המשרד לחקירת תאונות תחבורה יבשתית (צרפת) – שפות אחרות