עומד הידראולי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
נוזל זורם מהמכל העליון למכל שבבסיס תחת לחץ של העומד ההידראולי

עומד הידראולי הוא כמות האנרגיה ליחידת משקל של זורם כלשהו ביחס למשטח גאודזי ונמדד ביחידות של מטרים (לדוגמה: עבור מים היחידות הן מטר מים [m H2O]). העומד ההידראולי הוא שילוב של מספר מדדים: גובה הזורם, הלחץ בו שרוי הזורם, מהירות הזורם וריכוז המומסים (למשל במים ביחס למים מזוקקים). סכומם הפיזיקלי של כל המדדים הללו מאפשרים לקבוע מדד לעומד ההידראולי של הזורם ומאפשרים לנבא בעזרת חישוב את כיוון זרימתו, שכן זורם יזרום תמיד מעומד הידראולי גבוה לעומד הידראולי נמוך (כדי לפצות על הפסדים בזרימה). עומד הידראולי יכול להיות מחושב לפי הנוסחה הנובעת ממשוואת ברנולי: כאשר:

H - העומד ההידראולי הכולל ביחידות של גובה [למשל, מטר מים].

z - גובה הזורם ביחס למשטח כלשהו [למשל, מטר מים].

- עומד לחץ. . כלומר, שווה ללחץ חלקי צפיפות הנוזל כפול קבוע הכבידה ולכן יכול להימדד ביחידות של גובה (למשל, מטר מים).

- עומד קינטי, הנובע מהאנרגיה הקינטית של הזורם

לדוגמה: נדמיין מכל מים בגובה 10 מטרים, הפתוח לאטמוספירה. כאשר מתרחש מצב סטטי ללא זרימה במכל, גובה המים בנקודה הגבוהה ביותר במכל יהיה 10 מטרים (), אך הלחץ בה יהיה שווה ללחץ האטמוספירי, ולכן ולכן גם . הזורם נייח ולכן גם העומד הקינטי הוא אפס, ומכאן נקבל: . בנקודה הנמוכה ביותר במכל הגובה יהיה , אך לחץ המים בה יהיה שווה לעשרה מטרים של מים הלוחצים על הנקודה () ומכאן נקבל: . ולכן העומד ההידראולי במעלה המכל יהיה שווה לעומד ההידראולי בתחתית המכל () ולא תתרחש זרימת מים בין שתי הנקודות.

אולם אם יפתח נקב בתחתית המיכל, הלחץ בנקב הוא אפס (אטמוספירי) וכל העומד יהפוך לעומד קינטי (מהירות) לפי עקרון טוריצ'לי ולכן מהירות הזורם היוצא מהנקב תהיה .