שיטת ציון כלי טיס של שלושת הכוחות המזוינים של ארצות הברית (1962)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
שני מטוסי F-4 פנטום. לפני שינוי שיטת הציון המטוס סומן כ-F4H בצי ארצות הברית וכ-F-110 ספקטור בחיל האוויר של ארצות הברית.

שיטת ציון כלי טיס של לשלושת הכוחות המזוינים של ארצות הבריתאנגלית: 1962 United States Tri-Service aircraft designation system) היא שיטת ציון מאוחדת לכלי טיס צבאיים של מחלקת ההגנה של ארצות הברית ששאפה לפשט ולתקנן את סימון כלי הטיס ששימשו את כל הכוחות המזוינים של ארצות הברית. שיטת הציון נכנסה לתוקף ב-18 בספטמבר 1962. שיטת הציון התבססה על שיטת הציון של חיל האוויר של ארצות הברית (1948–1962) שבתורה התבססה על שיטת הציון של חילות האוויר של צבא ארצות הברית.

לפני כן כלי טיס צבאיים קיבלו ציון לפי שיטת סימון של השירות עצמו ולכן יצר סימונים רבים ולא אחידים לכלי טיס שסיבכו את תהליכי המכרז, הניהול, הבקרה והמעקב אחר התוכניות במשרד ההגנה.

בשיטת הציון הזאת אופסו מספרי הדגמים והם החלו ספירה מחדש. כלי טיס שהיו בתהליך פיתוח במהלך החלת שיטה זאת קיבלו סימול חדש. לדוגמה מטוס הפנטום II שבהתחלה סומן כ-F4H על ידי הצי ו-F-110 על ידי חיל האוויר סומל מחדש כ-F-4.

שימוש מיוחד בשיטת ציון זאת נעשה על ידי נאס"א אשר עקב מכרזים שלה מייצרים כלי טיס ניסיוניים למטרות מחקר שמסומנים באות X.

למרות ההגדרות בשיטת הציון, ישנם הרבה יוצאים מהכלל שקיימים מסיבות שונות ומגוונות. חלק מההגדרות והציונים לא באים לשימוש ולעיתים מתעלמים מהחוקתיות בשיטה כלל.

שיטת הציון[עריכת קוד מקור | עריכה]

השיטה מאפיינת ציון כלי טיס לדוגמה למסוק אב-טיפוס של ה-RAH-66 קומאנצ'י לפי התבנית הבאה (משמאל לימין):

(ציון סדרה)(מספר דגם)
 
(ציון סוג כלי טיס)(ציון ייעוד בסיסי)(ציון התאמה למשימה)(קידומת סטטוס)
 
 
 
A66
 
HARY
 
 
 

למרות תבנית זאת, לא כל כלי הטיס משתמשים בכל המרכיבים של התבנית, ולעיתים מתעלמים מחלק מהתבנית גם אם משתמשים בה. למעשה החלקים היחידים שתמיד באים לשימוש הם ציון ייעוד בסיסי ומספר הדגם. לדוגמה מטוסי קרב לרוב לא מקבלים ציון סוג כלי טיס, אלא רק את הקידומת F שמציינת את הייעוד הבסיסי של כלי הטיס.

מטוס YF-12 שהיה גרסת אב-טיפוס למטוס יירוט על קולי שלא נכנס בפועל לייצור ולכן הוא נודע בסימול זה.

קידומת סטטוס[עריכת קוד מקור | עריכה]

קידומת הסטטוס מציינת את השלב ההנדסי של כלי הטיס. לדוגמה לתוכנית של מטוס F-13 (בדיוני) כאשר המטוס נמצא בשלבי תכנון יסמלו את הדגם כ ZF-13, כאשר ייוצר כלי הטיס ניסיוני בהתבסס על התכנון יסמלו אותו כ-XF-13, אב הטיפוס יסמלו כ-YF-13. כאשר יקרקעו את המטוס יסמלו אותו כ-GF-13.

קידומות הסטטוס:

 • G - מקורקע לאלתר
 • J - ניסוי מיוחד, סימון זמני
 • N - ניסוי מיוחד, סימון קבוע
 • X - ניסיוני
 • Y - אב טיפוס
 • Z - תכנון

לרוב לא משתמשים בסימול Z שכן ציון כלי טיס ניתן בדרך כלל לאחר שכבר הושלם התכנון הבסיסי והחלו לייצר את גרסת הניסוי או האב-טיפוס. הקידומת G לרוב לא באה לשימוש אלא במצבים של ניהול מטוסים מקורקעים.

לעיתים אבות טיפוס מסוימים משתמשים דווקא בסימול X ולא ב-Y.

ציון התאמה למשימה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מטוס AC-130 שמבוסס על מטוס התובלה C-130

ציון התאמה למשימה משמש לכלי טיס מותאמים למשימה מיוחדת שלא נכללה בדגמים הסדרתיים או בתכנון המקורי של כלי הטיס. לדוגמה ה-AC-130 שכולל תותחים ממגוון גדלים ומשמש כמטוס סיוע אווירי צמוד והדגם המקורי, ה-C-130 הרקולס הוא מטוס תובלה. דוגמה נוספת היא מטוסי התדלוק כגון ה-KC-135 ו-KC-46 שהותאמו מדגמים סדרתיים של מטוסי תובלה ונוסעים אזרחיים.

ציוני התאמה למשימה:

אף על פי שעל פניו נראה ש-M ו-U הן אותה הגדרה - רב משימתי, ישנו הבדל גדול ביניהם. M משמש לרב משימתי בהקשר של משימות מיוחדות - לוחמה אלקטרונית איסוף מודיעין אותות וכדומה. U מציין רב משימתיות בהקשר של תמיכה בכוחות קרקעיים לרוב מתורגם למושג העברי - סיוע ועזרה או סע"ר.

מרבית כלי הטיס במשמר החופים של ארצות הברית משתמשים בציון H בכלי הטיס שלהם. לדוגמה HH-60 (במקום UH-60) ו-HC-130 (במקום C-130).

לרוב כלי טיס שהוסבו לתצורה של כלי טיס בלתי מאויש יסומנו באות Q. הסימון באות D הרבה פחות נפוץ. לדוגמה ה-QF-16 שהיה מטוס F-16 סדרתי רגיל והוסב למטוס בלתי מאויש ומשמש כמטוס מטרה לניסוי כלי נשק.

ציון ייעוד בסיסי[עריכת קוד מקור | עריכה]

מטוס T-45 גושהוק. ה-T בסימול מציין שזהו מטוס שפותח לטובת אימון.

ציון ייעוד בסיסי מאפיין את המשימה לה כלי הטיס פותח.

ציוני ייעוד בסיסיים:

יוצאים מהכלל בקטגוריה זאת הם מטוסי הביון מדגם TR-2 שמאוחר יותר סומנו כ-U-2 שלא תואמים לאף הגדרה ברשימה הנ"ל. דוגמה נוספת הם מטוסי F-111 ו-F-117 ששימשו כמטוסי תקיפה והפצצה ועדיין קיבלו ציון של מטוס קרב.

מטוס F/A-18 פותח במקור בשתי גרסאות (F-18 לקרב ו-A-18 לתקיפה) ולכן נקרא בתוכנית F/A, לאחר שאיחדו את שתי תוכניות הפיתוח הציון הייחודי נשאר.

מטוס F/A-22 סומל כך בשל שיקול פוליטי בגללו היה יותר פשוט להצדיק את עלות הפיתוח והרכש למטוס שהוא לא רק מטוס קרב לעליונות אווירית אלא גם כולל יכולות תקיפה.

הקידומת X מיוחדת שכן נאס"א מציינת כלי טיס ניסיוניים באות X, לעיתים ללא שום תוספת פרט למספר הדגם בלי התחשבות בשאר הציונים שיכולים להיות ישימים לכלי הטיס.

ציון סוג כלי טיס[עריכת קוד מקור | עריכה]

מטוס AV-8 הרייר. ה-A בציון שלו מסמל שייעוד המטוס הוא תקיפה. V- מציין את יכולות ההמראה הקצרה והנחיתה האנכית.

ציון סוג כלי טיס מאפיין בדרך כלל כלי טיס שהם לא מסוג כנף קבועה סטנדרטיים, אלא כוללים מאפיינים מיוחדים.

 • D - בלתי מאויש. מאפיין לרוב את יחידת הבקרה
 • G - דאון
 • H - מסוק
 • Q - כלי טיס בלתי מאויש
 • S - כלי טיס חללי
 • V - בעל יכולת המראה ונחיתה אנכיים/קצרים (V/STOL)
 • Z - כלי טיס קל מהאוויר

כלי טיס מסוג כנף קבועה רגילים לא יכללו ציון זה כלל

יוצא מהכלל בקטגוריה זאת הוא מטוס ה-F-35 מדגם B שכולל יכולת המראה קצרה ונחיתה אנכית, אבל לא קיבל את הציון האופייני

מספר דגם[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספרי דגם ניתנים על ידי מחלקת הביטחון בסדר עוקב, אם כי נמנעים מלתת מספרי דגם שייצרו בלבול עם דגמים קיימים או היסטוריים. לעיתים גם לא מתייחסים לסדר עצמו. לדוגמה, לפי הסדר העוקב ה-F-35 היה צריך לקבל את המספר 24 אבל במקום זאת המטוס קיבל את מספר הדגם שלו בהתאמה למטוס הניסוי X-35. דוגמה נוספת הם מטוסי ה-F-111 ו-F-117 שלא עקבו אחרי הסדר בכלל.

ציון סדרה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ציון סדרה מאפיין המשך והתפתחות של כלי הטיס בין תתי הדגמים שלו. תת-הדגם הבסיסי יצוין באות A ומשם יחל סדר עוקב (פרט לאותיות I ו-O בשביל למנוע בלבול בינם למספרים 1 ו-0 אם כי זה לא מחייב).

לדוגמה מטוס F-16 יוצר לראשונה בתתי-דגמים A ו-B, חד ודו-מושבי בהתאמה. גרסאות משודרגות שלהם הם C ו-D, חד ודו-מושבי בהתאמה.

לעיתים משתמשים בציון סדרה בשביל להבדיל בין מטוסים שיוצרו לדרישות לקוח או שוק מיוחדים. לדוגמה: F-15I הוא גרסה של מטוס F-15 מדגם E שהותאמה לדרישות ישראליות.

ציונים נוספים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לעיתים מוסיפים ציונים נוספים לכלי הטיס בהתאמה לצרכים מסוימים. לדוגמה, אף על פי שיש 4 גרסאות עיקריות למטוס ה-F-16 ‏(A,B,C ו-D) הייצור של כלי הטיס מתחלק להרבה סדרות ייצור בהן בוצעו שינויים ועדכונים שונים, חלקם זהים בין הגרסאות החד והדו-מושביות. לכן משתמשים בכלי טיס זה במספרי בלוק שונים בשביל להבדיל בין סדרות הייצור הללו.

לעיתים מוסיפים קוד יצרן לכלי הטיס, המבדיל בין היצרן והמפעל בו יוצר כלי הטיס. לדוגמה ה-MC ב-F-15E-50-MC מציין שהמטוס יוצר במפעל מקדונל דאגלס בסנט לואיס מיזורי.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]