תרגול כיבוי אש

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תלמידים מתרגלים תרגיל כיבוי בקרוואן עשן כשכבאי מסייע להם. מטרת התרגול ללמד את הילדים נהלים נכונים לפינוי הבניין בזמן שריפה או מצב חירום אמיתי.
מכשיר להפעלת התראה אזעקת אש בשימוש נרחב בארצות הברית וקנדה, בתמונה מכשיר מדגם Wheelock MT-24-LSM. תרגילי כיבוי משתמשים לעיתים קרובות באזעקות אש.

תרגול כיבוי אשאנגלית: fire drill) או תרגול התנהגות בזמן שרפה, היא שיטה לתרגל כיצד יפונה בניין במקרה של שריפה או במצבי חירום אחרים. ברוב המקרים מופעלת מערכת אזעקת האש הקיימת בבניין והמבנה מפונה מהיציאה הפנויה הקרובה ביותר. בהתאם לסוג הבניין יש להתאים את נוהלי כיבוי האש בבניין, כגון בתי חולים, בתי ספר או בניינים רבי קומות, שבהם הדיירים עשויים להיות ממוקמים בתוך הבניין, בשעה שפרצה שרפה. ככלל, תרגיל הפינוי בא להבטיח שהפינוי בשעת אמת יהיה מספיק מהיר, ולזהות בעיות במערכת החירום או בתהליכי הפינוי שיש לתקנם. ככלל היערכות מראש מונעת אסון. זמן התגובה ואיכותה מהווים פרמטרים חיוניים במניעת נזק בחיים או ברכוש. הדרכת בטיחות וכיבוי אש מקצועית הכרחית בכל מקום עבודה. תרגול התנהגות בזמן שרפה צריכה לכלול: מודעות העובדים להשפעות החום והעשן, הגורמים שלהם פוטנציאל להוביל לשרפה ואיך להתמודד עם שריפות תוך נקיטת אמצעי זהירות.[1]

שרפה במקום העבודה יכולה להתרחש בכל רגע נתון. לעובדים צריכה להיות המודעות, הידע וההבנה איך מגיבים. תגובת העובדים תציל חיים ותמנע שריפת רכוש. בשביל זה, על העובדים ללמוד איך לזהות אזורים מסוכנים, שיכולים להוות בסיס להתפרצותה של שרפה. מעבר לכך הדרכת כיבוי האש לעובדים כוללת הליך מבוקר ויעיל של פינוי קהל בזמן אש.

בנוסף לתרגולי העובדים בכיבוי האש, תוך כדי התרגול נבדקות מערכות אזעקת האש על בסיס קבוע כדי לוודא שהמערכות פועלת באופן תקין. בדיקות אזעקת האש נעשות לרוב מחוץ לשעות העבודה הרגילות על מנת למזער את ההפרעה בתפקודי הבניין; בבתי ספר, הם נעשים לעיתים קרובות כאשר התלמידים והצוות לא נמצאים בסביבה או במהלך החגים שבהם מהנדסי גילוי אש בודקים את האזעקות בבניין לצורך תיקון במידת הצורך.

היסטוריה של תרגילי כיבוי אש[עריכת קוד מקור | עריכה]

קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת ג'יימס מדיסון מפנה את חדרי המעונות שלהם במסגרת תרגיל כיבוי אש

ממטרות תרגילי כיבוי האש בבניינים, להבטיח שכול הדיירים או העובדים בו ידעו לצאת בבטחה ובמהירות האפשרית במקרה של שרפה, עשן, פחמן חד-חמצני או כל אירוע חירום אחר ולהכיר את קול אזעקת השרפה. [2]

באירוע שרפה בשנת 1958 שפרצה בבית הספר הקתולי הפרטי "גבירת המלאכים" בשיקגו עוד בטרם שהייתה החובה לתרגל אירועי שרפה,[3] ילדים נלכדו בקומה השנייה, בזמן שהמורים והתלמידים לא ידעו איך לצאת בשלום מהבניין. ילדים רבים קפצו מהחלונות ורבים נהרגו מכיוון שלא יכלו למצוא את דרכם ליציאה.[3] חודשיים לפני האירוע בית הספר עבר בדיקת ציוד לכיבוי שריפות והיו בו את מספר היציאות והמטפים הנדרשים באותה עת, היו חסרים בו גלאי עשן או אזעקות אש מתאימות.[3] מעבר לכך בבית הספר הייתה צפיפות רבה.

לאחר האירוע הקשה בבית הספר "גבירת המלאכים" הוכר הצורך בתרגולי כיבוי אש חודשיים בבתי הספר ובבנייני מגורים. במחקר שבוצע מאוחר יותר נמצא שחינוך להתנהגות בשעת שרפות ותהליכי כיבוי אש להצלת חיי אדם בשעת אירועי חירום כגון אלה. התושבים בבניינים התחילו ללמוד יותר על הגורמים המשפיעים על הצתת שריפות, ומה לעשות במקרה של התלקחות אש. כמו כן, הם היו מודעים לסכנות המאפשרות להתלקחות שרפה. בתוך שנה מהשרפה בבית הספר "גבירת המלאכים", רוב הגורמים המסוכנים שנמצאו בו חוסלו כמו כן גם באלפי בתי ספר ברחבי ארצות הברית.

שיפורים בבטיחות אש[עריכת קוד מקור | עריכה]

לאחר השרפה בבית הספר "גבירת המלאכים", מדינות ארצות הברית חוקקו תקנות שחייבו התקנת ארונות כיבוי אש ברחובות הערים במרחק שלא יותר מ-30 מטרים מחזיתות הבניינים. האספה הכללית של אילינוי חוקקה גם חוקי בטיחות חיים בהתייחסות לשליטה על פינוי פסולת, אחסון נאות של חומרי בעירה, קיום תרגילי כיבוי ובדיקות בתכופות רבה.[4][3] כדי למנוע שריפות ומוות כתוצאה משריפות, בתי הספר חויבו לתכנן ולקיים תוכניות פינוי, ולוודא שכל אזעקות האש והאזהרות המתאימות פועלות. המורים חויבו לקחת אחריות על מצבי חירום ולהיות מנהיגים בשעת אירועים שכאלה. מנהלי בתי הספר חויבו לשקול האם הכיתות אינן מאוכלסות בצפיפות רבה מידי. הם חויבו שיהיה מספיק מקום וזמן כדי להוציא את כל התלמידים במהירות ובבטחה. המורים חויבו לבדוק את הכיתות ולחפש גורמים שעלולים להיות סיבות לשריפות בכיתות, זאת כדי לנסות ולמנוע את התרחשותן בעתיד.[5]

תקנות תרגול כיבוי אש בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • בתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (החזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול של סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב קומות), התשע"ח–2018, נקבע תחת פיסקה 4 "תרגול" : בנכס שגובהו 42 מטר ומעלה (13-12 קומות ומעלה) לפי היתר הבנייה, יבצע האחראי, אחת לשנה לפחות, תרגול מעשי למילוט מהנכס כנדרש באירוע דליקה, ולהכרת סידורי בטיחות האש המצויים בנכס, בדרך שתקבע רשות הכבאות וההצלה ושתפורסם באתר האינטרנט של הרשות.[6]
 • בפיסקה 6 לתקנות "מסירת מידע טרם אכלוס דירת מגורים בנכס חדש": טרם אכלוס ראשוני של דירת מגורים בנכס חדש (בבניין שגובהו 42 מטר ומעלה), ימסור המוכר, או מי מטעמו, לקונה, מידע בכתב על מיקום דרכי מילוט מהנכס ופרטי סידורי בטיחות האש בנכס, בהתאם להיתר הבנייה, אופן הפעלתם, וחובת ואופן תחזוקתם, בדרך שתקבע רשות הכבאות וההצלה ושתפורסם באתר האינטרנט של הרשות.[6]
 • הדרכת עובדים במפעל בנושא בטיחות אש מהווה חלק מהדרכה לכלל הסיכונים הקיימים במקום העבודה: [7] תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999. "הדרכת עובדים, (א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה."
 • תרגול מילוט, התייחסות לממלטים מדליקה קיימת בתחיקת הבטיחות בעבודה ב: פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל-1970.[8] תרגילי הימלטות צעדים יעילים, לרבות תרגילי הימלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים בממלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה, יינקטו: (1) במפעל שעובדים בו בבניין אחד יותר מעשרים בני אדם מעל לקומה הראשונה או במקום שהוא יותר משישה מטרים מעל פני הקרקע; (2) במפעל שבו נמצאים בשימוש או מוחסנים חומרים דליקים ביותר או נפיצים בבניין שבו עובדים בני אדם.
 • תקנות בדבר נקיטת אמצעי בטיחות אש והצלה (תיקון מס' 8) תשפ"ב-2021 [9] (א) לשם מניעת דליקות והתפשטותן, כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן וחילוץ לכודים, רשאי השר, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים המפורטים להלן ואת האחראי לביצוען: (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014 (1) סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים לסוגיהם, לרבות התקנתם של אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים כאמור, קביעת איכותם, תחזוקתם ובדיקת תקינותם, תרגול השימוש בהם וקבלת אישור בטיחות; (2) אופן החזקתם של נכסים לסוגיהם, לרבות בעניין סדר וניקיון, גיזום וסילוק צמחייה, מיקומם של מיתקנים, אחסנה, שמירת דרכי מילוט פנויות ותחזוקת יערות וחורשים, והכל בכל הנוגע לבטיחות אש והצלה; (3) כללי התנהגות שעניינם בטיחות אש והצלה; (4) חובת העסקת ממונה בטיחות אש והצלה בעסקים, במוסדות ובארגונים לסוגיהם, תפקידיו וכן דרישות לעניין כשירות, הכשרה והסמכה של הממונה; הוראות פסקה זו יחולו על גופים כאמור שהיקף פעילותם מצדיק זאת, בין השאר בשל רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות של הגוף, ממספר השוהים במקום שבו הוא פועל ומשטח המקום; (5) חובת עריכתן של פעולות הדרכה ותרגול בנושאי בטיחות אש והצלה על ידי מדריכים, בעסקים, במוסדות ובארגונים לסוגיהם, וכן דרישות לעניין כשירות, הכשרה והסמכה של המדריכים.

תקנות תרגול כיבוי אש בעולם[עריכת קוד מקור | עריכה]

ארצות הברית[עריכת קוד מקור | עריכה]

רשויות מוניציפליות רבות בארצות הברית דורשות לערוך תרגילי כיבוי במרווחי זמן קבועים במוסדות חינוך, במקומות עבודה ומבנים אחרים. בתקנות נקבע מעבר לתזמון תרגולי כיבוי האש גם ואת הבדיקות שיש לבצע במהלך התרגולים. ברוב מדינות ארצות הברית נקבע שבבתי הספר יש לתרגל פעולות כיבוי אש לפחות פעם בחודש.

עד ששונו התקנות ב-1 בנובמבר 2010, ניו ג'רזי הייתה ייחודית בדרישה שבתי ספר יערכו שני תרגילי כיבוי בחודש.[10] לפי דרישות מאוחרות יותר, אחד משני תרגילי האש הוחלף בתרגיל אבטחה חודשי.[11]

בריטניה[עריכת קוד מקור | עריכה]

הסתדרות המורים הלאומית הבריטית דורשת מכל בתי הספר, המכללות והאוניברסיטאות וכל מוסד חינוך אחר לבצע תרגיל פינוי וכיבוי אש בכל שנת לימודים. [12] נדרש שרוב בתי הספר יבצעו תרגיל כיבוי אש בתחילת שנת הלימודים. [13] על פי תקנות האש בבריטניה, כל הבניינים החדשים שנבנו לאחר שהשתנו תקנות בטיחות האש ב-2005, שבכל חדר יותקן לפחות מכשיר אזעקת אש אחד כמו פעמון, צפירה (צפירה) או אזעקת עשן/חום. בדיקות בטיחות סדירות כגון בדיקת מערכות גילוי אש ועשן ומטפים צריכות להתבצע מדי שבוע ואינן מצריכות פינוי המבנים בשעת הבדיקות.[14] על פי צו הרפורמה הרגולטורית (בטיחות אש) משנת 2005, בכל מקומות העבודה חייבת להיות תוכנית חירום המפרטת את פעולות צוות החרום, תוכניות פינוי והסדרים ליצירת קשר עם מכבי האש.[15]

ניו זילנד[עריכת קוד מקור | עריכה]

שירות הכבאות של ניו זילנד דורש מכל בתי הספר והמוסדות החינוכיים לבצע תרגיל כיבוי אש (המכונה "ניסיון פינוי") לפחות אחת לשישה חודשים, אלא אם צוין תקופה קצרה יותר בתוכנית הפינוי המאושרת של בית הספר. בתי ספר צריכים לתת לשירותי הכבאות הודעה מוקדמת של 7–10 ימי עבודה לפני ביצוע תרגיל כיבוי אש, ועליהם להגיש דיווח לכבאות תוך 7–10 ימי עבודה ממועד סיום התרגיל; הפעלת אזעקה לא מתוכננת אינה נחשבת כתרגיל כיבוי אש. [16]

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא תרגול כיבוי אש בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ הדרכת כיבוי אש לעובדים - ש.ג | תכנון וייעוץ בטיחות אש
 2. ^ "How To Conduct A Fire Drill At Work: A Step-by-Step Guide". AlertMedia (בAmerican English). 2018-08-17. ארכיון ארכיון מהמקור מ-2019-04-26. נבדק ב-2019-04-26.
 3. ^ 1 2 3 4 Cunningham, Thomas (n.d.). "Our Lady of the Angels: A Historical Perspective on School Fires". WithTheCommand.com. ארכיון ארכיון מהמקור מ-15 בינואר 2015. נבדק ב-11 בינואר 2015. {{cite web}}: (עזרה)
 4. ^ Teague, Paul. "Case Histories: Fires Influencing the Life Safety Code" (PDF). nfpa.org. ארכיון (PDF) ארכיון מהמקור מ-2015-04-02. נבדק ב-4 בנובמבר 2020. {{cite web}}: (עזרה)
 5. ^ National Fire Protection Association. "Fire Drills at School". nfpa.org. ארכיון ארכיון מהמקור מ-27 ביולי 2014. נבדק ב-28 באוקטובר 2014. {{cite web}}: (עזרה)
 6. ^ 1 2 תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (החזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול של סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב קומות), התשע"ח–2018, www.nevo.co.il
 7. ^ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999, www.nevo.co.il
 8. ^ פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש, תש"ל-1970], www.nevo.co.il
 9. ^ חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012, www.nevo.co.il
 10. ^ New Jersey Permanent Statutes, § 18A:41-1
 11. ^ "New Jersey Principals And Supervisors Association — Membership News". Njpsa.org. ארכיון ארכיון מהמקור מ-2011-07-27. נבדק ב-2010-09-24.
 12. ^ Burton, Liz. "How to Carry Out a Fire Drill in your School". High Speed Training UK Limited. ארכיון ארכיון מהמקור מ-8 באפריל 2019. נבדק ב-8 באפריל 2019. {{cite web}}: (עזרה)
 13. ^ "Fire safety in the workplace". Diect Gov. ארכיון ארכיון מהמקור מ-2 בינואר 2016. נבדק ב-29 בנובמבר 2015. {{cite web}}: (עזרה)
 14. ^ "Fire safety in the workplace". Direct Gov. ארכיון ארכיון מהמקור מ-2015-09-28. נבדק ב-2015-09-19.
 15. ^ "DfES | Teachernet | Emergencies". Teachernet. ארכיון ארכיון מהמקור מ-2010-10-07. נבדק ב-2010-09-24.
 16. ^ "Guide to evacuation schemes December 2014". New Zealand Fire Service. ארכיון ארכיון מהמקור מ-23 בינואר 2016. נבדק ב-13 בדצמבר 2015. {{cite web}}: (עזרה)