תרגום: he DWalden Test Election Foobar

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org