משתמש:אורי פרקש/ממשלות ישראל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הממשלה הזמנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י מפ"ם הציונים הכלליים המפלגה הפרוגרסיבית המזרחי הפועל המזרחי אגודת ישראל ספרדים ועדות מזרח
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
הממשלה הזמנית
ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט | 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד הביטחון
משרד האוצר Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן מפא"י ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד הבריאות Moshe Shapira.jpg משה שפירא הפועל המזרחי ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד העלייה
משרד הדתות Yehuda Leib Maimon.jpg יהודה לייב מימון המזרחי ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
המשרד לנפגעי מלחמה
משרד החוץ Moshe Sharett (1948).jpg משה שרת מפא"י ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד החקלאות Aharon Zisling.jpg אהרן ציזלינג מפ"ם ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד המסחר והתעשייה Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין המפלגה הפרוגרסיבית ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית ספרדים ועדות מזרח ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד המשפטים Pinchas Rosen.jpg פנחס רוזן המפלגה הפרוגרסיבית ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד הסעד Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין אגודת ישראל ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד העבודה והבינוי MordechaiBentov.jpg מרדכי בנטוב מפ"ם ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד הפנים Yitzhak Gruenbaum 1948.jpg יצחק גרינבוים הציונים הכלליים ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949
משרד התחבורה David Remez.jpg דוד רמז מפא"י ה' באייר ה'תש"ח - ט' באדר ה'תש"ט 14 במאי 1948 - 10 במרץ 1949

ממשלת ישראל הראשונה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י החזית הדתית המאוחדת המפלגה הפרוגרסיבית ספרדים ועדות מזרח
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל הראשונה
ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א | 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד הביטחון
משרד האוצר Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן מפא"י ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד המסחר והתעשייה
משרד הבריאות Moshe Shapira.jpg משה שפירא החזית הדתית המאוחדת ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד העלייה
משרד הפנים
משרד הדתות Yehuda Leib Maimon.jpg יהודה לייב מימון החזית הדתית המאוחדת ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
המשרד לנפגעי מלחמה
משרד החוץ Moshe Sharett (1948).jpg משה שרת מפא"י ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד החינוך והתרבות Zalman Shazar.jpg זלמן שזר מפא"י ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד החקלאות Dov Yosef.jpg דב יוסף מפא"י ד' בסיוון ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 1 ביוני 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד הקיצוב והאספקה
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית ספרדים ועדות מזרח ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד המשפטים Pinchas Rosen.jpg פנחס רוזן המפלגה הפרוגרסיבית ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד הסעד Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין החזית הדתית המאוחדת ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד העבודה והביטוח העממי Golda Meir 03265u-2.jpg גולדה מאיר מפא"י ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950
משרד התחבורה David Remez.jpg דוד רמז מפא"י ט' באדר ה'תש"ט - כ"א בחשוון ה'תשי"א 10 במרץ 1949 - 1 בנובמבר 1950

ממשלת ישראל השנייה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י החזית הדתית המאוחדת המפלגה הפרוגרסיבית ספרדים ועדות מזרח
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השנייה
כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב | 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד הביטחון
משרד האוצר Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד הבריאות Moshe Shapira.jpg משה שפירא החזית הדתית המאוחדת כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד העלייה
משרד הפנים
משרד הדתות Yehuda Leib Maimon.jpg יהודה לייב מימון החזית הדתית המאוחדת כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
המשרד לנפגעי מלחמה
משרד החוץ Moshe Sharett (1948).jpg משה שרת מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד החינוך והתרבות Zalman Shazar.jpg זלמן שזר

נפטר בכהונתו

מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - י"ג באייר ה'תשי"א 1 בנובמבר 1950 - 19 במאי 1951
משרד החקלאות Dov Yosef.jpg דב יוסף מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד המסחר והתעשייה Geri yaakov.jpg יעקב גרי עצמאי כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית ספרדים ועדות מזרח כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד המשפטים Pinchas Rosen.jpg פנחס רוזן המפלגה הפרוגרסיבית כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד הסעד Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין החזית הדתית המאוחדת כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד העבודה והביטוח העממי Golda Meir 03265u-2.jpg גולדה מאיר מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד התחבורה David Remez.jpg דוד רמז מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
סגני השרים
משרד התחבורה Reuven Sheri.jpg ראובן שרי מפא"י כ"ה באדר ב' ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 2 באפריל 1951 - 8 באוקטובר 1951

ממשלת ישראל השלישית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י הפועל המזרחי אגודת ישראל המזרחי פועלי אגודת ישראל
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלישית
ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג | 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד הביטחון
סגן ראש הממשלה Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן

נפטר בכהונתו

מפא"י ב' בתמוז ה'תשי"ב - כ' בתמוז ה'תשי"ב 25 ביוני 1952 - 13 ביולי 1952
משרד האוצר ח' בתשרי ה'תשי"ב - ב' בתמוז ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 - 25 ביוני 1952
Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול מפא"י ב' בתמוז ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 25 ביוני 1952 - 24 בדצמבר 1952
משרד הבריאות Yosef Burg.jpg יוסף בורג הפועל המזרחי ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד הדואר Mordechai Nurol, 1951.jpg מרדכי נורוק המזרחי ט"ו בחשוון ה'תשי"ג - ו' בטבת ה'תשי"ג 3 בנובמבר 1952 - 24 בדצמבר 1952
משרד הדתות Moshe Shapira.jpg משה שפירא הפועל המזרחי ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד הפנים
משרד החוץ Moshe Sharett (1948).jpg משה שרת מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד החינוך והתרבות Ben-Zion Dinur.jpg בן-ציון דינור מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד החקלאות Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ב' בתמוז ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 - 25 ביוני 1952
Peretz Naphtali.jpg פרץ נפתלי מפא"י ב' בתמוז ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 25 ביוני 1952 - 24 בדצמבר 1952
משרד המסחר והתעשייה Dov Yosef.jpg דב יוסף מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד המשפטים ח' בתשרי ה'תשי"ב - ב' בתמוז ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 - 25 ביוני 1952
Cohen haim.jpg חיים כהן עצמאי ב' בתמוז ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 25 ביוני 1952 - 24 בדצמבר 1952
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד הסעד Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין אגודת ישראל ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד העבודה Golda Meir 03265u-2.jpg גולדה מאיר מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 8 באוקטובר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד התחבורה David Zvi Pinkas.jpg דוד צבי פנקס המזרחי ח' בתשרי ה'תשי"ב - כ"ג באב ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 - 14 באוגוסט 1952
Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י כ"ג באב ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 14 באוגוסט 1952 - 24 בדצמבר 1952
ללא תיק Peretz Naphtali.jpg פרץ נפתלי מפא"י ח' בתשרי ה'תשי"ב - ב' בתמוז ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 - 25 ביוני 1952
Pinhas Lavon.jpg פנחס לבון מפא"י כ"ו באב ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 17 באוגוסט 1952 - 24 בדצמבר 1952
סגני השרים
משרד החינוך והתרבות Kalman Kahana.jpg קלמן כהנא פועלי אגודת ישראל ה' בחשוון ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 4 בנובמבר 1951 - 24 בדצמבר 1952
משרד החקלאות Efrati yosef.jpg יוסף אפרתי מפא"י ט"ז בתמוז ה'תשי"ב - ו' בטבת ה'תשי"ג 9 ביולי 1952 - 24 בדצמבר 1952

ממשלת ישראל הרביעית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י הציונים הכלליים הפועל המזרחי המפלגה הפרוגרסיבית המזרחי פועלי אגודת ישראל
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל הרביעית
ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד | 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד הביטחון
משרד האוצר Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד הבריאות Yosef Sapir 1946 D841-096.jpg יוסף ספיר הציונים הכלליים ו' בטבת ה'תשי"ג - י"א בטבת ה'תשי"ג 24 בדצמבר 1952 - 29 בדצמבר 1952
Yosef Serlin.jpg יוסף סרלין הציונים הכלליים י"א בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 29 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד הדואר Yosef Burg.jpg יוסף בורג הפועל המזרחי ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד הדתות Moshe Shapira.jpg משה שפירא הפועל המזרחי ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד הסעד
משרד החוץ Moshe Sharett (1948).jpg משה שרת מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד החינוך והתרבות Ben-Zion Dinur.jpg בן-ציון דינור מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד החקלאות Peretz Naphtali.jpg פרץ נפתלי מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד המסחר והתעשייה Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין הציונים הכלליים ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד המשפטים Pinchas Rosen.jpg פנחס רוזן המפלגה הפרוגרסיבית ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד העבודה Golda Meir 03265u-2.jpg גולדה מאיר מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
ללא תיק Dov Yosef.jpg דב יוסף מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - ב' בתמוז ה'תשי"ג 24 בדצמבר 1952 - 15 ביוני 1953
משרד הפיתוח ב' בתמוז ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 15 ביוני 1953 - 26 בינואר 1954
משרד הפנים Israel Rokach 1950.jpg ישראל רוקח הציונים הכלליים ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד התחבורה Yosef Serlin.jpg יוסף סרלין הציונים הכלליים ו' בטבת ה'תשי"ג - י"א בטבת ה'תשי"ג 24 בדצמבר 1952 - 29 בדצמבר 1952
Yosef Sapir 1946 D841-096.jpg יוסף ספיר הציונים הכלליים י"א בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 29 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
ללא תיק Pinhas Lavon.jpg פנחס לבון מפא"י ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
סגני השרים
משרד הדתות Zerach Warhaftig - D709-075.jpg זרח ורהפטיג הפועל המזרחי י"ח בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 5 בינואר 1953 - 26 בינואר 1954
משרד החינוך והתרבות Kalman Kahana.jpg קלמן כהנא פועלי אגודת ישראל ו' בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 24 בדצמבר 1952 - 26 בינואר 1954
משרד המסחר והתעשייה Suzayiv zalman (cropped).jpeg זלמן סוזאיב הציונים הכלליים ב' בתמוז ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 15 ביוני 1953 - 26 בינואר 1954
משרד הסעד ישראל שלמה בן-מאיר המזרחי י"ח בטבת ה'תשי"ג - כ"ב בשבט ה'תשי"ד 5 בינואר 1953 - 26 בינואר 1954

ממשלת ישראל החמישית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י הציונים הכלליים הפועל המזרחי המפלגה הפרוגרסיבית פועלי אגודת ישראל
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל החמישית
כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו | 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Moshe Sharett (1948).jpg ראש הממשלה

משה שרת

מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד החוץ
משרד הביטחון Pinhas Lavon.jpg פנחס לבון מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - כ"ט בשבט ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 21 בפברואר 1955
Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון מפא"י כ"ט בשבט ה'תשט"ו - ט' בתמוז ה'תשט"ו 21 בפברואר 1955 - 29 ביוני 1955
משרד האוצר Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד הבריאות Yosef Serlin.jpg יוסף סרלין הציונים הכלליים כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד הדואר Yosef Burg.jpg יוסף בורג הפועל המזרחי כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד הדתות Moshe Shapira.jpg משה שפירא הפועל המזרחי כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד הסעד
משרד החינוך והתרבות Ben-Zion Dinur.jpg בן-ציון דינור מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד החקלאות Peretz Naphtali.jpg פרץ נפתלי מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד המסחר והתעשייה Peretz Bernstein.jpg פרץ ברנשטיין הציונים הכלליים כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד המשפטים Pinchas Rosen.jpg פנחס רוזן המפלגה הפרוגרסיבית כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד העבודה Golda Meir 03265u-2.jpg גולדה מאיר מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד הפיתוח Dov Yosef.jpg דב יוסף מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד הפנים Israel Rokach 1950.jpg ישראל רוקח הציונים הכלליים כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד התחבורה Yosef Sapir 1946 D841-096.jpg יוסף ספיר הציונים הכלליים כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
ללא תיק Zalman Aranne.jpg זלמן ארן מפא"י כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
סגני השרים
משרד החינוך והתרבות Kalman Kahana.jpg קלמן כהנא פועלי אגודת ישראל כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955
משרד המסחר והתעשייה Suzayiv zalman.jpeg זלמן סוזאיב הציונים הכלליים כ"ב בשבט ה'תשי"ד - ט' בתמוז ה'תשט"ו 26 בינואר 1954 - 29 ביוני 1955

ממשלת ישראל השישית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י הפועל המזרחי המפלגה הפרוגרסיבית פועלי אגודת ישראל
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השישית
ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז | 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Moshe Sharett (1948).jpg ראש הממשלה

משה שרת

מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד החוץ
משרד הביטחון Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד האוצר Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד הבריאות Dov Yosef.jpg דב יוסף מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד הפיתוח
משרד הדואר Yosef Burg.jpg יוסף בורג הפועל המזרחי ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד הדתות Moshe Shapira.jpg משה שפירא הפועל המזרחי ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד הסעד
משרד הפנים
משרד החינוך והתרבות Ben-Zion Dinur.jpg בן-ציון דינור מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד החקלאות Peretz Naphtali.jpg פרץ נפתלי מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד המסחר והתעשייה
משרד המשטרה Bechor-Shalom Shitreet.jpg בכור-שלום שטרית מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד המשפטים Pinchas Rosen.jpg פנחס רוזן המפלגה הפרוגרסיבית ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד העבודה Golda Meir 03265u-2.jpg גולדה מאיר מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
משרד התחבורה Zalman Aranne.jpg זלמן ארן מפא"י ט' בתמוז ה'תשט"ו - י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 - 3 בנובמבר 1955
סגני השרים
משרד החינוך והתרבות Kalman Kahana.jpg קלמן כהנא פועלי אגודת ישראל ט' בתמוז ה'תשט"ו - כ"ז באב ה'תשט"ו 29 ביוני 1955 - 15 באוגוסט 1955

ממשלת ישראל השביעית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפא"י חזית דתית מאוחדת אחדות העבודה - פועלי ציון מפ"ם המפלגה הפרוגרסיבית
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השישית
י"ח בחשוון ה'תשט"ז - ט"ו בטבת התשי"ח | 3 בנובמבר 1955 - 7 בינואר 1958
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י י"ח בחשוון ה'תשט"ז - ט"ו בטבת התשי"ח 3 בנובמבר 1955 - 7 בינואר 1958
משרד הביטחון
משרד האוצר Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070.jpg לוי אשכול מפא"י י"ח בחשוון ה'תשט"ז - ט"ו בטבת התשי"ח 3 בנובמבר 1955 - 7 בינואר 1958

ממשלת ישראל העשרים וחמש[עריכת קוד מקור | עריכה]

ממשלת ישראל העשרים וחמש
י"ב בתמוז ה'תשנ"ב - כ"ט בחשוון ה'תשנ"ו | 13 ביולי 1992 - 22 בנובמבר 1995
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg ראש הממשלה

יצחק רבין

נרצח בכהונתו

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב - י"ב בחשוון ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 - 4 בנובמבר 1995
Shimon Peres.jpg ראש הממשלה בפועל

שמעון פרס

העבודה י"ב בחשוון ה'תשנ"ו - כ"ט בחשוון ה'תשנ"ו 4 בנובמבר 1995 - 22 בנובמבר 1995

ממשלת ישראל העשרים ושש[עריכת קוד מקור | עריכה]

ממשלת ישראל העשרים ושש
כ"ט בחשוון ה'תשנ"ו - א' בתמוז ה'תשנ"ו | 22 בנובמבר 1995 - 18 ביוני 1996
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Shimon Peres.jpg ראש הממשלה

שמעון פרס

העבודה כ"ט בחשוון ה'תשנ"ו - א' בתמוז ה'תשנ"ו 22 בנובמבר 1995 - 18 ביוני 1996

ממשלת ישראל העשרים ושבע[עריכת קוד מקור | עריכה]

ממשלת ישראל העשרים ושבע
א' בתמוז ה'תשנ"ו - כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט | 18 ביוני 1996 - 6 ביולי 1999
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Flickr - Government Press Office (GPO) - PM Benjamin Netanyahu giving a speech at the Ramat Gan Diamond Exchange.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד א' בתמוז ה'תשנ"ו - כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 18 ביוני 1996 - 6 ביולי 1999

ממשלת ישראל העשרים ושמונה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ישראל אחת ש"ס מרצ ישראל בעליה מפלגת המרכז מפד"ל יהדות התורה
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל העשרים ושמונה
כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט - י"ב באדר ה'תשס"א | 6 ביולי 1999 - 7 במרץ 2001
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ehud Barak Face.jpg ראש הממשלה

אהוד ברק

ישראל אחת

העבודה

כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט - י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 - 7 במרץ 2001
משרד הביטחון
משרד האוצר Avraham Sochat 1.jpg אברהם בייגה שוחט ישראל אחת

העבודה

כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט - י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 - 7 במרץ 2001
המשרד לאיכות הסביבה Dalya Itzik 1.png דליה איציק ישראל אחת

העבודה

כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט - י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 - 7 במרץ 2001
המשרד לביטחון הפנים Shlomo Ben-Ami.jpg שלמה בן עמי ישראל אחת

העבודה

כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט - י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 - 7 במרץ 2001
משרד הבינוי והשיכון Yitzhak Levy.jpg יצחק לוי מפד"ל
Fuad.jpg בנימין בן אליעזר ישראל אחת

העבודה

משרד הבריאות הרב שלמה בניזרי.jpg שלמה בניזרי ש"ס
Roni Milo 1.jpg רוני מילוא מפלגת המרכז
משרד החינוך Yossi Sarid.JPG יוסי שריד מרצ
Ehud Barak Face.jpg ראש הממשלה

אהוד ברק

ישראל אחת

העבודה

ממשלת ישראל העשרים ותשע[עריכת קוד מקור | עריכה]

הליכוד ישראל אחת / עבודה-מימד ש"ס איחוד לאומי - ישראל ביתנו מפד"ל יהדות התורה ישראל בעליה מפלגת המרכז גשר עם אחד
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל העשרים ותשע
י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג | 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד העלייה והקליטה
משרד האוצר Silvan Shaloml.jpg סגן ראש הממשלה

סילבן שלום

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
המשרד לאיכות הסביבה Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg צחי הנגבי הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד הביטחון Fuad.jpg בנימין בן אליעזר ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
Mofaz portrait.jpg שאול מופז הליכוד כ"ט בחשוון ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 4 בנובמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
המשרד לביטחון הפנים Uzi Landau 001.jpg עוזי לנדאו הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד הבינוי והשיכון Natan Shernasky1.JPG סגן ראש הממשלה

נתן שרנסקי

ישראל בעליה י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד הבריאות נסים דהן.JPG נסים דהן ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א - י"ב בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

7 במרץ 2001 - 23 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד י"ב בסיוון ה'תשס"ב - כ"ג בסיוון ה'תשס"ב 23 במאי 2002 - 3 ביוני 2002
משרד החוץ Shimon Peres by David Shankbone.jpg סגן ראש הממשלה

שמעון פרס

ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד כ"ז בחשוון ה'תשס"ג - א' בכסלו ה'תשס"ג 2 בנובמבר 2002 - 6 בנובמבר 2002
Benjamin Netanyahu.jpg בנימין נתניהו הליכוד א' בכסלו ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 6 בנובמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
משרד החינוך Limor Livnat 2014 1.jpg לימור לבנת הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Shalom simchom1.JPG שלום שמחון ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני הליכוד י"ב בטבת ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 17 בדצמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
משרד המדע, התרבות והספורט Matan Vilnai.jpg מתן וילנאי עבודה-מימד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
משרד המשפטים Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד העבודה והרווחה הרב שלמה בניזרי.jpg שלמה בניזרי ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א - י"ב בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

7 במרץ 2001 - 23 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד י"ב בסיוון ה'תשס"ב - כ"ג בסיוון ה'תשס"ב 23 במאי 2002 - 3 ביוני 2002
המשרד לענייני דתות Emblem of Israel alternative.svg אשר אוחנה ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
המשרד לענייני ירושלים Emblem of Israel alternative.svg אליהו סויסה ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א - י"ב בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

7 במרץ 2001 - 23 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

משרד הפנים Eli Yishai 2009.jpg סגן ראש הממשלה

אלי ישי

ש"ס י"ב באדר ה'תשס"א - י"ב בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

7 במרץ 2001 - 23 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד י"ב בסיוון ה'תשס"ב - כ"ג בסיוון ה'תשס"ב 23 במאי 2002 - 3 ביוני 2002
המשרד לשיתוף פעולה אזורי Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - י' באלול ה'תשס"א 7 במרץ 2001 - 29 באוגוסט 2001
Roni Milo 1.jpg רוני מילוא מפלגת המרכז י' באלול ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 29 באוגוסט 2001 - 28 בפברואר 2003
הליכוד
משרד התחבורה Dr. Ephraim Sneh.jpg אפרים סנה ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד כ"ז בחשוון ה'תשס"ג - י' בטבת ה'תשס"ג 2 בנובמבר 2002 - 15 בדצמבר 2002
Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg צחי הנגבי הליכוד י' בטבת ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 15 בדצמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
משרד התיירות Gandi 1.jpg רחבעם זאבי

נרצח בכהונתו

איחוד לאומי-ישראל ביתנו י"ב באדר ה'תשס"א - ל' בתשרי ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 17 באוקטובר 2001
Binyamin Elon (cropped).jpg בנימין אלון איחוד לאומי-ישראל ביתנו י"ד בחשוון ה'תשס"ב - א' בניסן ה'תשס"ב 31 באוקטובר 2001 - 14 במרץ 2002
Yitzhak Levy.jpg יצחק לוי מפד"ל י"ב בתשרי ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 18 בספטמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
משרד התעשייה והמסחר Dalya Itzik 1.png דליה איציק ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד כ"ז בחשוון ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 2 בנובמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
משרד התקשורת Reuven Rivlin 2011 crop.jpg ראובן ריבלין הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד התשתיות הלאומיות Avigdor Lieberman 2017.jpg אביגדור ליברמן איחוד לאומי-ישראל ביתנו י"ב באדר ה'תשס"א - א' בניסן ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 14 במרץ 2002
Efi Eitam.jpg אפי איתם מפד"ל י"ב בתשרי ה'תשס"ג - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 18 בספטמבר 2002 - 28 בפברואר 2003
ללא תיק דר' רענן כהן.jpg סאלח טריף ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - ט"ז בשבט ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 29 בינואר 2002
Salah Tarif (7631373532) (cropped).jpg רענן כהן ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - י' באלול ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 18 באוגוסט 2002
Emblem of Israel alternative.svg דני נוה הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני הליכוד י' באלול ה'תשס"א - י"ב בטבת ה'תשס"ג 29 באוגוסט 2001 - 17 בדצמבר 2002
Dan meridor.jpg דן מרידור מפלגת המרכז י' באלול ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 29 באוגוסט 2001 - 28 בפברואר 2003
David Levy (26927184749) (cropped).jpg דוד לוי גשר כ"ו בניסן ה'תשס"ב - כ"א באב ה'תשס"ב 8 באפריל 2002 - 30 ביולי 2002
Efi Eitam.jpg אפי איתם מפד"ל כ"ו בניסן ה'תשס"ב - י"ב בתשרי ה'תשס"ג 8 באפריל 2002 - 18 בספטמבר 2002
Yitzhak Levy.jpg יצחק לוי מפד"ל כ"ו בניסן ה'תשס"ב - י"ב בתשרי ה'תשס"ג 8 באפריל 2002 - 18 בספטמבר 2002
Emblem of Israel alternative.svg שר לענייני תיאום חברתי

שמואל אביטל

עם אחד י"ב באדר ה'תשס"א - י' באדר ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 22 בפברואר 2002
סגני השרים
משרד ראש הממשלה Yuri Stern by Anton Nossik.jpg יורי שטרן איחוד לאומי-ישראל ביתנו י"ב באדר ה'תשס"א - א' בניסן ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 14 במרץ 2002
משרד האוצר Yitschak kohen.JPG יצחק כהן ש"ס ט' באייר ה'תשס"א - ט' בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

2 במאי 2001 - 20 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

משרד הביטחון Dalia Rabin (cropped).jpg דליה רבין-פילוסוף ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ג באב ה'תשס"ב 7 במרץ 2001 - 1 באוגוסט 2002
Emblem of Israel alternative.svg ויצמן שירי ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - ד' באלול ה'תשס"ב 12 באוגוסט 2002 - 2 בנובמבר 2002
משרד הבינוי והשיכון מאיר פרוש.jpg מאיר פרוש יהדות התורה י"ג בסיוון ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 4 ביוני 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד החוץ Rabbi Michael Melchior.jpg מיכאל מלכיאור ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
משרד החינוך Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי ש"ס ט' באייר ה'תשס"א - ט' בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

2 במאי 2001 - 20 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

Emblem of Israel alternative.svg אברהם רביץ יהדות התורה כ"ג בניסן ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 16 באפריל 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד העבודה והרווחה Emblem of Israel alternative.svg יצחק וקנין ש"ס ט' באייר ה'תשס"א - ט' בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

2 במאי 2001 - 20 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

משרד העלייה והקליטה Yuli Edelstein.jpg יולי אדלשטיין ישראל בעליה י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 28 בפברואר 2003
משרד הפנים David Azulai.jpg דוד אזולאי ש"ס ט' באייר ה'תשס"א - ט' בסיוון ה'תשס"ב

כ"ג בסיוון ה'תשס"ב - כ"ו באדר א' ה'תשס"ג

2 במאי 2001 - 20 במאי 2002

3 ביוני 2002 - 28 בפברואר 2003

משרד התחבורה Avraham Yehezkel.jpg אברהם יחזקאל ישראל אחת

עבודה-מימד

ט' באייר ה'תשס"א - כ' באייר ה'תשס"ב 2 במאי 2001 - 2 במאי 2002
Sofa Landver 005.jpg סופה לנדבר ישראל אחת

עבודה-מימד

ד' באלול ה'תשס"ב - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 12 באוגוסט 2002 - 2 בנובמבר 2002
משרד התעשייה והמסחר Emblem of Israel alternative.svg אלי בן-מנחם ישראל אחת

עבודה-מימד

י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בחשוון ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 2 בנובמבר 2002
משרד התשתיות הלאומיות Naomi Blumenthal (cropped).JPG נעמי בלומנטל הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א - כ"ז בטבת ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 - 1 במרץ 2003

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
הליכוד 19 16 משרד ראש הממשלה, המשרד לקליטת עלייה, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים, משרד החוץ, משרד התחבורה, משרד התעשייה והמסחר, משרד האוצר, משרד הביטחון, משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד החינוך, משרד התקשורת, המשרד לאיכות הסביבה, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2 שרים בלי תיק משרד התשתיות הלאומיות, המשרד לביטחון הפנים 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003
ישראל אחת 26 10 משרד החוץ, משרד הביטחון, משרד התחבורה, משרד התעשייה והמסחר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע, התרבות והספורט, 3 שרים בלי תיק משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד התחבורה, משרד התעשייה והמסחר 2 בנובמבר 2002
ש"ס 17 5 משרד הפנים, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד לענייני דתות, המשרד לענייני ירושלים משרד האוצר, משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים 7 במרץ 2001

3 ביוני 2002

23 במאי 2002

28 בפברואר 2003

איחוד לאומי-ישראל ביתנו 7 2 משרד התשתיות הלאומיות, משרד התיירות משרד ראש הממשלה 7 במרץ 2001 14 במרץ 2002
מפד"ל 5 4 משרד התשתיות הלאומיות, משרד התיירות, 2 שרים בלי תיק - 8 באפריל 2002 28 בפברואר 2003
יהדות התורה 5 - - משרד הבינוי והשיכון,

משרד החינוך

7 במרץ 2001
ישראל בעליה 4 1 משרד הבינוי והשיכון המשרד לקליטת עלייה
מפלגת המרכז 3 2 המשרד לשיתוף פעולה אזורי, שר בלי תיק - 29 באוגוסט 2001
גשר 3 1 שר בלי תיק - 8 באפריל 2002 30 ביולי 2002
עם אחד 2 1 שר בלי תיק - 7 במרץ 2001 22 בפברואר 2002

ממשלת ישראל השלושים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הליכוד עבודה-מימד שינוי קדימה האיחוד הלאומי מפד"ל אגודת ישראל דגל התורה ישראל בעליה
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלושים
כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ו' באייר ה'תשס"ו | 28 בפברואר 2003 - 4 במאי 2006
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

נבצר במשך 100 ימים

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ח בניסן ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 16 באפריל 2006
קדימה
Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png ראש הממשלה בפועל

אהוד אולמרט

קדימה י"ח בניסן ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 16 באפריל 2006 - 4 במאי 2006
משרד האוצר Benjamin Netanyahu.jpg בנימין נתניהו הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ד' באב ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 - 9 באוגוסט 2005
Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png מ"מ ראש הממשלה

אהוד אולמרט

קדימה ד' באב ה'תשס"ה - ה' בחשוון ה'תשס"ו (מ"מ)

ה' בחשוון ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו

9 באוגוסט 2005 - 7 בנובמבר 2005 (מ"מ)

7 בנובמבר 2005 - 4 במאי 2006

המשרד לאיכות הסביבה Yehudit Naot D791-044.jpg יהודית נאות שינוי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ב' בחשוון ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 - 17 באוקטובר 2004
Emblem of Israel alternative.svg אילן שלגי שינוי ב' בחשוון ה'תשס"ה - ט"ז בכסלו ה'תשס"ה (מ"מ)

ט"ז בכסלו ה'תשס"ה - כ"א בכסלו ה'תשס"ה

17 באוקטובר 2004 - 29 בנובמבר 2004 (מ"מ)

29 בנובמבר 2004 - 4 בדצמבר 2004

Shalom simchom1.JPG שלום שמחון עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
Gideon Ezra (cropped).jpg גדעון עזרא קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
משרד הביטחון Mofaz portrait.jpg שאול מופז הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ו' באייר ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 4 במאי 2006
קדימה
המשרד לביטחון הפנים Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg צחי הנגבי הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - כ' באלול ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 6 בספטמבר 2004
Gideon Ezra (cropped).jpg גדעון עזרא הליכוד ט"ז בכסלו ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו 29 בנובמבר 2004 - 4 במאי 2006
קדימה
משרד הבינוי והשיכון Efi Eitam.jpg אפי איתם מפד"ל כ"ט באדר א' ה'תשס"ג - כ"א בסיוון ה'תשס"ד 3 במרץ 2003 - 10 ביוני 2004
Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני הליכוד י"ד באלול ה'תשס"ד - כ"ט בטבת ה'תשס"ה 31 באוגוסט 2004 - 10 בינואר 2005
Isaac Herzog 2004.JPG יצחק הרצוג עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
Zevik Boim.jpg זאב בוים קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
משרד הבריאות Emblem of Israel alternative.svg דני נוה הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ד בטבת ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 14 בינואר 2006
יעקב אדרי.jpg יעקב אדרי קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
המשרד לענייני דתות Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ו' בטבת ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 31 בדצמבר 2003
משרד החוץ Silvan Shaloml.jpg סגן ראש הממשלה

סילבן שלום

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ט"ו בטבת ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 15 בינואר 2006
Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
משרד החינוך, התרבות והספורט Limor Livnat 2014 1.jpg לימור לבנת הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ד בטבת ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 14 בינואר 2006
Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Yisrael Katz2010.jpg ישראל כץ הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ד בטבת ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 14 בינואר 2006
Zevik Boim.jpg זאב בוים קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
המשרד לענייני ירושלים Natan Shernasky1.JPG נתן שרנסקי ישראל בעליה כ"ט באדר א' ה'תשס"ג - כ"ה בניסן ה'תשס"ה 3 במרץ 2003 - 4 במאי 2005
משרד המדע והטכנולוגיה Eliezer Sandberg 2017.jpg אליעזר זנדברג שינוי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - א' באב ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 19 ביולי 2004
Emblem of Israel alternative.svg אילן שלגי שינוי ו' באב ה'תשס"ד - ט"ז בכסלו ה'תשס"ד 24 ביולי 2004 - 29 בנובמבר 2004
Emblem of Israel alternative.svg ויקטור בריילובסקי שינוי ט"ז בכסלו ה'תשס"ד - כ"א בכסלו ה'תשס"ה 29 בנובמבר 2004 - 4 בדצמבר 2004
Matan Vilnai.jpg מתן וילנאי עבודה-מימד כ"ג באב ה'תשס"ה - ה' בחשוון ה'תשס"ו (מ"מ)

ה' בחשוון ה'תשס"ו - כ"א בחשוון ה'תשס"ו

28 באוגוסט 2005 - 7 בנובמבר 2005 (מ"מ)

7 בנובמבר 2005 - 23 בנובמבר 2005

Roni Bar-On.jpg רוני בר-און קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
משרד המשפטים D837-097.jpg סגן ראש הממשלה

יוסף לפיד

שינוי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - כ"א בכסלו ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 - 4 בדצמבר 2004
Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני הליכוד כ"א בכסלו ה'תשס"ה - כ"ט בטבת ה'תשס"ה (מ"מ)

כ"ט בטבת ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו

4 בדצמבר 2004 - 10 בינואר 2005 (מ"מ)

10 בינואר 2005 - 4 במאי 2006

קדימה
משרד העלייה והקליטה הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ו' באייר ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 4 במאי 2006
קדימה
משרד הפנים Emblem of Israel alternative.svg אברהם פורז שינוי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - כ"א בכסלו ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 - 4 בדצמבר 2004
Ophir Pines-Paz.jpg אופיר פינס-פז עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד כ"א בחשוון ה'תשס"ו - י"ח בניסן ה'תשס"ה 23 בנובמבר 2005 - 16 באפריל 2006
קדימה
Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png ראש הממשלה בפועל

אהוד אולמרט

קדימה י"ח בניסן ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 16 באפריל 2006 - 4 במאי 2006
משרד הרווחה והשירותים החברתיים Zevulun Orlev official.jpg זבולון אורלב מפד"ל כ"ט באדר א' ה'תשס"ג - כ"ז בחשוון ה'תשס"ה 3 במרץ 2003 - 11 בנובמבר 2004
משרד התחבורה Avigdor Lieberman 2017.jpg אביגדור ליברמן האיחוד הלאומי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ז בסיוון ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 6 ביוני 2004
Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית הליכוד ט"ו בתמוז ה'תשס"ד - י"ד באלול ה'תשס"ד (מ"מ)

י"ד באלול ה'תשס"ד - ו' באייר ה'תשס"ו

4 ביולי 2004 - 31 באוגוסט 2004 (מ"מ)

31 באוגוסט 2004 - 4 במאי 2006

קדימה
משרד התיירות Binyamin Elon (cropped).jpg בנימין אלון האיחוד הלאומי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ז בסיוון ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 6 ביוני 2004
Gideon Ezra (cropped).jpg גדעון עזרא הליכוד ט"ו בתמוז ה'תשס"ד - י"ד באלול ה'תשס"ד (מ"מ)

י"ד באלול ה'תשס"ד - כ"ט בטבת ה'תשס"ה

4 ביולי 2004 - 31 באוגוסט 2004 (מ"מ)

31 באוגוסט 2004 - 10 בינואר 2005

Emblem of Israel alternative.svg אברהם הירשזון קדימה כ"ט בטבת ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 4 במאי 2006
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png מ"מ ראש הממשלה

אהוד אולמרט

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - ו' באייר ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 4 במאי 2006
קדימה
משרד התקשורת Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה

אריאל שרון

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ט באב ה'תשס"ג 28 בפברואר 2003 - 17 באוגוסט 2003
Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png מ"מ ראש הממשלה

אהוד אולמרט

הליכוד ג' בתשרי ה'תשס"ד - כ"ט בחשוון ה'תשס"ה 29 בספטמבר 2003 - 10 בינואר 2005
Dalya Itzik 1.png דליה איציק עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
Emblem of Israel alternative.svg אברהם הירשזון קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
משרד התשתיות הלאומיות Joseph Paritzky self picture.JPG יוסף פריצקי שינוי כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - כ"ד בתמוז ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 13 ביולי 2004
Eliezer Sandberg 2017.jpg אליעזר זנדברג שינוי א' באב ה'תשס"ד - כ"א בכסלו ה'תשס"ה 19 ביולי 2004 - 4 בדצמבר 2004
Fuad.jpg בנימין בן אליעזר עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
Roni Bar-On.jpg רוני בר-און קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו - ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 - 4 במאי 2006
ללא תיק Shimon Peres by David Shankbone.jpg המשנה לראש הממשלה

שמעון פרס

עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
Gideon Ezra (cropped).jpg שר במשרד ראש הממשלה

גדעון עזרא

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ד באלול ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 - 31 באוגוסט 2004
Uzi Landau 001.jpg שר במשרד ראש הממשלה

עוזי לנדאו

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ג בחשוון ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 - 28 באוקטובר 2004
Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg שר במשרד ראש הממשלה

צחי הנגבי

הליכוד כ' באלול ה'תשס"ד - ו' באייר ה'תשס"ו 6 בספטמבר 2004 - 4 במאי 2006
קדימה
Matan Vilnai.jpg שר במשרד ראש הממשלה

מתן וילנאי

עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"ג באב ה'תשס"ה 10 בינואר 2005 - 28 באוגוסט 2005
Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg שר במשרד האוצר

מאיר שטרית

הליכוד כ"ו באדר א' ה'תשס"ג - י"ח בניסן ה'תשס"ו 28 בפברואר 2003 - 16 באפריל 2006
Haim Ramon.jpg חיים רמון עבודה-מימד כ"ט בטבת ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
סגני השרים
משרד ראש הממשלה Yitzhak Levy.jpg יצחק לוי מפד"ל כ' באדר ב' ה'תשס"ג - י"ט בסיוון ה'תשס"ד 24 במרץ 2003 - 8 ביוני 2004
Emblem of Israel alternative.svg מג'לי והבה הליכוד י"ט באדר ב' ה'תשס"ה - י"ג בסיוון ה'תשס"ה 30 במרץ 2005 - 20 ביוני 2005
Rabbi Michael Melchior.jpg סגן שר לענייני חברה ותפוצות

מיכאל מלכיאור

עבודה-מימד י"ג בסיוון ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 20 ביוני 2005 - 23 בנובמבר 2005
המשנה לראש הממשלה Oritnoked.jpg אורית נוקד עבודה-מימד א' בשבט ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 11 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
משרד הביטחון Zevik Boim.jpg זאב בוים הליכוד א' באדר ב' ה'תשס"ג - י"ח בטבת ה'תשס"ו 5 במרץ 2003 - 18 בינואר 2006
קדימה
משרד הבינוי והשיכון Emblem of Israel alternative.svg אלי בן-מנחם עבודה-מימד א' בשבט ה'תשס"ה - כ"א בחשוון ה'תשס"ו 11 בינואר 2005 - 23 בנובמבר 2005
משרד החינוך, התרבות והספורט Emblem of Israel alternative.svg צבי הנדל האיחוד הלאומי א' באדר ב' ה'תשס"ג - י"ז בסיוון ה'תשס"ד 5 במרץ 2003 - 6 ביוני 2004
Rabbi Michael Melchior.jpg מיכאל מלכיאור עבודה-מימד א' בשבט ה'תשס"ה - י"ג בסיוון ה'תשס"ה 11 בינואר 2005 - 20 ביוני 2005
Emblem of Israel alternative.svg מג'לי והבה הליכוד י"ג בסיוון ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ה 20 ביוני 2005 - 4 במאי 2006
קדימה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Gila Gamliel.jpg גילה גמליאל הליכוד י"ט באדר ב' ה'תשס"ה - י"ד בטבת ה'תשס"ו 30 במרץ 2005 - 14 בינואר 2006
משרד הפנים Emblem of Israel alternative.svg ויקטור בריילובסקי שינוי א' באדר ב' ה'תשס"ג - ט"ז בכסלו ה'תשס"ד 5 במרץ 2003 - 29 בנובמבר 2004
Ruhama Avraham.JPG רוחמה אברהם קדימה י"ט באדר ב' ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו 30 במרץ 2005 - 4 במאי 2006
משרד הרווחה והשירותים החברתיים Emblem of Israel alternative.svg אברהם רביץ דגל התורה י"ט באדר ב' ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו 30 במרץ 2005 - 4 במאי 2006
משרד התחבורה Emblem of Israel alternative.svg שמואל הלפרט אגודת ישראל י"ט באדר ב' ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו 30 במרץ 2005 - 4 במאי 2006
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מיכאל רצון.jpg מיכאל רצון הליכוד א' באדר ב' ה'תשס"ג - י"ג בחשוון ה'תשס"ה 5 במרץ 2003 - 28 באוקטובר 2004
Aflalo Eli.JPG אלי אפללו הליכוד י"ט באדר ב' ה'תשס"ה - ו' באייר ה'תשס"ו 30 במרץ 2005 - 4 במאי 2006
קדימה

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
הליכוד 38 18 משרד ראש הממשלה, 2 שרים במשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, שר במשרד האוצר, משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, המשרד לענייני דתות, משרד החוץ, משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לענייני ירושלים, משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, משרד התחבורה, משרד התיירות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד התקשורת משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד העלייה והקליטה, משרד הפנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 28 בפברואר 2003 14 בינואר 2006
עבודה-מימד 19 6 משרד המשנה לראש הממשלה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבינוי והשיכון, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד הפנים, משרד התשתיות הלאומיות משרד הבינוי והשיכון, המשרד לענייני חברה ותפוצות, משרד החינוך 10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005
שינוי 15 5 המשרד לאיכות הסביבה, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד התשתיות הלאומיות משרד הפנים 28 בפברואר 2003 4 בדצמבר 2004
קדימה 15 18 משרד ראש הממשלה, שר במשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, שר במשרד האוצר, משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, המשרד לענייני דתות, משרד החוץ, משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לענייני ירושלים, משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, משרד התחבורה, משרד התיירות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד התקשורת משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד העלייה והקליטה, משרד הפנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 23 בנובמבר 2005 4 במאי 2006
האיחוד הלאומי 7 2 משרד התיירות, משרד התחבורה משרד החינוך, התרבות והספורט 28 בפברואר 2003 6 ביוני 2004
מפד"ל 6 2 משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבינוי והשיכון משרד ראש הממשלה 11 בנובמבר 2004
אגודת ישראל 3 0 - משרד התחבורה 30 במרץ 2005 4 במאי 2006
דגל התורה 2 0 - משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ישראל בעליה 2 1 המשרד לענייני ירושלים - 28 בפברואר 2003 10 במרץ 2003

ממשלת ישראל השלושים ואחת[עריכת קוד מקור | עריכה]

קדימה עבודה-מימד ש"ס ישראל ביתנו גיל
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלושים ואחת
ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט | 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Clinton and Olmert 2009 (cropped 2).png ראש הממשלה

אהוד אולמרט

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד הרווחה והשרותים החברתיים ו' באייר ה'תשס"ו - ב' בניסן ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 21 במרץ 2007
Isaac Herzog 2004.JPG יצחק הרצוג עבודה-מימד ב' בניסן ה'תשס"ז - ו' בניסן ה'תשס"ט 21 במרץ 2007 - 31 במרץ 2009
המשרד לתפוצות, חברה ומאבק באנטישמיות ב' בניסן ה'תשס"ז - ו' בניסן ה'תשס"ט 21 במרץ 2007 - 31 במרץ 2009
משרד התיירות ו' באייר ה'תשס"ו - ב' בניסן ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 21 במרץ 2007
יצחק אהרונוביץ, יו"ר תעש מערכות.jpg יצחק אהרונוביץ' ישראל ביתנו ב' בניסן ה'תשס"ז - י"א בשבט ה'תשס"ח 21 במרץ 2007 - 18 בינואר 2008
Ruhama Avraham.JPG רוחמה אברהם קדימה י"א בתמוז ה'תשס"ח - ו' בניסן ה'תשס"ט 14 ביולי 2008 - 31 במרץ 2009
משרד האוצר Emblem of Israel alternative.svg אברהם הירשזון קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - י"ז בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 3 ביולי 2007
Roni Bar-On.jpg רוני בר-און קדימה י"ח בתמוז ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 - 31 במרץ 2009
המשרד לאזרחים ותיקים Rafi eitan big.jpg רפי איתן גיל ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד הביטחון Amir Peretz, 2006.jpg סגן ראש הממשלה

עמיר פרץ

עבודה-מימד ו' באייר ה'תשס"ו - ב' בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 18 ביוני 2007
Ehud Barak at Pentagon, 11-2009.jpg סגן ראש הממשלה

אהוד ברק

עבודה-מימד ב' בתמוז ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 18 ביוני 2007 - 31 במרץ 2009
המשרד לביטחון הפנים Dichter.jpg אבי דיכטר קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד הבינוי והשיכון Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - י"ח בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 4 ביולי 2007
Zevik Boim.jpg זאב בוים קדימה י"ח בתמוז ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 - 31 במרץ 2009
משרד הבריאות Emblem of Israel alternative.svg יעקב בן יזרי גיל ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
המשרד להגנת הסביבה Gideon Ezra (cropped).jpg גדעון עזרא קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד החוץ Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg מ"מ ראש הממשלה

ציפי לבני

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד החינוך Yuli Tamir, 2008 (cropped).jpg יולי תמיר עבודה-מימד ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Shalom simchom1.JPG שלום שמחון עבודה-מימד ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד המדע, התרבות והספורט Ophir Pines-Paz.jpg אופיר פינס-פז עבודה-מימד ו' באייר ה'תשס"ו - י' בחשוון ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 1 בנובמבר 2006
Yuli Tamir, 2008 (cropped).jpg יולי תמיר

ממלאת מקום

עבודה-מימד י"ד בחשוון ה'תשס"ז - ב' בניסן ה'תשס"ז 5 בנובמבר 2006 - 21 במרץ 2007
Raleb Majadele. April 2008.jpg ראלב מג'אדלה עבודה-מימד ב' בניסן ה'תשס"ז - ו' בניסן ה'תשס"ט 21 במרץ 2007 - 31 במרץ 2009
משרד המשפטים Haim Ramon.jpg המשנה לראש הממשלה

חיים רמון

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - כ"ח באב ה'תשס"ו 4 במאי 2006 - 22 באוגוסט 2006
Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית

ממלא מקום

קדימה כ"ח באב ה'תשס"ו - ח' בכסלו ה'תשס"ז 23 באוגוסט 2006 - 29 בנובמבר 2006
Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg מ"מ ראש הממשלה

ציפי לבני

קדימה ח' בכסלו ה'תשס"ז - י"ט בשבט ה'תשס"ז 29 בנובמבר 2006 - 7 בפברואר 2007
Daniel Friedmann2012-1.jpg דניאל פרידמן קדימה י"ט בשבט ה'תשס"ז - ו' בניסן ה'תשס"ט 7 בפברואר 2007 - 31 במרץ 2009
המשרד לנושאים אסטרטגיים Avigdor Lieberman 2017.jpg סגן ראש הממשלה

אביגדור ליברמן

ישראל ביתנו ח' בחשוון ה'תשס"ז - י"א בשבט ה'תשס"ח 30 באוקטובר 2006 - 18 בינואר 2008
משרד העלייה והקליטה Zevik Boim.jpg זאב בוים קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - י"ח בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 4 ביולי 2007
יעקב אדרי.jpg יעקב אדרי קדימה י"ח בתמוז ה'תשס"ז - י"א בתמוז ה'תשס"ח 4 ביולי 2007 - 14 ביולי 2008
Aflalo Eli.JPG אלי אפללו קדימה י"א בתמוז ה'תשס"ח - ו' בניסן ה'תשס"ט 14 ביולי 2008 - 31 במרץ 2009
המשרד לפיתוח הנגב והגליל Shimon Peres by David Shankbone.jpg המשנה לראש הממשלה

שמעון פרס

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - כ"ז בסיוון ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 13 ביוני 2007
יעקב אדרי.jpg יעקב אדרי קדימה י"ח בתמוז ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 - 31 במרץ 2009
משרד הפנים Roni Bar-On.jpg רוני בר-און קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - י"ח בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 4 ביולי 2007
Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית קדימה י"ח בתמוז ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 - 31 במרץ 2009
המשרד לשירותי דת Yitschak kohen.JPG יצחק כהן ש"ס ז' בשבט ה'תשס"ח - ו' בניסן ה'תשס"ט 14 בינואר 2008 - 31 במרץ 2009
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים Mofaz portrait.jpg סגן ראש הממשלה

שאול מופז

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה Eli Yishai 2009.jpg סגן ראש הממשלה

אלי ישי

ש"ס ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד התקשורת Ariel Atias.jpg אריאל אטיאס ש"ס ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
משרד התשתיות הלאומיות Fuad.jpg בנימין בן אליעזר עבודה-מימד ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
ללא תיק Ruhama Avraham.JPG רוחמה אברהם קדימה י"ח בתמוז ה'תשס"ז - י"א בתמוז ה'תשס"ח 4 ביולי 2007 - 14 ביולי 2008
יעקב אדרי.jpg יעקב אדרי קדימה ו' באייר ה'תשס"ו - י"ח בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 4 ביולי 2007
Ami Ayalon.jpg עמי אילון עבודה-מימד י"ב בתשרי ה'תשס"ח - י"ט בכסלו ה'תשס"ט 24 בספטמבר 2007 - 16 בדצמבר 2008
CABELE.JPG איתן כבל עבודה-מימד ו' באייר ה'תשס"ו - ט"ז באייר ה'תשס"ז 4 במאי 2006 - 4 במאי 2007
Raleb Majadele. April 2008.jpg ראלב מג'אדלה עבודה-מימד י' בשבט ה'תשס"ז - ב' בניסן ה'תשס"ז 29 בינואר 2007 - 21 במרץ 2007
Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי ש"ס ו' באייר ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 4 במאי 2006 - 31 במרץ 2009
סגני השרים
משרד הביטחון Dr. Ephraim Sneh.jpg אפרים סנה עבודה-מימד ח' בחשוון ה'תשס"ז - ב' בתמוז ה'תשס"ז 30 באוקטובר 2006 - 18 ביוני 2007
Matan Vilnai.jpg מתן וילנאי עבודה-מימד ט"ז בתמוז ה'תשס"ו - ו' בניסן ה'תשס"ט 2 ביולי 2007 - 31 במרץ 2009
משרד החוץ Emblem of Israel alternative.svg מג'לי והבה קדימה י"ז בחשוון ה'תשס"ח - ו' בניסן ה'תשס"ט 29 באוקטובר 2007 - 31 במרץ 2009

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
קדימה 29 1 משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, המשרד לביטחון הפנים, משרד הבינוי והשיכון, המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הפנים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, 2 שרים בלי תיק משרד החוץ 4 במאי 2006 31 במרץ 2009
עבודה-מימד 19 5 משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לתפוצות, חברה ומאבק באנטישמיות, משרד התשתיות הלאומיות, 2 שרים בלי תיק משרד הביטחון
ש"ס 12 4 המשרד לשירותי דת, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד התקשורת, , 2 שרים בלי תיק -
ישראל ביתנו 11 5 המשרד לנושאים אסטרטגיים, משרד התיירות - 30 באוקטובר 2006 18 בינואר 2008
גיל 7 1 משרד הבריאות, המשרד לענייני גמלאים - 4 במאי 2006 31 במרץ 2009

ממשלת ישראל השלושים ושתיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הליכוד קדימה ישראל ביתנו ש"ס העבודה העצמאות יהדות התורה הבית היהודי
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלושים ושתיים
ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג | 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
המשרד לאזרחים ותיקים
משרד הבריאות
משרד האוצר יובל שטייניץ.jpg יובל שטייניץ הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד האנרגיה והמים Uzi Landau 001.jpg עוזי לנדאו ישראל ביתנו ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד הביטחון Ehud Barak at Pentagon, 11-2009.jpg סגן ראש הממשלה

אהוד ברק

העבודה ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
העצמאות
המשרד לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ, יו"ר תעש מערכות.jpg יצחק אהרונוביץ' ישראל ביתנו ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד הבינוי והשיכון Ariel Atias.jpg אריאל אטיאס ש"ס ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
המשרד להגנת הסביבה Gilad Erdan.jpg גלעד ארדן הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ה' בטבת ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 בדצמבר 2012
המשרד להגנת העורף Matan Vilnai.jpg מתן וילנאי העצמאות י"ד בשבט ה'תשע"א - כ"ז באב ה'תשע"ב 19 בינואר 2011 - 15 באוגוסט 2012
Dichter.jpg אבי דיכטר הליכוד כ"ז באב ה'תשע"ב - ז' בניסן ה'תשע"ג 15 באוגוסט 2012 - 18 במרץ 2013
משרד ההסברה והתפוצות Yuli Edelstein.jpg יולי אדלשטיין הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ו' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 17 במרץ 2013
משרד החוץ Avigdor Lieberman 2017.jpg סגן ראש הממשלה

אביגדור ליברמן

ישראל ביתנו ו' בניסן ה'תשס"ט - ה' בטבת ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 בדצמבר 2012
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד ז' בטבת ה'תשע"ג - ז' בניסן ה'תשע"ג 20 בדצמבר 2012 - 18 במרץ 2013
משרד החינוך Gideonsaar.jpg גדעון סער הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Shalom simchom1.JPG שלום שמחון העבודה ו' בניסן ה'תשס"ט - י"ד בשבט ה'תשע"א 31 במרץ 2009 - 19 בינואר 2011
העצמאות
Oritnoked.jpg אורית נוקד העצמאות י"ד בשבט ה'תשע"א - ז' בניסן ה'תשע"ג 19 בינואר 2011 - 18 במרץ 2013
משרד המדע והטכנולוגיה Daniel Hershkowitz (19381174581) (cropped).jpg דניאל הרשקוביץ הבית היהודי ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד המודיעין Dan meridor.jpg סגן ראש הממשלה

דן מרידור

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד המשפטים Yaakov Neeman2012-2.jpg יעקב נאמן הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
ללא תיק Moshe Ya'alon (cropped).jpg המשנה לראש הממשלה

משה יעלון

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - י"ב באייר ה'תשס"ט 31 במרץ 2009 - 6 במאי 2009
המשרד לנושאים אסטרטגיים י"ב באייר ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 6 במאי 2009 - 18 במרץ 2013
משרד העלייה והקליטה Sofa Landver 005.jpg סופה לנדבר ישראל ביתנו ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
המשרד לפיתוח הנגב והגליל Silvan Shaloml.jpg המשנה לראש הממשלה

סילבן שלום

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
משרד הפנים Eli Yishai 2009.jpg סגן ראש הממשלה

אלי ישי

ש"ס ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד הרווחה והשרותים החברתיים Isaac Herzog 2004.JPG יצחק הרצוג העבודה ו' בניסן ה'תשס"ט - י"ד בשבט ה'תשע"א 31 במרץ 2009 - 19 בינואר 2011
Moshe Kahlon (6885473331) (cropped).jpg משה כחלון הליכוד י"ד בשבט ה'תשע"א - ז' בניסן ה'תשע"ג 19 בינואר 2011 - 18 במרץ 2013
משרד התקשורת ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
המשרד לשירותי דת Ya'akov Margi.jpg יעקב מרגי ש"ס ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים Yisrael Katz2010.jpg ישראל כץ הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד התיירות Stas Miseznikov.jpg סטס מיסז'ניקוב ישראל ביתנו ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה Fuad.jpg בנימין בן אליעזר העבודה ו' בניסן ה'תשס"ט - י"ד בשבט ה'תשע"א 31 במרץ 2009 - 19 בינואר 2011
Shalom simchom1.JPG שלום שמחון העצמאות י"ד בשבט ה'תשע"א - ז' בניסן ה'תשע"ג 19 בינואר 2011 - 18 במרץ 2013
משרד התרבות והספורט Limor Livnat 2014 1.jpg לימור לבנת הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
ללא תיק Ze'ev Benyamin Begin.jpg זאב בנימין בגין הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
Mofaz portrait.jpg סגן ראש הממשלה

שאול מופז

קדימה י"ז באייר ה'תשע"ב - כ"ט בתמוז ה'תשע"ב 9 במאי 2012 - 19 ביולי 2012
Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי ש"ס ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
Ypeled.JPG יוסי פלד הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - י"א בתשרי ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 27 בספטמבר 2012
ללא תיק

המופקד לענייני המיעוטים

Avishay.braverman.png אבישי ברוורמן העבודה ו' בניסן ה'תשס"ט - י"ד בשבט ה'תשע"א 31 במרץ 2009 - 19 בינואר 2011
ללא תיק

המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור

MG 0859999.jpg מיכאל איתן הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 - 18 במרץ 2013
סגני השרים
משרד ראש הממשלה Gila Gamliel.jpg גילה גמליאל הליכוד ז' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 1 באפריל 2009 - 18 במרץ 2013
משרד האוצר Yitschak kohen.JPG יצחק כהן ש"ס ז' בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 1 באפריל 2009 - 18 במרץ 2013
המשרד לאזרחים ותיקים Lea Nass D791-003 (cropped).jpg לאה נס הליכוד ז' בניסן ה'תשס"ט - כ"ה בשבט ה'תשע"ג 1 באפריל 2009 - 5 בפברואר 2013
משרד הביטחון Matan Vilnai.jpg מתן וילנאי העבודה ז' בניסן ה'תשס"ט - י"ד בשבט ה'תשע"א 1 באפריל 2009 - 19 בינואר 2011
העצמאות
משרד הבריאות IZMAN.JPG יעקב ליצמן יהדות התורה י"ב בניסן ה'תשס"ט - ז' בניסן ה'תשע"ג 6 באפריל 2009 - 18 במרץ 2013
משרד החוץ DanielAyalonOfficial2012.jpg דני אילון ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשס"ט - כ"ה בשבט ה'תשע"ג 1 באפריל 2009 - 5 בפברואר 2013
משרד החינוך מאיר פרוש.jpg מאיר פרוש יהדות התורה י"ב בניסן ה'תשס"ט - ב' באדר א' ה'תשע"א 6 באפריל 2009 - 6 בפברואר 2011
Eliezer Moses.jpg מנחם אליעזר מוזס יהדות התורה ה' באדר א' - ז' בניסן ה'תשע"ג 9 בפברואר 2011 - 18 במרץ 2013
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה Oritnoked.jpg אורית נוקד העצמאות ז' בניסן ה'תשס"ט - י"ד בשבט ה'תשע"א 1 באפריל 2009 - 19 בינואר 2011
המשרד לפיתוח הנגב והגליל Ayoob Kara (19190927249) (cropped).jpg איוב קרא הליכוד ז' בניסן ה'תשס"ט - כ"ה בשבט ה'תשע"ג 1 באפריל 2009 - 5 בפברואר 2013

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
הליכוד-אח"י 27 16 משרד ראש הממשלה, המשרד לאזרחים ותיקים, משרד האוצר, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, המשרד להגנת העורף, משרד ההסברה והתפוצות, משרד החוץ, משרד החינוך, משרד המודיעין, משרד המשפטים, המשרד לנושאים אסטרטגיים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, משרד התקשורת, משרד התרבות והספורט, 3 שרים בלי תיק משרד ראש הממשלה, המשרד לאזרחים ותיקים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013
קדימה 28 1 שר בלי תיק - 8 במאי 2012 17 ביולי 2012
ישראל ביתנו 15 5 משרד האנרגיה והמים, המשרד לביטחון הפנים, משרד החוץ, משרד העלייה והקליטה, משרד התיירות משרד החוץ 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013
העבודה 13[1] 5 משרד הביטחון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שר בלי תיק משרד הביטחון, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 17 בינואר 2011
ש"ס 11 4 משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים, המשרד לשירותי דת, שר בלי תיק משרד האוצר 18 במרץ 2013
העצמאות[2] 5 3 משרד הביטחון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - 17 בינואר 2011 18 במרץ 2013
יהדות התורה 5 0 - משרד הבריאות, משרד החינוך 6 באפריל 2009
הבית היהודי 3 1 משרד המדע והטכנולוגיה - 31 במרץ 2009

ממשלת ישראל השלושים ושלוש[עריכת קוד מקור | עריכה]

הליכוד יש עתיד הבית היהודי ישראל ביתנו התנועה
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלושים ושלוש
ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה | 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
משרד האוצר Lapid 2013.jpg יאיר לפיד יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
המשרד לאזרחים ותיקים Uri-Orbach-0001.jpg אורי אורבך הבית היהודי ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ז בשבט ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 16 בפברואר 2015
נפתלי בנט

ממלא מקום

הבית היהודי כ"ז בשבט ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 16 בפברואר 2015 - 14 במאי 2015
משרד הביטחון Moshe Ya'alon (cropped).jpg משה יעלון הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
המשרד לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ, יו"ר תעש מערכות.jpg יצחק אהרונוביץ' הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
ישראל ביתנו
משרד הבינוי והשיכון Ariel uri-yehuda.jpg אורי אריאל הבית היהודי ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
משרד הבריאות Yael german.jpg יעל גרמן יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
המשרד להגנת הסביבה Amir Peretz, 2006.jpg עמיר פרץ התנועה ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ח בחשוון ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 11 בנובמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ח בחשוון ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 11 בנובמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד החוץ Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - ח' בכסלו ה'תשע"ד 18 במרץ 2013 - 11 בנובמבר 2013
Avigdor Lieberman 2017.jpg אביגדור ליברמן הליכוד - ישראל ביתנו ח' בכסלו ה'תשע"ד - י"ז באייר ה'תשע"ה 12 בנובמבר 2013 - 6 במאי 2015
ישראל ביתנו
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד י"ז באייר ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 6 במאי 2015 - 14 במאי 2015
משרד החינוך שי פירון.jpg שי פירון יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Yair Shamir.jpg יאיר שמיר הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
ישראל ביתנו
משרד ירושלים והתפוצות Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ט באייר ה'תשע"ג 18 במרץ 2013 - 29 באפריל 2013
נפתלי בנט הבית היהודי י"ט באייר ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 29 באפריל 2013 - 14 במאי 2015
משרד הכלכלה ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
המשרד לשירותי דת
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל חבר הכנסת יעקב פרי.jpg יעקב פרי יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
המשרד לענייני מודיעין יובל שטייניץ.jpg יובל שטייניץ הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
המשרד לנושאים אסטרטגיים
משרד המשפטים Livni at Iftar dinner peace talks Kerry Erekat washington dc CROPPED.jpg ציפי לבני התנועה ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד העלייה והקליטה Sofa Landver 005.jpg סופה לנדבר הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"א באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 10 במאי 2015
ישראל ביתנו
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"א באייר ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 10 במאי 2015 - 14 במאי 2015
המשרד לפיתוח הנגב והגליל Silvan Shaloml.jpg סילבן שלום הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
משרד הפנים Gideonsaar.jpg גדעון סער הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - י"א בחשוון ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בנובמבר 2014
Gilad Erdan.jpg גלעד ארדן הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

י"ב בחשוון ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 5 בנובמבר 2014 - 14 במאי 2015
המשרד להגנת העורף ז' בניסן ה'תשע"ג - ב' בתמוז ה'תשע"ד 18 במרץ 2013 - 30 ביוני 2014
משרד התקשורת ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בחשוון ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 5 בנובמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

י"ב בחשוון ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 5 בנובמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד הרווחה ושירותים החברתיים ראש עיריית דימונה מאיר כהן.jpg מאיר כהן יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ג בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 5 בדצמבר 2014
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה - כ"ו באייר ה'תשע"ה 5 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים Yisrael Katz2010.jpg ישראל כץ הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
משרד התיירות Uzi Landau 001.jpg עוזי לנדאו הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
ישראל ביתנו
משרד התרבות והספורט Limor Livnat 2014 1.jpg לימור לבנת הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
סגני השרים
משרד ראש הממשלה אופיר אקוניס.jpg אופיר אקוניס הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
המשרד להגנת הסביבה י"ז בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 9 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד האוצר מיקי לוי.jpg מיקי לוי יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014
משרד הביטחון ח"כ דני דנון.jpg דני דנון הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ח בתמוז ה'תשע"ד 18 במרץ 2013 - 16 ביולי 2014
משרד החוץ Elkin zeev.jpg זאב אלקין הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג - ח' בכסלו ה'תשע"ד

ח' בכסלו ה'תשע"ד - י"ב באייר ה'תשע"ד

18 במרץ 2013 - 11 בנובמבר 2013

12 בנובמבר 2013 - 12 במאי 2014

Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg צחי הנגבי הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ד' בסיוון ה'תשע"ד - י"ז באייר ה'תשע"ה 2 ביוני 2014 - 6 במאי 2015
משרד הבריאות ב' בכסלו ה'תשע"ה - כ"ה באייר ה'תשע"ה 24 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד החינוך Avi Wartzman1.JPG אבי וורצמן הבית היהודי ז' בניסן ה'תשע"ג - י"ב בכסלו ה'תשע"ה

ט"ז בכסלו ה'תשע"ה - י"א בניסן ה'תשע"ה

18 במרץ 2013 - 4 בדצמבר 2014

8 בדצמבר 2014 - 31 במרץ 2015

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל Hotovely188.JPG ציפי חוטובלי הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בטבת ה'תשע"ד - כ"ה באייר ה'תשע"ה 29 בדצמבר 2014 - 14 במאי 2015
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015
משרד הפנים JPG.פאינה קירשנבאום 1.jpg פאינה קירשנבאום הליכוד - ישראל ביתנו ז' בניסן ה'תשע"ג - י"א בחשוון ה'תשע"ה

י"ב בחשוון ה'תשע"ה - י"א בניסן ה'תשע"ה

18 במרץ 2013 - 4 בנובמבר 2014

5 בנובמבר 2014 - 31 במרץ 2015

ישראל ביתנו
המשרד לשירותי דת Eli-Ben-Dahan-001.jpg אלי בן דהן הבית היהודי ז' בניסן ה'תשע"ג - כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 - 14 במאי 2015

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
הליכוד - ישראל ביתנו 31 8 משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, משרד הביטחון, משרד הפנים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התקשורת, משרד התיירות, המשרד לביטחון הפנים, המשרד לנושאים אסטרטגיים, המשרד לענייני מודיעין, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד העלייה והקליטה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התרבות והספורט משרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 18 במרץ 2013 14 במאי 2015
יש עתיד 19 5 משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל משרד האוצר 4 בדצמבר 2014
הבית היהודי 12 3 משרד הכלכלה, המשרד לשירותי דת, משרד ירושלים והתפוצות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לאזרחים ותיקים משרד החינוך, המשרד לשירותי דת 14 במאי 2015
התנועה 6 2 משרד המשפטים, המשרד להגנת הסביבה - 4 בדצמבר 2014

ממשלת ישראל השלושים וארבע[עריכת קוד מקור | עריכה]

הליכוד כולנו הבית היהודי ש"ס יהדות התורה ישראל ביתנו איחוד מפלגות הימין הימין החדש
שמותיהם של השרים המכהנים מודגשים
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלושים וארבע
כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהנת | 14 במאי 2015 – מכהנת
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
משרד החוץ כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ב באדר א' ה'תשע"ט 14 במאי 2015 – 17 בפברואר 2019
ישראל כץ (cropped).jpg ישראל כץ הליכוד כ"ד באייר ה'תשע"ט – מכהן

י"ב באדר א' ה'תשע"ט – כ"ד באייר ה'תשע"ט (מ״מ)

29 במאי 2019 – מכהן

17 בפברואר 2019 – 29 במאי 2019 (מ״מ)

המשרד לענייני מודיעין כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ' בסיוון ה'תשע"ט 14 במאי 2015 – 23 ביוני 2019
בצלאל סמוטריץ' איחוד מפלגות הימין כ׳ בסיוון ה'תשע"ט – מכהן 23 ביוני 2019 – מכהן
משרד האוצר Moshe Kahlon (6885473331) (cropped).jpg משה כחלון כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
משרד האנרגיה יובל שטייניץ.jpg יובל שטייניץ הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
משרד הביטחון Moshe Ya'alon (cropped).jpg משה יעלון הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ד באייר ה'תשע"ו 14 במאי 2015 – 22 במאי 2016
Avigdor Lieberman 2017.jpg אביגדור ליברמן ישראל ביתנו כ"ב באייר ה'תשע"ו – י' בכסלו ה'תשע"ט 30 במאי 2016 – 18 בנובמבר 2018
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד י"ד באייר ה'תשע"ו – כ"ב באייר ה'תשע"ו

י' בכסלו ה'תשע"ט – ט' בטבת ה'תשע"ט (מ"מ)

ט' בטבת ה'תשע"ט - מכהן

22 במאי 2016 – 30 במאי 2016

18 בנובמבר 2018 – 17 בדצמבר 2018 (מ"מ)

17 בדצמבר 2018 - מכהן

המשרד לביטחון הפנים Yariv Levin.JPG יריב לוין הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – ז' בסיוון ה'תשע"ה 14 במאי 2015 – 25 במאי 2015
Gilad Erdan.jpg גלעד ארדן הליכוד ז' בסיוון ה'תשע"ה – מכהן 25 במאי 2015 – מכהן
משרד הבינוי והשיכון Yoav Galant (19381203941) (cropped).jpg יואב גלנט כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"ה בטבת ה'תשע"ט 14 במאי 2015 – 2 בינואר 2019
Moshe Kahlon (6885473331) (cropped).jpg משה כחלון כולנו כ"ה בטבת ה'תשע"ט – ג' בשבט ה'תשע"ט 2 בינואר 2019 - 9 בינואר 2019
Yifat Shasha-Biton.png יפעת שאשא ביטון כולנו ג' בשבט ה'תשע"ט – מכהנת 9 בינואר 2019 - מכהנת
משרד הבריאות יעקב ליצמן יהדות התורה י"ח באלול ה'תשע"ה – י' בכסלו ה'תשע"ח 2 בספטמבר 2015 – 28 בנובמבר 2017
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ח באלול ה'תשע"ה

י' בכסלו ה'תשע"ח – מכהן

14 במאי 2015 – 2 בספטמבר 2015

28 בנובמבר 2017 – מכהן

המשרד להגנת הסביבה Avi Gabay 2017 (cropped).jpg אבי גבאי כולנו

לא כיהן בכנסת

כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"ג באייר ה'תשע"ו 14 במאי 2015 – 31 במאי 2016
Elkin zeev.jpg זאב אלקין הליכוד כ"ו בתמוז ה'תשע"ה – מכהן 1 באוגוסט 2016 – מכהן
משרד החינוך נפתלי בנט הבית היהודי כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
הימין החדש
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד א' בסיוון ה'תשע"ט – כ׳ בסיוון ה'תשע"ט 4 ביוני 2019 – 23 ביוני 2019
רפי פרץ איחוד מפלגות הימין כ׳ בסיוון ה'תשע"ט – מכהן 23 ביוני 2019 – מכהן
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Ariel uri-yehuda.jpg אורי אריאל הבית היהודי כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
משרד ירושלים ומורשת Elkin zeev.jpg זאב אלקין הליכוד י"ד בסיוון ה'תשע"ה – מכהן 1 ביוני 2015 – מכהן
משרד הכלכלה והתעשייה אריה דרעי.jpg אריה דרעי ש"ס כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"א בחשוון ה'תשע"ו 14 במאי 2015 – 3 בנובמבר 2015
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"א בחשוון ה'תשע"ו – כ"ו בתמוז ה'תשע"ו 3 בנובמבר 2015 – 1 באוגוסט 2016
Moshe Kahlon (6885473331) (cropped).jpg משה כחלון כולנו כ"ו בתמוז ה'תשע"ו – כ"ד בטבת ה'תשע"ז 1 באוגוסט 2016 – 22 בינואר 2017
חבר הכנסת אלי כהן.png אלי כהן כולנו כ"ד בטבת ה'תשע"ז – מכהן 22 בינואר 2017 – מכהן
משרד המדע והטכנולוגיה ח"כ דני דנון.jpg דני דנון הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ב באלול ה'תשע"ה 14 במאי 2015 – 27 באוגוסט 2015
אופיר אקוניס.jpg אופיר אקוניס הליכוד י"ח באלול ה'תשע"ה – מכהן 2 בספטמבר 2015 – מכהן
משרד המשפטים AYELET SHAKED.jpg איילת שקד הבית היהודי כ"ה באייר ה'תשע"ה – א' בסיון ה'תשע"ט 14 במאי 2015 – 4 ביוני 2019
הימין החדש
אמיר אוחנה הליכוד ב' בסיוון ה'תשע"ט - מכהן 5 ביוני 2019 - מכהן
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה Elkin zeev.jpg זאב אלקין הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – ז' בסיוון ה'תשע"ה 14 במאי 2015 – 25 במאי 2015
Gilad Erdan.jpg גלעד ארדן הליכוד ז' בסיוון ה'תשע"ה – מכהן 25 במאי 2015 – מכהן
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים Haim Katz.jpg חיים כץ הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ז באב ה'תשע"ט 14 במאי 2015 – 18 באוגוסט 2019
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד י"ז באב ה'תשע"ט – מכהן 18 באוגוסט 2019 – מכהן
משרד העלייה והקליטה Elkin zeev.jpg זאב אלקין הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"ב באייר ה'תשע"ו 14 במאי 2015 – 30 במאי 2016
Sofa Landver 005.jpg סופה לנדבר ישראל ביתנו כ"ב באייר ה'תשע"ו – י' בכסלו ה'תשע"ט 30 במאי 2016 – 18 בנובמבר 2018
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד י' בכסלו ה'תשע"ט – ט"ו בטבת ה'תשע"ט 18 בנובמבר 2018 – 23 בדצמבר 2018
Yariv Levin.JPG יריב לוין

ממלא מקום

הליכוד ט"ו בטבת ה'תשע"ט – ג' בשבט ה'תשע"ט 23 בדצמבר 2018 - 9 בינואר 2019
Yoav Galant (19381203941) (cropped).jpg יואב גלנט הליכוד כ"ה בטבת ה'תשע"ט - מכהן 9 בינואר 2019 - מכהן
משרד הפנים Silvan Shaloml.jpg סילבן שלום הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – ט"ז בטבת ה'תשע"ו 14 במאי 2015 – 27 בדצמבר 2015
אריה דרעי.jpg אריה דרעי ש"ס א' בשבט ה'תשע"ו – מכהן 11 בינואר 2016 – מכהן
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
המשרד לשוויון חברתי Gila Gamliel.jpg גילה גמליאל הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהנת 14 במאי 2015 – מכהנת
המשרד לשירותי דת David Azulai.jpg דוד אזולאי ש"ס כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"א בחשוון ה'תשע"ט 14 במאי 2015 – 30 באוקטובר 2018
אריה דרעי.jpg אריה דרעי ש"ס ה׳ בחשוון ה'תשע"ט – כ״ד בטבת ה׳תשע״ט 14 באוקטובר 2018 – 1 בינואר 2018
Yitzhak Vaknin.jpg יצחק וקנין ש"ס כ"ד בטבת ה'תשע"ט - מכהן 1 בינואר 2019 - מכהן
המשרד לשיתוף פעולה אזורי Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"ג באלול ה'תשע"ו 14 במאי 2015 – 26 בדצמבר 2016
Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg צחי הנגבי הליכוד כ"ג באלול ה'תשע"ו – מכהן 26 בדצמבר 2016 – מכהן
משרד התיירות Yariv Levin.JPG יריב לוין הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
משרד התפוצות נפתלי בנט הבית היהודי כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהן 14 במאי 2015 – מכהן
הימין החדש
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד א' בסיון ה'תשע"ט - מכהן 4 ביוני 2019 - מכהן
משרד התקשורת Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – כ"ה בשבט ה'תשע"ז 14 במאי 2015 – 21 בפברואר 2017
Tzachi Hanegbi - Kadima.jpg צחי הנגבי

ממלא מקום

הליכוד כ"ה בשבט ה'תשע"ז – כ"ד באייר ה'תשע"ז 21 בפברואר 2017 – 20 במאי 2017
Ayoob Kara (19190927249) (cropped).jpg איוב קרא הליכוד ג' בסיוון ה'תשע"ז – מכהן 28 במאי 2017 – מכהן
Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

ממלא מקום

הליכוד כ"ג בסיוון ה'תשע"ט - כ"ח בסיוון ה'תשע"ט 26 ביוני 2019 - 1 ביולי 2019
דוד אמסלם הליכוד כ"ח בסיוון ה'תשע"ט - מכהן 1 ביולי 2019 - מכהן
משרד התרבות והספורט Mregev.JPG מירי רגב הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – מכהנת 14 במאי 2015 – מכהנת
ללא תיק אופיר אקוניס.jpg אופיר אקוניס הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ח באלול ה'תשע"ה 14 במאי 2015 – 2 בספטמבר 2015
Ze'ev Benyamin Begin.jpg זאב בנימין בגין הליכוד כ"ה באייר ה'תשע"ה – י"ד בסיוון ה'תשע"ה 14 במאי 2015 – 1 ביוני 2015
סגני השרים
משרד ראש הממשלה ירון מזוז הליכוד 13 בינואר 2016 – 4 באוגוסט 2016 ג' בשבט ה'תשע"ו – כ"ט בתמוז ה'תשע"ו
OFFICIAL PHOTO.jpg מיכאל אורן כולנו כ״ט בתמוז ה׳תשע"ו – כ״ה בניסן ה׳תשע״ט 4 באוגוסט 2016 – 30 באפריל 2019
משרד האוצר Yitschak kohen.JPG יצחק כהן ש"ס א' בסיוון ה'תשע"ה – מכהן 19 במאי 2015 – מכהן
משרד הביטחון Eli-Ben-Dahan-001.jpg אלי בן דהן הבית היהודי א' בסיוון ה'תשע"ה – י"ד באייר ה'תשע"ו

כ"ב באייר ה'תשע"ו – י' בכסלו ה'תשע"ט

י"א בכסלו ה'תשע"ט – מכהן

19 במאי 2015 – 22 במאי 2016

30 במאי 2016 – 18 בנובמבר 2018

19 בנובמבר 2018 – מכהן

אח"י
משרד הבינוי והשיכון Emblem of Israel alternative.svg ז'קי לוי הליכוד כ"ח בסיוון ה'תשע"ה – י' בכסלו ה'תשע"ט 15 ביוני 2015 – 18 בנובמבר 2018
משרד הבריאות יעקב ליצמן יהדות התורה א' בסיוון ה'תשע"ה – י"ח באלול ה'תשע"ה

כ"ג בטבת ה'תשע"ח – מכהן

19 במאי 2015 – 2 בספטמבר 2015

10 בינואר 2018 – מכהן

המשרד להגנת הסביבה ירון מזוז הליכוד כ״ט בתמוז ה׳תשע"ה – כ״ה בניסן ה׳תשע״ט 4 באוגוסט 2016 – 30 באפריל 2019
משרד החוץ Hotovely188.JPG ציפי חוטובלי הליכוד א' בסיוון ה'תשע"ה – מכהנת 19 במאי 2015 – מכהנת
משרד החינוך מאיר פרוש.jpg מאיר פרוש יהדות התורה א' בסיוון ה'תשע"ה – מכהן 19 במאי 2015 – מכהן
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי ש"ס א' בסיוון ה'תשע"ה – א' בשבט ה'תשע"ו 19 במאי 2015 – 11 בינואר 2016
משרד הפנים ירון מזוז הליכוד כ"ח בסיוון ה'תשע"ה – ט"ז בטבת ה'תשע"ו

י"ז בטבת ה'תשע"ו – א' בשבט ה'תשע"ו

15 ביוני 2015 – 27 בדצמבר 2015

28 בדצמבר 2015 – 11 בינואר 2016

Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי ש"ס ג' בשבט ה'תשע"ו – כ"ט באלול ה'תשע"ז

ז' בתשרי ה'תשע"ט – מכהן

13 בינואר 2016 – 20 בספטמבר 2017

27 בספטמבר 2017 – מכהן

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
הכנסת העשרים
הליכוד 30 11 משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, המשרד לביטחון הפנים, משרד התקשורת, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התיירות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד המודיעין, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד התרבות והספורט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, משרד ירושלים ומורשת, המשרד לנושאים אסטרטגיים, משרד ההסברה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון, שר בלי תיק המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד הבינוי והשיכון 14 במאי 2015 -
כולנו 10 3 משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה והתעשייה משרד ראש הממשלה
הבית היהודי 5 1 משרד החינוך, משרד התפוצות, משרד החקלאות, משרד המשפטים משרד הביטחון 30 באפריל 2019
ש"ס 7 2 משרד הפנים, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת משרד האוצר, משרד הפנים, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל -
יהדות התורה 6 1 משרד הבריאות משרד החינוך
הימין החדש 3 2 משרד החינוך, משרד התפוצות, משרד המשפטים - 30 בדצמבר 2018 30 באפריל 2019
ישראל ביתנו 5[3] 2 משרד הביטחון, משרד העלייה והקליטה - 25 במאי 2016 18 בנובמבר 2018
הכנסת העשרים ואחת
הליכוד 34 13 משרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה, משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, משרד ירושלים ומורשת, משרד המדע והטכנולוגיה, המשרד לענייני מודיעין, משרד המשפטים, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העלייה והקליטה, המשרד לשוויון חברתי, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התיירות, משרד התפוצות, משרד התקשורת, משרד התרבות והספורט 14 במאי 2015 -
ש"ס 8 2 משרד הפנים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת משרד האוצר, משרד הפנים, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
יהדות התורה 8 0 - משרד הבריאות, משרד החינוך
איחוד מפלגות הימין 5 3 משרד החינוך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 30 באפריל 2019
כולנו 4 2 משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה והתעשייה 14 במאי 2015
אח"י 1 0 - משרד הביטחון 2 ביוני 2019

ממשלת ישראל השלושים וחמש[עריכת קוד מקור | עריכה]

הליכוד כחול לבן ש"ס יהדות התורה העבודה דרך ארץ הבית היהודי גשר
שמותיהם של השרים המכהנים מודגשים
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה
ממשלת ישראל השלושים וחמש
כ"ג באייר ה'תש"ף – מכהנת | 17 במאי 2020 – מכהנת
משרד שר מפלגה כהונה תפקידים נוספים בממשלה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Benjamin-Netanyahu-0026.jpg ראש הממשלה

בנימין נתניהו

הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד ראש הממשלה החילופי Benny Gantz 2019 (cropped).jpg ראש הממשלה החילופי

בנימין גנץ

כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד הביטחון
מיכאל ביטון - חוסן לישראל.jpg שר במשרד הביטחון

מיכאל ביטון

כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד האוצר ישראל כץ (cropped).jpg ישראל כץ הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד האנרגיה יובל שטייניץ.jpg יובל שטייניץ הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
המשרד לביטחון הפנים MK Amir Ohana (cropped).jpg אמיר אוחנה הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד הבינוי והשיכון יעקב ליצמן יהדות התורה כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן אחראי על רשות מקרקעי ישראל
משרד הבריאות יולי אדלשטיין - תמונת פרופיל.jpg יואל אדלשטיין הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד הדיגיטל והסייבר הלאומי Dudi Amsalem.jpg דוד אמסלם הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן

אחראי על:

המשרד להגנת הסביבה Gila Gamliel.jpg גילה גמליאל הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
המשרד לענייני השכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
המשרד למשאבי המים
המשרד לענייני התיישבות Tzipi Hotovely - November 2018.jpg ציפי חוטובלי הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד החוץ Gabi Ashkenazi (Blue and White).jpg גבי אשכנזי כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
המשרד לחיזוק וקידום קהילתי OLevyAS5V7987.JPG אורלי לוי-אבקסיס גשר כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד החינוך Yoav Galant (19381203941) (cropped).jpg יואב גלנט הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד החקלאות ופיתוח הכפר Alon Schuster.jpeg אלון שוסטר כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד ירושלים ומורשת Rafi Peretz.jpg רפי פרץ הבית היהודי כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד הכלכלה והתעשייה Amir Peretz 2019.jpg עמיר פרץ העבודה כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד המדע והטכנולוגיה Yizhar Shai, 2015.jpg יזהר שי כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
  • חבר קבינט הקורונה
המשרד לענייני מודיעין חבר הכנסת אלי כהן.png אלי כהן הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד המשפטים Avi Nissenkorn (1) (cropped).jpg אבי ניסנקורן כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה אורית פרקש הכהן- חוסן לישראל.jpg אורית פרקש הכהן כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים איציק שמולי (cropped).jpg איציק שמולי העבודה כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה.jpg פנינה תמנו-שטה כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד הפנים אריה דרעי.jpg אריה דרעי ש"ס כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
המשרד לשוויון חברתי מירב כהן - חוסן לישראל.jpg מירב כהן כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד המיעוטים
המשרד לשירותי דת הרב יעקב אביטן.jpg יעקב אביטן ש"ס

לא מכהן בכנסת

כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
המשרד לשיתוף פעולה אזורי Gilad Erdan.jpg גלעד ארדן הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים Alberto Fernández a su llegada a Israel - 02 (cropped).jpg מירי רגב הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד התיירות אסף זמיר כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
  • חבר קבינט הקורונה
משרד התפוצות Omer Yankelevich (cropped).jpg עומר ינקלביץ' כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהנת 17 במאי 2020 - מכהנת
משרד התקשורת Yoaz Hendel (28285751636) (cropped).jpg יועז הנדל דרך ארץ כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
משרד התרבות והספורט חילי טרופר - חוסן לישראל.jpg יחיאל טרופר כחול לבן כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
ללא תיק Tzachi Hanegbi. Photo by Haim Zach - GPO.jpg צחי הנגבי הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף - מכהן 17 במאי 2020 - מכהן
סגני השרים
משרד ראש הממשלה Fateen mulla.jpg פטין מולא הליכוד ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
משרד האוצר Yitschak kohen.JPG יצחק כהן ש"ס ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
המשרד לביטחון הפנים Emblem of Israel alternative.svg גדי יברקן הליכוד ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
משרד הבריאות יואב קיש.jpg יואב קיש הליכוד ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
משרד החינוך מאיר פרוש.jpg מאיר פרוש יהדות התורה ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי ש"ס ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
משרד הפנים Emblem of Israel alternative.svg יואב בן-צור ש"ס ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב יהדות התורה ב' בסיוון ה'תש"ף - מכהן 25 במאי 2020 - מכהן

סיעות היחדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

סיעה מושבים בכנסת שרים בממשלה משרדי השרים משרדי סגני השרים כניסה לממשלה יציאה מן הממשלה
הליכוד 36 10 משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד האנרגיה, המשרד לביטחון הפנים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, המשרד לענייני מודיעין, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד הבריאות, המשרד לביטחון הפנים
כחול לבן 15 12 משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד המשפטים, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, משרד העלייה והקליטה, המשרד לשוויון חברתי, משרד התיירות, משרד התפוצות, משרד התרבות והספורט
ש"ס 9 2 משרד הפנים, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המרד לשירותי דת
יהדות התורה 7 1 משרד הבינוי והשיכון
העבודה 3 2 משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
דרך ארץ 2 1 משרד התקשורת
גשר 1 1 המשרד לקידום ולחיזוק קהילתי
רפי פרץ (סיעת יחיד) 1 1 משרד ירושלים ומורשת
  1. ^ לאחר התפצלות סיעת העצמאות נותרו לסיעת העבודה 8 מושבים
  2. ^ סיעה שהתפצלה מסיעת העבודה בינואר 2011
  3. ^ מספר המנדטים של המפלגה לאחר פרישת אורלי לוי-אבוקסיס מהקואליציה. קודם לכן למפלגה היו 6 מנדטים.