טיוטה:ויקיפדיה:קווים מנחים לשיח מכבד בתוך הקהילה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
עקרונות הבסיס להתנהלות השיח בקהילה

מבחינה מהותית, קהילת ויקיפדיה העברית שמחה בהשתתפותם של כל גוני האוכלוסייה דוברת העברית. על כן יש להתייחס בכבוד ובסובלנות גם לכאלה ששפתם וסגנונם שונים מהמקובל בשיח בקהילה, במידת האפשר. עם זאת, אין לאפשר את הידרדרות השיח בעקבות זאת.

הקו המנחה המרכזי של השיח בקהילה הוא הימנעות מוחלטת מכל פגיעה או זלזול בחבר אחר בקהילה, בין אם הוא חדש, ותיק או אנונימי. כל מי שכוונתו הבסיסית היא לתרום - ראוי שירגיש כחלק מהקהילה.

כדי להגיע לשיח ראוי, מכליל ומכבד, יינקטו צעדים תקיפים ומִיָדיים בכל מקרה של פגיעה אישית באחד מחברי הקהילה, בלי תלות בהתנהלותו הכללית (מלבד במקרים של פגיעה מהותית בקהילה עצמה או בוויקיפדיה).

בבסיס הצעדים שננקטים לטיפול בפגיעה בחבר הקהילה עומדת ההנחה שכל אחד מחברי הקהילה בוויקיפדיה ראוי למרחב חופשי, בטוח ומכבד, כתורם חברתי מוערך.

אין בצעדים שינקטו משום שיפוטיות, אלא כצעדי הגנה חיוניים בלבד.

הנוהל במקרים של פגיעה אישית באחד מחברי הקהילה הוא כדלהלן:[עריכת קוד מקור | עריכה]

1. במקרה של אמירה שלילית המכוונת באופן אישי כלפי אדם אחר, שיש בה כדי לפגוע בכבודו או ברצונו להיות חלק מהקהילה, משתתפי הדיון (לא כולל הנפגע) מוזמנים להציב תבנית שנוסחה: "בשיח זה נכללה התייחסות אישית של משתמש __ כלפי משתמש __, שיש בה כדי לפגוע בכבודו או ברצונו להיות חלק מהקהילה". התבנית תתייג הן את הפוגע, הן את הנפגע, והן את המפעילים והבירוקרטים.
2. לפוגע יש אפשרות לסגת מדבריו או להתנצל מיד. במקרה שלא יעשה זאת, ייחסם באופן מיידי ל־24 שעות.

- יש להמתין 20 דקות מרגע הצבת תבנית האזהרה (מסעיף 1), כדי לאפשר זמן לשימת לב ולהתנצלות. אם הפוגע המשיך להשתתף בדיון גם לאחר הצבת התבנית, בלי לחזור בו מדבריו או להתנצל, אין צורך בהמתנה.

3. החסימה תתבצע באופן ענייני, וללא התייחסות אישית לפוגע, תוך שימוש בתבנית אחידה שתוצב בדף שיחתו של הנחסם: "הריני להודיעך שנחסמת ל־24 שעות בעקבות אמירה אישית במרחב השיח בוויקיפדיה. אבקש את תשומת ליבך לעניין זה, המהותי לקהילה שלנו: אפשר להתייחס לגוף העניין או הדברים, אך לא לאדם אחר בקהילה באופן אישי וישיר".
4. בדף השיחה שבו אירע המקרה, יציין המפעיל שהעניין טופל. התייחסויות אישיות לפוגע יטופלו באופן זהה.
5. טיפול זה ייעשה בכל מקרה של דיווח על אמירה שלילית של ויקיפד לחברו, שיש בה כדי לפגוע בכבודו או ברצונו להיות חלק מהקהילה. לא יהיה דיון במידת הפוגענות של הביטוי שנאמר (לא תהיה חסימה במקרה של התייחסות עניינית ולא שיפוטית, לגופו של עניין).
6. לא תהיה אפליה בין ויקיפדים בעניין זה. גם אם הוויקיפד נחשב באופן כללי לנעים הליכות, או לתורם באופן מיוחד, ההתנהלות כלפיו תיעשה באותו האופן בדיוק כפי שתיעשה כלפי ויקיפד שאינו נחשב לנעים או תורם במיוחד. ההערכה האישית לא רלוונטית לטיפול במקרה.

- במקרה שזו התלונה הראשונה לגבי הפוגע, או שעברה שנה שלמה מהפעם האחרונה שהייתה תלונה לגביו, הפוגע יקבל אזהרה בלבד, ללא חסימה.

7. הקהילה תראה בעין יפה ויקיפדים שיקבלו את החסימה הזמנית ברוח טובה, כהזדמנות לכוונן את השיח למקום חיובי, וכהזדמנות אישית להתפתח בנושא זה. אי לכך, מומלץ שלא לדון בנושא החסימה כלל, לא במהלכה ולא בשיבה ממנה (אלא אם כן מדובר על ניסיון להבין יותר את הבעיה, כדי להתקדם ולהתפתח בתחום).