שיחה:הושענא רבה

From ויקיפדיה
Jump to navigation Jump to search

כפילות[edit source]

יש לבדוק מה להעביר מכאן להושענות ומה להיפך. בינתיים יש כפילות. הללשיחה 00:53, 6 אוגוסט 2006 (IDT)

בחינת אפשרות איחוד ערכים או הוספת תת ערך בנושא חיבוט ערבה[edit source]

צריך לראות איך מאחדים או ששמים ערך משנה תחת הנושא חיבוט ערבה יוסף 09:09, 13 באוקטובר 2006 (IST)

אפשר לשים תבנית איחוד בחיבוט ערבה, ואם לא תהיה התנגדות בדף השיחה - לאחד. אני Symbol support vote.svg בעד. חג שמח, ינבושד.

מבחינתי בסדר יוסף 15:45, 13 באוקטובר 2006 (IST)

קריאת ספר דברים[edit source]

לא מוזכר במאמר הטעם לקריאת ספר דברים, ובצורת הכתיבה - הנושא די מובלע (מוזכר הטעם למנהג קריאת התהלים בצמוד לכך, אך ללא קשר לספר דברים). חקירת המקור והוספתו תוסיף רבות...

לא "ת ק נ ת-נביאים",אלא:הלכה-למשה-מסיני[edit source]

ה"ערבה" של "הושענא-רבה" היא הלמ"מ (ולא כבגוף הטכסט !); לעומת-זאת, זה שאין עליה ברכה [="חביט...ולא בריך"]--זה משום שכך נהגו נביאים[="מנהג-נביאים"].[מרדכי דאדון,אופקים].

ייחודו של היום והקשר לנביאים[edit source]

הוספתי קטע קצר (ומתבקש לדעתי) על נבואת חגי שנאמרה לו בדיוק בכ"א תשרי, הוא הושענא רבה. לגבי האיזכור של מלחמת גוג ומגוג שתחול ביום זה - נדרש מקור. נבואת יחזקאל (ל"ח) העוסקת בגוג ומגוג לא מזכירה תאריך, למעט שני אזכורים: שבע שנים ושבעה חודשים. ניתן למצוא כאן רמז לביאת המשיח במוצאי שביעית (כמוזכר בתלמוד במסכת סנהדרין דף צז.), ותשרי הוא החודש השביעי, והושענא רבה הוא היום השביעי של חג הסוכות - ויש לי עוד רמזים לכך, אבל וויקיפדיה היא לא המקום לכך... (אבי.ד.)

גוג ומגוג והושענא רבה[edit source]

המסורת שמלחמת גוג ומגוג (או ההצלה ממנה) תהיה בהושענא רבה מוזכרת במקורות הבאים: פרי עץ חיים, שער הלולב, פרק ה; עטרת ישועה, לר' צבי הירש מז'יקוב, פרשת לך לך; האר"י ז"ל, לקוטי תורה, פרשת שמות; מדרש תלפיות, ענף גוג ומגוג; ר' יעקב עמדין, סידור בית יעקב, סדר חול המועד סוכות, דף שנו ע"ב (במהד' למברג תרס"ד); אמרי נועם (הורוביץ), דף לז ע"ג; ר' מנחם רבא, בית מועד, דרוש יא, דף צו ע"ב; ילקוט ישר, ערך גוג. -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי/ת

הוספתי --Jys - שיחה 04:34, 29 בספטמבר 2010 (IST)

מחילה. לא מדויק ואף מטעה לרשום את רשימת המקורות הללו כרקע ל"היום בו על פי המסורת עתידה להיות מלחמת גוג ומגוג", כפי שנכתב בטקסט, בצורה החלטית. לכל היותר יש קשר דרשני בין השניים. מתוך עיון במקורות המובאים, אני מציע לשנות את הניסוח..

מנהג משונה[edit source]

משונה שבערך יש פרק שלם שתופס שליש מהערך על מנהג טפל ושולי זה שאינו ידוע ואינו רלוונטי לאף אחד מי-נהר - שיחה 04:12, 19 באוקטובר 2011 (IST)

מנהג קדום וחשוב שהיה נפוץ יותר בעבר, וכיום אינו נהוג. טישיו - שיחה 04:17, 19 באוקטובר 2011 (IST)

משוב מ-7 באוקטובר 2012[edit source]

מענין ומחכים, רשימת המקורות מוסיפה לאמינות המידע. יישר כח. 89.139.27.249 12:47, 7 באוקטובר 2012 (IST)

תודה[edit source]

תודה אל האתר המדהים הזה ומקווה שתוסיפי עוד דברים 37.142.90.31 19:28, 7 בספטמבר 2013 (IDT)