הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות (אוקראינה) – שפות אחרות