ערכים מוזנחים

המידע הבא הוא עותק שמור בזיכרון המטמון, שעודכן לאחרונה ב־04:03, 22 באוקטובר 2021. לכל היותר 5,000 תוצאות נשמרות בזיכרון המטמון.

עדכונים לדף הזה מורצים פעמיים בחודש.

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ה'רפ"ד‎‏ (14:23, 3 בספטמבר 2014)
 2. ה'רפ"ג‎‏ (14:24, 3 בספטמבר 2014)
 3. ה'רע"ט‎‏ (14:24, 3 בספטמבר 2014)
 4. ה'רע"ו‎‏ (14:25, 3 בספטמבר 2014)
 5. ה'רע"ה‎‏ (14:25, 3 בספטמבר 2014)
 6. ה'רע"ג‎‏ (14:25, 3 בספטמבר 2014)
 7. ה'רס"ח‎‏ (14:26, 3 בספטמבר 2014)
 8. ה'רס"ב‎‏ (14:27, 3 בספטמבר 2014)
 9. ה'רנ"ט‎‏ (14:28, 3 בספטמבר 2014)
 10. ה'רנ"ג‎‏ (14:30, 3 בספטמבר 2014)
 11. ה'רנ"א‎‏ (14:30, 3 בספטמבר 2014)
 12. ה'רמ"ט‎‏ (14:30, 3 בספטמבר 2014)
 13. ה'רמ"ח‎‏ (14:30, 3 בספטמבר 2014)
 14. ה'רמ"ו‎‏ (14:31, 3 בספטמבר 2014)
 15. ה'רמ"ה‎‏ (14:31, 3 בספטמבר 2014)
 16. ה'רל"ח‎‏ (14:32, 3 בספטמבר 2014)
 17. ה'רל"ז‎‏ (14:32, 3 בספטמבר 2014)
 18. ה'רל"ה‎‏ (14:33, 3 בספטמבר 2014)
 19. ה'רל"ד‎‏ (14:33, 3 בספטמבר 2014)
 20. ה'רל"ב‎‏ (14:33, 3 בספטמבר 2014)
 21. ה'ר"ל‎‏ (14:33, 3 בספטמבר 2014)
 22. ה'רכ"ט‎‏ (14:34, 3 בספטמבר 2014)
 23. ה'רכ"ז‎‏ (14:34, 3 בספטמבר 2014)
 24. ה'רכ"ו‎‏ (14:34, 3 בספטמבר 2014)
 25. ה'רכ"ד‎‏ (14:34, 3 בספטמבר 2014)
 26. ה'רכ"ב‎‏ (14:35, 3 בספטמבר 2014)
 27. ה'רי"ט‎‏ (14:35, 3 בספטמבר 2014)
 28. ה'רי"ח‎‏ (14:35, 3 בספטמבר 2014)
 29. ה'רט"ו‎‏ (14:36, 3 בספטמבר 2014)
 30. ה'ר"י‎‏ (14:37, 3 בספטמבר 2014)
 31. ה'ר"ח‎‏ (14:37, 3 בספטמבר 2014)
 32. ה'ר"ה‎‏ (14:38, 3 בספטמבר 2014)
 33. ה'ר"ב‎‏ (14:38, 3 בספטמבר 2014)
 34. ה'קצ"ט‎‏ (14:39, 3 בספטמבר 2014)
 35. ה'קצ"ז‎‏ (14:39, 3 בספטמבר 2014)
 36. ה'קצ"ד‎‏ (14:39, 3 בספטמבר 2014)
 37. ה'קצ"ב‎‏ (14:40, 3 בספטמבר 2014)
 38. ה'קצ"א‎‏ (14:41, 3 בספטמבר 2014)
 39. ה'קפ"ח‎‏ (14:41, 3 בספטמבר 2014)
 40. ה'קפ"ו‎‏ (14:41, 3 בספטמבר 2014)
 41. ה'קפ"ד‎‏ (14:42, 3 בספטמבר 2014)
 42. ה'קפ"ג‎‏ (14:42, 3 בספטמבר 2014)
 43. ה'ק"ף‎‏ (14:42, 3 בספטמבר 2014)
 44. ה'קע"ח‎‏ (14:43, 3 בספטמבר 2014)
 45. ה'קע"ז‎‏ (14:43, 3 בספטמבר 2014)
 46. ה'קע"ה‎‏ (14:43, 3 בספטמבר 2014)
 47. ה'קע"ג‎‏ (14:44, 3 בספטמבר 2014)
 48. ה'קע"ב‎‏ (14:44, 3 בספטמבר 2014)
 49. ה'קס"ז‎‏ (14:45, 3 בספטמבר 2014)
 50. ה'קס"ד‎‏ (14:45, 3 בספטמבר 2014)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)