תבנית:Chart graph

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תיעוד הפרמטרים בדף "de:Wikipedia:Lua/Modul/Graph" (בגרמנית). תרגום התעוד לאנגלית ב-"de:Wikipedia:Lua/Modul/Graph/en".

דוגמאות[עריכת קוד מקור]

קו[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = line
 |width = 400
 |height = 100
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y = 10,12,6,14,2,10,7,9
}}

שימו לב: ציר-Y לא מתחיל דווקא ב-0, אלא בערך הקטן ביותר בסדרת הערכים. אפשר לשנות זאת בעזרת פרמטר yAxisMin.

שטח[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = area
 |width = 400
 |height = 100
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y = 10,12,6,14,2,10,7,9
}}
שימו לב
ציר Y מתחיל ב-0

עמודות[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = rect
 |width = 400
 |height = 100
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y = 10,12,6,14,2,10,7,9
}}

עוגה[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = pie
 |width = 100
 |height = 100
 |legend = מקרא
 |x = תפוחים,תפוזים,בננות,אגוזים,אבוקדו,אורז,חיטה,אגסים,פפאיה
 |y1 = 100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}

קווים מרובים[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = line
 |width = 400
 |height = 100
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |legend = מקרא
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y1 = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |y2 = 2,4,6,8,13,11,9,2
 |y1Title = סדרה א
 |y2Title = סדרה ב
 |colors = #0000aa,#ff8000
}}

ציר Y מתחיל בערך הנמוך ביותר בכל הסדרות.

שטחים מרובים, חופפים[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = area
 |width = 400
 |height = 100
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |legend = מקרא
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y1 = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |y2 = 2,4,6,8,13,11,9,2
 |y1Title = סדרה א
 |y2Title = סדרה ב
 |colors = #800000aa,#80ff8000
}}

עמודות מרובות[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = rect
 |width = 400
 |height = 100
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |legend = מקרא
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y1 = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |y2 = 2,4,6,8,13,11,9,2
 |y1Title = סדרה א
 |y2Title = סדרה ב
 |colors = #800000aa,#80ff8000
}}

שטחים מצטברים, עם החלקה ובלעדיה[עריכת קוד מקור]

שימו לב לפרמטר interpolate, ששולט על ההחלקה

{{Chart graph
 |type = stackedarea
 |width = 400
 |height = 200
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |legend = מקרא
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y1 = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |y2 = 2,4,6,8,13,11,9,2
 |y1Title = סדרה א
 |y2Title = סדרה ב
 | colors = #800000aa,#80ff8000
}}
{{Chart graph
 |width = 400
 |height = 200
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |legend = מקרא
 |type = stackedarea
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y1 = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |y2 = 2,4,6,8,13,11,9,2
 |y1Title = סדרה א
 |y2Title = סדרה ב
 |interpolate = monotone
 |colors = seagreen, orchid
}}

עמודות מצטברות[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = stackedrect
 |width = 400
 |height = 200
 |xAxisTitle = יעד משלוח
 |yAxisTitle = משלוחים, באלפי טונות
 |legend = מקרא
 |x = ים,שוק,סופר,זבל,מכולת,יצוא,צה"ל,עיבוד,פחת
 |y1 = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |y2 = 2,4,6,8,13,11,9,2
 |y1Title = פירות
 |y2Title = ירקות
 |colors = seagreen, orchid
}}

עמודות עם ערכים בעמודה או מעליה, פורמט תצוגת מספרים[עריכת קוד מקור]

שימו לב לפרמטר showValues
{{Chart graph
 |type = rect
 |width = 400
 |height = 200
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |showValues = fontsize:15
}}
{{Chart graph
 |type = rect
 |width = 400
 |height = 200
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y = 10,12,6,14,2,10,7,9
 |showValues = fontsize:15,offset:1
}}
שימוש ב-format עבור ציר Y והמספרים המוצגים בגוף הגרף. עבור ציר Y, הפרמטר הוא yAxisFormat. עבור המספרים בגוף הגרף, רכיב format של פרמטר showValues. תיעוד של הגדרת אופן תצוגת מספרים נמצא ב-[1]. בדוגמה נעשה שימוש ב-%. שימו לב ששימוש ב-% גורם להכפלת הערכים ב-100, כkומר, כדי להציג 20% יש להזין 0.2
{{Chart graph
 |type = rect
 |width = 400
 |height = 200
 |xAxisTitle = X
 |yAxisTitle = Y
 |x = 1,2,3,4,5,6,7,8
 |y = 0.10,0.12,0.06,0.14,0.2,0.10,0.7,0.9
 |showValues = fontsize:15,offset:1,format:2.0%
 |yAxisFormat= 2.0%
}}

עוגה עם ערכים בפלחים או לידם[עריכת קוד מקור]

{{Chart graph
 |type = pie
 |width = 100
 |height = 100
 |legend = מקרא
 |x = תפוחים,תפוזים,בננות,אגוזים,אבוקדו,אורז,חיטה
 |y1 = 100,200,150,300,100,100,150,50,200
 |showValues =
}}
ערכים מוצגים בפנים, באוריינטציה היקפית
{{Chart graph
 |type = pie
 |width = 100
 |height = 100
 |legend = מקרא
 |x = תפוחים,תפוזים,בננות,אגוזים,אבוקדו,אורז,חיטה
 |y1 = 100,200,150,300,100,100,150,50,200
 |showValues = angle:0,fontsize:19
}}
ערכים מוצגים מחוץ לפלח, במאוזן, גופן בגודל 19

עוגה עם פלחים בעומק שונה[עריכת קוד מקור]

סדרת הערכים הראשונה (y1) מייצגת את "רוחב" הפלחים (זווית הגזרה), והסדרה השנייה את "עומק" הפלחים, כלומר הרדיוס.
{{Chart graph
 |type = pie
 |width = 100
 |height = 100
 |legend = מקרא
 |x = תפוחים,תפוזים,בננות,אגוזים,אבוקדו,אורז,חיטה,אגסים,פפאיה
 |y1 = 100,200,150,300,100,100,150,50,200
 |y2 = 7,8,9,8,8,9,10,9,5
 |showValues =
}}

"עוגה עם חור", "כעך" או "טבעת"[עריכת קוד מקור]

שימו לב לפרמטר innerRadius
{{Chart graph
 |type = pie
 |width = 100
 |height = 100
 |innerRadius = 40
 |legend = מקרא
 |x = תפוחים,תפוזים,בננות,אגוזים,אבוקדו,אורז,חיטה,אגסים,פפאיה
 |y1 = 100,200,150,300,100,100,150,50,200
 }}


ראו גם[עריכת קוד מקור]


אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
רוחבwidth

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אורךheight

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סוגtype

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
interpolateinterpolate

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
צבעיםcolors

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
xx

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
yy

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
y1y1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
y2y2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
xAxisTitlexAxisTitle

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
yAxisTitle yAxisTitle

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
xAxisMinxAxisMin

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
yAxisMinyAxisMin

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
xAxisMaxxAxisMax

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
yAxisMaxyAxisMax

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
xAxisFormatxAxisFormat

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
yAxisFormat yAxisFormat

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
xTypexType

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
yType yType

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
legendlegend

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
y1Titley1Title

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
y2Titley2Title

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אורך הקוlinewidth

עבור תרשים קו

בלתי־ידועלא דרוש
הראהערכיםshowValues

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
פורמטformat

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
צבע הטקסטfontcolor

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גודל הטקסטfontsize

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
offsetoffset

עבור גרף עמודות ודיאגרמת עוגה

בלתי־ידועלא דרוש
זוויתangle

עבור דיאגרמת עוגה

בלתי־ידועלא דרוש
רדיוס פנימיinnerRadius

משמש ליצירת דיאגרמת עוגה בצורת כעך

בלתי־ידועלא דרוש