שביתת הפועלים הכללית בארגנטינה ב-1921 – שפות אחרות