ויקיפדיה:בוט/סדר הפרקים/הרצות/ארכיון 2

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ארכיון 1

 1. 24/12/2016 (0 עריכות)
 2. 24/12/2016 (0 עריכות)
 3. 19/2/2017 (0 עריכות)
 4. 19/2/2017 (0 עריכות)
 5. 19/2/2017 (0 עריכות)
 6. 19/2/2017 (0 עריכות)
 7. 20/2/2017 (0 עריכות)
 8. 20/2/2017 (0 עריכות)
 9. 20/2/2017 (0 עריכות)
 10. 20/2/2017 (0 עריכות)
 11. 20/2/2017 (0 עריכות)
 12. 20/2/2017 (0 עריכות)
 13. 20/2/2017 (0 עריכות)
 14. 20/2/2017 (1 עריכות)
 15. 20/2/2017 (4 עריכות)
 16. 21/2/2017 (1 עריכות)
 17. 21/2/2017 (0 עריכות)
 18. 21/2/2017 (0 עריכות)
 19. 21/2/2017 (34 עריכות)
 20. 21/2/2017 (10 עריכות)
 21. 21/2/2017 (1 עריכות)
 22. 22/2/2017 (0 עריכות)
 23. 24/2/2017 (13 עריכות)
 24. 10/3/2017 (2 עריכות)
 25. 10/3/2017 (0 עריכות)
 26. 10/3/2017 (1 עריכות)
 27. 10/3/2017 (0 עריכות)
 28. 12/3/2017 (0 עריכות)
 29. 12/3/2017 (0 עריכות)
 30. 12/3/2017 (0 עריכות)
 31. 12/3/2017 (0 עריכות)
 32. 12/3/2017 (0 עריכות)
 33. 12/3/2017 (0 עריכות)
 34. 12/3/2017 (0 עריכות)
 35. 12/3/2017 (0 עריכות)
 36. 12/3/2017 (0 עריכות)
 37. 12/3/2017 (0 עריכות)
 38. 11/3/2017 (0 עריכות)
 39. 11/3/2017 (6 עריכות)
 40. 11/3/2017 (0 עריכות)
 41. 11/3/2017 (1 עריכות)
 42. 11/3/2017 (0 עריכות)
 43. 18/3/2017 (0 עריכות)
 44. 18/3/2017 (0 עריכות)
 45. 18/3/2017 (0 עריכות)
 46. 18/3/2017 (0 עריכות)
 47. 18/3/2017 (0 עריכות)
 48. 18/3/2017 (0 עריכות)
 49. 18/3/2017 (0 עריכות)
 50. 18/3/2017 (0 עריכות)
 51. 18/3/2017 (1 עריכות)
 52. 18/3/2017 (1 עריכות)
 53. 18/3/2017 (0 עריכות)
 54. 18/3/2017 (1 עריכות)
 55. 18/3/2017 (1 עריכות)
 56. 18/3/2017 (0 עריכות)
 57. 18/3/2017 (0 עריכות)
 58. 18/3/2017 (1 עריכות)
 59. 30/4/2017 (17 עריכות)
 60. 30/4/2017 (0 עריכות)
 61. 30/4/2017 (1 עריכות)
 62. 20/5/2017 (0 עריכות)
 63. 20/5/2017 (0 עריכות)
 64. 20/5/2017 (0 עריכות)
 65. 20/5/2017 (0 עריכות)
 66. 20/5/2017 (0 עריכות)
 67. 20/5/2017 (0 עריכות)
 68. 26/5/2017 (1 עריכות)
 69. 26/5/2017 (37 עריכות)
 70. 7/6/2017 (13 עריכות)
 71. 7/6/2017 (0 עריכות)
 72. 7/6/2017 (0 עריכות)
 73. 7/6/2017 (0 עריכות)
 74. 7/6/2017 (0 עריכות)
 75. 7/6/2017 (1 עריכות)
 76. 7/6/2017 (7 עריכות)
 77. 7/6/2017 (1 עריכות)
 78. 8/6/2017 (3 עריכות)
 79. 8/6/2017 (0 עריכות)
 80. 8/6/2017 (0 עריכות)
 81. 8/6/2017 (0 עריכות)
 82. 8/6/2017 (0 עריכות)
 83. 8/6/2017 (0 עריכות)
 84. 8/6/2017 (0 עריכות)
 85. 8/6/2017 (0 עריכות)
 86. 8/6/2017 (0 עריכות)
 87. 8/6/2017 (0 עריכות)
 88. 8/6/2017 (0 עריכות)
 89. 8/6/2017 (0 עריכות)
 90. 8/6/2017 (0 עריכות)
 91. 8/6/2017 (0 עריכות)
 92. 8/6/2017 (1 עריכות)
 93. 26/6/2017 (1 עריכות)
 94. 26/6/2017 (18 עריכות)
 95. 2/7/2017 (1 עריכות)
 96. 8/7/2017 (26 עריכות)
 97. 8/7/2017 (1 עריכות)
 98. 15/7/2017 (37 עריכות)
 99. 15/7/2017 (1 עריכות)
 100. 15/7/2017 (2 עריכות)
 101. 15/7/2017 (1 עריכות)
 102. 15/7/2017 (1 עריכות)
 103. 15/7/2017 (1 עריכות)
 104. 15/7/2017 (1 עריכות)
 105. 15/7/2017 (1 עריכות)
 106. 1/9/2017 (1 עריכות)
 107. 1/9/2017 (1 עריכות)
 108. 1/9/2017 (1 עריכות)
 109. 1/9/2017 (1 עריכות)
 110. 1/9/2017 (1 עריכות)
 111. 7/9/2017 (1 עריכות)
 112. 16/9/2017 (3 עריכות)
 113. 16/9/2017 (3 עריכות)
 114. 17/9/2017 (1 עריכות)
 115. 17/9/2017 (7 עריכות)
 116. 18/9/2017 (3 עריכות)
 117. 18/9/2017 (5 עריכות)
 118. 20/9/2017 (11 עריכות)
 119. 8/10/2017 (23 עריכות)
 120. 8/11/2017 (72 עריכות)
 121. 8/12/2017 (6 עריכות)
 122. 15/12/2017 (29 עריכות)
 123. 8/1/2018 (40 עריכות)
 124. 8/2/2018 (51 עריכות)
 125. 13/2/2018 (1 עריכות)
 126. 15/2/2018 (82 עריכות)
 127. 22/2/2018 (103 עריכות)
 128. 1/3/2018 (16 עריכות)
 129. 1/3/2018 (7 עריכות)
 130. 3/3/2018 (7 עריכות)
 131. 3/3/2018 (1 עריכות)
 132. 8/3/2018 (61 עריכות)
 133. 9/3/2018 (1 עריכות)
 134. 13/3/2018 (20 עריכות)
 135. 14/3/2018 (1 עריכות)
 136. 14/3/2018 (118 עריכות)
 137. 16/3/2018 (1 עריכות)
 138. 16/3/2018 (51 עריכות)
 139. 24/3/2018 (1 עריכות)
 140. 24/3/2018 (7 עריכות)
 141. 8/4/2018 (227 עריכות)
 142. 8/4/2018 (1 עריכות)
 143. 8/4/2018 (6 עריכות)
 144. 9/4/2018 (1 עריכות)
 145. 13/4/2018 (172 עריכות)
 146. 13/4/2018 (1 עריכות)
 147. 8/5/2018 (37 עריכות)
 148. 8/5/2018 (1 עריכות)
 149. 8/5/2018 (35 עריכות)
 150. 12/5/2018 (60 עריכות)
 151. 17/5/2018 (3 עריכות)
 152. 18/5/2018 (2603 עריכות)
 153. 25/5/2018 (1 עריכות)
 154. 8/6/2018 (53 עריכות)
 155. 8/7/2018 (131 עריכות)
 156. 8/8/2018 (111 עריכות)
 157. 8/9/2018 (343 עריכות)
 158. 20/9/2018 (269 עריכות)
 159. 8/10/2018 (641 עריכות)
 160. 8/11/2018 (665 עריכות)
 161. 8/12/2018 (50 עריכות)
 162. 8/1/2019 (195 עריכות)
 163. 12/1/2019 (1 עריכות)
 164. 12/1/2019 (1 עריכות)
 165. 12/1/2019 (1 עריכות)
 166. 12/1/2019 (1 עריכות)
 167. 12/1/2019 (1 עריכות)
 168. 12/1/2019 (4 עריכות)
 169. 12/1/2019 (1 עריכות)
 170. 17/1/2019 (1 עריכות)
 171. 18/1/2019 (342 עריכות)
 172. 18/1/2019 (128 עריכות)
 173. 2/2/2019 (216 עריכות)
 174. 2/2/2019 (7 עריכות)
 175. 8/2/2019 (340 עריכות)
 176. 8/3/2019 (6 עריכות)
 177. 15/3/2019 (0 עריכות) (sidetrack)
 178. 15/3/2019 (0 עריכות) (sidetrack)
 179. 15/3/2019 (0 עריכות) (sidetrack)
 180. 15/3/2019 (0 עריכות) (sidetrack)
 181. 15/3/2019 (0 עריכות) (sidetrack)
 182. 15/3/2019 (0 עריכות) (sidetrack)
 183. 15/3/2019 (1 עריכות) (sidetrack)
 184. 15/3/2019 (1 עריכות) (sidetrack)
 185. 15/3/2019 (1 עריכות)
 186. 8/4/2019 (329 עריכות)
 187. 8/5/2019 (359 עריכות)
 188. 8/6/2019 (153 עריכות)
 189. 8/7/2019 (100 עריכות)
 190. 8/8/2019 (365 עריכות)
 191. 8/9/2019 (341 עריכות)
 192. 9/9/2019 (39 עריכות)
 193. 9/9/2019 (173 עריכות)
 194. 8/10/2019 (342 עריכות)
 195. 9/12/2019 (233 עריכות)
 196. 8/2/2020 (50 עריכות)
 197. 21/2/2020 (211 עריכות)
 198. 8/3/2020 (70 עריכות)
 199. 20/3/2020 (1 עריכות)
 200. 20/3/2020 (1 עריכות)
 201. 20/3/2020 (206 עריכות)
 202. 8/4/2020 (200 עריכות)
 203. 11/4/2020 (471 עריכות)
 204. 11/4/2020 (213 עריכות)
 205. 22/4/2020 (16 עריכות)
 206. 8/5/2020 (226 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:07, 8 במאי 2020 (IDT)[תגובה]
 207. 15/5/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 10:47, 15 במאי 2020 (IDT)[תגובה]
 208. 15/5/2020 (2 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 16:15, 15 במאי 2020 (IDT)[תגובה]
 209. 15/5/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 20:35, 15 במאי 2020 (IDT)[תגובה]
 210. 16/5/2020 (2644 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 09:14, 16 במאי 2020 (IDT)[תגובה]
 211. 16/5/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 16:48, 16 במאי 2020 (IDT)[תגובה]
 212. 8/6/2020 (115 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:05, 8 ביוני 2020 (IDT)[תגובה]
 213. 8/7/2020 (96 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:06, 8 ביולי 2020 (IDT)[תגובה]
 214. 8/8/2020 (106 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:06, 8 באוגוסט 2020 (IDT)[תגובה]
 215. 8/9/2020 (145 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:08, 8 בספטמבר 2020 (IDT)[תגובה]
 216. 8/10/2020 (948 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:16, 8 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]
 217. 10/10/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 10:29, 10 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]
 218. 10/10/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 10:32, 10 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]
 219. 10/10/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 10:33, 10 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]
 220. 10/10/2020 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 10:34, 10 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]
 221. 8/12/2020 (339 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 04:10, 8 בדצמבר 2020 (IST)[תגובה]
 222. 8/1/2021 (170 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 04:06, 8 בינואר 2021 (IST)[תגובה]
 223. 8/2/2021 (181 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 04:07, 8 בפברואר 2021 (IST)[תגובה]
 224. 8/5/2021 (151 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:18, 8 במאי 2021 (IDT)[תגובה]
 225. 8/6/2021 (20 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 18:14, 8 ביוני 2021 (IDT)[תגובה]
 226. 8/7/2021 (258 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:10, 8 ביולי 2021 (IDT)[תגובה]
 227. 8/8/2021 (218 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:09, 8 באוגוסט 2021 (IDT)[תגובה]
 228. 8/9/2021 (219 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:10, 8 בספטמבר 2021 (IDT)[תגובה]
 229. 8/10/2021 (188 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:07, 8 באוקטובר 2021 (IDT)[תגובה]
 230. 8/11/2021 (275 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 04:09, 8 בנובמבר 2021 (IST)[תגובה]
 231. 8/1/2022 (243 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 04:09, 8 בינואר 2022 (IST)[תגובה]
 232. 8/2/2022 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 18:14, 8 בפברואר 2022 (IST)[תגובה]
 233. 8/3/2022 (188 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 04:06, 8 במרץ 2022 (IST)[תגובה]
 234. 8/4/2022 (454 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:14, 8 באפריל 2022 (IDT)[תגובה]
 235. 8/5/2022 (323 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:15, 8 במאי 2022 (IDT)[תגובה]
 236. 8/6/2022 (148 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:17, 8 ביוני 2022 (IDT)[תגובה]
 237. 8/7/2022 (330 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:09, 8 ביולי 2022 (IDT)[תגובה]
 238. 8/8/2022 (293 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:08, 8 באוגוסט 2022 (IDT)[תגובה]
 239. 8/10/2022 (251 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 05:08, 8 באוקטובר 2022 (IDT)[תגובה]
 240. 12/10/2022 (1 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 00:32, 13 באוקטובר 2022 (IDT)[תגובה]
 241. 14/10/2022 (302 עריכות) בוט סדר הפרקים - שיחה 11:38, 14 באוקטובר 2022 (IDT)[תגובה]