פרידריך פרנץ השלישי, הדוכס הגדול של מקלנבורג-שוורין – שפות אחרות