נטיית הפועל בגרמנית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בגרמנית, פעלים מוטים בהתאם לשימוש בהם: כמו באנגלית (שפה קרובה), גם הם תלויים בגוף (זהות) ובמספר הדקדוקי של נושא המשפט, כמו גם בזמן ובמודוס (דרך). צורת המקור של הפעלים בגרמנית היא שם הפועל, שבדרך כלל מורכב מהצורה של הפועל לבד עם סיומת e)n)-. במהלך נטייתם של פעלים רגילים, הסיומת הזו מושמטת ומוחלפת בסיומות אחרות.

בדרך כלל, הצורות החריגות של פעלים בַשפה קיימות כדי לאפשר הגייה יותר קלה וברורה. כמו כן, לרוב התנועה שנמצאת במרכז המילה היא זאת שמשתנה בדרכים לא צפויות (למרות שגם הסיומות יכולות להשתנות במידה מועטה). השינוי הזה הוא לעיתים קרובות שינוי מקום ההגייה של התנועה למקום יותר קדמי בפה. לתהליך הזה קוראים אומלאוט גרמאני. עם זאת, מספר פעלים כגון sein ("להיות/to be") הם חריגים במלואם.

בזמנים רבים בגרמנית, הפועל נשאר בצורה שאיננה תלויה בנושא ואליו מתלווה פועל עזר שמטים אותו. לדוגמה: Ich habe das Buch gekauft (תרגום: "קניתי את הספר/I have bought the book").

הזמנים והמודוסים שלהלן דורשים הטיה ישירה של הפועל:

 • הווה פשוט (Präsens)
 • עבר פשוט (Imperfekt או Präteritum)
 • ציווי (Imperativ)
 • זמנים מורכבים (Perfekt, צורת הבינוני (past participle) שאיננה תלויה בנושא)
 • תנאי I ו־II (קוניונקטיב, Konjunktiv)

זמנים ומודוסים בגרמנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפעלים בגרמנית יש מגוון צורות המביעות מספר וסטטוס חברתי:

 • גוף ראשון יחיד: ich, "אני"
 • גוף שני בלתי רשמי: du, "את/אתה" (כמו בפנייה אל חבר)
 • גוף שני בלתי רשמי: Du, "את/אתה" (כמו בפנייה אל חבר, צורה אפשרית במכתבים, באופן מסורתי משתמשים בה בכל סוגי הפּניות)
 • גוף שלישי: sie, er, es "היא, הוא, זה/it" (אותה הצורה בשביל שלושתם)
 • גוף ראשון רבים: wir, "אנחנו"
 • גוף שני רבים: ihr
 • גוף שני נימוסי: Sie "את/ה/ם/ן" (תמיד עם אות גדולה בהתחלה)
 • גוף שלישי רבים: sie "הם/ן" (בלי אות גדולה)

בגרמנית, הרבים בגוף ראשון ושלישי וצורת הרבים הנימוסית בגוף שני כולם זהים מבחינת נטיית הפועל. משתמשים ב־Sie בגוף שני כדי להתייחס לאיש אחד או יותר בעל מעמד גבוה.

להלן סיכום של הזמנים, המודוסים והאספקטים בשפה הגרמנית:

 • צורת ההווה בגרמנית מקבילה להווה הפשוט ("I walk to work every day") ולהווה הממושך (באנגלית: פרזנט פרוגרסיב, "I am walking to work right now") באנגלית. להווה הממושך אין מקבילה בגרמנית תקנית (ראו להלן בשביל חלופה במשלב הדיבור).
 • את צורת ההווה המושלם (באנגלית: פרפקט או פרזנט פרפקט, "I have gone to work") יוצרים ברובה, כמו באנגלית, בעזרת הפועל "to have" (בגרמנית: "haben") וצורת הבינוני (past participle) של הפועל שממוקמת בסוף הפסוקית. כמה פעלים עומדים שקשורים בתנועה או בשינוי לוקחים את המקבילה של הפועל be (בגרמנית: "sein") במקום את "haben". הדבר יכול להיות תלוי במשמעות המדויקת של המשפט. כדאי לציין שמשתמשים בשניהם בזמן ההווה, וששניהם פעלים חריגים.
  • Er hat das Buch gelesen ("הוא קרא את הספר/He has read the book")
  • Er ist ins Kino gegangen (תרגום: "הוא הלך לקולנוע/He has gone into the cinema", מילולי: "He is into the cinema gone")
 • עבר פשוט (באנגלית: אימפרפקט, "I closed the door"). הפועל יכול להיות רגיל או חריג.
 • העבר המושלם (באנגלית: פלופרפקט, "...I had read the book, when") זהה ברובו להווה המושלם. משתמשים בו בצורות של "haben" ו־"sein" המותאמות לעבר המושלם.
  • Er hatte das Buch gelesen ("הוא קרא את הספר/He had read the book")
  • Er war ins Kino gegangen ("הוא הלך לקולנוע/He had gone into the cinema")
 • העתיד הפשוט (באנגלית: פיוצ'ר טנס, "I will read the book או I'm going to read the book"). יוצרים אותו באמצעות צורת העתיד המתאימה של werden (להפוך ל־) ושם פועל (כמו באנגלית).
  • Ich werde das Buch lesen ("אני אקרא את הספר/I will read the book")
 • את הציווי (באנגלית: אימפרטיב, "פתח את הדלת!/!Open the door") יוצרים בעזרת הטיה ישירה של הפועל. הוא תלוי במספר ובמעמד של האנשים שאליהם מתייחסים, בניגוד לציווי באנגלית שמשתמש רק בשם הפועל.
  • Sei ruhig ("היה בשקט!/!Be quiet", כשמדברים לאדם יחיד), אבל Seien Sie ruhig כשמדברים לאיש בעל סמכות.
 • את התנאי (באנגלית: קונדישיונל, "I would do it") ניתן ליצור בעזרת הפועל würden (המקביל ל־would) ושם הפועל הרלוונטי שממוקם בסוף הפסוקית (clause).
  • (I would love her) Ich würde sie lieben
 • קיימות גם צורות נוספות של התנאי (הנקראות Konjunktiv I & II, בשביל נטיות ההווה והעבר). הן מקבילות לצורות באנגלית כגון If I were rich או If I loved him (אבל גם It would be great), והן קיימות בשביל כל פועל בנטיית ההווה והעבר. לעיתים קרובות אין משתמשים בהם כאשר מדובר בפעלים שאינם שכיחים. בשביל ליצור את התנאי בזמן עתיד, משתמשים בצורת התנאי של werden ובשם פועל.
  • If I were rich; Wenn ich reich wäre
  • If I had more money; Wenn ich mehr Geld hätte
  • It would be fantastic; Es wäre fantastisch
 • את צורת הסביל (באנגלית: פאסיב, "זה נעשה/It is done") ניתן ליצור בכל זמן. יוצרים אותה בעזרת צורת הבינוני (past participle) והצורה המתאימה של הפועל werden (להפוך ל־).[1]
  • The lawn is being mowed; Der Rasen wird gemäht (מילולית, "The lawn becomes/is becoming mowed")
  • The lawn was mowed; Der Rasen wurde gemäht (מילולית, "The lawn became/was becoming mowed")
  • The lawn has been mowed; Der Rasen ist gemäht geworden
  • The lawn will be mowed; Der Rasen wird gemäht werden
  • The lawn would be mowed; Der Rasen würde gemäht werden
 • לפעמים משתמשים בצורת ההווה ביחד עם שם תואר כדי להביע עתיד:
  • Tomorrow, I am going to buy groceries; Morgen kaufe ich Lebensmittel (מילולית: Tomorrow, I buy groceries)

פעלים רגילים מסוג en- (פעלים רפים) (lieben, "לאהוב")[עריכת קוד מקור | עריכה]

הטבלאות שלהלן מכילות רק את הזמנים הפשוטים ואת הצורות הפעילות (active): אלה שיוצרים אותם באמצעות הטיה ישירה של הפועל.

Non-finite
Infinitiv Präsens lieben
Infinitiv Futur I lieben werden
substantivierter Infinitiv das Lieben (gen. des Liebens)
Partizip I Präsens liebend (liebender, liebende, liebendes, liebende)
(Partizip II (Perfekt geliebt (geliebter, geliebte, geliebtes, geliebte)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens liebe liebst liebt lieben liebt lieben
(Imperfekt (Präteritum liebte liebtest liebte liebten liebtet liebten
Futur I werde lieben wirst lieben wird lieben werden lieben werdet lieben werden lieben
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde lieben würdest lieben würde lieben würden lieben würdet lieben würden lieben
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I liebe liebest liebe lieben liebet lieben
Konjunktiv II liebte liebtest liebte liebten liebtet liebten
Futur I werde lieben werdest lieben werde lieben werden lieben werdet lieben werden lieben
Imperativ du er wir ihr sie/Sie
lieb(e) liebe lieben liebt lieben

ההשמטה של הסיומת e- (יחיד, ציווי) במשלב הדיבור היא כמעט מחייבת. במשלב הסטנדרטי ניתן להשמיטה וניתן להשאירה: !lieb או !liebe, או, למשל, !sag או !sage.

הסיומת e- (גוף ראשון, יחיד) של ההווה תמיד נשמרת בסגנון כתיבה רגיל, אבל גם לפעמים ניתן להשמיטה במשלב הדיבור. הדבר יותר נפוץ כאשר הפועל בא באמצע המשפט, וכשהוא בא בסופו הדבר קצת פחות נפוץ.

פעלים רגילים מסוג n- (פעלים רפים) (handeln, "לפעול")[עריכת קוד מקור | עריכה]

כשהשורש של הפועל (verb stem) מסתיים ב־el- או er-, הסיומת en- מושמטת לטובת n-.

Non-finite
Present infinitive handeln
Infinitiv Futur I handeln werden
substantivierter Infinitiv das Handeln (gen. des Handelns)
Partizip I Praesens handelnd (handelnder, handelnde, handelndes, handelnde)
(Partizip II (Perfekt gehandelt (gehandelter, gehandelte, gehandeltes, gehandelte)
Indicative ich du er wir ihr sie/Sie
Present handle/handele handelst handelt handeln handelt handeln
Präteritum handelte handeltest handelte handelten handeltet handelten
Futur I werde handeln wirst handeln wird handeln werden handeln werdet handeln werden handeln
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde handeln würdest handeln würde handeln würden handeln würdet handeln würden handeln
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I handle handlest handle handlen handlet handlen
Konjunktiv II handelte handeltest handelte handelten handeltet handelten
Futur I werde handeln werdest handeln werde handeln werden handeln werdet handeln werden handeln
Imperative du wir ihr Sie
handle handeln handelt handeln

פעלים רגילים מסוג ten- (פעלים רפים) (arbeiten, "לעבוד")[עריכת קוד מקור | עריכה]

כשהשורש של הפועל מסתיים ב־t-, מוספת -e- לפני רוב הסיומות כדי להימנע מכמות גדולה של עיצורים במקום אחד (consonant cluster).

Non-finite
Infinitiv Präsens arbeiten
Infinitiv Futur I arbeiten werden
substantivierter Infinitiv das Arbeiten (gen. des Arbeitens)
Partizip I Praesens arbeitend (arbeitender, arbeitende, arbeitendes, arbeitende)
(Partizip II (Perfekt gearbeitet (gearbeiteter, gearbeitetet, gearbeitetes, gearbeitete)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens arbeite arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet arbeiten
Präteritum arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteten
Futur I werde arbeiten wirst arbeiten wird arbeiten werden arbeiten werdet arbeiten werden arbeiten
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde arbeiten würdest arbeiten würde arbeiten würden arbeiten würdet arbeiten würden arbeiten
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I arbeite arbeitest arbeite arbeiten arbeitet arbeiten
Konjunktiv II arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteten
Futur I werde arbeiten werdest arbeiten werde arbeiten werden arbeiten werdet arbeiten werden arbeiten
Imperativ du wir ihr Sie
arbeite arbeiten arbeitet arbeiten

פעלים חריגים מסוג en- (פעלים חזקים) (fahren, "לנהוג")[עריכת קוד מקור | עריכה]

פעלים מסוימים משנים את התנועה שבמרכזם בגוף שני ושלישי ביחיד. הם בדרך כלל משתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה:

 • e → ie
 • e → i
 • a → ä
Non-finite
Infinitiv Präsens fahren
Infinitiv Futur I fahren werden
substantivierter Infinitiv das Fahren (gen. des Fahrens)
Partizip I Praesens (fahrend fahrender, fahrende, fahrendes, fahrende)
(Partizip II (Perfekt gefahren (gefahrener, gefahrene, gefahrenes, gefahrene)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens fahre fährst fährt fahren fahrt fahren
Präteritum fuhr fuhrst fuhr fuhren fuhrt fuhren
Futur I werde fahren wirst fahren wird fahren werden fahren werdet fahren werden fahren
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde fahren würdest fahren würde fahren würden fahren würdet fahren würden fahren
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I fahre fahrest fahre fahren fahret fahren
Konjunktiv II führe führest führe führen führet führen
Futur I werde fahren werdest fahren werde fahren werden fahren werdet fahren werden fahren
Imperativ du wir ihr Sie
(fahr(e fahren fahrt fahren

פעלים חריגים מסוג en- (פעלים חזקים) (geben, "לתת")[עריכת קוד מקור | עריכה]

Non-finite
Infinitiv Präsens geben
Infinitiv Futur I geben werden
substantivierter Infinitiv das Geben (gen. des Gebens)
Partizip I Praesens gebend (gebender, gebende, gebendes, gebende)
(Partizip II (Perfekt gegeben (gegebener, gegebene, gegebenes, gegangene)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens gebe gibst gibt geben gebt geben
Präteritum gab gabst gab gaben gabt gaben
Futur I werde geben wirst geben wird geben werden geben werdet geben werden geben
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde geben würdest geben würde geben würden geben würdet geben würden geben
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I gebe gebest gebe geben gebet geben
Konjunktiv II gäbe gäbest gäbe gäben gäbet gäben
Futur I werde geben werdest geben werde geben werden geben werdet geben werden geben
Imperativ du wir ihr Sie
gib geben gebt geben

פעלים חריגים (gehen, "ללכת")[עריכת קוד מקור | עריכה]

(פסקה זו זקוקה להשלמה)

Non-finite
Infinitiv Präsens gehen
Infinitiv Futur I gehen werden
substantivierter Infinitiv das Gehen (gen. des Gehens)
Partizip I Praesens gehend (gehender, gehende, gehendes, gehende)
(Partizip II (Perfekt gegangen (gegangener, gegangene, gegangenes, gegangene)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens gehe gehst geht gehen geht gehen
Präteritum ging gingst ging gingen gingt gingen
Futur I werde gehen wirst gehen wird gehen werden gehen werdet gehen werden gehen
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde gehen würdest gehen würde gehen würden gehen würdet gehen würden gehen
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I gehe gehest gehe gehen gehet gehen
Konjunktiv II ginge gingest ginge gingen ginget gingen
Futur I werde gehen werdest gehen werde gehen werden gehen werdet gehen werden gehen
Imperativ du wir ihr Sie
geh(e) gehen geht gehen

פעלים מודאליים (dürfen, "רשאי/may")[עריכת קוד מקור | עריכה]

בפעלים מודאליים, התנועה שבשורש של הפועל משתנה בכל ההטיות של היחיד בהווה הפשוט. השינויים הללו ייחודיים לכל פועל. בנוסף לכך, הסיומת תושמט בהטיות של גוף ראשון ושלישי ביחיד בהווה הפשוט.

Non-finite
Infinitiv Präsens dürfen
Infinitiv Futur I dürfen werden
substantivierter Infinitiv das Dürfen (gen. des Dürfens)
Partizip I Praesens dürfend (dürfender, dürfende, dürfendes, dürfende)
(Partizip II (Perfekt gedurft (gedurfter, gedurfte, gedurftes, gedurfte)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens darf darfst darf dürfen dürft dürfen
Präteritum durfte durftest durfte durften durftet durften
Futur I werde dürfen wirst dürfen wird dürfen werden dürfen werdet dürfen werden dürfen
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde dürfen würdest dürfen würde dürfen würden dürfen würdet dürfen würden dürfen
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen
Konjunktiv II dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften
Futur I werde dürfen werdest dürfen werde dürfen werden dürfen werdet dürfen werden dürfen
Imperativ du wir ihr Sie
dürfe dürfen dürft dürfen

werden ("להפוך, יהיה", בעזרתו יוצרים את צורת ה־Passiv I ואת העתיד)[עריכת קוד מקור | עריכה]

Non-finite
Infinitiv Präsens werden
Infinitiv Futur I werden werden
substantivierter Infinitiv das Werden (gen. des Werdens)
Partizip I Praesens werdend (werdender, werdende, werdendes, werdende)
(Partizip II (Perfekt geworden (gewordener, gewordene, geworndenes, gewordene ("להפוך") / worden (פועל עזר))
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens werde wirst wird werden werdet werden
Präteritum wurde (arch. ward) wurdest (arch. wardst) wurde (arch. ward) wurden wurdet wurden
Futur I werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde werden würdest werden würde werden würden werden würdet werden würden werden
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I werde werdest werde werden werdet werden
Konjunktiv II würde würdest würde würden würdet würden
Futur I werde werden werdest werden werde werden werden werden werdet werden werden werden
Imperativ du wir ihr Sie
werde werden werdet werden

sein ("להיות", בעזרתו יוצרים את צורת ה־Passiv II ואת הזמנים המושלמים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

Non-finite
Infinitiv Präsens sein
Infinitiv Futur I sein werden
substantivierter Infinitiv das Sein (gen. des Seins)
Partizip I Praesens seiend (seiender, seiende, seiendes, seiende)
(Partizip II (Perfekt gewesen (gewesener, gewesene, gewesenes, gewesene)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens bin bist ist sind seid sind
Präteritum war warst war waren wart waren
Futur I werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde sein würdest sein würde sein würden sein würdet sein würden sein
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I sei sei(e)st sei seien seiet seien
Konjunktiv II wäre wärest wäre wären wäret wären
Futur I werde sein werdest sein werde sein werden sein werdet sein werden sein
Imperativ du wir ihr Sie
sei seien seid seien

haben (מקביל ל־"to have", בעזרתו יוצרים את הזמנים המושלמים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

Non-finite
Infinitiv Präsens haben
Infinitiv Futur I haben werden
substantivierter Infinitiv das Haben (gen. des Habens)
Partizip I Praesens habend (habender, habende, habendes, habende)
(Partizip II (Perfekt gehabt (gehabter, gehabte, gehabtes, gehabte)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens habe hast hat haben habt haben
Präteritum hatte hattest hatte hatten hattet hatten
Futur I werde haben wirst haben wird haben werden haben werdet haben werden haben
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde haben würdest haben würde haben würden haben würdet haben würden haben
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I habe habest habe haben habet haben
Konjunktiv II hätte hättest hätte hätten hättet hätten
Futur I werde haben werdest haben werde haben werden haben werdet haben werden haben
Imperativ du wir ihr Sie
(hab(e haben habt haben

Ihr haben (נימוסי)

tun ("לעשות/to do")[עריכת קוד מקור | עריכה]

Non-finite
Infinitiv Präsens tun
Infinitiv Futur I tun werden
substantivierter Infinitiv das Tun (gen. des Tuns)
Partizip I Praesens tuend (tuender, tuende, tuendes, tuende)
(Partizip II (Perfekt getan (getaner, getane, getanes, getane)
Indikativ ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens tue tust tut tun tut tun
Präteritum tat tatest tat taten tatet taten
Futur I werde tun wirst tun wird tun werden tun werdet tun werden tun
Konditional ich du er wir ihr sie/Sie
Präsens würde tun würdest tun würde tun würden tun würdet tun würden tun
Konjunktiv ich du er wir ihr sie/Sie
Konjunktiv I tue tuest tue tuen tuet tuen
Konjunktiv II täte tätest täte täten tätet täten
Futur I werde tun werdest tun werde tun werden tun werdet tun werden tun
Imperativ du wir ihr Sie
tu(e) tun tut tun

פעלים פריקים ואי־פריקים[עריכת קוד מקור | עריכה]

בגרמנית, מילות יחס ותחיליות לעיתים קרובות מוספות לפעלים כדי לשנות את משמעותם. פעלים שנוצרו בצורה הזאת מתחלקים לשתי קבוצות: פעלים פריקים שמתנתקים מהתחיליות שלהם בהווה ופעלים אי־פריקים שאינם עושים זאת. ההטיות זהות לאלה של הפועל המקורי והמיקום של התחיליות אצל הפעלים הפריקים והאי־פריקים מתאים לדפוס מסוים. בהרבה מקרים, השפעת התחילית על הפועל איננה צפויה, ולכן בדרך כלל צריך ללמוד את המשמעות של כל פועל בנפרד.

פעלים פריקים מתנתקים מהתחיליות שלהם בהווה, בעבר הפשוט ובציווי. ממקמים את התחיליות בסופן של פסוקיות (clauses). צורת הבינוני (past participle) במקרים כאלה היא התחילית שמוצמדת לצורת הבינטוני הרגילה. שם הפועל שומר על התחילית במקרים שמשתמשים בו, כמו למשל בצורת התנאי ובעתיד.

 • nehmen – "לקחת/to take" (פועל חריג)
  • Er nimmt das Buch – "הוא לוקח את הספר/He is talking the book" (שינוי בתנועה)
  • Er hat das Buch genommen – "הוא לקח את הספר/He has taken the book" (שינוי בתנועה וסיומת en- הנפוצה בפעלים חריגים)
  • Er wird das Buch nehmen – "הוא ייקח את הספר/He will take the book" (זמן עתיד)
 • zunehmen – "לגדול; לעלות במשקל/to increase; to put on weight"
  • Es nimmt schnell zu – "זה גדל במהירות/It is quickly increasing"
  • Es hat schnell zugenommen – "זה גדל במהירות/It has quickly increased"
  • Er wird es schnell zunehmen – "הוא יגדל את זה במהירות/He will increase it quickly" (משתמשים ב"לגדול" בתור שם הפועל מכיוון שמדובר בזמן עתיד)

פעלים אי־פריקים שומרים על התחיליות שלהם בכל המקרים. בצורת הבינוני (past participle) התחילית באה במקום ge-. כמו כן, היא שומרת על החריגויות של צורת הבינוני של הפועל המקורי.

 • kaufen – "לקנות/to buy" (פועל רגיל)
  • Ich kaufe es – "אני קונה את זה/I buy it"
  • Ich habe es gekauft – "קניתי את זה/I have bought it"
 • verkaufen – "למכור/to sell"
  • Ich verkaufe es – "אני מוכר את זה/I sell it"
  • Ich habe es verkauft – "מכרתי את זה/I have sold it" (רגיל, חוץ מהעובדה שהסיומת ver- החליפה את ge-)

ישנם כמה פעלים שהם פריקים עם משמעות אחת ואי־פריקים עם משמעות אחרת. לדוגמה, משמעות הפועל "übersetzen" היא "לתרגם" כשהוא אי־פריק ו"להעביר/to ferry" כשהוא פריק.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ דוברי השפה לעיתים קרובות יוצרים צורה הדומה לצורת הסביל באמצעות שימוש במילה Man (כל אחד, מקביל ל־one הרשמי באנגלית) שלאחריה בא הזמן המתאים. דוגמה: Man kann ("זה אפשרי/One can").