קטגוריה:תוכניות טלוויזיה שעלו לשידור בשנות ה-1980 – שפות אחרות