יחידה:ויקישור

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לשימוש ביחידה יש לקרוא לה בצורה: {{#invoke:ויקישור|פונקציה|פרמטרים}}.

פונקציות

הפונקציות להן ניתן לקרוא:

 • dewiki: ממיר [[קישור]] ל-קישור, [[קישור|טקסט]] ל-טקסט.
 • keepfile: השתמשו לפני dewiki (כלומר: {{#invoke:ויקישור|main|function=keepfile dewiki|text}}) בכדי לשמור מתמונה להפוך לטקסט. אחרת תמונות הופכות לטקסט ב-alt=, או אם זה לא קיים, מה שקיים בשדה האחרון של [[קובץ:|]] או [[תמונה:|]].
 • delink: ממיר [http://Link טקסט] ל-טקסט.
 • wikiall: ממיר "רצף של מילים" ל-[[רצף]] [[של]] [[מילים]]
 • wikiline: גם ממיר רצף של מילים לקישורים פנימיים, אך כל המילים בשורה אחת של טקסט הופכות לקישור פנימי אחד. שימו לב ששבירת שורה בודדת תוסר בתצוגה (כל המילים תופענה בשורה אחת) אבל עדיין שימושי למטרת קיבוץ מספר מילים לקישור אחד.
 • main: לא עושה כלום בעצמו. בשבילו ובשביל כל הפונקציות, המרכיב של הפרמטר function יופעל לאחר מכן.

פרמטרים

 • function=: מאפשר שימוש במספר פונקציות, שמופעלות בסדר לאחר הפונקציה (לא שהסדר משנה לרוב...). לכן {{#invoke:ויקישור|dewiki|function=delink|text}} קודם יעשה dewiki, ולאחר מכן delink על הטקסט.
 • nowiki=: כל דבר שאינו ריק יוביל לתגי <nowiki> לצידי הפלט.
 • text=: הטקסט שיש לעבד. הפרמטר text= חייב להיות בשימוש כאשר בטקסט עלול להיות =.

באגים

 • שימו לב ש-"[[" מקרי ימנע מפירוש הקריאה ליחידה אם הוא נכתב ישירות ל-#invoke, עם זאת זה לא יקרה אם יקראו לו בצורה מוכללת.

local p = {}

function proc(text,fcn) -- processes text sequentially according to a list of functions separated by spaces fcn
  text=text or ""
  fcn=fcn or ""
  local keepfile
  repeat
    fcnext=mw.ustring.match(fcn,"(%S+)")
    if fcnext then
      fcn=mw.ustring.gsub(fcn,fcnext,"") -- function names SHALL not contain pattern chars
      if fcnext=="dewiki" then     
         -- protect all single [ and ] by temporarily converting to a password. This allows links to remain inside file text while doing only a dewiki
        text=mw.ustring.gsub(text,"([^%[])%[([^%[])","%1<יחידה:ויקישור internal lsbracket token>%2")
        text=mw.ustring.gsub(text,"^%[([^%[])","<יחידה:ויקישור internal lsbracket token>%1")
        text=mw.ustring.gsub(text,"([^%[])%[$","%1<יחידה:ויקישור internal lsbracket token>")
        text=mw.ustring.gsub(text,"([^%]])%]([^%]])","%1<יחידה:ויקישור internal rsbracket token>%2")
        text=mw.ustring.gsub(text,"^%]([^%]])","<יחידה:ויקישור internal rsbracket token>%1")
        text=mw.ustring.gsub(text,"([^%]])%]$","%1<יחידה:ויקישור internal rsbracket token>")
        if keepfile then
          text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[%s*קובץ:([^%[%]])%]%]","<יחידה:ויקישור internal filestart token>%1<יחידה:ויקישור internal 2rsbracket token>")
          text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[%s*תמונה:([^%[%]])%]%]","<יחידה:ויקישור internal imagestart token>%1<יחידה:ויקישור internal 2rsbracket token>")        
        end

         -- process קובץ: and תמונה: links, using alt text when available
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[קובץ:[^%[%]]-|%s*alt=([^%[%]|]-)|[^%[%]]-%]%]","%1") -- case for קובץ: where alt= text is present but not at end
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[תמונה:[^%[%]]-|%s*alt=([^%[%]|]-)|[^%[%]]-%]%]","%1") -- case for תמונה: where alt= text is present but not at end
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[קובץ:[^%[%]]-|%s*alt=([^%[%]|]-)%]%]","%1") -- case for קובץ: where alt= text is present at end
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[תמונה:[^%[%]]-|%s*alt=([^%[%]|]-)%]%]","%1") -- case for תמונה: where alt= text is present at end
        
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[[^%[%]]-|([^%[%]|]-)%]%]","%1") -- link, text separated by "|". Handles case of קובץ: when no alt= is specified, -assuming- last field is the legend
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%[([^%[%]|]-)%]%]","%1") -- link with no funny |s at all
         -- deprotect all tokens
        text=mw.ustring.gsub(text,"<יחידה:ויקישור internal lsbracket token>","[")
        text=mw.ustring.gsub(text,"<יחידה:ויקישור internal rsbracket token>","]")
        text=mw.ustring.gsub(text,"<יחידה:ויקישור internal filestart token>","[[קובץ:")
        text=mw.ustring.gsub(text,"<יחידה:ויקישור internal imagestart token>","[[תמונה:")
        text=mw.ustring.gsub(text,"<יחידה:ויקישור internal 2rsbracket token>","]]")
        
      elseif fcnext=="delink" then
        text=mw.ustring.gsub(text,"%[%s*http://%S*%s+([^%]%[]+)%]","%1")
      elseif fcnext=="wikiall" then
        text=mw.ustring.gsub(text,"(%S+)","[[%1]]")
      elseif fcnext=="wikiline" then
        text=mw.ustring.gsub(text,"([^\n]+)","[[%1]]")
      elseif fcnext=="keepfile" then
        keepfile=true
      end -- if fcnext==etc.
    end -- if fcnext
  until not fcnext
  return text --- when all functions are used up (or no valid function given) return the input text straight
  end
  
function p.main(frame,fcn) -- gets the parameters and sets up to call proc
  local args=frame.args
  local parent=frame.getParent(frame)
  if parent then pargs=parent.args else pargs={} end
  local text=args.text or args[1] or pargs.text or pargs[1] or ""
  local nowiki=args.nowiki or pargs.nowiki
  fcn=(fcn or "") .. (args["function"] or pargs["function"] or "") 
  --local page=mw.title.getCurrentTitle() --- in the long run this cheesy tactic won't fly - I should rewrite as a proper module and recommend Module:Page invocation in the #invoke instead.
  --if page then text=page.getContent(page) else return "error didn't get the page contents :(" end
  text=proc(text,fcn)
  if nowiki then text="<nowiki>" .. text .. "</nowiki>" end
  return frame.preprocess(frame,text)
end

 --- the function "parameter" is added to the beginning of the list of functions to be performed as specified by "function =".
function p.dewiki(frame)
  return p.main(frame,"dewiki ")
end

function p.delink(frame)
  return p.main(frame,"delink ")
end

function p.wikiall(frame)
  return p.main(frame,"wikiall ")
end

function p.wikiline(frame)
  return p.main(frame,"wikiline ")
end

function p.keepfile(frame)
  return p.main(frame,"keepfile ")
end

function p.keepfile_dewiki(frame)
  return p.main(frame,"keepfile dewiki")
end
return p