המשרד לחקר וניתוח ביטחון התעופה האזרחית (צרפת) – שפות אחרות