לדלג לתוכן

קופת גמל בניהול אישי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

קופת גמל בניהול אישיאנגלית: IRA - Individual retirement account), היא קופת גמל שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך, ולא על ידי בית השקעות שעיסוקו בכך. קופת גמל בניהול אישי מאפשרת לחוסכים ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל (כגון הקלות מס), תוך שליטה מלאה בניהול הכספים, ללא התערבות החברה המנהלת וללא תשלום דמי ניהול לחברה זו.

קופות גמל בניהול אישי בארצות הברית[עריכת קוד מקור | עריכה]

קופת גמל בניהול אישי הוצגה לראשונה בשנת 1974 בארצות הברית עם חקיקת חוק "בטיחות הכנסה של עובדים פורשים" (ERISA). משלמי מס יכלו להפריש סכום מסוים משכרם לחיסכון לפרישה, ולהקטין בסכום זה את הכנסתם החייבת. בשנת 1981 נחקק "חוק התאוששות כלכלית" ERTA של ארצות הברית בו אישר האוצר האמריקאי לכל משלמי מס תחת גיל 70 להפריש לחשבון IRA, בלי קשר לאם הם מכוסים תחת החוק. גם תקרת ההפרשות הועלתה וכן התאפשר להפריש סכום נוסף בשם בן זוג שאינו עובד. חוק שינוי המס של 1986 הוריד בהדרגה את ניכוי המס לחוסכי IRA בעלי ההכנסות הגבוהות ושמכוסים תחת קופת גמל של מקום העבודה, אבל אלו שהכנסותיהם הייתה מעל לרמה המרבית וללא הפרשה ממקום העבודה, עדיין יכלו לעשות הפקדות, אם כי לא מנוכות, ל-IRA שלהם.

בארצות הברית קיימים מספר סוגי IRA, הנפוצים בהם:

 • רות' IRA - הפקדות נכנסות עם נכסים לאחר מיסוי, כל עסקה נעשית ללא השפעת מס, ומשיכות בדרך כלל הן ללא מיסוי. על שם סנטור ויליאם וי רות' ג'וניור[1] הוצג כחלק מחוק 1997 להכלת משלמי מס[2].
 • מסורתי IRA - הפקדות פטורות ממס בדרך כלל, הפקדות הנעשות עם נכסים לפני מיסוי. לכל העסקאות והרווחים בתוך ה-IRA אין השפעה של מיסוי, ועל משיכות בזמן פרישה גובים מס כמו הכנסה (למעט חלקם של המשיכות שקשורות להפקדות שלא נוקו ממס במקור בזמן ההפקדה). בהתאם לסוג ההפקדה, IRA מסורתי יכול להיקרא "IRA פטור" או "IRA לא-פטור"[3].
 • Self-Directed IRA - הפרשה שנותנת למעסיק (בדרך כלל עסק קטן או אדם עצמאי) לעשות הפקדות לתוכנית גמלאות לתוך IRA מסורתי שנפתח על שם המעסיק, במקום קרן פנסיה בשם החברה[4].
 • IRA פשוט - תמריץ השוואה למעבידים שדורש הפקדות שוות של המעביד לתוכנית בכל פעם שהעובד מפקיד. דומה ל-401K בארצות הברית, וכן לקופות בישראל, אבל עם הגבלת הפקדות יותר נמוכה ופשטות יתר מבחינת החוק והתפעול (ולכן יותר זול בדרך כלל). מבחינה אדמיניסטרטיבית אפילו שזה תחת קטגוריית השם IRA, מתייחסים לזה בנפרד[5].

קופת גמל בניהול אישי בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בישראל מדובר על ניהול קופה אישית בקרן השתלמות או קופת גמל. ההסכם בין העמית לבין חברת הניהול של קופות הגמל יכלול את כל ההסכמים הרגילים של עמית מול חברה המנהלת קופת גמל, וכן הסכמים על דמי משמרת ניירות ערך ודמי ניהול, גם אם מופחתים. ההסכמים יעמדו בכל התקנות הרלוונטיות וחוקי הגמל עם התאמות לקופה מנוהלת אישית. גם כללי המיסוי בקופה יחולו במלואם על קופה מנוהלת אישית.

בספטמבר 2012 הוגשה עתירה לבג"ץ, על ידי הראל פרימק ועמותת "הקואליציה האזרחית" הדורשת ממשרד האוצר לאפשר ניהול אישי גם של כספי פנסיה לשכירים. ביולי 2013 פרסם משרד האוצר טיוטת תקנות שירחיבו את זכות הניהול האישי גם לקופות גמל של שכירים, תחת מגבלות מסוימות.

בינואר 2016 אישר בג"ץ ניהול אישי של קופות גמל גם על ידי שכירים. זאת כתוצאה מהיענות משרד האוצר לבקשת שופטי בג"ץ בהידברות בין הצדדים. התקנות אושרו על ידי שר האוצר במרץ 2017 ונכנסו לתוקף באפריל 2017[6].

מגבלות השקעה בקופת גמל בניהול אישי בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

על פי החוק בישראל, כספי העמית בקופה מנוהלת אישית, יושקעו אך ורק לפי הוראתו של העמית או על פי הוראתו של מנהל תיקים מורשה[א] שהסמיך העמית ועל הסמכה זו לא תטיל החברה המנהלת כל מגבלה[7], מה גם שהעמית יכול להחליף את המוסמך על ידו בכל עת. מנהל תיקים מורשה יעביר לחברה המנהלת את כל הנדרש ממנו כחוק לפני תחילת פעילותו בקופה של העמית[8].

סוגי קופות המותרות בניהול אישי[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. קרן השתלמות[9].
 2. קופת גמל רגילה[ב] במעמד שכיר או עצמאי[10].
 3. קופת גמל רגילה[ב] למי שיש לו צבירה בסך 1,440,450 ₪[11] בקרן פנסיה או בקופת גמל רגילה[ב] או בקופת גמל בניהול אישי המושקעת בני"ע מחקי מדד בלבד[12].
 4. קופת גמל של מי שמקבל קצבת פנסיה מזערית[13] בסך 4,850 ₪[14].
 5. קופת גמל נזילה[ג] בחשבון חדש שהועברו אליה כספים מקרן פנסיה או קופת גמל שהתקבלה בירושה, או מכספי פיצויים לאחר שעברו התחשבנות מס[15].
 6. קופת גמל נזילה[ג] במעמד שכיר[16] או עצמאי[17] עם 5 שנות וותק, לעמית מגיל 60, וכן קופת גמל נזילה ישנה[ד] במעמד עצמאי עם 15 שנות וותק[17].

סוגי הנכסים בהם מותר להשקיע[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. הכספים יושקעו רק בניירות ערך סחירים, בפיקדונות ובקרנות נאמנות (כולל קרנות חוץ)[18].
 2. הכספים יושקעו רק בישראל או במדינת חוץ מאושרת[ה][20].
 3. הכספים בקופת גמל במעמד שכיר או עצמאי יושקעו בניירות ערך מחקי מדדים בלבד[10].
 4. הכספים בשאר קופת הגמל ובקרנות ההשתלמות יושקעו כדלהלן:
  • השקעה בקרנות נאמנות, קרנות סל, תעודות סל, איגרות חוב של מדינת ישראל או מדינת חוץ מאושרת[ה] מותרת ללא הגבלה[21].
  • השקעה בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% משווי הקופה[21] מגבלה זו חלה על השקעה חדשה בלבד ולכן אין חובה לתקן חריגה שנוצרה באופן פסיבי כתוצאה מעלייה בשווי נייר הערך[22].
  • השקעה בחוזים עתידיים[23].
  • השקעה באופציות ובלבד ששוויין לא יעלה על 5% מהשווי המוערך של הקופה, מגבלה זו לא תחול על קניית אופציות רכש (Call)[24].
  • בכל מקרה, בהשקעה באופציות ובחוזים עתידיים, השווי לביטחונות לא יעלה על 10% מהשווי המוערך של הקופה בכל עת, והחשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות על רכישה של אותם נכסים[25].
 5. עמית אמור להקפיד על כללים אלו כאשר החברה המנהלת אמורה להשגיח על כך באופן שוטף, ובאופן מנדטורי לפחות אחת לרבעון, בסופו. אם לא יתקן העמית עיוותים אלו, אם נוצרו, תוך זמן מוגדר לאחר התראה של החברה המנהלת, האחרונה תחסום את חשבון הקופה לפעילות, למעט פעילות שנועדה לתקן את העיוות כאמור[26].

סכומי השקעה מרביים[עריכת קוד מקור | עריכה]

בקרן השתלמות בניהול אישי ניתן לנהל עד סכום מקסימלי[9] של 5,761,800 ₪[27].

בכל קופת הגמל בניהול אישי ניתן להפקיד עד סכום מקסימלי[28] של 5,761,800 ₪[27].

אין הגבלת סכום על על הקופות הבאות: קופת גמל נזילה[ג] במעמד שכיר[16] או עצמאי[17] עם 5 שנות וותק, לעמית מגיל 60. וקופת גמל נזילה ישנה[ד] במעמד עצמאי עם 15 שנות וותק[17], אך הסכום הצבור בקופות אלו מצטרף למגבלה של שאר קופות הגמל בניהול אישי.

סיכום מגבלות השקעה[עריכת קוד מקור | עריכה]

סיכום מגבלות השקעה בקופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי בישראל
סוג הקופה תקרת הצבירה
שניתן לנהל
סוגי נכסים
המותרים להשקעה
נגזרים וביטחונות
קופת גמל רגילה[ב] במעמד שכיר או עצמאי[10] 5,761,800 ₪[27]
כולל קופות גמל
נזילות[ג] בניהול
אישי שאין
לגביהם הגבלה[28]
ני"ע מחקי מדדים[10] אין אפשרות להשקיע בנגזרים
קופת גמל כנ"ל למי שיש לו סך 1,440,450 ₪[11] באחד מאלה:[12] הני"ע הבאים
ניתנים לרכישה
ללא הגבלה:

מניות פרטניות:
כל מניה עד 10%
מסך הכספים בקופה

[21]

[25]

קופת גמל של מי מקבל קצבת פנסיה מזערית[13] בסך 4,850 ₪[14]
קופת גמל נזילה[ג] בחשבון חדש שהועברו אליה כספים מ:[15]
קופת גמל נזילה[ג]:
 • במעמד שכיר[16] או עצמאי[17] עם 5 שנות וותק, לעמית מגיל 60
 • קופת גמל ישנה[ד] במעמד עצמאי עם 15 שנות וותק[17]
ללא הגבלה
קרן השתלמות 5,761,800 ₪[27]
[9]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ביאורים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ מי שמחזיק רישיון מנהל תיקים תקף לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995
 2. ^ 1 2 3 4 5 קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה, להבדיל מקופות גמל המיועדות למטרות אחרות (גמל להשקעה, קופה לפיצויים וכו')
 3. ^ 1 2 3 4 5 6 קופת גמל שהכספים בה זמינים וניתנים למשיכה (בניגוד לקופת גמל המצויה המיועדת לקצבה בפרישה)
 4. ^ 1 2 3 קופת גמל שהופקדו אליה כספים עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005)[29]
 5. ^ 1 2 3 מדינה שדירוג החוב שלה BBB− ומעלה או מדינה החברה בארגון ה־OECD[19]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ ראו כאן
 2. ^ ראו Roth IRA
 3. ^ ראו Traditional IRA
 4. ^ ראו Self-directed IRA
 5. ^ ראו SIMPLE IRA
 6. ^ תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) (תיקון), התשע"ז-2017, קובץ התקנות 7819, 29.05.2017, עמ' 2
 7. ^ סעיף 3 (א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 8. ^ סעיף 4 (3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 9. ^ 1 2 3 סעיף 2 (א)(1) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 10. ^ 1 2 3 4 סעיף 2 (א)(4) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 11. ^ 1 2 נכון לשנת 2023
  מחושב לפי סכום הקצבה המנימילית * 180 * 1.65
  הקצבה המזערית לשנת 2023 היא 4,850 ₪:
  פרק ג - סכומים מותאמים לשנת המס 2023, באתר רשות המסים, ‏26 בינואר 2023
 12. ^ 1 2 סעיף 2 (א)(5)(ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 13. ^ 1 2 סעיף 2 (א)(5)(א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 14. ^ 1 2 הקצבה המזערית לשנת 2023 היא 4,850 ₪:
  פרק ג - סכומים מותאמים לשנת המס 2023, באתר רשות המסים, ‏26 בינואר 2023
 15. ^ 1 2 סעיף 2 (א)(6) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 16. ^ 1 2 3 סעיף 2 (א)(3) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 17. ^ 1 2 3 4 5 6 סעיף 2 (א)(2) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 18. ^ סעיף 5(א)(1) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 19. ^ סעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע״ב–2012
 20. ^ סעיף 5(א)(2) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 21. ^ 1 2 3 סעיף 5(א)(5) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 22. ^ סעיף 5(ג)(2) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 23. ^ סעיף 5 (א)(7) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 24. ^ סעיף 5 (א)(6) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 25. ^ 1 2 סעיף 5 (א)(6,7,8) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 26. ^ סעיף 5(ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 27. ^ 1 2 3 4 נכון לשנת 2023
  מחושב לפי סכום הקצבה המזערית * 180 * 1.65 * 4
  הקצבה המזערית לשנת 2023 היא 4,850 ₪:
  פרק ג - סכומים מותאמים לשנת המס 2023, באתר רשות המסים, ‏26 בינואר 2023
 28. ^ 1 2 סעיף 2 (ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש״ע–2009
 29. ^ סעיף 38 (א)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ״ד–1964