לדלג לתוכן

מלכודות בפתיחה בשחמט

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בערך זה נעשה שימוש
ברישום מסעי שחמט.
להסבר על רישומים
אלה, ראו כאן.

מלכודות בפתיחה בשחמט מופיעות במשחקי שחמט רבים, ולעיתים משלבות את גורם ההפתעה ואלמנטים של ריתוק והקרבה.

נהוג לחלק את מלכודות הפתיחה לשני סוגים:

מלכודת מוצלחת[עריכת קוד מקור | עריכה]

מלכודת מוצלחת היא מסע או סדרה של מסעים מתוכננים היטב הגורמים ליריב להגיב עליהם כשהוא בטוח שתגובתו למסעים אלה מניבה לו יתרון בעמדה או בחומר (כפי שמצפה מתכנן המלכודת), ורק בשלב מאוחר יותר הוא מגלה שההפך הוא הנכון, היינו: מסעיו שנחשבו בעיניו למבטיחים גרמו לו להפסיד חומר או עמדה או אף להפסיד במשחק. במילים אחרות: על מסעי המלכודת להיות כאלה שלא יעלו את חשדו של היריב בגלל חריגותן מן המקובל ובו בזמן עליהם להיות מוצדקים בזכות עצמם.

 • ומה אם היריב מגלה את המלכודת שהוכנה לו?

במקרה זה המלכודת תמשיך להיקרא מוצלחת אם:

דוגמאות למלכודות מוצלחות המביאות למט[עריכת קוד מקור | עריכה]

מט לגל[עריכת קוד מקור | עריכה]

המלכודת שלהלן מפורסמת וקרויה ע"ש לגל:

 1. ה4 ה5
 2. פ-ו3 ד6
 3. ר-ג4 ר-ז4
 4. פ-ג3 ז6? (ההמשך הנכון: ר-ה7 או פ-ג6 או פ-ו6)
 5. פ:ה5!(לבן מקריב את מלכתו.שחור איבד רגלי, ואם יכה את הפרש, המלכה הלבנה תכה את הרץ השחור), ר:ד1??(היה חייב להכות את הפרש)
 6. ר:ו7+ מ-ה7
 7. פ-ד5 X (... ומנחית מט ליריב שנפל במלכודת)
העמדה לאחר המסע השלישי של השחור.
הרץ השחור מרתק את הפרש הלבן
העמדה לאחר המסע הרביעי של השחור העמדה לאחר המסע החמישי של השחור עמדת המט
8 צריח שחור פרש שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 רגלי שחור
5 רגלי שחור
4 רץ לבן רגלי לבן רץ שחור
3 פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 רגלי שחור רגלי שחור
5 רגלי שחור
4 רץ לבן רגלי לבן רץ שחור
3 פרש לבן פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 רגלי שחור רגלי שחור
5 פרש לבן
4 רץ לבן רגלי לבן
3 פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן רץ שחור מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור מלכה שחורה רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור מלך שחור רץ לבן רגלי שחור
6 רגלי שחור רגלי שחור
5 פרש לבן פרש לבן
4 רגלי לבן
3
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן רץ שחור מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
בהגנת אוון[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ד4 ב6
 2. ה4 רב7
 3. רד3 ו5
 4. ה:ו5 ... (הלבן מתעלם בכוונה מן האיום על צריחו בח1 כחלק ממסעי המלכודת המתוכננת)

4. ... ר:ז2? (השחור נפל בפח)
5. מהח5+ ז6
6. ו:ז6 פו6? (גם לאחר 6. רז7 הלבן ביתרון על ידי 7. ז:ח7+ מו8 8. פו3! פו6 (8. ר:ח1? 9. פה5 ר:ה5 10. ד:ה5 מהה8 11. רח6+ פ:ח6 12. מה:ח6+ מו7 13. רג4+ ה6 (13. ד5 14. ה#6) מהו#6) 9. מהז6 ר:ו3 (9. ר:ח1 10. רח6! צ:ח7 11. פז5 וזוכה בחומר רב) 10. צז1 צ:ח7 11. מהז3!! (איום כפול- על רו3 ועל צח7) רה4 12. ר:ה4 פ:ה4 13. מהו3+! וזוכה ביתרון (13. פו6? 14. מה:א8, 13. רו6?\מה8? 14. מה:ה4 עם איום כפול- על צח7 ועל צא8, וגם על הטוב ביותר 13. מז8 יבוא מה:ה4 עם יתרון של חייל))
7. ז:ח7 פ:ח5
8. רז6 X

בהגנת קארו קאן[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ה4 ג6
 2. ד4 פו6
 3. רד3 ד5
 4. ה5 פו-ד7
 5. ה6! ו:ה6 (גם אם השחור לא יכה ב ה6 מצבו בכי רע)
 6. מהח5+ ז6
 7. מה:ז6+ ח:ז6
 8. ר:ז6 X

דוגמאות למלכודות מוצלחות המכות את מלכת היריב[עריכת קוד מקור | עריכה]

למלכודת מוצלחת תיחשב לא רק מלכודת המביאה לכניעת היריב, אלא גם כל תוכנית המזכה את מתכננה ביתרון כלשהו: שיפור בעמדתו, פגיעה בהגנת היריב או זכייה בחומר ובכלל זה גם רגלי (ם).

השחור מאבד את מלכתו[עריכת קוד מקור | עריכה]
פתיחת גמביט המלכה הנרצה[עריכת קוד מקור | עריכה]
העמדה לאחר המסע השביעי

של הלבן

8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה לבנה רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור מלך שחור רגלי שחור רגלי שחור
6
5
4
3 רגלי שחור פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
הלבן זוכה במלכה תמורת רץ
העמדה לאחר המסע הששי
של הלבן
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רץ לבן רגלי שחור רגלי שחור
6
5
4
3 רגלי שחור פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
המלך השחור חייב להכות
את הרץ הלבן
העמדה לאחר המסע החמישי
של השחור
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6
5
4 רץ לבן
3 רגלי שחור פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
שחור נפל במלכודת
 1. ד4 ד5
 2. ג4 ד:ג4
 3. פו3 ג7-ג5
 4. ה3 ג:ד4
 5. ר:ג4 ד:ה3?
 6. ר:ו7+ מ:ו7
 7. מה:ד8 השחור מאבד את מלכתו
הלבן מאבד את מלכתו[עריכת קוד מקור | עריכה]
ההגנה ההודית - גמביט בודפשט[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ד4 פו6
 2. ג4 ה5
 3. ד:ה5 פה4
 4. ז3 ד6
 5. ה:ד6 ר:ד6
 6. פו3? פ:ו2!
 7. מ:ו2 ר:ז3+

והלבן מאבד את מלכתו.

מלכודת המזכה בשני רגלים[עריכת קוד מקור | עריכה]

גמביט המלך הנדחה[עריכת קוד מקור | עריכה]

גם מלכודת המזכה את מתכננה בשני רגלים תיחשב למוצלחת, למשל במשחק הבא:

 1. ה4 ה5
 2. ו4 רג5
 3. פו3 ד6
 4. רג4 רז4
 5. ו:ה5 ד:ה5
 6. ר:ו7+ מ:ו7
 7. פ:ה5+

במהלך הבא של הלבן הוא לוכד את הרץ וזוכה ליתרון שני רגלים.

ראו דוגמה מנושא דומה

מלכודת כושלת[עריכת קוד מקור | עריכה]

מלכודת כושלת היא מסע או סדרה של מסעים אשר מקיימים לפחות אחד מהמקרים הבאים:

 • מתכנן המלכודת מבוסס על שגיאה אפשרית של היריב, אך היריב אינו מבצע את השגיאה ואינו נופל למלכודת.
 • כחלק מיצירת המלכודת, מבוצעים מסעים אשר מחלישים את עמדתו הטקטית של מתכנן המלכודת.
 • קיימת סתירה בין מסעי תוכנית המלכודת לבין הקו הכללי של תוכניתו.
 • קיימת סתירה בין מסעי תוכנית המלכודת לבין הקו הכללי של האסטרטגיה והטקטיקה של תוכניתו.
 • מתכנן המלכודת אינו יכול להמשיך בפיתוח כליו ללא פגיעה ברעיונות המרכזיים של תורת הפתיחות בשחמט.

במילים אחרות: המסעים המחוללים את המלכודת הכושלת אינם טובים כשלעצמם, מחלישים את יוזם המלכודת והם מותנים בכך שהיריב יתפתה וישגה.

למלכודת כושלת ייחשב גם מצב בו כל הפסדו של מתכנן המלכודת היה מסע חסר תועלת, שכן הוא מאבד את היוזמה והיכולת להוביל את המשחק.

דוגמה למלכודת כושלת[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ה4 ה5
 2. פו3 פג6
 3. רג4 פד4!?

מה מטרת מסעו השלישי של השחור? הרי הוא מפקיר את הרגלי ה5 ואף סותר את אחד הרעיונות המרכזיים של הפתיחה הקובע שלא להזיז כלי פעמיים (כדי למנוע פגיעה בפיתוח הכלים האחרים).
תקוותו (ולא תוכנית ודאית) של השחור היא כי הלבן ישגה ויבצע את ההמשך הבא:
4. פ:ה5? מהז5! (המלכה תאיים על הפרש ועל הרגלי ה5)
5. פ:ו7 מה:ז2 (הלבן יתלהב להכות צריח)
6. צו1 מה:ה4+(לא תישאר ללבן ברירה אלא צו1)
7. רה2 פוX3

אך ללבן מגוון אפשרויות תגובה שישימו לאל את כוונת השחור להפילו בפח, למשל:

4. 0-0 ...

 • או

4. ג3 ...

 • או

4. פג3 ...

 • יתרה מזאת: אם המסע הרביעי של הלבן יהיה פג3 אזי הוא יוכל ליצור בעצמו מלכודת (מוצלחת) לשחקן השחור :

4. פג3 ד6 (מצדיק את עמדת פרשו על ד4)
5. 0-0 ... (מתעלם מכוונת השחור לרתק את פרשו על ידי רז4)
5. ... רז4 (השחור נפל במלכודת)
6. פ:ה5! ... (חושף את מלכתו לאיום הרץ אך)
לשחור אסור להכות את המלכה, אם יעשה זאת יקבל מט בשני מסעים:(מט לגל)
6. ... ר:ד1
7. ר:ו7+ מה7
8. פד5 X