פורטל:החי והצומח בארץ ישראל/רשימת צמחי הבר הטבעיים של ארץ ישראל (א-ז)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מיני הצמחים המובאים ברשימה זו נפוצים באופן טבעי בתוך גבולות ארץ ישראל. השטחים המוגדרים כ"ארץ ישראל", לצורך מטרה זו בלבד, כוללים את כל שטחי מדינת ישראל נכון לשנת 2007; כל עבר הירדן המערבי; רצועת עזה; וחלקו הקרוב של עבר הירדן המזרחי, המורכב מארבע גלילות פיטוגאוגרפיות - הגלעד, עמון, מואב ואדום.

הרשימה מתבססת על קובץ ה-Flora Palaestina. השמות העבריים של הצמחים נקבעים ומעודכנים על ידי ועדת השמות שליד האקדמיה ללשון העברית. השמות המדעיים מעודכנים על-פי הספרות המדעית האחרונה ביותר.

הרשימה זקוקה לעדכון שוטף, מכמה סיבות:

  1. גילוי או הגדרה של מיני צמחים טבעיים חדשים בארץ ישראל
  2. הכחדה של מינים קיימים מהארץ
  3. שינויים בארגון ההיררכי של המינים בתוך סוגים ומשפחות, עקב ממצאים פילוגנטיים חדשים
  4. שינוי השמות העבריים הרשמיים של הצמחים על ידי ועדת השמות

הרשימה אינה כוללת מינים שזוהו בוודאות בתור מינים גרים, כלומר מינים שתפוצתם בארץ ישראל היא תוצאה של פעילות האדם. ייתכן מאד שמינים נוספים, הנחשבים כטבעיים לארץ ישראל ומופיעים ברשימה זו, למעשה הגיעו אליה שלא באופן טבעי אלא באמצעות האדם, והדבר יתגלה רק בעתיד אם בכלל.

  שם עברי רשמי שם עברי נוסף משפחה שם מדעי שם מדעי ישן הערות
1 אאירה נימית   דגניים Aira elegantissima    
2 אבגר צהוב   ורדיים Agrimonia eupatoria   נכחד מארץ ישראל
3 אבובית החרטומים   שפתניים Ziziphora clinopodioides    
4 אבובית מקורקפת   שפתניים Ziziphora capitata    
5 אבובית עדינה   שפתניים Ziziphora tenuior    
6 אבוטילון הודי   חלמיתיים Abutilon indicum    
7 אבוטילון השיח   חלמיתיים Abutilon fruticosum    
8 אבוטילון לביד   חלמיתיים Abutilon pannosum    
9 אבוטילון קהה   חלמיתיים Abutilon hirtum    
10 אבטיח הפקועה   דלועיים Citrullus colocynthis    
11 אבי-ארבע מלוח   זוגניים Tetradiclis tenella    
12 אביבית בינונית   מצליבים Erophila praecox    
13 אביבית זעירה   מצליבים Erophila minima    
14 אברה ארוכת-עלים   אברתיים Pteris vittata   חלק מאוכלוסיות הבר הן פליטות תרבות
15 אבריים מגובששים   מצליבים Cordylocarpus muricatus    
16 אברנית הנשר   אברניתיים Pteridium aquilinum    
17 אגורה מדברית   סוככיים Malabaila secacul    
18 אגמון האגם   גמאיים Scirpus lacustris    
19 אגמון החוף   גמאיים Scirpus litoralis    
20 אגמון הכדורים   גמאיים Scirpus holoschoenus    
21 אגמון ימי   גמאיים Scirpus maritimus    
22 אגמון נטוי   גמאיים Scirpus cernuus    
23 אגמון שרוע   גמאיים Scirpus supinus    
24 אגמית רבת-שורשים   עדשת-המים Spirodela polyrhiza    
25 אגס סורי   ורדיים Pyrus syriaca    
26 אגרוסטמה עדינה   ציפורניים Agrostemma gracile    
27 אגרוסטמת השדות   ציפורניים Agrostemma githago    
28 אדמדמית פלשתית   דגניים Desmazeria philistaea    
29 אדמונית החורש   אדמוניתיים Paeonia mascula   גבול תפוצה דרומי
30 אדר סורי   אדריים Acer obtusifolium    
31 אדר קטן-עלים   אדריים Acer monspessulanum    
32 אהל הגבישים   חיעדיים Mesembryanthemum crystallinum    
33 אהל מגושם   חיעדיים Opophytum forsskalii    
34 אהל מצוי   חיעדיים Mesembryanthemum nodiflorum    
35 אהרונסוניית פקטורי   מורכבים Aaronsohnia factorovskyi    
36 אוג הבורסקאים   אלתיים Rhus coriaria    
37 אוג מחומש   אלתיים Rhus pentaphylla    
38 אוג קוצני   אלתיים Rhus tripartita    
39 אוזן-גדי צהובה   מורכבים Catananche lutea    
40 אוכם אמיתי   סלקיים Suaeda vera    
41 אוכם ארץ-ישראלי   סלקיים Suaeda palaestina    
42 אוכם הגינות   סלקיים Suaeda hortensis    
43 אוכם חד-ביתי   סלקיים Suaeda monoica    
44 אוכם חופי   סלקיים Suaeda splendens    
45 אוכם מדברי   סלקיים Suaeda asphaltica    
46 אוכם מצרי   סלקיים Suaeda aegyptiaca    
47 אוכם שיחני   סלקיים Suaeda fruticosa    
48 אוכם תולעני   סלקיים Suaeda vermiculata    
49 אולדנית הכף   פואתיים Oldenlandia capensis    
50 אורן ירושלים   אורניים Pinus halepensis    
51 אזוב מצוי   שפתניים Majorana syriaca    
52 אזוביון דגול   שפתניים Lavandula stoechas    
53 אזוביון מדברי   שפתניים Lavandula coronopifolia    
54 אזוביון משנן   שפתניים Lavandula dentata    
55 אזוביון שעיר   שפתניים Lavandula pubescens    
56 אזובית המדבר   שפתניים Origanum dayi    
57 אזובית ירדנית   שפתניים Origanum jordanicum    
58 אזובית פונון   שפתניים Origanum punonense    
59 אזובית פטרה   שפתניים Origanum petraeum    
60 אזובית רמון   שפתניים Origanum ramonense    
61 אזנב מצוי   מורכבים Urospermum picroides    
62 אזנן משולשן   מורכבים Chlamydophora tridentata    
63 אחי-חרגל אפריקני   אסקלפיים Oxystelma alpini    
64 אחיגומא משחיר   גמאיים Schoenus nigricans    
65 אחיגזר ההרים   סוככיים Orlaya daucoides    
66 אחילוטוס זקוף   פרפרניים Dorycnium rectum    
67 אחילוטוס שעיר   פרפרניים Dorycnium hirsutum    
68 אחילוף הגליל   לופיים Biarum pyrami    
69 אחילוף החורן   לופיים Biarum auraniticum    
70 אחילוף זעיר   לופיים Biarum olivieri    
71 אחילוף צר-עלים   לופיים Biarum angustatum    
72 אחילוף קטן   לופיים Biarum bovei    
73 אחירותם החורש   פרפרניים Spartium junceum    
74 אחישבת מדולדל   סוככיים Peucedanum depauperatum    
75 אחישבת ענף   סוככיים Peucedanum junceum    
76 אטד אירופי   סולניים Lycium europaeum    
77 אטד החוף   סולניים Lycium schweinfurthii    
78 אטד ערבי   סולניים Lycium shawii    
79 אטד רב-פרחים   סולניים Lycium depressum    
80 איטן ההרים   דגניים Phleum montanum    
81 איטן החולות   דגניים Phleum exaratum    
82 איטן מרצעני   דגניים Phleum subulatum    
83 איסטיס מצוי   מצליבים Isatis lusitanica    
84 איסטיס קטן-פרי   מצליבים Isatis microcarpa    
85 איסם קטן-פרחים   אסקלפיים 'Vincetoxicum dionysiense    
86 אירוס אדומי   אירוסיים Iris edomensis    
87 אירוס ארם-נהריים   אירוסיים Iris mesopotamica    
88 אירוס ארץ-ישראלי   אירוסיים Iris palaestina    
89 אירוס הארגמן   אירוסיים Iris atropurpurea    
90 אירוס הביצות   אירוסיים Iris grant-duffii    
91 אירוס הגלבוע   אירוסיים Iris haynei    
92 אירוס הדור   אירוסיים Iris lortetii    
93 אירוס החרמון   אירוסיים Iris hermona    
94 אירוס הלבנון   אירוסיים Iris histrio    
95 אירוס הנגב   אירוסיים Iris mariae    
96 אירוס הסרגל   אירוסיים Iris vartanii    
97 אירוס טוביה   אירוסיים Iris regis-uzziae    
98 אירוס ירוחם   אירוסיים Iris petrana    
99 אירוס נצרתי   אירוסיים Iris bismarckiana    
100 אירוס ענף   אירוסיים Iris pseudacorus    
101 אירוס שחום   אירוסיים Iris atrofusca    
102 אכילאה גפורה   מורכבים Achillea falcata    
103 אכילאה ערבתית   מורכבים Achillea santolina    
104 אכילאה קטנת-פרחים   מורכבים Achillea arabica    
105 אכילאה ריחנית   מורכבים Achillea fragrantissima    
106 אכילאת ארם-צובא   מורכבים Achillea aleppica    
107 אכסף מבריק   פרפרניים Cytisopsis pseudocytisus    
108 אל-ציצית לבנה   מורכבים Eclipta prostrata    
109 אלה אטלנטית   אלתיים Pistacia atlantica    
110 אלה ארץ-ישראלית   אלתיים Pistacia palaestina    
111 אלוי אמיתי   שושניים Aloe vera    
112 אלומית החורש   דגניים Elymus panormitanus    
113 אלומית הלבנון   דגניים Elymus libanoticus    
114 אלון הלבנון   אלוניים Quercus libani    
115 אלון התבור   אלוניים Quercus ithaburensis    
116 אלון התולע   אלוניים Quercus boissieri    
117 אלון חרמוני   אלוניים Quercus look    
118 אלון מצוי   אלוניים Quercus calliprinos    
119 אלון שסוע   אלוניים Quercus cerris    
120 אלטין הדורים   אלטיניים Elatine alsinastrum    
121 אלטין עקום-זרעים   אלטיניים Elatine macropoda    
122 אליאריה שומית   מצליבים Alliaria petiolata    
123 אליסון דחוס   מצליבים Alyssum condensatum    
124 אליסון דמשקאי   מצליבים Alyssum damascenum    
125 אליסון הסלעים   מצליבים Alyssum murale    
126 אליסון זעיר   מצליבים Alyssum linifolium    
127 אליסון חרוטי   מצליבים Alyssum szowitsianum    
128 אליסון חרמוני   מצליבים Alyssum baumgartnerianum    
129 אליסון מלול   מצליבים Alyssum marginatum    
130 אליסון מצוי   מצליבים Alyssum strigosum    
131 אליסון סגלגל   מצליבים Alyssum dasycarpum    
132 אליסון פשוט   מצליבים Alyssum simplex    
133 אליסון קירח   מצליבים Alyssum aureum    
134 אלית המפרק   דגניים Corynephorus articulatus    
135 אלמוות ארץ-ישראלי   ציפורניים Paronychia palaestina    
136 אלמוות גדול-גביע   ציפורניים Paronychia macrosepala    
137 אלמוות הכסף   ציפורניים Paronychia argentea    
138 אלמוות הקרקפות   ציפורניים Paronychia capitata    
139 אלמוות ירדני   ציפורניים Paronychia jordanica    
140 אלמוות סיני   ציפורניים Paronychia sinaica    
141 אלמוות ערבי   ציפורניים Paronychia arabica    
142 אלמוות שיכני   ציפורניים Paronychia echinulata    
143 אלניה אזמלנית   סלקיים Halothamnus lancifolius    
144 אלניה נאה   סלקיים Halothamnus hierochunticus    
145 אלף-עלה משובל   אלף-העלה Myriophyllum spicatum    
146 אלקנה מזרחית   זיפניים Alkanna orientalis    
147 אלקנה סמורה   זיפניים Alkanna strigosa    
148 אלקנת הגליל   זיפניים Alkanna galilaea    
149 אלקנת הצבעים   זיפניים Alkanna tinctoria    
150 אלת הכלאיים   אלתיים Pistacia saportae    
151 אלת המסטיק   אלתיים Pistacia lentiscus    
152 אמברוסיה ימית   מורכבים Ambrosia maritima    
153 אמיך קוצני   ארכוביתיים Emex spinosa    
154 אמיתה גדולה   סוככיים Ammi majus    
155 אמיתה קיצית   סוככיים Ammi visnaga    
156 אמניה מצרית   כפריים Ammannia baccifera    
157 אמניה רבת-פרחים   כפריים Ammannia prieureana    
158 אנדרוסק חד-שנתי   רקפתיים Androsace maxima    
159 אנטיכריס בלוטי   לועניתיים Anticharis glandulosa    
160 אנטינוריית האיים   דגניים Antinoria insularis    
161 אנקון פגיוני   מצליבים Anchonium billardierei    
162 אספלנון הגליל   אספלניים Asplenium trichomanes    
163 אספלנון הנקיקים   אספלניים Asplenium ruta-muraria    
164 אספלנון שחור   אספלניים Asplenium onoptreis    
165 אספסת איטלקית   פרפרניים Medicago italica    
166 אספסת אשונה   פרפרניים Medicago rigidula    
167 אספסת בלאנש   פרפרניים Medicago blancheana    
168 אספסת גלגלית   פרפרניים Medicago rotata    
169 אספסת הגליל   פרפרניים Medicago granadensis    
170 אספסת החבית   פרפרניים Medicago tuberculata    
171 אספסת החוף   פרפרניים Medicago littoralis    
172 אספסת החילזון   פרפרניים Medicago murex    
173 אספסת הים   פרפרניים Medicago marina    
174 אספסת הכתרים   פרפרניים Medicago coronata    
175 אספסת השיח   פרפרניים Medicago arborea    
176 אספסת זעירה   פרפרניים Medicago lupulina    
177 אספסת חרמשית   פרפרניים Medicago falcata    
178 אספסת כדורית   פרפרניים Medicago constricta    
179 אספסת מפוצלת   פרפרניים Medicago laciniata    
180 אספסת מצויה   פרפרניים Medicago polymorpha    
181 אספסת מצויצת   פרפרניים Medicago radiata    
182 אספסת מקומטת   פרפרניים Medicago rugosa    
183 אספסת עדשתית   פרפרניים Medicago orbicularis    
184 אספסת קטועה   פרפרניים Medicago truncatula    
185 אספסת קטנה   פרפרניים Medicago minima    
186 אספסת קעורה   פרפרניים Medicago scutellata    
187 אספסת ריסנית   פרפרניים Medicago ciliaris    
188 אספסת שכנית   פרפרניים Medicago doliata    
189 אספרג ארוך-עלים   שושניים Asparagus horridus    
190 אספרג ארץ-ישראלי   שושניים Asparagus palaestinus    
191 אספרג החורש   שושניים Asparagus aphyllus    
192 אספרג חד   שושניים Asparagus acutifolius    
193 אסתום מצוי   סוככיים Astomaea seselifolium    
194 אסתר הביצות   מורכבים Aster tripolium    
195 אפון מצוי   פרפרניים Pisum fulvum    
196 אפון נמוך   פרפרניים Pisum sativum    
197 אפון קיפח   פרפרניים Pisum elatius    
198 אפזרית אדומה   ציפורניים Spergularia rubra    
199 אפזרית בוקון   ציפורניים Spergularia bocconei    
200 אפזרית דו-אבקנית   ציפורניים Spergularia diandra    
201 אפזרית מלוחה   ציפורניים Spergularia salina    
202 אפזרית מלולה   ציפורניים Spergularia maritima    
203 אפיונה מחודדת   מורכבים Iphiona mucronata    
204 אפיונה מחוספסת   מורכבים Iphiona scabra    
205 אפיונת ים-המלח   מורכבים Iphiona maris-mortui    
206 אפרורית מצויה   אפרוריתיים Glinus lotoides    
207 אצבוע אירופי   אסקלפיים Caralluma europaea    
208 אצבוע ים-המלח   אסקלפיים Caralluma sinaica    
209 אצבוע מגובשש   אסקלפיים Caralluma tuberculata    
210 אצבען מאדים   דגניים Digitaria sanguinalis    
211 אצבען ריסני   דגניים Digitaria ciliaris    
212 אצבענית רומאית   סחלביים Dactylorrhiza romana    
213 אקינוס ריחני   שפתניים Acinos rotundifolius    
214 ארביס אביבי   מצליבים Arabis verna    
215 ארביס אוזני   מצליבים Arabis auriculata    
216 ארביס אושה   מצליבים Arabis aucheri    
217 ארביס נאה   מצליבים Arabis turrita    
218 ארביס קווקזי   מצליבים Arabis alpina    
219 ארבע-כנפות מצויות   פרפרניים Tetragonolobus palaestinus    
220 ארבע-כנפות צהובות   פרפרניים Tetragonolobus requienii    
221 ארבעוני שעיר   דגניים Tetrapogon villosus    
222 ארזית זקופה   דגניים Ehrharta erecta    
223 אריסימון איזמירי   מצליבים Erysimum smyrnaeum    
224 אריסימון ארגמני   מצליבים Erysimum purpureum    
225 אריסימון גלוני   מצליבים Erysimum repandum    
226 אריסימון מחוספס   מצליבים Erysimum scabrum    
227 אריסימון מיובל   מצליבים Erysimum verrucosum    
228 אריסימון מצולע   מצליבים Erysimum goniocaulon    
229 אריסימון תמים   מצליבים Erysimum crassipes    
230 ארכובית ארץ-ישראלית   ארכוביתיים Polygonum palaestinum    
231 ארכובית הארזים   ארכוביתיים Polygonum cedrorum    
232 ארכובית החוף   ארכוביתיים Polygonum maritimum    
233 ארכובית הכתמים   ארכוביתיים Persicaria lapathifolia    
234 ארכובית הציפורים   ארכוביתיים Polygonum arenastrum    
235 ארכובית הררית   ארכוביתיים Polygonum polycnemoides    
236 ארכובית ורודה   ארכוביתיים Polygonum arenarium    
237 ארכובית זיפנית   ארכוביתיים Polygonum setosum    
238 ארכובית חד-שנתית   ארכוביתיים Polygonum bellardii    
239 ארכובית חרמונית   ארכוביתיים Polygonum cognatum    
240 ארכובית לבנונית   ארכוביתיים Polygonum libani    
241 ארכובית מחודדת   ארכוביתיים Persicaria acuminata    
242 ארכובית משונשנת   ארכוביתיים Persicaria decipiens    
243 ארכובית סנגלית   ארכוביתיים Persicaria senegalensis    
244 ארכובית צמירה   ארכוביתיים Persicaria lanigera    
245 ארכובית צפופה   ארכוביתיים Polygonum argyrocoleum    
246 ארכובית צרת-עלים   ארכוביתיים Polygonum aviculare    
247 ארכובית שבטבטית   ארכוביתיים Polygonum equisetiforme    
248 ארכן מזרחי   מצליבים Conringia orientalis    
249 ארנבית הצבעים   זיפניים Arnebia tinctoria    
250 ארנבית זיפנית   זיפניים Arnebia hispidissima    
251 ארנבית צרת-עלים   זיפניים Arnebia linearifolia    
252 ארנבית שרועה   זיפניים Arnebia decumbens    
253 ארנין ההרים   מורכבים Ptilostemon chamaepeuce    
254 ארנין קוצני   מורכבים Ptilostemon diacantha    
255 ארנריה חרמונית   ציפורניים Arenaria cassia    
256 ארנריה מצויה   ציפורניים Arenaria leptoclados    
257 ארנריה נימית   ציפורניים Arenaria tremula    
258 ארנריית הסלעים   ציפורניים Arenaria deflexa    
259 אשבל ארך-שיבולת   שפתניים Stachys longispicata    
260 אשבל ארץ-ישראלי   שפתניים Stachys palaestina    
261 אשבל ברזילוני   שפתניים Stachys woronowii    
262 אשבל הארזים   שפתניים Stachys ehrenbergii    
263 אשבל הביצה   שפתניים Stachys viticina    
264 אשבל הלבנון   שפתניים Stachys libanotica    
265 אשבל השדה   שפתניים Stachys arvensis    
266 אשבל זהרי   שפתניים Stachys zoharyana    
267 אשבל כרתי   שפתניים Stachys cretica    
268 אשבל מופסק   שפתניים Stachys distans    
269 אשבל מעורק   שפתניים Stachys neurocalycina    
270 אשבל מצרי   שפתניים Stachys aegyptiaca    
271 אשבל נאה   שפתניים Stachys spectabilis    
272 אשבל נמרוד   שפתניים Stachys paneiana    
273 אשבל ערבי   שפתניים Stachys arabica    
274 אשבל צחור   שפתניים Stachys nivea    
275 אשחר ארץ-ישראלי   אשחריים Rhamnus lycioides    
276 אשחר דו-זרעי   אשחריים Rhamnus disperma    
277 אשחר הלבנון   אשחריים Rhamnus libanotica    
278 אשחר מנוקד   אשחריים Rhamnus punctata    
279 אשחר רחב-עלים   אשחריים Rhamnus alaternus    
280 אשחרית המדבר   אשחריים Sageretia thea    
281 אשל ארץ-ישראלי   אשליים Tamarix palaestina    
282 אשל היאור   אשליים Tamarix nilotica    
283 אשל הירדן   אשליים Tamarix jordanis    
284 אשל הכנרת   אשליים Tamarix gennessarensis    
285 אשל הנגב   אשליים Tamarix negevensis    
286 אשל הערבה   אשליים Tamarix aravensis    
287 אשל הפרקים   אשליים Tamarix aphylla    
288 אשל חובק   אשליים Tamarix amplexicaulis    
289 אשל מרובע   אשליים Tamarix tetragyna    
290 אשל מתנני   אשליים Tamarix passerinoides    
291 אשל עב-שיבולת   אשליים Tamarix hampeana    
292 אשל קטן-פרחים   אשליים Tamarix parviflora    
293 אשליל הנגב   אשליים Reaumuria negevensis    
294 אשליל שעיר   אשליים Reaumuria hirtella    
295 אשמר קוצני   אשחריים Paliurus spina-christi    
296 באשן עגול-עלים   צלפיים Cleome droserifolia    
297 באשן תלתני   צלפיים Cleome amblyocarpa    
298 באשן תמים   צלפיים Cleome arabica    
299 בבונג דו-גוני   מורכבים Matricaria recutita    
300 בבונג זהוב   מורכבים Matricaria aurea    
301 בבונגית אוזנית   מורכבים Tripleurospermum auriculatum    
302 בבונגית ההרים   מורכבים Tripleurospermum oreades    
303 בהק עקרבי   גרניים Monsonia heliotropioides    
304 בהק צחור   גרניים Monsonia nivea    
305 בואסיירה מצויצת   דגניים Boissiera squarrosa    
306 בולבסן ארץ-ישראלי   דגניים Arrhenatherum palaestinum    
307 בולבסן קוטשי   דגניים Arrhenatherum kotschyi    
308 בולנתוס דק-גבעול   ציפורניים Bolanthus filicaulis    
309 בולנתוס שעיר   ציפורניים Bolanthus hirsutus    
310 בוען נאכל   סולניים Physalis peruviana    
311 בופוניה אשונה   ציפורניים Bufonia virgata    
312 בופונית רמון   ציפורניים Bufonia ramonensis    
313 בוצין אפקי   לועניתיים 'Verbascum levanticum    
314 בוצין בירותי   לועניתיים 'Verbascum berytheum    
315 בוצין דמשקאי   לועניתיים 'Verbascum damascenum    
316 בוצין דק-שיבולת   לועניתיים 'Verbascum leptostachyum    
317 בוצין הארזים   לועניתיים 'Verbascum cedreti    
318 בוצין הבשן   לועניתיים 'Verbascum qulebicum    
319 בוצין הגליל   לועניתיים 'Verbascum galilaeum    
320 בוצין הירדן   לועניתיים 'Verbascum jordanicum    
321 בוצין המדבר   לועניתיים 'Verbascum eremobium    
322 בוצין טברייני   לועניתיים 'Verbascum tiberiadis    
323 בוצין טריפולי   לועניתיים 'Verbascum tripolitanum    
324 בוצין לקוי   לועניתיים 'Verbascum gaillardotii    
325 בוצין מזרחי   לועניתיים 'Verbascum orientale    
326 בוצין מפורץ   לועניתיים 'Verbascum sinuatum    
327 בוצין סיני   לועניתיים 'Verbascum sinaiticum    
328 בוצין פטרה   לועניתיים 'Verbascum petrae    
329 בוצין קטן-פרחים   לועניתיים 'Verbascum decaisneanum    
330 בוצין קיסריון   לועניתיים 'Verbascum caesareum    
331 בוצין שונה-עלים   לועניתיים 'Verbascum agrimoniifolium    
332 בוצין שיחני   לועניתיים 'Verbascum fruticulosum    
333 בוצין שימפר   לועניתיים 'Verbascum schimperianum    
334 בוציץ סוככני   בוציציים Butomus umbellatus    
335 בוקיצה שעירה   מישיים Ulmus minor    
336 בורהביה זוחלת   לילניים Boerhavia repens    
337 בורובית תמימה   מצליבים Boreava aptera    
338 בורית אדומה   ציפורניים Saponaria mesogitana    
339 בורית מאובקת   ציפורניים Saponaria pumilio    
340 בטנונית שעירה   זיפניים Gastrocotyle hispida    
341 ביברשטייניה שסועה   גרניים Biebersteinia multifida    
342 בינית המדבר   מצליבים Leptaleum filifolium    
343 ביצן מכסיף   ירבוזיים Alternanthera sessilis    
344 בלוטנית אפריקנית   לילניים Commicarpus plumbagineus    
345 בלוטנית הדורים   לילניים Commicarpus helenae    
346 בלוטנית מפורצת   לילניים Commicarpus sinuatus    
347 בן-אפר מצוי   דגניים Schedonorus arundinaceus    
348 בן-בצת מרוחק   דגניים Puccinellia distans    
349 בן-דוחן מדברי   דגניים Tricholaena teneriffae    
350 בן-חִיטת ווילוב   דגניים Aegilops vavilovii    
351 בן-חוזרר הררי   ורדיים Sorbus torminalis    
352 בן-חוזרר סוככי   ורדיים Sorbus umbellata    
353 בן-חורש גדול   סחלביים Epipactis veratrifolia    
354 בן-חורש רחב-עלים   סחלביים Epipactis helleborine    
355 בן-חיטה אריכא   דגניים Aegilops longissima    
356 בן-חיטה ביצני   דגניים Aegilops geniculata    
357 בן-חיטה גלילני   דגניים Aegilops cylindrica    
358 בן-חיטה דו-קרני   דגניים Aegilops bicornis    
359 בן-חיטה דל-שיבולת   דגניים Aegilops biuncialis    
360 בן-חיטה מדברי   דגניים Aegilops kotschyi    
361 בן-חיטה קטוע   דגניים Aegilops speltoides    
362 בן-חיטה רב-אנפין   דגניים Aegilops peregrina    
363 בן-חיטה שלש-זיפי   דגניים Aegilops triuncialis    
364 בן-חיטה שרוני   דגניים Aegilops sharonensis    
365 בן-חיטת סירס   דגניים Aegilops searsii    
366 בן-חילף גדול-שבולית   דגניים Eragrostis cilianensis    
367 בן-חילף הביצות   דגניים Eragrostis sarmentosa    
368 בן-חילף טף   דגניים Eragrostis tef    
369 בן-חילף ירקרק   דגניים Eragrostis virescens    
370 בן-חילף מופסק   דגניים Eragrostis japonica    
371 בן-חילף נמוך   דגניים Eragrostis barrelieri    
372 בן-חילף קטן   דגניים Eragrostis minor    
373 בן-חילף שעיר   דגניים Eragrostis pilosa    
374 בן-חצב החורש   שושניים Scilla cilicica    
375 בן-חצב יקינתוני   שושניים Scilla hyacinthoides    
376 בן-חצב מדברי   שושניים Scilla hanburyi    
377 בן-חצב סתווני   שושניים Scilla autumnalis    
378 בן-חרדל מצוי   מצליבים Eruca sativa    
379 בן-חרצית גזור   מורכבים Tanacetum sinaicum    
380 בן-חרצית דק-עלה   מורכבים Tanacetum aucheri    
381 בן-חרצית צפוף   מורכבים Tanacetum densum    
382 בן-טיון בשרני   מורכבים Limbarda crithmoides    
383 בן-מלח מכחיל   סלקיים Arthrocnemum macrostachyum    
384 בן-סחלב צריפי   סחלביים Anacamptis pyramidalis    
385 בן-סירה מיובל   ורדיים Sanguisorba minor    
386 בן-פרג סגול   פרגיים Roemeria hybrida    
387 בן-פרג שרוע   פרגיים Roemeria procumbens    
388 בן-ציצית טחבני   מורכבים Lasiopogon muscoides    
389 בן-קוצן מאפיר   מורכבים Picnomon acarna    
390 בן-שלח מנוצה   מצליבים Erucaria microcarpa    
391 בן-שעורה מצוי   דגניים Crithopsis delileana    
392 בסיה ערבית   סלקיים Bassia arabica    
393 בסיה צמירה   סלקיים Bassia eriophora    
394 בסיה שיכנית   סלקיים Bassia muricata    
395 בצלצייה ארץ-ישראלית   שושניים Androcymbium palaestinum    
396 בצעוני מצוי   גמאיים Eleocharis palustris    
397 בקבוקון מקומט   מצליבים Rapistrum rugosum    
398 בקיה אנטולית   פרפרניים 'Vicia bithynica    
399 בקיה ארגמנית   פרפרניים 'Vicia benghalensis    
400 בקיה ארץ-ישראלית   פרפרניים 'Vicia palaestina    
401 בקיה דקיקה   פרפרניים 'Vicia parviflora    
402 בקיה דקת-עלים   פרפרניים 'Vicia tenuifolia    
403 בקיה חדודה   פרפרניים 'Vicia cuspidata    
404 בקיה טופחנית   פרפרניים 'Vicia lathyroides    
405 בקיה מדורבנת   פרפרניים 'Vicia monantha    
406 בקיה מצויה   פרפרניים 'Vicia peregrina    
407 בקיה עדינה   פרפרניים 'Vicia tetrasperma    
408 בקיה צהובה   פרפרניים 'Vicia lutea    
409 בקיה צרפתית   פרפרניים 'Vicia narbonensis    
410 בקיה קטנה   פרפרניים 'Vicia pubescens    
411 בקיה שעירה   פרפרניים 'Vicia villosa    
412 בקיה תרבותית   פרפרניים 'Vicia sativa    
413 בקיית הבזלת   פרפרניים 'Vicia basaltica    
414 בקיית הביצות   פרפרניים 'Vicia galeata    
415 בקיית הגליל   פרפרניים 'Vicia galilaea    
416 בקיית החולה   פרפרניים 'Vicia hulensis    
417 בקיית הכלאיים   פרפרניים 'Vicia hybrida    
418 בקיית הכרשינה   פרפרניים 'Vicia ervilia    
419 בקיית המשי   פרפרניים 'Vicia sericocarpa    
420 בקיית יזרעאל   פרפרניים 'Vicia esdraelonensis    
421 בקיית קפריסין   פרפרניים 'Vicia cypria    
422 בקמניה דו-טורית   דגניים Beckmannia eruciformis    
423 בקעצור החורש   בקעצוריים Saxifraga hederacea    
424 בקעצור שלוש-האונות   בקעצוריים Saxifraga tridactylites    
425 בר-גביע חלק   שפתניים Moluccella laevis    
426 בר-גביע קוצני   שפתניים Moluccella spinosa    
427 בר-דורבן אשון   נוריתיים Consolida incana    
428 בר-דורבן הסירה   נוריתיים Consolida scleroclada    
429 בר-דורבן מזרחי   נוריתיים Consolida hispanica    
430 בר-דורבן צהוב   נוריתיים Consolida flava    
431 בר-זית בינוני   זיתיים Phillyrea latifolia    
432 בר-לוע סיני   לועניתיים Lindenbergia sinaica    
433 בר-נורית חרמשי   נוריתיים Ceratocephala falcata    
434 בר-עכנאי שיחני   זיפניים Echiochilon fruticosum    
435 בר-עשנן ארץ-ישראלי   עשנניים Ceratocapnos turbinata    
436 ברבראה קטנה   מצליבים Barbarea brachycarpa    
437 ברברית הלבנון   ערטניתיים Berberis cretica    
438 ברגייה אמנית   אלטיניים Bergia ammannioides    
439 ברולה זקופה   סוככיים Berula erecta    
440 ברומית אדמונית   דגניים Bromus rubens    
441 ברומית אזמלנית   דגניים Bromus lanceolatus    
442 ברומית בינונית   דגניים Bromus intermedius    
443 ברומית דו-אבקנית   דגניים Bromus diandrus    
444 ברומית הגגות   דגניים Bromus tectorum    
445 ברומית המטאטא   דגניים Bromus scoparius    
446 ברומית המכבד   דגניים Bromus tigridis    
447 ברומית המשי   דגניים Bromus sericeus    
448 ברומית זהובה   דגניים Bromus chrysopogon    
449 ברומית זנב-שועל   דגניים Bromus alopecuros    
450 ברומית יפנית   דגניים Bromus japonicus    
451 ברומית לבדנית   דגניים Bromus tomentellus    
452 ברומית מאוגדת   דגניים Bromus fasciculatus    
453 ברומית מואבית   דגניים Bromus haussknechtii    
454 ברומית מתפרקת   דגניים Bromus commutatus    
455 ברומית סורית   דגניים Bromus syriacus    
456 ברומית ספרדית   דגניים Bromus madritensis    
457 ברומית עקרה   דגניים Bromus sterilis    
458 ברומית קצרת-שיבולית   דגניים Bromus pseudobrachystachys    
459 ברומית רבת-מלענים   דגניים Bromus danthoniae    
460 ברומית שעירה   דגניים Bromus rigidus    
461 ברוש מצוי   ברושיים Cupressus sempervirens    
462 ברזילון הלבנון   שפתניים Sideritis libanotica    
463 ברזילון הררי   שפתניים Sideritis montana    
464 ברזילון מרחק   שפתניים Sideritis remota    
465 ברזילון ענף   שפתניים Sideritis pullulans    
466 ברזילון ריסני   שפתניים Sideritis perfoliata    
467 ברכנית צפופה   נהרוניתיים Groenlandia densa    
468 ברקן סורי   מורכבים Notobasis syriaca    
469 בשנית עדינה   דגניים Pilgerochloa blanchei    
470 בת-ארז משושה   דגניים Leersia hexandra    
471 בת-גלית ריסנית   גליתיים Thalassodendron ciliatum    
472 בת-חול ארץ-ישראלית   דגניים Ammochloa palaestina    
473 בת-חלמית שרועה   חלמיתיים Malvella sherardiana    
474 בת-יבלית מצרית   דגניים Dactyloctenium aegyptium    
475 בת-מדבר מצרית   מצליבים Eremobium aegyptiacum    
476 בת-מדבר צרת-עלים   מצליבים Eremobium lineare    
477 בת-סיסנית הררית   דגניים Eremopoa songarica    
478 בת-קורנית הערבות   שפתניים Thymus bovei    
479 בת-רכפה מרצענית   רכפתיים Oligomeris linifolia    
480 גביעול אשון   ציפורניים 'Velezia rigida    
481 גביעול מאוגד   ציפורניים 'Velezia fasciculata    
482 גביעונית הלבנון   שושניים Fritillaria persica    
483 גביעונית עבת-עלים   שושניים Fritillaria crassifolia    
484 גבסנית דביקה   ציפורניים Gypsophila viscosa    
485 גבסנית ערבית   ציפורניים Gypsophila capillaris    
486 גבסנית שעירה   ציפורניים Gypsophila pilosa    
487 גבשונית השדה   סוככיים Capnophyllum peregrinum    
488 גד השדה   סוככיים Coriandrum sativum    
489 גדותן הביצות   מורכבים Eupatorium cannabinum    
490 גדילן מצוי   מורכבים Silybum marianum    
491 גודיניה שבירה   דגניים Gaudinia fragilis    
492 גולנית ערב   גלניתיים Globularia arabica    
493 גומא אזמלני   גמאיים Cyperus nitidus    
494 גומא ארוך   גמאיים Cyperus longus    
495 גומא דו-אנפין   גמאיים Cyperus difformis    
496 גומא דל-שיבולים   גמאיים Cyperus distachyos    
497 גומא הירקון   גמאיים Cyperus corymbosus    
498 גומא הפפירוס   גמאיים Cyperus papyrus    
499 גומא הפקעים   גמאיים Cyperus rotundus    
500 גומא הפרקים   גמאיים Cyperus articulatus    
501 גומא הקרקפת   גמאיים Cyperus capitatus    
502 גומא חום   גמאיים Cyperus fuscus    
503 גומא חלקלק   גמאיים Cyperus laevigatus    
504 גומא כדורי   גמאיים Cyperus flavidus    
505 גומא מגובב   גמאיים Cyperus macrorrhizus    
506 גומא נאה   גמאיים Cyperus jeminicus    
507 גומא ננסי   גמאיים Cyperus michelianus    
508 גומא צהבהב   גמאיים Cyperus flavescens    
509 גומא צפוף-שיבולת   גמאיים Cyperus eleusinoides    
510 גומא צפוף   גמאיים Cyperus alopecuroides    
511 גומא קירח   גמאיים Cyperus glaber    
512 גומא רב-שיבוליות   גמאיים Cyperus polystachyos    
513 גומא רחב-עלים   גמאיים Cyperus latifolius    
514 גומא ריחני   גמאיים Cyperus odoratus    
515 גומא שופע   גמאיים Cyperus dives    
516 גומא שרוני   גמאיים Cyperus sharonensis    
517 גומא תרבותי   גמאיים Cyperus alternifolius    
518 גומד צר-עלים   מורכבים Cymbolaena griffithii    
519 גופנן המדבר   זיפניים Cordia sinensis    
520 גזיר גיירדו   סוככיים Torilis gaillardotii    
521 גזיר דקיק   סוככיים Torilis tenella    
522 גזיר המפרקים   סוככיים Torilis nodosa    
523 גזיר מגובשש   סוככיים Torilis webbii    
524 גזיר מזיק   סוככיים Torilis arvensis    
525 גזיר נדיר   סוככיים Torilis japonica    
526 גזיר צר-עלים   סוככיים Torilis leptophylla    
527 גזר החוף   סוככיים Daucus glaber    
528 גזר הירדן   סוככיים Daucus jordanicus    
529 גזר זהוב   סוככיים Daucus aureus    
530 גזר יושב   סוככיים Daucus durieua    
531 גזר מצוי   סוככיים Daucus broteri    
532 גזר עדין   סוככיים Daucus guttatus    
533 גזר קיפח   סוככיים Daucus carota    
534 גזרנית החוף   סוככיים Pseudorlaya pumila    
535 גיאון   ורדיים Geum urbanum    
536 גלדן מוארך   דגניים Elytrigia elongata    
537 גלדן מחוספס   דגניים Elytrigia intermedia    
538 גלדן סמרני   דגניים Elytrigia juncea    
539 גלונית הסלעים   שפתניים Ballota saxatilis    
540 גלונית מבאישה   שפתניים Ballota nigra    
541 גלונית מצויה   שפתניים Ballota undulata    
542 גלונית פלשתית   שפתניים Ballota philistaea    
543 גלימה גלילנית   דגניים Monerma cylindrica    
544 גלית גדולה   גליתיים Cymodocea nodosa    
545 גלית מעוגלת   גליתיים Cymodocea rotundata    
546 גלעינון החוף   זיפניים Moltkiopsis ciliata    
547 גלעינית השדה   זיפניים Buglossoides arvensis    
548 גלעינית זעירת-פרחים   זיפניים Buglossoides tenuiflora    
549 גלעינית עבת-עוקץ   זיפניים Buglossoides incrassata    
550 גמדונית מזרחית   דגניים Rhizocephalus orientalis    
551 געדה זעירת-פרחים   שפתניים Teucrium parviflorum    
552 געדה כרתית   שפתניים Teucrium creticum    
553 געדה מאובקת   שפתניים Teucrium pruinosum    
554 געדה מזרחית   שפתניים Teucrium orientale    
555 געדה מלבינה   שפתניים Teucrium leucocladum    
556 געדה מפושקת   שפתניים Teucrium divaricatum    
557 געדה מצויה   שפתניים Teucrium capitatum    
558 געדה קוצנית   שפתניים Teucrium spinosum    
559 געדה קיפחת   שפתניים Teucrium procerum    
560 געדת הביצות   שפתניים Teucrium scordium    
561 געדת החורש   שפתניים Teucrium lamiifolium    
562 געדת הסלעים   שפתניים Teucrium montbretii    
563 גפוף החרמון   ארכוביתיים Atraphaxis billardierei    
564 גפוף קוצני   ארכוביתיים Atraphaxis spinosa    
565 גפית הביצה   שרכיתיים Thelypteris palustris    
566 גפן היערות   גפניים 'Vitis vinifera    
567 גרגר הנחלים   מצליבים Nasturtium officinale    
568 גרגריון ערבי   מצליבים Nasturtiopsis coronopifolia    
569 גרגרנית בירותית   פרפרניים Trigonella berythea    
570 גרגרנית גלילנית   פרפרניים Trigonella cylindracea    
571 גרגרנית החוף   פרפרניים Trigonella maritima    
572 גרגרנית הטבעת   פרפרניים Trigonella spinosa    
573 גרגרנית חד-פרחית   פרפרניים Medicago monantha    
574 גרגרנית יהודה   פרפרניים Trigonella sibthorpii    
575 גרגרנית ירושלים   פרפרניים Trigonella hierosolymitana    
576 גרגרנית כוכבנית   פרפרניים Trigonella stellata    
577 גרגרנית לילכית   פרפרניים Trigonella lilacina    
578 גרגרנית מאונקלת   פרפרניים Trigonella hamosa    
579 גרגרנית מאוצבעת   פרפרניים Medicago astroites    
580 גרגרנית מדברית   פרפרניים Trigonella schlumbergeri    
581 גרגרנית מואבית   פרפרניים Trigonella glabra    
582 גרגרנית מצויה   פרפרניים Medicago monspeliaca    
583 גרגרנית מקרינה   פרפרניים Trigonella balansae    
584 גרגרנית משובלת   פרפרניים Trigonella spicata    
585 גרגרנית נימית   פרפרניים Trigonella filipes    
586 גרגרנית סורית   פרפרניים Trigonella caelesyriaca    
587 גרגרנית ספרונר   פרפרניים Trigonella spruneriana    
588 גרגרנית ערבית   פרפרניים Trigonella arabica    
589 גרגרנית קצרת-פרי   פרפרניים Trigonella brachycarpa    
590 גרדיולוס מדברי   מורכבים Garhadiolus angulosus    
591 גרויה שעירה   טליתיים Grewia villosa    
592 גריזית אירופית   אספלניים Asplenium scolopendrium    
593 גריזית נאה   אספלניים Asplenium sagittatum    
594 גרניון גזור   גרניים Geranium dissectum    
595 גרניון הארגמן   גרניים Geranium robertianum    
596 גרניון הלבנון   גרניים Geranium libani    
597 גרניון הפקעות   גרניים Geranium tuberosum    
598 גרניון הררי   גרניים Geranium libanoticum    
599 גרניון נאה   גרניים Geranium columbinum    
600 גרניון נוצץ   גרניים Geranium lucidum    
601 גרניון עגול   גרניים Geranium rotundifolium    
602 גרניון רך   גרניים Geranium molle    
603 דבורנית גדולה   סחלביים Ophrys holosericea    
604 דבורנית דינסמור   סחלביים Ophrys umbilicata    
605 דבורנית הדבורה   סחלביים Ophrys apifera    
606 דבורנית הקטיפה   סחלביים Ophrys sphegodes    
607 דבורנית כחלחלה   סחלביים Ophrys iricolor    
608 דבורנית נאה   סחלביים Ophrys bornmuelleri    
609 דבורנית צהובה   סחלביים Ophrys lutea    
610 דבורנית צהובת-שוליים   סחלביים Ophrys flavomarginata    
611 דבורנית שחומה   סחלביים Ophrys israelitica    
612 דבקה אמיתית   פואתיים Galium verum    
613 דבקה אפורה   פואתיים Galium canum    
614 דבקה דקיקה   פואתיים Galium setaceum    
615 דבקה זיפנית   פואתיים Galium aparine    
616 דבקה זנובה   פואתיים Galium chaetopodum    
617 דבקה מפושקת   פואתיים Galium divaricatum    
618 דבקה משחירה   פואתיים Galium incanum    
619 דבקה משלשת   פואתיים Galium tricornutum    
620 דבקה סורית   פואתיים Galium cassium    
621 דבקה עדינה   פואתיים Galium spurium    
622 דבקה שרועה   פואתיים Galium humifusum    
623 דבקון הזית   הרנוגיים 'Viscum cruciatum    
624 דבקנית הפרקים   פואתיים Cruciata articulata    
625 דבקנית עטורה   פואתיים Cruciata coronata    
626 דבקנית שעירה   פואתיים Cruciata pedemontana    
627 דבקת גילן   פואתיים Galium ghilanicum    
628 דבקת האפונים   פואתיים Galium pisiferum    
629 דבקת הדורים   פואתיים Galium verticillatum    
630 דבקת החומות   פואתיים Galium murale    
631 דבקת החפים   פואתיים Galium bracteatum    
632 דבקת הירדן   פואתיים Galium elongatum    
633 דבקת הלבנון   פואתיים Galium libanoticum    
634 דבקת הנחלים   פואתיים Galium rivale    
635 דבקת הפטמות   פואתיים Galium verrucosum    
636 דבקת יהודה   פואתיים Galium judaicum    
637 דבקת ירושלים   פואתיים Galium hierosolymitanum    
638 דבקת יריחו   פואתיים Galium hierochuntinum    
639 דבקת סמואלסון   פואתיים Galium samuelssonii    
640 דבקת פלשת   פואתיים Galium philistaeum    
641 דבשה איטלקית   פרפרניים Melilotus italicus    
642 דבשה הדורה   פרפרניים Melilotus elegans    
643 דבשה הודית   פרפרניים Melilotus indicus    
644 דבשה לבנה   פרפרניים Melilotus albus    
645 דבשה מחורצת   פרפרניים Melilotus sulcatus    
646 דבשה סיצילית   פרפרניים Melilotus siculus    
647 דגנין בירותי   דגניים Rostraria smyrnacea    
648 דגנין גמוד   דגניים Rostraria pumila    
649 דגנין מצוי   דגניים Rostraria cristata    
650 דגנין קהה   דגניים Rostraria obtusiflora    
651 דו-כנף ריחנית   מצליבים Iberis odorata    
652 דו-מוץ חדוד   דגניים Leptochloa mucronata    
653 דו-מוץ חום   דגניים Leptochloa fusca    
654 דו-מוץ מעורק   דגניים Leptochloa uninervia    
655 דו-פרית מכורבלת   מצליבים Aethionema carneum    
656 דו-פרית תמימה   מצליבים Aethionema heterocarpum    
657 דו-פרק חופי   מצליבים Cakile maritima    
658 דו-קרן מדברית   מצליבים Notoceras bicorne    
659 דו-שן משולש   מורכבים Bidens tripartita    
660 דובדבן קטן-פרי   ורדיים Cerasus microcarpa    
661 דובדבן שרוע   ורדיים Cerasus prostrata    
662 דוגון ירושלמי   מורכבים Lachnophyllum noaeanum    
663 דודא רפואי   סולניים Mandragora autumnalis    
664 דוחן אשון   דגניים Panicum turgidum    
665 דוחן זוחל   דגניים Panicum repens    
666 דוחן מכחיל   דגניים Panicum coloratum    
667 דוחן קיפח   דגניים Panicum maximum    
668 דוחנן דק   דגניים Brachiaria eruciformis    
669 דולב מזרחי   דלביים Platanus orientalis    
670 דום מצרי   דקליים Hyphaene thebaica    
671 דונגית ארץ-ישראלית   זיפניים Cerinthe palaestina    
672 דורבנית התבור   נוריתיים Delphinium ithaburense    
673 דורבנית סגולה   נוריתיים Delphinium peregrinum    
674 דורית השדה   ציפורניים Spergula arvensis    
675 דורית רפה   ציפורניים Spergula fallax    
676 דורת ארם-צובא   דגניים Sorghum halepense    
677 דחנית השלחין   דגניים Echinochloa colonum    
678 דחנית התרנגולים   דגניים Echinochloa crusgalli    
679 דטיסקה קנבית   דטיסקיים Datisca cannabina    
680 דיגרה מסורגת   ירבוזיים Digera muricata    
681 דל-קרניים כרמלי   סוככיים Tordylium carmeli    
682 דלעת-נחש מצויה   דלועיים Bryonia cretica    
683 דלעת-נחש סורית   דלועיים Bryonia syriaca    
684 דם-המכבים האדום   מורכבים Helichrysum sanguineum    
685 דם-המכבים ההררי   מורכבים Helichrysum pallasii    
686 דמומית ארץ-ישראלית   נוריתיים Adonis palaestina    
687 דמומית השדה   נוריתיים Adonis annua    
688 דמומית משוננת   נוריתיים Adonis dentata    
689 דמומית עבת-שיבולת   נוריתיים Adonis aestivalis    
690 דמומית קטנת-פרי   נוריתיים Adonis microcarpa    
691 דמיה לבידה   אסקלפיים Pergularia tomentosa    
692 דמסון כוכבני   כף-הצפרדע Damasonium alisma    
693 דמסון רב-זרעים   כף-הצפרדע Damasonium polyspermum    
694 דנדנה רפואית   אספלניים Asplenium ceterach    
695 דנתוניית החולות   דגניים Centropodia forskalii    
696 דפנית צרת-עלים   מתנניים Daphne linearifolia    
697 דק-זנב מכונף   דגניים Parapholis marginata    
698 דק-זנב נימי   דגניים Parapholis filiformis    
699 דק-זנב קשתני   דגניים Parapholis incurva    
700 דק-נוף צהבהב   נוריתיים Thalictrum isopyroides    
701 דקורניה מנוצה   מצליבים Descurainia sophia    
702 דרבה מחודדת   מצליבים Draba oxycarpa    
703 דרבה משולחפת   מצליבים Draba vesicaria    
704 דרבונית אביבית   מצליבים Drabopsis nuda    
705 דרדית מצויה   מורכבים Crupina crupinastrum    
706 דרדר אביבי   מורכבים Centaurea solstitialis    
707 דרדר אלף-ראשים   מורכבים Centaurea rigida    
708 דרדר אשקלון   מורכבים Centaurea ascalonica    
709 דרדר גדול-פרחים   מורכבים Centaurea crocodylium    
710 דרדר גלדני   מורכבים Centaurea behen    
711 דרדר דמשקאי   מורכבים Centaurea damascena    
712 דרדר החרחבינה   מורכבים Centaurea eryngioides    
713 דרדר החרצית   מורכבים Centaurea balsamita    
714 דרדר הלבנון   מורכבים Centaurea drabifolia    
715 דרדר המדבר   מורכבים Centaurea pallescens    
716 דרדר המכבד   מורכבים Centaurea scoparia    
717 דרדר הערבות   מורכבים Centaurea ammocyanus    
718 דרדר הקורים   מורכבים Centaurea procurrens    
719 דרדר חוחני   מורכבים Centaurea onopordifolia    
720 דרדר כחול   מורכבים Centaurea cyanoides    
721 דרדר מצוי   מורכבים Centaurea iberica    
722 דרדר מצרי   מורכבים Centaurea aegyptiaca    
723 דרדר נאה   מורכבים Centaurea speciosa    
724 דרדר נמוך   מורכבים Centaurea pumilio    
725 דרדר סיני   מורכבים Centaurea sinaica    
726 דרדר ססגוני   מורכבים Centaurea triumfettii    
727 דרדר צמרני   מורכבים Centaurea lanulata    
728 דרדר קיפח   מורכבים Centaurea verutum    
729 דרדר קרומי   מורכבים Centaurea hyalolepis    
730 דרכמונית מצרית   סוככיים Tordylium aegyptiacum    
731 דרכמונית סורית   סוככיים Tordylium syriacum    
732 דרכנית אפורה   ציפורניים Herniaria incana    
733 דרכנית מקופחת   ציפורניים Herniaria hemistemon    
734 דרכנית קירחת   ציפורניים Herniaria glabra    
735 דרכנית שעירה   ציפורניים Herniaria hirsuta    
736 הגה מצויה   פרפרניים Alhagi graecorum    
737 הדס מצוי   הדסיים Myrtus communis    
738 היביסקוס משולש   חלמיתיים Hibiscus trionum    
739 היביסקוס סגלגל   חלמיתיים Hibiscus micranthus    
740 הילל חרמוני   זיפניים Paracaryum lithospermifolium    
741 הילל מבריק   זיפניים Paracaryum lamprocarpum    
742 הילל מקומט   זיפניים Paracaryum rugulosum    
743 הילל קטן   זיפניים Microparacaryum intermedium    
744 היפוכריס נדיר   מורכבים Hypochaeris achyrophorus    
745 היפוכריס קירח   מורכבים Hypochaeris glabra    
746 הלופפליס חובק   סלקיים Halopeplis amplexicaulis    
747 הרדוף הנחלים   הרדופיים Nerium oleander    
748 הרדופנין אשון   מורכבים Scorzonera rigida    
749 הרדופנין הציצית   מורכבים Scorzonera papposa    
750 הרדופנין יהודה   מורכבים Scorzonera judaica    
751 הרדופנין מנוצה   מורכבים Scorzonera subintegra    
752 הרדופנין נמוך   מורכבים Scorzonera pusilla    
753 הרדופנין סורי   מורכבים Scorzonera syriaca    
754 הרדופנין צר-עלים   מורכבים Scorzonera multiscapa    
755 הרדופנין רך   מורכבים Scorzonera mollis    
756 הרנוג השיטים   הרנוגיים Plicosepalus acaciae    
757 הרקליאון נמוך   סוככיים Heracleum humile    
758 הררית קטנה   דגניים Melica minuta    
759 הררית שעירה   דגניים Melica persica    
760 וידמניה מזרחית   שפתניים 'Wiedemannia orientalis    
761 וינקה עשבונית   הרדופיים 'Vinca herbacea    
762 ויתניה משכרת   סולניים 'Withania somnifera    
763 ויתניה קהה   סולניים 'Withania obtusifolia    
764 וליסנריה סלולה   מימוניים 'Vallisneria spiralis    
765 ולריינה איטלקית   ולריניים 'Valeriana dioscoridis    
766 ולריינית דוקרנית   ולריניים 'Valerianella echinata    
767 ולריינית הקרינים   ולריניים 'Valerianella carinata    
768 ולריינית זעירה   ולריניים 'Valerianella pumila    
769 ולריינית מאוצבעת   ולריניים 'Valerianella dactylophylla    
770 ולריינית מגובששת   ולריניים 'Valerianella tuberculata    
771 ולריינית מזרחית   ולריניים 'Valerianella orientalis    
772 ולריינית מכונפת   ולריניים 'Valerianella dufresnia    
773 ולריינית משולחפת   ולריניים 'Valerianella vesicaria    
774 ולריינית עטורה   ולריניים 'Valerianella coronata    
775 ולריינית ערבתית   ולריניים 'Valerianella szovitsiana    
776 ולריינית קוטשי   ולריניים 'Valerianella kotschyi    
777 ולריינית קטועה   ולריניים 'Valerianella muricata    
778 ולריינית קשת-פרי   ולריניים 'Valerianella sclerocarpa    
779 ולריינית שתי-שיניים   ולריניים 'Valerianella oxyrrhyncha    
780 ורבנה רפואית   ורבניים 'Verbena officinalis    
781 ורבנה שרועה   ורבניים 'Verbena supina    
782 ורד דביק   ורדיים Rosa pulverulenta    
783 ורד הכלב   ורדיים Rosa canina    
784 ורד צידוני   ורדיים Rosa phoenicia    
785 ורוניקה אפרפרה   לועניתיים 'Veronica polifolia    
786 ורוניקה ארוכת-שיבולת   לועניתיים 'Veronica macrostachya    
787 ורוניקה דביקה   לועניתיים 'Veronica viscosa    
788 ורוניקה דו-אונתית   לועניתיים 'Veronica biloba    
789 ורוניקה כפופת-עוקץ   לועניתיים 'Veronica campylopoda    
790 ורוניקה לבנה   לועניתיים 'Veronica cymbalaria    
791 ורוניקה מבריקה   לועניתיים 'Veronica polita    
792 ורוניקה מזרחית   לועניתיים 'Veronica orientalis    
793 ורוניקה מחוספסת   לועניתיים 'Veronica hispidula    
794 ורוניקה סורית   לועניתיים 'Veronica syriaca    
795 ורוניקה סקרדית   לועניתיים 'Veronica scardica    
796 ורוניקה עדינה   לועניתיים 'Veronica anagalloides    
797 ורוניקה פרסית   לועניתיים 'Veronica persica    
798 ורוניקה קטנת-פרחים   לועניתיים 'Veronica panormitana    
799 ורוניקה קיסוסית   לועניתיים 'Veronica hederifolia    
800 ורוניקה קירחת   לועניתיים 'Veronica leiocarpa    
801 ורוניקת החולה   לועניתיים 'Veronica lysimachioides    
802 ורוניקת המים   לועניתיים 'Veronica anagallis-aquatica    
803 ורוניקת השדה   לועניתיים 'Veronica arvensis    
804 זגאה ארגמנית   מורכבים Zoegea purpurea    
805 זגאה כתומה   מורכבים Zoegea leptaurea    
806 זהבית אדמדמת   שושניים Gagea libanotica    
807 זהבית אשונה   שושניים Gagea fibrosa    
808 זהבית דמשקאית   שושניים Gagea chlorantha    
809 זהבית דקת-עלים   שושניים Gagea reticulata    
810 זהבית השלוחות   שושניים Gagea commutata    
811 זהבית נבובה   שושניים Gagea fistulosa    
812 זהבית פעוטה   שושניים Gagea bohemica    
813 זהבית קטנת-פרחים   שושניים Gagea micrantha    
814 זהבית שעירה   שושניים Gagea villosa    
815 זהבית שרונית   שושניים Gagea dayana    
816 זוגן אדום   זוגניים Zygophyllum coccineum    
817 זוגן השיח   זוגניים Zygophyllum dumosum    
818 זוגן לבן   זוגניים Zygophyllum album    
819 זוגן פשוט   זוגניים Zygophyllum simplex    
820 זוגן רחב   זוגניים Zygophyllum fabago    
821 זוזימה מדברית   סוככיים Zosima absinthiifolia    
822 זוטה לבנה   שפתניים Micromeria fruticosa    
823 זוטה מעורקת   שפתניים Micromeria nervosa    
824 זוטה צפופה   שפתניים Micromeria myrtifolia    
825 זוטת דנא   שפתניים Micromeria danaensis    
826 זוטת סיני   שפתניים Micromeria sinaica    
827 זון אשון   דגניים Lolium rigidum    
828 זון מרצעני   דגניים Lolium subulatum    
829 זון משכר   דגניים Lolium temulentum    
830 זון פרסי   דגניים Lolium persicum    
831 זון רב-פרחים   דגניים Lolium multiflorum    
832 זון רב-שנתי   דגניים Lolium perenne    
833 זיזיים חשופים   סלקיים Traganum nudatum    
834 זיף-נוצה חבוי   דגניים Pennisetum clandestinum    
835 זיף-נוצה מדוקרן   דגניים Pennisetum divisum    
836 זיף-נוצה מחוספס   דגניים Pennisetum orientale    
837 זיף-נוצה ריסני   דגניים Pennisetum ciliare    
838 זיפן הדורים   דגניים Setaria verticillata    
839 זיפן ירוק   דגניים Setaria viridis    
840 זיפן כחלחל   דגניים Setaria pumila    
841 זיפן מצוי   דגניים Setaria adhaerens    
842 זית אירופי   זיתיים Olea europaea    
843 זכריני זקוף-עוקצים   זיפניים Myosotis stricta    
844 זכריני מאונקל   זיפניים Myosotis uncata    
845 זכריני מופשל   זיפניים Myosotis refracta    
846 זכריני מסועף   זיפניים Myosotis ramosissima    
847 זלזלת הקנוקנות   נוריתיים Clematis cirrhosa    
848 זלזלת מנוצה   נוריתיים Clematis flammula    
849 זליה מחומשת   חיעדיים Zaleya pentandra    
850 זמזומית איג   שושניים Bellevalia eigii    
851 זמזומית ארוכה   שושניים Bellevalia macrobotrys    
852 זמזומית החרמון   שושניים Bellevalia hermonis    
853 זמזומית המדבר   שושניים Bellevalia desertorum    
854 זמזומית הערבות   שושניים Bellevalia stepporum    
855 זמזומית ורבורג   שושניים Bellevalia warburgii    
856 זמזומית זהרי   שושניים Bellevalia zoharyi    
857 זמזומית מושיוף   שושניים Bellevalia mosheovii    
858 זמזומית מפושקת   שושניים Bellevalia longipes    
859 זמזומית מצויה   שושניים Bellevalia flexuosa    
860 זמזומית סגולה   שושניים Bellevalia trifoliata    
861 זמזומית צפופת-פרחים   שושניים Bellevalia densiflora    
862 זנב-ארנבת ביצני   דגניים Lagurus ovatus    
863 זנב-כלב דוקרני   דגניים Cynosurus echinatus    
864 זנב-כלב מצוי   דגניים Cynosurus callitrichus    
865 זנב-כלב עדין   דגניים Cynosurus effusus    
866 זנב-עכבר פעוט   נוריתיים Myosurus minimus    
867 זנב-עקרב שיכני   פרפרניים Scorpiurus muricatus    
868 זנב-שועל ארוך   דגניים Alopecurus myosuroides    
869 זנב-שועל ביצתי   דגניים Alopecurus arundinaceus    
870 זנב-שועל מצוי   דגניים Alopecurus utriculatus    
871 זנבה נטויה   דגניים Dinebra retroflexa    
872 זנבן שנוי-פירות   ורדיים Orthurus heterocarpus    
873 זעזועית גדולה   דגניים Briza maxima    
874 זעזועית קטנה   דגניים Briza minor    
875 זערורית קטנת-פרי   טבוריתיים Telmissa microcarpa    
876 זעריר כוכבני   רקפתיים Asterolinon linum-stellatum    
877 זצניה מזרחית   זוגניים Seetzenia lanata    
878 זקום מצרי   זוגניים Balanites aegyptiaca    
879 זקן-סב מצוי   מורכבים Geropogon hybridus    
880 זקן-תיש ארוך   מורכבים Tragopogon coelesyriacus    
881 זקן-תיש מדברי   מורכבים Tragopogon collinus    
882 זקן-תיש צהוב   מורכבים Tragopogon buphthalmoides    
883 זקנונית הגממות   דגניים Dichanthium foveolatum    
884 זקנונית הטבעות   דגניים Dichanthium annulatum    
885 זקניים משבלים   דגניים Andropogon distachyos    
886 זקנן שעיר   דגניים Hyparrhenia hirta    
887 זרעזיף המדבר   מורכבים Lasiospermum brachyglossum