ערכים קצרים

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (היסטוריה) ‏נאבר ‏[0 בתים]
 2. (היסטוריה) ‏חיים יוסף דוד אברג'ל ‏[171 בתים]
 3. (היסטוריה) ‏ישראל אברג'ל ‏[211 בתים]
 4. (היסטוריה) ‏מפרץ פאריה ‏[226 בתים]
 5. (היסטוריה) ‏שנים עבריות א'ת' - א'תצ"ט ‏[244 בתים]
 6. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ת' - תצ"ט ‏[255 בתים]
 7. (היסטוריה) ‏שנים עבריות א'ק' - א'קצ"ט ‏[257 בתים]
 8. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ק' - קצ"ט ‏[267 בתים]
 9. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ת"ת - תתצ"ט ‏[278 בתים]
 10. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ר' - רצ"ט ‏[298 בתים]
 11. (היסטוריה) ‏שנים עבריות תת"ק - תתקצ"ט ‏[305 בתים]
 12. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ת"ר - תרצ"ט ‏[308 בתים]
 13. (היסטוריה) ‏שנים עבריות א'ר' - א'רצ"ט ‏[312 בתים]
 14. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ש' - שצ"ט ‏[366 בתים]
 15. (היסטוריה) ‏שנים עבריות א' אלף - א'צ"ט ‏[389 בתים]
 16. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ת"ק - תקצ"ט ‏[419 בתים]
 17. (היסטוריה) ‏147 ‏[453 בתים]
 18. (היסטוריה) ‏266 ‏[453 בתים]
 19. (היסטוריה) ‏277 ‏[454 בתים]
 20. (היסטוריה) ‏נפת עמארה ‏[472 בתים]
 21. (היסטוריה) ‏שנים עבריות ב'ת"ש - ב'תשצ"ט ‏[504 בתים]
 22. (היסטוריה) ‏שנים עבריות א'ת"ק - א'תקצ"ט ‏[513 בתים]
 23. (היסטוריה) ‏Ӟ ‏[513 בתים]
 24. (היסטוריה) ‏59 ‏[517 בתים]
 25. (היסטוריה) ‏62 ‏[517 בתים]
 26. (היסטוריה) ‏63 ‏[517 בתים]
 27. (היסטוריה) ‏65 ‏[517 בתים]
 28. (היסטוריה) ‏72 ‏[517 בתים]
 29. (היסטוריה) ‏75 ‏[517 בתים]
 30. (היסטוריה) ‏82 ‏[517 בתים]
 31. (היסטוריה) ‏83 ‏[517 בתים]
 32. (היסטוריה) ‏85 ‏[517 בתים]
 33. (היסטוריה) ‏86 ‏[517 בתים]
 34. (היסטוריה) ‏89 ‏[517 בתים]
 35. (היסטוריה) ‏98 ‏[518 בתים]
 36. (היסטוריה) ‏74 ‏[518 בתים]
 37. (היסטוריה) ‏68 ‏[520 בתים]
 38. (היסטוריה) ‏54 ‏[520 בתים]
 39. (היסטוריה) ‏358 ‏[524 בתים]
 40. (היסטוריה) ‏357 ‏[524 בתים]
 41. (היסטוריה) ‏152 ‏[524 בתים]
 42. (היסטוריה) ‏194 ‏[524 בתים]
 43. (היסטוריה) ‏195 ‏[524 בתים]
 44. (היסטוריה) ‏196 ‏[524 בתים]
 45. (היסטוריה) ‏202 ‏[524 בתים]
 46. (היסטוריה) ‏215 ‏[524 בתים]
 47. (היסטוריה) ‏216 ‏[524 בתים]
 48. (היסטוריה) ‏221 ‏[524 בתים]
 49. (היסטוריה) ‏224 ‏[524 בתים]
 50. (היסטוריה) ‏225 ‏[524 בתים]

צפייה ב: (50 הקודמים | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)