משתמש:אני ואתה/ערכי אורח חיים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

  [ עריכה ] נושאים כלליים

ברכות המצוות - שיחה | לשם ייחוד - שיחה |

הנהגת האדם בבוקר

מודה אני - שיחה | תיקון חצות - שיחה | כיפה (יהדות) - שיחה | משהה נקביו - שיחה | בל תשקצו - שיחה | ברכת אשר יצר - שיחה |

הלכות ציצית

ציצית - שיחה | טלית - שיחה |

הלכות תפילין

תפילין - שיחה | הנחת תפילין - שיחה | כתב סת"ם - שיחה |

הלכות ברכות השחר ושאר ברכות

ברכות התורה - שיחה | ברכות השחר - שיחה | פרשת הקורבנות - שיחה | פסוקי דזמרה - שיחה | אשרי יושבי ביתך - שיחה | נשמת כל חי - שיחה | שליח ציבור - שיחה | קדיש - שיחה | ברכו - שיחה |

הלכות קריאת שמע

ברכות קריאת שמע - שיחה | קריאת שמע - שיחה |

הלכות תפלה

תפילה (יהדות) - שיחה | תפילת נשים ביהדות - שיחה | תפילת שחרית - שיחה | תפילת ותיקין - שיחה | מניין - שיחה | גרטל - שיחה | תפילת העמידה - שיחה | תפילת מעין שמונה עשרה - שיחה | תפילת הדרך - שיחה | תפילת בית המדרש - שיחה | תפילת שמונה עשרה - שיחה | ברכת אבות - שיחה | ברכת גבורות - שיחה | ברכת קדושת השם - שיחה | ברכת חונן הדעת - שיחה | ברכת תשובה - שיחה | ברכת סליחה - שיחה | ברכת גאולה - שיחה | ברכת רפואה - שיחה | ברכת השנים - שיחה | ברכת קיבוץ גלויות - שיחה | ברכת המשפט - שיחה | ברכת המינים - שיחה | על הצדיקים - שיחה | ברכת ירושלים - שיחה | מצמיח קרן ישועה - שיחה | ברכת שומע תפילה - שיחה | ברכת עבודה - שיחה | ברכת ההודאה - שיחה | ברכת שים שלום - שיחה | חזרת הש"ץ - שיחה | קדושה (תפילה) - שיחה |

הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים

ברכת כהנים - שיחה | מצוות קידוש זרעו של אהרן - שיחה | וידוי (יהדות) - שיחה | תחנון - שיחה | אבן משכית - שיחה | קדושה דסידרא - שיחה | למנצח - שיחה | עלינו לשבח - שיחה | שיר של יום - שיחה | פיטום הקטורת - שיחה |

הלכות קריאת ספר תורה

קריאת התורה - שיחה | טעמי המקרא - שיחה | עלייה לתורה - שיחה | חזק חזק ונתחזק - שיחה | גלילה - שיחה | הגבהה - שיחה |

הלכות בית הכנסת

בית כנסת - שיחה | בית מדרש - שיחה | תשמיש קדושה - שיחה | ארון קודש - שיחה | גניזה - שיחה

הלכות נטילת ידים

נטילת ידיים - שיחה |

הלכות בציעת הפת, סעודה וברכת המזון

פת הבאה בכיסנין - שיחה | בל תשחית - שיחה | מים אחרונים - שיחה | ברכת המזון - שיחה | רצה (תפילה) - שיחה | זימון - שיחה |

הלכות ברכת הפירות

ברכה - שיחה | ברכות הנהנין - שיחה | ברכה ראשונה - שיחה | ברכה אחרונה - שיחה | שבעת המינים - שיחה | ברכת בורא נפשות - שיחה | ברכה אחת מעין שלוש - שיחה | שומע כעונה - שיחה | ברכה לבטלה - שיחה | ברכת הגומל - שיחה | הטוב והמטיב - שיחה | ברוך דיין האמת - שיחה | ברכות הראייה - שיחה | ברכת האילנות - שיחה | ברכת החמה - שיחה |

הלכות תפילת המנחה

תפילת מנחה - שיחה | פלג המנחה - שיחה |

הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית

תפילת ערבית - שיחה | ברכת ברוך ה' לעולם - שיחה | קריאת שמע על המיטה - שיחה |

הלכות שבת (סדר היום)

שבת - שיחה | יום חול - שיחה | בית התקיעה - שיחה | תוספת שבת - שיחה | בגדי שבת - שיחה | נרות שבת ויום טוב - שיחה | קבלת שבת - שיחה | תפילת ערבית של שבת - שיחה | תפילת שבע - שיחה | קידוש - שיחה | עונג שבת - שיחה | סעודות שבת - שיחה | סעודת ליל שבת - שיחה | לחם משנה (מנהג) - שיחה | רצה (תפילה) - שיחה | תפילת שחרית של שבת - שיחה | פרשת השבוע - שיחה | הפטרה - שיחה | שניים מקרא ואחד תרגום - שיחה | תפילה לשלום המלכות - שיחה | תפילה לשלום המדינה - שיחה | תפילה לשלום חיילי צה"ל - שיחה | יקום פורקן - שיחה | ברכת החודש - שיחה | אב הרחמים - שיחה | תפילת מוסף - שיחה | סעודת יום שבת - שיחה | סעודה שלישית - שיחה | מוצאי שבת - שיחה | ברכת הלבנה - שיחה | הבדלה - שיחה | מלווה מלכה - שיחה |

הלכות שבת (איסורי מלאכה)

ל"ט אבות מלאכה - שיחה | השהיה (שבת) - שיחה | החזרה (שבת) - שיחה | בישול (מלאכה) - שיחה | טחינה (מלאכה) - שיחה | מלאכת מחשבת - שיחה | דבר שאינו מתכוון - שיחה | טחינה (מלאכה) - שיחה | שעון שבת - שיחה | מעלית שבת - שיחה | מעשה שבת - שיחה | מוקצה מחמת מיאוס - שיחה | מוקצה - שיחה | נולד (מוקצה) - שיחה | שינוי (הלכה) - שיחה | גוי של שבת - שיחה |

הלכות שבת (הלכות ערובין)

הלכות עירובין - שיחה | הוצאה מרשות לרשות - שיחה | ארבע רשויות השבת - שיחה | רשות הרבים (הלכה) - שיחה | רשות היחיד - שיחה | כרמלית (שבת) - שיחה | מקום פטור - שיחה | עירוב - שיחה | צורת הפתח - שיחה | תל המתלקט - שיחה | פסי ביראות - שיחה | היתר שאיבת מים בשבת - שיחה | מחיצה (הלכה) - שיחה | שבת הואיל והותרה הותרה - שיחה | מבוי - שיחה | לחי (הלכה) - שיחה | קורה (הלכה) - שיחה | איסור טלטול בין רשויות היחיד - שיחה | תיקון חצרות ומבואות - שיחה | עירוב חצרות - שיחה | חצר (הלכה) - שיחה | רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה - שיחה | שכירת רשות - שיחה | ביטול רשות - שיחה | שיתוף מבואות - שיחה |

הלכות תחומין

מדידת תחום שבת - שיחה |

הלכות ערובי תחומין

עירוב תחומין - שיחה |

הלכות ראש חודש

יעלה ויבוא - שיחה | קריאת ההלל - שיחה |

הלכות פסח

אסרו חג - שיחה | שבת הגדול - שיחה | שלוש רגלים - שיחה | פסח - שיחה | בדיקת חמץ - שיחה | חמץ - שיחה | הגעלת כלים - שיחה | מכירת חמץ - שיחה | מנהג איסור קטניות - שיחה | מצה - שיחה | מצה שמורה - שיחה | תענית בכורות - שיחה | אתה בחרתנו מכל העמים - שיחה | ליל הסדר - שיחה | קערת ליל הסדר - שיחה | הגדה של פסח - שיחה | סיפור יציאת מצרים - שיחה | ארבע כוסות - שיחה | הא לחמא עניא - שיחה | מה נשתנה - שיחה | ארבעה בנים - שיחה | אפיקומן - שיחה | ברכת השיר - שיחה תפילת טל - שיחה | ספירת העומר - שיחה | מוצאי חג - שיחה | תענית בה"ב - שיחה | מנהגי אבלות בימי ספירת העומר - שיחה | ל"ג בעומר - שיחה | שלושת ימי ההגבלה - שיחה שבועות - שיחה | תיקון ליל שבועות - שיחה

הלכות יום טוב

חגי ישראל ומועדיו - שיחה | יום טוב - שיחה | מלאכת אוכל נפש - שיחה | יום טוב שני של גלויות - שיחה | יום טוב הסמוך לשבת - שיחה | עירוב תבשילין - שיחה | חול המועד - שיחה | הלוח העברי - שיחה | לא אד"ו ראש - שיחה | מולד הלבנה - שיחה | שנה מעוברת - שיחה | לא אד"ו ראש - שיחה | תלת דפורענותא - שיחה | שבע דנחמתא - שיחה |

הלכות תשעה באב ושאר התעניות

תענית - שיחה | צום גדליה - שיחה | עשרה בטבת - שיחה | שבעה עשר בתמוז - שיחה | ימי בין המצרים - שיחה | שבת חזון - שיחה | סעודה מפסקת - שיחה | תשעה באב - שיחה | קינות לתשעה באב - שיחה | תפילת נחם - שיחה |

הלכות תענית

תפילת עננו - שיחה | תעניות גשמים - שיחה | יום כיפור קטן - שיחה |

הלכות ראש השנה

סליחות - שיחה | ימים נוראים - שיחה | ראש השנה - שיחה | סדר ליל ראש השנה - שיחה | תפילת אבינו מלכנו - שיחה | תקיעת שופר - שיחה | תפילת תשע - שיחה | מלכויות זכרונות ושופרות - שיחה | תשליך - שיחה | עשרת ימי תשובה - שיחה |

הלכות יום הכיפורים

יום הכיפורים - שיחה | כפרות - שיחה | ברכת הבנים - שיחה | סדר תפילות יום הכיפורים - שיחה | כל נדרי - שיחה | תפילת נעילה - שיחה |

הלכות סוכה

סוכות - שיחה | סוכה - שיחה | לבוד - שיחה | דופן עקומה - שיחה |

הלכות לולב

ארבעת המינים - שיחה | לולב - שיחה | אושפיזין - שיחה | שמחת בית השואבה - שיחה | הושענות - שיחה | הושענא רבה - שיחה | חיבוט ערבה - שיחה | שמחת תורה - שיחה | שמיני עצרת - שיחה | הקפות - שיחה

הלכות חנוכה

ימי הודאה - שיחה | חנוכה - שיחה | הדלקת נרות חנוכה - שיחה | חנוכייה - שיחה | על הנסים - שיחה | ארבע פרשיות - שיחה | מצוות זכירת מעשי עמלק - שיחה | מחיית זכר עמלק - שיחה |

הלכות מגילה ופורים

תענית אסתר - שיחה | פורים - שיחה | מקרא מגילה - שיחה | משלוח מנות - שיחה | מתנות לאביונים - שיחה | סעודת פורים - שיחה |