פרוטו-קלטית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.
הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.

פרוטו-קלטית או הקלטית הקדומה היא השפה הקדומה או הפרוטו-שפה שהייתה אם לכל השפות הקלטיות המוכרות וצאצאית לשפה הפרוטו-הודו-אירופית. אינה מתועדת בכתב ושוחזרה חלקית בעזרת שיטה השוואתית. החוקרים סבורים שהיא דוברה בדרך כלל בין השנים 1300 לפנה"ס - 800 לפהנ"ס ולאחר מכן התחילה להתפצל לשפות שונות. הפרוטו-קלטית קשור לעיתים קרובות לתרבות שדות כדי הקבורה ובמיוחד לתרבות האלשטאט. לשפות הקלטיות אפיונים משותפים עם השפות האיטליות שאינם נמצאים בענפים אחרים של קבוצת השפות ההודו-אירופית., מה שרומז על אפשרות של אחדות לשונית מוקדמת איטלו-קלטית.

השפה הפרוטו-קלטית משתחזרת בעזרת השיטה ההשוואתית על יסוד השפות הקלטיות המאוחרות. אף על פי שהקלטית היבשתית עשויה לתת כיוון בנוגע לפונולוגיה הפרוטו-קלטית ורמזים מסוימים לגבי המורפולוגיה שלה, החומר המוקלט הוא כה זעום שלא ניתן להשיג שחזור בטוח של התחביר. קיימים כמה משפטים שלמים שהוקלטו מהשפות הגאלית היבשתית וקלטאיברית. אולם המקורות הראשיים לשחזור הפרוטו-קלטית באים מהשפות הקלטיות של האיים עם הספרות הקדומה שנכתבה במאה השישית לספירה באירית הקדומה ובוולשית האמצעית. אוצר המלים יכול להשתחזר לפי שיטות הבלשנות ההשוואתית.

התיארוך[עריכת קוד מקור | עריכה]

הפרוטו-קלטית מתוארכת בדרך כלל בתקופת הברוזנה המאוחרת (1200-900 לפנה"ס). מכיוון שניתן לשחזר את המילה הפרוטו-קלטית ל"ברזל" (באופן מסורתי משוחזרת כ isarnom "איסרנום") משערים שהפיצול לשפות קלטיות אינדיבידואליות לא התחיל לפני תקופת ברזל (המאה השמינית לפנה"ס עד המאה הראשונה לפנה"ס). אחרת, השפות הקלטיות החדשות היו יוצרות מלים שונות משלהם, עבור ה"ברזל". יחד עם זאת החוקרים סטפאן שומכר מאינסברוק, ופטר סכרייבר סבורים שהפרוטו-קלטית דוברה כבר במאה השלוש עשרה לפנה"ס בזמן תרבות קאנגראטה שבצפון-מערב איטליה ותרבות שדות כדי הקבורה במרכז אירופה. הם סבורים שהתפלגות השפות הקלטיות התרחשה כבר במאה השמינית לפנה"ס.

פונטיקה היסטורית[עריכת קוד מקור | עריכה]

שינויי צלילים לעומת השפה הפרוטו הודו-אירופית[עריכת קוד מקור | עריכה]

שלב מוקדם[עריכת קוד מקור | עריכה]

b קלט < ‏ gʷ*
 • מיזוג רצפים של עיצורים וילוניים ו -w לתוך עיצורים שפתיים-וילוניים
  • *kw > kʷ
  • *gʰw > gʷʰ
  • *gw > gʷ

(לא יודעים בוודאות אם שינוי זה התרחש לפני או אחרי קודמו, כלומר אם ה*gʷ החדש הזה נשאר כמו שהוא או עבר שפתות כמו הgʷ* הקודם)

 • העיצורים הסותמים הקוליים המנושפים של השפה הפרוטו-הודו-אירופית מאבדים את המנושפות ומתמזגים עם הסותמים הקוליים הפשוטים הקיימים, להוציא gʷ* שעבר כבר שפתות
  • *bʰ > b
  • *dʰ > d
  • *gʰ > g
  • *gʷʰ > gʷ
 • e לפני עיצור קולי שלאחריו בא a (אבל לא ā*) הופך ל a*, למשל
eRa > aRa
 • אפנתזה של *i אחרי עיצורים נזילים הברתיים שאחריהם בא עיצור סותם
  • *l̥T > liT
  • *r̥T > riT
 • אפנתזה של *a לפני כיצורים קוליים הברתיים
  • *m̥ > am
  • *n̥ > an
  • *l̥ > al
  • *r̥ > ar
 • היעלמות של הגרוניים הבלתי הברתיים
 • הידמות של p ל *kʷ כשבא אחריו מאוחר יותר במילה בא *kʷ
  • *ē > ī
  • ō > ū בהברה סופית
 • חוק אוסטהוף: לפני עיצור קולי שאחריו בא עיצור סותם התנועות הארוכות מתקצרות
(V:RC > VRC); גם הדיפטונגים הארוכים משתנים.

שלב מאוחר[עריכת קוד מקור | עריכה]

p > b לפני עיצור נזיל
(pL > bL)
  • באמצעות ווקליזציה
p > w פ לפני עיצור מאונפף הופך ל w
  • pN > wN
  • באמצעות ה"פריקטיזציה"
p > ɸ במיקומים מסוימים (חוץ מאחרי s*)

העיצור החוכך , דו שפתי, אטום ɸ התרכך בשפות הקלטויות ההיסטוריות, אבל שרד בצורת עיצור סדקי, חוכך, אטום (h) בכמה שמות פרטיים עתיקים ממקור קלטי: הרקוניה , היברניה.

 • ō > ā
 • ei > ē
 • ew > ow
 • uwa > owa

דוגמאות[עריכת קוד מקור | עריכה]

PIE = השפה הפרוטו הודו-אירופית
PC= השפה הפרוטו קלטית
PIE PC דוגמה
פרוטו הודו-אירופית PIE פרוטו קלטית אירית עתיקה ולשית
*p *ph₂tḗr *ɸatīr אב athir edrydd cf. home (< *ɸatrijo-)
*t *t *tréyes * trīs שלוש trí tri
* k, ḱ * k * kh₂n̥-e
* ḱm̥tom
*kan-o
*kantom
לשיר
מאה
canaid
cét /kʲeːd/
canu
cant
* kʷ *kʷ * kʷetwr̥es * kʷetwares ארבע ceth(a)ir pedwar
* b *b *h₂ébōl *abalom תפוח uball afal
* d *d *derḱ *derk לראות derc עין drych ראייה
* g, ǵ *g *gleh₁i
*ǵen-u
*gli-na
*genu
להדביק
לסת (להדביק)*
glen(a)id
giun, gin
נדבק
פה
glynu
gên
לדבוק
לסת.
*gʷ *b *gʷenh₂ *bena אישה ben ולשית עתיקה: ben
* bʰ *b *bʰére *ber-o לשאת berid הוא נושא adfer
cymeryd[1]
לשפץ
לקחת
*dʰ *d dʰeh₁i *di-na למצוץ denait הם מוצצים dynu, denu
*gʰ, ǵʰ *g *gʰh₁bʰ-(e)y
*ǵʰelH-ro
*gab-i
*galaro
לקחת
מחלה
ga(i)bid
galar
לקחת
מחלה
gafael
galar
להחזיק
צער
*gʷʰ * *gʷʰn̥ *gʷan-o לרצוח, לפצוע gonaid הוא פוצע, הורג gwanu לדקור
*s *s *sen-o *senos זקן sen hen
*m *m *méh₂tēr *mātīr אם máthir modryb cf. דודה
*n * n *h₂nép-ōt *neɸūts אחיין niad nai
* l l *leyǵʰ lig-e/o ללקק ligid הוא מלקק llyo, llyfu
* r * r * h₃rēǵ-s * rīgs מלך (gen. ríg) rhi
* j * j * h₂yuh₁n-ḱós * juwankos צעיק óac ieuanc
w * w * h₂wl̥h₁tí * wlatis שלטון flaith gwlad ארץ
PIE PC דוגמה
פרוטו הודו-אירופית PIE פרוטו קלטית PC colspan=2אירית עתיקה sh ולשית h
*a, *h₂e *a *h₂ep-h₃ōn *abū
acc. *abonen
נהר aub afon
*ā, *eh₂ *bʰréh₂tēr *brātīr אח bráthir brawd
*e, h₁e *e *sen-o *senos זקן sen hen
*H בין
עיצורים[2]
*a *ph₂tḗr *ɸatīr אב athir edrydd cf. בית המשפחה (home)
*ē, eh₁ *weh₁-ro *wīros אמיתי fír gwir
*o, Ho, h₃e * o * Hroth₂o * rotos גלגל roth rhod
*ō, eh₃ בהברה סופית *h₂nép-ōt *neɸūts אחיין niæ nai
במקום אחר * ā * deh₃no * dāno gift dán dawn
* i *i * gʷih₃-tu *bitus עולם bith byd
* ī, iH * ī * rīmeh₂ * rīmā מספר rím rhif
* ai, h₂ei, eh₂i * ai *kaikos
*seh₂itlo
*kaikos
* saitlo
עיוור
גיל
cáech
בעל אין אחת
coeg
hoedl
ריק, בעל עין אחת
גיל
* (h₁) ei, ēi, eh₁i * ei * deywos * deiwos אל día duw
* oi, ōi, h₃ei, eh₃i * oi * oynos * oinos אחת óen oín;
áen aín
un
* u לפני wa o *h₂yuh₁n-ḱós * juwankos >
* jowankos
צעיר óac ieuanc
במקום אחר * u * srutos * srutos זרם sruth ffrwd
* ū, uH * ū * ruHneh₂ * rūnā מיסתורין rún rhin
* au, h₂eu, eh₂u * au * tausos * tausos שקט táue שקט, שתיקה
* tausijā
taw
* (h₁) eu, ēu, eh₁u ;
* ou, ōu, h₃eu, eh₃u
* ou * tewteh₂
*gʷeh₃-u-s
*toutā
* עושה קידה
עם
פרה
túath
tud
M.W. bu, biw
*l̥ לפני עיצורים סותמים * li * pl̥th₂nós * ɸlitanos רחב lethan llydan
לפני עיצורים אחריםr
* al * kl̥h₁ * kaljākos תרנגול cailech
(Ogham gen. sm|caliaci )
ceiliog
* r̥ לפני סותמים ri bʰr̥ti briti פעולת נשיאה; שכל breth, brith bryd
לפני
עיצורים אחרים
* ar * mr̥wos * marwos מת marb marw
* m̥ * am * dm̥-nh₂ damna להכניע M.Ir.
damnaid
(הוא) קושר,
(הוא) מהדק
קושר
* n̥ * an h₃dn̥t * danton שן dét /dʲeːd/ dant
* l̥H לפני עיצורים סותמים * la * h₂wlh₁tí * wlatis lאדנות flaith gwlad ארץ
לפני עיצורים קוליים * lā * pl̥Hmeh₂ * ɸlāmā יד lám llaw
* r̥H לפני עיצורים סותמים * ra * mr̥Htom * mratom בגידה mrath brad
לפני עיצורים קוליים * rā * ǵr̥Hnom * grānom דגן grán grawn
* m̥H (יתכן באותו פיזור

כמו לעיל)
*am/mā * dm̥h₂-ye/o * damje/o לאלף daimid
fodam-
daimid
-
goddef לסבול
* n̥H * an/nā * ǵn̥h₃to ? * gnātos ידוע gnáth gnawd נהוג, מקובל


שחזורים פונולוגיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיצורים[עריכת קוד מקור | עריכה]

שוחזרו העיצורים הבאים של הפרוטו-קלטית (PC):

אופן חיתוך קוליות  דו-שפתי   מכתשי   חיכי   וילוני 
plain משופתת
Plosive voiceless t k
voiced b d ɡ ɡʷ
Fricative ɸ s x
Nasal m n
Approximant l j w
Trill r

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ ולשיתadfer 'לשקם e' < *ate-ber-, cymeryd < מיושןcymer < M.W. cymeraf < *kom-ber- (עם -yd לקוח משם העצם הפעלי cymryd < *kom-britu).
 2. ^ עם זאת, לפי הקשטיין, (2002) *CH.CC > Ø בהברות אמצעיות בלתי מוטעמות . איפוא , H יכול להיעלם במקרים חלשים ולהישמר במקרים חזקים e.g. IE nom.sg. *dʰugh₂tḗr vs. gen.sg. *dʰugtr-os 'בת' > early PC *dugater- ~ dugtr-. זה הביא לכפילות פרדיגמטית , משם הדוגמה הקלט-איברית gen.sg. tuateros, nom.pl. tuateres vs. גאלית duxtir (< ,*dugtīr). (Zair 2012: 161, 163).