יומן הגנות

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יומן זה מציג את פעולות ההגנה שבוצעו.

ראו גם את רשימת הדפים המוגנים הנוכחית ואת רשימת הכותרות המוגנות הנוכחית.

הערה: יומן זה אינו מציג את פעולות ההגנה שבוצעו לפני ה־23 בדצמבר 2004. כדי לצפות בהן, ראו את ארכיון יומן ההגנות.

יומנים
 • 07:52, 9 באפריל 2020 Hayden Von Feldheim שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח [עריכה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־07:52, 16 באפריל 2020) [העברה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־07:52, 16 באפריל 2020) (טיפול מונע) (היסטוריה)
 • 02:12, 1 באפריל 2019 אלי גודין שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח [עריכה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־02:12, 1 במאי 2019) [העברה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־02:12, 1 במאי 2019) (אקטואלי) (היסטוריה)
 • 14:24, 18 במרץ 2018 קובץ על יד שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח [עריכה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־13:24, 18 באפריל 2018) [העברה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־13:24, 18 באפריל 2018) (אקטואלי) (היסטוריה)
 • 16:06, 13 באפריל 2017 Hayden Von Feldheim שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח [עריכה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־16:06, 20 באפריל 2017) [העברה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־16:06, 20 באפריל 2017) (השחתות רבות) (היסטוריה)
 • 19:46, 28 במרץ 2017 אילילה שיחה תרומות הפעילה הגנה על הדף פסח [עריכה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־19:46, 11 באפריל 2017) [העברה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־19:46, 11 באפריל 2017) (טיפול מונע) (היסטוריה)
 • 08:31, 6 באפריל 2016 אילילה שיחה תרומות הפעילה הגנה על הדף פסח [עריכה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־08:31, 20 באפריל 2016) [העברה=רק משתמשים ותיקים מורשים] (פוקעת ב־08:31, 20 באפריל 2016) (טיפול מונע) (היסטוריה)
 • 12:58, 1 באפריל 2014 Matanya שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח ‏‏[edit=autoconfirmed] (פוקעת 09:58, 1 במאי 2014 (UTC))‏[move=autoconfirmed] (פוקעת 09:58, 1 במאי 2014 (UTC)) (השחתות רבות) (היסטוריה)
 • 19:00, 13 במרץ 2012 Ofekalef שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח ‏‏[edit=autoconfirmed] (פוקעת 16:00, 14 במרץ 2012 (UTC)) (השחתות רבות) (היסטוריה)
 • 15:03, 27 במרץ 2011 Matanya שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח ‏[edit=autoconfirmed] (בלתי מוגבל בזמן) (השחתות רבות) (היסטוריה)
 • 23:54, 16 בספטמבר 2010 דורית שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח ‏[edit=autoconfirmed] (פוקעת 20:54, 17 בספטמבר 2010 (UTC)) [move=autoconfirmed] (פוקעת 20:54, 17 בספטמבר 2010 (UTC)) (היסטוריה)
 • 16:51, 6 במרץ 2010 Odedee שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח ‏[edit=autoconfirmed] (פוקעת 13:51, 6 באפריל 2010 (UTC)) [move=autoconfirmed] (פוקעת 13:51, 6 באפריל 2010 (UTC)) (כוננות ספיגה) (היסטוריה)
 • 22:10, 23 במרץ 2009 דניאל צבי שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח ‏[edit=autoconfirmed] (פוקעת 19:10, 23 באפריל 2009 (UTC)) [move=autoconfirmed] (פוקעת 19:10, 23 באפריל 2009 (UTC)) (השחתות רבות: לקראת החג) (היסטוריה)
 • 13:08, 2 באפריל 2008 Odedee שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח (כוננות ספיגה [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed] (פוקעת 00:00, 1 במאי 2008 (UTC))) (היסטוריה)
 • 16:58, 2 באפריל 2007 Pacman שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח (הגנה חלקית עד יעבור זעם [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed] (פוקעת 13:58, 9 באפריל 2007 (UTC))) (היסטוריה)
 • 22:07, 21 במרץ 2007 Odedee שיחה תרומות הפעיל הגנה על הדף פסח (עד יעבור זעם [edit=sysop:move=sysop] (פוקעת 00:00, 1 באפריל 2007 (UTC))) (היסטוריה)