ערכים מוזנחים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המידע הבא הוא עותק שמור בזיכרון המטמון, שעודכן לאחרונה ב־03:03, 22 בנובמבר 2019. לכל היותר 5,000 תוצאות נשמרות בזיכרון המטמון.

עדכונים לדף הזה מורצים פעמיים בחודש.

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ה'תקל"ג‎‏ (08:54, 3 בספטמבר 2014)
 2. ה'תקל"ח‎‏ (08:55, 3 בספטמבר 2014)
 3. ה'תקל"ט‎‏ (08:55, 3 בספטמבר 2014)
 4. ה'תקמ"א‎‏ (08:55, 3 בספטמבר 2014)
 5. ה'תקמ"ז‎‏ (08:56, 3 בספטמבר 2014)
 6. ה'תקמ"ח‎‏ (08:56, 3 בספטמבר 2014)
 7. ה'תק"ן‎‏ (08:57, 3 בספטמבר 2014)
 8. ה'תקנ"ב‎‏ (08:57, 3 בספטמבר 2014)
 9. ה'תקנ"ג‎‏ (08:57, 3 בספטמבר 2014)
 10. ה'תקנ"ה‎‏ (08:58, 3 בספטמבר 2014)
 11. ה'תצ"ח‎‏ (08:59, 3 בספטמבר 2014)
 12. ה'תצ"ו‎‏ (08:59, 3 בספטמבר 2014)
 13. ה'תצ"ה‎‏ (09:00, 3 בספטמבר 2014)
 14. ה'תצ"ב‎‏ (09:00, 3 בספטמבר 2014)
 15. ה'ת"ץ‎‏ (09:00, 3 בספטמבר 2014)
 16. ה'תפ"ב‎‏ (09:02, 3 בספטמבר 2014)
 17. ה'תע"ב‎‏ (09:03, 3 בספטמבר 2014)
 18. ה'תע"א‎‏ (09:03, 3 בספטמבר 2014)
 19. ה'תס"ה‎‏ (09:04, 3 בספטמבר 2014)
 20. ה'תנ"ז‎‏ (09:06, 3 בספטמבר 2014)
 21. ה'תנ"ד‎‏ (09:06, 3 בספטמבר 2014)
 22. ה'תנ"ב‎‏ (09:06, 3 בספטמבר 2014)
 23. ה'תמ"ז‎‏ (09:07, 3 בספטמבר 2014)
 24. ה'תמ"ו‎‏ (09:07, 3 בספטמבר 2014)
 25. ה'תמ"ד‎‏ (09:08, 3 בספטמבר 2014)
 26. ה'תל"ט‎‏ (09:11, 3 בספטמבר 2014)
 27. ה'תל"ד‎‏ (09:12, 3 בספטמבר 2014)
 28. ה'ת"ל‎‏ (09:13, 3 בספטמבר 2014)
 29. ה'תט"ז‎‏ (09:15, 3 בספטמבר 2014)
 30. ה'תט"ו‎‏ (09:15, 3 בספטמבר 2014)
 31. ה'ת"ו‎‏ (09:17, 3 בספטמבר 2014)
 32. ה'ת"ה‎‏ (09:17, 3 בספטמבר 2014)
 33. ה'ת"ג‎‏ (09:17, 3 בספטמבר 2014)
 34. ה'ת'‎‏ (09:18, 3 בספטמבר 2014)
 35. שנים עבריות ד'ק' - ד'קצ"ט‎‏ (09:19, 3 בספטמבר 2014)
 36. ה'שצ"ח‎‏ (09:36, 3 בספטמבר 2014)
 37. ה'שצ"ז‎‏ (09:36, 3 בספטמבר 2014)
 38. ה'שצ"ה‎‏ (09:37, 3 בספטמבר 2014)
 39. 878‎‏ (10:02, 3 בספטמבר 2014)
 40. 904‎‏ (10:03, 3 בספטמבר 2014)
 41. 277‎‏ (10:05, 3 בספטמבר 2014)
 42. 342‎‏ (10:06, 3 בספטמבר 2014)
 43. ה'שצ"ב‎‏ (12:25, 3 בספטמבר 2014)
 44. ה'שפ"ז‎‏ (12:26, 3 בספטמבר 2014)
 45. ה'שפ"ו‎‏ (12:26, 3 בספטמבר 2014)
 46. ה'שפ"ד‎‏ (12:26, 3 בספטמבר 2014)
 47. ה'שפ"א‎‏ (12:27, 3 בספטמבר 2014)
 48. ה'שע"ח‎‏ (12:27, 3 בספטמבר 2014)
 49. ה'שע"ו‎‏ (12:27, 3 בספטמבר 2014)
 50. ה'שע"ג‎‏ (12:28, 3 בספטמבר 2014)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)