פורטל:חוק ומשפט/ערכים מומלצים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
בחרו ערך מומלץ מהרשימה וצפו בתוכן הנטען

מושגים ועקרונות:
אחריות נכסיםאין הולכין בממון אחר הרובדרישה וחקירההמעמד המשפטי של יהודי רומניההמשפט בישראל
משפטנים והוגים:
מנחם אלוןג'ון ברקינרידג' (תובע כללי)ג'ון לוקג'ון רולסג'ון שרמןהוגו בלאקהילרי קלינטוןחנה ארנדטישראל קסטנרמנחם אלוןקולומבוס דלאנורוברט לה פולטתומאס הובס
חקיקה:
אל תשאל, אל תספרהחוק להגנת האומההחקיקה בישראלהכנסתפרק 1 לחוקת ארצות הבריתחוק ההסדריםחוק הרשויות המקומיותחוק יסוד: נשיא המדינהחלוקה מנהלית של האימפריה העות'מאניתפרק 2 לחוקת ארצות הברית
פסיקה:
בג"ץ נוער כהלכה נגד משרד החינוךמשפט שלמהפס"ד ורד פריפס"ד ירוס-חקק נגד היועמ"שפרשת דרייפוס
פשיעה ואכיפה:
ג'ק המרטשדי. בי. קופרמשטרת המנדטנשות ניחומיםפרשת הרצח בחולות תל נוףצבי רוזנבלט

אחריות נכסים או שעבוד נכסים, הוא מונח הלכתי במשפט עברי, המתאר שעבוד של נכסים או אחריות של אדם, היוצרים ערבות משפטית בתחומים שונים. דוגמה קלאסית לאחריות נכסים היא בלוויית כסף, בה לעיתים ניתן לגבות את החוב מהנכסים שהיו שייכים ללווה בזמן שבוצעה ההלוואה אף אם הם כבר נמכרו לאחר, מכיוון שעוד משעת ההלוואה חל על נכסיו שעבוד כלפי החוב. המונח המקביל לשעבוד במשפט הכללי הוא "שעבוד צף", ששונה באופן מהותי מהמונח ההלכתי בכך שהוא חל רק על נכסי חברות ולא על נכסי יחידים.

סוג מסוים של אחריות נכסים הוא ה"אַפּוֹתֵּיקֵי", במסגרתו השעבוד שחל על נכסי החייב מתייחס לנכס מסוים אחד, שהחוב נגבה ממנו. המונח המקביל לשעבוד מסוג זה במשפט הכללי הוא שעבוד מסוג "בטוחה".