[:קריסת וול סטריט 1929]] || <nowiki>:* “Part 1: What Made the Roaring ’20s Roar”,</nowiki>
|-
| [[:רובוטריקים 2: הנקמה]] || <nowiki>:* '''דימולישר''' (Demolishor, מדובב על</nowiki>
|}
=== Interwiki before last category ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''1012''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_053.html List of all articles with error 053]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=053 new interface].
! info
|-
|-
| [[:אוטו קומוי]] || <nowiki>[[en:Otto Komoly]]</nowiki>
|-
| [[:אליאס כץ]] || <nowiki>[[en:Elias Katz]]</nowiki>
| [[:ארנסט קרמר]] || <nowiki>[[de:Ernst_Cramer]]</nowiki>
|-
| [[:גבריאלברטון ונציאנוצוויבאך]] || <nowiki>[[en:GabrieleBarton VenezianoZwiebach]]</nowiki>
|-
| [[:הסכםגאוצ&#039;יטו שלום 1686חיל]] || <nowiki>[[en:Eternal Peace Treaty ofGauchito 1686Gil]]</nowiki>
|-
| [[:גבריאל ונציאנו]] || <nowiki>[[en:Gabriele Veneziano]]</nowiki>
|-
| [[:ולטרחוקי ונקשרגף]] || <nowiki>[[en:WaltherChargaff's Wenckrules]]</nowiki>
|-
| [[:מכשור רפואי]] || <nowiki>[[en:Medical device]]</nowiki>
| [[:פירוט אקדמי]] || <nowiki>[[en:Academic detailing]]</nowiki>
|-
| [[:פעימהקרב (אקוסטיקה)קפורטו]] || <nowiki>[[en:BeatBattle (acoustics)of Caporetto]]</nowiki>
|-
| [[:שייע כהן]] || <nowiki>[[en:Shaye J. D. Cohen]]</nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''524525''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_061.html List of all articles with error 061]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=061 new interface].
|-
|-
| [[:Theאברהם Simsכהן (סדרת משחקים)דה-הירירה]] || <nowiki></ref>.==הגותו==הגותו קישוריםשל חיצוניים ==*[http://thesims.ea.comהירירה</nowiki>
|-
| [[:אונייתאווטאר מערכה(סרט)]] || <nowiki></ref>.המונח==תקציר '''אונייתעלילה=={{פרטי מערכה''' באנגליתעלילה}}[[כוכב</nowiki>
|-
| [[:אילתאחינועם ניני]] || <nowiki></ref>.בין בחדר בארמוןלהיטיה נמצאשל חותםניני: עם"עקרה</nowiki>
|-
| [[:אל-קבואישה]] || <nowiki></ref>. ב[[מלחמתהביציות העצמאות]]מפסיקות במהלךלהבשיל</nowiki>
|-
| [[:אנדרסוןאן קופרקולטר]] || <nowiki></ref>. לאחרוהייתה שעבדחברת זמןאחוות מה כ[[עיתונאי]]הנשים</nowiki>
|-
| [[:אריהאצטדיון דוחה]] || <nowiki></ref>. * [[בית דוד]]אוהדי אימץסכנין, אתשיצאו האריהראשונים</nowiki>
|-
| [[:באשתאריק טמפל בל]] || <nowiki></ref>.==בל כלליכתב ==במרביתגם המקריםספרי (85-90%),[[מדע בדיוני]]</nowiki>
|-
| [[:בארץ לובנגולו מלך זולו]] || <nowiki></ref>. הספר, ובמיוחד הקשר בין</nowiki>
| [[:בית הפקידות]] || <nowiki></ref>.==קישורים חיצוניים==* [http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4326&enZone=north_sites</nowiki>
|-
| [[:בנימיןבית נתניהונטיף]] || <nowiki></ref>.נתניהו ספגב[[מלחמת ביקורתהעצמאות]] מהארגוניםבמהלך</nowiki>
|-
| [[:בתיבנק קולנוע בירושליםהפועלים]] || <nowiki></ref>.בשנת [[1912]]במהלך כהונתו רכש נפתחבנק הראינועהפועלים</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;סיאנלוקה אוונסזמברוטה]] || <nowiki></ref>.הוא==קריירת החל לעבוד עם מאמנו,מועדונים==זמברוטה</nowiki>
|-
| [[:גיוםגוסטב דופאילוון]] || <nowiki></ref>.חיבוריו במסגרתבתחילת הסוגותשנת הגדולות,1946 ביקשו אביו</nowiki>
|-
| [[:דבשגרטרוד שטיין]] || <nowiki></ref>.במשךכתיבתה השניםשל נעשושטיין בישראלייחודית</nowiki>
|-
| [[:דילוגידוד אותיות בתורהרשף]] || <nowiki></ref>.[[פרסי דיאקוניס]]כן שהינושאף להעביר את [[מרכז ספקןעסקים</nowiki>
|-
| [[:האייםדמומית המלדיבייםקטנת-פרי]] || <nowiki></ref>.הדמומית הואהובחנה הגיעבין ל[[מאלה]] (Malé), בירתהצמחים</nowiki>
|-
| [[:הומופוביההווארד בישראלפיליפס לאבקרפט]] || <nowiki></ref>.===החזרה התקיפה שביצע שליסללפרובידנס, הייתהוימיו</nowiki>
|-
| [[:היסטוריההכנסייה האפיסקופלית של האריתמטיקהמרטין הקדוש]] || <nowiki></ref>.במקביל לשינוייםבתוך הכנסייה כ-36 בתחומיםחלונות</nowiki>
|-
| [[:הלילההנפת השניםהדגל עשרבאיוו ג&#039;ימה]] || <nowiki></ref>. ==הנפת העלילההדגל השנייה==במחזה מסופר[[תמונה:Raising</nowiki>
|-
| [[:הספרייההפיגוע הלאומיתבצומת בית ליד]] || <nowiki></ref>.בשנתלאחר [[1920]]הפיגוע עברההוקמה הספרייהאנדרטה</nowiki>
|-
| [[:הפלימפססטהרפובליקה הטורקית של ארכימדסצפון קפריסין]] || <nowiki></ref>. ההשערהלמעשה, היא כיהתקיימה הואבשם הותקןאחר:</nowiki>
|-
| [[:השומריםויליאם הראשונים של פתח תקווהאוסלר]] || <nowiki></ref>.הנשקתרומתו שלהגדולה השומרביותר העברי היהשל</nowiki>
|-
| [[:ויליאם פיט האבחופה]] || <nowiki></ref>.נהוג הוא היהללוות ידועאת בהתנגדותוהכלה הנמרצתלחופה,</nowiki>
|-
| [[:חדרחסידות הסעודה האחרונהסלונים]] || <nowiki></ref>.ב[[לטינית]]=== הואהקשר מכונהלארץ ישראל '''קנקולום'''===בחסידות</nowiki>
|-
| [[:חתולטירונות רחוב(צה&quot;ל)]] || <nowiki></ref>.*== '''עיקורהערות וסירוסשוליים והקמת נקודות=={{הערות</nowiki>
|-
| [[:יאלטהיהדות בולגריה]] || <nowiki></ref>.בשנת 2004בני הקהילה תלמידיהתערו ישיבהבחברה במקוםהישראלית</nowiki>
|-
| [[:יהודהים מאיר אברמוביץהמלח]] || <nowiki></ref>.בשנת ב-[[19482002]] נבחרהיה כחברשטח [[המועצהים המלח</nowiki>
|-
| [[:יורוקאפכביש (יול&quot;ב)קארקוראם]] || <nowiki></ref>.בשנת [[2004]]רוב זכתההאבידות בגביעבמהלך הקבוצההעבודות</nowiki>
|-
| [[:יערלארי ראש העיןפלינט]] || <nowiki></ref>. המשך טיפוחו המשיך בשנת ==חייו==[[2006]]תמונה:Hustler-hell.jpg|250px|ממוזער|שמאל|מועדון</nowiki>
|-
| [[:כלימאריה טיס בלתי מאוישקארי]] || <nowiki></ref>.לאחר [[מלחמתבמהלך לבנוןהקריירה השנייה]]שלה, זכתה</nowiki>
|-
| [[:לונדיניוםמהומות הר הבית (1990)]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה=====הקמת העיר===העירהמשטרה גם הודיעה לוואקף</nowiki>
|-
| [[:מארוןמועצה א-ראסאזורית גולן]] || <nowiki></ref>.==גאוגרפיה=={{הפניה זיהוי זה התקבל על רבים מחוקרילערך</nowiki>
|-
| [[:מדיניותמיילי הגרעין של ישראלסיירוס]] || <nowiki></ref> .במהלךסיירוס "תקופתדיבבה ההמתנה"גם צורפובסרט [[בולט]]</nowiki>
|-
| [[:מונותאיזםמלחמת לבנון השנייה]] || <nowiki></ref>.==המונותאיזםבכל מהלך המלחמה, ביהדות==מקובלחזבאללה</nowiki>
|-
| [[:מחמודמסדר דרווישגיזת הזהב]] || <nowiki></ref>.לחברי לאחר שנעצר מספרהמסדר פעמיםניתנו בשלשמות</nowiki>
|-
| [[:מינהלמעשר מקרקעי ישראלכספים]] || <nowiki></ref>. מאוחר אםיותר קק"ל לא תסכים לשינוייםבספר<ref>בראשית</nowiki>
|-
| [[:ממלכתמרוץ ישראלסמכויות]] || <nowiki></ref>.למרות ממלכתשההכרעה ישראלב"מרוץ היתה גדולה ועשירההסמכויות"</nowiki>
|-
| [[:מעמדנבי הר סיניסמואל]] || <nowiki></ref>. תגובתםלאחר שלקרבות ישראלקשים למעמדשלוו ולקולבהרעשות</nowiki>
|-
| [[:מרצ&#039;נטנמרוד ואייבורי הפקותהראל]] || <nowiki></ref>.==מבחרהראל מדגיש מסרטיכי ביתאינו ההפקות==ביתעושה</nowiki>
|-
| [[:מתיו מיצ&#039;םסטרי]] || <nowiki></ref>. הקפיצהסטרי האחרונההיא שלהמרכז לושיןהמנהלי של</nowiki>
|-
| [[:סאלוספר פלורהמשיב]] || <nowiki></ref>. פלורהדעה נמנההמקובלת עםכיום 20היא השחקנים המוביליםשהספר</nowiki>
|-
| [[:סיןעיקרי האמונה היהודית]] || <nowiki></ref>.==העיקרים גולגולת זו בתלפי כ-67,000פילון שנה,האלכסנדרוני==הראשון</nowiki>
|-
| [[:ספיטפיירפארק הכרמל]] || <nowiki></ref>.המטוס נבנהלצורך בארץהכרזת מחלפיםהפארק וחלקי[[הפקעה|הופקעו]]</nowiki>
|-
| [[:עיר לכולנופייסבוק]] || <nowiki></ref>.* ב-11 באוגוסט 2008'''תמונות:''' הודיע1,700,000,000 [[חברתמונות</nowiki>
|-
| [[:פופרד (נהר)פרובידנסיה]] || <nowiki></ref>. על הפופרדהאי תחנהפרובידנסיה [[אנרגיהיושב הידרואלקטרית|הידרו-חשמלית]]בשנת</nowiki>
|-
| [[:פמיניזםצחי הנגבי]] || <nowiki></ref>. ==מעמדב־[[1982]] האישההיה לפנייו"ר העת החדשה==ה[[אדם]]התאחדות</nowiki>
|-
| [[:צהר (עמותה)קידוש]] || <nowiki></ref>. *[[כתב עתהר"ן]] צֹהר -תירץ אחתשהקידוש לשלושהבבית</nowiki>
|-
| [[:קורסקשת קצינים בצה&quot;להשער]] || <nowiki></ref>.==היסטוריה[[תמונה:Gateway ומגדר==בתחילהArch tram car.JPG|שמאל|ממוזער|200px|צורתה</nowiki>
|-
| [[:קרימצ&#039;קיםריאל מדריד]] || <nowiki></ref>.==שפה==השפהמאז הקרימצ'קיתאמצע [[המאה ה-20]], שייכתריאל</nowiki>
|-
| [[:רוחאללהרשימת ח&#039;ומיינימאחזים]] || <nowiki></ref>.לאחר עימותלפי נוסףהאתר של אלפים"[[שלום עכשיו]]":*</nowiki>
|-
| [[:רצחשי העם הארמניגבסו]] || <nowiki></ref>.התרחשות===אלבום רצחשני===בחודש העם הארמני[[יוני]]</nowiki>
|}
=== Template value end with break ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''2939''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_059.html List of all articles with error 059]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=059 new interface].
|-
|-
| [[:TheAvenged Polyphonic SpreeSevenfold]] || <nowiki>שםסוגה=…Spree…קודמים<br /></nowiki>
|-
| [[:אסמג&#039;יןGarbage]] || <nowiki>חברתחברי תקליטיםההרכב=…ויג]] <br /></nowiki>
|-
| [[:בורושסקיאופנישדות]] || <nowiki>משפחהתוכן=…מבודדת…הנצח.<br /></nowiki>
|-
| [[:בוריאטיתאלמאנית]] || <nowiki>משפחה=…|צפונית]]…למאנית'''<br></nowiki>
|-
| [[:גגאוזיתאסטונים]] || <nowiki>משפחהריכוזי אוכלוסייה=…גאוזית'''…22,000 <br/></nowiki>
|-
| [[:גומאאתלוולף, מלך וסקס]] || <nowiki>מיניםצאצאים=…conglomeratus …�לסווית]]<br/></nowiki>
|-
| [[:גרינלנדיתבוריס השלישי, מלך בולגריה]] || <nowiki>משפחהתארים=…<br /></nowiki>
|-
| [[:דיג&#039;ימוןדופונט]] || <nowiki>סטודיותחום תעשייה=…Animation…br>[[גומי]]<br /></nowiki>
|-
| [[:דיונון ענק]] || <nowiki>מינים=…stockii''<br></nowiki>
|-
| [[:דיליין]] || <nowiki>סוגה=…גותי]]<br /></nowiki>
|-
| [[:דרוזים]] || <nowiki>שפות=…בלבד)<br></nowiki>
|-
| [[:האימפריה הבולגרית השנייה]] || <nowiki>ישות קודמת=…/></nowiki>
|-
| [[:הקיורהאלופה]] || <nowiki>חברי ההרכביוצרים=…1995-היום…3)</small> <br /></nowiki>
|-
| [[:ונטית (שפה רומאנית)היהודים]] || <nowiki>משפחהחברים לשעבר=…''ונטית'''<br/></nowiki>
|-
| [[:היקארו נו גו]] || <nowiki>רשת שידור=…(יפן)<br></nowiki>
|-
| [[:חי&quot;ש]] || <nowiki>תוכן=…אפור. <br /></nowiki>
|-
| [[:יוגי-הו]] || <nowiki>רשת שידור=…(יפן)<br></nowiki>
| [[:יום הכיפורים]] || <nowiki>סיבה=…-לד]])</ref></br></nowiki>
|-
| [[:כפןכריסטיאן אביאטי]] || <nowiki>מיניםהופעות בנבחרת=…ajaja''…/>4(0)<br /></nowiki>
|-
| [[:לשוןמאיר נופל על לשוןפיינשטיין]] || <nowiki>תוכן=…בולע…השניים.<br /></nowiki>
|-
| [[:מונטנגרית]] || <nowiki>שם=…/></nowiki>
| [[:מלחמת אפגניסטן (ארצות הברית)]] || <nowiki>כוח ראשון=…מ-ISAF<br /></nowiki>
|-
| [[:מקסמלחמת פרוץעיראק]] || <nowiki>הבאמפקד ראשון=…נטה…חוסיין]] <br /></nowiki>
|-
| [[:מנורת הכנסת]] || <nowiki>תוכן=…192</ref><br /></nowiki>
|-
| [[:מנצ&#039;ורית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:מרדכי הגר]] || <nowiki>הבא=…הגר]]<br /></nowiki>
|-
| [[:נורדית עתיקה]] || <nowiki>משפחה=…עתיקה'''<br></nowiki>
|-
| [[:נמל התעופה סכיפהול]] || <nowiki>שם=…Schiphol<br/></nowiki>
|-
| [[:נפוליטנית]] || <nowiki>משפחה=…/></nowiki>
|-
| [[:סאם 41]] || <nowiki>סוגה=…�רנטיבי]]<br></nowiki>
|-
| [[:סוס (סוג)סאסארזה]] || <nowiki>מיניםמשפחה=…hemionus'')…]]</br /></nowiki>
|-
| [[:סמיוןסאקורה סקסקובורגוצקילוכדת הקלפים]] || <nowiki>תאריםהופעת בכורה=…1998 (יפן)<br /></nowiki>
|-
| [[:פוג&#039;יזסבסטיאן דייסלר]] || <nowiki>חברי ההרכבשנים=…br>2002–2007</br></nowiki>
|-
| [[:פרדיננד הראשון, מלך בולגריהספרדית]] || <nowiki>תאריםמשפחה=…<br /></nowiki>
|-
| [[:פריימוספוג&#039;יז]] || <nowiki>חברי ההרכב=…/></nowiki>
|-
| [[:קרב מילוזפורלן]] || <nowiki>מפקד ראשוןמשפחה=…בונו]]<br /></nowiki>
|-
| [[:קרואטיםפרנץ פון היפר]] || <nowiki>ריכוזיתפקידים אוכלוסייהצבאיים=…50,000-60,000<br /></nowiki>
|-
| [[:רובוטריקים 2: הנקמהקירונדי]] || <nowiki>תסריטאימשפחה=…קורצמן…ירונדי'''<br /></nowiki>
|-
| [[:רחל המשוררת]] || <nowiki>תוכן=…דָּם?<br /></nowiki>
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''8581''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_048.html List of all articles with error 048]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=048 new interface].
! info
|-
|-
| [[:Philodendron melanochrysum]] || <nowiki>[[Philodendron melanochrysum]]|שם מדעי=Philodendron}}'''Philodendron</nowiki>
|-
| [[:אגוז אדמה]] || <nowiki>[[אגוז אדמה]]|תמונה=[[תמונה:Peanuts.jpg|200px|אגוז</nowiki>
|-
| [[:אורלי זילברשץ-בנאיאורגון]] || <nowiki>[[אורלי זילברשץ-בנאיאורגון]] ("[[שירתלא ברור, וישנה השערה</nowiki>
|-
| [[:אותיות השימושאיזוט]] || <nowiki>[[אותיות השימושאיזוט]]|שם הן אחת עשרהמדעי=Isoetales}}'''איזוט'''</nowiki>
|-
| [[:איי פארו]] || <nowiki>[[איי פארו]] (48,378 תושבים נכון לשנת</nowiki>
|-
| [[:איסדוד]] || <nowiki>[[איסדוד]]''' (ב[[ערבית]]: '''إسدود''')</nowiki>
|-
| [[:אלביט מערכות]] || <nowiki>[[אלביט מערכות]] ו[[אלביט הדמייה]].</nowiki>
|-
| [[:אלון מצוי]] || <nowiki>[[אלון מצוי]]|שם מדעי=Quercus calliprinos}}[[תמונה:Quercus</nowiki>
|-
| [[:אליאנו]] || <nowiki>[[אליאנו]] בהגיה מקומית. פרסום</nowiki>
|-
| [[:אלן גינסברג]] || <nowiki>[[אלן גינסברג]], [[גריגורי קורסו]],</nowiki>
|-
| [[:אנזים]] || <nowiki>[[אנזים]] [[קטלאז]] מצוי כמעט בכל</nowiki>
|-
| [[:אפולו 10]] || <nowiki>[[אפולו 10]], יחד עם [[יוג'ין סרנן]]</nowiki>
|-
| [[:אפולו 10]] || <nowiki>[[אפולו 10]], יחד עם [[יוג'ין סרנן]]</nowiki>
|-
| [[:אריה]] || <nowiki>[[אריה]] בספארי ברמת-גן]]אריות</nowiki>
|-
| [[:ארמיהאריה לודובהאבנרי]] || <nowiki>[[ארמיהאריה לודובהאבנרי]]* ("צבא העם") – ארגון[http://www.anochi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=2</nowiki>
|-
| [[:אש התורה]] || <nowiki>[[אש התורה]] שמיועדת לדוברי [[אנגלית]].===</nowiki>
|-
| [[:אשדוד]] || <nowiki>[[אשדוד]], במהלכו מערכים מופעים</nowiki>
|-
| [[:בור פוטנציאל]] || <nowiki>[[בור פוטנציאל]].]]ב[[פיזיקה]],</nowiki>
|-
| [[:גד השדה]] || <nowiki>[[גד השדה]]|שם מדעי=Coriandrum sativum}}[[תמונה:Coriandrum</nowiki>
|-
| [[:גומא]] || <nowiki>[[גומא]]|מינים=כ-600 מינים, ביניהם:<br/>[[גומא</nowiki>
|-
| [[:גוף האדם]] || <nowiki>[[גוף האדם]] במשך כל ימי חייו,</nowiki>
|-
| [[:גטוגרמניה]] || <nowiki>[[גטו|גטאותגרמניה]] ולרכז בהםו[[אירופה]] אתלאחר היהודיםהמלחמה.</nowiki>
|-
| [[:גרינלנדיתדבלינאים]] || <nowiki>[[גרינלנדיתדבלינאים]]<br: />|לאום=[[גרינלנד]]|ארגון=|מוסד=המועצההמו"ל גרנט ריצ'רד</nowiki>
|-
| [[:דודדובוני אנטול ברוצקוסמים]] || <nowiki>[[דודדובוני אנטול ברוצקוסמים]]|שם - ארכיטקטורה,מדעי=Tardigrada}}'''דובוני</nowiki>
|-
| [[:דודא רפואי]] || <nowiki>[[דודא רפואי]]|שם מדעי=Mandragora autumnalis}}[[קובץ:Halevanon22.jpg|שמאל|ממוזער|250px|שרלטנות</nowiki>
|-
| [[:הארי פוטרדפניס]] || <nowiki>[[הארי פוטרדפניס]], מתוארך קיבללשנת ביקורות100 חיוביותלפנה"ס,</nowiki>
|-
| [[:האימפריה הטימורית]] || <nowiki>[[האימפריה הטימורית]]|תמונה=|כתובית=|דגל=[[תמונה:Timurid.svg|250px|דגל</nowiki>
| [[:ההגנה]] || <nowiki>[[ההגנה]] בני עפולה, המאורגנים</nowiki>
|-
| [[:הכרוניקההאנה הרוסית הראשונהמונטנה]] || <nowiki>[[הכרוניקההאנה הרוסית הראשונהמונטנה]], כוללכרזת הסרט [[2009]]]]===</nowiki>
|-
| [[:הקיורהארי פוטר]] || <nowiki>[[הקיורהארי פוטר]]''' היאקיבל להקתביקורות [[רוק (מוזיקה)|רוק]]חיוביות</nowiki>
|-
| [[:הרהארי סיניפוטר ומסדר עוף החול (סרט)]] || <nowiki>[[הרהארי סיני]],פוטר זיהויומסדר שלאעוף מקובלהחול על(סרט)|הארי</nowiki>
|-
| [[:הרובעהר הנוצריכביר]] || <nowiki>[[הרובעהר הנוצריכביר]], בסמוךהוקם בסיוע הקק"ל[[מוריסטן]]. "מצפה</nowiki>
|-
| [[:הרנסאנסהר הפולניסיני]] || <nowiki>[[הרנסאנסהר הפולניסיני]], ([[פולנית|בפולנית]]זיהוי שלא מקובל על</nowiki>
|-
| [[:השושלת האגעזית]] || <nowiki>[[השושלת האגעזית]]|אחוזה = |שלט</nowiki>
|-
| [[:זאבויליאם רווחאוסלר]] || <nowiki>[[זאבויליאם רווחאוסלר]] ("ו[[בית"רהוארד פרובנסקלי]]")|.]]מספר</nowiki>
|-
| [[:חולוןחדרה]] || <nowiki>[[חולוןחדרה]] עד שנתבשנת [[19951890]] לערך, והופעלהמה[[אפנדי]]</nowiki>
|-
| [[:חושחש]] || <nowiki>[[חושחש]]|שם מדעי=Citrus aurantium}}'''חושחש'''</nowiki>
| [[:חיל הרפואה]] || <nowiki>[[חיל הרפואה]] ב[[צה"ל]]. הקרפ"ר</nowiki>
|-
| [[:חילוניותחמור הבית]] || <nowiki>[[חילוניותחמור הבית]]]]'''[[חילוניות]]'''|שם היאמדעי=Equus caballus|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:חמריה]] || <nowiki>[[חמריה]]|שם מדעי=Cercotrichas galactotes|שימור=שימור</nowiki>
|-
| [[:חמריהחרמש]] || <nowiki>[[חמריהחרמש]]|שם מדעי=Cercotrichasמורכב galactotes|שימור=שימורממוט ארוך, באורך</nowiki>
|-
| [[:טברנוןטורקיה]] || <nowiki>[[טברנוןטורקיה]]|מינים=[[טברנון כנרתן]]מהווה חלק מהן. כבר בימי</nowiki>
|-
| [[:יהודיטייסת מנוחין160]] || <nowiki>[[יהודיטייסת מנוחין160]] יחדבטיסה עםמעל הצייר[[מצדה]]]]באפריל</nowiki>
|-
| [[:טנסי]] || <nowiki>[[טנסי]] הגדולות קיימות קהילות</nowiki>
|-
| [[:יובל שטייניץ]] || <nowiki>[[יובל שטייניץ]] ל"[[מערכות (כתב</nowiki>
|-
| [[:יוון]] || <nowiki>[[יוון]] החל מאמצע [[האלף השני</nowiki>
|-
| [[:כמהיןיעקב (פטרייה)חסדאי]] || <nowiki>[[כמהיןיעקב (פטרייה)|כמהיןחסדאי]]|שם* מדעי=Tuber}}'''כמהין'''[http://www.zanhanim.org.il</nowiki>
|-
| [[:לביפן]] || <nowiki>[[לביפן]] מזריםעל דםידי עני ב[[חמצןקיסר יפן|הקיסר]] לריאות</nowiki>
|-
| [[:לונדוןלארה פביאן]] || <nowiki>[[לונדוןלארה פביאן]] מדי יום ביומו. |תמונה=[[מסילתתמונה:Lara</nowiki>
|-
| [[:לוני טונס]] || <nowiki>[[לוני טונס]] הנקראת "טייני טונס"</nowiki>
|-
| [[:לורן באקול]] || <nowiki>[[לורן באקול]] בסרט "איך להנשא</nowiki>
|-
| [[:ליאו מוצקין]] || <nowiki>[[ליאו מוצקין]] בעבודתו (תמונה:</nowiki>
|-
| [[:ליקופודים]] || <nowiki>[[ליקופודים]]|שם מדעי=Lycopsida}}'''ליקופודים'''</nowiki>
|-
| [[:מאירמבצע רובינשטייןברק]] || <nowiki>[[מאירמבצע רובינשטייןברק]] הואהיה מבצע צבאי של [[חסידותחטיבת</nowiki>
|-
| [[:מגלודוןמחבואים]] || <nowiki>[[מגלודוןמחבואים]]|שימור=שימור:היינו EX|שםילדודס:ולא</nowiki>
|-
| [[:מטאל גותי]] || <nowiki>[[מטאל גותי|גותי]]. החלוצות של</nowiki>
|-
| [[:מיתרני זנב]] || <nowiki>[[מיתרני זנב]]|מחלקות=ראו בגוף</nowiki>
|-
| [[:מלחמהמסלול גרעיניתעקלתון]] || <nowiki>[[מלחמהמסלול גרעיניתעקלתון|מסלולי עקלתון]], לעומת אלה שהחזיקו</nowiki>
|-
| [[:ממזר]] || <nowiki>[[ממזר]] מ[[הפריה מלאכותית]] אינו</nowiki>
|-
| [[:מעמד הר סינימעברה]] || <nowiki>[[מעמד הר סינימעברה|מעברות]] ו[[המשכן]]''',היה לאפשר הוצאתלעולים</nowiki>
|}
=== Unicode syntax ===
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this [[:de:Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia|here]].</span>
 
This error was found '''5851''' times. - This output was limited to 50 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/hewiki/hewiki_error_list_error_050.html List of all articles with error 050]
 
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=hewiki&view=only&id=050 new interface].
|-
|-
| [[:AC/DCAvenged Sevenfold]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1976]];<br />[[1980]]&mdash;היום|סוגה= [[הארד…הארד רוק]] (City…</nowiki>
|-
| [[:Arch EnemyGarbage]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[דת'רוק מטאל מלודי(מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:BOops!... inI theDid Mix:It TheAgain Remixes(שיר)]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; 6:45#Oops!... "[[MeI AgainstDid theIt MusicAgain (UK)]]". <small>Retrieved [Justice…on…</nowiki>
|-
| [[:Draconianאבריל לאבין]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהכלים=[[מטאל גותי|גותיקגיטרה]]/, [[דום…פסנתר]],…</nowiki>
|-
| [[:Escape the Fateאגנוסטיות]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[סקרימו]], [[פוסט…ההשקפה הטוענת כי הבעיה לגבי…</nowiki>
|-
| [[:INXS]] || <nowiki>…&amp;mdash;עד היום|סוגה=[[רוק (מוזיקה)|רוק]],…</nowiki>
|-
| [[:The Polyphonic Spree]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[רוק סימפוני]]<br…</nowiki>
|-
| [[:Three Days Grace]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום, בתור '''טרי דייס גרייס'''||סוגה=[[הארד…</nowiki>
|-
| [[:אוליביה ניוטון-ג&#039;ון]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =39|}}'''אוליביה…</nowiki>
|-
| [[:אחינועם ניני]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים =13||חברת…</nowiki>
| [[:אכבר]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1605]]) ידוע בכנוי '''אכבר הגדול'''…</nowiki>
|-
| [[:אלאליזבת דימיולהבארט בראונינג]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ג'אז]]I love thee with the breath,:Smiles, [[פיוז'ן…tears,…</nowiki>
|-
| [[:אלן מור]] || <nowiki>…&amp;ndash;''[http://web.archive.org/web/20070305213808/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html…</nowiki>
| [[:אל דימיולה]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ג'אז]], [[פיוז'ן…</nowiki>
|-
| [[:אלביס קוסטלואנזא&quot;ק]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום|סוגה=[[מוזיקתאוסטרלית. פופ|פופ]]<br…שלושת החטיבות…</nowiki>
|-
| [[:בוב דילן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[פולק רוק]]<br />[[רוק…</nowiki>
| [[:אלן מור]] || <nowiki>…&amp;ndash;''[http://web.archive.org/web/20070305213808/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html…</nowiki>
|-
| [[:בומב]] || <nowiki>…&amp;ndash; the "steckered" values &ndash; are unknown,…</nowiki>
|-
| [[:אנטוניובלינק ויוואלדי182]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; "[[ארבע2005]]|סוגה=[[פאנק העונותרוק]]" (איטלקית:<br />…</nowiki>
|-
| [[:בומרנגברייטס]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;מהירות, דיוקאתר החזרה,ברייטס זמןאקטיביסטי* ממושך…[http://www.civilbrights.net/…</nowiki>
|-
| [[:ג&#039;וזף מרי ג&#039;אקארד]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[7 באוגוסט]] [[1834]]) היה יצרן…</nowiki>
|-
| [[:גיבוריםגרין - דמויותדיי]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;היום| CBRז'אנר=[[פאנק Newsפופ]]| &ndash; The Comic Reel …חברת…</nowiki>
|-
| [[:דיוויד גואטהדיליין]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברת תקליטיםסוגה=Gum[[מטאל Records…סימפוני]],…</nowiki>
|-
| [[:דייווידדני בואיסנדרסון]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|אתר אינטרנטסוגה=[http://www.davidbowie.com//…[רוק (מוזיקה)|רוק]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:דרווין (הטריטוריה הצפונית)]] || <nowiki>…&amp;mdash; 32°C.*טמפרטורה מינימלית ממוצעת…</nowiki>
| [[:הגשש החיוור]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1999]]|סוגה=[[הומור]]<br />[[זמר…</nowiki>
|-
| [[:הסמית&#039;סהדג נחש]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1987]]היום|סוגה=[[רוקהיפ (מוזיקה)|רוקהופ]]<br…, [[ראפ]],…</nowiki>
|-
| [[:הפארקהוולווט הלאומי אוורגליידסאנדרגראונד]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1973]];65</ref>. לאחר[[1992]]&mdash;[[1994]] שהפארק הוקם תושבי…(איחוד)|סוגה=[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:הרולינג סטונזהיהודים]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהחברת תקליטים= [[רוקהתו (מוזיקה)|רוקהשמיני]]<br…|אתר…</nowiki>
|-
| [[:ויטולד פילצקיהסמית&#039;ס]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;[[1987]]|סוגה=[[רוק כולל דיווחים מאושוויץ ומידע…(מוזיקה)|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:ויטניהפיל יוסטוןהכחול]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברת תקליטים=[[ARISTAהתו השמיני]],…</nowiki>
|-
| [[:ונסההפיל אן הדג&#039;נסהכחול]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגהחברת תקליטים=[[רית'םהתו אנד בלוז|R&Bהשמיני]],…</nowiki>
|-
| [[:זיוהראל איתןסקעת]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|סגנון| מוזיקלימספר אלבומים =[[קלאסי,…2|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:יוהאן הלוורסןואנגליס]] || <nowiki>…&amp;mdash;עד Beyondהיום|סוגה=[[קטע the Transitory]</div>{{מיון רגיל:הלוורסון,…כליי|מוזיקה…</nowiki>
|-
| [[:ויטני יוסטון]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|חברת תקליטים=[[ARISTA]],…</nowiki>
|-
| [[:יוהאןיהודית הלוורסןרביץ]] || <nowiki>…&amp;mdash; Beyondהיום|| theמספר Transitory]</div>{{מיוןאלבומים רגיל:הלוורסון,…=17|| להיטים…</nowiki>
|-
| [[:יוטה]] || <nowiki>…&amp;ndash; 81%**[[מורמונים]] &ndash; 60%**[[נצרות…</nowiki>
| [[:יצחק שמי]] || <nowiki>…&amp;mdash; מראשוני הסופרים העבריים…</nowiki>
|-
| [[:לאמארקיזםישעיה ברלין]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; לפי דרווין[[פילוסופיה|פילוסוף]] לא רלוונטית השאלה…[[פוליטיקה|פוליטי]]…</nowiki>
|-
| [[:לארה פביאן]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[פופ צרפתי]]<br />[[מוזיקת…</nowiki>
|-
| [[:לודאקריס]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[ראפ]], [[היפ הופ]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:מוטיבמאורו BACHפיקוטו]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash; פה-מיהיום|| במול-דו-סיעיסוק עבור= '''F'''.[[DJ|תקליטן]],…</nowiki>
|-
| [[:מטאליקהמהליה ג&#039;קסון]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום 1971|סוגה= [[ת'ראש מטאלגוספל]], [[הבי…|עיסוק=זמרת|כלי…</nowiki>
|-
| [[:מיוזמורמונים]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום |סוגה=[[רוקהיסטוריה אלטרנטיבי]]<br>[[רוק…של ההתגלויות האלוהיות…</nowiki>
|-
| [[:מלחמות האינדיאנים]] || <nowiki>…&amp;ndash;1890<br>1898|מקום=[[ארצות הברית]]|תוצאה=|צד…</nowiki>
|-
| [[:מרווין גיי]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1984]]|סוגה=[[מוזיקת נשמה|נשמה]]<br…</nowiki>
|-
| [[:משה פרץ]] || <nowiki>…&amp;mdash; היום|| מספר אלבומים = 3|| חברת…</nowiki>
|-
| [[:מתיחת הירח הגדולה]] || <nowiki>…&amp;ndash;[[1871]]); מגזין אדינבורו למדע…</nowiki>
|-
| [[:נורית גלרוןנמליים]] || <nowiki>…&amp;mdashndash;היום14029|סוגה url=[[רוק (מוזיקה)http://www.pnas.org/cgi/content/full/97/26/14028|רוק]]<br…</nowiki>
|-
| [[:סטיב ואיפוג&#039;יז]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1997]]<br />[[2004]]&mdash;היום|סוגה=[[רוק אינסטרומנטליהיפ-הופ]],…</nowiki>
|-
| [[:סנדרה קרטופולין]] || <nowiki>…&amp;mdashndash; היום|ה[[חוקה]] מספר אלבומים =9|המודרנית חברת…השנייה…</nowiki>
|-
| [[:סנצ&#039;ו הראשון, מלך אראגוןפלייליף]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;1063היום |הבאסוגה=[[פדרורוק הראשון, מלך…אלטרנטיבי]]|חברת…</nowiki>
|-
| [[:ססקקרולה פברגאסהאגקויסט]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;2003{{כ היום|}}<ref>[http://www.elpais.com/articulo/deportes/todo/era/sueno/elppordep/20060516elpepidep_6/Tes…'''קרולה מריה האגקויסט'''…</nowiki>
|-
| [[:סרטןרמי הערמוניתפורטיס]] || <nowiki>…&amp;ndashmdash;52 היום|yearסוגה=1995[[פאנק |pmid=7530782רוק]]<br |doi=10.1001/jama.273.7.548}}</ref>[[רוק…</nowiki>
|-
| [[:פאניקרע אט דה דיסקומוכיח]] || <nowiki>…&amp;mdash;היום|סוגה=[[פופרוק פאנק(מוזיקה)|רוק]], {{ש}}[[אימודאנס]],<br…{{ש}}[[מוזיקה…</nowiki>
|-
| [[:פוג&#039;יזשי גבסו]] || <nowiki>…&amp;mdash;[[1997]]<br />[[2004]]&mdash;היום|סוגהמספר אלבומים =[[היפ-הופ]],…2|להיטים…</nowiki>
|-
| [[:שליטה באש על ידי האדם הקדמון]] || <nowiki>…&amp;ndash; <sup>[http://scholar.google.co.uk/scholar?hl=en&lr=&q=intitle%3ACooking+as+a+biological+trait&as_publication=Comp+Biochem+Physiol+A+Mol+Integr+Physiol&as_ylo=2003…</nowiki>
|}
 
92,565

עריכות