מניין המצוות על פי ספר החינוך

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מניין תרי"ג מצוות על פי ספר החינוך.

מבנה הספר[עריכת קוד מקור | עריכה]

השינויים ממוני המצות האחרים[עריכת קוד מקור | עריכה]

השינוי העיקרי בין מניין המצוות על פי ספר החינוך, למוני המצוות האחרים כהרמב"ם והרמב"ן, היא בסדר המצוות. החינוך מונה את מצוותיו על פי סדר פרשיות התורה, שבכל פרשה הוא מציין את כמות המצוות הקימות ועל סדר זה הולך ומונה את כל תרי"ג המצוות. כמו כן, הוא מונה את כל מצוות העשה לכל הפרשה ואחר כך חוזר שוב ומונה את כל מצוות הלא תעשה מתחילת הפרשה. לכן המצוות הראשונות הן רצף של "מצות ..." והחלק השני הוא רצף של "איסור..." דבר נוסף הוא מצווה תפז (לפי מניין החינוך) "איסור הקרבת הפסח בבמת יחיד בזמן היתר במות" שלדעת הרמב"ם אינה נמנית במנין תרי"ג מצוות. מובן שבהתאם הוציא החינוך מצווה אחרת שהרמב"ם מנאה.

כללי החיבור[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקרא[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • מספר – מספר המצווה במניין ספר החינוך
  • שם – שם המצווה
  • ערכים – ערכים העוסקים במצווה
  • קרוב – מצוות קרובות
  • רמב"ם – מספר המצווה בספר המצוות לרמב"ם

ספר בראשית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
ספר בראשית
א מצוות פרייה ורבייה פרייה ורבייה עשה ריב
ב מצוות ברית מילה ברית מילה עשה רטו
ג איסור אכילת גיד הנשה גיד הנשה לאו קפג

ספר שמות[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרשת בא[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
ד מצוות קידוש חודשים ועיבור שנים קידוש החודש, שנה מעוברת, הלוח העברי עשה קנג
ה מצוות שחיטת הפסח קורבן פסח, מרור, מרורים ה-ח, יג-יז, פט-צ עשה נה
ו מצוות אכילת הפסח על מצות ומרורים עשה נו
ז איסור אכילת הפסח נא ומבושל לאו קכה
ח איסור הנותר מבשר הפסח לאו קיז
ט מצוות השבתת חמץ חמץ, בדיקת חמץ , יא-יב, יט-כ עשה קנו
י מצוות אכילת מצה מצה עשה קנח
יא איסור המצאות חמץ ברשות האדם בפסח (בל יימצא) חמץ, בדיקת חמץ לאו רא
יב איסור אכילת חמץ ותערובתו לאו קצח
יג איסור האכלת הפסח לעובד עבודה זרה קורבן פסח לאו קכח
יד איסור האכלת הפסח לתושב ולשכיר לאו קכו
טו איסור הוצאת בשר הפסח מן החבורה לאו קכג
טז איסור שבירת עצם הפסח לאו קכא
יז איסור האכלת הפסח לערל לאו קכז
יח מצוות קידוש בכורות קידוש בכורות עשה עט
יט איסור אכילת חמץ בפסח חמץ לאו קצז
כ שלא יראה לנו חמץ בפסח לאו ר
כא מצוות סיפור יציאת מצרים סיפור יציאת מצרים עשה קנז
כב מצוות פדיית פטר חמור פטר חמור עשה ח
כג מצוות עריפת פטר חמור עשה פב

פרשת בשלח[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
כד איסור היציאה מתחום שבת תחום שבת לאו שכא

פרשת יתרו[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
כה מצוות ידיעת ה' / ההאמנה בה' אמונה באלוהים עשה א
כו איסור עבודה זרה עבודה זרה #כח, #כט, #פו, #קיא, #ריג לאו א
כז איסור עשיית פסל לאדם (ואפילו על ידי אחרים) איסור עשיית פסל כז, לט, ריד לאו ב
כח איסור השתחוויה לעבודה זרה עבודה זרה לאו ה
כט איסור עבודה זרה בדרך עבודתה המקובלת לאו ו
ל איסור שבועת שווא שבועת שווא ושבועת שקר ל, רכז לאו סב
לא מצוות קידוש השבת בדברים שבת קידוש, הבדלה עשה קנה
לב איסור עשיית מלאכה בשבת שבת, ל"ט אבות מלאכה לאו שכ
לג מצוות כיבוד הורים כיבוד אב ואם #ריב, #רס עשה רי
לד איסור רצח (לא תרצח) לא תרצח לאו רפט
לה איסור ניאוף (לא תנאף) לא תנאף, איסורי עריות לאו שמז
לו איסור גניבת אדם איסור גניבת אדם לאו רמג
לז איסור עדות שקר עדות שקר לאו רפה
לח איסור חמידה (לא תחמוד) לא תחמוד לאו רסה
לט איסור עשיית צורת אדם איסור עשיית פסל כז, לט, ריד) לאו ד
מ איסור בניית המזבח באבנים מסותתות (גזית) מזבח העולה מא לאו עט
מא איסור עלייה למזבח במדרגות כבש (מזבח) מ לאו פ

פרשת משפטים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
מב דיני עבד עברי עבד עברי עשה רלב
מג מצוות ייעוד אמה עברייה אמה עברייה עשה רלג
מד מצוות פדיון אמה עברייה עשה רלד
מה איסור מכירת אמה עברייה לאו רסא
מו איסור גריעת שאר, כסות ועונה שאר כסות ועונה לאו רסב
מז מצוות בית דין, מיתת חנק ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה עשה רכז
מח איסור הכאת הורים איסור הכאת הורים לאו שיט
מט דיני קנסות קנס (הלכה) עשה רלו
נ מצוות בית דין, מיתת סייף ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה עשה רכו
נא דין נזקי שור תם ושור מועד קרן (אב נזיקין), נזקי בהמה נג, נה-נו עשה רלז
נב איסור אכילת שור הנסקל שור הנסקל לאו קפח
נג דין נזקי בור בור (אב נזיקין) נא, נה-נו עשה רלח
נד דיני גנב גזל נד, קל, רכד, רכח-רל עשה רלט
נה דין נזקי שן ורגל שן ורגל נא-נג, נו עשה רמ
נו דין נזקי אש אש (אב נזיקין) נא-נג, נה עשה יא
נז דין שומר חינם דיני שומרים נז-ס, רכה-רכו עשה יב
נח דין טוען ונטען עשה רמו
נט דין שוכר עשה רמג
ס דין שואל עשה רמד
סא דין מפתה פיתוי (הלכה) עשה רכ
סב איסור החייאת מכשפה איסורי כישוף ביהדות לאו שי
סג איסור אונאת גר בדברים אונאת הגר לאו רנב
סד איסור אונאת גר בממון לאו רנג
סה איסור עינוי אלמנה ויתום כל אלמנה ויתום לא תענון לאו רנו
סו מצוות הלוואה לעני מצוות הלוואה עשה קצז
סז איסור תביעת חוב כשאין ללווה מה לשלם לא תהיה לו כנושה לאו רלד
סח איסור התעסקות בעסקי ריבית איסור ריבית סח, שמג, תקעב-תקעג לאו רלז
סט איסור קללת דיין איסור קללה לאו שטז
ע איסור קללת אלהים לאו ס
עא איסור קללת נשיא לאו שטז
עב איסור שינוי סדר התרומות והמעשרות תרומות ומעשרות עב, תקז לאו קנד
עג איסור אכילת טרפה טרפה לאו קפא
עד איסור לשון הרע / איסור שמיעת בעל דין במעמד צד אחד איסור לשון הרע / לא תישא שמע שווא לאו רפא
עה איסור עדות פסול פסולי עדות לאו רפו
עו איסור השתתפות עם עושי רע / דין הטיה לכף זכות בדיני נפשות עונש מוות#הגישה ביהדות עו-עז לאו רפב
עז איסור הסמכות על דיין אחר בדיני נפשות / סדרי הדין בדיני נפשות לאו רפג
עח מצוות פסיקת הדין אחר רוב הדיינים הכרעת רוב בדיינים, רוב (הלכה) עשה קעה
עט איסור רחמים על עני בדין איסור הטיית משפט עט, פא-פב, רלג-רלה לאו רעז
פ מצוות עזרה להרמת משא ופריקתו פריקה וטעינה עשה רב
פא איסור עיוות משפטו של אדם רשע איסור הטיית משפט עט, פא-פב, רלג-רלה לאו רעח
פב איסור פסיקת דין על פי השערות לאו רצ
פג איסור לקיחת שוחד שוחד לאו רעד
פד מצוות שמיטת קרקעות שמיטה פד, קיב עשה קלד
פה מצוות שביתה בשבת שבת, ל"ט אבות מלאכה עשה קנד
פו איסור שבועה באלהים אחרים עבודה זרה כו, כח-כט, פו, קיא, ריג לאו יד
פז איסור הדחת אנשים לעבוד עבודה זרה מסית ומדיח לאו טו
פח מצוות עלייה לרגל עלייה לרגל, שלוש רגלים עשה נב
פט איסור שחיטת הפסח כשיש חמץ ברשות האדם קורבן פסח ה-ח, יג-יז, פט-צ לאו קטו
צ איסור הלנת אימורי הפסח נותר לאו קטז
צא מצוות הבאת ביכורים ביכורים צא, תרו עשה קכה
צב איסור בישול בשר בחלב בשר בחלב צב, קיג לאו קפז
צג איסור כריתת ברית עם שבעת עמי כנען ועם עובדי עבודה זרה איסור כריתת ברית עם עובדי עבודה זרה לאו מח
צד איסור ישיבת עובדי עבודה זרה בארץ ישראל לא תחנם לאו נא

פרשת תרומה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
צה מצוות בניין בית המקדש מצוות בניין בית המקדש, בית המקדש עשה כ
צו איסור הסרת בדי הארון איסור הסרת בדי הארון לאו פו
צז מצוות סידור לחם הפנים לחם הפנים עשה כז

פרשת תצווה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
צח מצוות נרות המקדש (עריכתם והדלקתם) הדלקת הנרות במקדש, המנורה עשה כה
צט מצוות הכהנים ללבוש בגדי כהונה בגדי כהונה צט-קא עשה לג
ק איסור הסרת החושן מהאפוד חושן, אפוד לאו פז
קא איסור קריעת מעילו של הכהן הגדול מעיל (בגד כהונה) לאו פח
קב מצוות אכילת קודשי קודשים לכהנים קורבן (יהדות) עשה פט
קב2[1] איסור אכילת קודשי קדשים לזר לאו קמט
קג מצוות הקטרת הקטורת קטורת הסמים קג, קי עשה כח
קד איסור הקטרת דברים מלבד הקטורת על מזבח הזהב מזבח הזהב (קטורת הסמים) לאו פב

פרשת כי תשא[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קה מצוות נתינת מחצית השקל מחצית השקל עשה קעא
קו מצוות קידוש ידיים ורגליים קידוש ידיים ורגליים עשה כד
קז מצוות משיחת כהן גדול בשמן המשחה שמן המשחה קז-קט) עשה לה
קח איסור סיכה בשמן המשחה לזר לאו פד
קט איסור עשיית שמן המשחה לשימוש אישי לאו פג
קי איסור עשיית קטורת לשימוש אישי קטורת הסמים קג, קי לאו פה
קיא איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה עבודה זרה, יין נסך כו, כח-כט, פו, קיא, ריג לאו קצד
קיב מצוות שביתה מעבודת קרקע בשנת השמיטה שמיטה, מלאכות שביעית פד, קיב, שכו-שכט עשה קלה
קיג איסור אכילת בשר בחלב בשר בחלב צב, קיג לאו קפז

פרשת ויקהל[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קיד איסור בית דין, דיני נפשות בשבת ארבע מיתות בית דין מז, נ, קיד, רסא, תקנה לאו שכב

ספר ויקרא[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרשת ויקרא[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קטו מצוות הקרבת עולה כדיניה קורבן עולה עשה סג
קטז מצוות הקרבת מנחה כדיניה קורבן מנחה קטז, קכה-קכו, קלד-קלז עשה סז
קיז איסור הקרבת שאור או דבש קורבן (יהדות) קיז-קיט לאו צח
קיח איסור הקרבת קורבן ללא מלח לאו צט
קיט מצוות הקרבת מלח עם כל קורבן עשה סב
קכ מצוות בית דין להקריב חטאת אם טעו (חטאת שגגת בית דין) קרבן חטאת בית דין עשה סח
קכא מצוות הקרבת חטאת קבועה כשצריך קרבן חטאת קכא, קכג-קכד, קלח-קלט עשה סט
קכב מצוות העדת עדות עדות (הלכה) עשה קעח
קכג מצוות הקרבת חטאת עולה ויורדת כשצריך קורבן עולה ויורד קכא, קכד, קלח-קלט עשה עב
קכד איסור הפרדת הראש מהגוף בחטאת העוף חטאת העוף קכא, קכג, קלח-קלט לאו קיב
קכה איסור נתינת שמן זית במנחת חוטא קורבן מנחה קטז, קכה-קכו, קלד-קלז לאו קב
קכו איסור נתינת לבונה במנחת חוטא לאו קג
קכז מצוות הקרבת אשם ותשלום חומש במעילה בהקדש מעילה (הלכה) עשה קיח
קכח מצוות הקרבת אשם תלוי במצב של ספק חטא קורבן אשם קכח-קכט, קמ עשה ע
קכט מצוות הקרבת אשם ודאי כשצריך עשה עא
קל מצוות השבת גזל גזל נד, קל, רכד, רכח-רל עשה קצד

פרשת צו[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קלא מצוות תרומת הדשן תרומת הדשן עשה ל
קלב מצוות הדלקת אש על המזבח מזבח העולה קלב, קלג עשה כט
קלג איסור כיבוי אש על המזבח לאו פא
קלד מצוות אכילת שיירי המנחה קורבן מנחה קטז, קכה-קכו, קלד-קלז עשה פח
קלה איסור החמצת שיירי המנחה לאו קכד
קלו מצוות הקרבת מנחת חביתי כהן גדול בכל יום עשה מ
קלז איסור אכילה ממנחת כהן לאו קלח
קלח מצוות הקרבת חטאת כדיניה קורבן חטאת קכא, קכג-קכד, קלח-קלט עשה סד
קלט איסור אכילת חטאות פנימיות (הנעשות בהיכל) לאו קלט
קמ מצוות הקרבת אשם כדיניו קורבן אשם קכח-קכט, קמ עשה סה
קמא מצוות הקרבת קורבן שלמים כדיניו קורבן שלמים עשה סו
קמב איסור הותרת בשר קורבנות מעבר לזמן אכילתם נותר לאו קכ
קמג מצוות שריפת קודשים שנפסלו נותר, פיגול #תסט עשה צא
קמד איסור אכילת פיגול פיגול לאו קלב
קמה איסור אכילת בשר קודשים שנטמאו טומאה וטהרה קמה-קמו לאו קל
קמו מצוות שריפת בשר קודשים שנטמאו עשה צ
קמז איסור אכילת חלב איסור אכילת חלב לאו קפה
קמח איסור אכילת דם הכשרת בשר לאו קפד

פרשת שמיני[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קמט איסור כניסת כהן למקדש בראש פרוע פרועי ראש וקרועי בגדים קמט-קנב, קפד, רנד לאו קסג
קנ איסור כניסת כהן למקדש בבגדים קרועים לאו קסד
קנא איסור יציאת כהן מהמקדש בשעת העבודה עבודת המקדש לאו קסה
קנב איסור כניסה (כהנים?) למקדש שתוי / איסור הוראת הלכה כשהאדם שתוי איסור ההוראה בשכרות לאו עג
קנג מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה סימני כשרות בבעלי חיים קנג-קנח, קסב-קסה, תע-תעא עשה קמט
קנד איסור אכילת בהמה וחיה שאינם כשרים לאו קעב
קנה מצוות בדיקת סימני דגים עשה קנב
קנו איסור אכילת דג שאיננו כשר לאו קעג
קנז איסור אכילת עוף שאיננו כשר לאו קעד
קנח מצוות בדיקת סימני חגבים עשה קנא
קנט דיני טומאת שמונה שרצים טומאת שרץ קנט-קסא עשה צז
קס דיני טומאת אוכלים טומאת אוכלים עשה צח
קסא דיני טומאת נבלה טומאת נבלה עשה צו
קסב איסור אכילת שרץ הארץ כשרות קנג-קנח, קסב-קסה, תעא לאו קעו
קסג איסור אכילת רמשי פירות (אפילו שיצאו וחזרו) לאו קעח
קסד איסור אכילת כל שרץ שהוא (לרבות – שרץ המים) לאו קעט
קסה איסור אכילת שרץ העיפוש לאו קעז

פרשת תזריע[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קסו דיני טומאת יולדת טומאת יולדת עשה ק
קסז איסור אכילת טמא קודשים טומאה וטהרה, קורבן (יהדות) לאו קכט
קסח מצוות הקרבת קורבן יולדת קורבן יולדת עשה עו
קסט דיני טומאת צרעת נגע הצרעת קסט-קעד, קעו-קעז עשה קא
קע איסור גילוח שיער נגע ה"נתק" לאו שז
קעא מצוות מצורע לפרום את בגדיו ולפרוע שערו עשה קיב
קעב דיני נגעי בגדים עשה קב

פרשת מצורע[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קעג מצוות טהרה מן הצרעת נגע הצרעת קסט-קעד, קעו-קעז עשה קי
קעד מצוות תגלחת המצורע ביום השביעי לטהרתו עשה קיא
קעה מצוות הטבילה להיטהר מטומאות טבילה (יהדות) עשה קט
קעו מצוות הקרבת קורבן מצורע נגע הצרעת קסט-קעד, קעו-קעז עשה עז
קעז דיני נגעי בתים נגעי בתים עשה קג
קעח דיני טומאת זב זב (טמא) עשה קד
קעט מצוות קורבן הזב עשה עד
קפ דיני טומאת שכבת זרע בעל קרי עשה קה
קפא דיני טומאת נידה נידה עשה צט
קפב דיני טומאת זבה זבה עשה קו
קפג מצוות קורבן זבה עשה עה

פרשת אחרי מות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר שם ערכים קרוב רמב"ם
קפד איסור כניסה למקדש ללא צורך בית המקדש קמט-קנב, קפד, רנד לאו סח
קפה מצוות עבודת יום הכיפורים יום הכיפורים בבית המקדש עשה מט

תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע

פרשת קדושים[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת אמור[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת בהר[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת בחוקותי[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

ספר במדבר[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרשת נשא[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת בהעלותך[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת שלח לך[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת קרח[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת חקת[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת פינחס[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת מטות[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת מסעי[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

ספר דברים[עריכת קוד מקור | עריכה]

פרשת דברים[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת ואתחנן[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת עקב[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת ראה[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת שופטים[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת כי תצא[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת כי תבוא[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע תבנית:ע |}

פרשת וילך[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:תרי"ג פתיחה תבנית:ע תבנית:ע |}

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

תבנית:הערות שוליים