ויקיפדיה:עורך חזותי/nowiki/עד 2016-02

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ארכיון של מידע על nowiki לפני 2016-02.

טבלה עם מעט עמודות[עריכת קוד מקור]

תאריך
date
מספר עריכות עם nowiki
edits with nowiki
מספר ערכים ייחודיים עם nowiki
unique articles that had edits with nowiki
מספר עריכות שיצרו nowiki
edits that added new nowiki
סיבות להופעת התגים
reasons for the tags' appearance
2016-01-31 14 9 9 כפולות: 2; קישור חיצוני: 2; בולט בתוך קישור: 1; קישורים טובים: 1; קישורים שגויים: 2; השחתה: 1
2016-01-30 5 4 4 כפולות: 1; קישור חיצוני: 1; בולט בתוך קישור: 1; קישורים שגויים: 1
2016-01-29 11 9 9 כוכבית: 1; קישור חיצוני: 2; כפולות: 1; קישורים שגויים: 2; קוד ויקי (תבנית): 1; השחתה: 2
2016-01-28 10 6 6 קישורים שגויים: 2; קוד ויקי (תבנית): 1; השחתה: 2; קוד ויקי שגוי: 1
2016-01-27 10 7 7 קישור חיצוני: 1; קישורים טובים: 1; קוד ויקי: 2; השחתה: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים שגויים: 1
2016-01-26 9 8 8 הערה משובשת: 2; קישורים שגויים: 1; כפולות: 1; השחתה: 2; קישור חיצוני: 1; המון קוד ויקי: 1
2016-01-25 10 9 9 קישור חיצוני: 3; קוד ויקי (תבנית): 2; פרמטר תבנית מקולקל: 1; השחתה: 1; קוד ויקי (קובץ): 1; המון קוד ויקי: 1
2016-01-24 8 7 7 כפולות: 2; קישורים טובים: 2; קישורים שגויים: 1; קישור חיצוני: 1; הערה מפורשת: 1
2016-01-23 3 3 3 דברים מוזרים: 1; כפולות: 1; קישורים טובים: 1
2016-01-22 10 8 8 כפולות: 2; קישור חיצוני: 1; קישורים שגויים: 1; קישורים: 1; קוד ויקי שגוי: 1; השחתה: 1; הערת שוליים משובשת: 1
2016-01-21 12 8 8 מסת״ב: 1; בודדות: 2; קישור חיצוני: 1; קישורים שגויים: 1; השחתה: 1; קוד ויקי: 1; כוכבית: 1
2016-01-20 19 13 12 בודדות: 1; קישורים שגויים: 1; קישורים טובים: 1; קישורים רעים: 4; השחתה: 2; כוכבית: 1; קישורים שגויים: 1; הערה משובשת: 1
2016-01-19 11 7 8 פרמטר תבנית מקולקל: 2; השחתה: 1; קישורים טובים: 1; קוד ויקי בתרגום: 1; קישור לוויקיפדיה: 1; הערה משובשת: 1; בודדות: 1
2016-01-18 13 11 9 כפולות: 1; השחתה: 2; קישורים רעים: 1; קישורים שגויים: 2; קוד ויקי (קישור): 1; ריק בסוף שורה: 1; קוד ויקי (תבנית הערה): עצמי קיים: 1
2016-01-17 12 11 11 השחתה: 3; כוכבית: 1; הערות מפורשות: 1; קישורים שגויים: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים טובים: 2; קישור חיצוני: 2
2016-01-16 10 8 8 השחתה: 1; קישור חיצוני: 2; קישורים טובים: 1; כפולות: 1; קישורים רעים: 2; בודדות: 1
2016-01-15 18 12 11 קוד ויקי (הערה): 1; קישור חיצוני: 1; כפולות: 2; מקל: 1; בודדות: 1; השחתה: 1; קישורים רעים: 3; קישורים טובים: 1
2016-01-14 10 6 5 השחתה: 2; קוד ויקי בתרגום: 2; קישורים רעים: 1; הערה משובשת: 1
2016-01-13 5 5 קוד ויקי (הדבקת קוד מקור רב?): 1; השחתה: 2; קישורים שגויים: 1; קוד ויקי (קטגוריות): 1
2016-01-12 8 7 7 קישור חיצוני: 3; מינוס בטבלה: 1; השחתה: 3
2016-01-11 12 8 9 קישור חיצוני: 1; קישורים טובים: 1; רווח בסוף קישור: 1; השחתה: 1; כפולות: 2; מסת״ב: 1; קישורים רעים: 1; כוכבית: 1
2016-01-10 14 8 9 קישור חיצוני: 2; כפולות: 1; השחתה: 2; קישורים טובים: 1; בודדות: 2; קישורים שגויים: 1
2016-01-09 12 6 9 מסת״ב: 4; קוד ויקי בתרגום: 1; תג שמחליף קישור: 1; כפולות: 1; השחתה: 1; קישורים רעים: 1
2016-01-08 15 10 10 מסת״ב: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 2; כפולות: 3; קישורים שגויים: 1; השחתה: 3
2016-01-07 6 4 קישורים טובים: 1; קוד ויקי (קישורים): 1; השחתה: 1; קישורים שגויים: 1
2016-01-06 16 10 10 קישור ריק: 1; קוד ויקי (מסולסלים): 1; קישורים שגויים: 3; בודדת בתוך קישור: 1; השחתה: 2; כפולות: 1; קוד ויקי (קישור): 1
2016-01-05 13 8 7 קוד ויקי (מסולסלים): 1; מילוי טבלה מיותר: 1; קישור חיצוני: 1; קוד ויקי (ישן מאוד): 1; קישורים שגויים (בעצם השחתה): 1; הערות מפורשות: 1; קישורים שגויים: 2; קישורים רעים: 1
2016-01-04 12 6 6 קישורים טובים: 2; בודדות: 1; קישורים רעים: 1; קוד ויקי בתרגום: 1; קישורים שגויים: 1
2016-01-03 3 3 3 קוד ויקי (תבנית הערה): 1; עצמי: 1; קישורים טובים: 1
2016-01-02 16 12 10 בודדות: 7; קישורים שגויים: 1; כוכבית: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; הערות ידניות: 1; קישורים רעים: 2
2016-01-01 14 13 13 בודדות: 2; מרובעים: 2; קישורים שגויים: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קישורים חיצוניים: 1; קישורים טובים: 1; קישורים רעים: 1; קישורים חיצוניים: 2; כפולות: 2
2015-12-31 19 10 10 כפולות: 1; מסולסלות שהסתבכו: 1; השחתה: 3; קוד ויקי בתרגום: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים רעים: 1; מרובעות: 2
2015-12-30 7 5 4 כפולות: 1; הדגשה שהסתבכה: 1; קוד ויקי: 1; קישור חיצוני: 1; קישורים רעים: 1
2015-12-29 16 14 14 קוד ויקי (תבנית הערה): 1; השחתה: 2; כפולות: 2; קישורים טובים: 4; קוד ויקי בתרגום (תבנית בעבודה): 1; קישורי חיצוני: 3; קוד ויקי (קישור): 1
2015-12-28 7 5 6 מסת״ב: 1; השחתה: 2; קישור חיצוני: 1; קישורים רעים: 1; קישורים שגויים: 1
2015-12-27 8 7 7 קישורים רעים: 2; בודדות: 1; קישורים שגויים: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; כוכבית: 1; טבלה: 1
2015-12-26 25 15 13 השחתה: 2; קישורים רעים: 4; קישור חיצוני: 2; ערך פרמטר עם מקל: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קוד ויקי: 1; כפולות: 1; הערת שוליים משובשת: 1; בודדות: 1
2015-12-25 11 6 6 קישורים טובים: 2; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קוד ויקי (הערות בטקסט עילי, קישורים): 1; כפולות: 1; ירידת שורה בתרגום: 1
2015-12-24 11 7 6 קישורים רעים: 1; קישורים שגויים: 1; קוד ויקי (רק קישור, היה אמור להיות מוחלף): 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; השחתה: 2
2015-12-23 12 8 7 קישורים רעים: 1; מסת״ב: 1; קישורים שגויים: 1; כפולות: 2; בודדות לפני משולשות: 1; השחתה: 1
2015-12-22 18 11 10 ערך פרמטר עם מקל: 1; כפולות: 2; קישור חיצוני: 2; השחתה: 1; קישורים טובים: 1; קוד ויקי בתרגום: 2; קישורים רעים: 1
2015-12-21 6 4 4 קישורים רעים: 3; בודדות: 1
2015-12-20 12 9 9 תבנית בתרגום: 2; קישור חיצוני: 1; כפולות: 2; השחתה: 1; קישורים רעים: 2; שיבוש משוגע: 1
2015-12-19 9 6 4 עצמי (הערה לטבלה): 1; השחתה: 1; קישורים טובים: 2; ערך פרמטר עם מקל: 1
2015-12-18 6 5 5 כפולות: 3; קישורים רעים: 1; מסת״ב: 1
2015-12-17 8 7 6 השחתה: 4; קישורים טובים: 1; קישור חיצוני: 1; קישורים רעים: 1; מרובעים: 1
2015-12-16 8 7 7 קישורים רעים: 3; קישורים טובים: 1; כפולות: 2; קישורים חיצוניים: 1
2015-12-15 11 8 10 קישורים טובים: 1; תבניות בתרגום: 2; השחתה: 2; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים רעים: 2; כוכבית: 1; קוד ויקי בתרגום: 1
2015-12-14 13 12 11 קישורים רעים: 2; מסת"ב: 1; כפולות: 3; עצמי מיותר: 1; קישורים חיצוניים: 2; קוד ויקי (תמונה): 1; שווה: 1; קוד ויקי (קישור): 1
2015-12-13 10 6 5 השחתה: 3; ; קישורים: 3
2015-12-12 2 1 1 כפולות: 1
2015-12-11 7 5 6 קישורים חיצוניים: 1; קישורים: 2; כפולות: 2; הערה לטבלה: 1
2015-12-10 14 10 9 רווחים: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; השחתה: 2; קישורים: 3; כפולות: 2
2015-12-09 12 9 8 כפולות: 3; קוד ויקי: 2; השחתה: 1; הערת שוליים משובשת: 1; נקודתיים: 1; פרמטר תבנית משובש: 1
2015-12-08 14 8 10 כפולות: 5; קוד ויקי בתרגום: 2; קוד ויקי (קישור חיצוני): 3
2015-12-07 17 14 13 קישורים: 3; כפולות: 5; מסת״ב: 2; קוד ויקי בתרגום: 1; קישור חיצוני: 1; משהו לא ברור (אבל כנראה קישורים): 1; תבנית מוזרה: 1
2015-12-06 4 4 4 קישורים: 2; השחתה: 1; עצמי: 1
2015-12-05 9 2 2 קוד ויקי (תבנית): 1; קישורים: 1
2015-12-04 8 6 6 מרובעים: 1; כפולות: 2; קישורים: 1; השחתה: 1; עצמי מיותר: 1
2015-12-03 11 8 8 קוד ויקי בתרגום: 1; קישורים: 2; בודדות (אחרי תחילת בולט): 1; השחתה: 2; קישורים חיצוניים: 1; קישורים שהשתבשו: 1
2015-12-02 9 9 7 השחתה: 3; קישורים: 3; ערך פרמטר עם מקל: 1; רווחים: 1; כפולות: 1
2015-12-01 5 4 1 קישורים: 2; {{כ}} בתרגום: 1; קוד ויקי בתרגום: 1
2015-11-30 13 10 10 קישורים: 3; קוד ויקי בתרגום: 3; השחתה: 2; פרמטר תבנית מקולקל: 1; כפולות: 1
2015-11-29 10 10 10 מסת"ב: 1; השחתה: 4; קישורים: 1; {{כ}} בתרגום: 1; קישורים שהשתבשו: 1; בודדות: 1; כפולות: 1
2015-11-28 3 3 3 השחתה: 2; כוכבית: 1
2015-11-27 4 3 3 השחתה: 1; ריק: 1; קישורים: 1
2015-11-26 14 6 6 כפולות: 4; קישור חיצוני: 1; הערת שוליים משובשת: 1
2015-11-25 5 5 4 הערת שוליים משובשת: 1; השחתה: 3
2015-11-24 5 4 4 קישור חיצוני (בתרגום): 1; כפולות: 1; השחתה: 2
2015-11-23 17 10 10 השחתה: 1; קישורים: 4; קישורים שהסתבכו: 1; כפולות: 3; בודדות: 1
2015-11-22 14 6 5 מסת"ב: 1; כפולות: 1; קישורים: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים שהשתבשו: 2
2015-11-21 16 8 7 השחתה: 3; קישורים: 3; קוד ויקי (הערת שוליים): 1; קוד ויקי (תבנית): 1
2015-11-20 4 4 4 קישורים: 1; השחתה: 1; קישורים: 2
2015-11-19 7 5 5 השחתה: 2; קישורים: 2; פרמטר תבנית מקולקל: 1
2015-11-18 9 5 5 קישורים: 2; השחתה: 2; הערת שוליים משובשת: 1
2015-11-17 3 2 1 השחתה: 1; רווח בסוף קישור (ישן): 1
2015-11-16 14 11 10 השחתה: 5; קישורים: 2; {{הערה}}: 1; הערת שוליים משובשת: 1; כפולות: 1
2015-11-15 8 6 5 קישור חיצוני: 1; קישור: 1; טעות: 1; מסת״ב: 1; השחתה: 1
2015-11-14 11 6 4 רווח בסוף קישור (ישן ושגוי): 1; קישורים: 4; קוד ויקי: 1
2015-11-13 5 4 4 כפולות: 1; קישורים: 3;
2015-11-12 5 4 4 השחתה: 1; כפולות: 2; קישורים: 1
2015-11-11 12 7 6 קוד ויקי: 1; השחתה: 1; רווח בסוף קישור: 1; רווחים (כנראה בגלל באג scrub_wikitext‏): 1; קישורים: 2; כפולות: 1; כוכבית: 1
2015-11-10 11 8 7 השחתה: 2; רווח בסוף קישור: 1; קישורים: 2; קוד ויקי: 1; כפולות: 1
2015-11-09 13 6 5 השחתה: 1; עצמי מיותר: 1; בסוף קישור לקובץ בוויקישיתוף: 1; קישורים: 2; קוד ויקי בתרגום: 1
2015-11-08 11 10 9 הערת שוליים משובשת: 1; רווח בסוף קישור: 3; קישורים: 1; השחתה: 1; {{כ}} בתרגום: 1; כוכבית: 1; קישור חיצוני: 1;
2015-11-07 18 12 12 קישורים: 8; פרמטר תבנית מקולקל: 1; רווח בסוף קישור: 2; קוד ויקי שגוי: 1;
2015-11-06 12 11 11 השחתה: 2; קישור ריק: 1; קוד ויקי בתרגום: 1; קוד ויקי (קישורים): 1; קישורים: 4; קוד ויקי: 1; עצמי לא נחוץ: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1
2015-11-05 8 8 8 קישור ריק: 1; עצמי: 1; כוכבית: 1; {{כ}} בתרגום: 1; השחתה: 1; קישור חיצוני: 1; קישור חיצוני: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1
2015-11-04 35 16 14 קוד ויקי: 1; רווח בסוף קישור: 8; קוד ויקי שגוי קיים: 1; קישור ריק: 1; כפולות: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים: 3
2015-11-03 7 5 4 רווח בסוף קישור: 4
2015-11-02 3 3 1 קישורים: 2; השחתה: 1
2015-11-01 12 8 7 פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישור חיצוני (לתוך ויקיפדיה): 1; קישור חיצוני: 1; כפולות: 3; השחתה: 1
2015-10-31 8 6 6 רווח בסוף קישור (בתרגום): 1; כפולות: 1; קישורים: 3; רווח בסוף קישור: 1
2015-10-30 8 6 6 קישורים: 2; השחתה: 1; כפולות: 3
2015-10-29 3 2 1 הערת שוליים משובשת: 1; קישורים: 1
2015-10-28 13 8 5 {{כ}} בתרגום: 1; עצמי מיותר: 1; קישורים: 1; כפולות: 1; כוכבית (בתרגום): 1; השחתה: 1
2015-10-27 14 11 9 עצמי מיותר (הערה לטבלה): 1; קישורים: 3; כפולות: 4; השחתה: 2
2015-10-26 9 9 9 קישורים: 1; כפולות: 1; עצמי מיותר: 1; השחתה: 2; קישורים חיצוניים: 1; רווח בסוף קישור: 2
2015-10-25 2 2 2 קישורים: 1; השחתה: 1
2015-10-24 5 5 4 כפולות: 1; קוד ויקי בתרגום: 1; קישורים: 1; השחתה: 1
2015-10-23 9 7 7 קישורים: 5; הערת שוליים משובשת: 1; כפולות: 1
2015-10-22 5 3 2 קישורים: 2
2015-10-21 5 5 5 קישורים חיצוניים בתרגום: 1; כפולות: 1; קישור שהשתבש: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים: 1
2015-10-20 8 7 7 טעות מוזרה: 1; השחתה: 1; קישורים חיצוניים בתרגום: 2; בודדות: 1; כפולות: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1
2015-10-19 10 8 8 כפולות: 4; קישורים: 3; קוד ויקי בתרגום: 1
2015-10-18 12 7 6 השחתה: 3; כפולות: 1; קישורים: 1; קוד ויקי בתרגום: 1
2015-10-17 11 9 8 כפולות: 4; קישורים: 2; פרמטר תבנית מקולקל: 2;
2015-10-16 21 16 15 כפולות: 8; כוכבית: 1; לא ברור: 1; HTML שגוי: 1; השחתה: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; כותרת משובשת: 1; נקודתיים: 1; קישורים חיצוניים: 1; מינוסים: 1;
2015-10-15 3 3 2 השחתה: 1; כפולות: 1; עצמי מיותר: 1
2015-10-14 1 1 0 קישורים: 1
2015-10-13 8 6 6 כפולות: 2; קישורים: 3; השחתה: 1
2015-10-12 9 5 3 כפולות: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 2
2015-10-11 5 5 5 כפולות: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 2; קישורים: 2
2015-10-10 10 5 5 בודדות: 1; קישורים: 2; כפולות: 1; תבנית ({{אנ}}): 1
2015-10-09 9 7 6 פרמטר תבנית מקולקל: 1; קישורים: 3; קוד ויקי בתרגום: 1; עצמי מיותר: 1;
2015-10-08 8 6 5 כפולות: 2; קישורים: 2; השחתה: 1
2015-10-07 7 3 5 כפולות (השחתה): 1; כפולות: 3; קוד ויקי מיותר: 1
2015-10-06 5 4 2 קישורים (השחתה): 1; כפולות: 1
2015-10-05 13 4 3 כפולות: 2; עצמי לא נחוץ: 1
2015-10-04 12 6 4 קוד ויקי (הערת שוליים); כפולות: 1; בודדות: 1; קוד ויקי (מרובעים): 1
2015-10-03 1 1 0 כפולות: 1
2015-10-02 3 3 2 כפולות: 2
2015-10-01 11 8 8 קישורים: 2; כוכבית: 1; מוזר: 1; כפולות: 1; בודדות: 1; רווח בסוף קישור: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1 קישורים חיצוניים היו אמורים להסתיים כאן, אם זה קורה שוב, זה אולי באג
2015-09-30 2 2 2 השחתה: 1; כ: 1
2015-09-29 3 3 3 פרמטר תבנית מקולקל: 1; קוד הערת שוליים: 1; כפולות: 1
2015-09-28 6 4 4 פרמטר תבנית מקולקל: 1; קוד ויקי (הערת שוליים): 1; קישורים: 1; כוכבית: 1
2015-09-27 11 7 6 פרמטר תבנית מקולקל: 2; קוד ויקי (הערת שוליים): 1; קישורים: 1; קוד ויקי בתרגום: 1; ירידת שורה בודדת: 1
2015-09-26 19 6 5 כפולות: 2; קוד ויקי (קישור): 1; קוד ויקי (קובץ): 1; קוד ויקי (תבנית): 1; הערת שוליים משובשת: 1
2015-09-25 12 9 7 קישורים חיצוניים: 1; כפולות: 3; קישורים: 1; כ: 1; קישורים חיצוניים: 1; כותרת ריקה: 1; עצמי מיותר: 1
2015-09-24 8 7 6 כפולות: 2; כ: 1; קישורים חיצוניים: 2; הערות שוליים משובשות: 1
2015-09-23 1 1 1 קישורים חיצוניים: 1
2015-09-22 2 2 2 קישור חיצוני: 1; תמונה שגויה בתבנית: 1
2015-09-21 9 6 5 עצמי לא נחוץ: 1; קוד ויקי: 1; קישורים: 2; כפולות: 1
2015-09-20 6 5 5 קוד ויקי: 3; קישורים חיצוניים: 1; השחתה: 1
2015-09-19 0 0 0 /ס\
2015-09-18 4 2 2 נקודתיים: 1; קישורים: 1
2015-09-17 3 3 3 קישורים: 1; קוד ויקי –1; קישורים חיצוניים: 1
2015-09-16 3 2 2 רווחים (בגלל שחזור עמוק): 1; קוד ויקי: 1
2015-09-15 3 3 2 כפולות: 1; הערות שוליים משובשות: 1; קישורים: 1
2015-09-14 3 3 2 כפולות: 2;
2015-09-13 4 4 4 קישורים חיצוניים: 1; קוד ויקי (מרובעים בתרגום): 1; קישורים: 1; כפולות: 1
2015-09-12 4 4 4 כפולות: 2; קוד ויקי (תבנית בתרגום): 1; קישורים חיצוניים: 1
2015-09-11 1 1 1 קישורים: 1
2015-09-10 3 2 2 כפולות: 1; קישורים חיצוניים: 1
2015-09-09 9 5 6 השחתה: 1; רווח בסוף קישור: 1; פרמטר תבנית מקולקל: 1; כפולות: 3; עצמי: 1
2015-09-08 4 4 3 קישורים חיצוניים: 3
2015-09-07 4 4 4 קישורים חיצוניים: 3; קוד ויקי: 1
2015-09-06 8 5 6 השחתה: 1; קוד ויקי: 2; כפולות: 3;
2015-09-05 0 0 0 /ס\
2015-09-04 6 6 4 כפולות: 4
2015-09-03 15 8 7 קישורים: 2; כפולות: 3; השחתה: 1; עצמי: 1
2015-09-02 1 1 1 קוד ויקי: 1
2015-09-01 11 6 5 העתקה מאיפושהו: 1; כפולות: 1; קישורים חיצוניים: 1; קישורים: 1; קוד ויקי: 1
2015-08-31 11 10 8 קוד ויקי: 5; קישורים: 2; כפולות: 1; קישורים חיצוניים: 1; רווח בסוף קישור: 1
2015-08-30 10 6 5 קוד ויקי: 2; קישורים: 1; חוסר ירידת שורה אחרי תבנית: 1; עצמי: 1
2015-08-29 3 2 2 קוד ויקי: 1; קישורים חיצוניים: 1
2015-08-28 19 7 7 קוד ויקי: 1; בולט בתוך מירכאות בודדות: 1; כפולות: 3; בודדות (ג'ון קייג'?!): 1; קישורים חיצוניים: 1
2015-08-27 9 7 6 קישורים: 2; קוד ויקי בתבנית: 1; קובץ: 1; מירכה בודדת אחי בולט: 1; כפולות: 1; קישורים חיצוניים: 1
2015-08-26 1 1 1 קוד ויקי: 1 (שימוש לא נכון בהערות שוליים)
2015-08-25 6 5 5 קישורים: 1; כפולות: 4
2015-08-24 7 6 6 השחתה: 1; קוד ויקי: 2 (אחד ערך שלם שהודבק לעורך חזותי; אחד עם סימני = ו־<); כפולות: 2; קישורים: 1 (קישור חיצוני שהודבק בסוף קישור חיצוני אחר)
2015-08-23 10 6 8 כפולות: 7; כותרת ריקה: 1; הערות אמצע: 1
2015-08-22 6 6 6 קישורים: 1; קישור ריק: 2; כפולות: 3
2015-08-21 20 13 13 קוד ויקי: 4; כפולות: 6; קישורים: 2
2015-08-20 9 8 8 קישורים חיצוניים: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קוד ויקי שגוי בתבנית: 1; עצמי מיותר: 1; כפולות: 3; תמונה צמודה לתבנית: 1
2015-08-19 2 2 1 קישורים: 2
2015-08-18 4 3 1 ריק שזז: 2 (שניהם של Amire80 בשביל ניסוי); כפולות: 1; קישורים: 1
2015-08-17 10 8 7 השחתה: 1; קובץ: 1; קישור חיצוני: 2; כפולות: 3
2015-08-16 5 3 4 קישורים: 1; קוד ויקי: 1; כוכבית: 1; ריק –1
2015-08-15 2 2 2 קוד ויקי: 2
2015-08-14 8 6 6 כוכבית: 1; קישורים חיצוניים: 1; קוד ויקי: 1 (איך??); קישורים: 2; כפולות: 1;
2015-08-13 13 7 6 קישורים חיצוניים: 3; קוד ויקי: 1; השחתה: 1; כפולות: 2
2015-08-12 14 10 10 סימן גדול: 1; כוכבית: 1; קישורים: 1; קישורים חיצוניים: 2; קישורים שהסתבכו: 1; השחתה: 1; כפולות: 2; קוד ויקי: 1
2015-08-11 8 8 4 קישורים חיצוניים: 1; קוד ויקי: 2; כפולות: 3; השחתה: 1; ריק: 1
2015-08-10 28 24 24 כפולות: 20 (אלבומים מזרחיים, נו מה יהיה עם האלבומים המזרחיים); השחתה: 2; קוד ויקי: 3; קישורים חיצוניים: 1
2015-08-09 7 6 6 קוד ויקי: 3; כפולות: 2; קישורים חיצוניים: 1
2015-08-08 23 10 6 קישורים חיצוניים: 3; כוכב בלי רווח: 1; מרובעים: 1; בולט ארוך: 1; קוד ויקי: 2; קובץ: 1; תבנית טיפשית: 1
2015-08-07 8 7 4 קישורים: 2; קוד ויקי: 1; כפולות: 2; עצמי: 1; מרובעים: 1
2015-08-06 9 5 5 מרובעים: 1; כפולות: 2; קישורים: 1; כוכב בלי רווח: 1
2015-08-05 4 4 4 מתמטיקה: 1; כפולות: 1; השחתה: 1; קישור ריק –1
2015-08-04 11 6 6 כפולות: 3; קוד ויקי: 3; מרובעים: 1
2015-08-03 11 7 7 קישורים חיצוניים: 2; כפולות: 3; תאים ריקים: 1; קוד ויקי: 2
2015-08-02 8 6 4 כפולות: 1; גרש בתוך בולט: 1; מחיקת כותרת פסקה: 1; קישורים: 1; קישורים חיצוניים: 1; קוד ויקי: 1
2015-08-01 4 4 4 קישורים חיצוניים: 1; קישור ריק: 1; כפולות: 2 *** כאן היו אמורים להסתיים „רווחים” ישנים, „בולט”, „נטוי” * Existing of spaces in the beginning of the paragraph were supposed to stop appearing here because Eran removed them with a bot ***
2015-07-31 12 8 7 קישורים שהסתבכו: 1; כפולות: 2; קווח בסוף קישור: 1; קוד ויקי: 1; סוגריים בתוך סוגריים: 1; קישורים: 1 (השחתה); קובץ שהסתבך: 1
2015-07-30 14 8 5 כפולות: 2; רווח בסוף קישור: 1; רווחים ישנים: 1; סוגריים בתוך סוגריים: 1; קוד ויקי: 1; הערות שהסתבכו: 1; לחצנים: 1 *** כאן היו אמורים להסתיים „רווחים” חדשים * New appearances of spaces in the beginning of the paragraph were supposed to stop here because of the deployment of a VE/Parsoid fix ***
2015-07-29 13 9 7 קישורים שהסתבכו: 1; כפולות: 2; קישור חיצוני: 2; תמונה שהסתבכה: 1; קישורים: 1; סוגריים בתוך סוגריים: 1; הערות שהסתבכו: 1
2015-07-28 16 11 9 קישור חיצוני: 1; רווחים: 2; כפולות: 3 (אלבומים מזרחיים דאם איט); מרובע: 3; קוד ויקי: 1
2015-07-27 13 11 10 כפולות: 6 (אלבומים מזרחיים, נו איזה בלוז; רווחים בסוף קישור: 2; עצמי מיותר: 1; קוד ויקי: 1; קישורים שהסתבכו: 1
2015-07-26 14 12 10 השחתה: 2; רווחים: 1; רווח אחרי קישור: 1; כתובת בהערה: 2; קוד ויקי: 1; קישור חיצוני: 1; כוכבית: 1; בינוויקי: 1; כפולות: 3
2015-07-25 5 4 2 כוכבית מיותרת: 1; כתובת: 1; רווח בסוף קישור: 1; רווחים: 1; כפולות: 1
2015-07-24 13 9 8 רווחים: 3; קובץ:: 1; כתובת בהערה: 1; קוד ויקי: 2; כפולות: 2; רווח בסוף קישור: 1; קוד ויקי שגוי: 1
2015-07-23 8 6 7 רווחים: 1; קוד ויקי: 3; כתובת בהערה: 2; כפולות: 1
2015-07-22 8 8 6 שווה: 1; קישורים שהסתבכו: 1; כפולות: 1; טבלה: 2; קישורים: 1; קוד ויקי: 1; רווחים: 1
2015-07-21 17 9 10 קישורים שהסתבכו: 1; קוד ויקי: 3; רווח בסוף קישור: 1; קישורים: 3; עצמי מיותר: 1; בולט: 1
2015-07-20 16 14 14 כפולות: 9; קוד ויקי: 2 (1 השחתה); רווחים: 1; קישורים: 2 (אלבומים מזרחיים)
2015-07-19 14 10 9 כפולות: 4; קישורים שהסתבכו: 2; רווח בסוף קישור: 1; URL בקובץ:: 1; קוד ויקי: 1; קישורים: 1
2015-07-18 15 8 8 קוד ויקי: 2; רווחים: 2; רווח בסוף קישור: 1; ריק בקובץ:: 1; מרובעים: 1; כפולות: 1
2015-07-17 13 9 7 קוד ויקי: 3; נטוי: 1; כפולות: 2; רווחים: 1
2015-07-16 5 5 4 רווחים: 1; עצמי מיותר: 1; עצמי: 1; קוד ויקי: 1; מרובעים: 1
2015-07-15 16 12 12 כפולות: 5; קוד ויקי: 2; רווחים: 1; קישורים: 2; טבלה: 1; השחתה: 1 (אלבומים מזרחיים)
2015-07-14 24 19 20 קישורים: 2; כפולות: 13; רווחים: 1; עצמי שגוי: 2; קוד ויקי: 3 (אלבומים מזרחיים)
2015-07-13 18 13 14 כפולות: 2; עצמי: 1; סוגריים מרובעים: 1; בולט: 1; רווחים: 2; קוד ויקי: 3; כפולות: 1; מתמטיקה: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קישורים: 1
2015-07-12 10 7 6 קישורים שהסתבכו: 1; קוד ויקי: 1; רווחים: 2; קישורים: 1; כפולות: 1; קישורים: 1
2015-07-11 6 5 2 קוד ויקי: 2; קישורים: 1; השחתה: 1; רווחים: 1
2015-07-10 10 7 6 כפולות: 1; קישורים שהסתבכו: 1; רווחים: 2; רווח בתוך קישור: 1; קישורים: 2; קוד ויקי: 1
2015-07-09 19 12 7 מירכה אחרי בולט: 1; כפולות: 1; קוד ויקי: 2; כפולות: 4; רווח בסוף קישור: 1; רווחים: 1; קישורים: 1; קוד ויקי שגוי: 1
2015-07-08 10 7 7 קוד ויקי: 5; רווחים: 1; קישורים שהסתבכו: 1; עצמי מיותר: 1
2015-07-07 13 11 10 עצמי שגוי: 3; מירכה אחרי בולט: 1; קישורים שהסתבכו: 1; נטוי: 1; כפולות: 1; מיקרוסופט: 1; רווחים: 2
2015-07-06 15 11 7 קוד ויקי: 4; קישורים: 1; רווחים: 2; בולט: 1; מירכה אחרי בולט: 1; טבלה: 1; עצמי שגוי: 1
2015-07-05 10 5 3 כפולות: 2; קוד ויקי: 2; רווחים: 1
2015-07-04 3 3 3 קוד ויקי: 1; קישורים: 1; רווחים: 1
2015-07-03 10 8 8 קוד ויקי: 3; כפולות: 2; עצמי מיותר: 1; רווחים: 1; קישור ריק: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קישורים: 1
2015-07-02 7 3 3 קוד ויקי שגוי: 1; קוד ויקי: 1; רווח בסוף קישור: 1
2015-07-01 7 7 5 קוד ויקי: 2; רווחים: 1; כפולות: 2; בולט: 1
2015-06-30 11 7 6 רווחים אחרי ירידת שורה: 1; קוד ויקי: 4; רווחים: 1; קישורים שהסתבכו: 1; רווחים בסוף שורה: 1
2015-06-29 3 3 2 קוד ויקי: 1; כפולות: 2
2015-06-28 7 6 1 סוף שורה: 1; רווח בסוף קישור: 1; עצמי: 1 (השחתה); רווחים: 1; קוד ויקי: 1; השחתה: 1
2015-06-27 5 5 4 כפולות: 1; קוד ויקי: 4 (מתוכם תרגום: 3)
2015-06-26 12 9 6 קישורים בתרגום: 2; קישורים שהסתבכו: 2
2015-06-25 7 4 3 קישורים שהסתבכו: 1; קישורים: 1; תרגום: 1; כפולות: 1
2015-06-24 15 11 12 עצמי: 1; השחתה: 2; קישורים: 1; כפולות: 7; קוד ויקי: 1
2015-06-23 9 7 6 בולט: 1; קישורים: 1; כפולות: 2; רווחים: 1; השחתה: 1
2015-06-22 9 8 5 כפולות: 3; קוד ויקי: 2; רווחים: 1; קישורים: 2
2015-06-21 7 6 7 כפולות: 2; רווחים: 2; עצמי: 2; השחתה: 1
2015-06-20 14 8 4 קוד ויקי: 2; טבלה: 1; רווחים: 1; כפולות: 2; קישורים: 1; קישורים שהסתבכו: 1
2015-06-19 9 8 3 עצמי: 1; רווחים: 2; סוגריים מרובעים: 1; בולט: 1; כפולות: 1; קישורים: 2
2015-06-18 10 9 7 טבלה: 1; כפולות: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קוד ויקי: 2; רווחים: 3
2015-06-17 19 12 8 כפולות: 2; רווחים: 4; קישורים: 2; בולט: 2; קוד ויקי שגוי: 1
2015-06-16 15 10 11 השחתה: 1; אדגרד: 1; סוגריים מרובעים: 1; כפולות: 5; קוד ויקי: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קישורים: 1
2015-06-15 24 14 10 קישורים: 3; עצמי מיותר: 3; רווחים: 5; בולט: 1; כפולות: 3; בולט: 2
2015-06-14 11 7 4 סוגריים מרובעים: 1; רווחים: 1; כפולות: 2; בולט: 1; עצמי מיותר: 1
2015-06-13 8 6 3 קוד ויקי: 2; סוגריים מרובעים: 1; נטוי: 1; ערך פרמטר עם מקל: 1; רווחים: 1
2015-06-12 6 5 4 עצמי: 1; קישורים: 1; השחתה: 1; סוגריים מרובעים: 1; כפולות: 1
2015-06-11 13 10 7 קוד ויקי: 3; טבלה: 1; קישורים שהסתבכו: 1; בולט: 1; רווחים: 1
2015-06-10 14 7 6 קוד ויקי: 2; עצמי שגוי: 2; רווחים: 1; בולט: 2
2015-06-09 15 12 13 רווחים: 5; קישורים שהסתבכו: 1; כפולות: 2; עצמי מיותר: 2; בולט: 2; השחתה: 1
2015-06-08 16 12 9 קוד ויקי: 2; בולט: 4; רווחים: 1; כפולות: 2; קישורים: 1; קישורים שהסתבכו (השחתה): 1; עצמי: 1
2015-06-07 9 8 4 כפולות: 2; קישורים: 1; קוד ויקי: 2; רווחים: 1; בולט: 1
2015-06-06 9 7 6 קישורים: 5; רווחים: 1; רווחים באמצע שורה: 1; קוד ויקי: 1
2015-06-05 10 9 6 רווחים: 2; קישורים שהסתבכו: 2; בולט: 2; כפולות: 1
2015-06-04 15 11 10 קוד ויקי: 4; השחתה: 1; כפולות: 4; בולט: 1; קישורים שהסתבכו: 1
2015-06-03 13 11 7 קישורים: 3; כפולות: 2; רווחים: 2; קישורים שהסתבכו: 1
2015-06-02 11 6 4 רווחים: 1; ריק בסוף שורה: 1; בולט: 2; משהו שהסתבך בטבלה: 1
2015-06-01 8 4 2 בולט: 1; ריק בסוף שורה: 1; עצמי לא נחוץ: 1; קוד ויקי: 1
2015-05-31 8 6 6 רווחים: 2; טבלה: 1; כפולות: 1; קישורים שהסתבכו: 1; קוד ויקי: 1
2015-05-30 15 12 7 עצמי מיותר: 1; אדגרד: 1; כפולות: 4; קישורים שהסתבכו: 1; קוד ויקי: 1; קישורים: 1; ישויות (?!): 1
2015-05-29 14 7 4 בולט: 2; רווחים: 1; קוד ויקי: 1; כפולות: 1
2015-05-28 30 11 5 השחתה: 3; קוד ויקי: 2; רווחים: 2
2015-05-27 12 8 4 כפולות: 1; קישורים שהסתבכו: 2; קוד ויקי: 3
2015-05-26 13 7 6 בולט: 3; קישור: 1; אדגרד: 1; קישורים שהסתבכו: 1; רווחים: 1; כפולות: 1
2015-05-25 12 10 10 קישורים שהסתבכו: 2; קוד ויקי: 2; כפולות: 4; קישורים: 1; קישורים חיצוניים: 1;
2015-05-24 8 7 3 קוד ויקי שגוי: 2; קישור: 1; כפולות: 1
2015-05-23 1 0 0
2015-05-22 7 6 3 רווחים: 2; קישור עם עיצוב: 1
2015-05-21 11 9 4 רווח בתחילת מילה: 1; תרגום: 1; קוד ויקי: 1; רווחים: 1; קישור עם עיצוב: 1; כפולות: 1; אחר: 1
2015-05-20 12 7 11 קישור בקוד ויקי: 1; רווחים: 5; כפולות: 5
2015-05-19 9 8 4 קישור: 1; כפולות: 3