לדלג לתוכן

תבנית:Cite book

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית


המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:Cite book/תיעוד.


התבנית {{cite book}} היא חלק ממערכת CS1. היא משמשת לציטוט מספרים. ניתן למצוא הסבר מפורט ב-en:template:cite book.

פרמטרים מובחרים


{{cite book
| title     = 
| trans-title  = 
| language   = 
| author1    = 
| author-link1 = 
| author2    = 
| author-link2 = 
| author3    = 
| author-link3 = 
| date     = 
| chapter    = 
| trans-chapter = 
| edition    = 
| editor1    = 
| publisher   = 
| pages     = 
| isbn     = 
| issn     = 
| quote     = 
}}

לדוגמה:

{{cite book | title = May day | trans-title = יום הדיו | language = fr | author1 = Mark Zukerberg | author-link1 = מרק צוקרברג | author2 = Haim Yavin | author-link2 = חיים יבין | author3 = Miki Khaimovich | author-link3 = מיקי חיימוביץ' | date = January 1, 2010 | chapter = Good evening, Israel | trans-chapter = ערב טוב, ישראל | edition = 3 | editor1 = BJ King | publisher = US government | pages = 23–24 | isbn = 0-14-020652-3 | issn = 1352-8491 | quote = Hello, world is the first program you should write in any language }}

Mark Zukerberg; Haim Yavin; Miki Khaimovich (1 בינואר 2010). "Good evening, Israel" [ערב טוב, ישראל]. In BJ King (ed.). May day [יום הדיו] (בצרפתית) (3 ed.). US government. pp. 23–24. ISBN 0-14-020652-3. ISSN 1352-8491. Hello, world is the first program you should write in any language {{cite book}}: (עזרה)

ראו גם

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

מחרוזתמוצע
שם פרטיfirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

מחרוזתמוצע
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol relative scheme "//..."

דוגמה
https://books.google.com/books?id=...
URLלא חובה
כותרתtitle

The title of the book; displays in italics

מחרוזתדרוש
קישור כותרתtitle-link

Title of existing Wikipedia article about the source named in title – do not use a web address; do not wikilink.

שם דףלא חובה
Vancouver style author listvauthors

If using Vancouver style, comma separated list of author names; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

דוגמה
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
מחרוזתלא חובה
Last name 2last2 author2 surname2 author-last2 author2-last subject2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

מחרוזתלא חובה
First name 2first2 given2 author-first2 author2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink, use 'author-link2' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

מחרוזתלא חובה
Last name 3last3 author3 surname3 author-last3 author3-last subject3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3' instead.

מחרוזתלא חובה
First name 3first3 given3 author-first3 author3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Last name 4last4 author4 surname4 author-last4 author4-last subject4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'author-link4' instead.

מחרוזתלא חובה
First name 4first4 given4 author-first4 author4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Last name 5last5 author5 surname5 author-last5 author5-last subject5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5' instead.

מחרוזתלא חובה
First name 5first5 given5 author-first5 author5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Last name 6last6 author6 surname6 author-last6 author6-last subject6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6' instead.

מחרוזתלא חובה
First name 6first6 given6 author-first6 author6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Last name 7last7 author7 surname7 author-last7 author7-last subject7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7' instead.

מחרוזתלא חובה
First name 7first7 given7 author-first7 author7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Last name 8last8 author8 surname8 author-last8 author8-last subject8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8' instead.

מחרוזתלא חובה
First name 8first8 given8 author-first8 author8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Last name 9last9 author9 surname9 author-last9 author9-last subject9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9' instead. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

מחרוזתלא חובה
First name 9first9 given9 author-first9 author9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

מחרוזתלא חובה
Collaborationcollaboration

Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors which list one or more primary authors; follows author name-list; appends 'et al.' to author name-list.

מחרוזתלא חובה
Datedate

Full date of the source; do not wikilink

תאריךלא חובה
Workwork journal website newspaper magazine encyclopedia encyclopaedia dictionary

Name of the work in which the cited book text is found

מחרוזתלא חובה
Publisherpublisher institution

Name of the publisher; displays after title

דוגמה
[[HarperCollins]]
מחרוזתמוצע
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

מחרוזתלא חובה
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

מחרוזתמוצע
ISBNisbn ISBN ISBN13 isbn13

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

מחרוזתמוצע
Editor last nameeditor-last editor editor-surname editor-last1 editor-surname1 editor1 editor1-last editor1-surname

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

מחרוזתלא חובה
Editor first nameeditor-first editor-given editor-first1 editor-given1 editor1-first editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

מחרוזתלא חובה
Link for editoreditor-link editor-link1 editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor

שם דףלא חובה
Editor maskeditor-mask editor1-mask editor-mask1

Replaces the name of the first editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Vancouver style editor listveditors

Comma separated list of editor names in Vancouver style; enclose corporate or institutional names in doubled parentheses

דוגמה
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
מחרוזתלא חובה
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

מחרוזתלא חובה
Series identifierseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

מחרוזתלא חובה
Volumevolume

For one publication published in several volumes

מחרוזתלא חובה
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place

מחרוזתמוצע
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

מחרוזתלא חובה
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

תאריךלא חובה
Pagepage p

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

מחרוזתלא חובה
Page(s) citedpages pp

A range of pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'; use either page= or pages=, but not both

דוגמה
5–11
מחרוזתמוצע
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

מחרוזתלא חובה
Languagelanguage

The language in which the source is written. Do not use the full language name; use ISO 639-1. Do not use icons or templates

מחרוזתמוצע
Translator last nametranslator-last translator translator-last1 translator1 translator1-last

The surname of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

מחרוזתלא חובה
Translator first nametranslator-first translator1-first translator-first1

Given or first name, middle names, or initials of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

מחרוזתלא חובה
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Bengali, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

מחרוזתלא חובה
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

מחרוזתלא חובה
Chapterchapter contribution entry article section

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapter-url' but not both. For the contribution alias, see contributor-last

מחרוזתלא חובה
Script Chapterscript-chapter

Chapter heading for languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc); follows transliteration defined in chapter. Should be prefixed with an ISO 639-1 two-character code to help browsers properly display the script

דוגמה
ja:東京タワー
מחרוזתלא חובה
Translated chaptertrans-chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

מחרוזתלא חובה
Typetype medium

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

מחרוזתלא חובה
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

מחרוזתלא חובה
ASINasin ASIN

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

מחרוזתלא חובה
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

מחרוזתלא חובה
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

מחרוזתלא חובה
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

שורהלא חובה
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

שורהלא חובה
DOIdoi DOI

Digital Object Identifier; begins with '10.'

מחרוזתלא חובה
EISSNeissn EISSN

International Standard Serial Number for the electronic media of a serial publication; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.

דוגמה
2009-0048
מחרוזתלא חובה
Handle System identifierhdl HDL

Handle System identifier for digital objects and other resources on the Internet

מחרוזתלא חובה
ISMNismn ISMN

International Standard Music Number; Use the ISMN actually printed on or in the work. Hyphens or spaces in the ISMN are optional.

דוגמה
979-0-9016791-7-7
מחרוזתלא חובה
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

מחרוזתלא חובה
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

מחרוזתלא חובה
JSTORjstor JSTOR

JSTOR identifier

מחרוזתלא חובה
LCCNlccn LCCN

Library of Congress Control Number

מחרוזתלא חובה
MRmr MR

Mathematical Reviews identifier

מחרוזתלא חובה
OCLCoclc OCLC

Online Computer Library Center number

מחרוזתלא חובה
OLol OL

Open Library identifier; do not include "OL" at beginning of identifier

מחרוזתלא חובה
OSTIosti OSTI

Office of Scientific and Technical Information identifier

מחרוזתלא חובה
PMCpmc

PubMed Center article number

מחרוזתלא חובה
PMIDpmid PMID

PubMed Unique Identifier

מחרוזתלא חובה
RFCrfc

Request for Comments number

מחרוזתלא חובה
SSRNssrn

Social Science Research Network

מחרוזתלא חובה
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

מחרוזתלא חובה
idid ID

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

מחרוזתלא חובה
Quotequote quotation

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

מחרוזתלא חובה
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

מחרוזתלא חובה
Modemode

Sets separator and terminal punctuation to the style named in the assigned value; allowable values are: 'cs1' or 'cs2'

ערכים מוצעים
cs1 cs2
מחרוזתלא חובה
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

ערך התחלתי
.
מחרוזתלא חובה
Author maskauthor-mask author1-mask author-mask1

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 2author-mask2 author2-mask

Replaces the name of the second author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 3author-mask3 author3-mask

Replaces the name of the third author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 4author-mask4 author4-mask

Replaces the name of the fourth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 5author-mask5 author5-mask

Replaces the name of the fifth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 6author-mask6 author6-mask

Replaces the name of the sixth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 7author-mask7 author7-mask

Replaces the name of the seventh author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 8author-mask8 author8-mask

Replaces the name of the eighth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Author mask 9author-mask9 author9-mask

Replaces the name of the ninth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Display authorsdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used

מספרלא חובה
Author linkauthor-link author-link1 author1-link subject-link subject-link1 subject1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

שם דףלא חובה
Author link 2author-link2 author2-link subject-link2 subject2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author; can suffix with a numeral to add additional authors

שם דףלא חובה
Author link 3author-link3 author3-link subject-link3 subject3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

שם דףלא חובה
Author link 4author-link4 author4-link subject-link4 subject4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

שם דףלא חובה
Author link 5author-link5 author5-link subject-link5 subject5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

שם דףלא חובה
Author link 6author-link6 author6-link subject-link6 subject6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

שם דףלא חובה
Author link 7author-link7 author7-link subject-link7 subject7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

שם דףלא חובה
Author link 8author-link8 author8-link subject-link8 subject8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

שם דףלא חובה
Author link 9author-link9 author9-link subject-link9 subject9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

שם דףלא חובה
URL access dateaccess-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

תאריךלא חובה
Original dateorig-date

Original date of publication; provide specifics

מחרוזתלא חובה
Last name of second editoreditor-last2 editor-surname2 editor2 editor2-last editor2-surname

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

מחרוזתלא חובה
First name of second editoreditor-first2 editor-given2 editor2-first editor2-given

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

מחרוזתלא חובה
Link for second editoreditor-link2 editor2-link

Title of existing Wikipedia article about the second editor

שם דףלא חובה
Mask for second editoreditor-mask2 editor2-mask

Replaces the name of the second editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of third editoreditor-last3 editor-surname3 editor3 editor3-last editor3-surname

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

מחרוזתלא חובה
First name of third editoreditor-first3 editor-given3 editor3-first editor3-given

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

מחרוזתלא חובה
Link for third editoreditor-link3 editor3-link

Title of existing Wikipedia article about the third editor

שם דףלא חובה
Mask for third editoreditor-mask3 editor3-mask

Replaces the name of the third editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of fourth editoreditor-last4 editor-surname4 editor4 editor4-last editor4-surname

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

מחרוזתלא חובה
First name of fourth editoreditor-first4 editor-given4 editor4-first editor4-given

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

מחרוזתלא חובה
Link for fourth editoreditor-link4 editor4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

שם דףלא חובה
Mask for fourth editoreditor-mask4 editor4-mask

Replaces the name of the fourth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of fifth editoreditor-last5 editor-surname5 editor5 editor5-last editor5-surname

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

מחרוזתלא חובה
First name of fifth editoreditor-first5 editor-given5 editor5-first editor5-given

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

מחרוזתלא חובה
Link for fifth editoreditor-link5 editor5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

שם דףלא חובה
Mask for fifth editoreditor-mask5 editor5-mask

Replaces the name of the fifth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of sixth editoreditor-last6 editor-surname6 editor6 editor6-last editor6-surname

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

מחרוזתלא חובה
First name of sixth editoreditor-first6 editor-given6 editor6-first editor6-given

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

מחרוזתלא חובה
Link for sixth editoreditor-link6 editor6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

שם דףלא חובה
Mask for sixth editoreditor-mask6 editor6-mask

Replaces the name of the sixth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of seventh editoreditor-last7 editor-surname7 editor7 editor7-last editor7-surname

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

מחרוזתלא חובה
First name of seventh editoreditor-first7 editor-given7 editor7-first editor7-given

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

מחרוזתלא חובה
Link for seventh editoreditor-link7 editor7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

שם דףלא חובה
Mask for seventh editoreditor-mask7 editor7-mask

Replaces the name of the seventh editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of eighth editoreditor-last8 editor-surname8 editor8 editor8-last editor8-surname

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

מחרוזתלא חובה
First name of eighth editoreditor-first8 editor-given8 editor8-first editor8-given

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

מחרוזתלא חובה
Link for eighth editoreditor-link8 editor8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

שם דףלא חובה
Mask for eighth editoreditor-mask8 editor8-mask

Replaces the name of the eighth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Last name of ninth editoreditor-last9 editor-surname9 editor9 editor9-last editor9-surname

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

מחרוזתלא חובה
First name of ninth editoreditor-first9 editor-given9 editor9-first editor9-given

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

מחרוזתלא חובה
Link for ninth editoreditor-link9 editor9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

שם דףלא חובה
Mask for ninth editoreditor-mask9 editor9-mask

Replaces the name of the ninth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

מחרוזתלא חובה
Display Editorsdisplay-editors

Controls the number of editor names that are displayed when a citation is published. To change the displayed number of editors, set display-editors to the desired number. For example, |display-editors=2 will display only the first two editors in a citation. By default, all editors are displayed. |display-editors=etal displays all editors in the list followed by et al.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 2translator-last2 translator2 translator2-last

The surname of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 2translator-first2 translator2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 3translator-last3 translator3 translator3-last

The surname of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 3translator-first3 translator3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 4translator-last4 translator4 translator4-last

The surname of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 4translator-first4 translator4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 5translator-last5 translator5 translator5-last

The surname of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 5translator-first5 translator5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 6translator-last6 translator6 translator6-last

The surname of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 6translator-first6 translator6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 7translator-last7 translator7 translator7-last

The surname of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 7translator-first7 translator7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 8translator-last8 translator8 translator8-last

The surname of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 8translator-first8 translator8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator last name 9translator-last9 translator9 translator9-last

The surname of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator first name 9translator-first9 translator9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

מחרוזתלא חובה
Translator linktranslator-link translator-link1 translator1-link

Title of existing Wikipedia article about the translator; can suffix with a numeral to add additional translators.

שם דףלא חובה
Translator link 2translator-link2 translator2-link

Title of existing Wikipedia article about the second translator.

שם דףלא חובה
Translator link 3translator-link3 translator3-link

Title of existing Wikipedia article about the third translator.

שם דףלא חובה
Translator link 4translator-link4 translator4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth translator.

שם דףלא חובה
Translator link 5translator-link5 translator5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth translator.

שם דףלא חובה
Translator link 6translator-link6 translator6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth translator.

שם דףלא חובה
Translator link 7translator-link7 translator7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh translator.

שם דףלא חובה
Translator link 8translator-link8 translator8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth translator.

שם דףלא חובה
Translator link 9translator-link9 translator9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth translator.

שם דףלא חובה
Chapter URLchapter-url contribution-url section-url

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

URLלא חובה
Format of Chapter URLchapter-format contribution-format section-format

Format of the work referred to by chapter-url; displayed in parentheses after chapter. HTML is implied and should not be specified.

דוגמה
PDF, DOC, or XLS
מחרוזתלא חובה
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

תאריךלא חובה
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

ערכים מוצעים
registration subscription limited
מחרוזתלא חובה
Archive URLarchive-url

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

URLלא חובה
Archive Formatarchive-format

Format of the Archive

מחרוזתלא חובה
Archive datearchive-date

Date when the original URL was archived; do not wikilink

מחרוזתלא חובה
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

ערכים מוצעים
dead live unfit usurped
ערך התחלתי
dead
מחרוזתלא חובה
Lay URLlay-url

URL link to a non-technical summary or review of the source

URLמיושן
Lay sourcelay-source

Name of the source of the lay URL; displays in italics, preceded by an en dash

מחרוזתמיושן
Lay datelay-date

Date of the summary; displays in parentheses

תאריךמיושן
Name list stylename-list-style

Set to 'amp' or 'and' to change the separator between the last two names of the name list to ' & ' or ' and ', respectively. Set to 'vanc' to display name lists in Vancouver style.

ערכים מוצעים
amp and vanc
מחרוזתלא חובה
viavia

Aggregate or database provider, when different from the Publisher. Typically used for Ebooks.

דוגמה
[[Open Edition]], [[JSTOR]]
מחרוזתלא חובה
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

ערך אוטומטי
free
מחרוזתלא חובה
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

ערך אוטומטי
free
מחרוזתלא חובה
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

ערך אוטומטי
free
מחרוזתלא חובה
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

ערך אוטומטי
free
מחרוזתלא חובה
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

ערך אוטומטי
free
מחרוזתלא חובה
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

ערך אוטומטי
free
מחרוזתלא חובה
Issueissue number

Issue number. This parameter is not supported by and should generally not be used with cite book. Consider that a different cite template may be more appropriate, such as cite magazine or cite journal. See Help:Citation_Style_1#Pages.

מחרוזתלא חובה
Authors listauthors people host

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

מחרוזתלא חובה
Agencyagency

Unusual in cite book. Use if an agency is needed in addition to publisher, etc.

מחרוזתלא חובה
Departmentdepartment

Unusual in cite book.

בלתי־ידועלא חובה
Date formatdf

Sets rendered dates to the specified format

מחרוזתלא חובה