תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

תקנות שעת חירום למאבק בנגיף הקורונה הן סדרת תקנות שעת חירום[1] שהותקנו על ידי ממשלת ישראל החל מ-15 במרץ 2020, מכוח סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה,[2] לצורך התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל, למניעת התפשטות המגפה ולהגבלת והסדרת הפעילות בתחומים שונים.

התקנות היו המכשיר המשפטי העיקרי שבו השתמשה הממשלה לשם הגבלת המגע בין תושבי המדינה והפחתתו לצרכים חיוניים בניסיון להגביל את התפשטות המגפה עד לקבלת חוקי הוראת השעה ביולי 2020. הן קובעות מגבלות משמעותיות על חופש התנועה של הפרט, על פרטיותו ועל חופש העיסוק.

התקנות הותקנו גם על מנת לסייע לציבור ולאפשר לו הקלות בעניינים כלכליים וסוציאליים שונים בתקופת המגפה על רקע הפגיעה בכלכלה במהלכה.

הביקורת הרווחת על תקנות הקורונה היא שהן סובלות מגרעון דמוקרטי חריף שמתבטא לא רק בהטלת מגבלות חריפות על זכויות אדם אלא גם בפיקוח פרלמנטרי ושיפוטי מועט על מעשה ריכוזי של הרשות המבצעת שנעשה במהירות יחסית וללא הליך סדור. ואולם, על אף קשיים דמוקרטיים אלו, נטען כי הן מתאפיינות בסממן דמוקרטי חשוב של שקיפות ונגישות מוגברת לציבור.[3] תקנות הקורונה הונגשו לציבור הרחב על ידי משרד הבריאות ומשרד ממשלה נוספים ברשתות חברתיות, באפליקציות ובאתרי אינטרנט באופן חסר תקדים. הנגשה זו כללה שימוש בתקצירים, הסברים, שאלות ותשובות, סרטונים ואינפוגרפיקה, באופן שעשוי לסמן את הדרך לפיתוח נגישות לחקיקה במרחבים דיגיטליים בישראל בעתיד.[3]

ב-17 ביוני הוארך תוקף חלק מהתקנות באמצעות חוק של הכנסת עד ליום 30 ביולי.[4]

רקע[עריכת קוד מקור | עריכה]

מגפת הקורונהנגיף ה-SARS-CoV-2), הגורמת למחלת נגיף קורונה 2019 (COVID-19) החלה בדצמבר 2019 בעיר ווהאן, שבמחוז חוביי בסין, ומשם התפשטה למדינות רבות ובהן ישראל, שמקרה ראשון של חולה קורונה בה התגלה ב-27 בפברואר 2020, לאחר שעוד קודם לכן נשלחו אנשים לבידוד.

בשלבים הראשונים של המגפה נעשתה התמודדות אתה במסגרת הסמכויות הרגילות שבחקיקה, כגון הוראות מנהליות לאיסור כניסת תיירים והמלצות לא מחייבות לציבור. בהמשך הוציא מנכ"ל משרד הבריאות צווים מכוח פקודת בריאות העם.

עם התפשטות המגפה עברה הממשלה להתקנת תקנות שעת חירום שבשונה מהצווים – בכוחן לשנות מיידית את מרבית החוקים (ללא צורך בהליך החקיקה הארוך המאפיין שינוי שגרתי של חוק), להפקיע זמנית את תוקפם או לקבוע בהם תנאים. בכך הן מעניקות תוקף משפטי מחייב למגבלות שנקבעו בהן אף אם הן סותרות חקיקה ראשית כלשהי. במקביל לשטף של התקנת תקנות שעת חירום נמשכה ההתמודדות בהוראות שעה שבמסגרת הסמכויות הרגילות שבחקיקה.

התקנות[עריכת קוד מקור | עריכה]

התקנות הן משלושה סוגים עיקריים:

 • הטלת הגבלות, מחמירות בהדרגה, על חופש התנועה והפעילות של התושבים, לשם צמצום ההדבקה בנגיף הקורונה;
 • הפעלת אמצעים טכנולוגיים שיש בהם פגיעה בפרטיות, לשם איתור חולי קורונה, אנשים ששהו בקרבתם ואנשים שהפרו את החובה לשהות בבידוד בית;
 • מתן הקלות וסיוע בתחומים כלכליים שונים, על מנת לעזור לתושבים שנפגעו כלכלית מהמגפה וההגבלות שבאו בעקבותיה.

תיאור התקנות[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערכים מורחבים –
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)
תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל)
תקנות שעת חירום (נתוני מיקום)

להלן תיאור התקנות שהותקנו, לפי סדר התקנתן:

 1. אכיפת צו משרד הבריאות בנוגע לבידוד בית של אנשים שנחשפו לנשאי וירוס הקורונה;[5] בהמשך לכך הוצאו ב-3 באפריל תקנות נפרדות, הקובעות סמכות לחייב אדם הנדרש לבידוד לשהות במקום בידוד מטעם המדינה (מלון או אכסניה) ולא בבית מגורים.[6]
 2. שינוי הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום;[7] החוק הותאם להתייחסות לשעת חירום שנובעת מקיומה של מחלה מידבקת מסוכנת, וניתנה לשר העבודה והרווחה הסמכות להוציא, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, צו הקובע שהוראות החוק חלות גם בתקופת מגפת הקורונה.
 3. שינוי הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) לצורך איתור מיקומם של נשאים של נגיף הקורונה.[8] התקנות מתקנות את החוק באופן זמני, והן מאפשרות למשטרת ישראל לבצע איכון סלולרי (כלומר לקבל מידע ממפעיל סלולרי על מיקומו של טלפון סלולרי) של חולה במחלת נגיף קורונה 2019 ושל אדם החייב בבידוד בית עקב חשש שחלה במחלה זו, גם ללא צו בית משפט המורה למסור נתונים אלה. המשטרה רשאית להעביר את המידע למשרד הבריאות. המידע שנאסף יימחק 60 יום לאחר גמר תוקפן של התקנות, וניתן להשתמש בו אך ורק לשם מאבק בהתפרצות נגיף הקורונה בישראל. בהתאם לסעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, תוקף התקנות הוא לשלושה חודשים מיום התקנתן.
 4. הסמכת שירות הביטחון הכללי לפעול לאיתור מסלולם של נשאים של נגיף הקורונה;[9] התקנות מסמיכות את השב"כ לקבל, לאסוף ולעבד, לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה, מידע טכנולוגי לשם ביצוע בדיקה, בנוגע לתקופה של 14 הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו. לקבלת מידע זה משמש מאגר נתונים של השב"כ המכונה "הכלי". המעקב יתבצע על פי פנייה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשירות; הפנייה תכלול את שם החולה, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו או חלק ממידע זה. המידע שיספק השב"כ נועד לאפשר זיהוי של האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה. המידע יאפשר פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד, אך השב"כ עצמו לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה זו. המידע שנאסף לפי תקנות אלה יימחק 60 יום לאחר גמר תוקפן של התקנות, וניתן להשתמש בו אך ורק לשם מאבק בהתפרצות נגיף הקורונה בישראל.[10]
 5. הרחבת תחולתו של הסכם קיבוצי בעניין הוצאה לחופשה של עובדים במגזר הציבורי.[11] כחלק מההתמודדות עם המשבר הכלכלי הוצאו עובדים רבים במגזר הפרטי לחופשה ללא תשלום, משום שלא היה צורך בעבודתם. ב-18 במרץ נחתם הסכם קיבוצי בין הממשלה, הרשויות המקומיות ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות החדשה, ונקבע בו שמיום 19 במרץ 2020 ועד יום 16 באפריל 2020 (הוארך בהמשך עד 18 באפריל[12]) יצאו עובדים שאינם חיוניים לחופשה שנתית, בהתאם לכללים המפורטים בהסכם. תקנות שעת חירום החילו הסכם זה על כל המעסיקים במגזר הציבורי, וכן נקבעו בהן כללים להחלפתו של עובד חיוני נעדר בעובד אחר. ב-17 באפריל נחתם הסכם נוסף בנוגע לתקופה שעד 30 באפריל והוא עוגן בתיקון לתקנות.[13]
 6. דיונים משפטיים על מעצרים,[14] לרבות בבתי דין צבאיים;[15]
 7. דיונים בבתי הדין הרבניים[16] ובבתי דין לפי חוק הכניסה לישראל;[17]
 8. כניסת מבקרים לבתי סוהר ובתי מעצר;[18][19]
 9. צמצום יציאה למרחב הציבורי, קביעת כללים להתנהגות בו והגבלת פעילויות מסחר, שירותים, בילוי ופנאי.
 10. הגבלת מספר העובדים במקומות עבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים שהוחרגו מתחולת התקנות או שעבורם אושרו מכסות עובדים גדולות יותר.
 11. שינוי הוראות חוק שיקים ללא כיסוי,[20] על מנת להקל זמנית את ההוראות בנוגע להגבלת חשבונות ששיקים מהם סורבו.[21]
 12. קביעת הוראות לדיונים בעניינים פליליים כשהחשוד או הנאשם משתתף בהם מרחוק באמצעים טכנולוגיים.[22]
 13. הרחבת סמכויות הפלבוטומיסטים (מי שמורשים לבצע הליך של נטילת דם ורידי) שנקבעו בתקנות הרופאים.[23]
 14. דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה שנקבעו בחוקים אחדים.[24]
 15. הארכת תוקף בחודשיים של אישור רגולטוריים שפג תוקפם בין 10 במרץ ל-10 במאי 2020.[25]
 16. שינויים בסדרי הדיון של ועדות לשחרור מוקדם ממאסר של אסירים, לרבות במאסר צבאי[26]
 17. סמכות להורות על מעצר אדם בנסיבות שבהן יש מניעה לקדם את חקירת החשדות נגדו[27]
 18. שינוי כללי הזכאות לביטוח אבטלה[28]
 19. תשלום מענק למפוטרים בני 67 ומעלה, שמפאת גילם אינם זכאים לדמי אבטלה[29]
 20. הפעלת מתנדבי שירות לאומי והתנדבות קהילתית לצורכי חירום במהלך המגפה[30]
 21. מתן חופשה מיוחדת (למעשה שחרור מוקדם) עקב המגפה לאסירים שמועד שחרורם מתקרב[31]
 22. דחיית תקופות ומועדים בהליכי מיסים בשורה של חוקי מיסים.[32] בחישוב התקופות שנקבעו בחוקי מיסים אחדים לא תובא בחשבון התקופה שמיום 22 במרץ עד 31 במאי 2020. דוגמה: בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה על פקיד השומה להשיב תוך 90 ימים לתוכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן שהוגשה לו. אם תום 90 ימים אלה חל בתקופה האמורה, הוא יידחה לאחריה, כשתקופה זו אינה נספרת במניין הימים.
 23. הגבלת האפשרות למעבר תושבים בין קופות חולים.[33]
 24. קביעת הוראות בנוגע למתן סיוע כספי לעצמאים.[34][35]
 25. קביעת סמכות להכריז על אזור שהמחלה התפשטה בו בהיקף נרחב כאזור מוגבל וסמכויות למנוע כניסת ויציאת אנשים מאזור זה אלא לשם מילוי צרכים חיוניים.[36]
 26. תיקון חוק עבודת נשים כדי לאפשר ולהסדיר הכללת עובדים המוגנים לפי חוק זה (למשל נשים בהיריון) באוכלוסייה המוצאת לחופשה ללא תשלום.[37] עוד כשלושה שבועות קודם לכן פרסם משרד העבודה והרווחה נוהל מקוצר לביצוע צעד זה.[38]
 27. קביעת הקלות זמניות מסוימות לעניין השימוש בכרטיסי חיוב.[39]
 28. דחיית מועד התשלום של קנסות מסוימים (אינם כוללים קנסות שהוטלו לצורך התמודדות עם התפשטות המחלה).[40]
 29. קציבתו ל-1,000 של מספר העצורים והאסירים בשחרור על תנאי שניתן לפקח עליהם בפיקוח אלקטרוני (במקום מעצר או מאסר);[41]
 30. הבטחת תנאי מגורים מסוימים לעובדים מיהודה ושומרון שהותר להם לשהות בישראל לצורך עבודה;[42]
 31. קביעת כללים מפורטים בנוגע לנוכחות עצירים ואסירים בדיונים משפטיים בעניינם, תוך תיקון חלק מתקנות שעת חירום שנקבעו בנדון בעבר.[43]

גבולות הסמכות להתקין תקנות שעת חירום[עריכת קוד מקור | עריכה]

נגד התקנות המסמיכות את השב"כ והמשטרה להשתמש בנתוני מיקום לשם איתור אנשים ששהו בקרבת חולים ואנשים שנדרשו לבידוד בית הוגשו עתירות לבג"ץ, בטענה שהן מהוות פגיעה קשה בזכויות האדם. בדיון הראשוני בעתירות ציין בג"ץ שהן מעלות את השאלות העקרוניות הבאות:[44]

(א) האם ההכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, נוגעת גם למצבי חירום שאינם נובעים מסיבות ביטחוניות?
(ב) האם מתוקף סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 ניתן להקנות לשירות הביטחון הכללי סמכויות לפעול בתחום שאינו נוגע לביטחון המדינה?
(ג) האם סעיף 39(ד) לחוק יסוד: הממשלה אשר קובע כי "אין בכוחן של תקנות שעת חירום [...] להתיר פגיעה בכבוד האדם" מטיל מגבלה מוחלטת על הפגיעה בזכות לכבוד האדם או שמא פגיעה זו כפופה לתנאים הקבועים בסעיף 12 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

בדיון ראשוני בעתירות התיר בג"ץ את הפעלת התקנות המאפשרות איתור של מי ששהו בסביבת חולים במחלת נגיף קורונה 2019, אך התנה זאת בהקמת ועדה של הכנסת שתפקח עליהן.[45] ב-16 באפריל 2020 הועבר הדיון בבג"ץ בשידור חי.[46]

בתחילת אפריל 2020 העביר היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, חוות דעת לראש הממשלה, לשר המשפטים ולמזכיר הממשלה, לפיה יש להעדיף חקיקה רגילה בכנסת על פני התקנת תקנות שעת חירום. לדברי מנדלבליט, קיומו של צורך חיוני ומיידי, שלא מאפשר המתנה להשלמת הליך חקיקה, עשוי להצדיק התקנת תקנות שעת חירום, שיחד אתה יש להמשיך בקידומה של חקיקה רגילה בכנסת.[47]

בנוסף, על-פי סעיף 39(ו) לחוק יסוד: הממשלה, תוקפן של תקנות לשעת חירום שמתקינה הממשלה, פוקע לכל המאוחר כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, אלא אם כן מחוקקת הכנסת חוק המאריך את תוקפן.

בעקבות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופסיקת בית המשפט העליון בעניין החלפת תקנות שעת חירום בהקדם האפשרי בחקיקה ראשית, וכן בשל פקיעת תוקפן המתקרב של תקנות שעת החירום, ב-28 במאי 2020 הפיץ משרד ראש הממשלה תזכיר חוק שנועד להקנות לממשלה סמכויות מפורשות מכוח חקיקה ראשית במקום תקנות שעת החירום.[48]

ב-22 ביוני, עם פקיעת תוקף התקנות להגבלת פעילות בחלוף שלושה חודשים מהתקנתן, חודש תוקפן של חלק מהתקנות באמצעות חוק של הכנסת, ומועד פקיעת תוקפן החדש נקבע ל-6 באוגוסט.[49] באופן דומה, בסמוך למועדי פקיעות תוקפן של תקנות שעת חירום נוספות שהותוקנו בשל המגפה, חודש תוקפן בחוקים שחוקקה הכנסת.

ב-7 ביולי, נחקק חוק הקורונה הזמני שאיפשר לממשלה להוציא צווי הגבלה כחלק מהמלחמה בקורונה ללא אישור הכנסת. נקבע כי הצו יחל מידית אך היא תצטרך לקבל בתוך שבוע את אישורה של הכנסת. היא תוכל לאשר, לבטל, לשנות או להוסיף פרטים לצו.[50] הוועדה שפיקחה הייתה לרוב ועדת הקורונה. בתוספת לחוק נמצאו הסדרים הקובעים בין היתר הגבלות שונות.[50]

ב-23 ביולי, נחקק חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, שהעביר סמכויות אלה לארבע מוועדות הכנסת: ועדת החוקה, הכלכלה, החינוך ווועדת העבודה והרווחה.[51] החוק עסק בסמכויות נוספות, כמו הסמכות לטיל סגר.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ תקנות, צווים, החלטות, הוראות והודעות הקורונה, באתר "נבו הוצאה לאור"
 2. ^ סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה
 3. ^ 1 2 שרון ידין, הפרדוקס הדמוקרטי של תקנות הקורונה, משפט וממשל כד, 2021
 4. ^ חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-2020, ס"ח 2805, 17 ביוני 2020, עמ' 94.
 5. ^ תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), התש"ף-2020
 6. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020
 7. ^ תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת–חירום), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8382, 15 במרץ 2020, עמ' 746.
 8. ^ תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8390, 16 במרץ 2020, עמ' 772.
 9. ^ תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020;
  על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש לפי חוק שירות הביטחון הכללי, ילקוט הפרסומים 8791 מ-1 באפריל 2020
 10. ^ איתמר אייכנר, יואב זיתון וטל שחף, אושרו תקנות המעקב הסלולרי. שב"כ: "שימוש חריג, הרגישות ברורה", באתר ynet, 17 במרץ 2020
 11. ^ תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 12. ^ תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8487, 14 באפריל 2020, עמ' 1106.
 13. ^ תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8496, 19 באפריל 2020, עמ' 1152.
 14. ^ תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8383, 15 במרץ 2020, עמ' 748.
 15. ^ תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8395, 18 במרץ 2020, עמ' 790 ; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8427, 27 במרץ 2020, עמ' 930.
 16. ^ תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8400, 20 במרץ 2020, עמ' 804.
 17. ^ תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8401, 20 במרץ 2020, עמ' 808.
 18. ^ תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8384, 15 במרץ 2020, עמ' 752.
 19. ^ תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8399, 20 במרץ 2020, עמ' 800.
 20. ^ חוק שיקים ללא כיסוי
 21. ^ תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8409, 22 במרץ 2020, עמ' 856
 22. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8412, 24 במרץ 2020, עמ' 862.
 23. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הרחבת סמכויות הפלבוטומיסטים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8416, 25 במרץ 2020, עמ' 880.
 24. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8417, 25 במרץ 2020, עמ' 882.
 25. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8418, 25 במרץ 2020, עמ' 886.
 26. ^ תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8421, 25 במרץ 2020, עמ' 902, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8422, 25 במרץ 2020, עמ' 906.
 27. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8425, 26 במרץ 2020, עמ' 926.
 28. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8428, 27 במרץ 2020, עמ' 934.
 29. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8429, 27 במרץ 2020,, עמ' 938.
 30. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (שירות אזרחי), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8430, 27 במרץ 2020, עמ' 942.
 31. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חופשה מיוחדת לאסיר), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8431, 27 במרץ 2020, עמ' 944.
 32. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8432, 27 במרץ 2020, עמ' 946.
 33. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים), התש"ף-2020, ק"ת 8444, 31 במרץ 2020, עמ' 980
 34. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8453, 2 באפריל 2020, עמ' 1010.
 35. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8516, 24 באפריל 2020, עמ' 1222.
 36. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8456, 3 באפריל 2020, עמ' 1026
  תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) (תיקון), התש"ף-2020, ק"ת 8460 מ-6 באפריל 2020, עמ' 1036
 37. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020, ק"ת 8461 מ-6 באפריל 2020, עמ' 1038
 38. ^ הנחיות למעסיקים הפונים לקבלת היתר להוצאת עובדים המוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות וירוס הקורונה, אתר משרד העבודה והרווחה, 16 במרץ 2020
 39. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הנגשת שירותים פיננסיים), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8476, 7 באפריל 2020, עמ' 1078
 40. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8480, 10 באפריל 2020, עמ' 1088
 41. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8531, 2 במאי 2020, עמ' 1284.
 42. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8536, 5 במאי 2020, עמ' 1316.
 43. ^ תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש"ף-2020, קובץ התקנות 8564, 17 במאי 2020, עמ' 1420.
 44. ^ בג"ץ 2109/20 עו"ד שחר בן מאיר ואחרים נ' ראש הממשלה ואחרים, ניתן ב־19 במרץ 2020
 45. ^ יעל פרידסון, בג"ץ הקורונה: מותר לאתר בטכנולוגיית שב"כ, למשטרה אסור לאכוף בינתיים, באתר ynet, 19 במרץ 2020
 46. ^ יעל פרידסון, משרד הבריאות בשידור החי מבג"ץ: האיכון של שב"כ יתרחב לקראת היציאה מהסגר, באתר ynet, 16 באפריל 2020
 47. ^ טובה צימוקי, מנדלבליט לממשלה: להגביל את השימוש בתקנות חירום, באתר ynet, 5 באפריל 2020
  דניאל דולב‏, היועמ"ש לנתניהו: הממשלה מעכבת חקיקה דחופה להתמודדות עם הקורונה, באתר וואלה‏, 6 באפריל 2020
 48. ^ תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, הופץ ב-28 במאי 2020 על ידי משרד ראש הממשלה באתר החקיקה הממשלתי
 49. ^ חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020, ס"ח 2810, 22 ביוני 2020, עמ' 128.
 50. ^ 1 2 אברהם בלוך, ‏'חוק עוקף כנסת' למלחמה בקורונה אושר סופית, באתר "סרוגים", 7 ביולי 2020
 51. ^ אריק בנדר, אנה רייבה ברסקי, ‏חוק הקורונה המעניק סמכויות חירום לממשלה - אושר בקריאה שנייה ושלישית, באתר מעריב אונליין, 23 ביולי 2020

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.