לדלג לתוכן

מפעל לימוד משנה יומית והלכה יומית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

"מפעל לימוד משנה יומית והלכה יומית" הוא ארגון יהודי לעידוד לימוד יומי קבוע של משניות והלכות, בקרב הציבור הרחב. כיום, נקרא הארגון "קביעותא".

משנה יומית

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הנהגת לימוד של משנה יומית הוצעה לראשונה על ידי הרב אריה צבי פרומר בתרצ"ד. היא החלה בפועל בכ"ח בסיון תרצ"ח, בחגיגות השלמת המחזור השני של הדף היומי, שהונהג על ידי קודמו של הרב פרומר בראשות ישיבת חכמי לובלין, הרב מאיר שפירא. לימוד המשנה היומית הוצע מכיוון שישנן מסכתות משני סדרים - סדר זרעים וסדר טהרות וכן מסכתות נוספות שאין עליהן גמרא ומשום כך לא נכללות בלימוד הדף היומי[1][2][3].

בחג השבועות תש"ז הציע הרב יונה שטנצל להגשים את יוזמת פרומר, שהיה רבו וקרוב משפחתו, כך שלומדי הדף היומי ילמדו מדי יום משנה אחת מסדרי זרעים וטהרות ומשאר המסכתות שאין עליהן גמרא, ושאר הציבור ילמד את כל שישה סדרי המשנה בקצב של שתי משניות ביום, כדי להנציח את ששת המליונים שנרצחו בשואה. "משנה" היא אותיות "נשמה", ולימוד שישה סדרי משנה מתאים לעילוי נשמת ששת המיליונים נרצחי השואה - סדר משניות אחד כנגד כל מיליון נספים. מחזור הלימוד הוא בן שש שנים.

הרב שטנצל הפיץ בקרב ניצולי שואה כרוז שכותרתו "שמע ישראל!", ובין השאר נאמר בו:

”קדיש אחרי אביך לא אמרת, מצבה על קבר אמך לא הצבת... נאבדו לך כל קרוביך, שבעה אחריהם לא ישבת, קריעה אחריהם לא קרעת, מיליונות אחיך בני ישראל נחנקו, נשרפו לאפר... ובמה אתה יכול לכבד את זכרם?... תיכנס לבית הכנסת, ותשתתף עם הציבור ללמוד את המשנה היומית לזכר קדושי ישראל, רק שתי משניות ליום, ובאמירת תפילה המיוחדת לזכרם אחרי הלימוד וקדיש לאחריה, ובזה אתה מכבד את זכרם.”

לימוד המשנה היומית זכה להסכמות של רבנים רבים, בהם האמרי אמת, רבי איסר זלמן מלצר, הרב זליג ראובן בנגיס, רבי משה פיינשטיין, הרב דב בריש וידנפלד, הרב יעקב משה חרל"פ, רבי שלמה זלמן אוירבך, הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל.

הלכה יומית

[עריכת קוד מקור | עריכה]

המחזור הראשון של לימוד ההלכה היומית החל בשנת תשי"ד. את סדר הלימוד קבע החזון איש.

מתוך מאמר שפרסם הרב שטנצל בלוח הראשון של סדר לימוד ההלכה היומית:

”זה שנים רבות שמורגש הצורך לעשות משהו כדי לקרב את היהודים שומרי תורה ומצוות ללמוד הלכה למעשה. שומה עליהם לדעת פשוט איך מניחים תפילין, מה הדין באם נפסק הרצועה בין של יד לשל ראש, ומה הדין באם הפסיק בינתיים בדיבור, מתי מותר להפסיק בקריאת שמע, טעות בתפילה, טעות ופסול בספר תורה, איך נוטלים ידיים לסעודה, פרטי דיני שבת, הלכות פסח ועוד ועוד.”

הלימוד הקבוע כולל שלוש הלכות (-סעיפים) מדי יום מתוך שולחן ערוך חלק אורח חיים - עם או בלי פירוש משנה ברורה. בסיום לימוד שולחן ערוך אורח חיים, מתחילים הלומדים במשך תקופה קצרה בלימוד חמש הלכות (-סעיפים) של חלקים מתוך קיצור שולחן ערוך - הלכות הנוגעות לאורח החיים היומי שאינן מופיעות בשולחן ערוך אורח חיים עצמו. אחת לארבע וחצי שנים מסיימים הלומדים את המחזור המלא של לימוד הלכה יומית: ארבע שנים ללימוד שולחן ערוך אורח חיים, וחצי שנה ללימוד חלקים מתוך קיצור שולחן ערוך. הלימוד מתנהל בשיעורים בבית כנסת ובלימוד עצמי. כיום ניתן גם להאזין לשיעור להלכה היומית דרך קו הטלפון במסגרת קול הדף, קול הלשון ועוד.

ביוזמת הרב שטנצל תמכו בין היתר החזון איש, הרב משה פיינשטיין, הרב דב בריש ווידנפלד, הרב עובדיה יוסף והרב שמואל הלוי וואזנר.

פעילות הארגון

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשנת תש"ע הוסיף הארגון לשמו את השם קביעותא.

הארגון מפרסם עלון לימוד שבועי המכיל עיונים, ביאורים ומבחנים למבוגרים ולילדים במשנה, בהלכה היומית ועוד. הארגון מדפיס ספרי לימוד[4] וחוברות הדרכה ומפיק קמפייני פרסום. מדי שנה הוא מפיץ אלפי לוחות של סדר הלימוד השנתי של המשנה היומית וההלכה היומית. הארגון מפעיל קו תוכן ואתר המכילים מידע, שיעורים ומבחנים. הוא עורך מבחנים ארציים לנוער במשניות.

יושב ראש הארגון משנת תשס"ז הוא ישעיהו המאירי, חתנו של הרב שלמה שטנצל.

בנו של הרב שלמה שטנצל, יונתן, פעיל בארגון "אמר אביי", המפעיל גם הוא קו עם שיעורים במשנה ובהלכה היומית לצד תכנים תורניים נוספים ופעילות חסד.[5]

בשנת תש"פ יזם יצחק סילמן, מראשי הארגון, סדר לימוד יומי נוסף, "מִשְׁנָתִִית - משנה בשנה", המציע מסלולים נוספים של לימוד ששת סדרי המשנה בשנה אחת, פשוטה או מעוברת[6][7].

בתחילת שנת תשפ"ב הושק סדר לימוד חדש, "מִשְׁנָתַַיִים - ש"ס משנה בשנתיים", המציע מסלולים של לימוד ש"ס משניות בשנתיים[8].


הרב משה פיינשטיין בקריאה ללמוד הלכה יומית

מחזורי הלימוד של המשנה היומית

מחזור תאריך התחלה תאריך סיום
המחזור ה-1 ו' בסיוון ה'תש"ז כ"ז בשבט ה'תשי"ג
המחזור ה-2 כ"ח בשבט ה'תשי"ג כ"ו בחשוון ה'תשי"ט
המחזור ה-3 כ"ז בחשוון ה'תשי"ט כ"ז באב ה'תשכ"ד
המחזור ה-4 כ"ח באב ה'תשכ"ד כ"ו בניסן ה'תש"ל
המחזור ה-5 כ"ז בניסן ה'תש"ל כ"ה בשבט ה'תשל"ו
המחזור ה-6 כ"ו בשבט ה'תשל"ו כ"ה בתשרי ה'תשמ"ב
המחזור ה-7 כ"ו בתשרי ה'תשמ"ב כ"ג בתמוז ה'תשמ"ז
המחזור ה-8 כ"ד בתמוז ה'תשמ"ז כ"ד בניסן ה'תשנ"ג
המחזור ה-9 כ"ה בניסן ה'תשנ"ג כ"ב בטבת ה'תשנ"ט
המחזור ה-10 כ"ג בטבת ה'תשנ"ט כ"א בתשרי ה'תשס"ה
המחזור ה-11 כ"ב בתשרי ה'תשס"ה כ"א בתמוז ה'תש"ע
המחזור ה-12 כ"ב בתמוז ה'תש"ע י"ט באדר ב' ה'תשע"ו
המחזור ה-13 כ' באדר ב' ה'תשע"ו כ' בטבת ה'תשפ"ב
המחזור ה-14 (נוכחי) כ"א בטבת ה'תשפ"ב י"ח באלול ה'תשפ"ז
המחזור ה-15 י"ט באלול ה'תשפ"ז י"ט בסיוון ה'תשצ"ג


מחזורי הלימוד של ההלכה היומית

מחזור תאריך התחלה תאריך סיום
המחזור ה-1 ט"ו באב ה'תשי"ד ט' בשבט ה'תשי"ט
המחזור ה-2 י' בשבט ה'תשי"ט כ"ג בסיוון ה'תשכ"ג
המחזור ה-3 כ"ד בסיוון ה'תשכ"ג י"א בחשוון ה'תשכ"ח
המחזור ה-4 י"ב בחשוון ה'תשכ"ח א באייר ה'תשל"ב
המחזור ה-5 ב' באייר ה'תשל"ב י"ח באלול ה'תשל"ו
המחזור ה-6 י"ט באלול ה'תשל"ו ח' באדר א' ה'תשמ"א
המחזור ה-7 ט' באדר א' ה'תשמ"א כ"ו בתמוז ה'תשמ"ה
המחזור ה-8 כ"ז בתמוז ה'תשמ"ה ט"ו בכסלו ה'תש"ן
המחזור ה-9 ט"ז בכסלו ה'תש"ן ד' בסיוון ה'תשנ"ד
המחזור ה-10 ה' בסיוון ה'תשנ"ד כ"ג בתשרי ה'תשנ"ט
המחזור ה-11 כ"ד בתשרי ה'תשנ"ט י' באדר ב' ה'תשס"ג
המחזור ה-12 י"א באדר ב' ה'תשס"ג כ"ט באב ה'תשס"ז
המחזור ה-13 ל' באב ה'תשס"ז י"ז בטבת ה'תשע"ב
המחזור ה-14 י"ח בטבת ה'תשע"ב ו' בסיוון ה'תשע"ו
המחזור ה-15 ז' בסיוון ה'תשע"ו כ"ד בחשוון ה'תשפ"א
המחזור ה-16 (נוכחי) כ"ה בחשוון ה'תשפ"א י"ד בניסן ה'תשפ"ה
המחזור ה-17 ט"ו בניסן ה'תשפ"ה ב' בתשרי ה'תש"ץ

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]גלריה


הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ^ משנה להשלמת הש"ס חלק ראשון
 2. ^ משנה להשלמת הש"ס חלק שני
 3. ^ דברי הגאון מקוז'יקלוב
 4. ^ קונטרס משנה שלמה - עיונים להלכה מתוך המשנה היומית, באתר hebrewbooks
 5. ^ שיעורי 'אמר אביי', באתר קול הלשון
 6. ^ הרב איתן ציקוני, קישור לתכנת לימוד 'משנתית - משנה בשנה', באתר חזון שמים, ‏2020; ref>תורה אחת - מעבר לדף הורדת קובץ, באתר go.tora1.comתורה אחת - מעבר לדף הורדת קובץ, באתר go.tora1.comתורה אחת - מעבר לדף הורדת קובץ, באתר go.tora1.com
 7. ^ פרטי תכנית הלימוד 'משנתית', באתר פורטל הדף היומי, ‏2020
 8. ^ ארי טננבוים, השקת סדר הלימוד 'משנתיים - ש"ס משנה בשנתיים', באתר רדיו 'קול חי', ‏5.10.21
 9. ^ עמנואל שילה, המשנה וההלכה היומית, באתר ערוץ 7, ‏2010
 10. ^ אליהו דורדק, כוחה של משנה, באתר ערוץ 7, ‏2016
 11. ^ דביר עמר, הווי רץ למשנה - המחזור הי"ד במשנה היומית, באתר ערוץ 7, ‏י"ב בטבת תשפ"ב, 16.12.21
 12. ^ ידידיה מאיר, זאת התורה תהא מונגשת: המשנה היומית - עם 'משניות קהתי', באתר ערוץ 7, ‏י"ט בטבת תשפ"ב, 23.12.21
 13. ^ אבי יעקב, הרב יצחק סילמן למשה בן לולו: המשנה היומית - מאז ועד היום, באתר רדיו קול חי, ‏י״ט בטבת תשפ״ב 23.12.2021
 14. ^ ישראל נח חסידים, גלריה מסיום ש"ס משניות בבית מרן הגר"ח קנייבסקי, באתר רדיו קול חי, ‏י״ד בטבת תשפ״ב 18.12.2021
 15. ^ כנס מטעם ארגון קביעותא, באתר jdn
 16. ^ הרב יונתן שטנצל - שיעורים במשנה היומית בעברית, באתר קול הלשון
 17. ^ הרב שבח שוורץ - שיעורים במשנה היומית באידיש, באתר קול הלשון
 18. ^ הרב יעקב בוצ'קובסקי - שיעורי 'משנתית - ש"ס בשנה' - 12 משניות ביום, באתר קול הלשון