ויקיפדיה:סקריפטים/בודק איות/מילון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
# דף זה מרכז שגיאות כתיב או צורות כתיב שגויות נפוצות במיוחד.
# דף זה משמש את סקריפט בודק האיות, ופרטים על שימוש בו ניתן למצוא בויקיפדיה:סקריפטים/בודק איות.

# רק מילים בודדות יכולות להופיע במילון, והמילון לא מורחב בצורה אוטומטית על פי הטיות.

# תחביר: מילה|פרמטר|תיקון
# הפרמטר עשוי להיות cs בשביל לציין case sensitive ולמילים בעברית כרגע רצוי להשאיר ריק.
# התיקון יופיע בצורה טיפ מעל המילה שגויה.

I

IMDB|cs|IMDb

N

NRG|cs|nrg

א

אבו-||אבו
אברבאנל||אברבנאל
אדאמס||אדמס
אדמיניסטרטיווי||אדמיניסטרטיבי
אוביקט||אובייקט
אוייב||אויב
אויית||אוית
אוכלוסיה|| אוכלוסייה
אוכלוסית||אוכלוסיית
אוניברסאלי||אוניברסלי
אוניברסטית||אוניברסיטת
אוקייניה||אוקיאניה
אורטודוקס||אורתודוקס
אורתודוכס||אורתודוקס
אושיסקין||אוסישקין
אח"כ||אחר כך
אידיאולוג||אידאולוג
אידאל||אידיאל
אידיש||יידיש
איזור||אזור
איזכורים||אזכורים
איכפת||אכפת
אילתור||אלתור
אינברסיה||אינוורסיה
אינדבידואל||אינדיבידואל
אינטרקטיבי||אינטראקטיבי
אינפיניטיסימלי||אינפיניטסימלי
אינציקלופדיה||אנציקלופדיה
איצטדיו||אצטדיו
איקליפטוס||אקליפטוס
אירגון||ארגון
אירליינס||איירליינס
אישפוז||אשפוז
אישתו||אשתו
אכסנייה||אכסניה
אליוכין||אלכין
אלכנסדר||אלכסנדר
אלפבתי||אלפביתי
אנאלוג||אנלוג
אנאקונדה||אנקונדה
אנרגייה||אנרגיה
אנרגית||אנרגיית
אסטתי||אסתטי
אסלמיסטי||אסלאמיסטי
אפלייה||אפליה
ארה"ב||ארצות הברית
ארוע||אירוע
ארמיה||ארמייה
אשלייה||אשליה
אש"פ||אש"ף

ב

באזל||בזל
בבליוגרפי||ביבליוגרפי
בהנתן||בהינתן
בודאות||בוודאות
בודאי||בוודאי
בודפסט||בודפשט
בויים||בוים
בויית||בוית
בוקרסט||בוקרשט
בורבנק||ברבנק
בטוענה||בתואנה
ביטחונים||ביטחוניים
בייג'ין||בייג'ינג
בילבול||בלבול
בימאי||במאי
בינכוכבי||בין-כוכבי
בינרי||בינארי
במלאות||במלאת
בנוייה||בנויה
בעייה||בעיה
בעית||בעיית
ברסלונה||ברצלונה

ג

גווני||גוני
גיאוגרפיה||גאוגרפיה
גיאולוג||גאולוג
גיאולוגיה||גאולוגיה
גיאומטרי||גאומטרי
גיאומטריה||גאומטריה
גיאופיט||גאופיט
גיאורג||גאורג
גירסאות||גרסאות
גירסה||גרסה
גלגל"צ||גלגלצ
גלרייה||גלריה
גלרית||גלריית
גנאולוג||גנאלוג
ג'נבה||ז'נבה
גניקולוגיה||גינקולוגיה
גרוזיה||גאורגיה
גרסאת||גרסת

ד

דאבלין||דבלין
דארווין||דרווין
דוגמא||דוגמה
דוגמאת||דוגמת
דולנד||דונלד
דונאלד||דונלד
דוקטורינ||דוקטרינ
דיגיטלים||דיגיטליים
דיזינגוף||דיזנגוף
דיקדוק||דקדוק
דירקטריון||דירקטוריון
דמויית||דמוית
דסמונד||דזמונד

ה

האחזות||היאחזות
הבחרו||היבחרו
הבנין||הבניין
הדמייה||הדמיה
הווצרות||היווצרות
הויזואלי||הוויזואלי
הויזיגותי||הוויזיגותי
הויכוח||הוויכוח
הויקטוריאנית||הוויקטוריאנית
הויתור||הוויתור
הונציאני||הוונציאני
הועדות||הוועדות
הוקטור||הווקטור
הורדים||הוורדים
הותיק||הוותיק
הטייה||הטיה
הידרואלי||הידראולי
הייצורים||היצורים
היסטורים||היסטוריים
היפוטתי||היפותטי
היקסוס||חיקסוס
היררכייה||היררכיה
היתה||הייתה
המנעות||הימנעות
האנס||הנס
הסטורי||היסטורי
העליה||העלייה
העלנו||העלינו
העלתי||העליתי
הפנתי||הפניתי
הפנת||הפנית
הפננו||הפנינו
הפרייה||הפריה
הצמחיה||הצמחייה
הרומאן||הרומן
התנייה||התניה

ו

ואסילי||וסילי
וארשה||ורשה
וידיאו||וידאו
וייטנם||וייטנאם
וייצמן||ויצמן
וירגיליוס||ורגיליוס
וכ'ו||וכו'
וכ"ו||וכו'
ולאדימיר||ולדימיר
ומזה"ת||והמזרח התיכון
ון||ואן

ז

זוית||זווית
זכיה||זכייה
ז'נווה||ז'נבה
 ז'ק||ז'אק

ח

חוייב||חויב
חיזבאללה||חזבאללה
חמישיה||חמישייה

ט

טאיקוונדו||טאקוונדו
טיבעי||טבעי
טריויה||טריוויה
טריטוריאלים||טריטוריאליים
טרייזנשטט||טרזיינשטט

י

יגוסלבי||יוגוסלבי
יוהנס||יוהאנס
יוהן||יוהאן
יוניפיל||יוניפי"ל
יעודי||ייעודי
יעוץ||ייעוץ
ירושליים||ירושלים
יריה||ירייה
ישוב||יישוב
ישום||יישום

כ

כדרות||קדרות
כורדיסטאן||כורדיסטן
כינרת||כנרת
כלייה||כליה
כמו"כ||כמו כן
כנופייה||כנופיה
כניראה||כנראה
כנסיה||כנסייה
כשלון||כישלון

ל

לגמריי||לגמרי
להאיט||להאט
להבחר||להיבחר
להטמא||להיטמא
להינות||ליהנות
להכנע||להיכנע
להמנע||להימנע
להעזר||להיעזר
להערך||להיערך
להשמר||להישמר
לוכסמבורג||לוקסמבורג
לחילופין||לחלופין
לחמניה||לחמנייה
ליאונרדו||לאונרדו
ליוורפול||ליברפול
לינארי||ליניארי
לכשעצמ||כשלעצמ
למינהם||למיניהם
למנש||למאנש
לעתים||לעיתים
לפלאס||לפלס
לצרכי||לצורכי
לקוייה||לקויה

מ

מאוייש||מאויש
מאז"ה||מזא"ה
מאז'ור||מז'ור
מדאם||מאדאם
מדוייק||מדויק
מדלייה||מדליה
מודליאני||מודיליאני
מודרנים||מודרניים
מוזיקאלי||מוזיקלי
מו"מ||משא ומתן
מונומנטאל||מונומנטל
מוניציפאלי||מוניציפלי
מוניציפלים||מוניציפליים
מוסיקה||מוזיקה
מוסקווה||מוסקבה
מזה"ת||המזרח התיכון
מיגוון||מגוון
מייקרוסופט||מיקרוסופט
מיכאלנג'לו||מיכלאנג'לו
מילגות||מלגות
מימדי||ממדי
מימשל||ממשל
מיסתור||מסתור
מירבי||מרבי
מירקם||מרקם
מישחק||משחק
מיתולוגים||מיתולוגיים
מכאני||מכני
מכיון||מכיוון
מכסימיליאן||מקסימיליאן
מכסיקו||מקסיקו
מלה||מילה
מלחה"ע||מלחמת העולם
מליארד||מיליארד
מסוייג||מסויג
מעונין||מעוניין
מעונינים||מעוניינים
מצוה||מצווה
מצוייה||מצויה
מצוייר||מצויר
מקדונלדס||מקדונלד'ס
מקסיקאי||מקסיקני
משורינים||משוריינים
מתיאוס||מתאוס
מתימטיקה||מתמטיקה
מתישב||מתיישב

נ

נורבגי||נורווגי
נורפולק||נורפוק
ניאולית||נאולית
ניאו-||נאו-
ניטרלי||נייטרלי
נילחמ||נלחמ
ניראת||נראית
נמצאית||נמצאת
נקודותיים||נקודתיים
נקראית||נקראת

ס

סוגייה||סוגיה
סולימן||סולימאן
סופראן||סופרן
סוקראטס||סוקרטס
סטאלין||סטלין
סיגנון||סגנון
סייסמים||סייסמיים
סינטז||סינתז
סינטטי||סינתטי
סינטתי||סינתטי
סיסמא||סיסמה
סלולארי||סלולרי
סלולאר||סלולר
סרילנקה||סרי לנקה

ע

עא"פ||אף על פי
עגבניה||עגבנייה
עותומאנ||עות'מאנ
עיברי||עברי
עינייני||ענייני
ע"י||על ידי
עיקבות||עקבות
עלידי||על ידי
ענין||עניין
עניני||ענייני
עפ"י||על פי
עפ"ר||על פי רוב
עראפת||ערפאת
עשוייה||עשויה

פ

פאנטום||פנטום
פארנה||פרנה
פוליטים||פוליטיים
פולינומיאלי||פולינומי
פונקצייה||פונקציה
פונקצית||פונקציית
פורמאלי||פורמלי
פיבונצ'י||פיבונאצ'י
פיזיקלים||פיזיקליים
פיסיולוגיה||פיזיולוגיה
פיסיולוג||פיזיולוג
פיסיות||פיזיות
פיסיים||פיזיים
פיסיקה||פיזיקה
פיסיק||פיזיק
פיסית||פיזית
פירסום||פרסום
פירסומ||פרסומ
פירסם||פרסם
פיתרון||פתרון
פליאולית||פלאולית
פלישתים||פלשתים
פלסטינא||פלסטינ
פלשתין||פלסטין
פסיכודאל||פסיכדל
פסיכודל||פסיכדל
פראנק||פרנק
פרדוכס||פרדוקס
פרדסייה||פרדסיה
פרובינצית||פרובינציית
פרוצדוראלי||פרוצדורלי

צ

צוייד||צויד
צלסיוס||צלזיוס
צפוייה||צפויה
צ'צני||צ'צ'ני
צ'רלס||צ'ארלס

ק

קוגנטיבי||קוגניטיבי
קווטרבק||קוורטרבק
קונכיה||קונכייה
קופנהאגן||קופנהגן
קזחסטאן||קזחסטן
קידמת||קדמת
קירבת||קרבת
קליאופטרה||קלאופטרה
קלסית||קלאסית
קנגרו||קנגורו
קרוייה||קרויה
קרוכלכלה||קרו-כלכלה
קרית||קריית

ר

ראשל"צ||ראשון לציון
רביזיונ||רוויזיונ
רביעיה||רביעייה
רג'ימנט||רגימנט
רוזבלט||רוזוולט
רומנטים||רומנטיים
ריצ'ארד||ריצ'רד
רישמי||רשמי
רלבנטי||רלוונטי
רלוונטים||רלוונטיים
רמה"ש||רמת השרון
רנסנס||רנסאנס
רפואים||רפואיים
רציונאלי||רציונלי

ש

שובלים||שבלים
שבדי||שוודי
שוייץ||שווייץ
שולייה||שוליה
שטוטגארט||שטוטגרט
שטוקהולם||סטוקהולם
שידרוג||שדרוג
שיוויון||שוויון
שילטונ||שלטונ
שיקאגו||שיקגו
שיריון||שריון
שלישיה||שלישייה
שמייד||שמיד
שניה||שנייה
שרותים||שירותים

ת

תאטרון||תיאטרון
תורכי||טורקי
תורכמנים||טורקמנים
תיאולוגיה||תאולוגיה
תיאולוג||תאולוג
תיאוריה||תאוריה
תידלוק||תדלוק
תיהיה||תהיה
תיפעול||תפעול
תיפקוד||תפקוד
תירגול||תרגול
תל-אביב||תל אביב
תלוייה||תלויה
תשבוחות||תשבחות
תתכן||תיתכן