תבנית:Cite book

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:Cite book/תיעוד.


התבנית {{cite book}} היא חלק ממערכת CS1. היא משמשת לציטוט מספרים. ניתן למצוא הסבר מפורט ב-en:template:cite book.

פרמטרים מובחרים


{{cite book
| title     = 
| trans-title  = 
| language   = 
| author1    = 
| author-link1 = 
| author2    = 
| author-link2 = 
| author3    = 
| author-link3 = 
| date     = 
| chapter    = 
| trans-chapter = 
| edition    = 
| editor1    = 
| publisher   = 
| pages     = 
| isbn     = 
| issn     = 
| quote     = 
}}

לדוגמה:

{{cite book | title = May day | trans-title = יום הדיו | language = fr | author1 = Mark Zukerberg | author-link1 = מרק צוקרברג | author2 = Haim Yavin | author-link2 = חיים יבין | author3 = Miki Khaimovich | author-link3 = מיקי חיימוביץ' | date = January 1, 2010 | chapter = Good evening, Israel | trans-chapter = ערב טוב, ישראל | edition = 3 | editor1 = BJ King | publisher = US government | pages = 23–24 | isbn = 0-14-020652-3 | issn = 1352-8491 | quote = Hello, world is the first program you should write in any language }}

Mark Zukerberg; Haim Yavin; Miki Khaimovich (1 בינואר 2010). "Good evening, Israel" [ערב טוב, ישראל]. in BJ King. May day יום הדיו (בצרפתית) (מהדורה 3). US government. עמ' 23–24. ISBN 0-14-020652-3. ISSN 1352-8491. Hello, world is the first program you should write in any language 

ראו גם

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

פרמטרים של תבניות

לתבנית הזאת יש עיצוב מיוחד.

פרמטרתיאורסוגמצב
URLurlURL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol relative scheme "//..."

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
https://www.nytimes.com/...
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Titletitle

The title of the book; displays in italics

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתדרוש
Title linktitle-linktitlelinkepisode-linkepisodelink

Title of existing Wikipedia article about the source named in title – do not use a web address; do not wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Last namelastlast1authorauthor1author1-lastauthor-lastsurname1author-last1subject1surnameauthor-lastsubject

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
First namefirstgivenauthor-firstfirst1given1author-first1author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
Vancouver style author listvauthors

If using Vancouver style, comma separated list of author names; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 2last2author2surname2author-last2author2-lastsubject2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'; can suffix with a numeral to add additional authors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 2first2given2author-first2author2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 3last3author3surname3author-last3author3-lastsubject3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 3first3given3author-first3author3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 4last4author4surname4author-last4author4-lastsubject4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 4first4given4author-first4author4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 5last5author5surname5author-last5author5-lastsubject5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 5first5given5author-first5author5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 6last6author6surname6author-last6author6-lastsubject6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 6first6given6author-first6author6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 7last7author7surname7author-last7author7-lastsubject7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 7first7given7author-first7author7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 8last8author8surname8author-last8author8-lastsubject8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 8first8given8author-first8author8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name 9last9author9surname9author-last9author9-lastsubject9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name 9first9given9author-first9author9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Collaborationcollaboration

Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors which list one or more primary authors; follows author name-list; appends 'et al.' to author name-list.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Datedateair-dateairdate

Full date of the source; do not wikilink

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
תאריךלא דרוש
Workworkjournalwebsitenewspapermagazineencyclopediaencyclopaediadictionarymailinglist

Name of the work in which the cited book text is found

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Publisherpublisherdistributorinstitutionnewsgroup

Name of the publisher; displays after title

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
ISBNisbnISBN13isbn13ISBN

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
Ignore ISBN Errorignore-isbn-error

True if ISBN Errors should be ignored.If set, page will be added to a maintenance category "CS1 maint: Ignored ISBN errors".

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
בוליאנילא דרוש
Editor last nameeditor-lasteditoreditor-surnameeditor-last1editor-surname1editor1editor1-lasteditor1-surname

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
בלתי־ידועלא דרוש
Editor first nameeditor-firsteditor-giveneditor-first1editor-given1editor1-firsteditor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
בלתי־ידועלא דרוש
Link for editoreditor-linkeditorlinkeditor-link1editor1-linkeditorlink1editor1link

Title of existing Wikipedia article about the editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Editor maskeditor-maskeditormaskeditormask1editor1-maskeditor-mask1editor1mask

Replaces the name of the first editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Vancouver style editor listveditors

Comma separated list of editor names in Vancouver style; enclose corporate or institutional names in doubled parentheses

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Editors listeditors

Free-form list of editor names; use of this parameter is discouraged

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
בלתי־ידועמיושן
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Series identifierseriesversion

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Volumevolume

For one publication published in several volumes

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Location of publicationlocationplace

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
Place of publicationpublication-placepublicationplace

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Publication datepublication-datepublicationdate

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Pagepagep

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Page(s) citedpagespp

A range of pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'; use either page= or pages=, but not both

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמוצע
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Languagelanguagein

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last nametranslator-lasttranslatortranslator-last1translator1translator1-last

The surname of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first nametranslator-firsttranslator1-firsttranslator-first1

Given or first name, middle names, or initials of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translated titletrans-titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Chapterchaptercontributionentryarticlesection

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both. For the contribution alias, see contributor-last

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Script Chapterscript-chapter

Chapter heading for languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc); follows transliteration defined in chapter. Should be prefixed with an ISO 639-1 two-character code to help browsers properly display the script

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ja:東京タワー
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translated chaptertrans-chaptertrans_chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Typetypemedium

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
arXiv identifierarxivARXIVeprint

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
arXiv Classclass

Cite arXiv identifiers

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
ASINasinASIN

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
שורהלא דרוש
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
שורהלא דרוש
DOIdoiDOI

Digital Object Identifier; begins with '10.'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
EISSNeissnEISSN

International Standard Serial Number for the electronic media of a serial publication; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
2009-0048
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Handle System identifierhdlHDL

Handle System identifier for digital objects and other resources on the Internet

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
ISMNismnISMN

International Standard Music Number; Use the ISMN actually printed on or in the work. Hyphens or spaces in the ISMN are optional.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
979-0-9016791-7-7
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
ISSNissnISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
JSTORjstorJSTOR

JSTOR identifier

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
LCCNlccnLCCN

Library of Congress Control Number

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
MRmrMR

Mathematical Reviews identifier

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
OCLCoclcOCLC

Online Computer Library Center number

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
OLolOL

Open Library identifier; do not include "OL" at beginning of identifier

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
OSTIostiOSTI

Office of Scientific and Technical Information identifier

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
PMCpmc

PubMed Center article number

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
PMIDpmidPMID

PubMed Unique Identifier

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
RFCrfc

Request for Comments number

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
SSRNssrn

Social Science Research Network

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
ididID

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Quotequotequotation

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Name list formatname-list-format

Accepts the single keyword 'vanc' to emulate Vancouver Style author / editor name-lists.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Modemode

Sets separator and terminal punctuation to the style named in the assigned value; allowable values are: 'cs1' or 'cs2'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

ערך התחלתי
.
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Registrationregistration

For online sources that require registration, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); superseded by subscription if both are set

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Subscriptionsubscription

For online sources that require subscription, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); supersedes registration if both are set

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author maskauthor-maskauthormaskauthormask1author1-maskauthor-mask1author1mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 2author-mask2authormask2author2-maskauthor2mask

Replaces the name of the second author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 3author-mask3authormask3author3-maskauthor3mask

Replaces the name of the third author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 4author-mask4authormask4author4-maskauthor4mask

Replaces the name of the fourth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 5author-mask5authormask5author5-maskauthor5mask

Replaces the name of the fifth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 6author-mask6authormask6author6-maskauthor6mask

Replaces the name of the sixth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 7author-mask7authormask7author7-maskauthor7mask

Replaces the name of the seventh author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 8author-mask8authormask8author8-maskauthor8mask

Replaces the name of the eighth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Author mask 9author-mask9authormask9author9-maskauthor9mask

Replaces the name of the ninth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Display authorsdisplay-authorsdisplayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מספרלא דרוש
Author linkauthor-linkauthorlinksubjectlinksubject-linkauthorlink1author-link1author1-linksubjectlink1author1linksubject-link1subject1-linksubject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 2author-link2authorlink2author2-linksubjectlink2author2linksubject-link2subject2-linksubject2link

Title of existing Wikipedia article about the second author; can suffix with a numeral to add additional authors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 3author-link3authorlink3author3-linksubjectlink3author3linksubject-link3subject3-linksubject3link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 4author-link4authorlink4author4-linksubjectlink4author4linksubject-link4subject4-linksubject4link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 5author-link5authorlink5author5-linksubjectlink5author5linksubject-link5subject5-linksubject5link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 6author-link6authorlink6author6-linksubjectlink6author6linksubject-link6subject6-linksubject6link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 7author-link7authorlink7author7-linksubjectlink7author7linksubject-link7subject7-linksubject7link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 8author-link8authorlink8author8-linksubjectlink8author8linksubject-link8subject8-linksubject8link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Author link 9author-link9authorlink9author9-linksubjectlink9author9linksubject-link9subject9-linksubject9link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
URL access dateaccess-dateaccessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Original yearorig-yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of second editoreditor-last2editor-surname2editor2editor2-lasteditor2-surname

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of second editoreditor-first2editor-given2editor2-firsteditor2-given

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for second editoreditor-link2editor2-linkeditorlink2editor2link

Title of existing Wikipedia article about the second editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for second editoreditor-mask2editormask2editor2-maskeditor2mask

Replaces the name of the second editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of third editoreditor-last3editor-surname3editor3editor3-lasteditor3-surname

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of third editoreditor-first3editor-given3editor3-firsteditor3-given

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for third editoreditor-link3editor3-linkeditorlink3editor3link

Title of existing Wikipedia article about the third editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for third editoreditor-mask3editormask3editor3-maskeditor3mask

Replaces the name of the third editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of fourth editoreditor-last4editor-surname4editor4editor4-lasteditor4-surname

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of fourth editoreditor-first4editor-given4editor4-firsteditor4-given

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for fourth editoreditor-link4editor4-linkeditorlink4editor4link

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for fourth editoreditor-mask4editormask4editor4-maskeditor4mask

Replaces the name of the fourth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of fifth editoreditor-last5editor-surname5editor5editor5-lasteditor5-surname

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of fifth editoreditor-first5editor-given5editor5-firsteditor5-given

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for fifth editoreditor-link5editor5-linkeditorlink5editor5link

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for fifth editoreditor-mask5editormask5editor5-maskeditor5mask

Replaces the name of the fifth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of sixth editoreditor-last6editor-surname6editor6editor6-lasteditor6-surname

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of sixth editoreditor-first6editor-given6editor6-firsteditor6-given

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for sixth editoreditor-link6editor6-linkeditorlink6editor6link

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for sixth editoreditor-mask6editormask6editor6-maskeditor6mask

Replaces the name of the sixth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of seventh editoreditor-last7editor-surname7editor7editor7-lasteditor7-surname

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of seventh editoreditor-first7editor-given7editor7-firsteditor7-given

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for seventh editoreditor-link7editor7-linkeditorlink7editor7link

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for seventh editoreditor-mask7editormask7editor7-maskeditor7mask

Replaces the name of the seventh editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of eighth editoreditor-last8editor-surname8editor8editor8-lasteditor8-surname

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of eighth editoreditor-first8editor-given8editor8-firsteditor8-given

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for eighth editoreditor-link8editor8-linkeditorlink8editor8link

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for eighth editoreditor-mask8editormask8editor8-maskeditor8mask

Replaces the name of the eighth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last name of ninth editoreditor-last9editor-surname9editor9editor9-lasteditor9-surname

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
First name of ninth editoreditor-first9editor-given9editor9-firsteditor9-given

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Link for ninth editoreditor-link9editor9-linkeditorlink9editor9link

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Mask for ninth editoreditor-mask9editormask9editor9-maskeditor9mask

Replaces the name of the ninth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Display Editorsdisplay-editorsdisplayeditors

Controls the number of editor names that are displayed when a citation is published. To change the displayed number of editors, set display-editors to the desired number. For example, |display-editors=2 will display only the first two editors in a citation. By default, all editors are displayed. |display-editors=etal displays all editors in the list followed by et al.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 2translator-last2translator2translator2-last

The surname of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 2translator-first2translator2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 3translator-last3translator3translator3-last

The surname of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 3translator-first3translator3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 4translator-last4translator4translator4-last

The surname of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 4translator-first4translator4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 5translator-last5translator5translator5-last

The surname of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 5translator-first5translator5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 6translator-last6translator6translator6-last

The surname of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 6translator-first6translator6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 7translator-last7translator7translator7-last

The surname of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 7translator-first7translator7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 8translator-last8translator8translator8-last

The surname of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 8translator-first8translator8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator last name 9translator-last9translator9translator9-last

The surname of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator first name 9translator-first9translator9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Translator linktranslator-linktranslator-link1translator1-link

Title of existing Wikipedia article about the translator; can suffix with a numeral to add additional translators.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 2translator-link2translator2-link

Title of existing Wikipedia article about the second translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 3translator-link3translator3-link

Title of existing Wikipedia article about the third translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 4translator-link4translator4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 5translator-link5translator5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 6translator-link6translator6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 7translator-link7translator7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 8translator-link8translator8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Translator link 9translator-link9translator9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth translator.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
דףלא דרוש
Chapter URLchapter-urlchapterurlcontribution-urlsection-urlcontributionurlsectionurl

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Format of Chapter URLchapter-formatcontribution-formatsection-format

Format of the work referred to by chapter-url; displayed in parentheses after chapter. HTML is implied and should not be specified.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
PDF, DOC, or XLS
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
DOI broken datedoi-broken-datedoi_brokendate

The date that the DOI was determined to be broken

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Archive URLarchive-urlarchiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Archive Formatarchive-format

Format of the Archive

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Archive datearchive-datearchivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Dead URLdead-urldeadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Lay URLlay-urllay-summarylaysummarylayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Lay sourcelay-sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Lay datelay-datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Last author ampersandlast-author-amplastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Viavia

Aggregate or database provider, when different from the Publisher. Typically used for Ebooks.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
Open Edition, JSTOR
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Issueissuenumber

Issue number. This parameter is not supported by and should generally not be used with cite book. Consider that a different cite template may be more appropriate, such as cite magazine or cite journal. See Help:Citation_Style_1#Pages.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Coauthorcoauthor

Coauthor

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמיושן
Coauthorscoauthors

Coauthors

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמיושן
Authors listauthorspeoplehostcredits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
City of Publicationcity

Where published

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתמיושן
Agencyagency

Unusual in cite book. Use if an agency is needed in addition to publisher, etc.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש
Departmentdepartment

Unusual in cite book.

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
בלתי־ידועלא דרוש
Date formatdf

Sets rendered dates to the specified format

ערך התחלתי
ריק
דוגמה
ריק
ערך אוטומטי
ריק
מחרוזתלא דרוש