חיפוש

מילות מפתח בחיפוש
השתמשו במילות מפתח לשיפור החיפוש.
מירכאות (") חיפוש מחרוזת מדויקת
AND חיפוש שני הביטויים
OR חיפוש אחד מהביטויים
מינוס (-) מינוס בתחילת מחרוזת החיפוש, או אחרי רווח, צמוד לביטוי שאחריו, מציין "בלי". לדוגמה, איינשטיין -אלברט (או -אלברט איינשטיין) ימצא דפים שמכילים "איינשטיין" ואינם מכילים "אלברט".

מינוס שמחבר בין מילים, זהה מבחינת החיפוש לרווח או סימן פיסוק: החיפושים (1)"בן בליעל" (עם מירכאות), (2)בן-בליעל, (3)בן.בליעל (4)בן,בליעל, יתנו אותה תוצאה.
מינוס מוקף רווחים חסר משמעות (ילד - טוב יניב אותה תוצאה כמו ילד טוב)

כוכבית (*) בסוף מילה להרחבת חיפוש (wildcard)
טילדה (~) בתחילת החיפוש כדי לחפש במקום להגיע לערך בשם זה.
בסוף מילת חיפוש לחיפוש מילים בעלות איות קרוב.
intitle: לחיפוש בדפים שכותרתם מכילה מחרוזת מסוימת
prefix: לחיפוש בדפים שכותרתם נפתחת במחרוזת מסוימת (הקידומת יכולה להכיל גם מרחב שם)
insource: לחיפוש בקוד הערכים (חיפוש הכולל קוד ויקי)
incategory: להגבלת החיפוש לדפים בקטגוריה
deepcategory: להגבלת החיפוש לדפים בקטגוריה ובתת-קטגוריות שלה, עד עומק 5 (מוגבל לכ-250 קטגוריות)
hastemplate: להגבלת החיפוש על ערכים המכילים תבנית מסוימת
linksto: הגבלת החיפוש לדפים המקשרים לדף מסוים
articletopic: חיפוש בערכים ששייכים לאחד הנושאים המפורטים כאן
ניתן להשתמש ב-AND, OR, ומינוס יחד עם ביטויים. לדוגמה, החיפוש
"אלברט איינשטיין" -linksto:"אלברט איינשטיין"

ימצא את כל הדפים שמכילים את התיבה "אלברט איינשטיין" (שימו לב למירכאות), ואינם מקשרים לערך אלברט איינשטיין.
חיפוש incategory:"ספינות קיטור" -hastemplate:אונייה ימצא דפים בקטגוריה:ספינות קיטור שאינם מכילים תבנית:אונייה

בחיפוש insource:// ניתן להשתמש בביטויים הבאים:
  1. [^ -�] – מעבר שורה.
  2. [^!-�] – רווח או מעבר שורה.
  3. [ -�] – כל תו למעט מעבר שורה.
  4. [!-�] – כל תו למעט רווח ומעבר שורה.

למידע נוסף על אפשרויות חיפוש ראו ויקיפדיה:ניווט.