משתמש:אני ואתה/ערכי הלכה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

דף זה כולל קישורים אל כל הערכים שתחת הקטגוריות הקשורות להלכה ואל דפי השיחה שלהם. מטרת הדף לאפשר מעקב אחרי כל הדפים הללו על ידי שימוש בשינויים בדפים המקושרים, ובהזנות ה-Atom שהוא מאפשר. אני אשתדל לעדכן את הדף הזה בדפים חדשים המתווספים לקטגוריות מעת לעת.

אני מקווה להוסיף לכאן בהקדם את כל הערכים התורניים שנמצאים תחת הקטגוריה יהדות.

הערה טכנית: אחרי שמעדכנים דף מדפי המשנה (הלשוניות), צריך לבצע שמירה נוספת לדף הראשי (הדף הזה), כדי שהעדכון ישפיע על ה"שינויים בדפים המקושרים".


טוען את הלשוניות...

  [ עריכה ] נושאים כלליים

ברכות המצוות - שיחה | לשם ייחוד - שיחה |

הנהגת האדם בבוקר

מודה אני - שיחה | תיקון חצות - שיחה | כיפה (יהדות) - שיחה | משהה נקביו - שיחה | בל תשקצו - שיחה | ברכת אשר יצר - שיחה |

הלכות ציצית

ציצית - שיחה | טלית - שיחה |

הלכות תפילין

תפילין - שיחה | הנחת תפילין - שיחה | כתב סת"ם - שיחה |

הלכות ברכות השחר ושאר ברכות

ברכות התורה - שיחה | ברכות השחר - שיחה | פרשת הקורבנות - שיחה | פסוקי דזמרה - שיחה | אשרי יושבי ביתך - שיחה | נשמת כל חי - שיחה | שליח ציבור - שיחה | קדיש - שיחה | ברכו - שיחה |

הלכות קריאת שמע

ברכות קריאת שמע - שיחה | קריאת שמע - שיחה |

הלכות תפלה

תפילה (יהדות) - שיחה | תפילת נשים ביהדות - שיחה | תפילת שחרית - שיחה | תפילת ותיקין - שיחה | מניין - שיחה | גרטל - שיחה | תפילת העמידה - שיחה | תפילת מעין שמונה עשרה - שיחה | תפילת הדרך - שיחה | תפילת בית המדרש - שיחה | תפילת שמונה עשרה - שיחה | ברכת אבות - שיחה | ברכת גבורות - שיחה | ברכת קדושת השם - שיחה | ברכת חונן הדעת - שיחה | ברכת תשובה - שיחה | ברכת סליחה - שיחה | ברכת גאולה - שיחה | ברכת רפואה - שיחה | ברכת השנים - שיחה | ברכת קיבוץ גלויות - שיחה | ברכת המשפט - שיחה | ברכת המינים - שיחה | על הצדיקים - שיחה | ברכת ירושלים - שיחה | מצמיח קרן ישועה - שיחה | ברכת שומע תפילה - שיחה | ברכת עבודה - שיחה | ברכת ההודאה - שיחה | ברכת שים שלום - שיחה | חזרת הש"ץ - שיחה | קדושה (תפילה) - שיחה |

הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים

ברכת כהנים - שיחה | מצוות קידוש זרעו של אהרן - שיחה | וידוי (יהדות) - שיחה | תחנון - שיחה | אבן משכית - שיחה | קדושה דסידרא - שיחה | למנצח - שיחה | עלינו לשבח - שיחה | שיר של יום - שיחה | פיטום הקטורת - שיחה |

הלכות קריאת ספר תורה

קריאת התורה - שיחה | טעמי המקרא - שיחה | עלייה לתורה - שיחה | חזק חזק ונתחזק - שיחה | גלילה - שיחה | הגבהה - שיחה |

הלכות בית הכנסת

בית כנסת - שיחה | בית מדרש - שיחה | תשמיש קדושה - שיחה | ארון קודש - שיחה | גניזה - שיחה

הלכות נטילת ידים

נטילת ידיים - שיחה |

הלכות בציעת הפת, סעודה וברכת המזון

פת הבאה בכיסנין - שיחה | בל תשחית - שיחה | מים אחרונים - שיחה | ברכת המזון - שיחה | רצה (תפילה) - שיחה | זימון - שיחה |

הלכות ברכת הפירות

ברכה - שיחה | ברכות הנהנין - שיחה | ברכה ראשונה - שיחה | ברכה אחרונה - שיחה | שבעת המינים - שיחה | ברכת בורא נפשות - שיחה | ברכה אחת מעין שלוש - שיחה | שומע כעונה - שיחה | ברכה לבטלה - שיחה | ברכת הגומל - שיחה | הטוב והמטיב - שיחה | ברוך דיין האמת - שיחה | ברכות הראייה - שיחה | ברכת האילנות - שיחה | ברכת החמה - שיחה |

הלכות תפילת המנחה

תפילת מנחה - שיחה | פלג המנחה - שיחה |

הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית

תפילת ערבית - שיחה | ברכת ברוך ה' לעולם - שיחה | קריאת שמע על המיטה - שיחה |

הלכות שבת (סדר היום)

שבת - שיחה | יום חול - שיחה | בית התקיעה - שיחה | תוספת שבת - שיחה | בגדי שבת - שיחה | נרות שבת ויום טוב - שיחה | קבלת שבת - שיחה | תפילת ערבית של שבת - שיחה | תפילת שבע - שיחה | קידוש - שיחה | עונג שבת - שיחה | סעודות שבת - שיחה | סעודת ליל שבת - שיחה | לחם משנה (מנהג) - שיחה | רצה (תפילה) - שיחה | תפילת שחרית של שבת - שיחה | פרשת השבוע - שיחה | הפטרה - שיחה | שניים מקרא ואחד תרגום - שיחה | תפילה לשלום המלכות - שיחה | תפילה לשלום המדינה - שיחה | תפילה לשלום חיילי צה"ל - שיחה | יקום פורקן - שיחה | ברכת החודש - שיחה | אב הרחמים - שיחה | תפילת מוסף - שיחה | סעודת יום שבת - שיחה | סעודה שלישית - שיחה | מוצאי שבת - שיחה | ברכת הלבנה - שיחה | הבדלה - שיחה | מלווה מלכה - שיחה |

הלכות שבת (איסורי מלאכה)

ל"ט אבות מלאכה - שיחה | השהיה (שבת) - שיחה | החזרה (שבת) - שיחה | בישול (מלאכה) - שיחה | טחינה (מלאכה) - שיחה | מלאכת מחשבת - שיחה | דבר שאינו מתכוון - שיחה | טחינה (מלאכה) - שיחה | שעון שבת - שיחה | מעלית שבת - שיחה | מעשה שבת - שיחה | מוקצה מחמת מיאוס - שיחה | מוקצה - שיחה | נולד (מוקצה) - שיחה | שינוי (הלכה) - שיחה | גוי של שבת - שיחה |

הלכות שבת (הלכות ערובין)

הלכות עירובין - שיחה | הוצאה מרשות לרשות - שיחה | ארבע רשויות השבת - שיחה | רשות הרבים (הלכה) - שיחה | רשות היחיד - שיחה | כרמלית (שבת) - שיחה | מקום פטור - שיחה | עירוב - שיחה | צורת הפתח - שיחה | תל המתלקט - שיחה | פסי ביראות - שיחה | היתר שאיבת מים בשבת - שיחה | מחיצה (הלכה) - שיחה | שבת הואיל והותרה הותרה - שיחה | מבוי - שיחה | לחי (הלכה) - שיחה | קורה (הלכה) - שיחה | איסור טלטול בין רשויות היחיד - שיחה | תיקון חצרות ומבואות - שיחה | עירוב חצרות - שיחה | חצר (הלכה) - שיחה | רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה - שיחה | שכירת רשות - שיחה | ביטול רשות - שיחה | שיתוף מבואות - שיחה |

הלכות תחומין

מדידת תחום שבת - שיחה |

הלכות ערובי תחומין

עירוב תחומין - שיחה |

הלכות ראש חודש

יעלה ויבוא - שיחה | קריאת ההלל - שיחה |

הלכות פסח

אסרו חג - שיחה | שבת הגדול - שיחה | שלוש רגלים - שיחה | פסח - שיחה | בדיקת חמץ - שיחה | חמץ - שיחה | הגעלת כלים - שיחה | מכירת חמץ - שיחה | מנהג איסור קטניות - שיחה | מצה - שיחה | מצה שמורה - שיחה | תענית בכורות - שיחה | אתה בחרתנו מכל העמים - שיחה | ליל הסדר - שיחה | קערת ליל הסדר - שיחה | הגדה של פסח - שיחה | סיפור יציאת מצרים - שיחה | ארבע כוסות - שיחה | הא לחמא עניא - שיחה | מה נשתנה - שיחה | ארבעה בנים - שיחה | אפיקומן - שיחה | ברכת השיר - שיחה תפילת טל - שיחה | ספירת העומר - שיחה | מוצאי חג - שיחה | תענית בה"ב - שיחה | מנהגי אבלות בימי ספירת העומר - שיחה | ל"ג בעומר - שיחה | שלושת ימי ההגבלה - שיחה שבועות - שיחה | תיקון ליל שבועות - שיחה

הלכות יום טוב

חגי ישראל ומועדיו - שיחה | יום טוב - שיחה | מלאכת אוכל נפש - שיחה | יום טוב שני של גלויות - שיחה | יום טוב הסמוך לשבת - שיחה | עירוב תבשילין - שיחה | חול המועד - שיחה | הלוח העברי - שיחה | לא אד"ו ראש - שיחה | מולד הלבנה - שיחה | שנה מעוברת - שיחה | לא אד"ו ראש - שיחה | תלת דפורענותא - שיחה | שבע דנחמתא - שיחה |

הלכות תשעה באב ושאר התעניות

תענית - שיחה | צום גדליה - שיחה | עשרה בטבת - שיחה | שבעה עשר בתמוז - שיחה | ימי בין המצרים - שיחה | שבת חזון - שיחה | סעודה מפסקת - שיחה | תשעה באב - שיחה | קינות לתשעה באב - שיחה | תפילת נחם - שיחה |

הלכות תענית

תפילת עננו - שיחה | תעניות גשמים - שיחה | יום כיפור קטן - שיחה |

הלכות ראש השנה

סליחות - שיחה | ימים נוראים - שיחה | ראש השנה - שיחה | סדר ליל ראש השנה - שיחה | תפילת אבינו מלכנו - שיחה | תקיעת שופר - שיחה | תפילת תשע - שיחה | מלכויות זכרונות ושופרות - שיחה | תשליך - שיחה | עשרת ימי תשובה - שיחה |

הלכות יום הכיפורים

יום הכיפורים - שיחה | כפרות - שיחה | ברכת הבנים - שיחה | סדר תפילות יום הכיפורים - שיחה | כל נדרי - שיחה | תפילת נעילה - שיחה |

הלכות סוכה

סוכות - שיחה | סוכה - שיחה | לבוד - שיחה | דופן עקומה - שיחה |

הלכות לולב

ארבעת המינים - שיחה | לולב - שיחה | אושפיזין - שיחה | שמחת בית השואבה - שיחה | הושענות - שיחה | הושענא רבה - שיחה | חיבוט ערבה - שיחה | שמחת תורה - שיחה | שמיני עצרת - שיחה | הקפות - שיחה

הלכות חנוכה

ימי הודאה - שיחה | חנוכה - שיחה | הדלקת נרות חנוכה - שיחה | חנוכייה - שיחה | על הנסים - שיחה | ארבע פרשיות - שיחה | מצוות זכירת מעשי עמלק - שיחה | מחיית זכר עמלק - שיחה |

הלכות מגילה ופורים

תענית אסתר - שיחה | פורים - שיחה | מקרא מגילה - שיחה | משלוח מנות - שיחה | מתנות לאביונים - שיחה | סעודת פורים - שיחה |


  [ עריכה ] נושאים כלליים

איסור והיתר - שיחה | מאכלות אסורים - שיחה | כשרות - שיחה | משגיח כשרות - שיחה | איסור הנאה - שיחה |

הלכות שחיטה

נבלה (יהדות) - שיחה | שחיטה (הלכה) - שיחה | א שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא - שיחה | ו-י סכין שחיטה - שיחה | יג בן פקועה - שיחה | טז אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד - שיחה | כח כיסוי הדם - שיחה |

הלכות טריפות

טרפה - שיחה |

הלכות מתנות כהונה

מתנות כהונה - שיחה | זרוע, לחיים וקיבה - שיחה |

הלכות אבר מן החי

אבר מן החי - שיחה |

הלכות בשר שנתעלם מן העין

בשר שנתעלם מן העין - שיחה |

הלכות חלב

חלב (שומן) - שיחה | איסור אכילת חלב - שיחה |

הלכות דם

סה גיד הנשה - שיחה |

הלכות מליחה

הכשרת בשר - שיחה |

הלכות בהמה וחיה טהורה

פג שטירל - שיחה | פד ירקות ללא חרקים - שיחה |

הלכות בשר בחלב

בשר בחלב - שיחה | צה-צו פרווה (כשרות) - שיחה |

הלכות תערובות

תערובת (הלכה) - שיחה | קיב-קטו הלכות הרחקה מגויים - שיחה | קיב פת עכו"ם - שיחה | קיג בישולי גויים - שיחה | קטו חלב נוכרי - שיחה |

הלכות הכשר וטבילת כלים

קכ טבילת כלים - שיחה |

הלכות יין נסך

יין נסך - שיחה | קכג חרס הדרייני - שיחה | קכז עד אחד נאמן באיסורין - שיחה |

הלכות עבודת כוכבים

עבודה זרה - שיחה | קמא איסור עשיית פסל - שיחה | קנא לא תחנם - שיחה | קנז ייהרג ואל יעבור - שיחה | קנז חילול השם - שיחה |

הלכות ריבית

איסור ריבית - שיחה | קסז היתר עסקה - שיחה |

הלכות חוקות העובדי כוכבים

קעח דרכי האמורי - שיחה |

הלכות מעונן ומכשף

איסורי כישוף ביהדות - שיחה |

הלכות כתובת קעקע וקריחה

הלכות גילוח

פאות - שיחה |

הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה

לא ילבש - שיחה | לא ילבש - שיחה |

הלכות נידה

נידה - שיחה | קפג חומרא דרבי זירא - שיחה | קפד פרישה סמוך לווסת - שיחה | קצ כתם (נידה) - שיחה | קצד לידה - שיחה | קפג שבעה נקיים - שיחה | קפז עקרות הלכתית - שיחה | קצו הפסק טהרה - שיחה | קצח טבילה (יהדות) - שיחה | קצח חציצה - שיחה |

הלכות מקוואות

מקווה - שיחה |

הלכות נדרים

נדר - שיחה | נזיר (יהדות) - שיחה |

הלכות שבועות

שבועה - שיחה | שבועת שווא ושבועת שקר - שיחה |

הלכות כיבוד אב ואם

רמ כיבוד אב ואם - שיחה | רמא איסור הכאת הורים - שיחה |

הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם

רמד והדרת פני זקן - שיחה | רמד קימת כבוד - שיחה | רמד אב בית דין - שיחה |

הלכות תלמוד תורה

מצוות תלמוד תורה - שיחה | ביטול תורה - שיחה| פרנסה מלימוד תורה - שיחה | הסכם יששכר וזבולון - שיחה |

הלכות צדקה

צדקה (יהדות) - שיחה | מעשר כספים - שיחה | רנב פדיון שבויים - שיחה | רנו גבאי צדקה - שיחה | רנז בל תאחר - שיחה |

הלכות מילה

ברית מילה - שיחה | סנדק - שיחה | כיסא אליהו - שיחה |

הלכות עבדים

הלכות גרים

גיור - שיחה |

הלכות ספר תורה

ספר תורה - שיחה | רעא קלף - שיחה | רעא גוויל - שיחה | רעא דיו סת"ם - שיחה | רעו מחיקת השם - שיחה |

הלכות מזוזה

מזוזה - שיחה |

הלכות שילוח הקן

שילוח הקן - שיחה |

הלכות חדש

מצוות התלויות בארץ - שיחה | איסור חדש - שיחה |

הלכות ערלה

איסור ערלה - שיחה | נטע רבעי - שיחה | ט"ו בשבט (מועד) - שיחה |

הלכות כלאי הכרם

כלאיים - שיחה |

הלכות כלאי זרעים

הלכות כלאי בהמה

הלכות כלאי בגדים

שעטנז - שיחה |

הלכות פדיון בכור

קידוש בכורות - שיחה | פדיון הבן - שיחה |

הלכות בכור בהמה טהורה בכור בהמה טהורה - שיחה |

הלכות פטר חמור

פטר חמור - שיחה |

הלכות חלה

הפרשת חלה - שיחה |

הלכות תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות - שיחה | תרומה גדולה - שיחה | טבל - שיחה | דמאי - שיחה | וידוי מעשרות - שיחה | עונת המעשרות - שיחה |

הלכות מתנות עניים וראשית הגז

מתנות עניים - שיחה | עוללות - שיחה | ראשית הגז - שיחה |

הלכות נידוי וחרם

נידוי (הלכה) - שיחה | חרם (הלכה) - שיחה | תלמיד חכם שסרח - שיחה |

הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס

שלה ביקור חולים - שיחה |

הלכות קריעה

קריעה (אבלות) - שיחה |

הלכות אבילות

אבלות (יהדות) - שיחה | שמא אנינות - שיחה | שמד הספד - שיחה | שנב תכריכים - שיחה | שנז איסור הלנת המת - שיחה | שנט לא תחמוד - שיחה | שסא הלוויה - שיחה | שסב קבורה (יהדות) - שיחה | שעד מת מצווה - שיחה | שעו ניחום אבלים - שיחה | שעח סעודת הבראה - שיחה |

תג יום ליקוט עצמות - שיחה |

  [ עריכה ]

נושאים כלליים

משפט עברי - שיחה |

הלכות דיינים

בית דין (הלכה) - שיחה | דיין (הלכה) - שיחה | אגרות בית דין - שיחה | א סמיכה לרבנות - שיחה | ב הפקר בית דין הפקר - שיחה | ג כתב סירוב - שיחה | ד עביד איניש דינא לנפשיה - שיחה | ז אין עד נעשה דיין - שיחה | יב פשרה - שיחה | יח הכרעת רוב בדיינים - שיחה | כה טענת קים לי - שיחה | כו ערכאות של גויים - שיחה:ערכאות של גויים |

הלכות עדות

עדות (הלכה) - שיחה | שבועת העדות - שיחה | ל דרישה וחקירה - שיחה | לג-לז פסולי עדות - שיחה | לד אדם קרוב אצל עצמו - שיחה | לד פלגינן - שיחה | לח עד זומם - שיחה |

הלכות הלואה

נד אסמכתא (קניין) - שיחה | ס אודיתא - שיחה | סה יהא מונח עד שיבוא אליהו - שיחה | סז שמיטת כספים - שיחה | סז פרוזבול - שיחה |

הלכות טוען ונטען

מיגו - שיחה | עה ברי ושמא - שיחה | פא הודאת בעל דין - שיחה | צא חנווני על פנקסו - שיחה |

הלכות גביית מלוה

צח אדרכתא - שיחה |

הלכות גביית חוב מהיתומים

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים

אחריות נכסים - שיחה |

הלכות אפותיקי

אפותיקי - שיחה |

הלכות העושה שליח לגבות חובו

הלכות הרשאה

הלכות ערב

הלכות חזקת מטלטלין

המוציא מחברו עליו הראיה - שיחה | קלח שניים אוחזין בטלית - שיחה | קלט כל דאלים גבר - שיחה |

הלכות חזקת קרקעות

הלכות נזקי שכנים

הלכות שותפים בקרקע

קנז-קס היזק ראייה - שיחה |

הלכות חלוקת שותפות

הלכות מצרנות

בר מצרא - שיחה |

הלכות שותפים

הלכות שלוחין

שליח (הלכה) - שיחה |

הלכות מקח וממכר

קצ, קצד, קצט קניין כסף - שיחה | קצב חזקה (קניין) - שיחה | קצה קניין חליפין - שיחה | רא סיטומתא - שיחה | רב קניין אגב - שיחה | רז אסמכתא (קניין) - שיחה | רז דברים שבלב אינם דברים - שיחה | רט דבר שלא בא לעולם - שיחה | רכ אבר שהנשמה תלויה בו - שיחה |

הלכות אונאה ומקח טעות

רכז אונאה - שיחה | רכז איסור הונאת כספים - שיחה | רכח אונאת דברים - שיחה | רכח גניבת דעת - שיחה | רכח איסור הונאת הגר - שיחה | רלב אין הולכין בממון אחר הרוב - שיחה | רלז עני המהפך בחררה - שיחה |

הלכות מתנה

רמג זכין לאדם שלא בפניו - שיחה |

הלכות מתנת שכיב מרע

שכיב מרע - שיחה

הלכות אבידה ומציאה

השבת אבידה - שיחה | רסב ייאוש שלא מדעת - שיחה |

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים

מצוות פריקה וטעינה - שיחה | צער בעלי חיים (יהדות) - שיחה |

הלכות הפקר ונכסי הגר

הפקר - שיחה |

הלכות נחלות

הלכות אפוטרופוס

הלכות פקדון

דיני שומרים - שיחה |

הלכות שומר שכר

הלכות אומנים

הלכות שוכר

הלכות חכירות וקבלנות

הלכות שכירות פועלים

שלח לא תחסום שור בדישו - שיחה |

הלכות שאלה

הלכות גניבה

תשלומי כפל - שיחה | תשלומי ארבעה וחמישה - שיחה | הגונב מגנב פטור - שיחה | שנא קם ליה בדרבה מיניה - שיחה |

הלכות גזילה

גזל - שיחה | שס תקנת השבים - שיחה | שסג זה נהנה וזה לא חסר - שיחה | שעו הסגת גבול (יהדות) - שיחה |

הלכות נזיקין

שפה היזק שאינו ניכר - שיחה | שפו גרמא בנזיקין - שיחה |

הלכות מאבד ממון חבירו בידים

מוסר (הלכה) - שיחה |

הלכות נזקי ממון

ארבעה אבות נזיקין - שיחה | נזקי בהמה - שיחה | שפט קרן (אב נזיקין) - שיחה | שצ-שצא שן ורגל - שיחה | תי בור (אב נזיקין) - שיחה |

הלכות חובל בחבירו

תכ הלבנת פנים - שיחה | תכג דמי ולדות - שיחה | תכה ארבע מיתות בית דין - שיחה | תכה הבא במחתרת - שיחה | תכה רודף - שיחה |

הלכות שמירת נפש

תכו לא תעמוד על דם רעך - שיחה | תכז מצוות מעקה - שיחה |

תכז שמירת הנפש - שיחה |

  [ עריכה ]

נושאים כלליים

ביאה - שיחה | נישואים - שיחה | טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו - שיחה |

הלכות פריה ורביה

א פרייה ורבייה - שיחה | א חרם דרבנו גרשום - שיחה | א היתר מאה רבנים - שיחה | ב עשרת היוחסין - שיחה | ג כהן - שיחה | ג כהן מוחזק - שיחה:כהן מוחזק ד פסול חיתון - שיחה | ד ממזר - שיחה | ד פסק דין האח והאחות - שיחה | ד נתינים - שיחה | ה סריס חמה - שיחה | ו איסורי נישואים לכהן - שיחה | ז חלל (יהדות) - שיחה |

הלכות אישות

ט אישה קטלנית - שיחה | י מחזיר גרושתו - שיחה | טו איסור עריות - שיחה | טו לא תנאף - שיחה | יז עגינות - שיחה | כא צניעות (יהדות) - שיחה | כא איסור הסתכלות בערווה - שיחה | כא שמירת נגיעה - שיחה | כא קול באישה ערווה - שיחה | כא כיסוי ראש לנשים (הלכה) - שיחה | כב איסור ייחוד - שיחה | כג איסור משכב זכר - שיחה |

הלכות קידושין

קידושין - שיחה | חופה וקידושין - שיחה | אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה - שיחה | לא טבעת נישואין - שיחה | לד ברכת אירוסין - שיחה | נג תקנות שו"ם - שיחה | נה חופה - שיחה | נה חדר ייחוד - שיחה | סב שבע ברכות - שיחה | סה הכנסת כלה - שיחה |

הלכות כתובות

כתובה - שיחה | סט-עו שאר כסות ועונה - שיחה | ע מזונות - שיחה | עו מצוות עונה - שיחה | פה נכסי מלוג - שיחה | פה נכס צאן ברזל - שיחה | צו מי שהיה נשוי שלוש נשים - שיחה |

הלכות גיטין

גט - שיחה | קכא הגט מקליווא - שיחה | קמג גט על תנאי - שיחה | קנד סרבנות גט - שיחה | קנד הסכם לכבוד הדדי - שיחה |

הלכות מיאון

מיאון - שיחה |

הלכות יבום

ייבום וחליצה - שיחה |

הלכות חליצה


הלכות חליצה ויבום


הלכות אונס ומפתה


הלכות סוטה

סוטה (הלכה) - שיחה |

המים המאררים - שיחה |

  [ עריכה ]

מבנה המקדש

אבן השתייה - שיחה | אולם (בית המקדש) - שיחה | אחורי בית הכפורת - שיחה | בין האולם ולמזבח - שיחה | בית החליפות - שיחה | בית המוקד - שיחה | בית המטבחיים - שיחה | בית המקדש הראשון - שיחה | בית המקדש השלישי - שיחה | בית המקדש השני - שיחה | בית המקדש של יוליאנוס - שיחה | בית המקדש - שיחה | בית התקיעה - שיחה | ההיכל - שיחה | החיל - שיחה | המנורה - שיחה | המשכן - שיחה | הסורג - שיחה | העזרה - שיחה | הפרוכת - שיחה | הר הבית - שיחה | השיתין - שיחה | התפוח (בית המקדש) - שיחה | זיהוי מקום המקדש - שיחה | חצר המשכן - שיחה | יריעות המשכן - שיחה | לשכות העזרה - שיחה | לשכת בית אבטינס - שיחה | לשכת הגולה - שיחה | לשכת הגזית - שיחה | לשכת הכלים - שיחה | לשכת הפרווה - שיחה | לשכת פנחס המלביש - שיחה | לשכת פרהדרין - שיחה | מבנה בית המקדש - שיחה | מסיבה (בית המקדש) - שיחה | מערכת הקטורת - שיחה | עזרת נשים (בית המקדש) - שיחה | קודש הקודשים - שיחה | שער ניקנור - שיחה | שערי המקדש - שיחה | תאים (בית המקדש) - שיחה |

כלי המקדש

ארון הברית - שיחה | המגרפה (בית המקדש) - שיחה | המנורה - שיחה | הפרוכת - שיחה | כיור (כלי המקדש) - שיחה | כלי שרת - שיחה | כפורת - שיחה | מזבח הזהב - שיחה | מזבח העולה - שיחה | פסכתר - שיחה | שולחן הפנים - שיחה | שמן המשחה - שיחה |

בגדי הכהונה

אבנט (בגד כהונה) - שיחה | אורים ותומים - שיחה | אפוד - שיחה | בגדי כהונה - שיחה | חושן - שיחה | כתונת (בגד כהונה) - שיחה | מכנסיים (בגד כהונה) - שיחה | מעיל (בגד כהונה) - שיחה | מצנפת (בגד כהונה) - שיחה | ציץ - שיחה |

קרבנות

ביכורים - שיחה | במות - שיחה | לחם הפנים - שיחה | מליקה - שיחה | מנחת העומר - שיחה | מנחת חינוך (קורבן) - שיחה | מעשר בהמה - שיחה | נותר - שיחה | נסכים (קורבן) - שיחה | סמיכה (קורבן) - שיחה | עולת ראייה (קורבן) - שיחה | עורות קדשים - שיחה | פסח שני - שיחה | קורבן (יהדות) - שיחה | קורבן אשם - שיחה | קורבן התמיד - שיחה | קורבן חטאת - שיחה | קורבן יולדת - שיחה | קורבן מוסף - שיחה | קורבן מנחה - שיחה | קורבן עולה - שיחה | קורבן עוף - שיחה | קורבן פסח - שיחה | קורבן שלמים - שיחה | קורבן תודה - שיחה | קורבן תודה - שיחה | קטורת הסמים - שיחה | שלמי חגיגה - שיחה | שלמי שמחה - שיחה | שעיר לעזאזל (מצווה) - שיחה | שתי הלחם - שיחה | תמורה (קורבנות) - שיחה |

עבודת המקדש

הדלקת הנרות במקדש - שיחה | המערכה הגדולה - שיחה | חזה ושוק - שיחה | חידוש עבודת הקורבנות - שיחה | טומאה הותרה בציבור - שיחה | יום הכיפורים בבית המקדש - שיחה | מצוות ערבה במקדש - שיחה | מצוות שמירת המקדש - שיחה | ניסוך המים - שיחה | פיס (בית המקדש) - שיחה | קידוש ידיים ורגליים - שיחה | קריאת הגבר - שיחה | שמחת בית השואבה - שיחה | תרומת הדשן - שיחה |

העובדים במקדש

אמרכל - שיחה | בעל מום - שיחה | כ"ד משמרות כהונה - שיחה | כהן גדול - שיחה | סגן הכהנים - שיחה | פרחי כהונה - שיחה |

הקדשות

גזבר (בית המקדש) - שיחה | הקדש (הלכה) - שיחה | מחצית השקל - שיחה | מעילה (הלכה) - שיחה | ערך (יהדות) - שיחה |

טומאה וטהרה

אב הטומאה - שיחה | ולד הטומאה - שיחה | טובל ושרץ בידו - שיחה | טומאה וטהרה - שיחה | טומאת ידיים - שיחה | נגע הצרעת - שיחה | פרה אדומה - שיחה | פרה אדומה - שיחה |

צרעת הבתים - שיחה |

  [ עריכה ]

מצוות שונות

אמונה באלוהים - שיחה | אשת יפת תואר - שיחה | בל תוסיף ובל תגרע - שיחה | בן סורר ומורה - שיחה | זקן ממרא - שיחה | ייחוד השם - שיחה | לא תרצח - שיחה | מורא מקדש - שיחה | מסית - שיחה | מצוות אהבת ה' - שיחה | מצוות בניין בית המקדש - שיחה | מצוות הקהל - שיחה | מצוות יישוב ארץ ישראל - שיחה | מרא דאתרא - שיחה | עגלה ערופה - שיחה | עיר הנידחת - שיחה | עיר מקלט - שיחה | ערי הלויים - שיחה | קידוש החודש - שיחה | רוצח בשגגה - שיחה | שנת היובל - שיחה |

בין אדם לחברו

אהבת ישראל (מצווה) - שיחה | איסור גניבת אדם - שיחה | איסור לשון הרע - שיחה | גמילות חסדים - שיחה | הוצאת שם רע - שיחה | הכנסת אורחים - שיחה | ואהבת לרעך כמוך - שיחה | לא תקום ולא תטור - שיחה |

שמיטה

אוצר בית דין - שיחה | אוצר הארץ - שיחה | איסור ספיחין - שיחה | היתר מכירה - שיחה | מלאכות שביעית - שיחה | מצע מנותק - שיחה | פולמוס השמיטה - שיחה | שמיטה - שיחה |

מושגים כלליים

אומדנא - שיחה | אי אפשי בתקנת חכמים - שיחה | אין מעבירין על המצוות - שיחה | אם למסורת ואם למקרא - שיחה | אנן סהדי - שיחה | אסמכתא (דרשה) - שיחה | ביטול איסור לכתחילה - שיחה | בין השמשות - שיחה | בניין אב - שיחה | ברירה (הלכה) - שיחה | גוי - שיחה | גזרה שווה - שיחה | גזרת הכתוב - שיחה | דון מינה ואוקי באתרה - שיחה | דרכיה דרכי נועם - שיחה | דרכי שלום - שיחה | הלכה ואין מורין כן - שיחה | הלכה למשה מסיני - שיחה | הלכה - שיחה | הלכה כבתראי - שיחה | הנץ החמה - שיחה | התראה (הלכה) - שיחה | חזקה (הלכה) - שיחה | חיה (יהדות) - שיחה | חמירא סכנתא מאיסורא - שיחה | חצות (הלכה) - שיחה | חרש, שוטה וקטן - שיחה | טומטום - שיחה | טורח ציבור - שיחה | כוח דהיתרא עדיף - שיחה | כוי - שיחה | כרת - שיחה | לאו הניתק לעשה - שיחה | לאו הניתק לעשה - שיחה | לכתחילה ודיעבד - שיחה | לפני עיוור לא תתן מכשול - שיחה | מטא-הלכה - שיחה | מידות שהתורה נדרשת בהן - שיחה | מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה - שיחה | מילתא אגב אורחא - שיחה | מנהג (יהדות) - שיחה | מצווה הבאה בעבירה - שיחה | מצווה - שיחה | מצוות לא תעשה - שיחה | מצוות עשה שהזמן גרמן - שיחה | מצוות עשה - שיחה | מראית עין - שיחה | משומד - שיחה | נבל ברשות התורה - שיחה | נהרא נהרא ופשטיה - שיחה | סעודת מצווה - שיחה | ספק (הלכה) - שיחה | עלות השחר - שיחה | עשה דוחה לא תעשה - שיחה | פוק חזי מאי עמא דבר - שיחה | פיקוח נפש - שיחה | פסיקת הלכה - שיחה פרוטה (מטבע עתיק) - שיחה | צאת הכוכבים - שיחה | צמצום (הלכה) - שיחה | קל וחומר - שיחה | רוב (הלכה) - שיחה | רשות (בעלות) - שיחה | רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה - שיחה | שאלת חכם - שיחה | שוגג ומזיד - שיחה | שעות זמניות - שיחה | שקיעת החמה - שיחה | שתי שערות - שיחה | תדיר ושאינו תדיר - שיחה | תקנת חכמים - שיחה |

שונות נוספות

אונס (הלכה) - שיחה | אמה עברייה - שיחה | בר מצווה - שיחה | בת מצווה - שיחה | גר תושב - שיחה | הלכות צבא - שיחה | המתת חסד בהלכה - שיחה | הפלה מלאכותית - שיחה | חידוש הסמיכה - שיחה | טוען רבני - שיחה | לא בשמים היא - שיחה | לוי (יהדות) - שיחה | מלחמת מצווה - שיחה | מלחמת רשות - שיחה | מלקות (הלכה) - שיחה | מניין המצוות על פי הרמב"ם - שיחה | מניין המצוות על פי הרמב"ן - שיחה | מניין המצוות על פי ספר החינוך - שיחה | סנהדרין - שיחה | עבד כנעני - שיחה | עבד עברי - שיחה | ערי הכהנים - שיחה | פיתוי (הלכה) - שיחה | שבע מצוות בני נח - שיחה | שבע מצוות דרבנן - שיחה | שיטת הממשל ביהדות - שיחה | תינוק שנשבה - שיחה | תקנות אושא - שיחה | תקנות הקהילה - שיחה | תרי"ג מצוות - שיחה |

מנהגים ופולקלור

אוזן המן - שיחה | אזכרה - שיחה | אל מלא רחמים - שיחה | ברית יצחק - שיחה | ברכה (של מנהיג דתי) - שיחה | ברכת הבנים - שיחה | דמי חנוכה - שיחה | וימפל - שיחה | זבד הבת - שיחה | חברה קדישא - שיחה | חלאקה - שיחה | ט"ו באב (מועד) - שיחה | יום השנה - שיחה | יזכור - שיחה | לביבה - שיחה | מי שברך - שיחה | מימונה - שיחה | נר נשמה - שיחה | סביבון - שיחה | סופגנייה - שיחה | סיום מסכת - שיחה | סעודת אסתר - שיחה | עדלאידע - שיחה | פורים שני - שיחה | פורים שפיל - שיחה | צלחת אירוסין - שיחה | קיטל - שיחה | רב פורים - שיחה | רעשן - שיחה | שבת שירה - שיחה | שובבי"ם - שיחה | שלום זכר - שיחה תיקון הכללי - שיחה | תנאים (אירוסין) - שיחה | תענית דיבור - שיחה |


100%

ערכים חדשים שיסודרו כשיהיה לי חשק[עריכת קוד מקור | עריכה]

מתעסק, בית דין של כהנים, שבועת היסת, מאמר (הלכה), מודה במקצת, יבמה שנאסרה שעה אחת, צרת הבת, מלאכת מעמר, מלאכת דש, מלאכת בורר, מלאכת שוחט, מלאכת קורע, מלאכת מעבד, מלאכת ממחק, מלאכת מחתך, מלאכת כותב, מלאכת מוחק, מלאכת בונה, מלאכת טוחן, כוונה (יהדות), מלאכת מבשל, מקלקל (שבת), אין אדם חוטא ולא לו, תפיסה (משפט עברי), סימני כשרות בבעלי חיים, קניין ארבע אמות, גזל הגר, כל אלמנה ויתום לא תענון, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, מעקה (הלכה), פריקה וטעינה (מצווה), שמירת המקדש, תלמוד תורה (מצווה), דרכיה דרכי נועם, כתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, פולמוס השבת ביפן, הקהל (מצווה), הכשר מצווה