לדלג לתוכן

נקודת זיכוי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

נקודת זיכוי היא הפחתה (זיכוי) מגובה מס הכנסה על ההכנסה החייבת, הניתנת על פי מאפיינים אישיים המצדיקים הקטנה של נטל המס. על פי סעיף 33א לפקודת מס הכנסה, נקודת זיכוי היא סכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה".

נקודות הזיכוי של כל עובד נקבעות בדרך כלל לפי הפרטים אותם הוא ממלא בטופס 101. במקרים מעטים נדרש אישור של פקיד השומה.

נקודות הזיכוי נוספו לפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון מס' 22 לפקודה[1] ("רפורמת בן שחר"), שנכנס לתוקף באפריל 1975. דברי ההסבר להצעת החוק עוסקים בטיבו של מנגנון זה:

הצעת החוק מבחינה בין שני סוגי זיכויים. הסוג האחד מוגדר כנקודת זיכוי, הניתנת לקיזוז מהמס רק כאשר קיים כנגדה חיוב במס. הסוג השני מוגדר כנקודת קיצבה, המשתלמת לזכאי לה במישרין, גם כאשר אין כנגדה חיוב במס. נקודות הזיכוי יחליפו את הניכוי לתושב והניכוי בעד אישה, ועוד ניכויים אחרים. נקודות הקיצבה יבואו במקום הניכויים בעד ילדים והן במקום קיצבאות הילדים המשתלמות מאת המוסד לביטוח לאומי.

מאז הנהגתן של נקודות הזיכוי חלו שינויים רבים בכללי הזכאות להן.

ערך נקודות זיכוי

[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך נקודת זיכוי מתעדכן בתחילת כל שנת מס בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן בשנה הקודמת (ליתר דיוק: בשנה המתחילה בדצמבר ומסתיימת בנובמבר שלאחריו). להלן ערכים היסטוריים של נקודת זיכוי:

שנה ערך חודשי ערך שנתי שינוי בנקודת זיכוי שינוי במדד
בשנה הקודמת
נקודת זיכוי

לא ניתן להציג את הגרף באופן זמני –
ההרחבה Graph להצגת תרשימים מושבתת כרגע.

2000 167 ש"ח 2,004 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.01%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0%)
2001 168 ש"ח 2,016 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.59%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.41%)
2002 170 ש"ח 2,040 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.19%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 6.50%)
2003 181 ש"ח 2,172 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 6.47%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.89%)
2004 178 ש"ח 2,136 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.65%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.21%)
2005 178 ש"ח 2,136 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 2.39%)
2006 178 ש"ח 2,136 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.10%)
2007 178 ש"ח 2,136 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 3.40%)
2008 189 ש"ח 2,268 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 6.17%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 3.80%)
2009 197 ש"ח 2,364 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 4.23%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 3.91%)
2010 205 ש"ח 2,460 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 4.06%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 2.66%)
2011 209 ש"ח 2,508 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.95%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 2.17%)
2012 215 ש"ח 2,580 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 2.87%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.6%)
2013 218 ש"ח 2,616 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.39%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.44%)
2014 218 ש"ח 2,616 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0%) (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 1.91%)
2015 218 ש"ח 2,616 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0%)
2016 216 ש"ח 2,592 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.99%)
2017 215 ש"ח 2,580 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.99%)
2018 216 ש"ח 2,592 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.46%)
2019 218 ש"ח 2,616 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.93%)
2020 219 ש"ח 2,628 ש"ח (שינוי בדירוג ביחס לשנה הקודמת 0.43%)
2022 223 ש"ח 2,676 ש"ח

זכאות לנקודות זיכוי

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הזכאות לנקודות זיכוי נקבעת בחוק. רשימת המוטבים ניתנת על פי פרמטרים אישיים. בין הזכאים לנקודות זיכוי ניתן למצוא:

על פי סעיפים 34 ו-36 לפקודת מס הכנסה, כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי (2 נקודות על היותו תושב ועוד רבע על נסיעות לעבודה).

עובדים זרים אינם תושבים, ולכן אינם זכאים ל-2.25 נקודות הזיכוי הבסיסיות. יחד עם זאת, בתנאים מסוימים תקנות מס הכנסה מעניקות נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי, כהגדרתו בחוק. הזכאות מותנית, בין השאר, בשהייה כדין בישראל ובאישור העסקה כדין.

על פי סעיף 40ב לפקודת מס הכנסה, נוער עובד בגילאי 16 עד 18 זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת.

החל מ-1 בינואר 2000 ניתן זיכוי במס הכנסה לחיילים משוחררים. על פי סעיף 39א לפקודת מס הכנסה, מי ששירת בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי לכל הפחות 12 חודשים, זכאי לנקודות זיכוי כמפורט להלן במשך שלוש שנים מיום סיום השירות:

 • ¹⁄₆ נקודת זיכוי לחודש – אם שירת שירות חובה של -
  • לגבר – 23 חודשים מלאים לפחות.
  • לאישה – 22 חודשים מלאים לפחות.
 • ¹⁄₁₂ נקודת זיכוי לחודש – אם שירת שירות חובה של פחות מ-
  • לגבר – 23 חודשים מלאים.
  • לאישה – 22 חודשים מלאים.

סיום לימודים לתואר אקדמי

[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי סעיפים 40ג ו-40ד לפקודת מס הכנסה, מי שסיים לימודיו האקדמאים זכאי לנקודות זכות כדלקמן:

החל משנת 2005, מי שסיים לימודיו האקדמאים במוסד להשכלה גבוהה ישראלי וכן מי שסיים לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות לימוד, זכאי לחצי נקודת זיכוי במשך שלוש שנים (בגין סיום תואר ראשון) או במשך שנתיים (בגין סיום תואר שני) החל בשנה שלאחר סיום לימודיו.

החל משנת 2007, מי שסיים לימודיו לתואר ראשון בשנת 2007 ואילך, יהא זכאי לנקודת זיכוי אחת (במקום חצי נקודה) במשך שלוש שנים החל בשנה שלאחר סיום לימודיו.

החל משנת 2012, מי שסיים את לימודיו בתואר שנדרשת בו התמחות (עריכת דין, ראיית חשבון ועוד) זכאי לדחות את קבלת נקודת הזיכוי עד לאחר סיום ההתמחות. לשם כך עליו להתחיל את תקופת ההתמחות עד סוף שנת המס שלאחר השנה שבה סיים את התואר.

מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או 2015, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שנה אחת לתואר ראשון, וחצי נקודת זיכוי למשך שנה אחת לתואר שני, בשנה שלאחר סיום לימודיו, או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו.

על פי סעיף 35 לפקודת מס הכנסה, עולה חדש זכאי, כחלק מהקלות המס לעולה חדש ולתושב חוזר, לנקודות זיכוי נוספות בשנים הראשונות לעלייתו:

 • למי שעלה עד 31 בדצמבר 2021:
  • 1/4 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 18 החודשים הראשונים לעלייה. סה"כ 4.5 נקודות זיכוי שנתיות בגין כל השנה וחצי.
  • 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 12 החודשים שלאחריהם. סה"כ 2 נקודות זיכוי שנתיות בגין כל השנה.
  • 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 12 החודשים שלאחריהם. סה"כ נקודת זיכוי שנתית אחת בגין כל השנה.
 • למי שעלה החל מ-1 בינואר 2022:
  • 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 12 החודשים הראשונים לעלייה. סה"כ 3 נקודת זיכוי שנתית אחת בגין כל השנה.
  • 1/4 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 18 החודשים שלאחריהם. סה"כ 4.5 נקודות זיכוי שנתיות בגין כל השנה וחצי.
  • 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 12 החודשים שלאחריהם. סה"כ 2 נקודות זיכוי שנתיות בגין כל השנה.
  • 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש – עבור 12 החודשים שלאחריהם. סה"כ נקודת זיכוי שנתית אחת בגין כל השנה.

הזכאות מתחילה עם קבלת תעודת עולה ונמשכת גם כאשר אין הכנסה. אך ניתן לנצל זכאות בחודשי אבטלה להפחתת המיסים באותה השנה בלבד.

ניתן להקפיא זכאות במקרה של גיוס לצה"ל, לימודים במוסד אקדמאי מוכר או עזיבת הארץ לתקופה של בין חצי שנה לשלוש שנים.

על פי סעיף 36א לפקודת מס הכנסה, כל אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי, בין אם היא תושבת ובין אם לא.

אישה עם ילדים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

אישה נשואה זכאית החל משנת 2017 לנקודות זיכוי בגין כל ילד כלהלן:

 • בשנת הלידה – ½1 נקודות זיכוי.
 • מסוף שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו חמש שנים – ½2 נקודות זיכוי.
 • מהשנה שבה מלאו לו שש שנים עד השנה שבה מלאו לו 17 שנים – נקודת זיכוי אחת.
 • בשנה שבה הגיע לגיל 18 – חצי נקודת זיכוי.
 • בהוראת שעה לשנת 2022 תינתן נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד, החל מהשנה שבה מלאו לו שש שנים ועד השנה שבה מלאו לו שלוש עשרה שנים.

אב לילד פעוט

[עריכת קוד מקור | עריכה]

החל משנת 2017 אב זכאי לנקודות זיכוי כלהלן בגין כל אחד מילדיו שהוא פעוט (ילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס):

 • בשנת הלידה – ½1 נקודות זיכוי.
 • מסוף שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו חמש שנים – ½2 נקודות זיכוי.
 • בהוראת שעה לשנת 2022 תינתן נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד, החל מהשנה שבה מלאו לו שש שנים ועד השנה שבה מלאו לו שלוש עשרה שנים.

משפחה חד-הורית

[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה, הורה החי בנפרד זכאי לנקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו הנמצאים אצלו (בדומה לילדי אישה) ונקודת זיכוי נוספת בגין היותו הורה החי בנפרד. הורה יחיד (מי שאין אדם חי אחר הרשום כהורה לילד) זכאי לנקודות זיכוי כמו אם וכמו אב גם יחד, ונקודת זיכוי נוספת בגין היותו הורה יחיד.

תשלום מזונות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי סעיף 40(2) לפקודת מס הכנסה, אדם המשלם מזונות לילדיו שאינם אצלו זכאי לנקודת זיכוי, בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים.

על פי סעיף 40א לפקודת מס הכנסה, אדם נשוי המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר זכאי לנקודת זיכוי אחת.

בן זוג שאין לו הכנסות

[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, אדם הנשוי לבן זוג שאין לו הכנסות במהלך השנה, והוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה או שהוא או בן זוגו נכה 100% או עיוור זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

נקודות הזיכוי מביאות תועלת רק למי שהכנסתו גבוהה במידה שהמס עליה גדול או שווה לגובהן של נקודות הזיכוי. זאת משום שנקודות הזיכוי מקטינות את המס לכל היותר עד אפס. מי שהכנסתו עד כ-4,900 ש"ח לחודש, למשל, נהנה מ-2.25 הנקודות הניתנות לתושב ישראל, ואלה מביאות את המס החל עליו לאפס, ולכן לא יפיק תועלת מנקודות זיכוי נוספות שלהן הוא זכאי.

בחוק שירות המילואים נקבע כי החל משנת 2008 יינתן למשרתי המילואים מדי שנה בראשית חודש מאי, תשלום המכונה "תגמול נוסף". תגמול זה יוענק באמצעות רשות המיסים, בסכומים שווי ערך לנקודות זיכוי במס הכנסה. תגמול זה יחולק על פי משך שירות המילואים. מאחר שתוקצב בסכום קשיח, הסכום שיקבל כל חייל מדי שנה ישתנה, בהתאם למספר החיילים ששירתו תקופות ממושכות. הסכום נע בין שווי חצי נקודת זיכוי ועד לשתי נקודות זיכוי.

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]