שיחת קטגוריה:אישים שחיו במאה/אכלוס2/ערכים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

[ http://www.wikidata.org/entity/Q176263 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q75860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q75778 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78646 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78490 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78540 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313309 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q181659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51584 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182580 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183528 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53564 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55415 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55924 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56093 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192667 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192712 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192778 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q80739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57298 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57288 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q85982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57306 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q301474 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57689 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q59824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q59920 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60306 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60539 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61205 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q307182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q63189 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q65055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q96505 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313353 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200470 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q100440 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202584 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q206638 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105118 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106164 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q322589 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107656 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q209586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108366 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q210315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108510 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212286 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216527 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q217194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219718 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q222924 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223988 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q119348 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q119546 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q120225 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q368 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q225509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1228 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2518 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q126513 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q228584 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229179 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q128967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230954 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q134549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5383 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5921 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238539 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238704 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7546 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9513 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q253192 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q144615 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15983 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16285 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q147144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19198 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19837 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152534 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153700 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q154824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q155525 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157282 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157451 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158486 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q162389 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q264849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380355 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q274123 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q388436 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q36105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q393392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37615 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q67362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q170515 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q172083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41921 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q71397 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q400596 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44274 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44286 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q175254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q73058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q288029 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367451 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367973 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q368732 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q961003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q485817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q486404 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258715 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q487793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q373968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q260125 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q604524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q159609 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q491594 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263543 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q265494 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q164358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q267335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q727090 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269825 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269890 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q500417 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q386438 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272403 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q273051 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q276106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505418 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505285 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q507162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q622278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q286019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q186042 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q290287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189407 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q191020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q523392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295009 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q299302 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q299693 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q528811 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q303891 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q534599 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310924 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310985 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311772 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313554 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q543381 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q430209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q545901 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317248 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q432874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q204815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318518 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318885 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318948 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434680 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549617 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q550819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q436719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q322172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q437317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q438092 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q438096 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q553089 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q440073 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212545 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q554993 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q443142 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q443886 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219309 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q112866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q558104 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q328515 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q559312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q329784 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q330652 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446555 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333201 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333643 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448678 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449064 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450331 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q452749 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q224644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q454315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q454630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455616 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456966 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457306 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q342840 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457909 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q573861 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231234 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232441 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q346671 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q462266 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q464758 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q350384 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237242 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237782 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466546 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q351852 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q351978 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q468356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239979 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q240335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q354540 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q355153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356290 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356678 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q359381 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q589731 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361238 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q249590 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q364083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q251287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q710619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q254518 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q255300 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q717656 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q366643 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2778213 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1126347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q888950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1376050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906980 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2908359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q543158 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1507548 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3828691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911065 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2650747 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1507954 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1134619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1890096 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915288 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916632 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2657619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2658582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q665767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919482 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2920702 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q782176 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1393172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1643346 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1395690 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1396724 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q910236 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q672846 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4115047 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1148995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q675887 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2154479 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q326681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q796375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q919830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2036425 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4664763 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q921204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1285538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2939637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335855 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1295870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q926558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q926452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4087087 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q928305 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4682957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q816403 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1796215 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4227499 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2563053 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1056964 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1673289 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2565049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q822576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4014767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4096413 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2568857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q358519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q705506 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1934890 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1181574 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1068488 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q944477 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4289016 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708473 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1811951 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1687170 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q710366 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q949387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q949387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1815125 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1189889 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3897058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2071545 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q955798 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q957711 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q958389 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1073792 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2594947 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q964037 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1328923 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1578694 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2468387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1837775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q725550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q725629 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2731624 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1588608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2477881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q729091 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1344113 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1344336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2738503 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1097838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2615465 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q975261 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q508752 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q738521 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q982324 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1848650 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q630966 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356135 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983958 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1606553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1113742 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891071 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1858829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4209373 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2893023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q756377 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895520 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1358195 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2896550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2507113 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2899805 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900119 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1239246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q877849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1367806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3949729 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1368664 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q644772 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q531759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900239 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901564 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901768 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902282 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902507 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1751751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1374412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2777820 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4357735 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904677 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7065876 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7066061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7066322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906119 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916176 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6923263 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7068511 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2393163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403304 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909474 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404864 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5566869 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405894 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12406667 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407941 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7317454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6923845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3440321 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7219538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6643106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915420 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7055841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916948 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2532110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6791904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22691271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5577376 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6792777 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3181892 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7062127 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7064095 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12720662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7066597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6943493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3323774 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7607052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3324784 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6666386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2419984 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4790616 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4792752 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6811514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6668010 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7617721 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7345033 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12178911 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7214825 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6818293 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6681041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4802675 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217748 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12744306 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3469779 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7219225 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6968760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6680660 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6824953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6957230 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7222293 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3609142 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7358291 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6682547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6971354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6539765 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6962365 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6975254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499601 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499639 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6976086 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6976816 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6967154 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6549566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6984445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6705262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6989987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6989998 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6847793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4830898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8053871 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6043082 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6983028 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3240819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5237052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3241479 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6847559 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6312325 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7003328 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6972105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6993263 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8340048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6862752 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8068141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7933549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6580464 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6581452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6862698 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6581994 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6864282 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4719302 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5387398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6868323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6731050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3525519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6335171 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7816922 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3260006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7680738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6874925 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7029020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7029148 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6598441 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3271866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7038807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5277866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4747350 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6756807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3811144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4749200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7298641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129522 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6905249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405727 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6762457 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6043010 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6095255 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6637157 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7173878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6637462 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6915565 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4762872 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6909650 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6628735 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7177439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6629403 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5296866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7063535 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18121702 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25490593 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q159409 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20047070 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17164359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25492664 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527197 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61533 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18280762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9345011 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q165210 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25494239 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18574745 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34474 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34389 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q36233 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18577614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q65821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29000622 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130201 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130434 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41042 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131012 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404092 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q73027 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22944227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11164103 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42141447 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46089 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408406 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408754 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46795 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409536 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47780 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16369103 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410423 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q48987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51506 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188113 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28543623 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15435362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78526 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53453238 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q14759067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403990 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28840495 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q83059 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q84208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q85102 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q85048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56016 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409085 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57382 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192592 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q88933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q195154 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15041843 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18758508 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64021 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19830022 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q95076 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q95870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21789560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q201470 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42697363 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q206421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q206439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18191307 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q103854 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208797 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208869 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104668 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q211041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21738166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215477 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133158 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18191772 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13562572 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106482 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107089 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527523 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24840976 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216531 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18342891 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24850393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23944635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18220755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9138405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q228801 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229139 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28605762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19593654 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18217049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q128736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21406270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2563 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2571 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3112 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4517 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18616043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q242376 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40503 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21789575 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47507927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9960 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52162455 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37275893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q138576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24639894 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30503870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12801 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15807806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15807806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q150651 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9602520 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151564 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17714 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18391 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18935559 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153432 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185025 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q154594 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15514709 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q724489 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q495300 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379171 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q159840 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q502318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270038 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270922 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505316 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q506457 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q274040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q274020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q739390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q276567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q163134 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q278024 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167429 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167444 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q168509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q169070 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q170899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q171447 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180746 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182031 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q403707 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183469 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q288756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216195 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185574 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q187019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q292558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333430 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189186 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q540582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295732 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296661 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q532085 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q302203 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q305410 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q538786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q307393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q58284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q425656 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q348986 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311655 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312279 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312408 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312575 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312611 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313525 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200964 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315587 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q206499 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207720 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208116 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q210069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q210069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318604 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319342 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319789 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214660 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320203 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q351156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105962 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106624 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q328532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215949 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216199 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216548 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216570 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q217750 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334947 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q221074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q118272 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q338177 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223843 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q342381 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123118 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q125501 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214548 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232863 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q348345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234701 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467776 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235983 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q989 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239030 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239030 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q242138 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q514456 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q354542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q472147 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q137579 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q358173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q475457 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q244968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180338 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q144288 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q248404 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q366624 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q252726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q253395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q719348 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361940 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185147 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q605443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q257335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q257606 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q155649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q155794 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q724158 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1001175 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1252844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1380024 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q862208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q305776 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q658086 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310217 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312474 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312404 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542428 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542855 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315087 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1522039 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1522527 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q784509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q670658 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q550733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q435198 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q435488 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q763995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q552025 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q436131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q552255 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320036 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q553077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q553196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q437944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q437847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q321296 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555004 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555397 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q935320 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1281080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q674280 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q443180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q559862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q560098 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q560735 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q677706 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q918388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446914 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q447638 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448205 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1046410 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1288365 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q565802 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q452005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q685238 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1293630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455150 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455814 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456977 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q573858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q458049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q690271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460394 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231078 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q463501 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q696313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q936548 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232917 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466056 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467462 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q940386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469371 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q470282 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1259397 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q470798 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1293269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q707814 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q948893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1564242 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q709440 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q585460 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q712128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q828105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q354888 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549627 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q471965 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q355672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q830793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q357171 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q832258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q359305 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q360190 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q835760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q246462 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q362764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q595951 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363722 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q483148 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q368724 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q602449 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q254781 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q372210 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q605456 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q496027 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1276141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380664 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381139 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382150 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q970943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q970943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q730583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q972152 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1463146 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q734558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1342375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1217250 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q504643 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q273215 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q273860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1346515 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1365780 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1349276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q747114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q658347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q748277 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1231718 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q511395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1363874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314812 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q516987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q284171 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1992645 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q659061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q522965 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q879195 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1371409 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q291002 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q525507 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q526743 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1375290 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1376044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1385128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6765760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6605385 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983259 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2621889 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3148641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5423356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041098 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4347204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2121910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895666 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895730 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4492669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2898985 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6621222 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5563386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901400 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902051 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902297 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1617489 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3828157 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6919330 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904417 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2642891 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905098 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906666 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909032 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909741 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2386458 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910028 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910768 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910773 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911233 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2776768 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2777542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2778315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915031 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915120 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915872 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916206 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2654502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1633069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918925 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2657659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1765863 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3188844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2021740 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1391622 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3058970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2669884 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4795008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6543096 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1903125 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2413649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2158383 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6283460 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1911276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6960046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5213241 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5213354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6670730 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2044183 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6695608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1658310 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4081180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1408673 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1680829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1147467 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1199838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6969442 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5487713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5488428 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5302563 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2829007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q929933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4829405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6545436 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5360756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2446852 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q935153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6980746 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6259990 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4529963 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q935663 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4156648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6254461 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6581706 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4967872 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5639320 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2737959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5640761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4973552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6320743 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1187035 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5375498 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q949062 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1948928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2329393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2591295 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5516267 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1444396 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1949264 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2594380 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6571623 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7004050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6602017 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4723118 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7009244 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1967291 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q958904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2735531 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q964640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6731178 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2740204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6733719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2741191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6751991 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q968565 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6593062 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6739326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q973502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2360762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6622978 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1980296 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7032717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7033950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19564355 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7064673 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7642879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6634690 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5984600 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7061343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6636723 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130922 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404145 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23650019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405884 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6664788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133541 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6795583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15728552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409104 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7068209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7068147 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6668034 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18321015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18321026 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7341996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410750 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11211764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6645803 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6671192 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8989330 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7212858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6676651 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22944256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6810270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217253 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7218959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7220325 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17524223 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6686979 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9138168 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6687149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q14945527 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18340862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6149290 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6957478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q14946909 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7492996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6959261 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9287281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499664 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6158103 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7502326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7503421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9012472 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16034252 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11797902 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6680708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6836968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8049433 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8049439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8051046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8051050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8051260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18211858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8056357 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6846790 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17505312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17505341 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6178957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6838675 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8198879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21401967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19694807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6988269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8068765 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21984534 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6849387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8072529 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16751118 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6725831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8075532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522900 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8081779 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18105208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18814201 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7681472 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21570422 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21570452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6742685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7018639 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18120359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404164 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24038288 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405787 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18697285 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21012368 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6757948 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408018 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7029346 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20726329 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17745979 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12412207 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25489993 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6604066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6894405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7183113 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25493470 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20512995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6607778 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18574725 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041634 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7716369 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6612220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5962726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128869 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15439287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129540 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130797 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7048227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7048991 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131718 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21178564 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7049549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22261648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6042265 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7317653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7054084 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16239251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7054514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23649988 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20669021 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15983244 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6113872 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6653264 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28912432 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271402 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271840 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q32258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193062 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q33218 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q169613 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1615 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46829899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30250609 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24576294 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q67570 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q70162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q176323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41871 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294568 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44593 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44833 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46248 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47087 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29609195 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77468 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q48231 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78480 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185489 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40934617 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51511 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51537 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q187224 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q83907 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q54855 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q84365 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55210 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q191027 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55796 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q191999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57372 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193674 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60206 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28154648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202385 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q87455 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q88807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55110936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q54699067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92618 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92617 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92740 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q95211 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37983439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205314 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205353 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205456 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q101740 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104000 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104779 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105494 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106222 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106219 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214120 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110060 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110330 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216266 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q111190 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29652740 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q99851 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q112870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24837608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223158 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52128649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28310241 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16342163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229424 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229503 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q45130052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29033744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q210428 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123216 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231942 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1480 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50940087 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q132701 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q134165 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16471281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51346626 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q140017 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8159 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q190076 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q251828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2516 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27560621 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29932429 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28933556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q155845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207939 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158056 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q159475 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q160717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527187 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266432 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258645 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57410 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q259581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q260969 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q262399 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q345231 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157250 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q281404 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q267782 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270601 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270935 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q166641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q389012 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q171556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q171989 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q394849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q653207 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q668185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q400729 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q178293 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q72717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q179910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296350 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309160 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294536 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q647523 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298259 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298537 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298430 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312483 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q301553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q537200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q304885 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q667769 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309374 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309971 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310668 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q544899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311253 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312280 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q663185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313407 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314133 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314146 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314290 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314771 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q433352 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q433459 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316179 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551512 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q553059 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q552942 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q437262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320065 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q325377 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q325828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q210308 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q327142 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q328055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q328686 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q447358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214088 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215494 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434694 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q276961 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q221450 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q504409 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456164 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456211 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456211 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q339581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457279 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q343075 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123280 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q344576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q461923 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232511 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232827 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q128126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234604 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q128681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q128911 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234360 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q350744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235517 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235792 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q470746 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237399 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237687 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q471167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241327 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q242334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q358360 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q362599 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q291438 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q250419 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q368492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q571584 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q254713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q723421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q257901 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q969950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380909 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1974852 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2885720 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q499566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q976160 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2889669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505476 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q981074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q981226 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895333 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q508221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895603 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q740581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895810 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q982696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2112831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897032 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q276323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3550354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q512865 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q396606 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900604 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901293 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1481132 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903152 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904001 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q634125 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q286313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q520979 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909682 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q639141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3438680 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1367511 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1494826 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902277 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1371076 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1372204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1246735 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2920283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2265759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1251499 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q527870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1377468 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3442411 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1425207 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q888707 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1773447 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q532673 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1384876 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q893637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q537722 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1514999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1263812 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q657509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q661200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q662066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2032196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313661 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316013 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1274343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551032 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551252 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q435208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551671 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q438444 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q440106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q913848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2169695 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q274945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q445635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q954681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q920405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q920490 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q680258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1288525 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1076063 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q563542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450923 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335087 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q927934 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1101296 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1674626 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q930013 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1057003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q458750 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q817739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q576614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q933418 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q342990 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1062303 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q936132 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q581786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q468014 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q463407 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1686577 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q468860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q585392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q701802 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q586247 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q702406 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2335416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q353978 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q704197 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q704516 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q705870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q706007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q706689 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2077967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q707928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q709936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q360653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1445853 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q712262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2082646 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q713546 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1071782 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q598416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q364781 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q955767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q959804 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2344945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q724003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q445077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1332243 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2411607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q370928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q487882 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q374682 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1720867 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1344237 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q968874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q262503 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3154100 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6890612 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6602847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3285027 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4491287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7047356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7047972 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897986 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5294039 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6750594 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6896715 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4357621 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900784 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7044141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904724 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6953859 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7193532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7058018 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4423223 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6118412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2660967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6119196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2776767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6042326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2515370 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2778006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2778134 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4507258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6621566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6910485 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3303724 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7057305 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6798003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6625838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7059316 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6772933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3050875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2792597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7212257 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5460674 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5460714 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3059570 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7219007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7219932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2539961 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6789388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3723967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7223037 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6791352 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6282054 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3862822 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6827883 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5347583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4135198 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5485221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5618932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6951295 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5216683 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6971664 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3087644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6974871 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6671788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7244685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6845734 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6962352 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5362052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2975760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6965134 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2960334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6711925 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2699577 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2438820 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6967545 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2314736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5434936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7063198 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4702906 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5102271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4704819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6832253 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4527944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6258193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6979292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6996336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7129202 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6839241 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6591014 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6840304 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6840749 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2331090 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6841394 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7003070 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6986587 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2334848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3638982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6991036 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6332756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6873299 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4725263 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5260997 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6853844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5261804 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7003752 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6111736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7004379 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6573295 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5940835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6718933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2734197 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6886726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3130622 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3923981 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2613044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6870838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5407083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7970576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7016200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6197028 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7029658 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6759523 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2745777 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7021665 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6629627 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2748654 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7023443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4746335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7026492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6882433 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3275982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7037864 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1601813 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890013 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q93052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408410 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28132240 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409730 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15431502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q96510 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17612464 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12412007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23887930 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11727360 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7303362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21597915 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18851397 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24038303 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20088979 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28026345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12147733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411584 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25492606 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25494648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25496970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128854 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17233194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24082918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18192144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15585779 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17505301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132887 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133353 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51024291 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9391334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133509 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17579537 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11206032 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19859256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8012709 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29838631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20830260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7341753 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27972309 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403790 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403889 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404148 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404232 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404652 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410367 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q138416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411420 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20197761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23563256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q143172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27986157 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q93356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23705305 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21789552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8864708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21668992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25936414 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25490569 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7365722 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25491454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6964071 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q154946 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157004 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157197 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13409858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25497328 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18198835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20727644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23585442 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20656189 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7383019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12222098 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16190886 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16338621 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8195632 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q31073 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29609190 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29609191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13211492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27704309 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41617 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16893817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q45189254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15525023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q45575 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18616095 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20202344 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47139 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18233203 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q43473514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6989213 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q75853 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76169 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77344 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q48774 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20910114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20910114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q82786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42388849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57304 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q87433 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11157339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50747932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28057503 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21570433 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q89862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29644314 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60108 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404234 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404247 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404810 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62539 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62692 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352218 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7176 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7465 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q240635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q242034 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52694083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q242402 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q140201 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363846 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q248943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q144904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q254620 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q257261 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q374982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380202 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380363 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23333 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271419 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q273769 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55196885 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q165405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167307 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q168387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q392127 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q275633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316330 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q172544 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q191819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41314 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q178312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q284616 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q179908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44374 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180896 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q639041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46132 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46557 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q248767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q640514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q74042 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296484 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296796 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76963 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76915 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77528 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q172478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78884 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51525 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189587 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189741 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192634 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193496 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q87493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309850 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1316 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60486 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312264 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64915 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q201550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q203367 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312843 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207658 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313814 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315225 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315321 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434539 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434951 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q211283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318505 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q438848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q322460 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q101167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q323900 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102711 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q325427 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104148 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213520 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110947 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q112049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q217764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q218415 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q218823 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q336347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q48020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q340004 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223949 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q342646 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229121 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124469 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230438 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232245 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232245 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232588 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233207 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234338 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50599 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235500 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78616 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237855 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238871 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238919 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q554698 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q554978 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q439095 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q674048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q920526 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q920593 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q325679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q337206 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446115 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1125913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q447026 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q564226 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q564841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q190251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q330609 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449130 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449160 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450297 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q452057 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q929268 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q558634 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335796 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q336534 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457661 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q458322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q458712 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q478601 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313931 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q817604 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236024 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q704744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q430829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q346762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q464791 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q465242 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466531 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q575610 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q472578 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q585081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q470193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352338 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q471135 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q588259 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q591507 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q357179 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q476825 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q710689 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q711122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q711810 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361291 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q362349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q362806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363673 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q248159 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q717250 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q366355 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q718008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q487327 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q488188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q370747 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q723706 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q372640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q724681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q725020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q726283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q496008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q496191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380235 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1061685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381018 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q499056 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q617022 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q617022 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q733412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q617920 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q735036 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q268958 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q739052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q302817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505289 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q506336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q506453 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q510780 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q328644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q809068 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q517880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q528622 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295678 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q531237 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q653517 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q536992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q419060 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q776882 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193426 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q777066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1683438 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q779529 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352101 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q663904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q539214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q900311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q901545 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q427503 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q904598 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q545562 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q545790 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q253364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q824542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q431220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313457 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q432811 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314683 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q550149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1279284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314966 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q792948 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q667780 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434555 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q552019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1396524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1396975 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1523999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1524638 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1398547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6968828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6729897 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1527668 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2679036 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6974052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6707463 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1337643 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3349196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3087174 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3617625 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6597500 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1162057 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4149583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5362062 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6986778 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2957653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6040177 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1796743 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4155287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5231102 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6043151 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4156577 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4561347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1169851 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5369083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1240159 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6997140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3181206 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1176599 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5240542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3369416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6619971 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2635823 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356646 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3510225 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6915211 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6774738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6630634 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6992194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2343277 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1819388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q945681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q946803 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1073671 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2083643 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q974795 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2084361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2732041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5131446 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4731906 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1574205 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3124203 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2599986 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6080913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1828731 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6788191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4600719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2866586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2350552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6650065 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3527342 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6925607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2744304 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q963893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6761830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2875191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4747833 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6095287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q975694 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q976418 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q977052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2498876 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q981256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890150 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2569283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2373345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1984879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6817042 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6961857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2894576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2896718 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900056 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901268 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901689 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903650 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903954 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906138 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907291 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907565 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907952 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2126751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3298717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1360655 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6978514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910374 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910365 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1362119 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3041220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3435810 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6804571 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915938 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1367175 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1367752 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2920144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1371434 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q888256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2660910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1375265 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1377159 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1883538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6959529 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5511602 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3854017 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1385357 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1385464 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4120894 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6957006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6959442 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1390390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2158789 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3724649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6824719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6824719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5340096 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7011455 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5341650 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6695727 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4165830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7066140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7067322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7148996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7213301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403983 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20782636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404611 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404632 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4865845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4865877 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18172696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4189610 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12406432 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407132 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404033 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408399 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409289 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409481 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409498 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410228 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410243 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4600875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408749 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409088 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409621 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409921 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11998384 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4467454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4608738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18035580 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4865868 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18190443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4885167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7035347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17486397 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17353706 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20392101 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5021750 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6776638 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6640167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6670517 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4893646 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6963483 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4495046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4083668 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16338369 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6834596 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3955483 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4084638 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7460143 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4899881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4374735 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16342026 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7061434 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6973313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5175993 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6830681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4099847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6833124 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4102502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15068349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7068473 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17505298 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6692944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6264946 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6263995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12739618 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6987831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7206063 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6700041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12180950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6948491 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7487323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12751722 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6815249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6992052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7900591 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12874025 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7004539 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16864126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17544625 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17544625 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7007194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6821445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4802674 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11925808 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4264094 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21570408 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6823924 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6865716 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7010454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6693609 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6723372 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5080251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7498789 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12350122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6582291 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6582324 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499588 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6873738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6585788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17542960 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7036535 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586855 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6877571 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6589666 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8051265 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6298161 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7509209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4286061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6980301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6571730 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7925443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4829408 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6987824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7036614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16339078 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6582636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6751640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16340677 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041889 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7187315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7046642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20022769 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6904373 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7051734 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7054605 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6598936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4443015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7057717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4025827 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7009310 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6603561 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7278420 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7061287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28094745 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30526529 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q190628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21012387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29032443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193687 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24151111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q83338 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q197108 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q82918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q84088 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q84186 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q87015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23043531 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q159465 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60804 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60811 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61402 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129577 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64088 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20022886 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19654313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28530436 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133379 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37762886 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106213 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219420 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18595400 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108912 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19753265 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q113167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30278215 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23649994 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020079 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41957691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19817635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q79904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18177055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q93664 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27990433 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123811 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124472 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q125121 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q127870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q128888 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1224 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1257 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1646 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15573881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52009162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50805221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129512 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q175759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29024837 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12795 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19799589 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q121779 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18936474 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q127161 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29465744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29465841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18220756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q920 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18616910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17135 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18207540 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22997937 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19813573 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19526 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q155538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23968175 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157921 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30053247 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158536 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q160318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29914054 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19019158 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q164428 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q165110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29418 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167573 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153300 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q169281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q33637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q171166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25488744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28339504 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28339507 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47200677 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25491839 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q36107 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182725 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22907663 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q65852 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q173061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47090324 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18832 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9486 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q68537 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34851 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q175519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q39316 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29360076 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q70174 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41342 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q72581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44940 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183655 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77060 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185151 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49004 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78510 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49068 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15507879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q80596 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q499662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313479 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q432488 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315414 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434805 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434978 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q435696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317832 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317832 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216983 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319234 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q203205 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320068 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102406 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q325130 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q209200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q443953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q210960 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446320 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446670 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212889 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107462 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214783 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q109721 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110450 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216499 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q217033 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q113173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q332759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315979 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334902 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q340016 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104146 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q119625 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q134333 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q463944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229964 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230136 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230665 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231781 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232333 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233247 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233973 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469418 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352820 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q244441 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363377 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365682 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q375547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q256928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q256928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294912 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367589 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q485946 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q502390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q489555 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q292268 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q378785 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298016 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q262267 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q612860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380748 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380884 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381002 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158099 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382035 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q383074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266425 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q162043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q386297 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q268726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q321354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270645 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271766 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q164521 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q273685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q273739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q168847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q171228 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231363 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q515606 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q631680 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q400044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q402245 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q635828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q403242 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q287890 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q289391 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q289364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q290870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294555 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q647237 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q75167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q535308 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q324719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270947 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q306933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q426150 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455823 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q308722 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q88907 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q526080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1507526 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1382012 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2277619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q529775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q888556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295873 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q484881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1391193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1771513 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1394102 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q540908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q968315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542496 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1506941 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1026624 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q546281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q546295 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q662771 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1655999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q599439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555226 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1283045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q739405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q671147 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320813 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q556870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1209674 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1285477 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2174323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4830880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3491605 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q677793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q561005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1926695 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q561598 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q923813 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q559074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1173959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1935897 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2580818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q521145 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335027 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q453721 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2583850 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455401 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q571209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4831469 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q456766 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2072385 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2587345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q574924 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q461038 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q461489 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q462055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1433254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1433254 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q463460 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q579498 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466139 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467341 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2859394 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2334077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469299 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1070829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q470804 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q998576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352981 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q586575 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q473775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q948246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q948246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q949226 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1425313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q358058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241215 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708680 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2218967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q359566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361252 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2609244 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1086893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q332576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q484292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q958399 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2740796 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q717932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q603114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1586647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q604700 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q722202 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q966116 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q968705 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q728427 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457165 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q972990 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2628071 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2628417 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891199 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q732397 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2892396 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1346751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1095849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1099452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334903 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q265740 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2577868 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269822 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2382055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q981246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2509225 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271877 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q865323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1614777 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900689 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983112 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901947 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q625515 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1364334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2777751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q872108 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q749025 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910092 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911986 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2261419 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1369361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q643339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2924402 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1378193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1379008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6817485 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2662155 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6731938 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7901249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6737927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7091123 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6960405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6693936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7030578 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6154339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7032869 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5347535 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7035040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6968542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6700140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6834379 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4006440 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1908707 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6754099 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5085621 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2424957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7044659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6614586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5225461 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6903373 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8055953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6842012 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7051266 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6576653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5230817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6622063 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5360759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6988334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4022348 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6990634 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6915829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5368453 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5240971 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7063654 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6631657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6633583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7066404 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6999169 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7183448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5373297 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4706102 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6925047 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6927551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1939274 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3109110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6644750 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6737163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6069298 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5528375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6655111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7014940 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6885502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5534339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5398958 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7022542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5945945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5945945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6808354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4054982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6757318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4506180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6625492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6899846 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6818066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6903044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6822445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6535421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4088021 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4232395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6395801 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6828959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5563390 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6977805 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2756697 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6978730 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7052360 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6105676 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6982457 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6984259 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4494047 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6985692 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7058233 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2121574 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6793650 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6741916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6794058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7064920 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6525374 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1234685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901602 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901579 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901716 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4368059 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903576 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903315 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903425 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1961360 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904295 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904684 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904703 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904731 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6854755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2777806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2778330 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2778276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6531204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906629 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907217 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4103708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2908768 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6667086 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909469 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7004694 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5049136 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4920714 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916028 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890157 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6578703 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3181898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7212992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6725659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2920045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6581880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6582395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7016558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217571 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527022 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11790046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22915129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403337 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23901094 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15629676 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25491005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25491106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8046209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8046286 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19587354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8053875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20607392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129833 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129971 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130101 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130252 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130441 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130684 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130787 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7048250 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131123 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132859 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7114521 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8060755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q33005007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37762899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30526674 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17573849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22944230 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34211 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29838637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12655834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18595394 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8069850 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8070009 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7065053 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25711884 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19896524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22347834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47899967 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8075540 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27972323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403942 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16019688 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404670 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404856 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404955 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28530162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405853 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408261 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409272 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18320898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411528 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411859 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12412121 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q407 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1230 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19950349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7412605 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9339540 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7148227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20925179 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27990385 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19818391 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403369 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404781 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405772 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408409 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408712 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409569 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23924683 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51751974 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26703041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10665 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15147 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q48977 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18640138 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11314911 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7035079 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24266388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28245110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15447486 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28470449 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16262711 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17505295 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18602833 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18227831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130057 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8440 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q33817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18233205 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12906471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15281352 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37275895 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8014283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11762840 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17093943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q68543 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16015753 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28339557 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21570406 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18544704 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13577219 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q82695 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24256418 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53338 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12052714 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12052714 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q84238 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7485685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57396 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57604 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60499 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19200895 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28940359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17686907 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q85970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q166534 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q89820 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60962 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q63556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q93514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200776 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q202631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q224071 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549365 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207592 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314929 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77102 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q544387 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q154331 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q96837 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q489193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104705 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106099 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106481 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q43334713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106940 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107402 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215369 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110374 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q218311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193346 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219780 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q166351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214367 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q544469 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q224153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q118490 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q225431 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153802 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q226044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q120647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q227389 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42054847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123029 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124444 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124495 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230626 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231171 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124993 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233253 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234865 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235632 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q255945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q43900193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q131549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311450 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q131248 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q133622 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239823 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239886 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q242166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q243601 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q600874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q112307 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q175788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q130347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q130311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q259446 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q259956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q260560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q155385 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q268412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157313 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q159566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271863 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271931 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q160706 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272563 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272613 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q160817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q161184 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q163003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q164405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q164546 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q166405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q113652 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q170256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q45785 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q36878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q66162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q174808 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q174957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q280657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q283493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q180962 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q181899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q290451 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47159 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297057 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q45970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214477 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77983 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q185714 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49285 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q186497 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q186630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51522 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53411 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q83552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192138 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192603 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q192689 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q435393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q436638 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555370 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319186 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319803 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q439778 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q441152 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q441161 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q442956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q561466 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q561833 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q582996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q327660 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460183 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1043170 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448219 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449030 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q927040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q331742 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450900 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315728 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q332347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333500 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q218022 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q726445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q453329 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335232 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313683 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q689930 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q336581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q573909 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q222818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q638020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q340101 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460016 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q611085 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460431 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q695804 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q697818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q463328 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234117 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q704154 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q346607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q324737 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q349033 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q948945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q471751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q353866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q592132 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239709 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356483 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q240360 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q361100 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q357676 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q477565 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q325487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q957149 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q957871 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q598115 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1328953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q246931 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q285493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q483672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q483672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q483672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q483672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q249189 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q721887 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q370085 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q724083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q371935 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q608796 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q970115 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q326542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315123 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q376140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q732048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q262826 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q733669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q264648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q347023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269098 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270296 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270529 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q502076 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q504448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983308 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q509426 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q274158 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q870734 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q512459 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q631466 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q399969 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q529328 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379707 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q286738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233951 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356990 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q324414 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236384 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q528647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q292779 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q292849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q293985 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q532069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296423 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297425 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q768879 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q190731 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q539099 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q539832 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q540249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542917 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200883 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q548228 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q430686 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q908633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q792488 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q432730 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314424 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q208591 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314688 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551912 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315565 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434527 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315720 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315808 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q726250 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2661614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2019567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q896953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1384683 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389012 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1771279 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1174720 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q888636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2163526 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6734598 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q714870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4682669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1399183 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2041851 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1274807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2297676 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6707426 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1148610 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4291334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2302591 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3745892 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q913084 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6030373 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6041001 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6751754 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6041262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1541053 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1291069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2190050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1675612 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1677293 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2059478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2322461 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q929866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1428911 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2847375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1052323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4450696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1816737 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q821744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1817726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1068026 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1069362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4482535 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1824930 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1697118 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4738207 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2087284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2734945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2218355 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q709788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q710733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4063359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q712968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q712686 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4201761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1325975 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6767667 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1774745 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q840182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4747423 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6768495 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1967807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4747886 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2741016 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1969437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1456518 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389070 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q718045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1332599 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1461043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q722048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1843704 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1336348 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1336772 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1977075 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q726223 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2628553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890892 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1091960 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1091960 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2892058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2893448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1347731 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2244301 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5297404 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2500679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897253 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2898054 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2898944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1268679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1226042 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2899394 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2899436 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4766303 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5302375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900753 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2504766 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901973 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902530 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1356552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904346 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905107 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2905287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2120678 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2907460 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2908860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909329 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911073 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911650 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3703357 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2731961 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2912067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2914554 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3569744 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2964775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2917911 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918658 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918923 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2920247 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2920381 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2397237 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2652152 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4115951 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4116053 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q930691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915431 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6634110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6636548 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3378937 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7069142 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5264703 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403598 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6640261 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217051 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408238 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407190 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18177058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407812 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408161 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408921 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411406 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411612 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5538770 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7029558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407909 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3128928 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7032193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6939472 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6796492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6802410 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18192174 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2614411 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6950110 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6234008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6808006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3144754 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18058408 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129790 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7317654 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18191478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18191938 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916164 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6917647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6963423 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6676087 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2631838 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6919936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6678069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6967414 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18338255 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7324668 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6679786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7192323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4900292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6522033 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7597582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6972937 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6658834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7063468 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6931644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12735799 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6834929 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7067221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6983163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6261628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6943238 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16018803 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6991151 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3309588 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15066830 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6993615 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6994100 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2525522 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12188304 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2527091 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7349524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6999020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3055713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7001364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3319412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7002020 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5067815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6959454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18384904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17562199 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7009700 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5339640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6287860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6578475 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7011666 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8046280 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8046662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6870311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6830980 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6583419 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6727829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7504907 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3072931 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8051280 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586217 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7105649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18120825 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18120919 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6969702 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7022200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5080398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6973179 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6973464 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5218612 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7025813 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7026013 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8053866 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8054243 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9166356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7924809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8060931 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6983447 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4018047 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6985520 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6913647 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6176469 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6584862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7040755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586562 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3888966 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6183116 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11689953 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7046220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6724502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129255 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18147845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17572762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131945 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132226 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6761401 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7049878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6763570 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7002006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11142454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4978182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6624086 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4978631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6913080 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7060787 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16089956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7012848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30278220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21196053 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q14345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151729 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151794 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15516 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15897 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153018 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405757 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156781 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20239122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13590412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410132 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410365 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410246 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28561969 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q38668629 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30863 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29021 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21501143 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20670722 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15980329 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19921701 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q122338 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29573 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q168041 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13672615 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502595 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502912 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30062341 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47460649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34012 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34453 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37060 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19355441 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52735998 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130152 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130557 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q177504 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40572 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133502 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q72809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10504364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q181049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q181586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18608432 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q32767105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q186111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q187038 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18507617 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q75312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29609188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29609196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55650170 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77729 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102331 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30227311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q104913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020174 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28870749 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53721 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q37710542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q84486 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55168 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55433 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28212113 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q58743 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q58813 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42454023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30100362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q178402 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28039422 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92596 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19749316 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q96527 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28195556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212058 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502220 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47402485 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20090091 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41468578 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213709 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102341 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q103759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q103876 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106235 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107422 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234888 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216187 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q146256 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47900120 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q116736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527592 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124442 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q165249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q59821 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25490364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19872361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q129916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16340657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29096398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q130631 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25323660 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q122127 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25336899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25496915 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q61777 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102395 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q105349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2757 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131290 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6530 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30154966 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29075907 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q33004571 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26265516 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q142049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15813153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42304896 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223955 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380865 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230196 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q88958 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q160495 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231378 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231948 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q201534 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234134 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234413 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234539 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235018 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238754 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q168704 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q348122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q348209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q240109 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q240534 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q240933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241917 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q354043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q354783 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q359560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q243193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q317350 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q362362 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q138846 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365414 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q366910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q366900 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q367653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q229276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q249912 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q376335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381963 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q260337 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q261284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263213 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263207 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263681 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381661 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q381970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157642 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q264740 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q621106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q189895 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270705 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272603 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214369 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q166422 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q217137 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q217137 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q276524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379756 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q172140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q68126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q175899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q357936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57399 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182658 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183187 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q183471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q186317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q372092 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q294641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q352748 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298905 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298799 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78665 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q80905 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188667 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188969 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q307222 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q308021 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q191966 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193653 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q570407 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57120 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311259 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q194807 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311697 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q541599 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q60455 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q428550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q201538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q95055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q95055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q64859 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q547400 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q203461 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313198 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205850 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q206304 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315399 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316408 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318298 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212751 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212993 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320901 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q557910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q442167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382036 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q85918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205120 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188482 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449095 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q450235 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216141 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333735 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216450 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q336519 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219569 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q221697 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q222815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q461085 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q462111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q699355 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q699950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q700136 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q346064 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q701972 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q946679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466508 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q828193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466782 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q466662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q949669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q468345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469319 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q471449 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708715 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q473763 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q474045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q712767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315613 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q336081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q713648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q961581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q190884 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q207085 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q481443 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q963613 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389049 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q965375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q718173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q485508 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q847010 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q258228 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q496004 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q732039 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q734264 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q264252 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q264400 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310769 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266694 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q859628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q862297 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q332323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q643106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311263 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q502963 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q503917 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q505500 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q509660 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1367289 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q515405 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q510769 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q283227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q755840 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1508678 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q403476 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310819 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315185 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1362856 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q536437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q763107 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q528103 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q528775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q531467 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295123 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q669448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q449458 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q465442 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q945412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q299122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q536279 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q537914 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q421707 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q657077 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q519188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1396753 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q661504 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q426582 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q664373 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310485 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q539048 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311160 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311562 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q713505 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q501880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q197106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1529574 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312645 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312859 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q432929 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q433057 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q433608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q433733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434142 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q552014 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315210 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q436109 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q436386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q437881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319374 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q319553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q441178 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q441389 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q561434 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q445616 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q445862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q563765 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q327009 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q447903 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q328786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q472051 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q924249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q451015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q571476 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334463 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q454251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q433054 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455483 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q455584 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q743308 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q337040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q574926 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q931541 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q932508 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460245 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q813553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2318901 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2839837 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1802124 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3186270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3186270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2323687 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1806065 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1423311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2709641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1681014 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2330011 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1059001 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1432971 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2073200 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2464491 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6210959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1948944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4155547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1507136 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2479858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2144729 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1963442 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4608574 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1330746 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3400152 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1077326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4747419 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1333613 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2226193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2226775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5287106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4072991 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1339153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q855749 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1065956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q722851 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5294998 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4081194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4760528 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2624233 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2625611 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2499174 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q852306 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q731728 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1980144 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891089 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5702829 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q855252 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3294609 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2895942 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2505040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2249325 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897505 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2565114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q978918 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900340 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1351824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901954 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4503270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q982287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903021 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q983150 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903271 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903320 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3302355 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903783 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4200505 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2776682 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904698 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2777690 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2121600 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906658 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6530837 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2908247 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2125056 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2908972 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2908965 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1651742 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909895 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1234285 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911303 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2777773 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1748562 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4790347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3179126 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916422 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918982 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5729029 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918972 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1374481 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2661005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2662067 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4663633 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q881173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3318922 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2018066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1379870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q762822 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4127815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2278761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1260487 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1389033 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2545468 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q987630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4404848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1394068 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1394609 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4408774 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3336704 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4135089 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5354340 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4417188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q908933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2300153 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5360767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5360780 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5365578 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5639314 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q918916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5368445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2701750 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5648661 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404865 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404961 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20796459 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7031960 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6888111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407134 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407956 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408063 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408753 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409839 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409856 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6892134 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6752358 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410887 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7039133 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7039384 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7039757 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6658981 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7042747 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7033973 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20810961 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4740393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17490474 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7193471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11180250 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7040007 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6908890 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041017 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4885341 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6638224 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6909671 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7057140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6639841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7061932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6644644 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916184 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6916189 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5292754 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21096191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7065151 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6921193 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6923552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6923904 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403342 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7213269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7189180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403601 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408053 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408277 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409267 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409792 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410025 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410248 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410827 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410913 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411494 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12731227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6915738 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6647377 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7065105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18348015 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6939334 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5043568 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6653290 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6800114 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6801468 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6805345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5053318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7217233 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6809113 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17404030 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20726311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6811800 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6677937 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6813427 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6670406 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4792693 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4931793 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11290674 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6677426 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6822117 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6968231 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6968439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6824640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6973300 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18935128 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6969789 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6691361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6980383 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6834950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5220597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6794760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6981484 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7517063 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6592435 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5227862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20978803 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5099336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6852882 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6580023 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522828 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6852809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17523657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6582043 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6853349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6711439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6993789 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7036284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7005551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7007977 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7940605 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6869581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6581366 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7006959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6726532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6583671 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7680733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6730218 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6872952 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6873449 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7035767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6588660 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20925181 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6878818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6591607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6713450 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7028497 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12218955 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6740818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403986 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404038 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404628 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23043535 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23808413 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16018221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41570 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51795905 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22302045 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128617 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16128620 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129557 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129618 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129759 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20022746 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q184566 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q114867 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132005 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132050 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49086 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30069887 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51570 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q296790 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q53037 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55303 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q44252591 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57445 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q57558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130014 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q59129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18193736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18193736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16131871 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q305497 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q83329 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29554332 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q83764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47426 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310994 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52088388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26046392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52627 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314215 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020239 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28598181 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28598181 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55348755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27221300 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29553099 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94553 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9252679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318607 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18752559 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26745438 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q320194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21927322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25490166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25490380 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q102454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20709985 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28857204 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q108941 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15485810 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q38378799 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20501899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16338567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123728 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16339820 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499573 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499672 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16342223 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51328485 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q765 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527327 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q131240 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2601 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8046285 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8055899 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11239 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29057173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18081786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55249 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18665678 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8053862 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q41136 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16334880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5444 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22114736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7440 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16338605 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16341095 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q11483 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8068145 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18681605 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q85536 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22680214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8075549 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q152265 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q43117286 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153178 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18994 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q157131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q158092 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29082394 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502882 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26267872 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q160984 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2831 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q135154 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16087639 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q167846 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q31745 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q32439 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q52318806 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q34413 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30526839 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28797044 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527270 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55333436 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q9345571 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q103774 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18706734 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50424296 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50710226 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7499597 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27020278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23939172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313289 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q67344 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25636446 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17579 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q503289 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263201 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156552 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156268 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q266097 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q162667 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q164106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q270937 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q271856 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272421 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272554 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q272942 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q166458 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q94081 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214025 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q174311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q297724 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q269809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q288101 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215896 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q520992 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q353822 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q327040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q75959 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q76550 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q184351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q184659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q77335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q47619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q78999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49888 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q295162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q188726 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q51559 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q124454 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q193354 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q194280 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q468028 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q263696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q549000 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q88950 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q551409 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q462590 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92649 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q92814 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q63284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q350317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555243 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q201047 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q156532 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q205927 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q206460 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q110919 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q324484 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q445281 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q446103 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q429985 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q212173 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q268987 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q106733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213813 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213890 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107416 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214677 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q215721 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216098 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216569 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q216932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55403 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q141478 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q327888 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219700 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q219700 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q220210 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q329124 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356411 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q220700 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q332064 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q333475 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q335131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q63670 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q117710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q342370 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q182431 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q227716 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q464822 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q465318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q346842 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230068 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q467156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q348037 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230652 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q230969 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231071 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231368 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q468542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q62785 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q233488 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234590 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q471428 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235105 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q235084 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q236560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q345641 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238702 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q356715 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q132589 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q239062 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q487316 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241199 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q244739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q362848 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q107667 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q245257 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q363717 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q246594 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q111074 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q254431 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q256893 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q251846 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q151929 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q153381 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q260227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q498257 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q154556 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q261588 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q545809 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1657908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309926 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q310343 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q311798 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313711 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313986 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434489 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q315217 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q434669 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316310 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q435891 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q436996 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q555581 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q318835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1158976 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q672518 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q616788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q674208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q443070 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q200760 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q324491 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q444684 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q453156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q558679 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q559182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1337398 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q562874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q926125 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q214955 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q928251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q928775 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1174573 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1677183 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q932181 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1177337 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q448734 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q625794 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q935594 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q935801 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q573921 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1949286 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1058964 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q573600 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q818507 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q460696 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1317528 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q702463 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1064691 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1065216 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q463194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q464097 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q465106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q706335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q706542 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q298818 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q231224 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q232260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q469836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q828146 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q234875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q472411 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q949003 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q237944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q707773 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q952160 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q835995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312324 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q953882 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q241995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q711902 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q735251 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q714191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q958368 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q715307 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q715796 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1898864 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q598344 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q599111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q961786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q718351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q719336 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1334710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q964322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q966401 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q390356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2628948 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365560 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q365810 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q607004 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q366575 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q485032 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q609095 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q369662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q369971 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q729543 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q975757 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q732375 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q733452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q558799 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q494284 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1350541 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q316325 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q495748 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q496264 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q981221 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q379606 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q620823 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q620757 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q380980 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q262531 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q740269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q499811 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q743946 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1359497 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1362326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q482931 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q962183 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q213864 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q312833 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q809055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2522957 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q517815 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q400046 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q400059 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1374376 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1750541 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q636191 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q707845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q546511 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q382145 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q313367 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q223568 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1893889 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1266392 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q844333 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q772224 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q708622 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q658734 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q536867 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q419449 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q503426 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1523143 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q457868 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q430596 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q543322 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5230936 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5230937 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1395915 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3486610 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7068129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6183083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586604 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2434943 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2827555 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4698847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5241527 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2314865 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6462994 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2450868 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2324276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7013129 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4853379 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2846715 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4719822 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6662968 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6355423 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2203278 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2719262 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2468364 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4456863 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2083299 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2600118 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6677719 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4464905 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6628849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2731878 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6970010 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1827292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2736035 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2874858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2613497 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4438302 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1965548 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6983325 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4754797 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6553428 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6042349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6643608 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1972935 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2625621 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890662 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891201 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891163 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891767 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6704834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2891941 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6514980 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2893721 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6707298 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6651130 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6564312 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4898915 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2897209 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4088072 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5302568 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3155477 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2899437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6712412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900165 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2900640 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901373 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2901616 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7195865 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6571657 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903381 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2903346 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904138 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6212839 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4098482 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6123843 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3430414 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2133131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2904356 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6582038 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2906062 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5241330 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3973366 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909493 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2909944 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910122 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2910850 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6272333 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2911448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3442508 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6275762 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2914857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2914916 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2915715 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916218 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2916546 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2138194 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2890060 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2917026 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2917619 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2917648 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2918857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2919159 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6684127 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4250448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4526974 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2902710 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1750774 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7031781 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1125287 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2660874 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4795742 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6603687 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3319932 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1887115 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4534511 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4259359 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3276635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3460423 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1379980 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2414302 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1381389 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1384317 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1384898 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1387234 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4682625 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6619166 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4141298 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2553140 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1136083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2417449 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1392167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7056603 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6170100 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3876718 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7058335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5360302 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4278999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6770736 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3342495 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3479393 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6310006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6631051 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q4688897 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6882873 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7220008 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6956233 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6599908 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24188720 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6826438 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5392834 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25490292 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7037635 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25492995 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6606999 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25493314 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7834269 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8046216 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6966530 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6969148 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18578794 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6700447 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24922777 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6561410 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7046182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129006 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129086 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129170 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129272 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130230 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8053564 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12222363 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16130637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7048013 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6973037 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16132946 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133061 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6906951 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q10562713 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6976172 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7052482 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16338675 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q25550430 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5760636 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6982083 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7058162 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6625860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6770659 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7059677 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6627860 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7064035 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6921055 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7066335 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7067184 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6852663 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7067875 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7067881 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586176 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12404857 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405651 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16080919 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407558 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q8075040 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409973 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411349 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20502817 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411764 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411812 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7004130 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7539431 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6652694 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12254977 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7958530 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7281720 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7822227 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6878093 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6952148 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403452 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403471 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20071695 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12403788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6953054 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12405836 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407339 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407457 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407562 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12407910 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7019624 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q15694877 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6820171 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409276 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6813990 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409482 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12409514 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18175708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410345 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5397805 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6962528 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6836545 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5401216 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7036258 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7026676 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18581761 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6966718 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24847039 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3665388 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6903757 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20128215 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7041052 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6586954 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16129199 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6838237 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6982835 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6838841 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6983755 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3804583 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20080958 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19817952 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6987702 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16133131 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6988167 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7050586 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18336547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3808766 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19865711 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18616880 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6924613 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3752106 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6855733 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q13561666 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16240603 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7064869 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20413311 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12410630 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16015434 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12411824 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7008351 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7008448 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7009357 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6939244 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7015849 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20025069 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6808268 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6944208 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12210804 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7693541 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5461203 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20033547 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q24038369 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56026182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42678870 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q38066580 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26818580 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26910816 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q12408182 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17183361 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q40235437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q309885 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21789538 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q26402567 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22944188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17488307 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22279524 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q19201169 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22085400 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17045318 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46600326 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18198845 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28050188 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18203778 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20670727 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q112437 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56273544 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56273769 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q2561490 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29609178 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q43303614 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42298347 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q123692 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q938413 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29616637 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27670154 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q42453492 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q46779214 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16018263 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q254412 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56303470 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522842 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522840 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21552847 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q21789551 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17253156 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q23304027 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28084111 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q17522837 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q50762708 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q962283 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18907955 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q20988685 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16573844 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q7009723 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q384687 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q55266858 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q727786 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q5612739 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q49468089 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18066 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18120790 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28756472 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27926933 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q275610 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q542264 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q38293788 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527506 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28798260 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27980109 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527323 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q30527505 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q33127680 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16744911 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q56195435 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q314776 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q28808019 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q6896261 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q16882593 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q1929926 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q27469386 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q22944180 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q334059 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q18002970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q238243 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q3144970 ] [ http://www.wikidata.org/entity/Q29842910 ]