פדיון שולי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

פדיון שוליאנגלית: Marginal Revenue או בראשי-תיבות - MR) הוא מושג במיקרו-כלכלה המתאר את הפדיון הנוסף מייצור יחידה אחת נוספת של מוצר (או ייצור היחידה האחרונה של המוצר). ניתן גם לתארו בתור השינוי בפדיון הכולל המחולק בשינוי במספר היחידות הנמכרות.

מבחינה פורמלית יותר, פדיון שולי שווה לשינוי בפדיון הכולל כתוצאה מהשינוי בכמות כאשר השינוי בכמות שווה ליחידה אחת (או השינוי בייצור במקטע בו חל השינוי הרלוונטי בפדיון).

שינוי זה ניתן להצגה בתור נגזרת. הפדיון הכולל שווה למכפלת המחיר בכמות, קרי, . מכאן, על-פי כלל לייבניץ:

.

בעבור חברה הפועלת בשוקי תחרות משוכללת, המחיר אינו משתנה יחד עם הכמות הנמכרת (), ועל-כן הפדיון השולי שווה למחיר. בעבור בעל-מונופולין, המחיר המתקבל יפחת יחד עם הכמות הנמכרת () והפדיון השולי יפול מן המחיר. משמעות עובדה זו היא כי כמות הרווח המרבי, שבה הפדיון השולי שווה לעלות השולית, תהיה קטנה בקרב המונופוליסט מאשר בקרב חברה הפועלת בתנאי תחרות משוכללת, בעוד שמחיר הרווח המרבי יהיה גבוה יותר. כאשר הפדיון השולי חיובי, גמישות המחיר של הביקוש (PED) תהיה גמישה, בעוד שכאשר הוא שלילי, היה תהיה קשיחה. כאשר הפדיון השולי עומד על אפס, גמישות המחיר של הביקוש תעמוד על 1-.