לדלג לתוכן

רווח גולמי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

רווח גולמי של חברה יצרנית או מסחרית הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר. אם הרווח שלילי, הוא נקרא הפסד גולמי. יש להבדיל בין הרווח הגולמי במספרים מוחלטים לבין שיעור רווח גולמי, שהוא היחס בין הרווח הגולמי לבין ההכנסה ממכירות, שמבוטא בדרך כלל באחוזים.

רווח גולמי הוא סעיף בדוח רווח והפסד של חברה ויכול ללמד על דברים שונים בהתאם לאופי החברה:

  • בחברה מסחרית, הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין הכנסות החברה ממכירת מוצריה בשוק הקמעונאי לבין עלותם בשוק הסיטונאי.
  • בחברת שירותים, הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין ההכנסות ממתן שירותים לבין עלויות אספקת השירותים הנ"ל. מקובל בחברות שירותים שיעור הרווח גולמי נע בין 25% ל-28%.
  • בחברה יצרנית, הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין המכירות בניכוי עלויות הייצור, שהן עלויות שקשורות באופן ישיר לייצור המוצר (בעיקר חומרי גלם, שכר עבודה של עובדי הייצור ותשומות אחרות).

למעשה, ניתן לראות את הרווח הגולמי כמדד ראשוני לרווחיות החברה מהפעילות העסקית הבסיסית ביותר, כל זה ללא העמסה של עלויות שיווק, מכירה, הנהלה או כלליות. מובן שבמידה וחברה רושמת הפסד גולמי, יש טעם לשאול האם פעילותה בכלל כדאית מכיוון שבוודאי שאת שאר העלויות (יעילות ככל שתהיינה) לא ניתן יהיה לכסות מבחינת רווחיות תפעולית. מדד זה הוא על בסיס צבירה ולאו דווקא מצביע על מצב הנזילות של החברה. לדוגמה, חברה שרושמת הוצאות כבדות בעלות המכר בגין פחת והפחתות, או לחלופין, חברת היי-טק בתחילת דרכה שמוכרת מוצר במחירי הפסד על מנת לפרוץ לשוק.

בחברה יצרנית, עלות המכר מוגדרת כסך העלויות הקשורות באופן ישיר לייצור המוצר. הוצאות כאלה יכולות לכלול את עלות חומרי הגלם, שכר העבודה של פועלי הייצור, עלויות הפחת של ציוד הייצור ועוד. בחברה מסחרית, שהיא חברה העוסקת בקנייה ומכירה של סחורות, עלות המכר היא עלותן (לחברה) של הסחורות שנמכרו במהלך התקופה שעליה מדובר.

חישוב והצגה של נתוני רווח גולמי

[עריכת קוד מקור | עריכה]

אנשי מכירות צריכים לעיתים לקבוע כמה לחייב את הלקוח מעבר לעלות המוצר. תוספת זו ביחס למחיר העלות תבנה את המחיר הסופי של המוצר. ישנן שתי דרכים בסיסיות לעשות זאת, שתיהן אמורות להביא לאותה תוצאה שמהווה אינדיקציה לרווח הגולמי שנובע מהמכירה. שתי השיטות מבטאות את התוצאה בצורה שונה:

ייקור (באנגלית: Markup)

[עריכת קוד מקור | עריכה]

ייקור ניתן לבטא כאחוז, אך נשתמש בנתון כמכפיל. לדוגמה: אם מוצר עולה לחברה 100 ₪, והחברה מבקשת להרוויח 50% על המוצר, יצטרכו למכור אותו ב-150 ₪. כדי לחשב את המחיר ללקוח הסופי, ניקח את מחיר העלות בייקור שקבענו, נבצע את הכפלה ונגיע למחיר המכירה, 150 ₪.

אנו מבינים כי החברה הרוויחה 50 ₪ בדוגמה זו, אך הייקור לא אומר לנו ישירות איזה אחוז ממחיר המכירה הוא רווח. אם למשל מכרנו את המוצר ב-339 ₪ והייקור היה 66.666% יהיה קשה לזהות ישירות כמה שקלים מהווה הרווח על המכירה.

בדוגמה זו 339/1.66666 = 203.4 ₪ והרווח של המוכר על המכירה הוא 136.6₪.

שולי רווח גולמי

[עריכת קוד מקור | עריכה]

אנשים רבים מוצאים שקל לעבוד עם שולי רווח גולמי משום שמיד יודעים כמה שקלים מתוך מחיר המכירה הם הרווח.

בדוגמה הראשונה המחיר כולל 50% ייקור שמייצג 33% רווח גולמי מתוך 150 ₪. כפי שניתן לראות, הרווח הגולמי הוא האחוז ממחיר המכירה שמהווה את הרווח. במקרה זה 33% ממחיר המכירה הוא רווח, או 50 ₪.

בדוגמה השנייה הייקור של 66.666% משקף רווח גולמי של 40%. פירוש הדבר ש-40% מתוך 339 ₪ הם רווח, דהיינו 136.6 ₪.

במינוח החשבונאי רווח גולמי פירושו מכירות בניכוי עלות המכר. זה לא רווח משום שנותר לנכות הוצאות אחרות כגון הוצאות המכירות, ההנהלה והכלליות, הוצאות המימון ועוד.

שיעורי רווח גולמי גבוהים יותר משקפים את היעילות הגדולה יותר בהפיכת חומרי גלם להכנסה. עבור חברה שמשווקת סחורות פירוש אחוזי רווח גולמי גבוהים הוא במרווח של המחיר שהיא מצליחה לקבל מלקוחותיה.