CMMI

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
CMMI Model

Capabilty Maturity Model Integration או בראשי תיבות CMMI היא שיטה בתחום הנדסת תוכנה ובתחום פיתוח ארגוני לשיפור ביצועי הארגון.ניתן להשתמש ב CMMI לשיפור ביצועי פרויקט, שיפור ביצועי מחלקה או שיפור ביצועי הארגון כלו. CMMI פותח באוניברסיטת קארנגי-מלון (Carnegie Mellon) המחזיקה בסימן הרשום עליו ורשמה עליו פטנט. ה Software Enginnering Institute מתאר אותו באופן הבא: "CMMI מסיע באינטגרציה של פונקצינאליות שבאופן מסורתי נפרדת, מציב מטרות ועדיפויות בשיפור תהליכים, מספק הנחיות לביצוע תהליכי שיפור איכות ומספק נקודת התייחסות לצורך הערכת התהליכים הנוכחיים בארגון"‏[1]

מסגרת המודל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בגרסה הנוכחית מטפל CMMI בשלושה תחומים:

  1. CMMI For Development (CMMI-Dev) - פיתוח מוצרים ו שירותים.
  2. CMMI For Services )CMMI-SVC) - הקמת, הספקת וניהול שירותים
  3. CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) - רכישת מוצרים ושירותים.


ניתן להשתמש במודל עם דגש על תהליכים שנחשבים לחשובים בהיבט של מימוש ה יעדים המידיים של הארגון. שימוש זה נקרא במונחי CMMI מתמשך (Continious). שימוש אחר האפשרי במודל של CMMI מתמקד בתהליכים בהם יש רמת סיכון גבוהה. אופן זה של שימוש נקרא מדורג (Staged).
אזורי התהליכים Process areas או אוסף התהליכים בהם מתמקדים, משתנים בהתאם לנושא בו מתמקדים: רכישה, שירותים או מוצרים.
שישה עשר תהליכים הם תהליכי הליבה, המשותפים לכל שלושת הנושאים. תהליכי הליבה מתוארים בטבלה הבאה:

Capability Maturity Model Integration (CMMI) Core Process Areas
Abbreviation Name Area Maturity Level
CAR Causal Analysis Support 5
CM Configuration Management Support 2
DAR Decision Analysis and Resolution Support 3
IPM Integrated Project Management Project Management 3
MA Measurement and Analysis Support 2
OPD Organizational Process Definition Process Management 3
OPF Organizational Process Focus Process Management 3
OPM Organizational Performance Management Process Management 5
OPP Organizational Process Performance Process Management 4
OT Organizational Training Process Management 3
PMC Project Monitoring and Control Project Management 2
PP Project Planning Project Management 2
PPQA Process and Product Quality Assurance Support 2
QPM Quantitative Project Management Project Management 4
REQM Requirements Management Project Management 2
RSKM Risk Management Project Management 3

רמת הבשלות[עריכת קוד מקור | עריכה]

חמש רמות הבשלות מתוארות באיור מס' 1. רמות הבשלות נקבעות עבור פיתוח, שירותים ורכישה על פי התהליכים המיושמים בארגון באופן המתואר להלן ומשלים את הטבלה שבסעיף "מסגרת המודל" לעיל:

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של פיתוח[עריכת קוד מקור | עריכה]


רמת בשלות 2: מנוהל
CM - Configuration Management
MA - Management and Analysis
PMC - Project Monitoring and Control
PP - Project Planning
PPQA - Process and Product Quality Assurance
REQM - Requirements Management
SAM - Supplier Agreement Management

רמת בשלות 3: מוגדר
DAR - Decision Analysis and Resolution
IPM - Integrated Project Management
OPD - Organizational Process Definition
OPF - Organizational Process Focus
OT - Organizational Training
PI - Product Integration
RD - Requirements Development
RSKM - Risk Management
TS - Technical Solution
VAL - Validation
VER - Verification

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית
OPP - Organizational Process Performance
QPM - Quantitative Project Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה
CAR - Causal Analysis and Resolution
OPM - Organizational Performance Management

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של שירותים[עריכת קוד מקור | עריכה]

רמת בשלות 2: מנוהל
CM - Configuration Management
MA - Management and Analysis
PPQA - Process and Product Quality Assurance
REQM- Requirements Managemen
SAM - Supplier Agreemnet Management
SD - Service delievery
WMC - Work Monitoring and Control
WP - Work Planning

רמת בשלות 3: מוגדר
CAM- Capacity and Availability Management
DAR - Decision Analysis and Resolution
IRP- - Incident Resolution and Prevention
IWM - Integrated Work Management
OPD - Organizational Process Definition
OPF - Organizational Process Focus
OT - Organizational Training
RSKM - Risk Management
SCON- Service Continuity
SSD- Service System Development
SST - Service System Tranasition
STSM- Strategic Service Management

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית
OPP - Organizational Process Performance
QWM- Quantitative Work Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה
CAR - Causal Analysis and Resolution
OPM - Organizational Performance Management

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של רכישה[עריכת קוד מקור | עריכה]

רמת בשלות 2: מנוהל
AM - Agreement Management
ARD - Acquisition Requirements Development
CM - Configuration Management
MA - Measurement and Analysis
PMC - Project Monitoring and Control
PP - Project Planning
PPQA - Process and Product Quality Assurance
REQM- Requirements Managemen
SSAD - Solicitation and Supplier Agreement Development

רמת בשלות 3: מוגדר
ATM - Acquisition Technical Management
AVAL - Acquisition Validation
AVER - Acquisition Verification
DAR - Decision Analysis and Resolution
IPM - Integrated Project Management
OPD - Organizational Process Definition
OPF - Organizational Process Focus
OT - Organizational Training
RSKM - Risk Management
רמת בשלות 4: מנוהל כמותית
OPP - Organizational Process Performance
QPM - Quantitative Project Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה
CAR - Causal Analysis and Resolution
OPM - Organizational Performance Management

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ CMMI Overview. Software Engineering Institute.