טביעת אצבעות גנטית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך פרופיל DNA.
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.
מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך פרופיל DNA.
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.
דוגמה לאנליזה גנטית של RFLP, באמצעות אלקטרופורזה בג'ל.

טביעות אצבע גנטיות הן סוגים שונים של פולימורפיזם ברצף הנוקלאוטידים של גנומים שונים, המאפשרים זיהוי של פרט על בסיס ייחודיות הרצף הגנטי שלו.

פולימורפיזמים גנטים אלו יכולים להיות SNP (Single nucleotide polymorphism; פולימורפיזם של נוקלאוטיד יחיד), RFLP (Restriction fragment length polymorphism; פולימורפיזם של אורך קטעי חיתוך) הנוצרים כתוצאה משוני במספר ובסוגי אתרי מטרה של אנזים הגבלה, רצפים נשנים כגון VNTR (Variable number of tandem repeats; מספר משתנה של רצפים חוזרניים) ומיקרוסטלייט, גנום מיטוכונדריאלי ועוד.

שונות זו ברצף הDNA בין פרטים בחברה מאפשרת בניית פרופיל DNA ייחודי לפרט. טביעת האצבע הגנטית מהווה ראיה פורנזית חפצית ומאפשרת זיהוי יעיל ביותר של בני אדם, בין היתר עבור רשויות החוק.