PLC

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

האם התכוונתם ל...

  • PLC - ראשי תיבות באנגלית של Public limited company המשמשים בבריטניה וארצות נוספות (אך לא בארצות הברית) לציון חברה בערבון מוגבל שהיא חברה ציבורית
  • בקר לוגי מיתכנת (Programmable Logic Controller) - התקן או מכשיר אלקטרוני ממוחשב המיועד לאסוף מידע, לבקר ולשלוט בתהליכים בהתאם ליעד הבקר ולציוד הקצה המחובר אליו.
  • תקשורת נתונים מעל רשת החשמל (באנגלית, ראשי תיבות של Power Line Communication) - פרוטוקול תקשורת להעברת נתונים במקביל לאותות חשמליים
  • פוספוליפאז C – אנזים אאוקריוטי תוך תאי בעל חשיבות בתהליך מעבר אותות.